Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İmralı Tutanakları
www.arsivbelge.com
İmralı Tutanakları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İmralı Tutanakları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

 imralı Tutanakları

 

Abdullah Öcalan: Ben sorumluluk üstlenmem. Süreç başarısız olursa ‘Apo öldü’

diyeceksiniz. Ben yokum. BDP ve PKK’nın beni kullanmasına izin vermem.

 

Abullah Öcalan ile BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı

Süreyya   Önder   ve   Diyarbakır   Milletvekili   Altan   Tan’ın   Cumartesi   günü   İmralı'da

yaptığı   görüşmenin   zabıtları   yayımlandı.   Görüşmede   "Başkanlık   sisteminin

düşünülebileceğini"   söyleyen   Öcalan,   "Biz   Tayyip   (Erdoğan)   Bey’in   başkanlığını

destekleriz.   Biz   AKP   ile   bu   temelde   bir   başkanlık   ittifakına   girebiliriz"   dedi.   "Tek

taraflı   çekilme   olmayacak.   Çekilme  parlamento   kararı  ile   olacak,   TBMM

onaylayacak"   ifadesini   kullanan   Öcalan,"Çekildiğimiz   anda  gerillayı   daha   da

büyüteceğiz.  çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum" dedi. Öcalan, özerklik

konusunda da "Kürtler kendi kendilerini yönetecektir. Şu anda yasa dayatırsak büyük

alerji   yaratır.   İleride   olabilir"   diyerek   "AB   Yerel   Yönetim   Özerklik   Şartı'na   şerh

kaldırılırsa meselenin önemli ölçüde çözüleceğini" ileri sürdü.

 

Namık   Durukan   imzalı   habere   göre,   Öcalan,   kendisiyle   görüşmeye   gelen   BDP

milletvekillerini de uyardı.Öcalan, "Hepiniz muallaktasınız. Sakine Gibi. Bir daha kendi

öz   savunmanın   hazırlamadığınız   bir   yere   gitmeyin.   Size   bir   vurduklarında   on

vuramayacaksınız, devlete güvenmeyin" dedi. "AKP'yi 10 senedir ayakta tutanın

kendisi   olduğunu"   iddia   eden   Öcalan,   MİT   krizini   "darbe"   olarak   niteledi   ve

"Başbakan vatana ihanet suçundan tutuklanacaktı" dedi. Kandil, Avrupa ve BDP

için hazırladığı mektuplarda çözümiçin  "3 aşama  ve 10 ilke önerdiğini" söyleyen

Öcalan, "Bu yazı üzerine cesaretle tartışacaksınız" ifadesini kullandı.

 

İşte   Durukan'ın   Milliyet'te   "İmralı   Zabıtları"   başlığıyla   yayımlanan   (28   Şubat

2013) haberi:

 

23 Şubat 2013 görüşme notları’  başlığı altında oluşan görüşme notları, Abdullah

Öcalan’ın, “Tarihi önemde bir toplantıya başlıyoruz. Nasıl bir yöntem izleyelim?” sözü

ile başlıyor. Heyetten “Size nasıl uygunsa” yanıtı alan Öcalan, çözüm süreci ile ilgili

değerlendirmelerinin ve önerilerinin yanı sıra BDP heyetindekilerle özel konularda

sohbet de ediyor.

 

Abdullah   Öcalan’ın,   İmralı’da   BDP   Grup   Başkan   Vekili   Pervin   Buldan,   İstanbul

Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’la yaptığı, bir MİT

yetkilisinin de hazır bulunduğu görüşmenin tutanakları özetle şöyle:

 

Hayatımız söz konusu

 

“Kandil’e BDP’ye ve Avrupa’ya üç nüsha mektup yazdım. Heyet ile dünden beri yoğun

olarak  tartışıyoruz.  Özal’dan  beri   teşebbüs   içerisindeyim,  akim   (akamete   uğradı,

kesintiye  uğradı)   kaldı.  Şimdi   akamete   uğramaması   lazım.   Uğrarsa,   tırnak   kesilirse

felaket olur. Türklerde bunu bilmeli; başarısızlık orta ve üst düzey savaş, isyan, kaos

hepimizin hayatı söz konusudur. Şimdi kadar yaşadıklarımız deveden kulak kalır.

 

    Kesin başarı hedefi ile sonuçlanması lazım. Yeni diyalog sürecine yükleniyorum. 

 

    Dostlarımızın ve halkımızın eski kalıp  mücadeleleri bir kenara atmaları lazım.

 

Rejim değişikliği

 

Eski   yaşam   alışkanlıkları   top   yekun   bırakmak   gerekir.   Neden,   çünkü   bu  bir   rejim

 

 

 

değişikliği   olacak.  Tanzimat,   Meşrutiyet,   Cumhuriyet,   1950   çok   partili   hayata

geçişten   çok   daha   önemli,   bu   hepsinden   daha   derinlikli   olacak.   Başarılı   olursak,

yepyeni   bir   Cumhuriyete...  Radikal   demokrasi,   tam   demokrasi,  Anadolu   ve

Mezopotamya’nın   tam   demokratikleşmesi,  hazırlığım   bu   yönde.   Şimdiye   kadar

olanlar   ısınma   hareketi   idi.   Bütün   felsefi   ve   örgütsel   birikimimi   bu   yönde   PKK’yi

hazırlamak   ve  dönüştürmek  için   kullanıyorum.   Bu   en   köklü   adım.  Demokratik

kurtuluş   ve   demokratik   yaşam   süreci.   Ben   bu   deyimi   rast   gele   seçmedim.

Zamanında   söyledim   anlamadılar.   Anlamış   olsaydılar,   Ergenekon   olmazdı,   AKP

bunları diyor ama çok yüzeysel bakıyor. Benim çok inatçı olduğumu biliyorsunuz. Ben

ilk   günden   demokratik   Cumhuriyeti   savundum,   onlar   beni   anlamadılar;   “APO’yu

bitirdik”   dediler.   Stratejik   hatalar   yaptılar.   Ergenekon’u   saptılar   umarım   bu   sefer

böyle olmaz. Onun için  benimle oynanmayacağını  özellikle AKP’ye anlatmalısınız.

AKP’lilerle   konuşun   anlatın.   Siz   Meclis’tesiniz   size   çok   görev  düşüyor.   Anlamlı   bir

uzlaşmaya gidilseydi (Ecevit döneminde) ne Ergenekon ne AKP olmazdı.

 

Kendini düzene satmış

 

-Metiner saçmalıyor, “APO sıkıştı” diyor. Propaganda ile oyunu karıştırıyor.  Kendisini

düzene satmış, kendisini rezil etmiş, AKP’yi 10 yıldır ayakta tutan benim. Derhal bu

söylemi terk etmesi lazım. Biz AKP’yiçıkartan gücüz.

 

Ha biz ha Sakine

 

-Sırrı: Bize gelen bilgide, “Sakine’nin tutumunun ve katılımının iyi olduğu, dağ adına

Avrupa’da   görevli   olduğu,   işini   tamamlayıp   geri   dönüş   için   Paris’e   gittiğinde   bu

olayın olduğu... Tutumunun ve katılımının iyi olduğu” bildirildi.

 

-Öcalan:   Ha   bizi   vurmuş,   ha   Sakine’yi   vurmuşlar.   Çok   karanlık   bir   olay.   Ankara’ya

gelmiş (Ömer Güney) Çankaya’da büro tutmuş. Sterk “MİT kaynaklı” demiş. Mümkün

değil ama düşüneceksin. Milyonda bir de olsa düşüneyim, MİT var mı? MİT de şaşırdı.

 

Demekki darbe hala devam ediyor.

 

-(Sırrı’ya dönerek) Sinop olayı rast gele mi organize mi?

 

-Sırrı:  Organizeydi   başkan.   Çünkü   ancak   bir   reklam   ajansı   grafiği   ile   önceden

hazırlanmış   pankartlar   ve   bildiriler   vardı.   Sosyal   medya   üzerinden   bize   dönük

kampanyalar başlatıldı. Darbe Araştırma Komisyonunun görevi bittikten sonra, Özel

Harp Dairesi ile ilgili, Gladyo ile ilgili, Kürdistan bölgesi hariç özellikle Karadeniz’i

deşifre   eden   bilgiler   geldi.   Burada   Karadeniz’de   gladyonun   yaptığı   işler   başlığı

altında   TAYAD’lı   ailelere   dönük   linç   girişimi   de   vardı.   Orada   anlatılan,   yapılan   ve

biçimler ne ise hepsini Karadeniz’de gördük. Bu yönüyle örgütlü ve organizeydi.

 

Savunmanızı hazırlayın

 

-Öcalan:  Siz de muallaktasınız. Tıpkı  Sakine gibi.  Bir  daha  kendini  öz savunmanın

hazırlamadığınız hiçbir yere gitmeyin. Size bir vurduklarında on vuramayacaksınız,

gitmeyin, devlete güvenmeyin. Biliyorsunuz ki Ahmet Türk’ü iki kez vurdular, bir

Samsun’da, bir İzmir’de... Sakine’ye yapılan hepimize yapılabilir. Bu özel harbe ayrıca

geleceğiz.

 

(Çay geldi)

 

 

 

 

AKP’ye iktidarı sunduk

 

-Öcalan: Hükümet kesin vesayetten kurtuldu mu hesaplaşma tam olarak yapıldı mı?

Tayyip’in Hükümet mekaniği, Kürt hareketine vurduğu kadar kendisine izin veriliyor,

alan   açılıyor   vesayet   kurumu,   güç   odakları   tarafından.   Sayın   Başbakan   zekice   bu

mekaniği   teşhis   etmiş   ve   iyi   kullanıyor.   Komplonun   bir   parçası   değil.   Danışıklı

demiyorum   ama   Başbakan   komplonun   parçasıdır   demiyor   ama,   bu   yöntemi   bir

iktidar   aracı   olarak   görüyor.            PKK’ya   vurarak   yerini   sağlamlaştırıyor.  Kendime

kızıyorum, 2001-2004’te biz eylemi ‘tak’ diye kestik. Hükümet anlamadı, ‘terör bitti’

dediler.  (Altan   Tan’a   dönerek)  Sayın   Altan  bilirsin  İslamcıların  40   yıllık  rüyasıydı,

rüyalarını gerçekleştirdik. Biz AKP’ye iktidarı altın tepside sunduk. Bize bir teşekkür

etmedikleri   gibi   2.   Atatürk   rolüne   soyunup   daha   çok   üstümüze   geldiler,   ezmeye

çalıştılar.   Benim   demokratik   kriterlerim   var   bunu   anlattık,   bir   baktık   ki   AKP

hegemonya kurmak istiyor, 1923-40-50 CHP yerine AKP...

 

Hegemonya kurmak istiyor

 

Türkiye’nin   ihtiyacı   olan   tam   evrensel   demokratik   kriterlere   uymazsan,   PKK’ye

karışmam dedim. Bunu PKK hareketinin zorluklarını bilerek söyledim. Hegemonya

kurmak istediler, biz bu hegemonyaya karşı çıktık. AKP, iktidarı gökten inmiş sandı.

Bizim sınıf ve halk savaşımızın ne kadar amansız olduğunu bilmiyordu.   Ben Deniz

Baykal’ın taktiğini boşa çıkardım.  AKP hegemonya istiyor. CHP’nin yerine geçmek

istiyor. İzin vermeyiz. AKP’ye korkunç ranta imkanı çıkar. Ben buna alet olmam. Tek

şartım hegemonik olmaması. Biz eskisine doyduk, yeni kambur istemeyiz.

 

Başbakan tutuklanacaktı

 

AKP’nin   çıkışları   yanlıştır.   Son   bir   buçuk   yılda   büyük   bir   savaşa   yüklendiler.   Nihai

tasfiye operasyonları yaptılar. Sayın Başbakanı buna inandıran ekip (2011’de) PKK’yi

bitireceğiz’ dedi. 10 bin kişiyi (KCK) içeriye aldılar, Bu güç MİT’e de darbe planladı.

Ben hemen devreye girdim, ‘bu darbedir’ dedim. Ergenekon’dan farkı yok. Başbakan

MİT’e   darbe   yapılınca   sıranın   kendisine   geldiğini   gördü,  Başbakan  vatana   ihanet

suçundan   tutuklanacaktı.  (Durdu   yeniden   söze   başladı)  Genelkurmay   Başkanının

(İlker Başbuğ’u kastetti) tutuklanması da budur. O güce Cevat Öneş ‘darbe’ dedi. Bu

yüzden ben devreye girdim, yardımcı olayım dedim.

 

İsyan etsek bir türlü...

 

(Biraz durdu yeniden başladı.) Sakine’yle sizin (Sinop’u kastederek) aynıdır. KCK’ye her

operasyon   ayaklanma   ve   isyana   davetiyedir/teşviktir.   BDP   ve   benim   temkinli

yaklaşımım engelledi. İsyan etmem beklendi. İsyan etsek bir türlü, etmesek bir türlü.

 

Her KCK’lının içeri alınması bir ayaklanma sebebidir. İsyan çıkarmıyoruz. 10 bin kişi

alındı. Bu da bir nevi darbedir. En son siz alınacaktınız biz karşı hamle geliştirdik. En

son parlamento grubu kalmıştı. Darbe şekil değiştirdi ama hala devam ediyor. Yeni

darbe   Brüksel   ve   ABD’de   planlanıyor.   Türk-Kürt   ilişkilerini   yeniden   tanımlamam

işlerine gelmiyor. Sanırım bu çıkışımız işe yarayacak. Benim üzerimde planları var.

Doğan   Güreş   Londra’dan   döndü   ‘bana   yeşil   ışık   yakıldı’   dedi,   4   bin   köy   yakıldı.

İşadamlarını götürdüler. (Pervin’e işaret ederek)

 

Darbeyi önledim

 

 

 

 

Metiner, ‘Sıkıştı’ diyor. Yanlış söylüyor. Sıkışma yok, darbeyi önledim. Bir darbe var,

fakat derinliğini tam fark edemiyorum. MİT’i düşürseydiler. Türkiye’de tüm kaleler

düşmüş olacaktı. Hakan Fidan tutuklansa, sonra sıra Başbakan’a gelecekti. Benim bu

süreci   canlandırmam,   darbeyi   engelleme   sorumluluğu...   Darbeyi   önleyebileceğimi

fark ettim ve süreci başlattım.

 

Düşürülmek isteniyor

 

Türkiye’de 3 koldan paralel devlet çalışması var. Bu ilişkileri sabote edilmeye başladı.

Sıradan lobiler değil.  ABD’de Yahudi, Ermeni ve Rum lobileri stratejik ve taktik

müdahale ediyorlar. Her 3’ü de Anadolu çıkışlıdır. Sözde bir hükümet var, sözde bir

parlamento var. CHP ve MHP paralel devletin izdüşümleridir,basit aletleridir; AKP’ye

de,   medya   ve   işadamlarına   da   sızmışlar.  Sadece   MİT   kalmış,  hedeflenen   bizim

geliştirdiğimiz diyalogdur. MİT Müsteşarı düşürülmek isteniyor. Emre Uslu, Mehmet

Baransu MİT’i hedef aldılar, arkalarında devasa bir güç var.

 

Florida kontrgerilla merkezidir. Abdullah Çatlı iki kez gitti. Papa, Palme... Sakine bu

tür   grupların   işidir.   Yeni   gladyo   tam   anlaşılamıyor.   Çözüm   adına   yapılan   her   şeyi

sabote ettiler. Sakine olayı bende düşük bir tereddüt uyandırdı. Net değil.   Sakine

Avrupa’da barışı temsil ediyordu. Hala aydınlatılamadı.

 

Atatürk olma sevdası

 

İşte siz. ABD-İsrail-İngiltere’nin talepleri vardı, o zaman da MİT bu işe yatmadı. Tansu

Çiller’in 2. Atatürk olma sevdası vardı. Beni de bomba ile öldürmek istediler. Doğan

Güreş-Tansu Çiller işbirliği de oradan (İngiltere’den) icazet almıştı. Sonuç olarak böyle

bir durum yaşadık.

 

Gülen, Nur hareketine sızdı

 

Cemaatin merkezi ABD’dir. Benim buraya alınmamla birlikte Fethullah da ABD’ye

alındı. Bir yazar (yazarın adını hatırlayamadı) ‘Fethullah Gülen, Nur hareketine sızdı’

diyor. ‘Kesin bilmiyorum, Kemalistlerin sızması’ diyor. Nur hareketini inceleyin, Saidi

Nursi eski Nurs köyündendir. Eski bir Ermeni köyüdür. Teşkilatı Mahsusa’ya girdi,

sonradan   Mustafa   Kemal   ile   takıştı.  Fethullah  Gülen  ABD’de   yaşıyor.120   devlette

okul açmış, para nereden. Florida kontrgerillanın eski merkezidir, Türkeş ve Latin

Amerika’daki kontrgerilla, orada yetiştirildi.  Yeni merkez ise Utah’tadır.  Emre Uslu

vs. orada eğitildi. Sağda ve solda örgütleri kontrgerilla ele geçirdi.

 

Başarısızlıkta ben yokum

 

–      Sırrı: Gruptaki arkadaşların da selamı var, bir diyeceğiniz var mı?

 

–      Öcalan:  Ben   sorumluluk   üstlenmem.   Süreç   başarısız   olursa   ‘Apo   öldü’

diyeceksiniz. Ben yokum. BDP ve PKK’nın beni kullanmasına izin vermem.

 

–      Sırrı: Rojava (Suriye’nin Kürt bölgesi) için bir aktarımınız olacak mı?

 

–      Öcalan:  Suriye’de   Kürtler   iki   tarafla   da   görüşsünler,  kim   haklarını   verirse

onunla   çalışsınlar.   Suriye   Demokratik   Kurtuluş   Cephesi   olsun.   Kürt,   Arap,   Türk,

Türkmen hepsi. Suidi Selefiler çok tehlikeli, Esad ise küçük burjuva diktatörlüğüdür.

 

 

 

Kürtler   (Suriye’deki   Kürtleri   kastederek)   Barzani’nin   emrine   giremez.   Onun   çizgisi

farklı. Kürtler mutlaka bir öz savunma gücü oluşturmalı.

 

–      Pervin: Başkanım sizden bir parça almak istiyorum.

 

--    Öcalan:  (Elindeki   kalemi   Pervin’e   vererek)   Hatta   size   bir   şey   imzalayabilirim.

(Heyetin   üç   üyesine   ayrı   ayrı   duygularını   ifade   eden   birer   cümle   yazarak   birer   kart 

imzalayıp verdi)

 

Fidan yalnız bırakılmamalı

 

-Öcalan,  “Kirli   işler   dönemini   Baykal,   AKP’ye   devretti.  Baykal   tarihi   hata   yapmıştır.

Tayyip Bey kurnaz çıktı. Deniz Baykal’ı kullandı. Ergenekonun bizden beklentisi 2002’den

itibaren savaşı tırmandırmamızdı.  Ben AKP’nin tam olarak oturması ve olgunlaşması

için bilerek bekledim, sabrettim. AKP anlar dedik.  AKP darbe ile uğraşırken başını

belaya/derde sokmayalım dedik.  Onlar darbelerle uğraştılar. 2007, 2009 hatta 2011’e

kadar seçim hesapları, oy hesapları yaptılar. Ben geri çekildim. Benim çekilmem AKP’nin

istismarından dolayıdır. KCK de PKK de dürüst ve fedakardır ama savaşı tam yapamadı,

yetersiz kaldı;barış meselesinde de dirayetsiz kaldılar. Sıkıldım geri çekildim. Onlara ağır

kelime kullanmıştım. Süreci esastan bozan güç kim diye baktım. Savcının... 7 Şubat MİT’e

darbesi... Ben bir darbeyi sezdim. Cezaevi müdürüne ‘Hakan Bey’i ( MİT Müsteşarı Hakan

Fidan’ı kastediyor) yalnız bırakmamak gerekir’ dedim. Sözlü, yazılı iletişime geçtim, 5 ay

önce tekrar kanal açıldı, diyalog başladı” diye konuştu.

 

Öcalan örgütten de dert yandı:

 

PKK bile beni anlayamıyor!

 

-     Sırrı: Sayın Başkan Kandil diyor ki; Karşılık ateşkesle bir geri çekilme söz konusu

olacaksa bile en az 2 yıllık bir süreye ihtiyaç var.

 

-     Öcalan: (Sırrı’ya dönerek) PKK bile beni anlamıyor. Beni bir ağabey ve baba gibi

görüyor.   Endişelerini   paylaşıyorum.   Benim   dosyalarım   (hazırladığı   mektuplara

vurarak) endişelerini giderecek bir çatışmasızlık öneriyor. Şimdi burada ne var?

 

Birinci   Belge:   Demokratik   Barış   Sürecine   Felsefi   Bakış:   Bu   toplam  10   maddeden

oluşuyor.

 

İkinci Belge: Demokratik Çözüm Planı: Bu da toplam 10 maddeden oluşuyor. Buna

kısa bir giriş dediyebiliriz.

 

Üçüncü Belge: Demokratik Barışın Eylem Planı: 3 aşamalıdır. Birinci aşama 7 madde,

ikinci aşama 5 madde. Üçüncü aşama 7 madde.

 

Nevruz’da ilan edeceğim

 

Eylem Planı’na bir sayfalık ek yazdım. İkinci ek 4 sayfalık paralel devletle ilgili sorulara

cevaplar. Değerlendirme 3 yaprak, 6 sayfa Kürt Sorununda Barış ve Demokrasi Süreci

Hakkında Kısa Değerlendirme.

 

Ben  aşama ve  10 ilke  öneriyorum. Bu yazı üzerine  cesurca tartışacaksınız. Bunu

Kandil’e ve Avrupa’ya götüreceksiniz. Kendi aranızda iş bölümü (heyeti kastederek)

 

 

 

yaparak,  Kandil ve Avrupa’ya bu görüşmeyi anlatın. Daha önce 3 hafta demiştim

ama 2 hafta içerisinde gelirse, görüşlerimi revize ederim. Eşbaşkanlarla görüşürsem

iyi olur. Eğer eşbaşkanlara tavır devam ederse yine bu heyet gelir.  Newroz’a bunu

ilan etmek istiyorum. İlanı ben yapacağım.

 

(Sırrı’ya dönerek) Kolektif haklar ve Kürt reformu  yasası  yapılacak. Biz  demokratik

özerklikte ısraredersek, bu sabote olur.

 

-     Sırrı:  Sayın Başkan süreci tıkayacak olan da sürecin önünü açacak olan da sizin

koşullarınız.   Buna   dönük   yetkililerle   görüşmelerinizde   bir  takviminiz,   bir

mutabakatınız var mı?

 

-     Öcalan:  (Önce cevap vermek istemedi sonra) Ben PKK’nin yetersizliğine karşı da

inisiyatif kullanacağım.  Ne PKK’nin sandığı, ne AKP’nin sandığı gibi bir çekilme

olur.  Akdoğan   (AKP   Parti   Ankara   milletvekili,   Başbakan   Erdoğan’ın   Başdanışmanı 

Yalçın Akdoğan’ı kastediyor) milat diyor. Bu kendini kandırmadır. Felakete neden olur.

Mektubun cevabı gelecek. Karar verip ilan edeceğim. Kandil karamsar, aşarlarsa iyi

olur. Akdoğan kendisine güveniyorsa onunla konuşabilirsiniz. Bunu yapmazlarsa daha

da gelişkin bir gündemle karşılaşırlar.

 

-     (Sırrı’ya dönerek) Peki bu çekilen yere  JİTEM’in ve  korucuların  dolmaması için

komisyonlar mı olmalı, yoksa akil adamlar mı olmalı.

 

-    Sırrı: Parlamentonun böyle bir yetkisi ve işlevi yok.

 

-   Öcalan:  Komisyonlar kurulacak.  Hakikat komisyonu da kurulacak. Akil adamlar

denetiminde olacak. Çekilme o zaman olacak.  Köylere geri dönüş olacak. Bunları

yapmazlarsa   geri   çekilme   olmaz.                        Çekildiğimiz   alanda   gerillayı   daha   da

büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var. Şu

an Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin, İran’da 40 bin var.

 

Hepimiz özgür olacağız

 

–      Sırrı: Sizin konumunuz ne olacak?

 

–      Öcalan:  (Gülerek)   Ne   ev   hapsi,   ne   de   af   bunlara   gerek   kalmayacak.  Herkes,

hepimiz özgür olacağız. Şunu bilin ki bu hamlem komployu boşa çıkaracaktır. Ben

komployu   aşıyorum.  Başarılı   olursam,   Ne   KCK   tutuklusu   kalır   ne   başkasıBu

olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak.  Ölen ölecek, ben karışmıyorum. Yalnız,

herkes bilmeli ki, ‘Ne eskisi gibi yaşayacağız, ne de eskisi gibi savaşacağız’. Kendime

güveniyorum.   Şunu   iyi   bilin  devlet   de   ben   de   vazgeçemeyiz.  Tarihi   bir   barış   ve

demokratik yaşama geçiş.

 

Kandil onların savaş sistemine katılmadığım için... Bu yüzden onlara kızıyorum.

Umarım AKP’de bizi yanlış anlamaz. Yanlış anlarsa felaket olur. Buna rağmen AKP

diktatoryasını bize dayatırsa kabul etmeyiz.

 

–      Sırrı: Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi var. Kamuoyu bu

konuda   çok   hassas.   Osman   Kavala’nın   size   selamları   var.   Totaliter   bir   yapıya

dönüşmesinden endişe ediyorlar.

 

 

 

Başkanlığını destekleriz

 

–      Öcalan:   Başkanlık   sistemi   düşünülebilir.  Biz   Tayyip   Bey’in   başkanlığını

destekleriz.   Biz   AKP   ile   bu   temelde   bir  başkanlık   ittifakına   girebiliriz.  Yalnız

Başkanlık ABD’deki gibi olmalı, devlet meclisi gibi birs enato. İkincisi, bir de halklar

meclisi.   Bunun   adı   demokratik   meclis   de   olabilir.   Bu   da  ABD’deki   gibi   temsilciler

meclisi gibi olabilir, Rusya’daki alt duma gibi olabilir. Bu da ABD’deki gibi temsilciler

meclisi gibi olabilir, Rusya’daki alt duma gibi olabilir. İngiltere’deki avam kamarasının

Türkiye versiyonu gibi. Esas olarak HDK’yi parlamentoya uyarlamak gibi düşünebiliriz.

HDK demişken, çok planlı ve örgütlü işler yapmalısınız. Biraz bürokratik ve hantal

kalıyor.

 

Ertuğrul’a söyle ben hala Dev-Genç’in çizgisindeyim.

 

–    (Tekrar oturarak görüşme devam ettiÖcalan: Devlet düzeyinde karşılıklı olarak

diyalog içindeyiz. Karamsar olmayın. AKP buna ne kadar hazır, ne kadar ciddiler

bunu bana siz getireceksiniz. Anti terör yasası, siyasi partiler yasası, seçim barajı...

Toplantılarımızda cesurca tartışıp bana getireceksiniz.  Bir ya da iki hafta içinde

eleştirisel bir cevap bekliyorum. Bu bir taslaktır, dayatma değildir.

 

–    Çekilmeden   çekilmeye   fark   var,   tek   taraflı   bir   çekilme   olmayacak.   Çekilme

parlamento   kararı   ile   olacak.   Başbakanın   dediği   çekilsinler   onlara   karışmayız

demesiyle   olmaz.   TBMM   onaylayacak,   çekilme   komisyonla   olacak.   (gülerek)   O

anlar... 40 yıldır Türk solunu taşıyorum. Daha fazla kendilerine güvenmeliler. Daha

fazla kitleselleşin, dar kalıyorsunuz. Seçime BDP mi HDK’yle mi gireceksiniz siz

karar verin. Adayları halkın en popüler olanından seçin. Seçime giderken HDP ile

gidereseniz eş başkanlar değişebiler.

 

–    Pervin: Kürt basınını takip etme şansınız var mı? Özgür Gündem, Azadiye Welat

gibi.

 

–    Öcalan: Evet. Özgür Gündem okuyorum. Kendilerini yormuyorlar, biraz kendilerini

yorsunlar.   İmzalar   zenginleşsin.   Kadın   sayfasını   da   okuyorum.   Ama   sürekli

katliamlar ve ölümlerden bahsediyorlar, oysa özgürlükler de işlenebilir.

 

–    Sırrı:  Son günlerde  sanatçıların  duyarlı çıkışları var. Mesela  Kadir İnanır  bayağı

etkileyici oldu.

 

–    Öcalan:  Hepsini selamlıyorum, saygılarımı gönderiyorum. Şunu görmeliler, bizim

siyasi faaliyetimiz bir sanattır.

 

Önder’in senaryosu

 

–    Sırrı: Bilge Köyü katliamı üzerinden Kürt meselesini anlatan bir senaryo üzerinde

çalışıyorum.

 

–    Öcalan: Çok iyi olur.

 

‘Burunlarından fitil fitil çıkarır’

 

–    PKK beni bir ağabey, bir baba gibi görüyor.

–    * * *

 

 

 

–    Eylem Planı’nı Nevruz’da ilan etmek istiyorum.

–    * * *

–    PKK’nın yetersizliğine karşı inisiyatif kullanacağım.

–    * * *

–    Kandil karamsar, aşarsa iyi olur.

–    * * *

–    Komisyonlar  kurulacak.  Akil   adamlar  denetiminde   olacak.  Çekilme  o   zaman

olacak.

–    * * *

–    Ne ev hapsi ne de af. Hepimiz özgür olacağız.

 

–    Öcalan:   (Altan   Tan’a   dönerek)   Sen   sağdaki   örgütleri   bilirsin.   Kontrgerilla   ABD

merkezlidir. Yargı ve emniyeti ele geçirdiler.  MİT askerlerden güçlü çıktı, savcı

çağırdı gitmediler. Bana göre bir direniştir. Erdoğan bunların burnundan fitil fitil

çıkarır. İnşallah diyelim.

 

Namaz kılıyordum

 

–    İslam   kirletildi,  bugün  Türkiye’de  hat  safhadadır,  İslam’ın  özü   adalet,   hukuk  ve

tasavvuftur   (Altan   Tan’a   dönerek)   kirlenmeyi   önleyin.   Sizi   nasıl   markaja   aldılar

biliyorsun.   Kürtler   dindardır.   İlk   dönemlerde   namaz   kılıyordum,   33   sure

ezberlemiştim. Köyün imamı Müslüm hoca ‘Sen böyle gidersen uçarsın’ diyordu.

Kimse kusura bakmasın,  ben İslam’a sol jargonla bakmam. Kürt halkının da dini

inancı kuvvetlidir. 1969’da Kısakürek’in gizli bir toplantısına gittim.

 

Gizli bir İslam var

 

–    İngilizler  İslam’ı kullandılar, Osmanlı’yı yıktılar.  Mursi de yeni imalatları. Eskiden

general imal ediyorlardı, şimdi de imam imal ediyorlar.  Generallerin de faydası

yok, imamların da faydası yok. Cemaatin adı kullanılıyor. İslam’ı kullanan kapitalist

tekelci işadamları Başbakan’ın ağzına idamı veriyorlar. Bunlar barışı istemiyorlar.

Kürtlerin yaşadığı gizli bir İslam var.

 

Kürtler yer arıyorlar

 

–    Altan: Tarikatlar da örgütlendi.

 

–    Öcalan: Geliştirin benden daha iyi biliyorsun.

 

–    Altan: Tam olarak tarif ettiğiniz güçler kimlerdir?

 

–    Öcalan: Ermeni lobisi etkili. 2015’le gündem olmak istiyorlar.

 

–    (Sırrı’ya dönerek)  Sen Adıyaman’dan bilirsin. Aslında Türkmenlerin tarihine daha

çok   yoğunlaşmanız   lazım.  Babai   isyanları  çok   önemlidir.   Bu   bir   Selçuklu

ayrışmasıdır.  Kurmançiler  da  Türkmenler  de   sınıf   olarak   en   altta   kalanlardır.

Solcular, tarihi milliyetçilere bıraktılar.

 

–    Sırrı: Babai isyanları bu ülkede resmi tarihte en az incelenen olaydır. Baba İshak da

biliyorsunuz Adıyamanlıdır. Bir  tek Ahmet Yaşar  Ocak’ın Babailerle  ilgili bir tek

çalışması var.

 

 

 

 

–    Öcalan: Anadolu İslamlaştıktan sonra, bin yıllık bir Hıristiyanlık öfkesi var. Rum,

Ermeni,   Yahudi,   Anadolu’da   hak   iddia   eder.   Laiklik,   milliyetçilik   kisvesinde   elde

ettiklerini kaybetmek istemiyorlar.  Aslında Sırrı Sakık’ın Kafkaslardan geldiler

sözü doğruldu ama açıklayamadı.

 

–    Kürtler kendilerine yer arıyorlar. Kürtlerin devletten dışlanmaları son yüzyıldır.

Abdülhamit bile onlara yer verdi. Mustafa Kemal de başta yer verdi. Devreye giren

İsrail lobisi, Ermeni ve Rumlar, ‘Kürtler ne kadar dışlanırsa o kadar başarılı oluruz’

diyorlar. Bu paralel devlettir. Bin yıllık bir gelenektir.

 

Birgül Ayman kimdir?

 

–    Türklerin karşısına ne kadar Kürt çıkarırsak, o kadar Türk koparırız. Kürtlerle

Türkler karşı karşıya gelirse, taviz alırız diyorlar. Türk Kürdü ezmeli, Kürt Türkü

vurmalı.  Birgül  Ayman  kimdir?  MHP,  CHP  katı  laik  bir  mezheptirFaşist   CHP

olduğu gibi duruyor. CHP ve MHP ulusalcılığı, Hitler milliyetçiliğinin aynısıdır.

Zaten kuruluş tarihi de aynıdır. Anayasanın önüne de bunlar dikilecekler.

 

İstismar etmeyelim

 

–    (Sırrı cebindeki kağıdı çıkartarak, bilgi aktarmak istiyor ve kendisine uzatıyor)

 

–    Pervin : Hareketin göndermiş olduğu iki ayrı mesaj var.  Eşbaşkanlara iletilmiş. Biz

mi okuyalım, siz mi okumak istersiniz’ deyip; yazılı kağıtları başkanın eline veriyor.

 

–    Öcalan: ‘Yetkilinin alması gerekir, istismar etmeyelim’ diyerek Sırrı’ya geri veriyor.

 

–    Sırrı : ‘Ben aktarayım’ diyerek kağıtları alıyor.

 

–    Öcalan: Özetleyin.

 

–    (Sırrı   önce   hareketin   görüşlerini   özetleyerek   okudu.   Adından   partinin   görüşlerini 

aktardı)

 

–    Öcalan: (Hareketin 16.02.2013 tarihli öneriler metnin 4. maddesi okunurken gülerek)

Klasik kaygılar.

 

–    (Daha sonra aktarım bitinceye kadar dinledi. Hareketin 14.01.2013 tarihli öneriler 4. 

maddesi olan ‘Yeni Anayasa’da Kürtlerin halk olarak varlığını kabul eden bir ibarenin 

olması   iyi   olacaktır’   belirlemesine   karşılık)  Anayasada  devlet   öyle  tanımlanamaz.

Devletin   etnisitesi   ve   dini   olmaz.   Hukuki   bir   realitedir   anayasa.   Bu   konuda

Habermas’ın görüşlerine ihtiyacımız var.

 

Kürtlerin varlığı

 

–    Sırrı : Anayasada en büyük tartışma vatandaşlık tanımında yaşanıyor. Kandil diyor

ki   mutlaka   Kürt   halkının   varlığı   zikredilmeli,   çünkü   azınlıklar   denilince

gayrimüslimler anlaşılıyor, ki bu doğru bir tespit.

 

–    Öcalan:  (Sırrı’nın sözünü keserek yeniden araya girdi) Vatandaşlık maddesini sana

 

 

 

yazdırıyorum, ‘Özgür   iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığını ifade eden

her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır

 

               (Biraz durup yeniden)

 

Türk ulusçuluğu faşist

 

Burada Türkiye Cumhuriyeti de olmayabilir sadece Türkiye’de olabilir. Ulus aidiyeti

ile devlet aidiyetini karıştırmayın. Bunu CHP ve MHP dedirtiyor. Sizin Türk ulusçuluğu

dediğiniz   faşist   bir   örgütlenmedir.   Alet   olamayız.  Devlete   aidiz,   ama   Türk

ulusçuluğuna ait değiliz. Türk ulusçuluğu bu ülkenin yüzde 10’unu bile karşılamaz.

Millet, Arap, Türk ve Kürdü de kapsar. Ama millet-i hakime değil.

 

Millet kavramı hem kolektiftir, hem bireyselliği içerir (Altan’a dönerek) Millet İslam

enternasyonalizmini ifade eder. Peygamber, ‘Arabın Aceme üstünlüğü yoktur’ diyor.

Evrensel kavramlara gidelim. Tekilden uzağız. Ortak bir  milletin  üyesiyiz.  Bu Türk

ulusçuların kastettiği şey değil. Böyle ele aldığımız zaman bunu Türk ulusalcıları da

kabul edebilir.

 

Hedefimiz ne?

 

Kürt Türk ilişkilerinin özgür bir temelde anayasal bir ifadeye kavuşturmak istiyorum.

 

Kürtler kendi kendini yönetecek

 

Peki   biz   ileride   ne   yapacağız.   Kürtler   kendilerini   özgürce   ifade   edecek   ve

yönetecektir. Şu anda yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. İleride olabilir. Mesela

AB yerel yönetim özerklik şartı ki buna şerhi kaldırırlarsa bu mesele önemli ölçüde

çözülür.

 

–      Sırrı: Sayın Başkan izniniz olursa bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

 

–      Öcalan: Nedir?

 

–      Sırrı: Bu sanıldığı gibi bağlayıcı bir metin değildir. Teknik bir metindir.

 

–      Öcalan: Niye, birinci ve ikinci maddesinde mali ve idari özerklik var.

 

–      Sırrı:  Sayın   Başkan.   Buna   şerhin   kaldırılması   tek   başına   yetmiyor.   Bunun 

hukuka dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun yolu da anayasa da düzenlemek. Sanıldığı

gibi bu haliyle bir bağlayıcılığı yok. Bir teminat da içermiyor.

 

(Bu  açıklamalar  üzerine  biraz  düşündü,  önündeki  mektupları karıştırdı. Sonra  tekrar 

söze başladı.)

 

   Öcalan: Tavrımız şu olacaktır, ana ilke olursa biz kullanırız. Siz ister yasa çıkartın,

ister   çıkartmayın.   İspanya’nın   bütünlüğü   içinde   milliyetler   ve   bölgelerin

demokratik hakları ve dayanışmaları garanti edilir. Dün yine tartıştık. Tarihsel ve

kültürel kimlikler miras zenginliğimizdir. Kendilerini özgürce ifade etmeliler, ki bu

örgütlenme   ve   yönetmeyi   de   içerir   ve   yaşamaları   bir   haktır   ve   garanti   edilir.

(Sırrı’ya dönerek)

 

 

 

   Sırrı   bize   lazım.   Bizim   kıymetlimiz.   (Sırrı’ya   dönerek)   Ben   seni   bana   söylendiği

zaman başka bir Adıyamanlı Sırrı ile karıştırdım. Sen siyasaldaydın değil mi?

 

–      Sırrı: Evet

 

–      Öcalan: Kaç girişlisin?

 

–      Sırrı: 1979 girişliyim.

 

–      Öcalan: Ha o sen değilsin. O bizim zamanımızda, sadece ders çalışan xımıl biriydi.

 

–      Sırrı:  Sayın Başkan siz Adıyaman’a ilk geldiğinizde ben 14-15 yaşındaydım. Siz

geldiniz Hasan Yorulmaz’ı sordunuz. Ben sizi Hasan Yorulmaz’a götürmüştüm.

 

–      Öcalan: Evet. Benim Adıyamanlı çok kıymetli arkadaşlarım vardı şehit düştüler.

 

–      Sırrı: Mehmet Emin Taştan.

 

–      Öcalan: Evet.

 

–      Sırrı: Aziz Bilgiç.

 

–      Öcalan: Evet.

 

–      Sırrı: Sabri de bizim devredendi.

 

–    Öcalan:  Evet, Sabri çok değerli bir arkadaşımızdır. Sen Mükerrem Kemertaş’ı çok

seviyorsun. Seni de çok severim ama Turan Engin’i daha çok severim, Esas beni

etkileyen  Aram   Tigran’dır.   Onun   sesi   beni   kendime   getirir.   Büyük   kadın

kahramanlar var. Yaşamın kutsallığı önemlidir. Kölelikten vazgeçilmelidir. 8 Mart

mesajı olarak bu söylediklerimi, bu çerçevede açarsınız. Kadını özgür almayan bir

halk özgür alamaz. Kadının tam özgürleşmiş hali tanrısallıktır. Şehit düşen kadın

kahramanları   anıyorum.   Şimdi  siz  bana   biraz  izin   verin.   Bu   vereceğim  mektuba

Kandil’in endişelerini cevaplayan bir ek yazacağım.

 

–    (Heyette bulunan 3 kişi odadan çıktık. 15 dakika sonra tekrar çağırdı bizi)

 

–      Öcalan: Ben bunu yetkiliyle size ulaştıracağım. Size vermeliler. Çünkü

         vermezlerse süreç devam etmez.

 

–    Pervin: (Ayağa kalkarak, yetkiliye hitaben) Ne zaman vereceksiniz?

 

–    Yetkili: Ben ileteceğim, size verirler.

 

–    Öcalan:   Bana   yönelttiğiniz   bütün   soruların   cevapları   ve   Kandil’in   endişelerini

giderecek   her   şey   bu   mektuplarda   var.   Şimdi   eklerini   yazacağım.   Karşılıklı

görüşmeler devam edecek. (Tekrar oturarak görüşme devam etti)

 

–    Öcalan:  Devlet  düzeyinde  karşılıklı  olarak diyalog  içindeyiz. Karamsar  olmayın.,

AKP buna ne kadar hazır, ne kadar ciddiler bunu bana siz getireceksiniz. Anti terör

yasası, siyasi partiler yasası, seçim barajı...Toplantılarımızda cesurca tartışıp bana

 

 

 

getireceksiniz. Bir ya da iki hafta içinde eleştirisel bir cevap bekliyorum. Bu bir

taslaktır, dayatma değildir.

 

       Çekilmeden çekilmeye fark var. tek taraflı bir çekilme olmayacak. Çekilme parlamento

       kararı ile olacak. Başbakanın dediği çekilsinler onlara karışmayız demesiyle olmaz.

 TBMM onaylayacak, çekilme komisyonla olacak.


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!