Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

ZigZag Öğretisi
www.arsivbelge.com
ZigZag Öğretisi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
ZigZag Öğretisi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

ZIG-ZAG ÖĞRETİSİ’NİN KURULUŞU

Hazreti Hızır’ın “Fatihat-ı Fukara” duası ile belirlediği ve her bir katını Fatiha Suresi’nin bir ayeti ile denkleştirdiği “Yedi Gök” katmanından en alttakinin cifir ismi “Zeğ-Zağ”dır. “Arş”ın bu en alt katında “Levh-i Mahfuz” bulunmaktadır. “Zeğ-Zağ” sözcüğünün Kur’an’daki karşılığı, “Zil-Zal” olup; anlamı, “dalgasal oluşumlar, gel-gitler, zig-zag çizen dinamizmler” demektir. Aslında, Fatiha Suresi’nin son ayeti ve Batı alfabelerinin son harfi olan “Z”, Hazreti Hızır’ın simgesidir. 

Hazreti Hızır, “Arş”ın “Zeğ-Zağ” katının ilmini almış ve bu sırrı Bağdadi’ye vermiştir. İrşadda, hem Abdülkadir Geylani’ye, hem de Hazreti Hızır’a bağlı olan Bağdadi, Doğulu öğrencilerine “Kadiriliği” ve “Halidiliği”, Batılı öğrencilerine ise “Hızırıliği”, yani “Zig-Zag Öğretisi”ni bırakmıştır. Aslı “Zeğ-Zağ” olarak bilinen bu öğretinin adı, Batı dillerindeki kullanım kolaylığı bakımından “Zig-Zag Öğretisi” olarak değiştirilmiştir. 

“Allah katından büyük bir bilimin sahibi olduğu” Kur’an’da belirtilen zaman gezmeni Hazreti Hızır’ın “Hızır Tezkiresi” aracılığıyla Bağdadi’ye dikte ettirdiği eşsiz bilgilerin (Zig-Zag Öğretisi’nin), bugünkü resmi bilimin ne kadar üstünde olduğunu ve çağdaş bilim adamlarına nasıl harika ipuçları sağladığını bu yazı dizisinde sunacağız. Örneğin, geçtiğimiz yüzyıl içersinde, tüm evreni tek başına kapsayan en genel kuram olan kuantum fiziğinin (111) tamamına yakın bulguları, Zig-Zag mensuplarınca başarılmıştır. İlerde göreceğimiz gibi, 11 boyutlu kuantum fiziği (D15), birleşik alanlar (D19), dört temel kuvvet birimleri (K57), karadelikler (K39, S22), parelel evrenler (K156, D8) ve bu konular kapsamındaki bir çok buluş, Bağdadi’nin önderliğindeki Zig-Zag mensuplarınca yapılmış ve Zig-Zag Öğretisi, bugüne kadarki sayısız buluşlarıyla çağdaş bilime öncülük etmiştir. 

Vasiyetinde, Hazreti Hızır’dan aldığı bilgileri Batı toplumuna bıraktığını bildiren Bağdadi, ölümünden önce, tezkirelerinin tamamını, ikinci kuşaktan öğrencisi olan Türk asıllı “Hekim Bey”e (bazı kaynaklara göre, “Ekim Bey”), öğretisinin Doğu Ekolü’nü sürdürmesi ve Batı Ekolü’nün kurulması amacıyla bırakmıştır. Hekim Bey, Bağdadi’nin vasiyeti gereği, Hızır Tezkiresi’nin ilk emanetçisi ve koordinatörüdür.

HEKİM BEY

Bağdadi’den, Hızır Tezkiresi’ni teslim alan “Hekim Bey”, Kahire’ye yerleşmiş ve ölümüne kadar Kahire’de yaşamış olan Türk asıllı bir Mısır yurttaşıdır. Hekim Bey’in ölümünden sonra, Hızır Tezkiresi, yine Kahire’de yaşamakta olan, “torunu” Hekim Bey’e geçmiştir. Bundan sonra, Doğu Ekolü’nde Tezkire emanetini alanlar, “Hekim Bey” müstear adıyla anılmışlardır. 

“Hekim Bey”ler arasında en ünlüsü, Kuzey Afrika ve Halep’de, Fransızlar’a karşı savaşan ve Fransızlar’ın “Aquim Le Toubib”, Araplar’ın “Seyit Hekim” dedikleri, gerçek adı “Şerif Paşa” olarak bilinen Hekim Bey’dir. Türk asıllı olan Şerif Paşa, gençliğinde kazandığı başarılarla, Mısır’da, “Büyük Türk Paşası” lakabını almıştır. Hızır Tezkiresi’ni, Arapça’dan Osmanlı Türkçesi’ne çeviren kişidir. 

Zig-Zag Öğretisi’nin önderlerinden, ilerde sözünü edeceğimiz “George Ivanovich Gurdjieff” (1872-1949), Hekim Bey’in yakın dostlarından olup, yazmış olduğu “Meetings with Remarkable Men” (Karşılaştığım Olağanüstü İnsanlar) (K71) adlı kitabında, İstanbul’da tanıştığı Hekim Bey’den uzun uzadıya söz etmiştir. Onunla Asya ve Afrika’da bir çok geziye katılan Gurdjieff, kitabında Hekim Bey’i şöyle anlatır (K71, D64, D65): 

“Hekim Bey’le, Almanya’da gittiği askeri okuldan, yaz tatilini geçirmek üzere İstanbul’a geldiği sırada tanıştım. Babası N…. Paşa adında eski bir valiydi ve Üsküdar’da oturmaktaydılar. Onlarla tanışmam ilginçtir. Paşa Babası’nın denize düşürdüğü tesbihi, daha sonra dalıp çıkarmış ve teslim etmek üzere evlerine gitmiştim. Beni evlerinde misafir ettikleri sırada Hekim Bey’le tanıştım. Her ikimiz de gençtik. Onunla uzun sohbetler yapıyor, konuşmalarımız giderek felsefi konulara uzanıyordu. Hekim Bey, o yıl, tıp eğitimi için Almanya’ya gitti. Zira, artık onun vicdani kanaatleri, askeri öğrenimi bırakıp, askeri doktorluk eğitimine yönelmesini gerektirmişti. Devamlı yazışıyorduk. Dört yıl sonra, ben Kafkasya’dayken, tıp eğitimini bitirdiğini ve beni görmeye geleceğini bildiren bir mektubunu aldım. Buluştuk ve birlikte Kafkasya’dan Horasan’a,Tebriz’e ve Hindistan içlerine kadar bir çok gezi yaptık; çeşitli dergahları, dervişleri ziyaret ettik, Doğu’nun gizemi ile içiçe yaşadık. Onun en önemli özelliği, hipnotizmaya ve insan düşüncesinin gücünü sergileyen her türlü olaya olan aşırı ilgisiydi. Bu konularda insanlar üzerinde çeşitli deneyler yapıyor, yaptıklarıyla çevresinde büyük saygı görüyordu. Ancak, onu anlamayanlar, Hekim Bey’in bir büyücü veya sihirbaz olduğuna inanıyorlardı. Ruhsal güçlerini olağanüstü geliştirmişti; bu konularda engin bir bilgiye sahip olduğu gibi, insan organizmasını da çok iyi biliyordu. İnsanlar üzerinde yaptığı deneyler, insan ruhunu derinlemesine incelemek ve hipnotik etkilerin nedenlerini öğrenmek amacını güdüyordu. Sadece Türkiye’den değil, Dünya’nın çeşitli yerlerinden onunla görüşmek ve geleceklerini öğrenmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Hekim Bey’in bu konulardaki gücünü ve bilgisini Asya içlerine yaptığımız gezilerde arttırdığının farkındaydım. Avrupalı Asyalı’yı küçük görür; ancak Asya, başta tıp, astroloji ve doğal bilimler olmak üzere bilim alanında o kadar ileri bir düzeye ulaşmıştır ki, Batı uygarlığının o düzeye erişmesi belki de bir kaç yüzyılı bulacaktır.” 

Gurdjieff, 1872-1949 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi ile aynı yaşlarda olması gereken Hekim Bey’in de aynı dönemde yaşamış olduğunu düşünüyoruz.

Daha sonraki yıllarda, “Hekim Bey” müstear adını kullanan diğer kişileri bilemiyoruz. Aiberg, kitaplarında, son yıllarda, Hızır Tezkiresi’nin emanetçisi olarak “Hekim Bey”lik görevini üstlenen iki kişinin adını veriyor: Bu iki kişiden biri, daha önce sözünü ettiğimiz, NASA’da görevli Mısırlı bilim adamı “Dr. Farouk El-Baz”dır ( S82, E4). Dr. El-Baz halen hayatta olup, kendisini, NASA’daki çalışmalarıyla olduğu kadar Mısır piramitleri ile ilgili çalışmalarından da tanıyoruz. Aiberg’in, kitabında sadece adını verdiği diğer kişi ise, “……. Tepedelenlioğlu”dur. Bu kişinin, Türkiye’de geniş bir aile olan “Tepedelenlioğlu”lardan hangisi olduğunu bilemiyoruz.

“ZIG-ZAG ÖĞRETİSİ” NEDİR?

Burada tekrar belirtmemiz gerekir ki, Hızır Tezkiresi’nin baş emanetçisi, Halidi Öğretisi Doğu Ekolü’nün koordinatörü olan Hekim Bey’dir. Daha önce değindiğimiz gibi, aslen bir Türk ve asıl adı Şerif Paşa olan Hekim Bey, aslı Arapça olan Hızır Tezkiresi’ni, o çağın Osmanlıca’sına çevirmiştir (Tezkire’nin yukarıda sunduğumuz bölümleri, Şerif Paşa tercümesinden alınmıştır). Şerif Paşa ve onun ölümünden sonra yerine geçerek “Hekim Bey” müstear adını kullanan diğer koordinatörler, ünlü Hızır Tezkiresi’nin tamamını korumakla görevlendirilmişlerdir. 

Kur’an’ın cifir aritmetiğinden başka, “misal” denilen bir sembolizmi vardır. Kur’an’daki bu ilahi misallerin gizliliğinin açılması ve bilime mal edilmesi, zamanla ve zincirleme bir sırayla olmaktadır. Bu misaller (sembolizm) tüm insanlara verilmekle birlikte, “Bundan sadece alimlerin anlayacağı” Ankebut Suresi’nin 43. ayetinde şöyle bildirilmiştir: 

“Hem bu misaller yok mu, biz onları insanlar için veriyoruz; ancak onlara alimlerden başkası akıl erdiremez.” 

Burada kastedilen, bir grup alim değil; alimlerin, çağı, “zamanı geldikçe” bu misalleri anlaması demektir. Bilimsel evrim süreci gereği, zamanı geldiğinde, alimler bu gizliliği kavramaktadırlar. Çünkü Kur’an, “her çağın kitabı” olduğundan, bilimsel evrimin gerektirdiği zaman beklenmekte ve o zamana kadar bu ilahi misaller gizli tutulmaktadır. 

Bir “kapalı devre” yayın olan, yani belirli bir zümreye tahsis edilmiş olan Hızır Tezkiresi, Kur’an “misallerinin” açıklanmasında önemli bir görevi üstlenmiştir. Hızır Tezkiresi, “zamanı” ve “gereği” geldiğinde, yani Tezkire’deki cifir simgeleri, Kur’an misallerinin ışığı altında Zig-Zag mensuplarınca bilimsel buluşlara çevrildiğinde, Zig-Zag’ın (Halidi-Doğu Ekolü’nün) koordinatörleri olan “Hekim Bey”ler tarafından, Batı Ekolü’nün koordinatörleri “K. M. Allein”lere, zaman zaman, bölümler halinde gönderilmiştir. Bu görev halen sürdürülmektedir. Böylece, Halidiliğin Batısı ve Doğusu arasında sadece “K. M. Allein” ve “Hekim Bey” köprüsü bulunmaktadır. Doğu Ekolü’nden Batı’ya, aslı Arapça olarak gönderilmekte olan Tezkire bölümleri, Zig-Zag bünyesinde başlıca beş Batı diline çevrilmekte ve Tezkire’de belirtilen bilim dalları ile ilgili bilim adamlarına posta ile yollanmaktadır. 

Buraya kadar daha çok tarihsel gelişiminden söz ettiğimiz Zig-Zag Öğretisi acaba gerçekten nedir? Önce şunu belirtelim: Bir mezhep veya tarikat değildir. Uluslararası bir kuruluş, bir örgüt de değildir. Sadece, bir “cemaat” olduğu söylenebilir. Zig-Zag, sadece bilim yoluyla Müslüman olmayı akıl eden, özellikle teorik bilim adamlarının cemaatidir. Bu cemaatteki bilginlerin yaptıkları bilimsel çalışmaların toplu sonuçlarının tümüdür. Bugün için, toplam “313 Batılı Müslüman bilim adamından” oluşan Zig-Zag Öğretisi mensupları, birbirlerini pek az tanırlar. Çünkü, herhangi bir konferans, kongre gibi etkinliklerde bir araya gelmeleri söz konusu değildir. Zig-Zag mensupları, kendi aralarında üç gruba ayrılmışlardır: 

“Zick-Zack” Grubu: İçinde Hıristiyan bilim adamlarını da bulunduran, Müslümanlığa aklen yatkın, ya da iyice niyetlenmiş olan fahri üyeler grubudur. Bu gruptakilerin bir çoğu, zamanla, bilimsel ikna yoluyla Müslüman olarak bu gruba alınmaktadırlar. 
“Sieg-Saga” Grubu: Müslümanlık’la bağıntısını derinleme sürdüren ve 300 dolayındaki Batılı Müslüman bilim adamından oluşan gruptur. “Sieg-Saga”, “Zafer Destanı” anlamına gelmekte olup, grubun niçin böyle bir isim aldığını ilerki bölümlerde göreceğiz. Bu grupta, “Jacques Cousteau” (S3), “Maurice Bucaille” (S10), “Roger Graudy” (G15) gibi Fransız, “Richard Feynman” (S48), “Gerald Feinberg” (D21, D22), “Stephan Hawking” (S27, S49), “Roger Penrose” (D34) gibi Britanyalı bilim adamları bulunmaktadır. Genelde Fransızlar propagandadan yana olup, Müslüman olduklarını gizlememekte, Britanyalılar ise gizlemekten yana bir tutum sergilemektedirler. 

“Zig-Zag” Grubu: En üst düzeydeki, yetkin Zig-Zag Öğretisi mensuplarının oluşturduğu gruptur. Bu grupta, yani gerçek Zig-Zag Öğretisi’nde, milliyetçilik ve propaganda yasaklanmıştır. “Ben” duygusu da yasaklanmıştır; “Biz” ruhu ile ve bilimle Allah yolunda çalışılmaktadır. 

Zig-Zag mensupları, “Bir gün gelecek, tüm Dünya Müslüman olacak” hadisinin tecellisinin öncüleri olarak, bugün 60 milyonluk bir kitleyi oluşturmaktadır. Bunun özündeki 6 milyon kişi, sadece müslim değil, aynı zamanda “mümin”dir; onun özündeki yarım milyonluk kitle ise (Zick-Zack, Sieg-Saga ve Zig-Zag Grubu), din ve bilimde ileri derecede seçkin, “zakir”, “arif” ve “alimler” grubudur. 

Yukarıda, Hızır Tezkiresi ve Zig-Zag Öğretisi ile ilgili olarak verdiğimiz bilgileri okuyanlar, her şeyden önce, bu yazıların kaynağını bilmek isteyeceklerdir. Bu bilgilerin tümü, daha önce de değindiğimiz gibi, “Hans von Aiberg”in, bu yazı dizisinin son bölümünde sunacağımız yedi kitabından derlenmiştir.

kaynak: hhportal.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!