Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Okul Deprem Tahliye Tatbikatı Hakkında
www.arsivbelge.com
Okul Deprem Tahliye Tatbikatı Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Okul Deprem Tahliye Tatbikatı Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

A.   OKUL DEPREM TAHLİYE TATBİKATI HAZIRLIĞI 

1. Okul idaresi ve öğretmenlerin tümünün deprem ve deprem tahliyesi konularında eğitim alması.

2. Okulun yapısal olmayan hasarlara karşı tedbir alınması:

a)    Tavan lambaların emniyetlenmesi,

b)     Laboratuardaki malzemelerin, bilgisayar odalarındaki bilgisayarların, kütüphanedeki, sınıflardaki ve odalardaki dolapların sabitlenmesi,

c)    Tahliye güzergahlarının işaretlenmesi,

d)    Okul camlarının kırılmaya karşı “cam filmi” ile kaplanması,

3. Diğer tedbirler:

a)   Okul acil durum istasyonun tesis edilmesi,

b) Öğrencilere kimlik kartları hazırlanıp öğrencilerin yakalarına da yada boyunlarında asılı durmasının sağlanması,

c)    Öğrencilerle ilgili tüm bilgilerin (veli adresi, veli yakını adresi, telefonları, sürekli kullandığı ilaç listesi, varsa hastalığı, diğer özel durumları, kan grupları gibi) hem elektronik, hem de kağıt ortamında hazır tutulması,

d)    Okulun bahçesinde okulun yüksekliğinin yarısı kadarlık bir mesafenin sarı renk boya ile tahliye emniyet çizgisi çekilmesi,

4. Okul velilerin de bu eğitim ve tatbikatlara davet edilmesi,

5. Komşu okulların da bu eğitim ve tatbikatlara katılması,

6. Okulun Sivil Savunma Planının yapılması,

7. Tüm bu hazırlıklar için ilçe Sivil Savunma Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içinde olunması gereklidir.

B.            OKUL DEPREM TAHLİYE TATBİKATI SENARYOSU

 

1)    Olay ve Olgular:

……………… tarihinde saat 11:00 itibariyle İstanbul İlinde merkez üssü Adalar İlçesinin 2 km güneyi olan 7.00 büyüklüğünde 45 saniye süreli bir deprem olmuştur.

2)   Deprem Anı: Saat 11:00;

 • İstanbul İli genelindeki;

- Tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okulların,

- Tüm resmi ve özel yurt, dershane, kurs ve kreşlerin,

personeli, öğrencileri veya kursiyerleri “ÇÖK. KAPAN. TUTUN” pozisyonuna geçer. Deprem yangın alarm sistemini çalıştırmak veya megafonla siren sesi vermek suretiyle simüle edilecektir.

3)   Deprem Sonrası : Sarsıntı 45 saniye sürmüştür.

 • Öğrenciler sıralarına oturur,
 • Sınıf öğretmenleri öğrencileri sakinleştirici ve tahliye esasını içeren bir konuşma yapar. Sınıf kapısını açarak okulun anons sisteminden okul müdürü tarafından verilecek tahliye emrini bekler.
 • Okul Kurtarma Servisinde deprem öncesi planlamada görev verilen personeller merdivenleri kontrol etmeye başlar.
 • Okul İtfaiye Servisinde deprem öncesi planlamada görev verilen personeller yangın çıkması muhtemel bölümleri kontrol etmeye başlar. Doğalgaz ve su vanası ile elektrik şarterlerini kapatır.
 • Okul Emniyet ve Kılavuz Servisinde deprem öncesi planlamada görev verilen personeller tahliyede kullanılacak kapıları açar. Tahliye güzergahını kontrol eder.
 • Kontrollerin tamamlanmasına müteakip durum raporları Kontrol Merkezi ve Karargah Servisine iletilir. Mevzii bir tehlike yok ise, tahliye emri okulun anons sistemi kullanılmak suretiyle verilir. Tehlike halinde ise Kontrol Merkezi ve Karargah Servisince olayın şekline ve boyutuna göre durum hızla değerlendirilir. Sorun mevcut imkanlar ile giderilemiyorsa İlçe Kriz Merkezinden yardım talebinde bulunulur.
  • Saat 11:04 11:08;

–              Öğretmenler sınıf kapısı önünde beklemektedir.

–              Tahliye en alt kattan en üst kata, merdivene en yakın sınıftan en uzaktaki sınıfa doğru yapılır.

–              En alt katta çıkışa en yakın sınıftaki öğretmen tahliye anonsunu duyduktan sonra merdivenlerin genişliğiyle orantılı olarak öğrencelerini 2,3 veya dörderli kol düzenine geçirir.

–              Çıkacak ilk sınıfın; öğretmeni önde sınıf başkanı arkada olacak şekilde hızlı adımlarla çıkışa doğru intikale başlar.

–              Bina Çıkış kapısından toplanma alanına kadar ki intikal koşar adımlarla yapılır.

–              İlk katı tahliye edecek merdivene en uzak sınıftaki öğretmen “ikinci kat tahliyeye başla” diye bağırır ve onayı ikinci kat tahliyesi başlıyor şeklinde alır.

–              Tahliye bu esaslar çerçevesinde yapılarak tamamlanır.

–              Sınıflarda yararlanan veya şoka giren öğrenciler var ise öğretmen ilk müdahaleyi yapar. Yaralı öğrencilerin yanında kalarak tahliyeye katılmaz. Anılan sınıflar sınıf başkanı liderliğinde ve hemen karşısındaki yada yanındaki sınıf öğretmeninin komutasında tahliyeye katılır.

–              Emniyetli bölgeye intikal edildiğinde durum derhal Komuta Kontrol Karargahına bildirilir.

 

 Saat 11:08-17:00;

–  Tahliye operasyonunun tamamlanmasına müteakip;

- Kontrol Merkezi ve Karargah servisi Okul Acil Durum İstasyonundaki hazır öğrenci listelerini öğretmenlere teslim eder.

- Öğretmenler bu listeler üzerinde mevcutları kontrol eder.

- Listeler Kontrol Merkezi ve Karargah servisi teslim edilir. Var ise eksik öğrencilerin aranması yada yaralı öğrencilerin kurtarılması için itfaiye ve kurtarma servisine talimat verilir. İlkyardım servisi hazır olarak beklemektedir.

- Keşfin tamamlanmasına müteakip Kriz Merkezinden Acil Müdahale Ekibi (Kurtarma, İtfaiye, Ambulans) talep edilip edilmeyeceğine karar verilir.

- Telefonların kilitlendiği var sayılarak, haber en yakın karakola irtibat personeli gönderilerek iletilir.

- Okul bahçe giriş kapısı kilitlenir ve velilerin içeriye girişleri engellenir.

- Önceden hazırlanmış ve Acil Durum İstasyonunda stoklanmış olan matbu teslim tutanakları alınır.

- Velilerden kimlikleri istenir. Kimlik ibraz edemeyen velilerle çocuklar karşılaştırılarak tanıyıp tanımadığı sorulur. Eğer tanıyor ise tutanak imzalatılarak öğrenci teslim edilir.

- Afetin doğası gereği panikleyen veliler bu uygulamaya itiraz edeceklerdir. Bu nedenle okul idaresince velilere yönelik bir ön konuşma ve ara ara da bilgilendirme anonsları yapılır.

- Ailesi gelmeyen çocukların teslim alınması için Kriz Merkezine Karakol aracılığıyla bilgi ulaştırılır.

- Kriz Merkezince sevkedilen Polis ekibi ve sosyal hizmet görevlilerine çocuklar tutanakla teslim edilir.

 4)   Özel Durum;

İstanbul İli Genelindeki;

 • Tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarda,
 • Tüm resmi ve özel yurt, dershane ve kurslarda,

- Deprem Anı,

- Deprem sonrası çocukların teslimine, Arama-Kurtarma ve İlkyardım operasyonlarına yönelik oyunların icra edileceği düşünülüp, planlanacaktır.

4.1) Birinci Özel Durum:

 • Kurtarma, İlkyardım ve Yaralı Nakline ilişkin oyunların da aşağıda açıklandığı şekilde icra edileceği planlanacaktır.
 • Buna göre;

- Saat 11:04-11:08 itibariyle tahliye tamamlanmıştır.

- 2/A sınıfı öğretmeni ………………………. 1 kat 2/B sınıfında sıva düşmesi nedeniyle 2 öğrencinin başından, 2 öğrencinin de kolundan hafif şekilde yaralandığı, 2/C sınıfında ise 4 öğrencinin şoka girdiği, sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin başında kaldığı bilgisini,

- 3/B sınıfı öğretmeni ………………………….. 2 kat 3/A sınıfındaki 2 öğrencinin, yaşadıkları korku nedeniyle şoka girdikleri, sınıf öğretmeninin öğrencilerin başında kaldığı bilgisini,

Komuta Kontrol Karargahına ilettiği,

- İlkyardım İstasyonun açıldığı,

- Komuta Kontrol Karargahının okul kurtarma ve İtfaiye Servisi ile birer adet İlkyardımcıyı anılan katlardaki sınıflara yönlendirdiği,

- Yapılan tespitler neticesinde profesyonel arama ve kurtarma ekibine ihtiyaç duyulmadığı, okul Sivil Savunma servislerinin yeterli olduğu, ancak ambulans talebinin yapılmasının uygun olacağına dair bilgilerin Komuta Kontrol Karargahına iletildiği, Komuta Merkezince görev verilen bir öğretmenin kendi binek aracı ile yada yaya olarak en yakın Karakola intikal ettirildiği ve buradan telsiz muharebesi ile Kriz Merkezinden Ambulans talebinde bulunulduğu ve okula polis ekiplerinin sevkedildiği,

- Sivil Savunma Servislerince;

-                  2/B sınıfında başından hafif şekilde yararlanmış olan 1 nolu öğrencinin 1 nolu kurtarıcı tarafından sırtta taşınarak,

-                  2/B sınıfında başından hafif şekilde yaralanmış olan 2 nolu öğrencinin 2 ve 3 nolu kurtarıcılar tarafından teskere usulü ile taşınarak,

-                  2/B sınıfından kolundan hafif şekilde yararlanan 3 nolu öğrencinin 4 ve 5 nolu kurtarıcılar tarafından dört el üzerinde taşınarak,

-                  2/B sınıfından kolundan hafif şekilde yararlanan 4 nolu öğrencinin 6 nolu kurtarmacı tarafından yaralıya destek olma yöntemi ile taşınarak,

-                  2/C ve 3/A sınıfında şoka girmiş olan;

-                5  ve 6 nolu öğrencilerin 7, 8, 9 ve 10 nolu kurtarıcılar tarafından sedye ile taşınarak,

-                7 ve 8 nolu öğrencilerin 1, 2, 3 ve 4 nolu itfaiyeciler tarafından sedye ile taşınarak,

-                9 nolu öğrencinin 5, 6, 7 ve 8 nolu itfaiyeciler tarafından sedye ile taşınarak,

-                10 nolu öğrencinin 9 nolu itfaiyeci tarafından itfaiyeci usulü taşınarak,

İlkyardım İstasyonuna getirileceği;

-  İlkyardım Servisince;

-                  Sağ şakağında hafif kanaması olan 1 nolu yaralıya ve sol şakağında hafif kanaması olan 2 nolu yaralıya tampon ve baş sargısının tatbik edileceği,

-                  Sağ ön kolda hafif ezilme ve kanaması olan 3 nolu yaralıya, sol ön kolda hafif ezilme ve kanaması olan 4 nolu yaralıya tampon uygulanacağı ve askıya alınacağı,

-                  Şok durumundaki 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu yaralıya ise şok pozisyonunun verileceği ve üzerinin battaniye ile hafif şekilde örtüleceği,

-                  İlçe Kriz Merkezince alana sevkedilen ambulanslara yaralıların teslim edileceği, ambulansa ve sevk merkezlerine ait bilgilerin kaydedileceği,

-                  Ambulanslara teslim edilen her çocuğun yanına refakatçi bir öğretmenin de verileceği,

-                  Yaralı çocukların teşkil edilen yaralı toplama merkezine teslim edileceği ve bu merkezde ……………………..tarihi itibariyle saat 16:30’a kadar kalacakları, 16:30’dan itibaren öğretmenleri nezaretinde ailelerine teslim edilmek üzere okullarına dönüş yapacakları.

 

4.2) İkinci Özel Durum:

 • Okula ailesi gelmeyen 100 çocuğun Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yuvalarına teslimini içeren bir oyunun da icra edileceği,
 • Buna göre;

- Saat 11:04-11:08 itibariyle tahliyenin tamamlandığı,

- Öğrenci velilerinin saat 11:10 itibariyle çocuklarını alabilmek için okul önünde toplanmaya başladıkları, içeri girmek için kapılara yüklendikleri, Okul Müdürünce yapılan ikazlara aldırış etmedikleri ve saldırgan tutumlarına devam ettikleri,

- Saat 11:20 itibariyle 10 Polis memurunun okula intikal ettiği, çocukların düzenli bir biçimde ailelerine teslim edilmeye başlandığı,

- Saat 11:40 itibariyle 100 çocuğun ailesinin gelmediği ve durumun Polis telsizi marifetiyle İlçe Kriz Merkezine iletildiği,

- Saat 12:00 itibariyle İlçe Kriz Merkezinin İl Kriz Merkezine durumu raporladığı ve anılan okula İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İETT Genel Müdürlüğünden 2 adet otobüsün sevkedildiği,

- Saat 13:00 itibariyle çocukların araçlara bindirilerek Sosyal Hizmetler görevlilerince Polis nezaretinde Çocuk Yuvasına sevkedildikleri,

 5)   Okullarda Tahliye, Tatbikatı Hazırlıkları:

-  (B.4.1)’nci maddede birinci özel durum içinde anlatılan oyunlarda rol alacak öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin belirleneceği ve bunların rollerine uygun makyajlarının 1 saat öncesinden yaptırılacağı,

- İl Sivil Savunma Müdürlüğü, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordine edilerek okul Sivil Savunma servislerinin eğitimlerinin yaptırılacağı ve tatbikat provalarının icra edileceği,

- Öğrenci velilerinin de bir gün önceden uyarılarak saat 11:00’da okulda bulunmalarının sağlanacağı ve aktif olarak tatbikata iştirak edecekleri.

Planlanacaktır.


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Bireyin Gelişiminde Aile mi Okul mu önemlidir? ( Münazara örneği )(7299)

Okul Deneyimi Staj Dosyası örnekleri ve kılavuzu(5951)

Okul Öncesi Şarkıları(5595)

Okul Öncesi Sınıf İçi Oyunları(5563)

Fay Hattı Nedir? Ülkemiz ve Dünyadaki Fay Hatları(5535)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!