Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği
www.arsivbelge.com
Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği

Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği'ın Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğini belirlemek amacıyla planlanan tanımlayıcı ve metodolojik bir araştırmadır. Araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Hepatoloji polikliniğinde, Ağustos 2005 Eylül 2006 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma kapsamına, okuma-yazması olan, 18 yaş ve üstü, araştırmaya gönüllü ve bilişsel fonksiyonları yerinde olan kronik karaciğer hastaları dahil edilmiştir. Araştırma verileri anket formu yardımı ile 170 kişilik örneklem grubundan elde edilmiştir. Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği 1.0 puanlaması ve yapısı bakımından kompleks bir ölçektir. Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği 1.0 toplamda 75 alt soru içermektedir; 75 alt soru birleşerek 17 soruluk ölçeği oluşturmaktadır; 17 sorunun içeriklerine göre birleşmesi ile 12 ölçek maddesi oluşmaktadır. Ölçeğin faktör analizi yapısı incelendiğinde Fiziksel Sağlık, Mental Sağlık, Sosyal/Bilişsel Sağlık olmak 3 boyuttan oluştuğu görülmektedir. Kronik karaciğer hastalıklarının mortalitesini değerlendirmek için klinik ortamda sık olarak kullanılan Child Pugh sınıflaması, ölçeğin hipotez sınamasını test etmek için kullanılmıştır. Katılımcılar anketler yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandıktan 6 hafta sonra güvenirliğini test etmek için KHYKÖ 1.0 hastalara yeniden uygulanmıştır. Ancak hastaların şehir dışından da kontrole gelmeleri nedeni ile ikinci görüşmelerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı telefon ve mail aracılığı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS for Windows 13.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmadaki örneklem grubunun yaş ortalaması 45,85 ± 11,34tür. Araştırma kapsamına alınan hastaların %58.2si erkek, %41.8i kadındır. Deney grubunun %89.4ü evlidir. Gerekli izinler alındıktan sonra KHYKÖ 1.0, İngilizceden Türkçeye çeviri-tekrar çeviri yöntemi kullanılarak çevrilmiştir. KHYKÖ 1.0ın geçerliliği çoklu uzman görüşüne dayalı içerik geçerliliği ile sınanmıştır. KHYKÖ 1.0ın iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı 0.80 olarak iyi düzeydedir. Ölçeğin test-retest güvenirliği r=0.94 p<0.01 olarak bulunmuştur. KMO değeri(0.89) ölçek maddeleri arasındaki korelasyonun çok iyi olduğunu göstermiştir. Barlet testi sonucu (X2=713.54; p<0.01) ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur. Faktör analizi çalışmaları sonucunda ölçeğin üç faktör grubunun olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin hipotez sınaması için Child Pugh sınıflaması kullanılmış ve ölçek puan ortalamaları arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır (r= -0.26, p<0.01). Araştırma sonucunda Karaciğer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği 1.0ın Türk toplumu için ileri düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca HEPATİT B YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMU’NUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ Dokümanı için tıklayınız...

 


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Çeşitli Hastalıklar Hakkında Bilgiler(4723)

Performans Değerlendirme Ölçeği Örnekleri(4623)

Derecelendirme Ölçekleri(4427)

Ebola Virüsü ve Hastalığı(4412)

Lyme Hastalığı Belirtileri - Teşhis - Tedavi - Alınacak Tedbirleri(4393)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!