Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

YDS Hakkında
www.arsivbelge.com
YDS Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
YDS Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

YDS Hakkında Bilgi

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Hakkında Bilgi

YDS nedir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk kez 7 Nisan 2013 Pazar günü gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavıdır.

Yorum ve ilk uyarı: Geçen yıla kadar uygulanan ÜDS ve KPDS, klasik liselerden mezun adaylar kadar, dil eğitimlerini iyi okullarda almış adaylar için de aşılması zor bir engel olmuştur. Geçmişte ÜDS/KPDS’yi gündemlerinin üst sıralarına taşımayan çok sayıda aday, bu nedenle ciddi bedeller ödemek zorunda kalmış, çeşitli kurslarda ve sınav salonlarında değerli zamanlarını yitirmişlerdir. 12 yıldır uygulanan ÜDS ve 22 yıldır uygulanan KPDS’nin ciddi sınavlar olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu iki sınavın devamı niteliğindeki YDS’nin de, aynı ciddiyetle ele alınması gerekir.

 

 YDS’ye kimler girebilir?

 • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
 • Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
 • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
 • Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan ataması yapılacak olanlar.
 • Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
 • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

Önemli: Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün) YDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise, bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.

YDS’de kaç soru vardır, her soru kaç puan değerindedir ve sınav süresi ne kadardır?

YDS’de 80 soru vardır ve her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden hesaplanmaktadır (1.25 x 80 = 100). Buna göre, 100 üzerinden 65 puana ihtiyaç duyan bir doçent adayının, YDS sınavında en az 52 doğru cevap bulması gerekmektedir (52 x 1.25 = 65). Soru türleri arasında puan değeri açısından fark olmayıp herhangi bir kelime sorusunun değeri (1.25 puan) ile herhangi bir metin inceleme sorusunun değeri (1.25 puan) eşittir. 

YDS’de toplam sınav süresi 2.30 saat (150 dakika), her bir soru için ayrılabilecek ortalama süre ise 1 dakika 52.5 saniyedir (112.5 saniye).  

İki önemli not: 
1. Önerilen sürelerin hangi kriterler dikkate alınarak belirlendiğini öğrenmek isterseniz, sitemizdeki YDS'de Süre Yönetimi ve Sınav Stratejisi adlı dosyaları dikkatle inceleyiniz.
2. Deneyim kazanmak için, sitemizin ÜDS Sınavları bölümünde verilen herhangi bir sınavı, belirtilen sürelere uymaya çalışarak yapmanızı öneririz (örneğin, çözüm dosyaları ile birlikte verilen FEN 7 ya da SAĞLIK 8 sınavları).

YDS’den kaç puan almalıyım?

Doçent adaylarının YDS'den 100 üzerinden en az 65, doktora / sanatta yeterlik adaylarının ise 55 puan almaları gerekir. (100 üzerinden 65 puan = 80 üzerinden 52 doğru cevap; 100 üzerinden 55 puan = 80 üzerinden 44 doğru cevap). 
Öğretim üyesi dışında kalan öğretim görevlisi kadrolarına naklen ya da açıktan yapılacak atamalarda YDS ’den 50 puan şartı aranmaktadır.
Yabancı dil okutmanları için YDS barajı 80 puandır.

 

YDS, TOEFL ve IELTS Sınavlarında Karşılaştırmalı Eşdeğer Puanlar

TOEFL ve IELTS; YDS'ye eşdeğer kabul edilen dil sınavlarıdır. Aşağıda, bu sınavların YDS ile karşılaştırmalı eşdeğer puanları verilmiştir. Tablo, Yüksek Öğretim Kurumu ve ÖSYM'nin sitelerinden yararlanılarak hazırlanmış olup YDS ve ÜDS/KPDS puanları eşdeğer olarak kabul edilmiştir.

2 önemli not:
1. Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için getirilen YDS’deki (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puan barajını yükseltebilmektedirler. Bu nedenle, adayların, öğrenim görmeyi düşündükleri enstitüye doğrudan başvurarak, yüksek lisans ya da doktora için şart koşulmuş YDS (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puanları öğrenmeleri yararlarına olacaktır. 

2. Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir. Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlik ya da tez aşamasına geldiğinde, YDS, TOEFL ya da IELTS sınavlarından birine girmek ve bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari puanı almak zorundadır.

Unutmayınız: YDS barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın, devam etmekte olduğu yüksek lisans ya da doktora programıyla ilişiği kesilebilmektedir.

 

YDS mi IELTS mi? 

IELTS; kelime, gramer ve okuma - anlama becerilerinin yanı sıra adayların dinleme, konuşma ve yazma becerilerini de sınayan oldukça geniş kapsamlı bir sınavdır. Devlet okullarından mezun, İngilizce temelleri daha çok literatür (bilimsel makale) takibine dayanan ve bu nedenle çeviri (okuma - anlama) becerileri gelişmiş olan adaylar, YDS'ye kıyasla IELTS sınavında daha çok zorlanabilirler. Ayrıca ÖSYM'nin çoktan seçmeli testlerine alışmış bir aday için, IELTS'in sistemine ve farklı soru formatına uyum sağlamak oldukça uzun bir zaman alabilir.

Bir öneri: TOEFL ve IELTS sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için sitemizin YDS'de Sorunlar, Çözümler 7. Dosyasını dikkatle incelemenizi öneririz.

 

YDS istatistikleri ne anlatıyor?

ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 7 Nisan 2013 İngilizce YDS'ye yaklaşık 300.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 30 olmuştur. Yine ÖSYM tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 1 Eylül 2013 İngilizce YDS'ye yaklaşık 162.000 kişi katılmış ve Türkiye not ortalaması 36 olmuştur. Kısaltılan sınav süresinin bu sonucun alınmasında etkili olduğu açıktır. Ancak bir önceki maddede ve sitemizdeki bazı dosyalarda ifade ettiğimiz gibi, bu bir ilk değildir. Geçmişten bugüne ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İngilizce sınavlarında, bu türden düşük başarı oranlarına rastlamak mümkündür. 

7 Nisan ya da 1 Eylül sınavına iyi ya da çok iyi hazırlanan, ancak buna rağmen notu düşen bir YDS adayı iseniz, bu durumu doğal karşılamalı ve sakin olmalısınız. Belki de süreyi iyi yönetemediğiniz ve / veya sorularda seçici davranmadığınız (yani düzeyinizin üzerinde olsun olmasın her soruyu çözmeye çalıştığınız için) notunuz düşmüş olabilir. Bu ve benzeri problemlerin çözümü için 
- sınava küsmek ve çalışmayı bırakmak yerine - birkaç olumlu adım atabilir ve durumu kısa zamanda lehinize çevirebilirsiniz. Bunu başarmak istiyorsanız, kaldığınız yerden mücadeleye devam etmelisiniz. Çünkü sınavın çıtası aşağıya çekildiğinde eşiği ancak bu sayede aşabilirsiniz.

Unutmayınız: Dil nankördür ve geri gidişi hızlı olur.

 

YDS’de yanlışlar doğruları götürür mü? 

Hayır, götürmez! Ancak, bir YDS adayının cevabını bilemediği sorularda gelişigüzel işaretleme yapmaması lehine olacaktır. Çünkü yanlışların doğruları götürmediğini bilen bir aday, kendi düzeyine uygun olup olmadığını dikkate almaksızın her soru ile uğraşır, hatta boğuşur. Bu nafile bir çabadır. Şöyle ki; herhangi bir sorunun sınadığı bilgiye sahip olmayan bir aday, o soru üzerinde yorumlar yaparak, fikirler yürüterek cevap bulamaz. Bu sırada kaybedeceği süre ve moral ise diğer sorulardaki başarısını kesinlikle olumsuz etkiler. Özetle, yanlışlar doğruları götürmese bile, ortalama bir adayın sınırlarını iyi tayin etmesi ve YDS’de cevabını bulamayacağı sorularla gereksiz yere vakit kaybetmemesi yararına olacaktır.

Önemli: Düzey aşan soruların işaretlenmesinde (cevaplandırılmasında) nasıl bir yöntem izlemeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, sitemizin YDS'de Süre Yönetimi ve Sınav Stratejisi adlı dosyalarını dikkatle incelemenizi öneririz. Bu iki dosya, YDS'nin azalan süresiyle nasıl baş etmeniz gerektiğine dair önemli ipuçları içermektedir.

 

YDS hangi alanlarda yapılır?

YDS üç temel bilimden de (fen, sağlık, sosyal) sorular içermektedir. ÜDS’den farklı olarak, YDS’de bilim dalı ayrımı yapılmamakta; hangi alanda eğitim almış olursa olsun, bütün adaylar aynı sınava tabi tutulmaktadır.

 

YDS hangi dillerde yapılır?

YDS; başta İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere birçok dilde gerçekleşmektedir. Ancak Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dışındaki dillerden sınava girmek isteyenlere, yılda sadece bir sınav hakkı tanınacağı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Aşağıda YDS'nin kapsama alanına giren yabancı dillerin listesini bulabilirsiniz:

Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca 

1. not: Yukarıda belirtilen dillerin herhangi birinden sınava başvuran adayların sayısı, ÖSYM tarafından belirlenmiş olan barajın altında kalırsa (yani o dil için az sayıda başvuru yapılırsa) adaylara çoktan seçmeli değil, çeviri usulü bir sınav uygulanmaktadır (örneğin, Türkçe - Sırpça; Sırpça - Türkçe). 7 Nisan 2013 YDS'de test usulü sınav uygulanan diller aşağıda belirtilmiştir:

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca

2. not: 2014 Sonbahar Dönemi YDS sadece aşağıda belirtilen dillerde yapılacaktır: 

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusca

3. not: Aşağıda belirtilen dillerden YDS'ye girecek olan adaylar için sınav merkezi Ankara'dır. Bu dillere ait YDS sınavları diğer şehirlerde yapılmamaktadır. 

Bulgarca, Farsça, Yunanca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça ve Ukraynaca

 

YDS’ye istediğim bir dilden girebilir miyim?

Doçentlik başvurusu için İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki bir yabancı dilden girmek isterseniz;

 • Bu dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilmiş olması gerekir.
 • Bu dilin, YDS'de sınanan dillerden biri olması gerekir.
 • YDS’de bu dile ait sınavdan 100 üzerinden 65 (veya üstü bir) puan almanız gerekir.

Doktora ya da yüksek lisans başvurusunda sadece İngilizce, Fransızca ya da Almanca YDS sonucunuzu kullanabilirsiniz. Bu üç dilin dışında herhangi bir başka dilden elde ettiğiniz YDS sonucunuz, doktora ya da yüksek lisans başvurusunda geçersiz sayılır.

Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse- yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. Örneğin, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, YDS’ye İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir. Ancak enstitüler arasında kimi yorum farklılıkları da olabilmektedir. Bu nedenle, bilim dalı yabancı dil olup da akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isteyen adayların, bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları kesinlikle önerilir.   

Bir hatırlatma: İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındaki diller, bilim dili olarak çok fazla kabul görmemektedir. Farklı bir dilden (Rusça, Bulgarca vs.) sınava girmeye karar vermeden önce, öğrenim gördüğünüz / göreceğiniz enstitüye mutlaka danışınız. 

 

Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim? 

Hayır, giremezsiniz! Adaylara, bir dönemde sadece bir yabancı dilden sınava giriş hakkı tanınmıştır (örneğin, YDS İngilizce).

Eski ÜDS/KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak? 

Eski ÜDS/KPDS sonuçları doçentlik başvurularında müktesep (kazanılmış) hak olarak kabul edilmekte ve süresiz geçerli sayılmaktadır. Ancak yüksek lisans ve doktora başvurularında farklı uygulamalara tanık olunduğu için, bu konuda eğitim almayı düşündüğünüz enstitüye doğrudan danışmanız önerilir.

TUS ve DUS başvurularında ÜDS/KPDS ve YDS sonuçları 5 yıl geçerli sayılmaktadır.

Daha önceki dönemlerde elde ettiğiniz ÜDS/KPDS sonuçları, KPSS puan hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Herhangi bir dönemde alınan YDS puanı, ancak izleyen KPSS sınavında elde edilecek puan hesaplamasında kullanılabilmektedir.

 

YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM Başkanlığı, herhangi bir dönemde alınacak YDS puanının süresiz geçerli olacağını bildirmiştir. Buna göre, akademik kadrolara (örneğin doçentliğe) başvuruda bulunmak isteyen bir adayın, YDS sonucunu herhangi bir süre sınırlaması olmadan kullanabileceği anlaşılmaktadır. Ancak, üniversitelerin, kimi özel ya da resmi kurumların bu konuda farklı uygulamaları olabilmektedir. Bu nedenle, YDS sonucunuzun geçerliliği konusunda, başvuruda bulunmayı düşündüğünüz üniversite ya da enstitüden  şahsen bilgi almanızı kesinlikle öneririz.

 

YDS dil tazminatında kaç yıl geçerli olacak? 

ÖSYM Başkanlığı, YDS’nin dil tazminatı için 5 yıl süreyle geçerli olacağını açıklamıştır.

 

Birden fazla YDS puanından hangisi geçerli olacak?

Eğer YDS’ye aynı dilden birden fazla kez girer ve birbirinden farklı puanlar alırsanız, bu puanlar içinde en yüksek olan geçerli sayılıp diğerleri dikkate alınmaz.

YDS ne zaman ve nerede yapılır?

2014 İlkbahar Dönemi YDS 6 Nisan Pazar günü aşağıdaki illerde gerçekleştirilecektir: 

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşa ve Bişkek (Kırgızistan).

 

En yakın YDS sınavı ne zaman ve başvurular hangi tarihlerde yapılacak?

2014 YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 6 Nisan 2014 Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayıp12.00'de sona erecektir. Süre 2.30 saattir (150 dakika). 
Başvurular 3 - 12 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri ÖSYM merkezleri ve sanal ortamda osym.gov.tr tarafından yürütülecektir.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
YDS için Bilgiler - Püf Noktaları - Örnek Sorular ve Çözümler(5458)

YDS Kimlerin ne işine yarar?(5434)

YDS çıkabilecek kelimeler ve okuma parçası(5431)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!