Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İmgesel Kompozisyon Çizimi
www.arsivbelge.com
İmgesel Kompozisyon Nasıl Çizilir?İmgesel Kompozisyon Çizimi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İmgesel Kompozisyon Çizimi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Grafik ve Fotoğraf

İMGESEL KOMPOZİSYON ÇİZİMİ

İMGESEL TASARIM 

1.1. Nesne Çizimi ve Oran-Orantı 

Oran; nesnelerin birbiriyle olan ilişkisi, nesnenin eni ile boyu arasındaki farktır. İki veya daha fazla oranın eşitliğine ise orantı denir. Oran ve orantı bazen nesnenin kendi içindeki parçalarının birbiriyle, bazen de çevresindeki diğer nesnelerle kıyaslanmasıyla elde edilir. 

Örneğin; insan figürü çizerken sıklıkla „bir Baş‟ ölçü birimi olarak kullanılabilir. Böylece kullanılan ölçü birimiyle figür orantılı olarak çizilmiş olur. Ayrıca figürün yanında bir de merdiven olduğunu varsayalım. Bu defa figür ve merdiven arasındaki oran ve orantıyı kurabilmek için belirlenen „ölçü‟ birimi kullanılarak çizim yapılır. 

Böyle bir çizimde (en az iki nesnenin olduğu) başlangıçta hangi ölçü birimi kullanıldıysa (baŞ, el vb.) çizimin bitimine kadar aynı ölçü birimi kullanılmalıdır. Oran ve orantının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için günlük yaŞamdan örnekler verilebilir. Günlük yaŞamda “orantısız vücut” ifadesi bir tür „ölçü problemi‟ karŞısında kullanılır. Yani “bacak boyu kısa”, “omuzları dar”, “elleri küçük”, vb. ifadeleri bedenin parçalarının bedenin bütününe olan orantısızlığını vurgulamak için kullanılır. Biçimi ıŞık ortaya çıkartır. Ton değerlendirilmesi ıŞığın geliŞ yönüne göre yapılmalıdır.

Çizimi kolaylaŞtırabilmek ve nesnel doğruluğunu sağlayabilmek için öncelikle nesneler perspektif kurallarına göre geometrik bir form olarak algılanmalı ve çizilmelidir. Resimde seçilecek herhangi bir parça, örneğin “biber sapı” ölçü birimi olarak kullanılabilir. Ölçü biriminin yardımıyla her nesnenin önce kendi içinde oranı kurulmalıdır. Daha sonra nesnelerin birbirlerine olan orantıları belirlenir. Yatay ve dikey akslar kullanılarak birbirleriyle iliŞkileri kurularak yüzey üzerindeki konumları belirlenir. En son olarak nesneler üzerindeki ıŞık ve gölge çalıŞılır. Nesnelere gerçeklik duygusunu, perspektif ve ıŞık-gölge verir. Bu nedenle ıŞık-gölge çalıŞırken objenin formu göz önüne alınmalıdır. Obje yumuŞak ve yuvarlak çizgiler taŞıyorsa ıŞık-gölge çalıŞırken sağa-sola, yukarı-aŞağı eğimli çizgiler kullanılmalıdır. Çizim yaparken ölçü almaktan sıkılmayın; ölçü almadan çalıŞabilmek için iyi bir göz eğitimi gereklidir. İyi bir göz eğitiminin ise çevrenizdeki her nesneye ve ayrıntılarına ilk kez görüyormuŞ gibi özenle bakmaktan geçtiğini unutmayın. Günlük yaŞamda en sık karŞılaŞtığınız nesnenin imgesel resmini çizin. Çizimi  tamamladıktan sonra nesne ile çiziminizi karŞılaŞtırınız. İki çizim arasında gözle görülür bir fark yoksa çizimini yaptığınız nesneyi yeteri kadar tanıdığınızı görebilirsiniz. 

Bilgilerimizi bir baŞka örnek üzerinde tekrar edelim: Modelden çizim yapmaya baŞlamadan önce, nesne bir süre ilk kez görülüyormuŞ gibi incelenmelidir. Eni, boyu, derinliği ve detayları incelenir. Nesne, perspektif kurallarına göre basit bir geometrik olarak çizilir. Modelden çizim yaparken nesneye ait bir öge “bir çekirdek” ölçü birimi olarak kullanılabilir. Varsa çevresindeki diğer nesneler ile kıyaslanarak elde edilen orana göre çizilir. Kıyaslanacak nesne yoksa kendi içindeki parçalar arasındaki oran kullanılarak çizimi yapılır. Geometrik form içine, oran ve orantısına göre yerleŞtirilen nesnenin detaylarına dikkat edilerek çizimi yapılır. 

IŞık-gölge çalıŞırken açık renkli bal kabağı üzerindeki gölgelerin siyah tonlarda olamayacağı unutulmamalıdır. Nesneye hacim kazandırmak için ıŞık almayan alanlarda çizgiler koyu ve kalın, ıŞık alan alanlarda ise çizgiler ince ve açık tonlarda kullanılmalıdır. IŞık-gölge objenin formuna göre çalıŞılmalıdır. Düz ve köŞeli formlarda düz çizgilerle, yuvarlak formlarda ise eğimli çizgilerle hacim etkisi verilmelidir. IŞık-gölge çalıŞırken nesnenin yapısının rengi ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 

„’Nesneleri derinlemesine bilmek isterseniz ayrıntıları çalışın.‟‟ (Leonardo da Vinci) Çizimi yapılacak nesneler uzun süre incelendikten sonra ve detaylarına dikkat ederek tekrar tekrar çizilmelidir. Ancak bu tekrar çizimler nesneleri tanımak için yapılır. Tekrar edilen çizimlerden sonra nesne yeteri kadar tanındığında, artık imgesel olarak çalıŞılabilir. İmgesel olarak çalıŞılan resmi, modelden çalıŞılan resim ile karŞılaŞtırın. Çizimin farklılaŞtığı yerlere dikkat edin. YanlıŞ çizilen yerleri hafızanıza yerleŞtirinceye kadar çizimi tekrar edin. Farklı yoğunlukta ve farklı açılardan ıŞık alan nesneler uzun süre incelenmelidir. Çizim aŞamasında nesne üzerindeki ıŞık, maddenin (metal, cam, kumaŞ, ahŞap, vb.) yapısına uygun olarak ifade edilmelidir. Çünkü aynı ıŞık altındaki cam, ahŞap, kumaŞ ve metal parlak ve mat ıŞığı farklı yansıtır. Her madde üzerindeki ıŞık model karŞısında tekrar tekrar çalıŞıldıktan sonra imgesel çizime geçilmelidir.

Dokümanın Tamamı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
19 Mayıs Hakkında Kompozisyon Örnekleri(5806)

Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İsterdiniz? - Kompozisyon(5668)

İngilizce Neden Uluslar Arası Bir Dildir? - Makale Örneği(5621)

Dil Sevgisi - Yazı(5535)

İnsan Sevgisi ve Aile(5477)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!