Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
www.arsivbelge.com
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI

YETERLİK YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi veya Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi düzenlemek suretiyle yapılacak yetkilendirmenin başvuru, değerlendirme, belgelendirme, denetleme, belge iptali ve benzeri konulardaki esas ve usullerini kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

            a) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,

            b) Akreditasyon Kurumu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK),

            c) Askıya alma: Bakanlıkça verilen belgenin veya ilgili belge kapsamının geçerliliğinin belirli bir süre hükümsüz kılınmasını,

            ç) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

            d) Belge: Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi ve Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesini,

            e) ÇRL: Çevre Referans Laboratuvarını,

            f) Dipnot: Ek listelerde yer alan kapsam ve/veya parametre ile ilgili herhangi bir ek bilgiye ilişkin olarak sayfa altına konulan açıklamayı,

            g) Emisyon: Bir tesisten atmosfere atılan her türlü hava kirleticilerini,

            ğ) Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

            h) İl Müdürlüğü: Çevre ve Orman İl Müdürlüğünü,

            ı) İmisyon: Çevre veya dış ortam havasını,

            i) İnceleme: Bakanlığa Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlik Belgesi veya Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi almak için başvurmuş laboratuvarların ilgili mevzuat kapsamında yer alan ölçüm ve analizleri yapabilirliğinin değerlendirilmesi için işlem ve uygulamaların dosya bazında tetkiki ve/veya yönetim ve işletiminin, teknik personelinin, alet, ekipman donanımının, dokümanlarının, verilerinin ve kalite sisteminin yerinde ve uygulamalı olarak değerlendirilmesini ve rapor edilmesini,

            j) İnceleme komisyonu: Çevre Referans Laboratuvarı uzmanlarından oluşan ve Bakanlık adına belgelendirme öncesi inceleme faaliyetlerini yürüten komisyonu,

            k) Kamu laboratuvarı: Kamu kaynakları kullanılarak kurulan ve işletilen, doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ve üçüncü şahıslara hizmet veren laboratuvarı,

            l) Laboratuvar denetimi: Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarların bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla yapılan her türlü ani, programlı veya şikâyete bağlı olarak yerinde ve/veya uzaktan takip edilmesini,

            m) Özel laboratuvar: Özel şahıs veya şirketlerce kamu kaynakları kullanılmaksızın kurulan ve işletilen, doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ve üçüncü şahıslara hizmet veren laboratuvarı,

            n) Su: Deniz suyu hariç tüm kıta içi su kaynaklarını,

            o) Taşeron laboratuvar: Bir laboratuvarın belgesi kapsamındaki parametrelerinin ölçüm ve analizlerini yaptırdığı diğer yetkili laboratuvarı,

            ö) Yeterlik testi: Laboratuvarlar arası karşılaştırma yolu ile laboratuvarların test performanslarının belirlenmesi çalışmalarını,

            p) Yetkili laboratuvar: Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil edecek ölçüm ve analizleri yapmak üzere yetkilendirilen özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarını ifade eder.

Yönetmeliğin Tamamı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:


Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Çevre ve Çevre Kirliliğinin Yol Açtığı Sonuçlar ( Yazı , Şiir , Güzel Sözler )(51100)

Küresel Çevre Kirlenmesi Makale Örneği(24071)

Doğal ve Yapay Çevre(19004)

İnsan ve Çevre ilişkisi (16668)

Çevre Mühendisliği Staj Esasları ve Örnek Staj Defteri(14565)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!