Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Beden Dili
www.arsivbelge.com
Beden Dili Hakkında BilgiBeden Dili dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: İlk izlenim ilk 30 saniyede yaptığınız hareketlerin ve söylediğiniz sözlerin bir bütünüdür. Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz önemlidir. Basit bir jest, yüzlerce kelimeden daha çok şey ifade eder. Beden dili bilinç dışı motivasyonlarımızı açığa çıkarır. Bazı insanlar vardır, her ne anlatırlarsa anlatsınlar ağızlarından çıkan tüm sözcükler zevkle, keyifle dinlenir. Çünkü bu kişiler duygularını, düşüncelerini değişik ve renkli ses tonlarıyla zengin kelime dağarcıklarından oluşturdukları cümlelerle ifade ederler ve söylediklerini uygun mimikler, beden diliyle desteklerler. Yazının Tamamı aşağıdadır!

BEDEN DİLİ

1. BEDEN DİLİ NEDİR NE DEĞİLDİR

İlk izlenim ilk 30 saniyede yaptığınız hareketlerin ve söylediğiniz sözlerin bir bütünüdür. Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz önemlidir. Basit bir jest, yüzlerce kelimeden daha çok şey ifade eder. Beden dili bilinçdışı motivasyonlarımızı açığa çıkarır.

Bazı insanlar vardır, her ne anlatırlarsa anlatsınlar ağızlarından çıkan tüm sözcükler zevkle, keyifle dinlenir.Çünkü bu kişiler duygularını, düşüncelerini değişik ve renkli ses tonlarıyla zengin kelime dağarcıklarından oluşturdukları cümlelerle ifade ederlerken, söylediklerini uygun mimikler ve beden diliyle de desteklediklerinden , dinleyicileri etkilemeyi başarırlar.

1.1. SÖZLÜ DİL İLE BEDEN DİLİ ARASINDAKİ GEÇİŞ ALANI

Beden dili ile gözle görülebilen beden bildirilerini kastediyoruz. Buna karşın sözlü dil veya kelimelerle yapılan konuşma ise seslerin ilgili anadilin kuralları çerçevesinde göndermelerin taşıyıcısı olduğu alandır. Beden dili araştırmaları özellikle dilin ötesine giderek sözlü olmayan bildirileri yeni bir araştırma alanıdır.

1.2. BEDEN DİLİNİN ALANLARI

Beden dilinin işaretler dünyasındaki aldığı yer belli olduktan sonra da bazı beden dili alanları vardır. bilinçli gözlem ve beden dili elementlerinin uygulanması doğrudan uygulanabilecek bir çalışma programı değildir. buradan belli bir hissin belli bir hareketi vardır şeklinde kesin bir sonuç çıkarılmalıdır.

1.2.1. HİSLERİN YANSITILMASINDAKİ FARKLAR

Beden dili ile açığa vurulan belli başlı hisler vardır; Bunlar kısa süreli ortaya çıkan ani heyecanlar, uzun süreli içgüdüsel durumlar (ruhsal durumlar), veya her şahsın kendisiyle ilgili olan ve onun karakterini belirleyen ona ait tutumdur. Davranışın duygusal temellerinden söz ederken karşılaştığımız diğer bir zorluk ise, herkesin çeşitli hisleri aynı ölçüde yansıtamamasıdır. Japonların hislerini kontrol altında tuttukları söylenir. Japonların üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarda yüzlerindeki stres reaksiyonlarını kendilerini yalnız hissettiklerinde göstermişlerdir.

1.2.2. MİMİK

Yüzümüzde görünür hale gelen hislerimiz konuştuğumuz kişilere bizim ruhsal durumumuz hakkında bilgi verir ve onlarla konuşup konuşmak istemediğimizi, konuşmak veya dinlemek mi istediğimizi, söyleneni anladığımızı, söylenenden şüphe mi ettiğimiz veya destekleyip desteklemediğimizi anlatır. Mimik, duygusal yaşamımızla ilgilidir.

 

1.2.3. BAKIŞMA

Bakışma davranışı diye adlandırdığımız terim, bakışın çok çeşitli alan özel şekillerini ve fonksiyonlarını daha iyi kavrayabilmemize yarar. Bir konuşma esnasında katılımcılar üzerinde kolaylıkla gözleyebileceğimiz bakışma davranışı vardır.

Genel bir ifade ile konuşma esnasında bakışma düşünme ile sıkı sıkıya bağıntılıdır ve kişinin olaydan ne kadar etkilendiğini gösterir.

1.2.4. BAŞIN DURUŞU VE HAREKETLERİ

Başın küçücük hareketi dahi kişiler arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde etkilemektedir. Küçük çocuklar eğer oyun arkadaşları başlarını yana doğru eğmişlerse ellerindeki oyuncakları daha kolay verirler. Baş hareketleri yetişkinler arasında da karşılıklı intibayı etkiler. Kendini üstün görme, nezaket, hassasiyet ve soğukluk gibi düşüncelere yol açar.

1.2.5. ELLER, KOLLAR VE PARMAKLAR

Kolların hareketi özel bir önem taşır. Bu hareket göğsü öne çıkartan, insanı harekete geçiren aktif bir duygusal enerji yansıtır. Duygusal açıdan açık insanlar karşılarındaki kişilerden kendilerine yansıyan duygu ve düşünceleri kabul etmeye hazır olarak doğal bir kendine güven içinde kollarını bedenlerinden açarak hareket ettirirler.

Benzer şekilde kişi kendisinde duygusal yük doğuran bir konuda konuştuğu zaman, duyarlılığı parmakları ve avuç içi ile adeta kelime yüzeylerine daha farklı bir anlam vermek istemesinden ortaya çıkar.

Örneğin;karşımızdaki insanın elleri açık duruyorsa yani avuçları gözüküyorsa onun olduğu gibi görünmekten hoşlanan, pek bir şey gizlemeyen sır saklamasını da pek bilmeyen biri olduğunu söyleyebiliriz.

1.2.6. BACAKLARIN KULLANILIŞI VE OTURMA

Bacak bacak üstüne atma biçimi çok sayıda anlam taşır ve kişinin iç dünyasıyla ilgili çok değerli ipuçları yansıtır. Ayrıca bacak bacak üstüne atmak, kalça ve bacak kaslarına değişik hareketler sağladığı için uzun süre yorulmadan oturmaya imkan verir. Bu yönüyle de bacak bacak üstüne atmak amaçlı bir harekettir.

Oturuşta da insanın ruhsal durumu hakkında bilgi verir. Heyecanlı, sıkıntılı, köşeye sıkışmış, rahat, kendine güvenli vb. gibi.

1.2.7. JEST

Konuşmacıların açıklamalarını destekleyici nitelikte kullandıkları, kesinlik belirten jesti örnek olarak gösterebiliriz. İki çeşit jest vardır: Destekleyici jestler ve anlamsız jestler. Destekleyici jestler söylenenleri destekler niteliktedir. Kararlılık, heyecan, baskı kurma vb. davranışları ifade eder.

Ancak diğer ince ayrıntıların farkında mıyız? Diğer insanların yüzlerinde ne gördüğümüz hakkında merakınızı geliştirin. Anlayış, utanma, merak, düşmanlık, neşe, sıcaklık görüyor musunuz? Bu işaretleri anlamakta giderek daha iyi oldukça kişiler arası iletişimde daha çok başarılı olacaksınız.

 

2. BELLİ DURUM VE İLİŞKİLERDE BEDEN DİLİ

2.1. KADINSI VE ERKEKSİ BEDEN DİLİ

Görünen ve bilinen farklılıklar dışında kadının ve erkeğin beden dilinde, farkında olmadığınız birçok yorumlanacak ve keşfedilecek sürprizler vardır. uzmanlar cinsiyete özgü ve tipik cinsiyet davranışları arasında ayrım yapar. Beden dili söz konusu olunca: Her iki cinste değişik sıklıkta ortaya çıkan davranış şekilleri tipik cinsiyet davranışlarını incelemişlerdir.

Tipik cinsiyetle ilgili beden dili davranışları ilk bakışta hiçbir zaman değişmeyecek gibi veya bazıları ise değişim içinde görünür.

2.2. BEDEN DİLİNİN KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞTIRMASI

Aynı beden dili davranışı farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilmektedir. Almanya’da evet anlamına gelen baş sallama Türkiye’de ve Yunanistan’da hayır anlamına gelir.

Kapalı bir yerde kişilerin aralarında mesafe tutma alışkanlıkları, değişik iki kültüre mensup kişiler arasında problem yaratabilir, hisleri zedeleyebilir.

Değişik kültürlerden kişilerin iletişimleri beden dili açısından dünya çapında farklılık göstermektedir. Bu araştırmalarda kapalı yerde davranış ve bakışma en önemli konuları teşkil etmektedir. Araplar Amerikalılara ve Avrupalılara o kadar yaklaşırlar ki bunlar geri çekilmek zorunda kalırlar. Ancak bu onların tekrar yaklaşmalarına neden olur.

2.2.3. KONUŞMANIN GÜCÜ

Konuşma insan ilişkilerindeki hükmetme, boyun eğme davranışı belirler.

Söz söylemek isteyen adam için de şahsiyet, yüksek zekadan daha gereklidir.

Konuşmaya başlamadan önce hazırlığınız çoktan bitmiş, yeterince dinlenmiş olmalısın. Bir hatibin en çok ihtiyacı olan şeyler canlılık ve heyecandır. Bu da enerji ile mümkün olur.ancak enerji dolu bir hatip kendisini dinletebilir.

Kendinizi tüm yanıtları bildiğinizi sandığınız bir havaya sokmayın. Ne zaman bunu deneseniz kendinizi mutlaka tehlikeye atarsınız. Kendinizi hem uzman görüp hem de ilerlemeye ve öğrenmeye devam etmeye çalışmak hemen hemen olanaksızdır.

2.4. BEDEN DİLİNDE YALAN, SAMİMİYETSİZLİK, ŞÜPHE

Daha önce de belirttiğimiz gibi Japonlar sıkıntılı yüz ifadelerini saklamayı bilirler. Yalnız kaldıklarında dışa vururlar.

2.4.1. GERÇEK DUYGULARIN GİZLENMESİ

Sosyal hayatta birçok durumda, insan kendi gerçek duygularını gizlemek ister ancak herhangi bir biçimde kendisini ele verir. Bir topluluk içinde kişi sinirli, gergin ve hatta korkuyor olabilir, fakat yüzüne iliştirdiği bir gülümsemeyle mutluluk maskesi taşıması mümkündür. Dikkatli bir gözün algılayabileceği bazı küçük ipuçları iç ve dış dünyalar arasındaki bu farkın anlaşılmasına yardımcı olur.

İnsanlar yalan söyledikleri zaman en başarılı şekilde kontrol ettikleri, yüz ifadeleridir. Çünkü insan yalan söyleyeceği zaman yüz mimiklerini kontrol etmek için bilinçli bir çaba harcar. Hiç şüphesiz dikkatli bir gözlemci veya uzman için yalan söyleyen biri mimikleriyle de çok sayıda ipucu vermektedir. Ancak genel olarak düşünüldüğünün aksine, bir kişinin yalanını yüzüne veya gözüne bakarak anlamak pek kolay değildir.

2.4.2. YALAN İŞARETLERİ

Yalan söyleyen kişinin elleriyle yaptıkları jestler azalmaktadır. Normal olarak ifadeyi güçlendirmek amacıyla yapılır. Yalan esnasında eller ya hareketsiz kalır ya da anlamsız jestler yapar.

Yalan söyleyen kişinin elini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme sayısı artmaktadır. Kişinin samimi olmadığı bir görüşme sırasında bu jestin sayısında çok büyük artış göstermektedir.

Yalan söyleyen kişinin beden hareketlerinde anlamsız bir artış gösterilmektedir. Bu yalan söylerkenki duyulan rahatsızlık ve huzursuzluktan kaynaklanmaktadır.

Yalan söyleyen bir kişinin el jestleri azalırken el sallama hareketi artmaktadır. Belki de böylece kişi elini sallayarak sorumluluğu üzerinden atmaktadır.

Yalan söyleyen kişinin yüz ifadesi normale çok yakındır. Yüz ifadesinde yalanı el everen en önemli ipucu kişinin gözlerini sık sık konuştuğu kişiden kaçırmasıdır.


Ekleyen:Halil Kurt
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Yunan Alfabesi - Yunanca Kelimeler ve Anlamları(5558)

Beden Eğitiminde Öğrencilere Oynatılabilecek Oyunlar(5519)

Farsça Dili ve Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü(5482)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ(5482)

Arapça Dili Tarihi(5481)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!