Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Yönetim ve Organizasyon Ders Notları
www.arsivbelge.com
Yönetim ve Organizasyon Ders Notları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yönetim ve Organizasyon Ders Notları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Ders Notları

Metin Arslan

Bilim insanları, toplumun gelişiminde kendine özgü kanunlarını bulmaya yönelirken Avrupa’nın iktisadi ­ sosyal tarihini veri alarak çizgiyi tek ve evrensel olarak kabul ettiler.

Geçmişten günümüze sosyal ve  iktisadi gelişme ve çağdaş Batı medeniyetine ulaşma isteği, dünyanın geri

kalmış toplumları için bir hedef haline geldi. İktisadi ve sosyal gelişmenin dinamiklerini her toplumun kendine

özgü şartlarında aranır.  İnsanlık bir taraftan zihin gücünü kullanarak dünyayı imar ve inşa ederken ve ona yön ve

şekil verirken, diğer yandan içinde yaşadığı dünyanın da insan zihniyetini belirlediği düşüncesinden hareket ediyor.

Bu bağlamda Batının iktisadi ­ sosyal gelişmenin geri planında yüzyıllardır açlığın, sefaletin, feodal düzenin

pençesinde kıvranan, maddeye karşı aşırı özlemle dolu insan tipine sahip

Karl Marx tarafından geliştirilen Asya tipi üretim tarzı, analizine göre;

üretim bütün topluluklar için farklı iki ana yoldan gelişmiştir. Birincisiklasik yoldur ve Avrupa'ya ve Japonya'ya özgü

 bir yapısı vardır; bu yapıya göre Avrupada toprak beyleri kendi denetimi altındaki bölgede toprağın sahibi olmaları

nedeniyle bulundukları bölgede Kralın yetkilerini paylaşır kendi kendilerini yönetirlerdi, Feodalizm olarak

adlandırılan bu üretim yapısı kapitalizmin klasik gelişme yoludur.  ve kapitalist üretim süreci bu yapı içersinde

meydana gelmiştir. İkincisi ise farklı bir gelişim seyri izleyen Asya toplumlarında (Hindistan, Çin, Osmanlı

vs.) Avrupa'dakinin aksine merkezi otorite, gücünü muhafaza etmek ve yetkilerini paylaşmamak için ülke toprakla

rını belirli bir kişiye veya aileye mülk olarak devretmez ancak onun belirli şartlar altında ve kendisine bağlı kalacağ

ına inanması suretiyle kullanma hakkını devrederdi, kullanma hakkına sahip olan kişi bu hakkını miras yoluyla da

 çocuklarına devredemezdi.  Doğu toplumlarında toprak, şahısların değil, devletin mülkiyetindeydi ve bu durum

devletin doğu toplumlarında Batı toplumlarına göre farklı algılanmasına neden olmuştur.

Bu iki üretim yapısındaki mülkiyet farklılığı bu toplumların sosyal ve psikolojik yapılarını da farklılaştırmıştır.

Asya toplumlarının en belirgin özelliği toprağın mülkiyet yoluyla çocuklara devredilemediğinden sermaye birikimi

gerçekleşmiyor. Avrupa, kapitalizmin gelişim süreci içerisinde miras hakkına sahip olmasından dolayı sermaye biri

kimini daha hızlı bir şekilde sağlayabilmiştir. Doğu - Batı medeniyetin kaynakları temelde farklıdır.

Doğu medeniyeti dine dayalı bir anlayışı yansıtırken Batı medeniyeti ise Roma ve Yunan felsefesine dayanır.

Bu manada Batıyı şekillendiren Yunan felsefesi ve Roma hukukudur.

Avrupa’daki sosyo­ekonomik gelişimin seyri; Endülüs devletindeki üniversitelerde okuyan öğrenciler ülkelerinde

1200’lerden sonra Rönesans hareketlerini başlatmışlardır.  Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans süreci

ilerleyen zaman içerisinde bütün Avrupa’ya yayılarak peşinden reform hareketlerini getirmiştir. Sonraki aşamalarda

 ve bilhassa 1765'teJames Watt’ın “buhar makinesini“ keşfiyle başlayan sanayi alanındaki gelişme, 1776’ da Ada

m Smith’in"Milletlerin Serveti“ ile ekonomik gelişmeyi, 1789 Fransız Devrimi ile siyasi ve hukuki gelişmeyi beraberi

ndegetirmiştir. Batı eksenli gelişimde 19.yy “Sanayi Toplumu” idi 20. yüzyıl “Bilgi Toplumu “ ve 21. yüzyıl bilgi ötes

i toplum olma yolundadır. Bilgi toplumunda, sistematik ve işlenmiş bilgiye en kısa zamanda ulaşma imkânı olur,

iletişim ağı kurulur, nitelikli insan arayışı artar, kültürel birlik sağlanır, fiziki emekten, zihni emeğe geçilir ve temsili

demokrasi yerini katılımcı demokrasiye bırakır, enerji; güneş, rüzgâr ve nükleer enerji, araçları ise bilgisayarlar,

üretim robotlarla, ulaşım uzay gemileriyle, haberleşme kişisel iletişim teknolojileri ile gerçekleşir.

Bilgi toplumunda ekonomi; bütünleşmiş küresel ekonomidir ve kaynaklar ise insanın kendisidir ve kişi ve onun 

yetenekleri ön plana çıkar,  organize olmuş küçük girişimcilerin çıkarları korunur, aileye önem verilir, sosyal 

değerde eşitlik, eğitimde kişisellik ve süreklilik önem kazanır,  evrensel değerler etrafında organize olma  ve kuru

mlaşma artar. Geleceği şekillendirmek, gelecekte söz sahibi olmak; kurulan iyi bir yönetim sistemi ile üretim

maliyetlerini düşürüp kaliteye önem vermekle mümkündür. Nitelikli ve kaliteli insan, kaliteli iş, kaliteli kurumlar

geleceği aydınlatabilir. Böyle bir ortamda yönetici şekil ve uygulama açısından önem kazanacaktır.


Yönetim bütün organizasyonlar için önem taşıyan bir faaliyet olarak her organizasyonun olduğu yerde mutlaka

yönetim olayı vardır. Yönetim ve organizasyon birbirinden ayrı olmayıp her organizasyonda yönetim faaliyeti

yerine getirilirken izlenen amaç ve hedef, insan ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılamak için yönetim işlevlerini

yerine getirmektir. Bundan dolayı yönetimin “evrensel bir süreç” olduğu kabul edilir ve kâr gayesi takip etsin

veya etmesin her organizasyon için gerekli olan yönetim faaliyeti yönetimin evrensel bir süreç olduğunu gösterir.

Genelde yönetim ve özelde işletme yönetimi konularına daha geniş perspektiften bakıp doğru değerlendirmeler 

ortaya koyabilmek için eleştirel yaklaşan görüşlere ve değerlendirmelere de gerektiğince yer vermek gerekir. 

Dünyadaki çok yönlü gelişmelere bağlı olarak artan bilinçlenme ile toplumun geniş kesimlerinde yönetimlere, 

sistemlere ve düzenlere eleştirel yaklaşımlar artmaktadır. Kişilerdeki memnuniyetsizliğin dünya ölçeğinde 

yaygınlaşmasına bağlı olarak güç otoriteleri yeni arayışlara yönelmektedirler.

Dokümanın Tamamı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
BİYOKİMYA DERS NOTLARI(5411)

Siyaset Bilimi Ders Notları(5398)

Ders Amaç ve Hedefleri Yazımı Hakkında(5398)

Eski Anadolu Türkçesi Ders Notları(5397)

Yerinden Yönetim Kuruluşları(5396)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!