Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Reaksiyon Testi
www.arsivbelge.com
Reaksiyon Testi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Reaksiyon Testi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

REAKSİYON TESTİ

Nelson El Reaksiyon Testi, Nelson Ayak Reaksiyon Testi, Nelson Hareket Hızı TestiSesli ve Işıklı uyanlara karsı El Ayak Reaksiyon Testi, Dikey Sıçrama Reaksiyon Testi.

Reaksiyon zamanın ölçülmesi, genellikle kullanılan alet nedeni ile, oldukça karışık ve pahalıdır. Alette ışıkk ve ses gibi uyarı gösterge mekanizması ile uyarıya tepki gösterebilmek için deneğin basacağı yada serbest bırakacağı düğme bulunur. O halde, bu hassas alet uyarı ile tepki arasıdaki süreyi ölçer. Nelson, hem ucuz hem de basit olan reaksiyon ölçü aletini geliştirmiştir. Nelson reaksiyon zaman aleti, üzerinde zaman birimleri olan bir cetvel olup, düşme kanununu esas alır.

Nelson El Reaksiyon Testi:

Ölçüm Araçları:

Nelson reaksiyon zaman ölçeği, masa ve sandalye.

Metod:

Denek, ön kol ve el masanın üzerinde rahat olacak biçimde sandalyeye oturur. Bas parmak ve işaret parmak uçları masadan 8-10 cm dışarıda, hazır duruma getirilir. Baş parmak ve işaret parmağının üst kısımlan birbirine paralel olmalıdır. Test eden kişi, test cetvelini ucundan, deneğin baş ve işaret parmaklarının arasında olacak şekilde tutar. Taban çizgi, deneğin baş parmağının üst yüzeyi ile aynı hizada olmalıdır. Reaksiyon zaman ölçeği

 Deneğin direkt olarak konsantrasyon bölgesine bakması sağlanır (0.120 ve 0.130 çizgileri arasındaki siyah bölge) ve cetvel bırakıldığı zaman cetveli (baş ve işaret parmaklan ile) yakalaması söylenir. Denek, kesinlikle ne test yapan kişinin ellerine bakmalıdır, ne de elini aşağı yukarı hareket ettirerek düşen cetveli yakalamaya çalışmalıdır. 20 deneme yapılır ve her deneme hazırlanma komutu olan "hazır" dendikten sonra başlar.

Değerlendirme:

Sonuç, denek cetveli yakaladıktan sonra deneğin başparmağının üst kenarında bulunan çizgiden okunur. En düşük ve en yüksek 5 deneme atılır. Kalan 10 denemenin ortalaması sonuç olarak kayıt edilir. Zaman ölçeğindeki rakamlar. saniyenin binde birini temsil eder. Sonuçlar 5/1000 saniyeye yakın olarak kaydedilir.

Nelson Ayak Reaksiyon Testi:

 Ölçüm Araçları:

Nelson reaksiyon zaman ölçeği, masa, duvar kenarı

Metod:

Denek, ayakkabısını çıkarır ve ayak ucu duvardan 2.5 cm, topuk 5 cm mesafede olacak şekilde oturur. Test yapan, reaksiyon zaman cetvelini duvar kenarında ve duvar ile deneğin ayağı arasında, taban çizgi bas parmağın ucu hizasında olacak şekilde tutar. Deneğe, konsantre çizgisine bakması ve hazır komutundan sonra düşen cetveli ayak ucu ile duvara sıkıştırarak tutması söylenir. Bu test 20 defa tekrar edilir.

 

Nelson Hareket Hızı Testi:

Ölçüm Aracı:

Nelson reaksiyon zaman ölçeği, masa ve cetvel.

Metod:

Denek, sandalyede, elleri masanın kenarına dayanır şekilde oturur. Küçük parmaklar, masa üzerinde birbirinden 30 cm'lik mesafede olan çizgilerin üzerinde olacak şekilde, avuç içleri birbirine bakar durumda tutulur. Test yapan kişi, test cetvelini ucundan ve deneğin ellerinin tam ortasında tutar. Taban çizgi, deneğin elinin üst sınır çizgisi ile aynı hizada ayarlanır. Hazır komutu verilmesi ile test cetveli bırakılır ve denek, mümkün olan en kısa zamanda cetveli iki avuç içi arasında ellerini birbirine vurarak durdurmaya çalışır. Bu sırada denek, ellerini aşağı yada yukarı kaydırmamaya dikkat etmelidir. Bu test 20 defa tekrar edilir.

 

Değerlendirme:

Elin hemen üst seviyesinde bulunan zaman ölçeğinden, tepki ve hareket zamanı okunur. En hızlı ve en yavaş 5 tekrar zamanı atıldıktan sonra, kalan 10 ortalaması hareket zamanı olarak kayıt edilir. Bu konuda normlar henüz oluşmamıştır.

 

Dikey Sıçrama Reaksiyon Testi:

Bu test, Dr. T. K. Cureton tarafından Illinois Üniversitesi Fiziksel Performans Laboratuvarında geliştirilmiş ve yaygın olarak uygulanmıştır. Bu test, uyarıyı aldıktan sonra, kişinin bütün vücudu ile harekete geçme kabiliyetini ölçmek için geliştirilmiştir. Testin amacı, çabuk dikey sıçrama yeteneği olanlarla olmayanlar arasındaki farkı belirlemektir.

Metod:

Anahtar-platform bağlantısını performans analizörü ile birleştirin. Eğer bağlantı yapılmış ve kişi aletin üzerinde ise, kırmızı uyan ışığı yanıyor olmalıdır. Denek, aletin üzerinde ayakkabısız, dik ve eller yanda durur. Sadece ses uyarısını kullanın. Uyan ile birlikte, denek iki ayakla, ayni anda aletle irtibatı kesecek kadar dik olarak sıçrar. Sıçrama sırasında eller yan tarafta olmalı ve dizler bükülmemelidir. Aynı yöntemi operatör kendi komutu ile de tekrarlayabilir ve komutu verir vermez uyarı vermek üzere düğmeye basar. Hazır olma ile uyarı arasındaki bekleme zamanı her seferinde değiştirilmelidir. Fakat bu zaman, hiç bir vakit aşırı kısa yada aşırı uzun olmamalıdır. Her denek, 10 tekrar yapmalıdır.

Uygulama:

Her denek, yazacağı rapor için, her testi 10 defa tekrarlamalıdır. Karsılaştırma için, diğer grup üyelerinin yalnız ortalama test değerleri alınmalıdır.(Tamer, 2000)

 

TEST ADI:41 m. yön değiştirerek süratli koşu testi.

TEST AMACI:41m. süratle yön tayin yetenek düzeyini belirlemek.

TEST YERİ:Açık alan, spor salonu

TEST ARAÇ GEREÇ MALZEMELERİ :

Şerit metre, kule veya dikmeler, kireç tozu, sport tester heart rate monitor, işaretleme bandı, kronometre veya fotosel.

TEST ÖN HAZIRLIGI:      

Şekil:7'de görüldüğü gibi koşu parkuru şerit metre ile ölçülerek hazırlanır, dönüş yerleri belirlenip, dikmeler konur. Kronometre veya fotosel denenerek hazır edilir.

Şekil 8 : 41 m yön değiştirerek süratli koşu testi koşu yolu.

 

TEST UYGULAMASI VE UYARILAR:

 Test açıklanır, sporcu ısınır ve 1-2 deneme yapar.

Çıkış noktasında ayakta (yüksek çıkışta), sporcu süratle koşmaya başlar ve test süresi almak için kronometreye basar ( (fotosel calısır). Şekildeki ok yönünde süratle top sürerek kısa sürede varış noktasına ulaşır.

  Koşu yolu sırası ve görevler:

1. Sporcu olabildiğince hızla koşarak A noktasındaki. dikmeyi sağdan döner.

2. B noktasındaki dikmeye gelir, koşarak dikmeyi soldan döner.

3. C noktamdaki dikmeye koşar, dikmeyi sağdan döner.

4. D noktasındaki dikmeye gelir, dikmeyi soldan döner.

5. E noktasındaki dikmeye gelir, dikmeyi sağdan döner, varış noktasına koşar.

6. Varış noktasına geldiği an test suresini metreye basarak durdurur.

7. Dönüşlerin olabildiğince içten olması, dikmelere dokunulmaması gerekir.

TEST ÖLÇME-DEĞERLENDİRME:

 • Çıkış. noktasından sporcunun koşmaya başlamasıyla birlikte sure tutulur, yine ayni yerin hizasındaki varış, çizgisini sporcu geçince zaman durdurulur.
 • Sporcu 1 kez  koşar, bu koşu süresi alınır.
 • Sporcu 2-3 kere koşar. Koşu sürelerini arasında en iyi derece veya süre toplamlarının ortalaması alınır.
 • Test öncesi, dinlenik ve test suresince sport tester heart rate monitor, kalp atim hizi (KAH) alınır.
 • Testlerin bitiminde l.,2.,3.,4. dakikalarda toparlanma süresi içerisinde Polar Saatle kalp atim hızı (KAH) alınır.
 • Test setler halinde uygulandığında kan alınarak laktat düzeyi belirlenebilir.

TEST ADI: 28 m HÜFA Topla, topsuz mekik Testi

TEST AMACI: Süratle top sürme teknik düzeyin belirlemek (Kinestezik Ayrımlama Yeteneğinin ve Yön tayin yeteneğinin Test edilmesi)

TEST YERİ: Futbol sahası, spor salonu.

TEST ARAÇ GEREÇ MALZEMELERİ:Şerit metre, kireç tozu veya yapışkan bant, kule veya dikme, kronometre, top.

TEST ÖN HAZIRLIĞI: Aşağıdaki şekilde görülen alan belirlemeleri bant veya kireç tozu ile yapılır. 1x1 alanların köşelerine kule veya dikmeler konur. A alanı içersinde bir top konur. Kronometre veya fotosel denenerek hazır edilir.

Şekil 9 : HÜFA-28 m topla, topsuz mekik testi.

TEST UYGULAMASI VE UYARILAR:

-Test açıklanır. 1-2 deneme yapar.

-Çık komutuyla zaman tutulmaya başlanır, kronometreye basılır.

HÜFA 28 m. testi koşu yolu sırası:

Sporcu;

 1. A- alanında duran topu alır dikmeler arasından slalom yaparak, hızla top sürerk (ayak içi, dışı ile), B-alanı içine götürüp bırakır. (topla 4 m)
 2. Topsuz olarak hızla, slalom yapmadan düz koşarak tekrar A alanına gelir.(topsuz 4 m)
 3. Topsuz olarak ve dikmeler arasından slalom yaparak tekrar B-alanına döner.(topsuz 4 m)
 4. B-alanında duran topu alır, hızla ve dikmeler arasından slalom yaparak (ayak içi, dışı ile) C-alanı içine götürüp bırakır. (topla 4 m)
 5. Topsuz olarak hızla, slalom yapmadan düz koşarak tekrar B-alanına gelir.(topsuz 4 m)
 6. topsuz olarak ve dikmeler arasından slalom yaparak tekrar C-alanına döner.(topsuz 4 m)
 7. C-alanında duran topu alır, hızla ve dikmeler arasından slalom yaparak (ayak içi, dışı ile) A-alanı içine götürüp bırakır.(topla 4 m)
 8. Topsuz olarak hızla, slalom yapmadan düz koşarak tekrar C-alanına gelir.(topsuz 4 m)
 9. Topsuz olarak ve dikmeler arasından slalom yaparak tekrar A alanına döner.(topsuz 4 m)

Zaman alma işlemi; sporcu A-alanı içine girip topa bastığı an biter.

Sporcu getirdiği topları 1x2 metrelik, çizilerek belirlenmiş alanın dışına çıkmayacak biçimde bırakır. Bu gerçekleşmediğinde veya yukarıdaki açıklamaya uymadığında test durdurulur.

Serbest veya önceden belirlenmiş olan (ayak içi, ayak dışı) top sürme işlemi hatasız yapılır.

 

TEST ÖLÇME-DEĞERLENDİRME:

Sporcunun topu sürmeye başlamasıyla birlikte çalışma da başlar. A-alanı içine girip topa bastığı an durur. Testin iki veya üç defa yapılması durumunda en iyi derece veya toplam sürelerin ortalaması alınır (Özkara, 2002).

 

kaynak: sinanduman1976.blogcu.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
6. sınıf 6. ünite Konu tarama testi(5074)

Reaksiyon Zamanına Etki Eden Faktörler ve Ölçümü(5058)

3. Sınıf Matematik Soruları(5053)

2. Sınıflar Doğal Sayılarda Dört İşlem Testi(5044)

Sporcuların Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi(5036)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!