Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Cennet - Cehennem ve Ebedilik
www.arsivbelge.com
Cennet - Cehennem ve Ebedilik dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Cennet - Cehennem ve Ebedilik başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Cennet - Cehennem ve Ebedilik Hakkında Bilgi

Cennet ve Cehennem

Cehennem yedi tabakadır, kâfirler durumuna göre tabakaların birinde azap görecektir.
Feraid-ül fevaid kitabında buyuruluyor ki:
Cehennem yedi tabakadır. Birbirinin altındadırlar. Her tabakanın ateşi, üstündekinden daha şiddetlidir. Günahı affedilmemiş olan müminler; birinci tabakada günahları miktarı yanıp, sonra Cehennemden çıkarılarak Cennete götürüleceklerdir.

Diğer altı tabakada çeşitli kâfirler sonsuz yanacaklardır.

Cennet ve Cehennem şimdi mevcuttur. Bazı âlimlere göre, Cehennemin nerede olduğu kesin bilinmemektedir. Bazılarına göre, yedi kat yerin altındadır. Arz küresi, güneş ve bütün yıldızlar birinci sema [gök] içinde olduklarına göre, yeryüzünün neresinde olursak olalım, yedi kat yerin altında sema vardır. Cehennemin yedi kat semadan birisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Her Müslüman bilir ki, ilk insan ve bütün insanların babası olan Hazret-i Âdem, yıllarca Cennette yaşadı. Yasak ağaçtan yiyince, dünyaya indirildi. Bu hususta Kur'an-ı kerimde birçok âyet-i kerime vardır. Mesela Bekara suresinin 35 ve 36, Araf suresinin 17. âyet-i kerimesinden 27. âyet-i kerimesine kadar. Taha suresinin 117-119. âyet-i kerimeleri bu hususlardan bahsetmektedir. Kur'an-ı kerimde ayrıca müminler için Cennetin, kâfirler için de Cehennemin hazır vaziyette beklediği bildiriliyor:
(Takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan Cennete koşun.) [Al-i İmran 133]

(Kâfirler için hazırlanmış olan Cehennem ateşinden sakının!) [Al-i İmran 131]

Peygamber efendimiz de, Miraca gidince, Cennet ve Cehennemi de gezdi. Gördüğü şeyleri anlattı. Bunlardan birkaçı şöyle:
(Cennete girdim. İnciden kubbeler gördüm.) [Müslim]

(Miraca çıktığım zaman Cennetin kapısı üzerinde "Sadakanın sevabı on, ödünç vereninki ise on sekiz mislidir" yazılı olduğunu gördüm.) [İbni Mace]

(Miracda Cehenneme baktım. Kokmuş leşler yiyenler gördüm. Bunların kim olduğunu sordum. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar, gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenlerdir"dedi.) [İ. Ahmed]

Cennet nerede?

Cennetin bildiğimiz gezegenlerden birinde olacağı mümkün müdür?

Bugün bildiğimiz bütün yıldızlar ve gezegenler birinci kat semadadır. Semalar ise yedi kattır. Diğer katların ise bilinen bu semadan çok büyük olduğu bildirilmiştir. Cennet hakkında Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde bilgi vardır. Cennetin genişliğinin yer ile göğün genişliği kadar olduğu Kur'an-ı kerimde bildirilmiştir. (Hadid 21) 

Bu durumda Cennetin gezegenlerde olması mümkün değildir. Cennet daha yukarı semalardadır. (Deylemi)

Sekiz Cennet

Sekiz Cennetin isimleri nelerdir?

1- Dâr-i celal,
2- Dâr-i karar,
3- Dâr-i selam,
4- Huld,
5- Meva,
6- Adn,
7- Firdevs,
8- Naim.

Cennet Cehennem şimdi vardır

Cennet şimdi yokmudur? 

Cennet Cehennem yok diye ne bir hadis-i şerif, ne de bir İslam âliminin sözü vardır. Aksine, Cennet ve Cehennemin şimdi var olduğu bildirilmektedir. Din kitaplarında deniyor ki:
Cennet ve Cehennem şimdi vardır. Cennet, yedi kat göklerin üstündedir. Cehennem, her şeyin altındadır. Sekiz Cennet, yedi Cehennem vardır. Cennet, yer küresinden ve Güneş’ten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de Güneş’ten büyüktür. (Herkese Lazım Olan İman, Miftah-ül-Cennet)

Resulullah efendimiz, Miracda, Cenneti, Cehennemi ve daha başka yerleri gördü. (Mevahib-i Ledünniyye)

Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, Refref adındaki bir Cennet yaygısı üstünde olarak Kürsî, Arş ve ruh âlemlerini geçip, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde, Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekânsız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü teâlâyı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. (S. Ebediyye)

Cennet ve Cehennemle ilgili hadis-i şeriflerden ikisi şöyledir:
(Bir Cennet kadını dünyaya baksa, misk kokusundan yeryüzü dolar ve yüzünün nuru güneş ve ayın ziyasını bastırırdı.) [İbni Mübarek]

(Cehennemden bir kıvılcım dünyaya düşse, sıcaklığının şiddeti ve pis kokusu Doğu ile Batı’yı kaplardı.) [Râmuz]

Cennet ve Cehennemin Ebedi Olması

Dünya hayatında hiçbir şey sonsuz ve ebedi olmadığı için arap lisanındaki beşeri konuşmalarda 'Halidun' veya 'Halidin' ifadeleri çok uzun müddet anlamına da gelebilir. Fakat bizler için önemli olan bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde hangi anlamda kullanıldığıdır. Ragıp el İsfehani 'Halidun' kelimesiyle ilgili olarak beşeri konuşmaların ötesinde Kur'an-ı Kerim'deki cennet ve cehennemle ilgili ayetlerde de uzun müddet anlamında kullanılıyor demişse (ki bilmiyorum), bu güzel müslümanın güncel beşeri konuşmalarla İlahi kelamı birbirine karıştırdığını ve bu konuda ciddi bir hata yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü cennet ve cehennemle ilgili ayetlerde 'Halidun' veya 'Halidin' ifadeleri sonsuz yani ebedi anlamında kullanılmaktadır. İlahi kelamdaki İlahi anlatıma dikkat eden her müslüman, Kur'an-ı Kerim'de bu açık gerçeklikle ilgili birçok delille karşılaşabilir. Mesela aşağıda kısaca zikredeceğimiz ayetler, bu delillerden sadece birkaç tanesidir;

"Derler ki "Sayılı günlerin dışında ateş bize değmeyecektir." De ki "Allah katından bir söz mü aldınız? -ki Allah asla sözünden dönmez- yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?" Hayır. Kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa (artık) onlar ateş ashabıdır-halkıdır. Orada ebedi (sayısız günler) kalıcıdırlar. İman edip de salih amellerde bulunanlar, onlar da cennet ashabıdır-halkıdır. Orada ebedi kalıcıdırlar. (2-Bakara 80..82)"

Cennet ve cehennemle ilgili son iki ayette 'Halidun' kelimesi çok uzun müddet anlamına gelseydi, yahudilerin "Sayılı (ma'dud, belli, hesabedilebilen) günlerin dışında ateş bize değmeyecektir" sözü çok doğru bir söz olurdu. Çünkü cehennem azabı katrilyon üzeri katrilyon asır da olsa, bütün bunlar ma'dud, belli yani sayılabilir günler olurdu. Oysa şanı yüce Rabbimiz bu batıl zanna itiraz ederken 'Halidun' kelimesini sayısız günler yani ebedi anlamında kullanmaktadır.

"Onda (bu lanet ve azabda) ebedi kalıcıdırlar, onlardan azab hafifletilmez ve onlar gözetilmezler de. (2-Bakara 162)

Bu ve benzer ayetlerdeki 'halidin' kelimesine uzun bir müddet anlamını verenler, Rabbimizin "Hafifletilmez" buyurduğu bir azabı hafifletilmek bir yana bir müddet sonra ortadan kaldırmış olmuyorlar mı?

"Allah dedi ki "Bu (gün,) doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı-hoşnut oldu, onlar da O'ndan razı-hoşnut olmuşlardır. İşte en büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur." (5-Maide 119)"

"Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Hiç şüphesiz ki en büyük mükafat Allah katındadır. (9-Tevbe 22)"

Bu ayetlerdeki 'halidin' kelimesine uzun bir müddet anlamı verildiği zaman "hâlidîne fîhâ ebedâ" ifadesinden hareketle ebedi olmayan bir cennette, nasıl ebedi olarak kalınacaktır ki? Biraz düşünmemiz ve akletmemiz gerekmez mi?

"Biraz insaf" diyerek bu örnekleri şimdilik yeterli görüyoruz. Cennet ve cehennemin ebedi olması, cennetteki müslümanların ebedi yani sonsuz bir hayat yaşamaları, sonsuzluğun sadece Allah'a ait olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği gibi bu gerçeği teyid eden bir olaydır. Çünkü sadece ve sadece sonsuzluğun yegane sahibi olan bir Yaratıcı, yarattığı kullarına böyle bir nimet verebilir.

kaynaklar: dinibilgiler.eu, insandergisi.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Cennet Tasviri(3657)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!