Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İkamet Tezkeresi için Gerekli Belgeler
www.arsivbelge.com
İkamet Tezkeresi için Gerekli Belgeler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İkamet Tezkeresi için Gerekli Belgeler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

ikamet Tezkeresi için Gerekli Belgeler

 

6458 SAYILI KANUNA GÖRE İKAMET ÇEŞİTLERİ

 İkamet izni çeşitleri şunlardır:
1) Kısa dönem ikamet izni
2) Aile ikamet izni
3) Öğrenci ikamet izni
4) Uzun dönem ikamet izni
5) İnsani ikamet izni
6) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

1-KISA DÖNEM İKAMET İZİNLERİ

A)BİLİMSEL AMAÇLI GELECEKLER;
  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Araştırma yapacağı kurumdan resmi yazı 
 Genel Sağlık sigortası

B) TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MALI BULUNANLAR

  İkamet Beyanname Formu 
Yurtdışındaki temsilciliklerimizden alınmış Tapu amaçlı yâda uzun süreli ikamet amaçlı vize 
  Tapu fotokopisi
  Tapunun şahsın üzerine olduğuna dair Tapu Müdürlüğünden alınacak evrak 
  Şahsın adına bir yıllık DASK sigorta poliçesi    
 Her ay için 500$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi

Genel Sağlık sigortası

C) TİCARİ BAĞLANTI VEYA İŞ KURACAKLAR

  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
D)  Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi veya Ticaret Amaçlı Vize
  Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
  Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
  Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
   Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı 
   Gelir belgesi
  Genel Sağlık sigortası

Ç) HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILACAKLAR

  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Öğrenim yaptığı  kurumdan öğrenim (staj) belgesi 

D) TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TARAF OLDUĞU ANLAŞMALAR YA DA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM VEYA BENZERİ AMAÇLARLA GELECEKLER
  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Erasmus(değişim) belgesi 
 Genel Sağlık sigortası

E) TURİZM AMAÇLI KALACAKLAR

  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Her ay için 500$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
  Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahhütnamesi
  Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 Genel  Sağlık sigortası

F) KAMU SAĞLIĞINA TEHDİT OLARAK NİTELENDİRİLEN HASTALIKLARDAN BİRİNİ TAŞIMAMAK KAYDIYLA TEDAVİ GÖRECEKLER

  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)       
Tedavi göreceğine dair doktor raporu 
Genel Sağlık sigortası

G) ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARIN TALEP VEYA KARARINA BAĞLI OLARAK TÜRKİYE’DE KALMASI GEREKENLER

  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)       
Adli ve idari makamlardan alacağı belge (mahkeme kararı)

Genel  Sağlık sigortası

Ğ) AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇENLER

  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren 
  Her ay için 500$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
  Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
  Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. Vatandaşının noterden taahhütnamesi
  Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
Gelir belgesi 
Genel Sağlık sigortası

H) TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA KATILACAKLAR

  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Türkçe dil kursu  belgesi (Öğrenci Belgesi)
Genel Sağlık sigortası

I)KAMU KURUMLARI ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM, ARAŞTIRMA, STAJ VE KURSLARA KATILACAKLAR
   İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
  Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış Staj  Amaçlı Vize
  Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge(Antetli Kağıda). 
Genel Sağlık sigortası
Gelir belgesi

İ) TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARDAN MEZUNİYET TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE MÜRACAAT EDENLER

  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Geçici mezuniyet belgesi  
 Genel Sağlık sigortası

2-AİLE İKAMET İZNİ

-T.C VATANDAŞI EŞİ YANINDA  
  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
  T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
  T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Gelir belgesi 
Genel Sağlık sigortası

-İKAMET TEZKERELİ EŞİ YANINDA 
  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
  İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir. Uzatmalarda ise Noter   
    Tasdikli tercümesinin aslının fotokopisi gerekir. 
   Gelir belgesi 
   Genel Sağlık sigortası

-T.C.  VATANDAŞI ANNE BABA YANINDA
  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
  T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 
  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.
Gelir belgesi 
Genel Sağlık sigortası

İKAMETLİ ANNE BABA YANINDA  
  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
  Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
  Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir.
Gelir belgesi 
Genel Sağlık sigortası

3-ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ

ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET
  İkamet Beyanname Formu
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Yeni tarihli öğrenci belgesi

4-UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

 (1) Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.
(2) Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

UZUN SÜRELİ İKAMET
  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
  Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi

5-İNSANİ İKAMET İZNİ 

(1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:
a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda
d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında
f) Olağanüstü durumlarda
(2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı
  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)    

6) İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET İZNİ

İnsan ticareti mağduru ikamet izni
(1) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.
(2) Bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.

  İkamet Beyanname Formu 
  4 adet vesikalık fotoğraf
  Pasaportun aslı

  Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)    
 
kaynak: yabancilar.iem.gov.tr

Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İhracatta Kullanılan Uluslararası Dökümünlar(4807)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!