Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Lojistik Kavramı ve Önemi
www.arsivbelge.com
Lojistik Kavramı ve Önemi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Lojistik kavramı Fransızca’dan gelen kavramdır ve askeri operasyonlarda savaşı kazandırmak için tüm desteği vererek birlikleri savaşta ayakta tutma hizmeti olarak ilk olarak tanımlanmıştır. Bugünkü "lojistik" kavramının değişik kaynaklarda birçok tanımı mevcuttur. Bunlar: Lojistik mamüllerin ve bilgilerin taşınmasının ve depolanmasının yöntemidir. Başarılı bir lojistik faaliyet maliyetleri azalttığı gibi, işleri hızlandırır. Lojistik, madde ve malzeme akışını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, tamamlanan mamülleri, bunlarla ilişkili hizmetleri ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim noktasından tüketim noktasına planlayan ve kontrol eden bir süreçtir. Yazının Tamamı aşağıdadır!

LOJİSTİK KAVRAMI VE ÖNEMİ

 

Lojistik kavramı Fransızca’dan gelen kavram olup, askeri operasyonlarda savaşı kazandırmak için tüm desteği vererek birlikleri savaşta ayakta tutma hizmeti olarak ilk olarak tanımlanmıştır.
 
  
Bugünkü “ lojistik ” kavramı ise ( Business Logistics) değişik kaynaklarda birçok tanımı mevcuttur. Bunlardan en kapsamlı olanları:
- Lojistik mamüllerin ve bilgilerin taşınmasının ve depolanmasının yöntemidir. Başarılı bir lojistik faaliyet maliyetleri azalttığı gibi, işleri hızlandırır ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.
- Lojistik, madde ve malzeme akışını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, tamamlanan mamülleri, bunlarla ilişkili hizmetleri ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim noktasından tüketim noktasına planlayan uygulayan ve etkinliği kontrol eden bir süreçtir.
- Lojistik; işletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla madde ve malzemeleri, parçaları ve tamamlanan mamülleri stratejik bir şekilde depolayan, akışını sağlayan ve kontrol eden; yönetsel sorumluluk dizayn etmeye yarayan bir sistemdir.
Bu süreçte lojistik; şirketlerin verdiği hizmet, ürünü ürettildiği noktadan alıp dpolarda tutmak, stoklamak, stokların durumunu üretici firmaya bildirmek ve gerektiğinde tamamlamak, ürünü istenen yerlere ve istenilen şekilde teslim etmek ve bütün bu işlemlerin planlı, en verimli ve en hızlı şekilde yapmaktır.

Lojistiğin önemini ; EKONOMİK VE YÖNETSEL olarak ayırmak gerekir. Optimize lojistik operasyonlu işletmelerde ham malzeme veya yarı mamülü üretime, mamülün son kullanıcıya doğru zamanda, doğru yerde, doğru kalitede ulaşması ve işletmelerde maliyet etkinliği sağlanacaktır.

Lojistik faaliyetlerin OUTSOURCE edilmesi (Dış kaynak kullanımı, hizmetin dışarıdan bu işte olgunlaşmış firmadan alınması ) firmaya zamansal ve parasal tasarruf ettirmektedir. Zamansal kazanım olarak stokların (hammadde, yarı mamül, mamül ) azaltılması görülmekte ve zamansal kazanım bu aşamada pazara ulaşma zamanının kısalması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak üretici kendi işine odaklanmakta, ana işi olan üretim, satış ( yakında bu işlem de lojistik içinde görülecektir.) vb gibi işlerine yatırım yapmaktadır, zaman ayırmaktadır .

Lojistik hizmetlerin maliyeti, sektörlere göre değişiklik göstermesine rağmen genelde ürün satış bedelinin %8-14 ü arasında bir maliyet değerine tekabül etmektedir. Dünyada kendi lojistik hizmetlerini kendi yapan firmalara baktığımızda, bu firmaların, lojistik şirketlerine göre aynı işi %15-20 arasında daha pahalıya mal ettikleri görülmektedir. Bundan dolayı lojistik hizmet almak, şirket ve üreticilere maliyet avantajı da sağlamaktadır.

Globalleşen dünyada şirketler artık kendi gerçekleştirdikleri lojistik operasyonlarını, bu sektörde hizmet vren lojistik firmalarına devretmektedirler. Kendi ana faaliyetleri dışındaki bu dış kaynak kullanımı her sene %10’a yakın bir oranda sektörel lojistik sektör büyümesi getirmektedir. Dünya lojistik pazarının büyüklüğü 3,5 trilyon dolara ulatığı günümüzde, bu rakam dünya GSMH ‘nın %28’ini oluşturmaktadır. Dünyadaki bu pazar büyüklüğü bir çok firmanın orataya çıkmasına, evliliklere, satınalamalara neden yaratmıştır.

- TNT Post Group, Jet Service ve Technologistica ‘yı satın alarak Hollanda, İtalya, İspanya, Belçika, Avusturya ve Fransa’da etkin hale gelmiştir.
- Deutch Post, Securicor, Ducros, Danzas ve Nedloyd’u satın alarak Avrupa’da büyümesine devam etmiş ve Kuzey Amerika pazarına da girmiştir.

Ülkemizde de lojistik pazarın büyüklüğü 16-20 Milyar dolar arasında hesaplanmakta, gerçekleşen ise 4 milyar dolar civarında olduğu söylenmektedir. Ülkemiz GSMH’nın %2 sine denk gelmektedir. Ülkemizde LOJISTIK kavramı TASIMACILIK kavramı ile karıştırıldığından gerekli talebi günümüze kadar bulamamıştır. Yapılan seminer, program, kongreler ile ve yurdumuza yatırım yapmaya gelen lojistik firmaları ile bu ilgide bir değişme ve büyüme oluşmuştur.

Türkiye’de 1990’lı yıllarda kara taşımacılığına verilen önem teşviklerle birlikte sektörel büyümeyi beraberinde getirmiştir. 1996-1998 yılları arasındaki taşıma filo kapasitesi (araç sayısı : tır ve kamyon ) % 76 oranında artmıştır. Türk lojistik pazarının 2005 yılına kadar %16 büyümesini koruması beklenmektedir. Türkiye pazarının dünya pazarında verdiğim rakamlara göre GSMH’nın %20-30 arasında gerçekleşmesi durumunda 40-50 milyar dolar gibi bir pazara ulaşması veya farklı bir bakış açısıyla satış fiyatının %8-14 arasındaki maliyet oranı Lojistik maliyetler olması, gerçekleşen ticaret hacmine oranladığımızda 16-20 milyar dolar arasında gerçekleşecek bir rakam orataya çıkmaktadır.

Bu pazardaki büyüme hızının yüksek olması, yurtdışındaki lojistik şirketlerinin ülkemize olan ilgisini artırmış ve bu alanda Türk firmaları ile işbirlikteliği gerçekleşmesinde bir artış yaşanmıştır. Örneğin ;

- TNT POST GROUP – KOC HOLDING-CARGOTECH
- EXEL PLC – SEZGINLER GIDA
- CAT LOGISTIC S- BORUSAN GRUP
- SDV -HOROZ GRUBU
- TIBET BRITTEN- YURTICI LOJISTIK

arasındaki işbrilikleri dikkat çeken sektördeki birliktelikler oldu.

Özetle;

Lojistik ile:

- Maliyet yönetiminde etkinlik artar;
- Planlamada etkinlik ve stratejik yaklaşım sağlanır;
- Zaman yönetimi önem kazanır;
- Gelişen zamanın değişen koşullarına göre, uygun çözüm yolları ve alternatifler üretilerek tepki verilir.
- Teknolojik yatırımlar ve alt yapı süratli gelişim sağlar.

LOJİSTİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ

Dünyada lojistiğin gelişimini aşağıdaki sıra ile açıklamak gerekirse, tarihteki gelişim aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

- 1940-1960 yılları arası : Lojistik aşamasını kurma
- 1960-1970 yılları arası : Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar kazanması
- 1970-1980 yılları arası : Önceliklerin ve modellerin değişme çağı
- 1980- günümüze kadar : Ekonomik ve teknik değişimin yeni çağı
Lojistiğin gelişimi temelde üç aşamda toplanabilinir;

a) Parçalanma (1960 – 1980 ) : Bu dönemde lojistiği oluşturan faaliyetlerin ayrı ayrı yapıldığı görülmektedir. Aşağıdaki operasyonların bir kısmı işletme içinde yapılırken, kısmen de dışarıdan hizmet alma şeklinde gerçekleşiyordu.

- Talep öngörüsü
- Satın Alma
- İhtiyaç Planlama
- Üretim Planlama
- Fabrika Stokları (girdi düzeyindeki stoklar )
- Depolama
- Malzeme işlemleri
- Paletleme
- Mamül stokları
- Sipariş süreci
- Taşıma
- Müşteri Hizmetleri
- Dağıtım Planlama

b) Birleşme ( 1980 – 2000 ) : Bu dönemdeki lojistik faaliyetler iki kavram altında toplanmıştır:

- Madde ve malzeme yönetimi
- Fiziksel dağıtım

c) Toplam Bütünleşme ( 2000 – Günümüze ) :Halen de devam etmekte olan bu süreç parçalanma ve birleşme kısmında verilen faaliyetlerin bir çatı altında toplanmasını gündeme getirmiştir. Dünyda ekonomisinde yaşanan küreselleşme, liberalleşme ve buna paralel olarak firmaları zorlayan uyum çabaları , lojistik faaliyetlerin önemini artırıken günümüzdeki entegre lojistik kavramını ortaya çıkarmıştır.

LOJISTIĞİN ELEMANLARI

Lojistik sisteminin elemanları çok geniştir olmakla birlikte aşağıda sıralanan şekilde gruplamak mümkündür.

Elemanlar :
- Fiziksel Dağıtım,
- İlk madde ve malzeme yönetimi,
- Entegre Lojistik Yönetimi,
- Dağıtım Yönetimi,
- Lojistik Mühendisliği,
- Lojistik Yönetimi,
- Pazarlama Lojistiği,
- Tedarik Zinciri Yönetimi,
- Satınalma Lojistiği,
- Ticari Lojistik....

Gruplamak gerekirse;

- Depolama;
- Taşıma;
- Stok Yönetimi;
- Bilgi ve kontrol;
- Ambalajlama;
- Gümrükleme;
- Müşteri Hizmetleri,

Şeklinde sınıflandırılabilinir... 
 


Kaynak ve Yazar Bilgileri

Makale Yazarı : Cafer SALCAN
Kaynak Websitesi : http://www.lojitek.com
 


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Ulaştırma Hizmetleri Alanı - Lojistik Dalı(5352)

Kavram Oyunları ( Okul Öncesi )(5351)

Lojistik(5318)

Lojistik ve E-Ticaret Pazar Payı- Tüketim ürünleri Sektör incelemesi(5305)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!