Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
Et Endüstrisi Atık Suları ve Çevre Kirliliği
www.arsivbelge.com
Et Endüstrisi Atık Suları ve Çevre Kirliliği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Et Endüstrisi Atık Suları ve Çevre Kirliliği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Et ve Et Endüstrisi Atık Suları 

            Et endüstrisinde ortaya çıkan atıksular özelikle padoklardan, kesimhaneden ve rendering tesislerinden ortaya çıkmaktadır. Kesim için padoklarda bekletilen hayvanların dışkıları gübre olarak toplanmasına rağmen kalıntılar ve idrar, yıkama suları ile atık suya karışır. Padoklardan çıkan atık su miktarının yaklaşık 20 L/m2/gün dolayında olduğu ve ortalama 100 mg/L BOİ içerdiği bildirilmektedir. ( Erdem, 2006)

            Kesimhaneden çıkan atık su miktarını ve kuvvetini belirleyen ana etken kanın geri kazanılıp kazanılamadığı ve işkembe bağırsak muhtevalarının atıksuya karşıp karışmadığıdır. Selülozik yapıda olan bağırsak ve işkembe muhtevalarının ekonomk değeri olmamasına rağmen atıksuya karışmadan doğrudan alınarak uzaklaştırılması atık su arıtımı üzerindeki yükü büyük ölçüde azaltabilir. Öte yandan toplanan kanın pıhtılaştırılıp kurutularak hayvan yemi katığı olarak değerlendirilmesi kirlilik yükünü hafifletir. Et endüstrisinde birim üretim başına ortaya çıkan atık su miktarları Tablo 3 de özetlenmiştir.

            Atıksu mktar ve kalitesine etki eden diğer bir husus ise tesiste kullanılan rendering prosesinin türüdür. Hayvansal atıkların yüksek sıcaklık ve basınçta pişirilerek yağlarının alındığı rendering prosesi için demode “ıslak” yöntem yerine suyun uçurulduğu “kuru” yöntem seçilirse kesimhaneden çıkan atıksulardaki organik yükün %60 kadar düşürülebildiği belirtilmektedir. Et endüstrisi atıksularında kirletici konsantrasyonları proseslere göre değişim göstermektedir.

            Tavuk mezbahalarında, et endüstrisinden farklı olarak padoklardan gelen atıksular yoktur. Besiciden gelen tavuklar canlı canlı ayaklarından yürüyen kancalara asılır ve kafaları kesilir. Daha sonra mekanik olarak tüyleri yolunur ve yıkanır, iç organları çıkarılıp tekrar yıkandıktan sonra ayakları kesilerek paketlenip dondurulur. Büyük mezbahalarda bulunan rendering tesislerinde baş, ayak, tüy gibi artıklar işlenerek hayvan yemi katkısı haline getirilir. Ancak rendering tesisleri bulunmayan ve artıkların değerlendirilmediği tesislerde bunların büyük bir kısmı atıksuya karışır. Tavuk mezbahalarından birim üretim başına ortaya çıkan kirlilik yükleri Tablo 4 de verilmiştir. ( Erdem, 2006)

 Tablo 3. Et endüstrisinde çıkan atıksuların kompozisyonu (Tanyolaç ve Çelebi,1992)

Ünite

BOİ (mg/L)

Ask. KOH (mg/L)

Organik-N (mg/L)

pH

Kesimhane

825

220

134

6,6

Kan ve tank suları

3200

3690

5400

9,0

Rendering

4600

8390

1290

9,0

İşkembe yıkama

13200

15110

643

6,0

Sosis

800

560

136

7,3

İç yağ

180

180

84

7,3

Yan ürün

2200

1380

186

6,7

Toplam atıksu

2240

929

324

 

 

Tablo 4. Tavuk mezbahalarından ortaya çıkan atıksu miktarı ve kirlilik yükleri (Tanyolaç ve Çelebi,1992)

Parametre

Kirlilik Yükü

Hacim (eski)

            (yeni)

15 m/ 1000 tavuk

27,6 m3 / 1000 tavuk

Toplam katı madde

12 kg / 1000 tavuk

Askıdaki katı madde

7 kg / 1000 tavuk

Çökebilen katı madde

4,3 kg / 1000 tavuk

Yağ

0,6 kg / 1000 tavuk

BOİ5

13,6 kg / 1000 tavuk

 Atık sularının Arıtımı

             Atıksuların arıtımı diğer arıtım sistemlerindeki gibi bir ızgara ve/veya elekleme ünitesi ile başlar. Burada dönen tel eleklerde yüzen kıllar, tüyler, işkembe muhtevaları gibi yüzen kaba parçacıklar tutulur. Bu amaçla kullanılan 20 ve 30 mesh eleklerde sırasıyla % 9-19 dolayında askıdaki katı madde uzaklaştırıldığı bilinmektedir. Eleklemeyi takiben yağ kapanı ve ön çöktürmeden geçen atıksular daha sonra arıtıma gelir. Biyolojik arıtım basamağında damlatmalı filtreler, aktif çamur veya anaerobik temas prosesleri kullanılabilir. ( Erdem, 2006)

            Fizikokimyasal arıtımın bu endüstride başarılı olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan klasik ön çöktürme ile ön arıtımın yerini sıklıkla hava flotasyonunun aldığı görülmektedir. Hava flotasyonu ile askıdaki kalıntılar uzaklaştırılırken bir yandan da yağdan uzaklaştırılmakta ve yağ kapanlarına gerek kalmamaktadır. Flotasyonu takiben damlatmalı filtre ile yapılan bir arıtım da %61 dolayında BOİ arıtımı elde edildiği bildirilmektedir.

            Damlatmalı filtrelerden atıksudaki yüksek BOİ konsantrasyonu nedeniyle 5:1 oranında geri besleme yapılmaktadır. Et endüstrisi atıksuları için biyolojik filtre en yüksek yükleme oranın 0,29 kg/m3/gün, tavuk mezbahaları için ise 0,415 g/m3/gün civarındadır.

            Kuvvetli ve konsantre atıksuların aktif çamur ile arıtımında en önemli sınırlayıcı etken oksijen transferidir. Oksijen transferinin gerekmediği anaerobik reaktörler ve havuzlarla arıtım son zamanlarda daha çok kullanılmaktadır. Özelikle küçük tesisler için çekici görünen anaerobik havuzlarda ön arıtım sağlanabilmekte ve dikkate değer sonuçlar alınmaktadır. Örneğin 4-7 m derin havuzlarda 200-500 g BOİ5 m-3gün-1 organik yükleme hızında %65-85 BOİ arıtımı 22-27°C sıcaklıkta elde edilebilmektedir. Bu arıtımın daha yüksek sıcaklıklarda daha da artması beklenmelidir. ( Erdem, 2006)

TAVUKÇULUK ARTIK ve ATIK MADDELERİNİN İŞLENEREK ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI Dokümanı için tıklayınız...

Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı Dokümanı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:


Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Günümüz Dünya Sorunları Hakkında(76551)

Çevre ve Çevre Kirliliğinin Yol Açtığı Sonuçlar ( Yazı , Şiir , Güzel Sözler )(51103)

Küresel Çevre Kirlenmesi Makale Örneği(24079)

Doğal ve Yapay Çevre(19010)

İnsan ve Çevre ilişkisi (16671)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!