Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

işyeri açma ve çalışma hakkında
www.arsivbelge.com
işyeri açma ve çalışma hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
işyeri açma ve çalışma hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARI 

Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...


İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 

2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 

3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. 

4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 

5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır. 

6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 

7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır. 

8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 

9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 

10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır 


SIHHİ MÜESSESELER 

Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastahaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri, hamam, sauna gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir. 


SIHHİ MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvuru / Beyan Formu 

2- Tapu Fotokopisi 

3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi 

4- Numarataj Belgesi 

5- Vergi Levhası Fotokopisi 

6- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur) 

7- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur) 

8- İmza Sirküleri (Şirket ise) 

9- 2 adet fotoğraf (Şahıs ise) 

10- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.) 

11- İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pastahane  

12- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık) (İtfaiye Uygunluk Raporu gerekli olmayan işyerlerinde ) 

13- Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restorant, Kuaför ve Berberlerde) 

14- Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi (En son ödenen) 

15- Gediz Elektrik İç Tesisat Kabul Raporu (Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu için) 

16- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sıhhi işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar. (Noterden) 


BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ 

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. 
Ancak, ilgili yönetmeliğin 13.maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. Yapılacak olan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için işyeri işletenine bir defaya mahsus olmak üzere on beş (15) günlük bir süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. 

Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu için tıklayınız ! 


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir. 


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Başvuru / Beyan Formu 

2- Tapu Fotokopisi 

3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi 

4- Vergi Levhası Fotokopisi 

5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur) 

6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur) 

7- İmza Sirküleri (Şirket ise) 

8- Mesafe Krokisi 

9- Ustalık Belgesi (İçkili Restorant, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)  

10- 5 Adet Fotoğraf 

11- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden) 

12- Ç.T.V. Makbuz Fotokopisi (En son ödenen) 

13- İtfaiye Uygunluk Raporu 

14- Gediz Elektrik İç Tesisat Kabul Raporu 

15- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.) 


ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1- Adli Sicil Kaydı 

2- Nüfus Sureti (Muhtardan) 

3- Sağlık Raporu (Bulaşıcığı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı 


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili Yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun Yeri) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta Öğrencilerin barındığı Öğrenci Yurtları ile Ana okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz. 

Ayrıca, İlçemiz sınırları içerisinde YAKININDA İÇKİLİ YER BÖLGESİ TESPİT EDİLEMEYECEK VE İÇKİLİ YER AÇILAMAYACAK YERLER VE MESAFELER Konak Belediye Meclisinin 07.04.2006 tarih 47/2006 nolu kararı ile belirlenmiştir. 


Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu için tıklayınız ! 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılması Halinde Göz Önüne Alınacak Mesafe Koşulunu öğrenmek için tıklayınız ! 

Konak İlçesi İçkili Yer Bölgelerini görmek için tıklayınız 


MESUL MÜDÜR 

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır. 


MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- 2 adet fotoğraf 

2- Nüfus cüzdan örneği 

3- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan) 

4- Savcılıktan adli sicil belgesi 

5- Ruhsat fotokopisi 

6- Noterden mesul müdür sözleşmesi 

7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair) 

Not: Daha önce çalışmış eski mesul müdür var ise noterden azilname ve eski mesul müdürlük belgesinin aslı 


Mesul Müdürlük Bildirim Formu için tıklayınız ! 


CANLI MÜZİK YAYINI 

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir. 


CANLI MÜZİK YAYINI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Ruhsat Fotokopisi 

2- Dilekçe 

3- İmza Sirküleri (Şirket ise) 

4- 2 adet Fotoğraf (Şahıs ise) 


Canlı Müzik Dilekçe örneği için tıklayınız 


HAFTA TATİLİ RUHSATI 

394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve Bayram günlerinde açmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir. 


HAFTA TATİL RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi 

2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı 

3- Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf 


Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harçlarını görmek için tıklayınız 

Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu için tıklayınız

 

kaynak: konak.bel.tr


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
1. Sınıf Matematik Çalışma Kağıtları(5174)

5. ve 6. Sınıflar için Günlük Planlar ve Çalışma Yaprakları(4259)

Çalışma Hayatında Kadın(4202)

TSE Hizmet Yeri Belgelendirme Kriteri(3331)

Verimli ve Etkili Ders Çalışma Teknikleri(3273)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!