Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

DateTimePicker Özellikleri ve örnek Uygulama
www.arsivbelge.com
DateTimePicker Özellikleri ve örnek Uygulama dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
DateTimePicker Özellikleri ve örnek Uygulama başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

DateTimePicker Özellikleri ve örnek Uygulama:

 

Ad

Açıklama

AccessibilityObject

Kontrole atanan bir AccessibleObject alır. (Control kaynağından devralındı.)

AccessibleDefaultActionDescription

Alır veya istemci uygulamaları tarafından Erişilebilirlik denetimini kullanmak için varsayılan eylem açıklaması ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

AccessibleDescription

Alır veya erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılan denetim açıklamasını ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

AccessibleName

Alır veya erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılan denetim adını ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

AccessibleRole

Alır veya denetimin erişilebilir rol ayarlar (Control kaynağından devralındı.)

AllowDrop

Alır veya kullanıcının üzerine sürüklediği verileri denetimin kabul edip edemeyeceğini belirten bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Anchor

Alır veya denetim bağlı olduğunu ve nasıl bir denetim boyutlandırılır ile üst belirler kapsayıcı kenarlarını ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

AutoScrollOffset

Alır veya ayarlar nerede bu denetimi kaydırılan içinde ScrollControlIntoView. (Control kaynağından devralındı.)

AutoSize

Altyapı. Bu özellik, bu sınıf için geçerli değildir. (Control kaynağından devralındı.)

BackColor

Arka plan rengini belirten bir değeri alır veya ayarlar DateTimePicker denetim. (Control.BackColor geçersiz kılınır.)

BackgroundImage

Altyapı. Alır veya denetimin arka plan resmi ayarlar. (Control.BackgroundImage geçersiz kılınır.)

BackgroundImageLayout

Altyapı. Alır veya arka plan resmi düzeni ayarlar DateTimePicker denetim. (Control.BackgroundImageLayout geçersiz kılınır.)

BindingContext

Kontrol için BindingContext'i alır veya ayarlar.
(Control kaynağından devralındı.)

Bottom

Piksel cinsinden denetimin alt kenarına kapsayıcısının istemci alanının üst kenarı arasındaki uzaklık alır. (Control kaynağından devralındı.)

Bounds

Alır veya üst denetim, piksellerini nonclient öğelerini, dahil olmak üzere denetimin konumunu ve boyutunu ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

CalendarFont

Alır veya Takvim uygulanan yazı tipi stilini ayarlar.

CalendarForeColor

Alır veya Takvim ön plan rengini ayarlar.

CalendarMonthBackground

Alır veya takvim ayında arka plan rengini ayarlar.

CalendarTitleBackColor

Alır veya Takvim Başlığı arka plan rengini ayarlar.

CalendarTitleForeColor

Alır veya Takvim Başlığı ön plan rengini ayarlar.

CalendarTrailingForeColor

Alır veya izleyen Takvim tarihlerini ön plan rengini ayarlar.

CanEnableIme

Belirten bir değer alır mı ImeMode özelliği IME desteğini etkinleştirmek için etkin bir değere ayarlanabilir. (Control kaynağından devralındı.)

CanFocus

Denetim odağı alabilir olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

CanRaiseEvents

Denetimde yükseltilebilir olayları belirler. (Control kaynağından devralındı.)

CanSelect

Denetimin seçilebilir olup olmadığını gösteren bir değer alır. (Control kaynağından devralındı.)

Capture

Alır veya denetim fare yakalanmış olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

CausesValidation

Alır veya denetim odağı aldığında, doğrulama gerektiren herhangi bir denetim üzerinde gerçekleştirilecek doğrulama neden olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Checked

Gösteren değeri alır veya ayarlar olup olmadığını Value geçerli tarih/saat değeri ile özelliğinin ayarlandığı ve görüntülenen değeri güncelleştirilmesi kuramayacak.

ClientRectangle

Denetimin istemci alanı gösteren dikdörtgenin alır. (Control kaynağından devralındı.)

ClientSize

Alır veya denetimin istemci alanının genişliği ve yüksekliği ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

CompanyName

Şirket veya denetimi içeren uygulama yaratıcısı adını alır. (Control kaynağından devralındı.)

Container

Alır IContainer içeren Component. (Component kaynağından devralındı.)

ContainsFocus

Denetim veya alt denetimlerinden biri şu anda girdi odağını sahip olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

ContextMenu

Alır veya denetimle ilişkilendirilmiş kısayol menüsünde ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

ContextMenuStrip

Alır veya ayarlar ContextMenuStrip Bu denetimle ilişkili. (Control kaynağından devralındı.)

Controls

Denetim içinde bulunan denetimler topluluğu alır. (Control kaynağından devralındı.)

Created

Denetim oluşturulmuş olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

CreateParams

Döner CreateParams Bu pencere oluşturmak için kullanılır. (Control.CreateParams geçersiz kılınır.)

Cursor

Alır veya fare işaretçisi denetimin üzerine olduğunda görüntülenen imleç ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

CustomFormat

Alır veya özel tarih/saat biçimi dize ayarlar.

DataBindings

Denetimin veri bağlamaları alır. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultCursor

Alır veya denetim için varsayılan imleç ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultImeMode

Denetim tarafından desteklenen varsayılan Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) modunu alır. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultMargin

Denetimler arasındaki varsayılan olarak belirtilen alanı, piksel cinsinden alır. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultMaximumSize

Uzunluk ve denetimin varsayılan en fazla boyutu belirtilen yüksekliği piksel cinsinden alır. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultMinimumSize

Uzunluğu ve varsayılan minimum bir denetimin boyutunu belirtilen yüksekliği piksel cinsinden alır. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultPadding

İç boşluğu, bir denetimin içeriğini, piksel cinsinden alır. (Control kaynağından devralındı.)

DefaultSize

Denetimin varsayılan boyutunu alır. (Control.DefaultSize geçersiz kılınır.)

DesignMode

Gösteren bir değeri alır mı Component şu anda Tasarım modunda olur. (Component kaynağından devralındı.)

DisplayRectangle

Denetimin görüntüleme alanı gösteren dikdörtgenin alır. (Control kaynağından devralındı.)

Disposing

Belirten bir değer alır mı Bankası Control sınıftır elden sürecinde. (Control kaynağından devralındı.)

Dock

Alır veya hangi denetimin kenarlık kendi üst denetim yerleştirilmiş ayarlar ve denetim ile üst nasıl boyutlandırılır belirler. (Control kaynağından devralındı.)

DoubleBuffered

Altyapı. Alır veya denetim ikincil bir arabellek kullanarak kendi yüzey çizmesinin gerekip gerekmediğini gösteren bir değeri ayarlar. Bu özelliği ayarlamanın hiçbir etkisi DateTimePicker denetim. (Control.DoubleBuffered geçersiz kılınır.)

DropDownAlign

Alır veya ayarlar açılan takvim hizalamasını DateTimePicker denetim.

Enabled

Alır veya denetim, kullanıcı etkileşimine yanıt olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Events

Bunun için bağlı olay işleyicileri listesini alır Component. (Component kaynağından devralındı.)

Focused

Denetim odağı giriş olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

Font

Alır veya denetim tarafından görüntülenen metnin yazı tipini ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

FontHeight

Alır veya denetimin yazı tipi yüksekliğini ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

ForeColor

Altyapı. Alır veya ayarlar ön plan rengini DateTimePicker denetim. (Control.ForeColor geçersiz kılınır.)

Format

Alır veya denetimde görüntülenen saat ve tarih biçimini ayarlar.

Handle

Denetimin bağlı olduğu pencere tanıtıcısı alır. (Control kaynağından devralındı.)

HasChildren

Denetimin bir veya daha fazla alt denetim içerip içermediğini belirten bir değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

Height

Kontrolün yüksekliğini alır veya ayarlar.
(Control kaynağından devralındı.)

ImeMode

Alır veya denetimin Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) modunu ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

ImeModeBase

Alır veya denetimin IME modunu ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

InvokeRequired

Arayan olandan farklı bir iş parçacığı üzerinde denetim çünkü denetim yöntemi çağrıları yapma oluşturulduğu arayan bir Invoke yöntemi çağırması gerekir olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

IsAccessible

Alır veya denetimin Erişilebilirlik uygulamaları için görünür olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

IsDisposed

Denetim elden çıkarıldığını olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

IsHandleCreated

Denetimin kendisiyle ilişkili işleyicisi olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

IsMirrored

Denetimin yansıtılıp olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

LayoutEngine

Denetimin düzeni altyapısı önbelleğe alınmış bir kopyasını alır. (Control kaynağından devralındı.)

Left

Alır veya piksel cinsinden denetim sol kenarıyla kapsayıcısının istemci alanının sol kenarı arasındaki mesafeyi ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Location

Alır veya ayarlar koordinatlarını kapsayıcısının sol üst köşesine göre denetimin sol üst köşesinde. (Control kaynağından devralındı.)

Margin

Denetimler arasındaki boşluğu alır veya ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

MaxDate

Alır veya ayarlar en fazla tarih ve denetimde seçili saat.

MaximumDateTime

İzin verilen değer maksimum tarihe alır DateTimePicker denetim.

MaximumSize

GetPreferredSize 'ın belirleyebileceği en üst sınırdaki boyutu alır veya ayarlar.
(Control kaynağından devralındı.)

MinDate

Alır veya ayarlar en düşük tarih ve denetimde seçili saat.

MinimumDateTime

İzin verilen değer en erken tarih alır DateTimePicker denetim.

MinimumSize

Alır veya ayarlar boyutu alt sınırı olan GetPreferredSize belirtebilirsiniz. (Control kaynağından devralındı.)

Name

Alır veya denetimin adını ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Padding

Altyapı. Alır veya ayarlar içeriği arasındaki boşluğu DateTimePicker denetim ve onun kenarları.

Parent

Alır veya üst kapsayıcı denetiminin ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

PreferredHeight

Tercih edilen yüksekliği alır DateTimePicker denetim.

PreferredSize

Denetimi içine sığdır dikdörtgen bir alanı boyutunu alır. (Control kaynağından devralındı.)

ProductName

Denetimi içeren derleme ürün adını alır. (Control kaynağından devralındı.)

ProductVersion

Denetimi içeren derleme sürümünü alır. (Control kaynağından devralındı.)

RecreatingHandle

Denetim tutamacını yeniden oluşturuyor olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

Region

Alır veya denetimle ilişkilendirilmiş pencere alanı ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

RenderRightToLeft

Artık kullanılmıyor. Bu özellik artık kullanılmıyor. (Control kaynağından devralındı.)

ResizeRedraw

Alır veya yeniden denetimin kendisini yeniden boyutlandırıldığında çizer olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Right

Piksel cinsinden denetim sağ kenarıyla kapsayıcısının istemci alanının sol kenarı arasındaki uzaklık alır. (Control kaynağından devralındı.)

RightToLeft

Alır veya denetimin öğeler sağdan sola yazı tiplerini kullanarak yerel ayarlarının desteklenmesi hizalanır olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

RightToLeftLayout

Alır veya ayarlar olup olmadığını içeriğini DateTimePicker sağdan sola yerleştirilir.

ScaleChildren

Alt denetimleri ölçekleme belirleyen bir değer alır. (Control kaynağından devralındı.)

ShowCheckBox

Alır veya seçili tarih solunda bir onay kutusu görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösteren bir değeri ayarlar.

ShowFocusCues

Denetim odak dikdörtgeni görüntüleyip görüntülemeyeceğini gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

ShowKeyboardCues

Kullanıcı arabiriminin klavye hızlandırıcıları gizlemek veya göstermek için uygun durumda olup olmadığını gösteren değeri alır. (Control kaynağından devralındı.)

ShowUpDown

Alır veya bir değer değişimi düğmesi denetimi (olarak da bilinen bir artırma-azaltma denetimi) tarih/zaman değerini ayarlamak için kullanılır olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar.

Site

Alır veya denetimin sitesi ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Size

Alır veya denetimin genişliğini ve yüksekliğini ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

TabIndex

Alır veya denetim kapsayıcısının içinde sekme sırasını ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

TabStop

Alır veya kullanıcı bu denetime Sekme tuşu kullanılarak odak verebilirsiniz olup olmadığını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Tag

Alır veya denetim hakkında veri içeren nesneye ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Text

Alır veya ayarlar bu denetimle ilişkili metin. (Control.Text geçersiz kılınır.)

Top

Alır veya piksel cinsinden denetimin üst kenarını kapsayıcısının istemci alanının üst kenarı arasındaki mesafeyi ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

TopLevelControl

Başka bir Windows Forms denetimi tarafından atanmamış üst denetim alır. Genellikle, en dıştaki budur Form denetimi içerdiği. (Control kaynağından devralındı.)

UseWaitCursor

Alır veya bekleme imlecin geçerli ve tüm alt denetimi için kullanılıp kullanılmayacağını gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Value

Alır veya denetime atanan tarih/zaman değerini ayarlar.

Visible

Alır veya denetim ve onun tüm alt öğe denetimi görüntülenip görüntülenmeyeceğini gösteren bir değeri ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

Width

Alır veya denetimin genişliğini ayarlar. (Control kaynağından devralındı.)

WindowTarget

Altyapı. Bu özellik, bu sınıf için geçerli değildir. (Control kaynağından devralındı.)

 

datetimepicker ve timespan kullanarak tarih farkını bulan bir uygulama için formumuza 2 adet datetimepicker ve button ekleyeliyoruz ve tasarımını düzenleyeliyoruz.


Kodu:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

 

namespace WindowsFormsApplication1

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

        private void btnGetir_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (dateTimePicker1.Value < dateTimePicker2.Value)

            {

                TimeSpan tarihFarki = dateTimePicker2.Value - dateTimePicker1.Value; // TimeSpan kullanarak seçilen iki tarih arasındaki farkı aldık.

 

                int gunFarki = tarihFarki.Days; // Tarih farkının kaç güne denk geldiğini bulduk.

 

                int sure = 10; // Süreyi 10 gün olarak belirledik

 

                if (gunFarki > sure)

                {

                    MessageBox.Show("Süreniz Doldu");

                }

                else

                {

                    MessageBox.Show("Sürenizin dolmasına " + (sure - gunFarki) + " gün kaldı");

                }

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Başlangıç tarihi bitiş tarihinden büyük olamaz");

            }

        }

    }

}


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Proje Taslağı Örneği(4864)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!