Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Lobicilik ve Kamuoyu
www.arsivbelge.com
Lobicilik ve Kamuoyu dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Lobicilik ve Kamuoyu başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Lobicilik Nedir?

 
Lobicilik, siyasal anlamda kanun yapıcıları etkileme ve karar süreçlerini yönlendirme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Demokrasinin gelişmesi ile birlikte “örgütlenme kültürü” tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Parlamenter demokrasilerde, örgütlü gruplar, siyasal ve sosyal çıkarlar için bir takım profesyonel faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetlerin genel adı Lobicilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Lobicilik, ilk olarak pek çok multi disiplinin kaynağı olan Amerika’da kendini göstermiştir.
Profesyonel baskı grupları “lobicilik” yaparak, adına çalıştıkları kurumlara çok önemli sonuçlar sağlamaktadır.
Baskı gruplarının kendileriyle ilgili hedef gruplarını etkileme çalışmaları iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar doğrudan doğruya etkileme faaliyeti ve dolaylı etkileme faaliyeti şeklinde olmaktadır  Lobicilik, bilimsel araştırmalara ve istatistiklere bağlı olarak yapılmaktadır. Lobici, bu bilimsel verileri bir dosya şeklinde ya da bir sunumla karar vericileri etkilemeye çalışır. Bu anlamda lobicilik, sistematik ve stratejik bir planlamayı gerekli kılmaktadır
 
Lobicilik ve Halkla İlişkiler :

Lobicilik, Halkla İlişkiler mesleğinin de ilgilendiği hatta iç içe olduğu bir meslektir. Lobicilikte de halkla ilişkiler yöntemleri kullanılmaktadır. “Halkla ilişkiler ayrıntılı araştırmayı gerektirir. Bir lobicilik faaliyeti için de bu çalışmayı yapacak olan kişinin konusunu en iyi şekilde araştırması ve bilgi sahibi olması şarttır.” 
·         Lobicilikte kullanılan bazı yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:
·         Kısa aralıklı ve bireysel bazlı ziyaretler
·         Sektör temsilcileri ve dernek, vakıflarla birlikte hareket etmek
·         Dostluk ve hemşehrilik bağlarının kullanılması
·         Bürokrat ve kanun yapıcılara yakın isimlerle kontak kurmak
·         Siyasi parti başkanları ile ikili ya da çoklu görüşmeler yapmak
·         Açık hava toplantıları, sessiz yürüyüşler, basın toplantıları yapmak

Kamuoyu Nedir?

 
Bir sorun karşısında herkesin aynı görüşü taşıması sosyolojik gerçekliklere aykırı düşer. O halde kamu oyu nedir? “Belli bir tartışmalı sorun karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hakim olan kanaattir”. Ancak bu tanımda ilgili grup içinde “Hakim kanaatin” nasıl ortaya çıktığı ya da hangi faktörlerin etkili olduğu açık değildir. Bu konuda iki önemli unsur rol oynamaktadır. Birincisi “sayı” diğer bir ifade ile çoğunluk, ikincisi ise yoğunluk etkinlik faktörüdür. Bir anlamda kamuoyu çoğunluğun kanatidir, denilebilir. Bu bakımdan kamu oyu kavramında nicelik unsurlarından çok nitelik unsuru ağır basar. Sonuç olarak “Kamuoyu, kendini etkin olarak duyuran kanaattir.” biçiminde tanımlanabilir.
 
Kamuoyu Nasıl Oluşur?: Kamuoyunu oluşturan kişisel kanaatlerin biçimlenmesinde (kamuoyunun oluşmasında) çeşitli psikolojik ve sosyolojik etkilerin rol oynadığı görülür.
 
Kişilik Yapısı (Psikolojik etkiler): Kişilik yapısı ile ilgilidir. Kişinin doğuştan getirmiş olduğu mizacı ve onunla çevre etkileşimine giren karakteri, çocukluk deneyimleri ve öğrenilmiş davranışları, neyi – nasıl algılayacağını belirler.
 
Sosyal Çevre (Sosyolojik etkiler): Bu faktör kişinin artık toplumda yaşayan bir birey olarak sosyalizasyon sürecinde öğrendikleri ve çevre ile olan etkileşimlerinde anlam kazanır. Aile içinde çocuğun yetiştiriliş biçimi, ailenin kullandığı iletişim biçimi ve sahip olduğu statüsüne uygun rol davranışları, onun ilerideki yaşamında belirleyici olmaktadır. Fakat bu durum çocuğun ailesinden öğrendiklerinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü birey hem değişen hem de değiştiren bir varlıktır. Okul, iş hayatı bireyin yei gruplara girdikçe farklı ilişkiler sonucu tutumunu değiştirmesineetken olabilir.
 
Kitle İletişim Araçlarının Etkisi .(KİA) Teknolojik gelişmelerle birlikte etki alanları giderek genişleyen bu araçların temel özelliği, olayları ve yorumları çok kısa bir zamanda büyük kitlelere yayabilmeleri ve böylece onların kanaatlerine yön verebilme olanağına sahip olmalarıdır.
 
Kamuoyu Oluşturmada Yararlanacak Yöntemler:
Basın Mensuplarından Yararlanma:
 
Batılı ülkeler ve ABD’ de gerek gazete gerekse Televizyon kanallarının ünlü gazetelerin ekonomi ve siyaset yazar ve yorumcuları değişik ülkelerde kendi ülkelerinin politik iktisadını, uluslar arası iletişimi konu edinen konuşmalar yapmaktadırlar. Böylece az gelişmiş ülkelerin ekonomilerine yön verme ya da ulusal krizin aşılması konularında üniversitelerde, tv kanallarında açıklamalarda bulunmaktadırlar. Bu kişiler gerek kendi çalıştıkları kurumlar gerek devlet tarafından desteklenerek, gerektiğinde kendileri finanse ederek dünya ülkelerine kendi davalarının haklılığını anlatarak bu haklılığa bir meşruiyet kazandırmaktadır.
 
Basın Ve Turizmden Yararlanma:
 
Toplumlar, kendi kültürel değerlerini diğer toplumlara tanıtma, onlarla etkileşim içinde olma gibi nedenlerle uluslar arası medya kuruluşlarına tanıtım reklamları vermekte ve basını (Medyayı) bu doğrultuda kullanmaktadırlar. Uluslar arası yayın ajansları değişik ülkelerin reklamlarını yaparak hem kendi şirketlerine kazandırmakta ve hem de reklam veren ülkeye turist çekerek kazandırmaktadır. Böylece her ülke kendi ekonomik olanakları çerçevesinde reklamını yapabilmekte, ekonomik olanaklar kısıtlı ise; bunda başarılı olamamaktadır.
 
 WEB Siteleri Oluşturma:
Türkiye Büyük millet Meclisi, Başbakanlık, Bakanlıklar ile bağlı kurumu ve kuruluşlarında birbirlerine bağlı, güncel, yenilenen, belgeler dayalı, birbirleri ile çelişmeyen bilgileri havi, Türkiye Cumhuriyeti ifade eden elektronik siteler (olmayanlarda) oluşturulmalı ve koordinasyonları sağlanmalıdır.

Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!