Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
Erol İYİBOZKURT
www.arsivbelge.com
Erol İYİBOZKURT dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Erol İYİBOZKURT başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Erol İYİBOZKURT

erol_iyibozkurt

Bölümü

İKTİSAT

Anabilim Dalı

İKTİSADİ GELİŞME ve ULUSLARARASI İKTİSAT

Kadro Unvanı

Prof. Dr.

E-mail adresi

ebozkurt@uludag.edu.tr

Telefon

0224-2941085

ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

Newcastle Upon Tyne University (İngiltere)

Yüksek Lisans

Newcastle Upon Tyne University (İngiltere)

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük

1979

Doçentlik

1974

Yardımcı Doçentlik

1971

Yabancı Dil

İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR

1.Efektif Himaye Oranları ve Türkiye Uygulaması, Bursa: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını,1975

2.Çağdaş Dış Ticaret Kuramı, Bursa:Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını   1979

3.Dış Ticaret Teori ve Politika, Bursa: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını,   1982(İlk baskısı 1977)

4.AB ile Gümrük Birliği’nin Bursa Ekonomisine Etkileri, (A.Ceylan ve N.Gürsakal  ile birlikte) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını,1994

5.Türkiye-AB Gümrük Birliği, Bursa:Ezgi Kitabevi,1996(2.baskı)

6.Güncel Ekonomik Sorunlarımız, Bursa 1997, (4.baskı, ilk baskısı 1986)

7.Küreselleşme ve Türkiye, Bursa 1999

8.İktisada Giriş, Gözden geçirilmiş 4.Baskı, Bursa 1999, (ilk baskısı 1989)

9.Uluslararası İktisat, Gözden Geçirilmiş ve genişletilmiş 4.baskı, Bursa 2001 (İlk baskısı 1985)

10.Küreselleşme ve Türkiye: Sorunlar ve Çözümler  Bursa:Ezgi Kitabevi 2004

BİLİMSEL YAYINLARI ve BİLİMSEL FAALİYETLERİ

1. 1935-69 Dönemi Ticaret Hadlerimiz ve İktisadi Kalkınma, Akademi,  No:1,1972

2.“Cumhuriyet Döneminde Ekonomimizdeki Yapısal Değişme”(Vural Savaş ve Zeynel Dinler ile birlikte) , Cumhuriyetin 50.yıl Semineri,Bursa 1973

3.“Hecksher-Ohlin Teorisi ve Sonrası”, Akademi, No:2-3,1974

4.“Ödemeler Bilançosu Genel Teorisi”, Akademi, No:2-3,1975

5.“Atatürk Döneminde Dış Ticaret Politikası”, Bursa İTİA İktisat Fakültesi Dergisi,Cilt:2, Sayı:2,1981

6.“Atatürk Dönemi Dış Ticaret Politikası”, Atatürk’ün 100.Doğum Yılı Semineri,Bursa,1981

7.“Uluslar arası Faktör Hareketleri Teoremleri Işığında AET’de İşçilerimizin Serbest Dolaşımı ve Sanayi Yapımızın Geleceği”,Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1983

8.“İhracat Politikamız”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,S:1, 1983,

9.“Döviz Kuru Sistem Tartışmaları Altında Dış Ödeme Dengemiz ve Döviz Kuru Politikamızın Değerlemesi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S:1,1983

10.“Altın Fiyatları”, Bursa Ekonomi,1985

11.“Avrupa Topluluğu ve Türkiye”, Bursa Ekonomi,1986

12.“Döviz Kuru Politikamız”,Türkiye Ekonomisi Semineri,Ankara Sanayi Odası,1986

13.“Körfez Savaşı,Dünya Ekonomileri ve Ekonomimiz”, Bursa Ekonomi,1991

14.AB ve Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası Araçları,SAGEM,1992

15.“Yabancı Sermaye Akımında Gelişmeler ve Türkiye”, İşveren,1993

16.“Gümrük Birliği durumunda Standart Farklılıkların KOBİ’lere etkisi” (Önder Okumuş ile birlikte ) Sosyal Piyasa Ekonomisi ve Türkiye,Ankara 1994

17.“Gümrük Birliği Üzerine Düşünceler”,Süreç Dergisi,sayı:17-18,Mayıs-Ağustos dönemi Özel Sayı 1995

18.Taşıt Araçları Yan Sanayi Firma Envanter çalışması-1996 yılı Uludağ İhracatçılar Birliği adına(Sacit Ertaş ile birlikte)

19.Taşıt Araçları Yan Sanayi Firma Envanter çalışması-1997 yılı Uludağ İhracatçılar Birliği 
adına(Sacit Ertaş ile birlikte)

20.Otomotiv Yan Sanayi Rehberi, Bursa,1998, Uludağ İhracatçılar Birliği adına(Sacit Ertaş ile birlikte)

21.“Bursa’nın 500 Büyük Firması Araştırmasında Verilerin Değerlendirilmesi”, Bursa’daki 500 Büyük Firma Araştırması, BTSO, Bursa 1998 içinde

22.“Bursa’daki 500 Büyük Firma Verilerinin Genel Bir Değerlendirmesi”, Bursa’daki 500 Büyük Firma Araştırması, BTSO, Bursa 1999 içinde

23.“Türkiye’nin Dış Ticareti”, Yeni Türkiye,1999.

24.“KOBİ’ler ve Yan Sanayinin Sektörün Gelişimine Katkıları”,VI. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildirileri,TMMOB,Bursa:1999

25.“ Türkiye-AB İlişkileri Gümrük Birliğinden Öteye Gidemez ”, Yeni Türkiye, Yıl:6, Sayı:36, 2000

26. “Tekstil ve Otomotiv Özelinde Türkiye’nin Sanayileşme Politikası”,TMMOB,Bursa,2000

27.1994-1999 Dönemi Meyve Sebze Mamulleri bakımından Enflasyon ve Döviz Kuru Değerlemesi ile bazı Ürünlerin Hammadde Fiyatlarındaki Gelişmeler, Uludağ İhracatçılar Birliği adına,Bursa:2000

28.“Küreselleşme ve Elektronik Ticaret: A.Smith’e Varış, Elektronik Ticaret”, (Ed.)V.Bozkurt Elektronik Ticaret , İstanbul 2000 içinde

29.“Bursa’daki 250 Büyük Firma Verilerinin Genel Bir Değerlendirilmesi”, Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması, BTSO, Bursa 2000 içinde

30.“Ekonomik Kriz ve Çözüm Yolları ”, Yeni Türkiye, Yıl:7 Sayı:42, 2001

31.“Dış ekonomik ilişkilerin Türkiye’nin Ekonomik Krizlerindeki Rolü”, Bursa Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odası 2001

32.“Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ekonomideki Önemi”, DOSAB ve U.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Y.O., Bursa 2001.

33.“Tekstil İşletmelerinde Maliyet Hesaplanması ve İhracat Rekabetliliği”,TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,2001

34.“Dış Borçların Uzantısı”, Bursa Ekonomi, Sayı 176, Eylül 2002
35.“AB’nin Türk ekonomisine Etkileri” ,BUSİAD 2002

36.“Maastrich Kriterleri Işığında Türk Ekonomisi”, içinde (ed.) Şükrü  Erdem ve  S.Mehter Aykın,Avrupa Birliği ve Türkiye,Bursa: Ezgi Kitabevi,2003

37.“Maastrich Kriterleri Işığında Türk Ekonomisi”, içinde Türk ve Alman  Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Çözümler,Ankara 2004,OFSET Fotomat

38. “Yeni Türk Lirası”, Genç Çizgi Dergisi, Sayı:14, Şubat 2005 (Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yayını)

39.“Sanayi-içi Ticaret (Endüstri-içi Ticaret) ve Otomotiv Sektörü”,TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Otomotiv Sanayi Sempozyumu, Bursa: Mayıs 2005 (Arş.Gör.M.Ozan Başkol  ile birlikte)

40. “Atatürk’ün Halkçılık ve Devletçilik İlkelerinin Günümüzde Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi Bilimin Işığında Aydınlanma Seminerleri,  Şubat 2006(Prof.Dr. Cafer Unay ile birlikte)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ (Kamu ve Özel Sektör)

1972-1973   Bursa İ.T.İ.A Başkan yardımcısı

1975              Balıkesir İşlet.ve Turizm Yüksek Okul Müdürlüğü

1977-1978   Bursa İ.T.İ.A Ekonometri Enstitü Müdürlüğü

1978-1979   Bursa İ.T.İ.A Yayın Yönetmeni

1979-1982   Bursa İ.T.İ.A İktisat Fakültesi Dekanlığı

1982-1988   Uludağ Üniversitesi Senato Üyeliği

1986-1989   Devlet Bakanlığı AT Danışma Kurulu ve AB Rekabet Kurulu Üyeliği

1993-1994   DPT Ekonomik Birimlerin Yeniden Yapılanması çalışması

1982-2001   Uludağ Üniversitesi  İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı Başkanlığı

2002-2004   Uludağ Üniversitesi  İktisat Bölüm Başkanı

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Mülkiyeliler Birliği


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:


Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Esra Erol Kimdir?(17721)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!