Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Başarıda Çalışmak mı Zeka mı - Münazara
www.arsivbelge.com
Zeka mı? Çalışmak mı?Başarıda Çalışmak mı Zeka mı - Münazara dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Zekanın herşeyi etkilediğini düşünürsek; Kesinlikle zeka deriz. 10 saat çalışıp 2 saat çalışan kişileri geçemeyenler var. Aşırı çalışanların konuşmada güçlük çekmelerinin, sosyal çevrede öylece baka kalmaları zekalarının düşüklüğünden kaynaklandığını düşünüyorum. Başarı zeka ile doğru orantılı ama çalışma ile orantısı oval diyebiliriz. Belli bir kapasiteye sahip olmazsan istediğin kadar çalış, işe yaramaz. Zeka önemlidir. Çünkü kuru gürültüye çalışıp da imkanları kullanacak kapasitesi olmayan bir adamın çalışmaları heba olur. Zeki adam çalışır ve kendine imkan yaratır. Görünmeyen şeyleri de görür. Zeki adam ayrıca çok çalışmak zorunda da kalmaz. Yazının Tamamı aşağıdadır!

Başarıda Çalışmak mı Zeka mı önemlidir - Münazara

Zeka

1: İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.

Örnek: Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı. R. N. Güntekin

2: Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.

Zekanın herşeyi etkilediğini düşünerekten yola çıkın. Kesinlikle zeka! Çevrenize bakın, 10 saat çalışıp 2 saat çalışan kişileri geçemeyenler var. Aşırı çalışanların konuşmada güçlük çekmesi, sosyal çevrede öylece baka kalmaları zekalarının düşüklüğünden olabilir. Başarı zeka ile doğru orantılı ama çalışma ile orantısı oval denebilir. Belli bir kapasiteye sahip olmazsan istediğin kadar çalış, işe yaramaz. Zeka önemlidir. Çünkü kuru gürültüye çalışıp da imkanları kullanacak kapasitesi olmayan bir adamın çalışmaları heba olur. Zeki adam çalışır ve kendine imkan yaratır. Görünmeyen şeyleri de görür. Zeki adam ayrıca çok çalışmak zorunda da kalmayabilir. Çünkü kıvrak zekasıyla her şeyin bir pratiğini bulur. Zeka önemlidir çünkü daha farklı bakış açılardan fikir yürütüp bir çok açıdan bakabilirsin. Çalışan insan sadece var olanı düşünür. Zekasını kullanan insan ise ötesini de düşünür. Gerçek başarı da budur zaten.

Zeka’nın tipi önemli

Bilim adamlarına göre, çocuğun hayattaki başarısını belirleyen, IQ’su, yani ne kadar zeki olduğu değil, hangi zeka tipinde olduğu.. Ya da Edison’un dediği gibi: Başarının yüzde 5’i zekâya, yüzde 95’i çalışmaya bağlı Çoğunuzun zekâsı yazar ve politikacılarda olduğu gibi dilsel mi? Yoksa mimar ve denizcilerin sahip olduğu görsel - mekânsal zekâya mı sahip?

Bilim adamları, felsefeci ve araştırmacıların sahip olduğu mantıksal - matematiksel benlik zekâsı, sporcuların, sanatçıların, dansçıların sahip olduğu bedensel-kinestetik zekâ, öğretmen, satıcı, politikacılardaki kişiler arası zekâ, müzisyenlerdeki müzikal zekâ

Bunlar günümüzde üzerinde durulan zekâ tiplerinden birkaçı.

Zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak nitelenen zekâ, günümüz bilim adamlarınca artık ‘tek’ bir tip ve tanımla açıklanmıyor.

Dizimizde neler var?

IQ (Intelligence Quotient - Zekâ katsayısı) seviyesi ne olursa olsun başarılı olunabileceğini söyleyen bilim adamlarına göre, hangi alanda başarılı olacağınızı, zekâ tipiniz belirliyor.

Çocuklar aynı konuyu, farklı eğilimdeki zekâsıyla farklı yollardan kavrayabiliyor. Yani çocuğun zeki olup olmadığı değil hangi zekâ tipine sahip olduğu önemli. Bu dizimizde son yıllarda önem kazanan, bilim adamlarının başarının kapılarını açtığını söylediği duygusal zekâdan, sosyal zekâya, işitsel ve doğa zekâsına kadar pekçok zekâ tipinin tanımını, çocuklarınıza uygulayabileceğiniz testlerle birlikte, zekâ ve öğrenmeyi etkileyen rahatsızlıkları, çocuğunuzun başarısızlık nedenlerini, uzmanların görüşleriyle birlikte bulacaksınız.

Uzmanından zekâ tanımı

Dizimizin ilk gününde, Memory Center İstanbul Hafıza ve Öğrenme Merkezi Yöneticisi Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la A’dan Z’ye zekâ kavramı üzerine konuştuk. İşte uzmanından öneriler:

Zekâ nedir?

Kişinin anlama, kavrama, öğrenme kapasitesidir, zihinsel performansı gösterir. IQ dediğimiz potansiyel zekâ doğuştan kromozomlarımızda vardır. Bir de kişinin okumayla, eğitimle geliştirdiği pratik zekâ var.

Zekâ geliştirilebilir mi?

Potansiyel zekâ gelişmez, ama pratik zekâ geliştirilebilir. Kişi çocukluğunu zihinsel ve duygusal olarak iyi geçirir, iyi eğitim alırsa potansiyel zekâsını sonuna kadar kullanabilir. Zekâ gerileyebilir de..

Nasıl geriler?

Mesela depresyonlarda, kişinin anlama, kavrama yeteneklerinin bozulduğu durumlarda zekâ düşer. İnsanlar 'Beynim durdu’ derler. Gerçekten de öyle olur. Hastalık geçtikten sonra zihin, geliştirme programlarıyla eski performansına getirilir.

Çocukluktaki IQ erişkinlikte değişir mi?

Hayır. Aynı değerde saptanır. Ancak çocukta depresyon varsa o dönemde IQ’su düşük, ileri yaşta yüksek çıkmışsa ruh hali düzeldiği içindir.

Zekâ hangi yaşlarda gelişir?

İlk 4 yıl çok önemli. Üçüncü aydan itibaren bebekler öğrenmeye ve öğrendiklerini hafızada tutmaya başlar. İyi bir zihin gelişimi için çocuk, korku içinde, sevgi eksikliğiyle büyümemeli. Mutlu bir aile, iyi beslenme, düzenli hayat zihni geliştirir.

Zekâ + tecrübe = akıl

Zekâ mı, çalışmak mı?

Zekâyı fazla büyütmemek lazım. Edison’un güzel bir lafı var. ‘Başarınızı neye borçlusunuz?’ diye sorarlar. O da 'Yüzde 95 çalışmak yüzde 5 zekâ’ der. Zekâ kişi için şanstır. Ama zekâsı çok yüksek olmayan biri de hedefini iyi belirler, çalışırsa, yaşıtlarının çok üzerinde bir başarı gösterir.

Başka nelere ihtiyaç var?

"Zekâ + tecrübe = akıl" diye bir formül vardır. Kişi zekâsını tecrübeyle birleştirirse akıllı ve başarılı olur. Zeki bir kişi tecrübesi eksikse yanlış kararlar verebilir. Zekâsına uygun başarı elde edemez.

Aklın zekâdan farkı nedir?

Akıllı dediğimiz kişiler planlamayı iyi yapan, geleceği iyi düşünebilen, zekâsını iyi kullanan, tecrübelerden yararlanan insanlardır. Akıllı insan olmak için zekâ önemli ama yeterli değil.

 

Çalışmak Hakkında Söylenmiş özlü sözler

Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. ( Victor Hugo )
- Çalışmak, hayatın en önemli şartıdır. İnsanlık, mutluluğu ancak bununla ulaşabilecektir. ( Tolstoy )
- Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir, çalışmak. ( Dale Carnagie )
- Bir hizmette bulundu isem, bu çalışmaktan ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir. ( Sir İsaac Newton )
- Ekin ekmiş olanlar, harman zamanı mahsullerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. ( Sadi )
- Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmalar ise, kendilerini kötülükten kendilerini kurtaramazlar. ( H.z Ali r.a )
- Basit bir adamın elinden gelini yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. ( G.Gracian )
- Bekayı hak tanıyan, sa'yi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sa'y olursa hak edilir. ( M.Akif )
- Çalışmak, sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. ( Andre Maurois )
- Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın, çalışın. ( Otta Von Bismark )
- Biz dünyaya hakaret etmek üzere geldik. Bundan ötürü, hareket bizim için sakınılmayan bir mecburiyet, bir ihtiyaç ve bir zevk halini almıştır. ( John Simon )
- Zevk için olmasa bile ümitsizlik yüzünden de çalışmak gerek. Çünkü açıkça anlaşılmaktadır ki çalışmak, eğlenmekten çok daha eğlencelidir. ( Charles Baudelaire )
- Çalışmak, her şeyi fetheder. ( Virgil )
- Erken kalkan, geç yatan kaybettiği mala yeniden kavuşur. ( J.G. Herder )
- Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. ( Descartes )
- Dolaşan köpek açlıktan ölmez. ( Profer Merimee)


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Para Her Kapıyı Açar ve Para Her şey Değildir Münazara Savunmaları(9334)

Savaşta Bilgi mi üstündür Kılıç mı? Münazara Örneği(9039)

Bireyin Gelişiminde Aile mi Okul mu önemlidir? ( Münazara örneği )(8073)

Çok Gezen mi Çok Okuyan mı bilir? (Münazara örneği)(6588)

Para Her Kapıyı Açar Münazara Savunması(5943)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 180

Tüm Yorumlar Aşağıda Listelendi!

ayşegül bolat - 22.12.2014, 18:38
 

zeki olmadan calismak bir ise yaramaz . mesela bir insanin IQsu 40 ise bir sinavdan 7 net anca yapar .


İsimsiz kullanıcı - 25.12.2014, 15:53
 

Çalışmadan zeka olmaz,7 net yapsan bile yanlışına çalışınca bu yanlışlar düzelir.

Zeka herşeye yardım eder, ama hiç birşey için yeterli değildir. (Amiel Suche)


isimsiz - 11.01.2015, 15:27
 

teşekürler


ebru şenn - 16.02.2015, 19:58
 

ben sınıfımla beraber çalışmayı savunuyoruz .iinnnnşşallaah biz kazanırız


isimsizzzzz - 18.02.2015, 19:50
 

biz zeki olmayı savunuyoruz inşallah biz kazanırızzz


Rana Aleyna Aknar - 23.02.2015, 18:54
 
Başarıda
Eda Öztürk - 23.02.2015, 19:01
 
Başarıda elbette zeka önemlidir çünkü zekası olmayan bir insan ne kadar çalışırsa çalışsın beyni basmaz ayrıca zekasını kullanamayanlara engelli denir bu sözüm çalışmayı destekleyen engellilere gelsin
Rana Aleyna Aknar - 23.02.2015, 19:03
 
Başarıda
Ziyaretçi - 24.02.2015, 16:30
 

bnce çlışmak çünkü zekası oluğpta kullanmayanlarda var ve mesala dielim çok zeki bir çocuk var sınava gırcek ama hiç çalışmamış ıste ısterse çok zeki olsun çalışmassa yinede o sınavda yanlışı olur biz çalışmayı desteklioz karşı sınıf zekayı inşallah biz kazanırız:D


kullanıcı - 02.03.2015, 21:08
 

bencede zeka önemli arkadaşlar biz de yarın munazara yapıcaz zekayı savunuyoruz inşallah biz kazanırızz


münazara kralı - 04.03.2015, 19:21
 

ZEKA ÖNEMLİDİR ÇÜNKÜ ;

Arkadaşlar zeka arka plana atılırsa yada önemsenmezse yenilik kavramı tuz ile buz olur ve biz şu an avcılık yapıp mağralarda yasardık çalışmak başkalarının bulup doğruladığı gerçekleri tekrar etmek demektir yani çalışmak başkalarına muhtaç olmak demektir zeka tamamen kendi çaban ile bir şeyler başarmanı sağlar zeka yeniliğin anahtarıdır


zeka önemlidir - 05.03.2015, 11:10
 

ARAKADAŞLAR ZEKA ÖNEMLİDİR ÇÜNKÜ ZEKA OLMADAN ÇALIAŞMAYIZ DÜŞÜNÜN ÇOK MANTIKLI GELECEĞİNE EMİNİM ZİHİNSEL ENGELLİ İNSANLAR TARAFINDAN AÇİYİM KONUYU ZİHİNSEL ENGELLİ İNSANLAR NE KADAR ÇALIŞSALARDA YAPAMAZLAR ÇÜNKÜ ZEKALARI YOK(DALGA GEÇMEK İÇİN SÖYLENMEMİŞTİR)BİLGİLİNZE


zilan akgün - 18.03.2015, 18:54
 

bencede çalışmak çünkü senin ne kadar zekan olursa olsun sen o zekayı kullanmadığın sürece o zeka olrda kalır bayatlar tıpkı bir ekmeği yemeden bırakıp küflendiği gibi sen ne kadar zeki olursan oll sen çalışmadan hiçbir yere varamzsın neden hocalarımız bize hep der çalışın çalışmadan bir yere varamazsınız diye bizimde yarın münazaramız var çalışmayı destekliyoruz inşallah biz kazanırızzzz


isim çinyo - 29.03.2015, 19:59
 

çalışma çalışmak çalışmak


Türkan - 29.03.2015, 21:45
 

Bence ikisi birbirini tamamlar. Cunku, zekamiz olmadan calismak aklimiza gelmez ve   calismadan da cok basarili olamayiz.

 


Ziyaretçi - 09.04.2015, 16:05
 

ZEKA ÖNEMLİDİR TABİKİDE SEN ZEKAN OLMADAN İSTEDİGİN KADAR ÇALIŞ MESELA ÖRNEK VEREYİM


Ziyaretçi - 11.04.2015, 13:18
 

biz sınıfımızla bu projeyi yapıyoruz ben grubumuzun başkanıyım çalışmayı savunuyoruz inşallah biz kazanırız


sadettin akgül - 14.04.2015, 03:48
 

Bizre engelli diyen yani kendini akıllı zanneden arkadaş okusun eğer sen çalışmazsan GERİZEKALI olursun zekanda işe yaramaz


Ziyaretçi - 16.04.2015, 15:19
 

çalışmak daha önemlidir çünkü münazarada savunduğunuz bilgi kendi zekanızla bir kaç maddeyle şekilllensede çalışarak karşı grubun tezini çürütebilirsiniz.onlarda sizin tezinizi yani çalışmak daha önemlidir görüşünü çürütmek için internette orda burda çalışarak başarıya ulaşmaya çalışıyorlar bunları kullanarak kazanırsınız.


sıla öndül - 19.04.2015, 18:07
 

çalışmadan hiçbir şey olmaz


Mervenaz - 27.04.2015, 17:33
 

biz zekayı savunuyoruz. Ve ilk başta çok üzülmüştük ama şimdi kazanacağımıza inanıyoruz


sinem kobal - 30.04.2015, 07:11
 

thank you :*


AYŞENUR YAZICI - 04.05.2015, 15:37
 

BEN ÇALIŞMAYI SAVUNUYORUM VE BENİM GURUBUMUN KAZANICAĞINA İNANIYORUM

 


sıla çelik - 04.05.2015, 17:53
 

BİZ ARKADAŞLARIMLA ÇALIŞMAYI SAVUNUYORUZ ÇÜNKÜ NEKADAR ZEKİ OLURSAN OL ÇALIŞMAZSAN BU ZEKA İŞE YARAMAZ

 


kütahya - 05.05.2015, 17:24
 

Zeka olmadan hiçbirşey olmaz,ne kadar çalışırsan çalış zekan olmadığı müddedçe aklına hiçbirşey girmaz.


sence - 10.05.2015, 08:14
 

benim hep aklıma şu soru geliyor niye zeki olan insanlar diğerlerine göre daha çok çalışıyor? 


12345 - 11.05.2015, 17:02
 

Edison nasıl çalışarak buldu?(bin denemeden sonra artık bu zekadan çıkıyo :D)

münazara kralı - 04.03.2015, 19:21
 

ZEKA ÖNEMLİDİR ÇÜNKÜ ;

Arkadaşlar zeka arka plana atılırsa yada önemsenmezse yenilik kavramı tuz ile buz olur ve biz şu an avcılık yapıp mağralarda yasardık çalışmak başkalarının bulup doğruladığı gerçekleri tekrar etmek demektir yani çalışmak başkalarına muhtaç olmak demektir zeka tamamen kendi çaban ile bir şeyler başarmanı sağlar zeka yeniliğin anahtarıdır


Ziyaretçi - 14.05.2015, 17:22
 

Bencede zeka ,bir test düşün adamın zekası yok hiç bir şey anlamıyo o testi nasıl çözer


merve dereli - 18.05.2015, 11:39
 

işime çok yaradııııı...


two catmoven - 21.05.2015, 17:12
 

saolasınız çok işime yaradı daha fazla çalışmak önemidir yorumu istiyorum 26.05.2015 e kadar 

:D 


hatice özel - 25.05.2015, 06:35
 

teşekkürler, yardımcı oldu :) 


ziyaretçi - 08.06.2015, 21:02
 

çalışmakk


ziyaretçi - 01.07.2015, 12:59
 

İnsallah biz kazanırız zekayı savunuyoruz teşekkürler:-) 


tyujtdhjnt - 06.10.2015, 15:59
 

inşallah biz kazanırız çalışmak


76yujtyujhhhhgh - 07.10.2015, 14:51
 

inşallah biz kazanırız aminnnn


Ziyaretçi - 11.10.2015, 09:44
 

Bencede zeka sen zekan olmadan istediğin kadar çalış hiç bir işe yaramaz.


ismini bilmeyenler - 20.10.2015, 13:33
 

biz yarışmanın cevaplarını bulduk :))))


melek - 05.11.2015, 06:59
 

zekea tabikii çünkü çalısan unutur sadece çalıştığı seylerdir ama zeki ötesini görür görünmeyeni kapasite yoksa yıllarca çalışsın bu arada bu siteye sadece yorum yazmak için girdim


isimsiz - 23.11.2015, 05:40
 

Bu cok karmasik zekan olmadan calistigindan bir sey anlamzsin ama zekani calismadan ortayada cikartamazsin aklimi yitiricem hangi tarafff !!!


Sedanur*-* - 23.11.2015, 17:15
 

Çalışmak önemlidir çünkü;

yüzde bir milyon çalışmak önemlidir. istersen 180 IQ oranında bir zekaya sahip ol eger çalışmazsan bir hiç olursun. Edisonunda dediği gibi benim başarımın %95 i çalışmak %5 i zekadır.. :))

İnşallah kazanırız! ÇALIŞMAYI SAVUNUYORUZ


isim yok - 30.11.2015, 16:00
 

çalışmak önemlidir çünkü basit bir adamın yapmaya çalışması zeki bir adamın tembelliğinden iyidir


SANANE - 01.12.2015, 16:42
 

BENCE ÇALIŞMAK ÇÜNKÜ BİR İNSANDA ZEKA OLSUN İSTERSE IQ'SU 400 OLSUN AMA O ZEKA ÇALIŞMADIKTAN SONRA NE İŞE YARARKİ VE BİZ ÇALIŞMAYI SAVUNUYORUZ YARIN DEĞİL ÖBÜR GÜN MÜNAZARAMIZ VAR RAKİBİMİZ DİŞLİ AMA BİZ OKULDAKİ EN ÇALIŞKAN KİŞİLERDEN OLUŞUYOZ ALLAH'IN İZNİYLE KAZANCAZ!!!!


crazycupcake - 08.12.2015, 04:28
 

Arkadaşar herkesde zeka vardır.ancak bu zekayı güzel kullananlar başarıya ulaşır. sadece çalışıp başarılı olursun. zaten bir insanın zeki olmasıda o kişinin çalıştığını gösterir.demek istediğim şu ki çalışmak bizi başarıya ulaştırır.


serhat - 16.12.2015, 17:49
 

çalışmak


Aleyy - 18.12.2015, 16:29
 

Tabi ki de çalışmak çalışmadan o zekası olan arkadaşlar öküz gibi kalır ama çalışırsan en başarılı öğrenci olursun çalışmadan bişey olmaz.


boşverr:) - 21.12.2015, 15:09
 

bencede çalışmak mesela sen çok zekisin diyelim herşeyi zekanla hallediyorsun peki neden okula geliyorsun neden zekana takviye alıyorsun bunada çalışmak deniyor zekan olsa buna ihtiyaç duymaz ve herşeyi istediğin gibi yapardın ve de öğretmenler neden ısrarla bizlere çalışın diyorlar işte bu yüzden çalışmak daha önemli...


Cem Ardınç - 22.12.2015, 15:02
 
Beyler Bayanlar zekilik daha önemlidir neden diye sorarsız örnek verelim mesela einstein (aynştayn) okulu hiç sevmez surekli okulkdan kaçar derslerini yapmaz bir insandı fakat kafasını kuyllanarak zeki oldugu için günümzde bir cok sey onun sayesinde meydana gelmistir calısmakla bi alakası yok birazdaha örnek verelim bulmacada bize bir soru soruldu onu anında cevaplammamız gerek çalşkanlıgı nasıl kullanıcaz mantık yürütmemiz gerekir bunun icinde aklımızı kullanmamız gerekir. Tabi zekisek :))) 

İSİMSİZ ARKADAŞ - 29.12.2015, 18:17
 

BİZ ÇALIŞMAYIIII SAVUNUYORUZZZZ İNŞ. BİZ KAZANIRIZ


Ziyaretçi - 30.12.2015, 18:44
 

Arkadaşlar benim grubum çalışmayı tutuyor ve bilgileriniz çok işine yaradı işallah tüm çalışmayı tutanlar kazanır AMİN .....


isim yok - 07.01.2016, 19:19
 

biz "çalışmak"savunduk ve kazandık


Barış Acar - 13.01.2016, 19:29
 

Tabi ki çalışmak önemli çunkü ben zeki biriyim ama çalışmazsam ne kadar zeki olursam olayım ancak ve ancak bir yere kadar idare edebilirim. Devamında ise sürekli bir düşüşe mahkum olurum. Eğer gerçekten çalışirsam zeka işte bu kez değer kazanır. Yoksa zeka bir hiçtir. 


Caliskan cocuk - 14.01.2016, 21:17
 

Insanin basariya ulasmasinda en onemli etken tabiki calismadir.Zeka insanda dogustan olan bir kavramdir lakin zekasi yuksek olan kisiler bu zekayi kullanamazsa daha dogrusu calisarak bu harikulade ozelligi yenilemezse topragin altindaki altin gibi sadece bekler durur.

Ama zeki olmayan bi insan calisip zekasini gelistirebilir.Bunun icin cesitli yontemler de var zaten.Bu zeki olmayan ama calisan insani da komure benzetebiliriz.Komur degeri her ne kadar dusuk olsa da topraginda altinda duran yere goğe sigdiramadihiniz altindan daha onemlidir.Cunku faydasi vardir.

Sorarim size zekayi savunan sayin arkadaslar O ovundugunuz zeka siz dogduktan sonra ne kadar gelisti biliyor musunuz.Gelismese ya da calisip gelistirmeseniz zekayi savunabilecek kadar kelime hazneniz bile olmazdi.

Hadi onu da gectim Siz zekayi savunan arkadaslar munazaraya calistiniz deli mi?Oysa basarida zeka onemliydi hani.Zekaniza guvenip neden calismadan karsi gruba karsi yarisa baslamadiniz.Sizce bu kendinizle celismek deil mi.

Bi dusunun .Sonra bol keseden sallarsiniz yine.Sonucta calismiyacak kendinizi gelistirmeyeceksiniz.


Deniz Mina AYDIN - 18.01.2016, 18:16
 

TEŞEKKÜRLER MÜNAZARA DA ÇOK İŞİME YARAYACAK 


Ziyaretçi - 19.01.2016, 19:19
 

Arkadaşlar tabikide Çalışmak önemlidir. Mesel bizim sınıfta zeki olup çalışmayıp notları hep 1 olan insanlar var. Çalışmadan sonra Zeka bir şeye yaramaz.


İbo - 22.01.2016, 14:25
 

Bu ne saçma sapan yorumlar burada yarışmaya katilanlarin zekasindan bahsedilmiyor başarılı bir insanin çalışarak mi zekayla mi öne çıktığı savunuluyor bide burdan bakin zeka önemlidir gerizekali insana ne kadar çalışkan diyebilirsin zeka yoksa o insan bir hiçtir.!


çokbilen - 14.02.2016, 09:40
 

münazaralarda savunulan şeyin doğru olması yetmez savunulan şey yanlışsa bile onu güzel savunursan kazanabilirsin.


yardım lütfen - 15.02.2016, 18:31
 

yaa yarın munazaramız var yardım edin lütfen


ilayda - 18.02.2016, 07:08
 

zeka çünkü zeka kafanın içindeki altın madenidir


oder kız - 20.02.2016, 10:46
 

Mesela arabayı çalışmak olarak düşünelim benzini ise zeka olarak düşünelim araba benzinsiz çalışır mı cone 😰😐


Akar böceği kız - 20.02.2016, 14:01
 

Çalışmayı araba olarak düşünelim benzini zeka olarak düşünelim araba benzinsiz çalışır mı


54332 - 21.02.2016, 19:27
 

yeryüzünde iki kuvvet var kılıç ve zeka çok zaman kılıç zeka ile mağlup edilir


bir insan - 22.02.2016, 13:45
 

Bence çalışmak. Ama doğru olanın ne olduğu münazaralarda pek önemli değil. Eğer iyi savunursan kazanırsın :D


ABDULLAH ÖRGE - 01.03.2016, 12:30
 

TABİKİDE ZEKA. 1 ASLAN GÜNDE 18 SAAT UYUR 1 EŞŞEK İSE GÜNDE 18 SAAT ÇALIŞIR BUNA BAKILIRSA ORMANIN KRALI ZEKASIYLA ASLAN BUDA ÇALIŞMAYI DESTEKLEYENLERE... İNŞALLAH BİZ KAZANIRIZ


osman n n - 03.03.2016, 14:01
 

münazara çalışmakla ilgili sorular


zeki - 10.03.2016, 11:42
 

bence bir insanda zeka olmadğnda o insan birşeye yaramaz


gülşen - 14.03.2016, 14:44
 

zeka olmadan  çalışma  olmaz.iki  insan  biri   çalışma  diğeri  zeka  bunadan  zeka  çıktığı   zaman  çalışmanın  tek     başına  anlamı  olmaz  örneklerimi  aklınıza  sokun  bide  sözler  vereyim  zekayı  savunanlara sözlerim  zeka çalışmanın  temelidir.,zeka  çalışmaktan  üstündür .,hayatın amacı  başarıdır.,başarının  temeli  zekadır.zeka olmadan  başarı  olmaz.çalışma  zekadan  doğar.zeka   olmassa  çalışma  olmaz.her  çalışkan  zeki  değildir


münazara şampiyonu - 15.03.2016, 09:55
 

teşekkür ederim


yorum - 15.03.2016, 18:42
 

zekasız insan yoktur zaekanın basamakları vardır 


DeliCocuk - 16.03.2016, 13:20
 

Bilgilendirme için teşk ederiz ....


zeki öğrenci - 18.03.2016, 14:43
 

inş zekayız ve zeka kazanır hem bunu bir flaşa benzetebiliriz kapasite önemli


sananeeee - 20.03.2016, 15:35
 

sonunaa kadarrr başarıı


P4o - 21.03.2016, 05:55
 

Calismak


sanane - 23.03.2016, 17:50
 

yukarıdaki oder kız sana soyluyorum bunu sen demıssın ya calışmak araba olsa benzınde zeka dıye sana bı hatırlatma yapıyım araba benzınden once bulundu yanı once calışmak sonra zeka


Ziyaretçi - 24.03.2016, 16:57
 

zekadır tabisim


isimsiz - 29.03.2016, 16:19
 

Bence zeka önemlidir çünkü zekan olmasa çalışmak saçma ve sıkıcı gelir insana biz bu konuyu sınıfta tartışacağızinşallah biz kazanırız


TugraSezAy - 01.04.2016, 14:54
 

ZEKAA ÖNEMLİDİR ÇÜNKÜ: Biz ZEKAyız ama zeka daha önemli çalışmaktan; BANANE çalışmaktan bu arada TEŞEKKÜRLER


Ziyaretçi - 04.04.2016, 17:03
 

Zeka olmadan nasıl çalışıcaz mantıklı düşünün 


Ziyaretçi - 04.04.2016, 17:04
 

Tabiki zeka önemlidir. Çünkü zeka olmadan nasıl çalışmayı düşünüyorsunuz? 


ZEKİ KIZLAR - 05.04.2016, 16:07
 

ELBETTEKİ ZEKA ÖNEMLİ . SUSUN BAKAYIMM BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜYORSUNUZ.


AYŞEGÜL DEDEBAŞ - 05.04.2016, 16:09
 

SİZ NE DERSENİZ DEYİN BENCE ZEKİLİK ÇOK ÖNEMLİ.


dsfsd - 05.04.2016, 19:39
 

çok sağolun işime yaradı Şimdiden Teşekkürler


TugraSezAy2006 - 08.04.2016, 19:43
 

ZEKAA ÖNEMLİDİREK ÇÜNKÜ:Biz ZEKA yız ama zeka daha önemli çalışmakmıç BANANE çalışmaktan bu arada TEŞEKKÜRLER


sanane - 13.04.2016, 13:02
 

Bencede ÇALIMAK çalışmadan bir yere varamadım zeka doğuştan gelen ve bunu çalışarak atırırsın


MÜNAZARA WARS - 18.04.2016, 16:17
 

BİZ KAZANACAĞIZ.ÇÜNKÜ ÇALIŞMAK


ümer yulcu - 18.04.2016, 17:58
 

cok güzel bir metin


Ziyaretçi - 03.05.2016, 13:32
 

zeka


dilara uç - 09.05.2016, 09:11
 

öncelikle eda öztürk ah ah insanın zekası olmasa senin burda ne işin var tabiki çalışmak önemli çalışmadan feni kazanda görüyüm akılllı


basad - 09.05.2016, 17:26
 

tabikide çalışmak...


seda yılmaz - 12.05.2016, 18:07
 
öncelike dilara uç feni kazanmak çaışmaktan geçiyorsa zeki değilsen çalışman boşa yani zeka daha önemli.
kübra - 15.05.2016, 19:59
 

eda öztürk eğer bu yorumumu görürsen iyi olur bence fazla ağır konuşmuşsun çünkü ben çalışmaktan yanayım laflarına dikkat et


YAĞMUR - 22.05.2016, 06:55
 

eğer insan çalışarak biryere gelseydi hayvanlar bizden daha akıllı olurdu


Ziyaretçi - 25.05.2016, 16:47
 

Biz başarıları tutuyoruz


nisanur - 27.05.2016, 15:45
 
zeka önemlidir çünkü taş devride yaşadımızı düşnürsek nasıl çalışacağız
mahmut - 31.05.2016, 11:56
 

zeka şandır. kafanın altın madenidir. zekasız  insan çalışarak başarı elde edemez. zeka çok önemlidir.


birisi - 06.06.2016, 20:19
 

Kardeşim bir kere zeka çalışarak oluşur Sen durduk yere gökten vahiy  iner gibi zekamı iniyor kafana


Münazaracı - 19.06.2016, 01:45
 

Teşekkürler çalışkan çocuk sayende munazarayi kazandik ve birinci olduk .Allah senden razi olsun bu güzel fikirlerin için. 


Nrgl - 22.10.2016, 12:17
 

Çalışmak insanı yüceltir Çalışmadan bir şey elde edemeyiz Hele bi sınava çalışmadan girin ve sonucuna bakın bir de sınava çalışarak girin aradaki fark (media mark sgdafsdfasgdf) size doğruyu gösterecektir


elif - 01.11.2016, 11:08
 

Biz başarıyı savunuyoruz


Enes KARADAŞ - 17.11.2016, 13:35
 

inşallah sınıfımızda biz kazanırız


leyla - 18.11.2016, 15:05
 

her seyın ucu çalısmaya dayanıyo kardesım her şeyde çalısarak bir sonuca varıyozzzzz


munazara - 19.11.2016, 14:11
 

Eda ozturk bende zekayi savunuyorum ama yorumun cok agir olmus

 


Elif Ay - 20.11.2016, 13:43
 

bence zekaa daha önemli .biz zekay ı savunacağız ve inşallahn kazanırız


duru ateş - 21.11.2016, 15:28
 

yarın münazara var ve biz çalışmayı savunacağız inşallah biz kazanırız. zaten karşı taraf hiç çalışmıyor biz de sınıfın en çalışkanlarıyız


duru ateş - 21.11.2016, 18:01
 

amacıma ulaştım sağolun


zehra - 24.11.2016, 11:04
 

ZEKA ÖNEMLİDİR ÇÜNKÜ ZEKASIZ OLANLAR YORUM SORUSUNU  BİLEMEZDİ !!!!!!!!


Melike - 24.11.2016, 18:52
 

Ikiside gereksiz diomusum sfdds


a - 28.11.2016, 16:59
 

teşekür sizin bilgileriniz için 


ALYA - 30.11.2016, 14:10
 

BİZ ZEKAYI TUTUYORUZ ÇÜNKÜ ZEKA YOKSA BİLİM ADAMI KAVRAMI OLMAZDI......


Ziyaretçi - 02.12.2016, 17:37
 

çalışmayı savunan arkadaşlarlar olmayan beyni zekayı nasıl çalıştırısınız. çalışmadan bişey olmaz diyosunuz ya hani. çalışmak saDece olan zekayuı geliştirir yetenegği geliştirir. yani zeka ve yetenek.,, çalışma ve disiplinden daha önemlidir


JNFLE FVHOIVH - 05.12.2016, 12:42
 

TABİKİDE ÇOK ÇALIŞMAK DEVLER GİBİ ESERLER BIRAKMAK İSTİYORSAN KARINCALAR GİBİ ÇALIŞMALISIN


sangane - 05.12.2016, 12:44
 

çalışan demir pas tutmaz


eyüp y - 08.12.2016, 13:14
 

bence zeka çünkü zeka Allahın bir lütfudur. Allah size zeka vermese bir şey öğrenmemiz mümkün değil


Ziyaretçi - 09.12.2016, 16:27
 

Allah herkese aynı akli zekayi vermis. Bazi insallar kullaniyo bazilari kullanamiyo bunu kullanmak calismak demektir. Bi insan ne kadar zeki olursa olsun calismadan hicbir sey yapamaz. Eger siz zeka diyorsaniz zeki bir insan hic okula gitmesin o zamn sonucta zeki calimadan yapabilir ne gerek var ki . Boyle bir sey olur mu olmaz onun icin calismak daha onemli....


Ekrem seyit - 09.12.2016, 18:04
 

Bence zeka inşallah biz kazanırız


Nursena - 11.12.2016, 16:49
 

Kesinlikle zeka çünkü zeki olan insan ben zekiyim demez . ve herşeyin farkındadır . zekalı olduğu için de çalışması gerektiğini bilir . çalışır ve başarılı olur . ama zekalı olduğu için çalışıp başarılı olur yani zeka çalışmaktan daha önemli bir etkendir ....


isimsiz - 12.12.2016, 11:08
 

aslında zeka ve calımak birbirini tamamlar zeka olmadan calısmak calısmak olmadan zeka bir işe yaramaz ancak calısan insanlar basarılı oluyorsa herkez teoga gırmeden calısıyo ama neden herkez iyi liselere gitmiyor çünkü zekalarını kullanamıyorlar :)


muhammed yıldırım - 12.12.2016, 18:03
 

zeka ile söylenmiş özlü sözler yoook


Duygu tosun - 13.12.2016, 16:33
 

tabikide zeka taş devrindeki insanlar tekerleği neyle buldu çalışarakmı hayır hem öyle olsa o zamanda neyle çalışçaklar tabikide zekasını kullanarak tekerleği icat ettiler


Mehmet akif günyüz - 13.12.2016, 16:40
 

Pardon ama beyinden sorunu olan bir cocuk calissada zeki olurmu


zeynep taşkın - 14.12.2016, 14:38
 

Bence zaten zeka olunca insan çalışır.O yüzden ZEKA önemlidir.


nhhh - 14.12.2016, 17:59
 

beeen zekamı kontrol edebiliyorum o yuzdeeeen zekayı tutyorum inşallah bizim grup kazanır


Münazara öğrencisi - 14.12.2016, 21:39
 

Ben ve takımım çalışmayı savunacağız. İnşaallah biz kazanırız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama yine de Allah hayırlısı ne ise onu versin bizlere.. 


Ziyaretçi - 17.12.2016, 17:48
 

mesela doğuştan sözel zekası yüksek olan yurtdışından gelen birisi hiç kafa yormadan türkçe yi rahatça öğrenebilir fakat sayısal zekası azsa ne kadar çalışsa çalışsın bir matematik problemi çözemez. bu yüzden bence zeka


ahmet - 17.12.2016, 20:47
 

zeka önemli çünkü size şöyle bir örnek vermek istiyorum ilk tekeri bulan adam çalışarak değil zekasıyla tasarlıyarak yapmıştır


fb - 23.12.2016, 19:00
 

teşekkürler


merinette - 25.12.2016, 12:44
 

TABİKİDE ÇALIŞMAK! Einstein,Edison,Tesla,Newton zeki adamlardı peki karpuz gibi yatarak mı büyüdüler... tabikide hayır


Misafiroş - 26.12.2016, 16:06
 

Bence çalışmak önemli çünkü o kadar zekan olsun ki çalışmazsa o zeka söner


ZEKA savunucusu - 26.12.2016, 19:33
 

Arkadaşlar Allah hepinize akıl fikir vermiş biraz mantıklı olun zeka insanda değişebilen bir şeydir herkesin zekası aynı değildir çalışsa da çabalasa da zeki olmayan başarıya kolay kolay ulaşamaz. Siz de bu durumla karşılaşıyorsunuzdur. Sınavdan sonra zekası yüksek olanlar ''hiç çalışmadım ama tam puan aldım'' lafını dumuşsunuzdur. Ama ne yazık ki sınavdan günler önce çalışmaya başlayan zekası düşük arkadaşlarınızda vardır. Yine aynı sonucu elde ederler.


Ziyaretçi - 28.12.2016, 16:54
 

ben çalışmayı tutuyrum ve biz kazanacağız


mehmet - 28.12.2016, 16:55
 

ben kazanacağım bunadanda eminim


isimsizz - 29.12.2016, 17:10
 

BİZ ÇALIŞMAYI SAVUNUYORUZ İYİŞALLAH BİZ KAZANACAĞIZ


isimsizz - 29.12.2016, 17:11
 

SANANE


mantık - 29.12.2016, 19:30
 

hey ! şu adı "sanane" olan ergen :D bu nedir ya burdan bile kız olduğun anlaşılıyo senin olmayan zekana edeyim öncelikle araba benzinden önce bulunduysa arabayı neyle çalıştırıyorlardı tabi o zamanlar benzin olmasada bir araba kendi kendine çalışamaz senin gibi insanlarda (sana insan demeye utanıyorum ) bunu anlayamaz çalışıp gösteriş yaparlar :) ayrıca bir insanın zekası olmasaydı çalışmak bulunurmuydu ergen seni en güzel örnek " h.z ibrahim (a.s) allahı zekasıyla bulmuştur " ayrıca çalışmak zekadan doğar ha...


mantık - 29.12.2016, 19:34
 

başarıda zeka mı daha önemlidir çalışmakmı sorusunu es geçin eğer zekanız olmasaydı siz bu yazıyı anlayabilirmiydiniz ? hayır siz bu yazıya öküzün trene baktığı gibi bakardınız 


123 - 31.12.2016, 16:43
 

biz zekayı savunuyoruz ve kendime çok güveniyorum bence biz kazancaz inşallah kazanırız .bence zeka çok daha önemlidir


uluğ - 31.12.2016, 16:53
 

bence zeka ve zekayı savunuyom zeka olmassa çalışsan bir faydası olmaz . bazıları zekası olup çalışmayanlar var onlar başarılı olamaz diyorlar ama zekası olan insan çalışmasa da olur .....


Ziyaretçi - 01.01.2017, 19:40
 

Teşekkürler 


Ziyaretçi - 03.01.2017, 18:07
 

zeka nasil daha önemli olabilir ki dogustan gelen zeka bize yetseydi niye ilkokuldan üniversiteye kadar neden okul okuyoruz


yakısklı yusuf - 04.01.2017, 13:26
 

basarı calısmakla olur okulun en zekılerıne soruyorum sınavdan once calısıyormusun dıye calısmassam kotu not alırım dıyolar.matematıkten


Esmanur Aktaş - 06.01.2017, 14:03
 

EDA ÖZTÜRK DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTİYORUM "TÜRKİYE 2011 YILI TEOG TÜRKİYE BİRİNCİSİ ENGELLİ BİR ÇOCUKTU"  sen hiç bir yazılıya çalışmadan gittin mi


Ponçikler - 13.01.2017, 09:33
 

çalışkan çocuk çok teşekkürler yazın çok güzel olmuş kullandık,hakkını helal et ☺😊


isimsizzz - 13.01.2017, 15:08
 

BENCEDE ZEKA BİR İNSAN NE KADAR CALIŞIRSA CALIŞSIN ZEKASI YOKSA KALIR.HA MESELA BIR COCUK SINAVI VAR CALIŞMAZ ÇUNKÜ ZATEN HOCASINI İYİ DİNLEMİŞTİR YANİ  ZEKİ İNSANA HOCAYI DINLEMEK YETER


Ponçikler - 13.01.2017, 15:47
 

çalışkan çocuk çok teşekkürler yazın çok güzel olmuş kullandık,hakkını helal et ☺😊


isimsiz - 17.01.2017, 05:47
 

tamam çok çalışmassanda zeka körelir gider


Kadir Yıldız - 17.01.2017, 11:21
 

Madem IQ'sü 40 olan biri bir işe yaramaz engellirler down sendromlular nasıl eğitim alıp başarılı oluyor


gs li adem - 18.01.2017, 13:32
 

slm


ahsen - 18.01.2017, 19:56
 

Ben ve arkadaslarim calismayi savunuyoruz zaten calismanin onemli oldugunu dusunuyorum


Begüm - 15.02.2017, 11:32
 

Biz zekayı tutuyoruzun insallah bix kazanırız


sinan - 26.02.2017, 14:18
 

Çalışmadan zeka oluşmaz.


beren hancızadeoğlu - 06.03.2017, 11:39
 

Zekayı savunuyoruz ve kazanıcağımıza ınanıyoruz


eece - 06.03.2017, 18:09
 

çalııışmak


yryhio - 10.03.2017, 07:47
 

arkadaslar puf noktasi soyleye biliisiniz zeka icin


başarı önemlidir - 10.03.2017, 17:20
 

BAŞARIYIDA YAZAR MISINIZ 


sudennur hancı - 19.03.2017, 10:22
 

BENCE ZEKA


beson12 - 29.03.2017, 12:58
 

bencede çalışmak yarın münazarımız var inşALLAHbiz kazanırız dua edin arkadaşlar


haydar abdurrahman - 18.04.2017, 13:38
 

arkadaşlar çalışmak neden önemlidir


İSİMSİZ - 06.05.2017, 08:34
 

BİZ ÇALIŞMAYI SAVUNUYORUZ.AYRICA BENİM KARDEŞİM ÜSTÜN ZEKALI AMA ÇALIŞMADIĞI İÇİN DERSLERİ ÇOK KÖTÜ BUDA ZEKAYI DESTEKLİYENLERE GELSİN


Yusuf töre - 15.05.2017, 18:28
 

Bence zeka daha önemli 

ÇÜNKÜ, zekası olmayan bir kişi günde 10 saat kadar çalışırsa da onu anlayamaz 

Örnek :sınıfında çok zeki ve zeki olmayan iki öğrenci var zeki olmayan öğrenci sınavdan iki gügün buyunca çalışmış ama bir şey anlayamamış. zeki olan kişi sınava hiç çalışmamış ama hepsini net yapmıştır. Bunun nedeni öğretmeni dikdikkatli dinleyip anlamak.anlamak.ama zekası olmayanlar öğretmeni anlayamazlar. 


ısımsız - 13.11.2017, 15:52
 

evet bızım yarın munazara calısmamaız sonrada munazarımı var ınsalalh kazanırız bız zeksayı tuttuk ınsallllah kazanırız


Ziyaretçi - 11.12.2017, 19:24
 

ikisi de


hehe heh - 15.12.2017, 19:47
 

Tabiki zeka ben 8. sınıfa kadar sadece sınavdan önceki akşam biraz çalışarak 97 ortalama ders puanı aldım Bunu zekam sayesinde yaptım mesela bizim okulda hayata çalışmak için gelmiş gibi çalışan biri bana ancak yetişiyo


çalışmak - 16.12.2017, 14:59
 

Bence çalışmak önemlidir.Sizler de münazaraya çalışarak gitmiyor musunuz? eğer zeka önemlidir diyorsanız zekanızla gidin...


Ziyaretçi - 03.01.2018, 17:53
 

Bence çalışmak


ayşe - 08.01.2018, 15:00
 

Bencede zeka haftaya munazaramiz var bizim kazanacağımızi düşünüyorum☺☺☺


Ziyaretçi - 12.02.2018, 09:58
 

hangisii


yahya çeliktepe - 27.02.2018, 10:25
 

arkadaşlar valla bizim münazara büyük okul içinde değil okullar arası 

tügvanın düzenlediği bir münazaara inşaallah zeka kazanır


zeka - 28.02.2018, 21:01
 

zeka zeka zeka 


N8 - 01.03.2018, 20:31
 

KARDAŞLAR ALLAH BEYNİ VE ZEKASI OLMAYANI

SORUMLU TUTMUYO HABERİNİZ OLSUN


isimsiz - 05.03.2018, 17:34
 
öncelikle çoğunuz zeka ile beyini karıştırmış.evet beyin olmadan düsünemeyiz ama bunun zeka ile bi alakası yoktur.herkesin zeka seviyesi aynı olarak dünyaya gelir fakat o zekanın ne kadar ilerleyeceğini çalışarak öğreniriz.insan kendi zekasını kendisi yükseltir veya alçaltır.örneğin bir sınavda 1 yanlış yaptıysa çalışarak doğrusunu öğrenir ve başarılı olur.o yüzden herşey çalışarak öğrenilir.

Ziyaretçi - 20.03.2018, 19:55
 

Eğer zeka tek başına önemli olsaydı öğretmenlerimiz anne ve babamıza zeki ama çalışmıyor demezdi yani bu yüzden başarı için çalışmak önemlidir


Mahmut Tuncer - 11.04.2018, 15:18
 

nebırsınız lo


humeyra - 15.04.2018, 19:06
 

Nerdeyse herkes demış kı zeka olmadan hıçbır şey olmaz eğer kışının zekası yoksa hıç IQ su 0 ıse bu kışı zaten hastadır ama eğer IQ su 1 bıle ıse  bu zeka gelıstırılebılır çalışarak bır yerleere gelebılır br örnek vermek ıstıyorum duşunemlım  kı bır kurşun kalem,kurşun kalem ınsan olsun ıçındekı kurşun da zeka elımıze bır kalemtraş alalım ve kalemtraşla kalemı yavaş yavaş açalım evet kalemtraş çalışmak olacak eğer çalışmazsak ıçındekı kurşunun da yanı zekanın da bır önemı yoktur o yuzden TURK ÖĞUN ÇALIŞ GUVEN 


sudeeee - 02.05.2018, 19:53
 

Yarın münazaramız var zekayı savunuyoruz. İnşallah kazanırız. Finaldeyizzz.


Zekamı çalışmakmı - 25.05.2018, 22:47
 

Zeka önemlidir ama çalışmassak zekamızı kullanamayız. Bu yüzden çalışmak daha önemlidir. 😊😊😊


Sanane - 30.10.2018, 21:14
 

Münazaranız var biz zekayı savunuyoruz bu konuyla ilgili örnekler verirseniz çok sevinirim


melek - 17.12.2018, 19:47
 

Bence çalışmak mesela bir işe gidiceğiz bize Q seviyemizi sormazlar daha önceki tecrübelerimizi,yaptığımız projeleri sorarlar


abidik kubidik - 21.12.2018, 21:17
 

biz zekayi savunuyoruz bence zeka daha onemli mesela edison kucukken edisona aptal denilmisti ama edison zekasiyla herseyi basarmistir.


elif - 09.02.2019, 13:08
 

herkesin zekası var yeter ki o zekayı kullanmayı bilelim 


fert grf - 22.04.2019, 12:56
 

alakası yok bence


hira - 23.12.2019, 18:11
 

sizce hangisi


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!