Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Mehmet Cem GİRGİN
www.arsivbelge.com
Mehmet Cem GİRGİN dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Mehmet Cem GİRGİN başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Doç. Dr. Mehmet Cem GİRGİN

Kişisel Bilgiler


Uyruğu: T.C.
İş Adresi: ANADOLU ÜN. ENGELLİLER ENTEGRE YÜKOK. YUNUS EMRE KAMPUSU TEPEBAŞI ESKİŞEHİR TÜRKİYE
İş Telefonu: +90 (222) 335 0580 / 4901
Faks: +90 (222) 335 0664
Fakülte: ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU
Bölüm: ÖZEL EĞİTİM
Ana Bilim Dalı: İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
Bilim Kolu: İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ

Öğrenim Durumu


İlkokul:   DUMLUPINAR İLKOKULU, ESKİŞEHİR, 15/06/1965
Ortaokul:   ESKİŞEHİR MAARİF KOLEJİ ESKİŞEHİR,, 15/06/1968
Lise:   ATATÜRK LİSESİ, ESKİŞEHİR, 15/06/1971
Lisans:   HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİL BİLİMİ, ANKARA, 01/06/1979
Yüksek Lisans:   ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ, ESKİŞEHİR, 03/07/1987
Doktora:           ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ, ESKİŞEHİR, 03/07/1997

Akademik Ünvanlar


Yrd. Doçent:   ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI , ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 03/07/1997
Doçent:   Özel Eğitim Ana Bİlim Dalı, Anadolu Üniversitesi

İdari Görevler


1)   MÜDÜR YARDIMCISI, İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ,, 01/01/1983
2)   MÜDÜR YARDIMCISI, ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ,, 19/06/1994
3)   Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdür Vekili, 15/02/2005 - 14/08/2005
4)   Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü, 15/08/2005

Yüksek Lisans Tezleri


1)   Doğal İşitsel-Sözel Yöntemle Eğitim Gören İşitme Engelli Çocuklarda Sözcük Vurgusunun Akustik Yönden Değerlendirilmesi, 01/07/1987

Doktora Tezleri


1)   Türkçe Konuşan Doğal İşitsel - Sözel Yöntemle Eğitim Gören İşitme Engelli Kız Çocukların Konuşma Anlaşılırlığı İle Süre ve Perde Özellikleri İlişkisi,, 01/03/1997

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri


1)   İşitme Engelli Öğrencilerin Dört İşleme Dayalı Problemleri Çözme Davranışlarının İncelenmesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1)   Kuzu, A., Odabaşı, H.F., & Girgin, M.C. (2011). Use of mobile technologies to supoort students with hearing impairment: A case from Turkey, Educational Technology Theory and Practice, 1(2), 52-82.
2)   Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z., Karasu, G., Girgin, M. C., Erdiken, B., Cavkaytar, S., Tanrıdiler, A. (2011). ‘İşitme Engelli Gençlere Uygulanan Dengeli Okuma Yazma Modelinin İncelenmesi’, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11(4), Güz, 2111-2134.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1)   GİRGİN, M. Cem. " Higer Education Provision For The Deaf in Turkey and Anadolu University Experince" Inclusive & Supportive Education Congress,Tje University of Strathclyde Glasgow, 01/08/2005
2)   GİRGİN, M. Cem. 2000. "Speech Intelligibility of Hearing-Impaired", International Special Education Congress 2000, The Universitiy of Manchester,, 24/07/2000
3)   Tüfekçioğlu Umran, Cem Girgin, Ümit GİRGİN & Zerrin Turan."Early Signs of Speech and Communication of a Congenitally Deaf-Mute 8 Year Old Cochlear Implant Child," Politzer Society-International Society For Otological Surgery 21. Annual Meeting, Antalya, 07/06/1998
4)   TÜFEKÇİOĞLU, Umran, Cem Girgin, Ümit Girgin and Zerrin Turan. "Bir Koklear İmplant Olgusu: İlk Dokuz Ay İçindeki İşitsel ve Sözel İletişim Becerileri," Nörootoloji Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, .ss10,13 Ankara, 15/05/1998
5)   Cavkaytar S.,Uzuner Y., Girgin Ü., Girgin C., Erdiken B., Karasu G., Tanrıdiler A., & Kaya Z. (2009), “The Qualitative and Quantitative Impacts of Balanced Literacy Instruction to Hearing Impaired Youths’ Literacy Development: An Action Research”, EDUCARE, Porto, Portugal.
6)   Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z., Karasu, G., Girgin, C., Cavkaytar, S., Tanrıdiler, A. & Erdiken, B. (2010) . A balanced literacy instruction model applied to hearing impiared youths: A school base action research. 2nd International Congress on Deafness: Communication and Learning. Advances in the Oral Modality. 3-4 June. Barcelona, Spain.
7)   Uzuner, Y., Girgin, U.,Girgin, M.C., Karasu, G., Kaya, Z.,Erdiken, B., Cavkaytar, S., & Tanrıdiler, A, (2009). 'A School Based Action Research:Obstacle, Attemps and Improvements: Balanced Literacy Instruction to Hearing Impaired Youths',The 10th Advances in Qualitative Methods. Vancouver, British Columbia, Canada.
8)   Uzuner, Y. Girgin, U. Kaya, Z., Karasu, G. Girgin, C. & Tanrıdiler, A. (2011). A Metacognitive Literacy Instruction Model for Hearing Impaired Students. 2011 ASHA Convention. 17- 19 November. San Diego, California, USA.
9)   Girgin, M. C. (2001). Evaluating the speech intelligibility in hearing impaired children and acoustically analyzing the factors affecting intelligibility. International Conference on Special Education: Interaction and collaboration, Antalya, 24-27 Haziran.
10)   Girgin, M. C. (2007). Speaking rates of Turkish prelingualy hearing-impaired children. 7 th International Educational Technology Conference, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC, 3-5 Mayıs.
11)   Girgin, M. C. (2007). İşitme engelli çocukların eğitimlerinde kullanılan yaklaşımlar ve eğitim ortamları. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, Azerbaycan, 12-14 Mayıs.
12)   Girgin, M. C. (2008) Improvement of listenin environments and listening skills through assistive listening devices for hearing-impaired chlidren. International Conference on Technology, Knowledge and Society, Boston, Massachusetts, 18-20 Ocak.
13)   Girgin, M. C., Kıyıcı, M., & Tanyeri, T. (2008). Mobile Technologies for students with hearing disability. Fifth Pan-Commonwealth Forum on Open Learning, London-UK, 13-17 Temmuz.
14)   Uzuner. Y., Girgin, C., Erdiken, B., Karasu, G., Kaya, Z., Tanrıdiler, A., & Cavkaytar, S. (2008). Balanced literacy instruction applied to hearing impaired college students. 29th Anuual Ethnography in Education Research Forum. Philedphia, Pennsylvania, USA.
15)   Kaya, Z., Uzuner, Y., Girgin, C., Girgin, Ü., Erdiken,B., Karasu, G., Tanrıdiler, A., & Cavkaytar, S. (2008). Page design: Hearing impaired youths newspaper publication efforts via QUARKXPRESS. 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, Türkiye.
16)   Girgin, C., & Şenel, H. (2009). Higher Education Provision for the Hearing Impaired and Internet Base Education in Anadolu University, ANAPOD. the 8 th International Conference on Electronics, Hardware, Wirelless and Optical Communications, Cambridge, UK., 21-23 Şubat.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1)   Girgin, M. C. (2007). İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitimnde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7 (1), 15-28.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1)   ____ 2005. GİRGİN, M. Cem. İşitme Engelli Çocukların Konuşma Edinimi Eğitiminde Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi. 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.17-19..11.2005. Ankara., 17/11/2005
2)   İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA KONUŞMA ANLAŞILIRLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KONUŞMA ANLAŞILIRLIĞINI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI 14. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ BOLU, 04/11/2004
3)   TÜFEKÇİOĞLU, Umran, Cem Girgin ve Zerrin Turan. 1997. "Dilöncesi Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Bir İmplant Olgusunun İmplant Öncesi ve Sonrası Değerlendirilmesi" 7. Özel Eğitim Günleri. 1Eskişehir. (Poster Bildiri)., 13/11/1997
4)   TÜFEKÇİOĞLU, Umran, Cem Girgin, Ümit Girgin, Behram Erdiken and Zerrin Turan. "İÇEM Uygulamaları-I" 7. Özel Eğitim Günleri. Eskişehir., 13/11/1997
5)   Uzuner Y., Erdiken B., Girgin Ü., Girgin C., İçden, G., Kaya Z. N., Tanrıdiler A. & Cavkaytar S. (2006). "İşitme Engelli Gençlere Uygulanan Dengeli Okuma-Yazma Çalışmalarının İncelenmesi", (Poster Sunu) 16. Özel Eğitim Kongresi, 16-17 Kasım, Samsun.
6)   Uzuner Y., Erdiken B., Girgin Ü., Girgin C., İçden G., Kaya Z. N., Tanrıdiler A. & Cavkaytar S. (2006). "İşitme Engelli Gençlere Uygulanan Dengeli Okuma-Yazma Çalışmalarının İncelenmesi", 16. Özel Eğitim Kongresi, 16-17 Kasım, Samsun.
7)   Y. Uzuner, B. Erdiken, Ü. Girgin, G. İçden & Z.N. Kaya. (2007) "İşitme Engellilerin Okuyup anlamalarında Üst Bilişsel Stratejilerin Öğretildiği Etkinlikler", 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 15-17 Kasım, Çeşme, İzmir.
8)   Kaya, Z., Girgin, M. C., & Erdiken, B. (2007). Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Programının güncellenmesi süreci. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir, 15-17 Kasım.

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler


1)   GİRGİN, CEM. İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİME GİRİŞ, 23/02/2004
2)   GİRGİN, CEM. "İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ ETKİNLİKLER" İŞİTME, KONUŞMA VEYA GÖRME SORUNU OLAN ÇOCUĞUN EĞİTİMİ., 2003
3)   GİRGİN, CEM. "İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİNSINIF ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ VE İŞİTME CİHAZLARI" İŞİTME, KONUŞMA VEYA GÖRME SORUNU OLAN ÇOCUĞUN EĞİTİMİ., 2003
4)   Girgin Cem. "Okulöncesi Eğitimde konuşma ve Dinleme" Ünite No: 11 Konuşma ve Yazma Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 01/01/2001
5)       GİRGİN, M. Cem, "Konuşma Üretimi", Çocukta Konuşma ve Yazma Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınlar, Eskişehir, 01/01/2001
6)   Türkçe Konuşan Doğal İşitsel Sözel Yöntemle Eğitim Gören İşitme Engelli Kız Çocukların Konuşma Anlaşılırlığı ile Süre ve Perde Özellikleri İlişkisi, 01/01/1999

Ulusal ve Uluslararası Projeler


1)   - 1992. İleri Ülkelerde İşitme Engelli Çocukların Eğitimi ile ilgili Mevcut Durum, Engelliler İçin Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi. 3. Ara Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı., 01/01/1992
2)   -- 1992. Engellilerin Eğitimine İlişkin Değerlendirme ve Model Önerileri, Engelliler için Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi. Nihai Rapor Cilt V. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı., 01/01/1992
3)   TÜFEKÇİOĞLU, Umran, Behram Erdiken, Cem Girgin ve Ümit Girgin. Nihai Rapor Genel Değerlendirme, İşitme Engelliler Alt Çalışma Grubu Raporu.Engelliler için Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı., 01/01/1992
4)   - 1991. Türkiye?de İşitme Engelli Çocukların Eğitimi ile ilgili Mevcut Durum, Engelliler İçin Eğitim Modelleri Geliştirme Projesi. 2. Ara Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı., 01/01/1991
5)   Uzuner, Y. Girgin, Ü., Girgin, M. C., Erdiken, B., Karasu, G., Kaya, Z., Cavkaytar, S. & Tanrıdiler, A. (2009). İşitme Engelli Gençlere Uygulanan Dengeli Okuma Yazma Çalışmalarının İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Projesi. Proje No:062201.

Yürütmekte Olduğu Dersler


1)   Pazartesi Saat 08:00-08:45 : İEÖ500 TEZ
2)   Pazartesi Saat 10:00-11:45 : İEÖ601 İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI
3)   Pazartesi Saat 15:00-17:45 : İEÖ202 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM İLKELERİ
4)   Salı Saat 08:00-08:45 : İEÖ TEZ
5)   Salı Saat 10:00-12:45 : İEÖ515 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA KONUŞMA ÖZELLİKLERİ
6)   Salı Saat 15:00-17:45 : İEÖ514 İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE İLETİŞİM YAKLAŞIMLARI
7)   Çarşamba Saat 08:00-08:45 : İEÖ 500 TEZ
8)   Çarşamba Saat 15:00-17:45 : İEÖ 306 İŞİTME CİHAZLARI II
9)   Perşembe Saat 10:00-12:45 : DKT530 İŞİTME ENGELLİLERE KONUŞMA TERAPİSİ
10)   Perşembe Saat 15:00-17:45 : İEÖ208 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARA GÜNCEL OLAYLAR ÖĞRETİMİ

kaynak: academy.anadolu.edu.tr


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
IV. Mehmet Dönemi(4357)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!