Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Ziraat Bankası Personel Alımı - Soru ve Cevapları
www.arsivbelge.com
Ziraat Bankası Personel Alımı - Soru ve Cevapları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Ziraat Bankası Personel Alımı - Soru ve Cevapları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Personel Alımı 2014 - Ziraat Bankası Soruları

 
Ziraat Bankasına giriş süreci şöyledir:
 
1. Sınav için başvuruların alınması
2. Sınavda belli bir başarı düzeyini geçenlerin mülakata çağrılması

Ziraat Bankası 2014 Mart ayındaki Müfettiş Yardımcılığı ilanında başvuru koşullarını şöyle duyurmuştu:

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
• Adayların mezuniyetlerine göre İdari, Hukuk ve Mühendislik olmak üzere 3 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir,
• Adaylar Sınav Merkezi ( Ankara / İstanbul ) seçimi yapabilecektir,
• Banka gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir,
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir,
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllıkeğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.

Yazılı sınava Hukuk alanından katılacak adaylar için; Hukuk Fakültelerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan, işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)

9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

10. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

Ziraat Bankası 2012 Soru ve Cevapları

İç işleri bakanı kimdir: Beşir Atalay

Dış işleri bakanı kimdir: Ahmet Davutoğlu

Ekonomiden sorumlu devlet bakanı kimdir: Ali Babacan

Maliye bakanı kimdir: Mehmet Şimşek

Ziraat bankası şube sayısı: 1342

Alacağın maaşı biliyor musunuz? 1500 tl

Türkiye’de enflasyon oranı: %9 

Türkiye’de ekonomik büyüme: % 6,6

Ziraat bankası genel müdürü: Can Akın Çağlar

Yönetim kurulu başkanı: İlhan Uludağ (bayan)

Spk başkanı: Vedat Akgiray

Spk: piyasanın açıklık kuralına göre yönetilip yönetilmediğini kontrol eder.

Merkez bankası başkanı: Durmuş Yılmaz

Kara para: illegal yollardan elde edilen paradır.(eroin , kaçakçılık)

Resesyon: ekonomideki durgunluktur.

Cari açık: bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasıdır.

Enflasyon ve deflasyon: ekonominin ortalama fiyat düzeyindeki yüzde artış oranına enflasyon denir.Yüzde azalışına ise deflasyon denir.

İpotek: taşınmaz üzerindeki rehne denir.

Hazine müsteşarı: İbrahim Halil Çanakçı

Ziraat bankası nereye bağlı: Hazine Müsteşarlığına 

Mortgage nedir? Herhangi bir taşınmaz malın sahibi olan kişi ya da kurumdan belli şartlar ve koşullar çerçevesinde başka kişi ya da kuruma geçmesi işlemidir.

Ziraat bankasının faiz oranları:

Kredi Türü 1-24 Ay 25-36 Ay 37-48 Ay 49-60 Ay 61-120 Ay

Eğitim Kredisi 1,30

Tüketici Kredisi 1,34 1,34 1,34

Taşıt Kredisi

(Kaskosu şubemizce yapılanlar) 1,04 1,04 1,04

Taşıt Kredisi

(Kaskosu şubemizce yapılmayanlar) 1,09 1,09 1,09

İpotekli Bireysel Finansman Kredisi 1,19 1,19 1,19 1,19

Yasa Kapsamındaki İpotekli Bireysel Finansman Kredisi 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Arsa Kredisi 1,29 1,29 1,29 1,29

Konut/Refinansman/Natamam Konut/İnşaat Tamamlama/Bireysel İşyeri 0,89 0,89 0,94 0,94 095

23- Ziraat bankası nasıl bir bankadır: Tarımı finanse eden ,emekli maaşı ödeyen , sosyal fonksiyon içerisinde olan bir kuruluştur.

24-Türkiye’nin bankacılıkla ilgili en büyük sorunu nedir: özkaynak yetersizliği

25-Ziraat bankası büyüme oranı ( 2008 ve 2009 olarak bakın)

26 -Ziraat bankası özkaynak karlılığı: %34,9 aktif karlılığı: %3 (haziran sonu itibariyle)

27- Ziraat bankasının personel sayısı:

28- Özelleştirme nedir: Kar getirmeyen kamu kurumlarının verimli hale getirilebilecek yatırımcıya verilmesidir. Ör: Telekom;Araplara finansbank; yunanlılara oyakbank ; Hollandalılara. Tüpraş’ın özelleştirilmesi yurt içi ve yurt dışında bu güne kadar yapılan en büyük halka arz

29 -Bankalar neden kurulmuştur: para sıkıntısı yaşayan girişimcilere finansman sağlamak için kurulmuştur .

30- Virman: aynı bankanın aynı şube içerisinde yapılan para transferidir

Havale: aynı bankanın farklı şubelerine yapılan para transferidir. 
Eft: farklı iki banka arasındaki para transferidir

31- Ziraat bankası aktifler ve pasifler nelerdir?

Aktifler: likit aktifler ve bankalar
Pasifler: mevduat ,Menkul değerler mevduat dışı kaynaklar
Krediler diğer pasifler
Diğer aktifler özkaynaklar

32- Müteselsil sorumluluk: birden çok kimselerin bir zararın tamamından ayrı ayrı sorumlu tutulmaları halidir. 

33- Key: konut edindirme yardımıdır. 1986- 95 yılları arasında işçi ücretlerinden kesilen ödenektir. Amaç fonda para biriktirip kişileri ev sahibi yapmaktır. 

34 Sera nedir: doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde ya da yörelerde bitkilerin yetiştirilmesi için uygun koşulların yapay yollarla yaratıldığı, üstü ışık geçiren örtüyle kaplı ortamlara denir.

35-topraksız tarım: her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, sis şeklinde verilmiş besin eriyiğinde veya besin eriyikleriyle beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesidir. Topraksız tarımın amacı; bitkilerin gelişmesini besin solüsyonu yardımıyla sağlamak, bitkilerin besin madde ve su gereksinimlerini stres oluşturmadan karşılamak ve bunu en ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektir. Topraksız tarım aslında örtüaltı (özellikle seralarda) yetiştiricilikte uygulanan ancak son zamanlarda açıkta da kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemidir.

36. Ziraat bankasının yıllık net karı: 2009 yılı net karı 3 milyar 511 milyon tl… 2010 yılı 6 aylık net kar ise 1,9 milyar tl 

37 Ziraat bankasının vizyonu:

Banka’nın sektördeki lider rolünü güçlendirerek rakiplerin örnek aldığı, Türkiye’de ve dünyada yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir banka olmaktır.Misyonumuz:
Tarım sektörü başta olmak üzere reel kesime destek sağlamak, yaygın şube ağıyla geniş ürün yelpazesini en hızlı ve uygun maliyetle bireysel müşterilerine sunmak, sosyal sorumluluk anlayışı ve bankacılık etik kurallarına uygun hizmet vererek ekonomiye ve bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

38. Buğdayın ekim zamanı: En uygun ekim tarihi soğuk iklime sahip iç bölgelerimizde ekim ayı başında başlamakta, ılıman iklime sahip kıyı bölgelerimizde aralık ayına kadar devam etmektedir. ekim şekli: Buğday tarımında kullanılan üniversal ekim makinaları tüm hububat tohumlarını hassas olarak ekebilen modern makinalardır. Bu ekim makinaları buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tohumların yanı sıra mısır, soya, bezelye, nohut gibi iri ve mercimek, kanola (kolza), yonca, süpürge soğan, havuç, domates, ıspanak gibi ufak tohumları da ekebilmektedirler. 

Bu üniversal ekim makinaları traktöre üç nokta askı düzeniyle bağlanarak, hidrolik asılır tipte olduğundan ekim yapılacak tarlaya nakli çok rahat olmakta ve tarla sınırlarına kadar yanaşarak daha kolay ve daha az arazinin boş kalarak ekim yapılmasına olanak vermektedir. 
Üreticiler üniversal ekim makinaları ile tohumluk ekerken aynı zamanda buğday tohumun toprakta beş santim sağına ve altına ideal olarak banda gübrelemeyi de yapabilmektedirler. Üreticiler kendi bölge toprak koşullarına ve arazi yapılarına uygun yaylı balta veya diskli ekim ayağına sahip ekim makinalarını tercih edebilirler. Bu tip ekim makinaları genellikle üçe ayrılmaktadır.
Toprakta açılan ark tabanına ekim yapan baskılı ekim makinaları, Baskılı ekim makinaları, 
Düz ve kombine ekim makinaları.
gübreleme zamanları kullanılan gübreler: Toprağa atılacak gübre miktarını belirlemede mutlak surette toprak tahlilinin yapılması ve gübrelenmesinde bu tahlil sonuç yarına göre yapılmasında büyük fayda vardır. Toprak analizi sonunda toprağa fosforlu gübre vermek gerekiyorsa, fosforun tamamı ekim öncesinde veya esnasında atılmalı ve toprağa karışması sağlanmalıdır. Fosforlu gübrelerin topraktan yıkanarak gitmesi söz konusu değildir. Yapılan araştırmalara göre, fosforlu gübrelerin toprağa ekim esnasında banda uygulanması şeklinde verilmesi gerekmektedir. Gübrenin banda verilmesiyle buğdayın kışa dayanıklılığını artırmaktadır. Azot buğdayın topraktan en fazla kaldırdığı besin maddesidir. Azotlu gübreler toprak bünyesinde yıkanarak gittiği için her yıl düzenli olarak verilmesi gerekmektedir.

38. pH nedir: pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir. Tuzlu toprak: Toprakta bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, mangan, demir, bakır, bor, klor ve diğer elementlerin toprak çözeltisi içindeki miktarı, topraktaki toplam tuz miktarını verir. Bu bakımdan topraklardaki tuzluluk, evlerde kullanılan sodyumklorür ( NaCl )’ den farklılık gösterir.

Tuzlar kimyasal özelliklerinden dolayı topraktaki suyu tutar ve hatta bünyesine çekerler. Ancak tuz miktarının toprakta çok artması, bitkilere toksik etki yapar ve toprağın kullanılamaz hale gelınesine sebep olur. Bu topraklara Tuzlu topraklar veya Çorak topraklar adı verilir. 
Alkali toprak: Toprakta fazla miktarda tuz birikmesine tuzlulaşma adı verilirken, değişebilir sodyum elementinin toprakta birikmesine de alkalileşme adı verilir. Eğer biriken tuzlar içinde Na elementi başat durumda ise tuzlulaşma olayından daha tehlikeli olan alkalileşme olayı toprakta başlıyor demektir. Toprak pH1 sı 8,5′ un üzerine çıkmıştır.

42. Kayısı ne demektir: Kayısı; kurutulmuş, konserve ve taze olarak yıl boyunca tüketilebilen bir meyve türüdür.

43. Açlık sınırı: açlık sınırının, bir ailenin ya da bir kişinin, bir ay boyunca fiziki varlığını sürdürebilmesi için, gereken minimum gıdanın tutarı 

açlık sınırı ne kadardır: tüik araştırmalarına göre 2008 yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 275 YTL.

44. Asgari ücret: çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.Asgari ücret, 1 Temmuz 2010′dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 760,50, net 599,12 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 648, net 518,58 lira olarak belirlendi. 

45. Ekonomi ile İlgili Bilgiler corbveb teoremi (örümcek ağı):tarım ürünlerinin üretiminin yani arzının talebe hemen cevap verememesinden(gecikmeli uyarlamasından) kaynaklanan fiyat dalgalanmalarını açıklıyor

1-sürekli dalgalanma=arz ve talebin eğimleri eşit
2-dengeye yönelen dalgalanma=arzın eğimi talebin eğiminden büyük
3-dengeden uzaklaşan dalgalanma=talebin eğimi arzdan büyük
*Reel faiz: Elde edilen faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.
Deflasyon: Fiyatlar genel düzeyinde düşüş.
Resesyon: Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme.

Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ (5531)

IMF (Milletlerarası Para Fonu) Hakkında(5522)

Adliye - Katiplik Mülakatı soruları ve cevapları(5502)

Halkbank 2014 Personel Alımı(5498)

Ehliyet Sınavı Sorular ve Cevaplar(5496)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!