Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Koçarlı ilçesi
www.arsivbelge.com
Koçarlı ilçesi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Koçarlı ilçesi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

KOÇARLI İLÇESİ Hakkında Bilgi

KOÇARLI’NIN TARİHÇESİ

Ege’yi gezenler buranın pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını yakından bilirler. Denilebilir ki Ege; toprağı her karıştırdığınızda sizi farklı medeniyetlerin selâmıyla karşılar. Aydın iline bağlı Koçarlı ilçemiz de bir çok kavmin uğrak yeri ve medeniyet beşiği olmuştur.
Tarihî açıdan bakıldığında Koçarlı’nın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanmakta. Yörenin bilinen ilk sahipleri, M.Ö. 300 yıllarına kadar yaşadığı sanılan ve tarihçilerin oldukça ilgisini çeken “Savaşçı Kadınlar Diyarı” olarak adlandıracağımız bugünkü Mersinbeleni Köyü’nün güneyindeki harabelerde yaşadığı tespit edilen Amyzonlar’dır. Bu dönemde bölge, Büyük İskender’in komutanlarından Antiyöküs idaresinde 150 yıl kadar kalmıştır. Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun istila ettiği ve yönettiği bu güzelim topraklar 1260 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliğinde ebedî kimliğine kavuşarak Türkleşmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra bir süre Menteşeoğulları Beyliği’nin yönetiminde kalan Koçarlı ve civarı, Sultan Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Koçarlı adı işte bu noktadan sonra ortaya çıkar.
Koçarlı adı; bir rivayete göre Koçarlı’ya yerleşen kişilerin eski yerleşim yeri olan Kaçkar, Kaçkarlı’dan, diğer bir rivayete göre ise; göçebe oluşlarından dolayı “Göçerler” kelimesinden gelmektedir.
Kanunî Sultan Süleyman, 1522 yılında Rodos Seferi’ne çıkarken ordusuyla Koçarlı dolaylarında konaklar. Bu sırada 250 çadırlık aşireti ile bölgede bulunan Türk Aşireti Reisi Mehmet Bey, Kanunî’nin ordusuna katılarak Rodos Seferi’ne gider. Sefer sırasında Mehmet Bey’e bir oğlu olduğu haberi gelir. Bu haber Kanunî Sultan Süleyman’a ulaştırılır. Padişah, bu haberin kendisine uğur getireceğine inanarak çocuğun adını Cihan koyar. Rodos alınır. Sefer dönüşü Sarıçay, Büyük Menderes ve Çine Çayı arasında kalan genişçe araziyi de Kanûnî, Mehmet Bey’e bağışlar. İlk tavsiye edilen ve yerleşilen yer, Koçarlı’ya 3 km. mesafedeki verimli ve sulak Sobuca’dır (eski adıyla Su Bucağı).1700’lü yıllarda Türkistan’dan gelen bir aşiret şimdiki Koçarlı’nın bulunduğu yere yerleşir. Bu göçten sonra Cihanoğulları da Koçarlı’ya yerleşerek 1763-1764 yıllarında bugün bile tarihe meydan okurcasına ayakta kalan ilçe merkezindeki Kule’yi inşa ederler.
Koçarlı’nın nüfusu bu tarihlerden sonra daha da artar. Yerli Rumlardan bir kısmı Koçarlı’ya yerleşir. 1837 yılında Sobuca’da kurulan pazar, Koçarlı’ya nakledilerek burada kurulmaya başlar. Yunanlıların 27 Mayıs 1919’da Aydın’ı işgali ile İtalyan denetiminde bulunan Koçarlı’ya Büyük Menderes nehrini aşarak göç edenlerin sayısı da oldukça fazladır. Türk Ordusu’nun zafer kazanmasından sonra İtalyanlar Koçarlı’yı terk ettiklerinde burası nüfusu oldukça fazlalaşmış bir yer olarak karşımıza çıkar.
Koçarlı, II. Meşrutiyet’e kadar (1908) köy olarak yönetilmiştir. Meşrutiyetten sonra, konumu coğrafi konumu sebebi ile bucak haline getirilmiş, 1 Nisan1946 yılında ise ilçe olmuştur.


KOÇARLI’DA NÜFUS:

Koçarlı, 26.751 nüfusu barındırmaktadır. Bu sayıya kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşlarımız da dâhildir. Nüfusun 1.687’si Bıyıklı Kasabasında, 1.754’ü Yeniköy Kasabasında, 6.822’si de ilçe merkezinde ikamet etmektedir.


Köylerde yaşayan toplam nüfus 22.628’dir. İlçemizde nüfus kodlama çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.

İDARİ DURUM
1946 yılında İlçe olmuş Koçarlı. Aynı yıl ilçe merkezinde belediye kurulmuş. 1967 yılında Bıyıklı, 1969 yılında da Yeniköy kasaba olmuş ve belediye teşkilatları kurulmuştur. Bugün üç belediye, 44’ü köy, 10’u mahalle olmak üzere 54 muhtarlık vardır. Bu mahallelerden 5’i ilçe merkezindedir. Diğer 5 mahalle ise beldelerde bulunmaktadır.


SOSYAL YÖNDEN KOÇARLI
Koçarlı, nüfusunun büyük bir kısmı, geçimini sağlamak için toprakla, tarımla ve hayvancılıkla uğraşır. Koçarlı ekonomisinde çam fıstığı(künar) önemli bir yer tutar. İlçede bulunan fıstık işleme tesislerinde, hem ilçede yetişen çam fıstığı kozalakları işlenir hem de yurdun değişik yerlerinden getirilen kozalaklar işlenir. Ticaret ve sanayileşme pek gelişmemiştir.

Ekonomisi toprağa bağlı olan ilçenin insanları da töreye, örf ve adetlere bağlıdır. Düğün ve sünnetler, ilçe hayatını renklendiren, aynı zamanda halkın birbiri ile tanışıp kaynaşmasını sağlayan önemli törenlerdir. “Hayır” adı verilen yemeklerde, insanımız, gönlünün zenginliğini sofrasına yansıtmayı bilmiştir hep. Koçarlıda bir de 2005 yılından beri her yıl mayıs ayının son haftasında yapılan ve geleneksel hale gelmiş fıstık çamı festivalinde, misafirlere fıstık çamı ile ilgili bilgilendirme, üreticilere fıstık çamında üretim artırıcı ve ürün kaybını önlemek için alınması gerekli önlemler üniversite öğretim üyeleri tarafından anlatılmakta, aynı zamanda eğlenceler,Yığın taş mesire alanında piknik,ses sanatçılarının müzik ziyafeti, değişik yerlerden gelen zirai makine traktör vs. tanıtımı yapılmaktadır.İlçe merkezinde bir kapalı spor salonu ve bir nizami futbol sahası vardır. Popüler sporların gençler tarafından yapılabilmesi için tesisler yeterlidir. İlçe merkezinde Koçarlı Belediyespor (futbol,basketbol, voleybol,judo) ve Küçükoğlu Menderesspor(futbol), Bıyıklı’da (futbol) Yeniköy’de (futbol), Haydarlı’da(futbol) , Mersinbelen’de(futbol),Cincin’de(futbol) ve Dedeköy’de(futbol) spor kulüpleri bulunmaktadır.

KOÇARLI’DA EĞİTİM VE KÜLTÜR:

İlçe merkezinde, Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, 80.Yıl Cumhuriyet Ana Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu,Adnan Menderes İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile biri özel iki tane Özel Kız Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Ayrıca halen ADÜ Ziraat Fakültesine bağlı olarak Çakmar Köyü sınırları içinde bulunan ve dört adet bölümü bulunan yüksek okulun iki bölüm daha ilave edilerek Koçarlı İlçe merkezinde inşa edilmesi planlanan yeni binasına taşınması çalışmaları devam etmektedir. Bu durumda yüksekokulun Koçarlı’da sosyal, kültürel ve ekonomik canlanmaya yardımcı olması beklenmektedir.

Nisan 2010 tarihi itibarıyla ilçemizde Milli eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplam 265 personel hizmet vermektedir. Okullarımızda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı ise, 3620’dir. Bu sayının 652’si ortaöğretim, 2904’ü ilköğretim,60’ı ise 80.yıl Cumhuriyet Anaokulunda öğrenim görmektedir. İlçe genelindeki anasınıflarında 295 öğrenci bulunmaktadır. İlköğretim çağındaki öğrencilerden 745’i taşımalı eğitim projesine dahil olup, 47 yerleşim biriminden 11 taşıma merkezine gelerek öğrenim görmektedirler. Taşınan öğrencilerden 880’ine öğle yemeği verilmektedir.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çeşitli branşlarda düzenlediği meslek, sosyal kültürel ve okuma-yazma kurslarında 2010 yılı itibariyle 873 kişiye belge vermiştir.

Mesleki Eğitim Merkezimiz ise; 24 meslek dalında, 70 çırak ve 35 kalfa ile öğrenimine devam etmektedir.

İlçemizde Sabancı Vakfı tarafından tahsis edilen eski Akbank binası Sabancı Öğretmenevi olarak hizmet vermektedir.

Koçarlı İlçe Halk Kütüphanesi 15138 kitaba sahip olup tek bir memur ile hizmet vermektedir. Çocuk bölümü de bulunan kütüphanenin 1105 üyesi vardır ve ödünç kitap verme servisi açıktır. İlçe kütüphanesi, öğrencilerin yanı sıra öğrenci olmayan vatandaşları da hizmet vermektedir.

İlçe nüfusunun % 85,36’sı okur-yazardır. Okur-yazar nüfusun % 54,79’u ilkokul,% 9,6’sı lise, % 2,67’si yüksekokul ve üzerinde eğitim almışlardır.

KOÇARLI’DA EKONOMİ


Aydın ilinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Koçarlı’da pamuk, zeytin ve çam fıstığı, ekonominin temelini teşkil eder. Bunların yanı sıra incir, kestane, sera sebzeciliği ve hayvancılık da gelişmiştir. Ayrıca zeytinyağı fabrikaları ve tarım makineleri de ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle dağ köylerinde yer alan fıstık çamları, 13828 hektar alanı kaplamakta ve bu köylerde yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Koçarlı tarım arazilerinin büyük bir bölümü Menderes nehrinden ve yer altı su kaynaklarından elde edilen suyla sulanmaktadır. İlçede 20 bin hektarın üzerinde orman mevcuttur.

TARİŞ


Tariş pamuk birliği 1604 ortaklı, 2005 yılında bağımsız hareket etmeye başlayan Tariş zeytinyağı birliği 218 ortaklı olup bu iki kuruluş Koçarlıda üretilen pamuk ve zeytinyağının önemli alıcısı durumundadırlar.


HABERLEŞME


Posta İşletme Müdürlüğü, görev alanına giren tüm hizmetleri eksiksiz yürütmektedir. Telekomünikasyon yönünden ilçe merkezi ile merkeze bağlı 1 şube ve 1 acente mevcut olup, toplam 6750 telefon ve 1000 ADSL abonesi mevcuttur. İlçede haberleşme ile ilgili herhangi bir sorun yoktur.


KADASTRO


İlçe merkezi ile Bıyıklı ve Yeniköy kasabalarının yanı sıra 31 köyde kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Kullar, Akmescit, Kızılcabölük, Mersinbelen, Çeşme, Çallı, Dereköy, Yağcıdere, Gaffarlar, Karaağaç, Sapalan, Gözkayası ve Karacaören köylerinde henüz kadastro çalışması yapılmamıştır.


SAĞLIK


Koçarlı’daki sağlık hizmetleri merkez sağlık ocağı ile merkeze bağlı Bıyıklı, Yeniköy, Mersinbelen, Cincin ve Çakırbeyli sağlık ocakları tarafından yürütülmektedir.
Merkez Sağlık ocağına bağlı 4, kasaba ve köylerdeki sağlık ocaklarına bağlı 4 sağlık evi vardır. Ayrıca 112 Acil Servisi de bulunmaktadır.
İlçemizde sağlık personeli olarak 8 Doktor,9 Hemşire,10 Ebe,2 Sağlık memuru,1 laborant,1 çevre sağlığı teknisyeni,2 hizmetli,5 paramedik ve 10 ATT(Acil tıp Teknisyeni) bulunmaktadır.
Sağlık ocaklarında poliklinik hizmetlerine ek olarak aşılama, aile planlaması ve çevre sağlık hizmetleri de sürdürülmektedir.


ELEKTRİK HİZMETLERİ


İlçe merkezi ile bütün kasaba ve köyler ulusal elektrik şebekesine bağlı olup, elektrikle ilgili herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Elektrik hizmetini AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. yürütmektedir.


MALİYE HİZMETLERİ

Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi ile birleştirilmiş durumdadır. Tahakkuk eden verginin tahsilat oranı Mart 2010 yılı itibariyle % 25,83 olarak gerçekleşmiştir


MÜFTÜLÜK HİZMETLERİ


Koçarlı İlçe Müftülüğü’nde görevli personel sayısı 76’dır. İlçe merkezinde ve köylerinde toplam 69 cami, 2 Kur’an Kursu bulunmaktadır.

KOÇARLI’DA ORMAN


Koçarlı Orman İşletme Şefliği bölgesinde 18 bin hektara yakın orman alanı mevcuttur. Fıstık çamı, bölgenin orman dokusundaki en önemli ağaçtır.
Orman alanlarının korunması için 4 orman muhafaza memuru görev yapmaktadır. Yangınlara karşı ise 1 arazöz ve 2 yangın gözetleme kulesi ile mücadele edilmektedir.
Ayrıca Sobuca Köyü mevkiinde halen yapımı devam etmekte olan Adnan Menderes Kent Ormanı yakında hizmete açılacaktır.


BANKALAR


İlçemizde şu anda yalnızca Ziraat Bankası bulunmaktadır. Bu bankanın dışında Denizbank, İş Bankası ve Halkbank’ın da ATM cihazları bulunmakta olup ayrıca İlçemizde Halk Bankası şubesinin açılması için çalışmalar devam etmektedir.


KOÇARLI’DA ASAYİŞ:


İlimizin, hatta bölgenin en huzurlu ilçelerinden biri olan Koçarlı’da kayda değer asayiş olaylarına rastlanamaz. İlçe merkezinde emniyet amirliği bünyesinde 1 baş komiser, 21 polis memuru, 3 genel idare hizmetler memuru, 5 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 30 personel görev yapmaktadır.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ise, Merkez, Bıyıklı, Mersinbelen ve Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlıklarından oluşmaktadır. Jandarma kontrolündeki köylerde de aynı sükûnet devam etmekte olup, kayda değer asayiş olaylarına rastlanmamaktadır.


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!