Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Vefa hakkı şerhi
www.arsivbelge.com
Vefa hakkı şerhi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Vefa hakkı şerhi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Vefa hakkı şerhi nedir?

Geri alım hakkı olarak da bilinen vefa hakkı ile bir malı satan satıcı, sattığı gayrimenkulü satın alan kimseden geri alma hakkına sahip oluyor.

Geri alım hakkına sahip bir satıcı, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkına sahip oluyor. Vefa hakkı şerhi nedir? Vefa hakkı nasıl kullanılır?

Geri alım hakkı satış işlemi sırasında ya da satış işleminden sonra noterden düzenlenen sözleşme ile en çok 10 yıl için tesis edilebiliyor. 

Vefa hakkı şerhi:

Noterce düzenlenmiş sözleşmenin tapuya ibrazı halinde malikin, sözleşmede yetki  verilmişse geri alım hakkı lehdarının talebi ile tapu kütüğüne şerh ediliyor. 

Vefa hakkı, yeni malikin taşınmaz mal üzerindeki haklarını ve tasarruf yetkilerini kullanmasına engel olmuyor. Vefa hakkı şerhi için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

İstenen belgeler: 

- Noter tasdikli sözleşme 

- Talepte bulunan veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi. 

- Taşınmaz malı niteliği bina ise Deprem Sigortası aranır. 

Vefa hakkı sözleşmesi örneği:

TARAFLAR

............... Defterdarlığı (bundan böyle idare olarak anılacaktır) ile ..................... Konut Yapı Kooperatifi (bundan sonra sadece kooperatif olarak anılacaktır).

Madde 1- Konu

 

İlimiz, .............. İlçesi, ................. Mahallesi/Köyünde, ..................Yöresinde bulunan, ....... pafta, .......... ada, ........ parsel numaralı, ................ m2 yüzölçümlü taşınmaz malın/malların ............................. TL bedelle,  .......... sıra nolu Millî Emlâk Genel Tebliği hükümlerine istinaden aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kooperatife satışından ibarettir.

Madde 2- Ödeme Şekli

Taşınmaz malın bedeli peşin olarak ödenecektir.

Madde 3- Satış Şekli

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere  pazarlık usulü ile doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih edilecektir.

Madde 4- Ferağ

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından  ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

Madde 5- Devir Şartları

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir.

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin sonradan tespit edilmesi halinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Madde 6- Amaç Dışı Kullanım

Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. Bu hususta mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca  10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir.

Madde 7- Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler

Taşınmaz mal/malların satışından ve iş bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan ve ödenmesi gereken her türlü vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Kooperatife aittir.

Madde 8- Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri

Bu Taşınmaz mal/mallar ile ilgili her türlü uyuşmazlıklar; taşınmaz malın/malların bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinde görülecektir.

TARAFLAR

SATICI                   ALICI

İmza             İmza


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İsmail Hakkı Uzunçarşılı(5320)

Eğitim Hakkı(5320)

Tapu İptali ve Tescil Davası - Yargıtay Hakim Kararı(5319)

AİLE KONUTU ŞERHİ, HÜKÜMLERİ VE KALDIRILMASI(5319)

İrtifak Hakkı ve Mevzuatı(5319)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!