Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Evlilikte Erkeğe Düşen Görevler
www.arsivbelge.com
Evlilikte Erkeğe Düşen Görevler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Evlilikte Erkeğe Düşen Görevler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Evlilikte Erkeğe Düşen Görevler

1-)VELİME:==))Evlenirken erkeğin dost ve yakınlarına düğün yapması ve yemek ziyafeti vermesi müstehaptır.Evlenen bir kimseye "Allah mübarek eylesin,hayırlı olsun,Allah sonuna kadar ayrılığı olmayan güzel geçimler versin" gibi sözler söyleyerek tebrik etmek müstehabtır.Ebu Hureyre Resulüllah'ın böyle emrettiğini rivayet etmiştir.Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki;"Helal ve haramı (evlenme veya zina etmeyi) birbirinden ayıran def çalmak ve sestir."Ancak artık ne acıdır ki zamanımızda,müstahab olarak görülen konular tamamen insanların çarpık düşünceleri,hal ve hareketleri sebebiyle tamamen günah olmuştur.Nitekim de herkes zaten görmekte düğünlerde nasıl bir rezalet ve ahlaki dejenerasyonun varlığını.

Rebi binti Muarız anlatıyor ki;
Evlendiğimiz ilk gece sabah olunca Resulüllah evimize teşrif buyurdu.Minderde oturdu.O esnada da küçük kızlar hem def çalıyor ve hem de ecdadımızdan şehid olanların medhini yapıyorlardı.Onlardan biri bir ara şöyle dedi;"İçinizde yarın neler olacağını bilen Resulüllah var".Bunu duyunca Resulüllah (s.a.v) buyurdu ki;"Bu konuşmayı bırak da bundan önce söylediklerini söyle"

2-)MUAŞERAT:==))Erkeklerin yerine getirmekle yükümlü oldukları ikinci görev kadınlarla güzel geçinmek ve onların noksan,akıllı olduklarını düşünüp onlara merhamet etmek ve kendisine yaptıkları ezalara karşı sabırlı davranmaktır."Onlarla iyi geçinin Nisa Süresi'19" Yüce Allah (c.c) yine buyuruyor ki;"Onlar sizden kesin söz aldılar Nisa Süresi'21".Yine başka bir ayet-i celile de ;"Yakın arkadaşınıza yardım edin Nisa Süresi'36".Bu ayetteki yakın arkadaştan muradın kadın olduğu söylenmiştir.Lisanı sürçtüğü ve sesi kesik bir halde ashabına yaptığı tavsiyesinde 

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu;:==))"Namaz,namaz (namaza devam edin,namaza devam edin).Eliniz altında bulunanlara (ailelerinize) taşıyamayacakları işleri yüklemeyin.Kadınlarınız hususunda Allah'tan korkun.Çünkü onlar sizin elinizde bir nevi esir durumundadırlar. Onları Allah'a ahdederek aldınız ve onları kendinize Allah adını anarak helal kıldınız."

Evlilikte güzel ahlaklı veya kötü ahlaklı olmak mesele değil,önemli olan bir taraf kötülük yaptığı zaman karşı tarafın ona tahammül etmesi biri kızdığında diğerinin buna karşılık sabırlı olmasıdır.Resulüllah bu şekilde hareket ederdi.Bu sebeple Resulüllah'a tabi olmalı e onun yaptığı şekilde hareket etmelidir.

3-)DEABE:==))Erkeğin görevlerinin üçüncüsü,ara sıra karılarıyla oynaşıp şakalaşarak onların sıkıntılarını ve dertlerini atmaya çalışmaktır. Böyle hareketler kadınların çok hoşuna gider ve gönüllerini ferahlatır.

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurdu;
"Şüphesiz Allah,mizacı ağır ve sert olan kibirli kimseye buğzeder.":==))Bu hadisteki "Cazari ve Cevvaaz" kelimelerinden kasdedilenin ailesine ve çocuklarına karşı sert davranan ve onlara karşı böbürlenip bakımlarını iyi yapmayan kimsenin olduğu söylenmiştir.

4-)SİYASET:==))Erkeğin uyması gereken edeblerin dördüncüsü karısıyla oynaşma ve şakalaşmasında aşırı gidip onun isteklerine tamamen uymamak ve erkek olmanın vakar ve ağırlığını asla kaybetmemek ve orta yolda karar kılmaktır.Yanlış hareket ve davranışlara izin vermemeli ve bu durumları hoş görü ile karşılamamalıdır.

İslam büyüklerinden Hasan-ı Basri diyor ki;
Karılarının uygun olmayan isteklerini yerine getiren erkekler Cehenneme yüzüstü olarak atılırlar.

Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular ki;
"Karısının kulu olan helak oldu":==))Çünkü Allah yaratılış itibariyle erkekleri kadınlardan daha üstün yaratmıştır ve kadın erkeğine itaat için onun emrine verilmiştir.Adam eğer karısının emrine girerse hüküm değiştirmiş ve şeytana uymuş olur.

Ayette şeytanın şöyle dediği haber veriliyor:==))"Onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yarattığını aslından değiştirecekler Nisa Süresi'119".Çünkü erkek başkasına tabi olmaz.O kendisine tabi olunan bir varlıktır.Emredici mevki de olan kadın değil erkektir.Yüce Allah (c.c) Nisa Süresi'34 de buyuruyor ki;"Allah'ın birini diğerinden üstün yaratmasından dolayı erkekler,kadınlar üzerinde hakimdirler."

5-)GAYRET:==))Erkeğin uyması gereken edeblerin beşincisi kıskançlıkta orta yol (normal) tutmaktır ki bu şöyledir:==))Sonu kötüye gideceği belli olan hareket ve davranışlara göz yummak,kanaatini kötüye kullanacak şekilde,gereksiz vesvese ve kuruntulara kapılmamak,herşeyi inceden inceye araştırıp durmamaktır.Resulüllah kadınların gizli durumlarını araştırmaktan menetmiştir.

Hz Ömer diyor ki:
Karılarınıza yok demeye kendinizi alıştırın.Onların her istediklerine tamam derseniz görülecek çok işiniz olur.

6-)NAFAKA:==))Erkeğin uyması gereken edeblerin altıncısı nafaka temininde itidal yolunu tercih etmektir.Yani israf etmediği gibi cimrilik de etmemelidir.Herkes kendi durumuna ve vaziyetine göre ailesine karşı normal bir bolluk göstermelidir.

Yüce Allah buyuruyor ki;
"Yiyiniz,içiniz.Fakat israf etmeyiniz.(A'raf Süresi'31)":==))"Elini boynuna bağlama (cimri olma).Onu büsbütün de açıp saçma (israf etme).İsra Süresi'29"

7-)TALİM:==))Erkeğin uyması gereken yedinci edeb,karısına hayız,istihaza,namaz ve buna benzer hususlarda bilgiler verip ilmihal yönünden eksik bilgilerini tamamlamaktır.Erkeğin yedinci görevi ay başı hallerinin dini yönden ne gibi hükümler arz ettiklerini ve namaz konularını öğrenip karısına da öğretmektir.Çünkü Cenab-ı Hak ona şu ayetle gereken emri veriyor:==))"Kendi nefsinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun.Tahrim Süresi'6"

Kalbindeki bütün biad'atleri söküp atmalı ve ehli sünnet inancını ailesine öğretip kalbine Allah korkusunu yerleştirmeli ve hayız konusunda çok önemli olan bazı konuları sıralayabiliriz.

EĞER HAYIZ AKŞAM EZANINA BİR REK'AT KILACAK KADAR BİR ZAMAN DA KESİLDİYSE ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZINI KAZA ETMESİ GEREKİR.EĞER SABAH EZANINA BİR REKAT KILACAK KADAR BİR ZAMAN KALA KESİLDİYSE O ZAMAN DA AKŞAM İLE YATSI NAMAZINI KAZA EDECEKTİR.BU HUSUSA DİKKAT EDİLMELİDİR.(Not=Hanefilere göre,vaktin son cüz'ünde temizlenirse,yani kan kesilir ve yıkandıktan sonra tekbir alacak kadar bir zaman bulursa,yalnız o vakti kaza eder.Bu mes'eleler ilmihallerde tafsilatıyla izah edilmektedir.

8-)KASEM:==))Erkeğin uyması gereken sekizinci edeb,eğer birden fazla hanımı varsa,onlar arasında gayet adilane davranıp,birine tamamen bağlanmaması gereklidir.

9-)NAŞİZE:==))Erkeğin uyması gereken dokuzuncu edeb,karı-koca arasındaki uyuşmazlıklarda adaletli davranmaktır. Karı-koca arasında bir anlaşmazlık çıkar da bunu kendi aralarında halledip çözümleyemezlerse ve de anlaşmazlık iki tarafta veya sadece erkek tarafında olursa,biri kadın tarafı,diğeri de erkek tarafından olmak üzere iki hakem tayin edilir. Hakemler karı-kocanın arasını bulmaya gayret ederler.Eğer hakemler gerçekten karı-kocanın arasını bulmak isterlerse Allah onlara yardımcı olur ve aradaki uyuşmazlığı giderecek sebebi halkeder ve düzelttirir.

10-)VİKA:==))Erkeğin uyması gereken edeblerin onuncusu,münasebette bulunma edeblerine riayet etmektir.Kadınla münasebete başlamadan önce BESMELE çekmeli ve ihlas süresini okumalı ve tekbir ile tehlil getirmelidir.Ayrıca şöyle dua etmelidir:==))AZİM OLAN YÜCE ALLAH'IN ADIYLA.ALLAH'IM,EĞER SÜLBÜMDEN BİR ÇOCUĞUM OLACAĞINI TAKDİR ETTİYSEN,ONU HAYIRLI VE HÜRRİYET SAHİBİ KIL

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki;
Sizden biriniz ailesine yaklaşacağı zaman,"Allah'ım bana şeytanı uzak kıl ve bize takdir buyurduğun çocuğu da uzak kıl" diye dua eder de bu birleşmeden bir çocuk dünyaya gelirse,şeytan o çocuğa zarar veremez.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki;
Sizden biriniz zevcesiyle münasebette bulunduğu zaman,hayvanlar gibi çıplak olmasın ve açıkta durmasınlar.

HER AYIN (KAMERİ AYLARDAN) İLK GÜNÜ,AYIN ORTASINDA VE SONUNDA Kİ GÜNLERDE CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK MEKRUHTUR.Denildi ki:==))Bu gecelerde şeytanlar da cinsi münasebette bulunmak üzere hazır bulunurlar.Hz Ali'den,Muaviye'den ve Ebu Hureyre'den bu konuyla ilgili olarak kerahat rivayeti yapılmıştır.

Münasebet anında kendi zevkini tatmin ettikten sonra hemen bırakmamalı ve karısının da zevkini tatmin etmesi için ona zaman tanımalıdır.Kadının şehvetini tahrik eden erkek,onun zevkini tatmin etmeden kendi zevkini tamamladıktan sonra bırakıp giderse kazına eza etmiş olur.

11-)VELADED:==))Erkeğin uyması gereken on birinci edeb,çocuk hakkında riayet edeceği hususlardır ki bunlar da beş tanedir;
a:==))Doğan çocuk erkek diye haddinden fazla sevince kapılmamalı,kız diye de kederlenmemelidir.Çünkü kızın mı yoksa erkeğin mi daha hayırlı olacağı mechuldur,bilinmez.Erkek çocuğu olan nice kimseler vardır ki,keşke kız olsaydı diye dert yanmaktadırlar.Kız çocuklarının selamet ve mükafat yönünden erkeklerden daha üstün olmaları mümkündür ve gerçekten de öyledir.

Nitekim Resullüllah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır;
"Kimin kızı dünyaya gelir de onu terbiye eder ve terbiyesini güzel yaparsa,ona yedirir ve gıdasını güzel yaprsa,ayrıca Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden ona da bolca verirse,o kız o kimse için bolluk ve bereket olacağı gibi,onun cehennemden kurtarılıp cennete girmesi için kolaylığa vesile olur

b:==))Çocuk doğduğu zaman kulağına ezan okumaktır.
Nitekim Resullüllah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır;
"Kim ki yeni doğan bir çocuğun sağ kulağına ezan,sol kulağına da kamet getirirse,Ümmü Sıbyan adı verilen havale hastalığı o çocuktan uzaklaşır.

c:==))Çocuğa güzel ad koymaktır.Bu çocuğun babasında olan hakkıdır.
Resullüllah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır;
"(Çocuğunuza) isim koyduğunuz zaman ona ab'd kelimesini ekleyin (Abdül Vahit,Abdül Hamit) gibi.

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmaktadır;
"Şüphesiz sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız.O halde,güzel isimler koyunuz.

d:==))Çocuğun doğumundan sonra onun için akika kurbanı kesmektir.Erkek çocuk için iki,kız çocuk için de bir kurban kesilir.Kurbanın koç veya dişi olması arasında bir fark yoktur.

Hz Aişe rivayet ediyor ki;
"Resulüllah erkek için bünyeleri birbirine eşit olan iki koyun,kız için sadece bir koyun kurban edilmesi için emir vermiştir.Ayrıca Resulüllah'ın,Hz Hasan doğduğu zaman bir koyun kurban ettiği rivayet olunmuştur ki,bu da erkek için bir koyunun kafi geleceğine ruhsattır.

Resullüllah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır;
Her doğan çocuğun beraberinde (ona eziyet veren şey olan) akikası vardır.Onun için yedinci gününde akika kurbanı kesin ve eziyeti gidermeye çalışın.

12-)TALAK:==))Erkeğin uyması gereken on ikinci edeb,karısını boşadığı esnada,onun hakkına riayet etmektir.Boşamak her ne kadar mubah olsa bile Allah katında mubahların en kötüsüdür.Mubahlığı da ancak başkasına ne suretle olursa olsun haksız yere eziyetin yapılmadığı zamandır.Kadını boşamakta ona büyük bir eziyetin olduğu gayet açıktır.Kadına eziyet etmenin,helal olabilmesi için kadının tarafından işlenen bir cinayetin işlenmiş olması veya büyük bir zararın verilmiş olması gerekir.Kocasına karşı saygısız olan,ona eziyet eden ve kocasının yakınlarını hor gören kadın cinayet işlemiş gibidir.Ahlaksız ve dini yönden zayıf olan kadının durumu da aynıdır.

Yüce Allah (c.c) buyuruyor ki;
"İtaat ettikleri takdirde onların aleyhlerine bir bahane aramayın Nisa Süresi'34"

kaynak: sunnetullah.com / İmam Gazali / el-İhya / C:2 / bkz:141...181


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Evlilikte Yasal Mal Rejimi(4829)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!