Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Kardiyolojik İşlemler
www.arsivbelge.com
Kardiyolojik İşlemler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Kardiyolojik İşlemler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Kardiyolojik İşlemler Hakkında Bilgi

Kardiyolojik Yönden Yapılan İşlemlerimiz:

 • B-M Mode Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografi
 • 24 Saat EKG İzlemi Holter EKG
 • 24 Saat Kan Basıncı İzlemi Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu (Tansiyon Holteri)
 • Eforlu EKG Treadmill
 • Noninvaziv kan basıncı, Sa O2 , Isı, Elektrokardiyografik Monitörizasyon
 • Transözofageal Ekokardiyografi

EKOKARDİYOGRAFİ

Kalbin ultrason dalgaları kullanılarak görüntülenmesi yöntemi EKOKARDİYOGRAFİ olarak adlandırılmaktadır. Ekokardiyografi invaziv (girişimsel) olmayan bir tanı yöntemidir ve kullanılan ses dalgalarının hastalara zararı yoktur. Ekokardiyografi, kalbin hareketli görüntüsünü sağlayarak, kalp kapaklarının yapısını, kalp duvar hareketini, kalp duvarında beslenme bozukluğunu, daha önce geçirilmiş kalp krizi olup olmadığını, kalp içinde kanın hareketini, kalp kapaklarındaki dejenerasyon (hasarlanma) ve fonksiyon bozukluğunu, kalp boşluklarının yapısını ve kalbin içinde kanın hareketinin incelenmesiyle kalp kapağı ve kas dokusunun fonksiyonunu değerlendirmede çok önemli bilgiler sağlar.

 • Ekokardiyografi aşağıda belirtilen durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Kalp kapak hastalığı tanısı, takibi ve uygun tedavinin seçilmesi,
 • Koroner arter hastalığının tanısı takibi ve uygun tedavinin seçilmesi,
 • Yüksek kan basıncının kalbe etkisinin incelenmesi,
 • Kalpten çıkan büyük damarların yapısının incelemesi,
 • Sistemik hastalıklarda kalbin etkilenmesinin değerlendirilmesi,
 • Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında,
 • Kullanılan bazı ilaçların kalbe olası etkisinin takibinde,
 • Tromboembolik olaylarda emboli kaynağının aranmasında,
 • Acil durumlarda ( göğüs travması vb.),
 • Kalp ameliyatları sırasında ve hemen sonrasında.

Ekokardiyogarfi öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur.

EGZERSİZ TESTİ (EFOR TESTİ)

İstirahat halinde çekilen elektrokardiyogramlar bazen (EKG) gerekli olan bilgileri sağlamayabilir. Bu nedenle bazı hastalara efor yaptırılarak EKG kaydı alınır; ve bu teste "EGZERSİZ (EFOR) TESTİ" denir. Bu testin invazif olmayışı, komplikasyon riskinin düşüklüğü, dinamik, kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması gibi avantajları egzersiz testinin klinik kardiyolojide en çok uygulanan testler arasında yer almasına neden olmuştur. Hastaya egzersiz; koşu bandında veya bisiklet üzerinde yaptırılabilir. En sık kullanılan yöntem treadmill (koşu bandı) yöntemidir. Egzersiz testi sırasında hastanın yanında test sonuçlarının yorumunu yapan bir kardiyolog ve egzersiz testi sırasında bilgi ve deneyimi olan bir teknisyen ve/veya hemşire bulunmaktadır.

Testin Amacı;

Egzersiz testinde amaç, hastanın yaşı ile ilişkili olarak kalbini belirli bir kalp atım hızına ulaştırıp kalbin efor sırasında beslenmesinde bir bozukluk olup olmadığını ve efor kapasitesini gözlemektir.

Testin kullanıldığı durumlar;

 • Kalp hastalığı şüphesi olan ve istirahat EKG'si normal olan atipik yakınması olan hastalar,
 • Daha önce koroner kalp rahatsızlığı geçiren hastaların fonksiyonel kapasitesinin ve egzersize yanıtının izlenmesi,
 • Bazı kalp kapak hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi,
 • Kalp ritm bozukluğu olan hastaların egzersiz ile ortaya çıkan yakınmaları ve tekrarlayan ritm bozukluklarının tespiti,
 • Bazı meslek gruplarında (pilot, itfaiye, toplu taşım aracı şoförleri vb.) koroner arter hastalığı riski taşıyan yakınmasız kişilerin değerlendirilmesi,
 • Hipertansif hastalarda efor testine kan basıncı yanıtının değerlendirilmesi.

Egzersiz testi öncesinde hasta hazırlığı;

Hasta test sırasında rahat koşmayı engelleyecek nitelikte giysiler giymemelidir.Tercihen spor kıyafetlerini birlikte getirmesi önerilir.Teste doğru yanıt alabilmek için bazı ilaçların test öncesinde kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hastanın varsa kullanmakta olduğu ilacı doktoruna bildirmesi gereklidir.

Testin uygulanması;

Test öncesinde EKG kaydı için hastanın göğüs kafesine elektrotlar yerleştirilir.Hasta efor testi bantı üzerinde nasıl yürüyeceği konusunda bilgilendirilir.Test sırasında bantın hızı ve eğimi belli zaman aralıklarında otomatik olarak artarak hastanın işlem öncesi yaşına göre belirlenmiş maksimal kalp hızına ulaşması sağlanır.Bu sırada hastanın yakınmaları, kan basıncı ve EKG değişiklikleri takip edilir. Eğer hastada maksimal kalp hızına ulaşamadan anormal kabul edilen yakınma ve değişiklikler olursa test erken sonlandırılır. Daha sonra test sırasında elde edilen EKG kayıtları ve kan basıncı ölçümleri kardiyoloji uzmanı doktor tarafından değerlendirilir.

AMBULATUVAR KALP RİTM KAYDI ( HOLTER MONITORING)

Ambulatuvar kalp ritm kaydı çeşitli kalp hastalıklarındaki EKG değişikliklerinin saptanmasında sık olarak kullanılan, invzif olmayan bir tanı yöntemidir. Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritm değişikliklerini izlenmesini sağlamasıdır. Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu değişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikayetlerinin değerlendirilmesini sağkamaktadır.

Ambulatuvar EKG'nin sık kullanıldığı durumlar;

 • Hastanın uzun süreli kalp ritm takini gerektiren yakınmalarının ( çarpıntı, baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı vb) olması,
 • Kalp ritmi üzerine etkili ilaçlara yanıtın izlenmesi.

Hastanın hazırlanması ve testin uygulanması

Hastanın test öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Hastanın goğüs kafesinde belirli bölgelere plastik elektrodlar yapıştırılır. Ayrıca bir kemer ile kayıt edici cihaz takılır. Bu sistemin küçük ve hafif kayıt cihazı sayesinde hastaya konforlu bir biçimde sürekli EKG kaydı yapılmaktadır. Genellikle 24 ve 48 saat süreyle hasta bu cihazı taşır. Daha sonra kayıt cihazı çıkarılır ve bilgisayar ortamında uzman kardiyolog tarafından kayıt edılen EKG ritm analizi yapılır.

AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ (KAN BASINCI HOLTERİ)

Ambulatuvar kan basıncı değerlendirmesi hastalar normal günlük aktivitelerini sürdürürken ayarlanabilen aralıklarla gündüz ve gece kan basıncı ölçümü yapabilen taşınabilir elektronik bir cihazla ölçümdür. Kan basıncı ölçümü doktor önerisine göre hasta 24 saat veya uzun periyodlarda belli zaman aralıklarında cihazın ölçüm yapması ile gerçekleştirilir.

Ambulatuvar kan basıncı ölçümünün kullanım yerleri:

 • Evde kan basıncı ölçümü yapılamadığı veya yararsız olduğu durumlarda beyaz önlük hipertansiyonun araştırılmasında,
 • Tedaviye direnç gösteren hastaların değerlendirilmesinde - Çeşitli ölçümlerde bulunan kan basıncı değerlerinde aşırı değişkenlik olduğunda,
 • Uykuda kan basıncı seyrinin değerlendirilmesinde, Evde ölçümün yapılamadığı durumlarda, sabahın erken saatlerinde veya gün içerisinde tedavi etkisinin değerlendirilmesinde,
 • Bazı sistemik hastalıklara (Diabet vb) eşlik eden sinir sistemi bozukluklarının kan basıncına etkisinin değerlendirilmesinde,
 • Uygulanan ilaç tedavisinin takibinde ve vücudun buna verdiği yanıtın değerlendirilmesinde.

Ambulatuvar kan basıncı hastanın doktoru tarafında yapılan değerlendirmesi sonucu doktor önerisi durumunda yapılmalıdır. Hasta doktorunun tavsiyesine göre ilaçlarına devam ederek veya etmeyerek test gerçekleştirir. Hastanın eğer kullanıyorsa ilaçlarını doğru bir şekilde bildirmesi önemlidir.

TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ

Transözefageal ekokardiyografi (TÖE), ekokardiyografik incelemenin göğüs duvarı yerine yemek borusundan yapılmasıdır. Yemek borusu kalbin taban (arka) kısmına çok yakındır. Bu nedenle, TÖE sırasında daha kaliteli görüntü elde edilir, daha arkadaki oluşumlar incelenebilir.

TÖE, özellikle şu hastalarda yapılmalıdır:

Göğüs duvarının kalın olduğu, ancak ekokardiyografinin mutlaka yapılmasının gerektiği hastalar, kalbin taban kısmında bir bozukluk düşünülen hastalar, kapak replasmanı uygulanmış hastalar, infektif endokardit düşünülen hastalar

UYGULANMA ŞEKLİ

TÖE, endoskopiye çok benzer. Hastadan yaklaşık 30-50 cm lik bir boruyu yutması istenir. Hastaya önceden yatıştırıcı verilmesi ve boğazının uyuşturulması nedeniyle oldukça kolaydır. Başlangıçta hastada bulantı ve öğürme hissi olabilir ancak bir süre sonra bu yakınmalar kaybolur. Hastanın tetkikin yapılması konusunda doktora yardımcı olması işlemin hem kısa sürmesini, hem de daha kaliteli olmasını sağlar. Yemek borusu üzerinden yapılan bu işlem yaklaşık 5 dk.sürer.

RİSKLER:

TÖE, riski çok düşük bir tetkiktir. Doktorunuz, işlem öncesinde size boğazınızla ilgili bir anormallik olup olmadığını soracaktır. Eğer, boğaz ağrısı varsa yutkunma güçlüğü varsa, sık sık bademciklerinizden rahatsızlanıyorsanız, anestezik maddelere alerjiniz varsa mutlaka belirtiniz. Bütün bunlara karşın aşağıdaki riskler çok az da olsa mevcuttur:

 • 1. Bulantı, öğürme;
 • 2. Geçici yutkunma zorluğu;
 • 3. Yemek borusunda zedelenme ( TÖE kliniğimizde 10 yıldır yapılmaktadır ve yemek borusunda zedelenme hiç olmamıştır.);
 • 4. Çeşitli ritim bozuklukları ( İşlem sırasında hem ekokardiyografik hem de elektrokardiyografik takip yapıldığından bu riskin gerçekleşmesi, gerçekleşse de kötü bir sonuca gitmesi olasılığı çok düşüktür.
 • 5. Kana enfeksiyon ajanlarının geçmesi (Potansiyel olarak mevcut olan bu risk, diş fırçalamaktan daha fazla riske sahip değildir. Bunun yanında, işlem steril malzeme ile yapılmaktadır.)

İŞLEMDEN SONRA:

İşlem sırasında boğazınız uyuşturulduğundan yutma refleksinizde geçici bir kayıp olabilir. Bu kayıp yaklaşık 2 saat sürer. Bu nedenle işlemden sonra 2 saat boyunca birşey yiyip içmeyiniz.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!