Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Kaya Şevlerin Stabilite Analizi
www.arsivbelge.com
Kaya Şevlerin Stabilite Analizi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Kaya Şevlerin Stabilite Analizi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

KAYA ŞEVLERİN STABİLİTE ANALİZİ

H. Suha AKSOY

Şev genel anlamda “yatay yada mevcut arazi yüzeyi ile belirli bir açı yapan kitle” olarak tarif edilebilir (Cernica, 1995; Das, 1994). Şev stabilitesi (heyelan problemi), uzun yıllar boyunca zeminle uğraşan mühendisleri çok yakından ilgilendirmiştir. Bu ilginin nedeni, şev stabilite bozukluklarının dep-remler, sel baskınları, kasırgalar gibi doğal afetlere benzer olarak ciddi can ve mal kayıplarına yol aça-bilmesidir (Laman v.d., 2006).

 Nüfus artışı ve ihtiyaçların artmasına paralel olarak uzun süre dengede kalan doğal yamaçlar, insanların kazı, drenaj koşullarını değiştirme, bitki örtüsünü kaldırma gibi müdahaleleriyle dengesini yitirebilmektedirler. Ayrıca yamaçların doğal ne-denlerle stabilitesi bozulabilmektedir. Karşılaşılan bu problem karsısında çalışmalar, heyelanların ve şevlerin stabilitesinin incelenmesi, stabiliteyi arttırı-cı önlemlerin alınması, ekonomik ve güvenli proje-lendirilme alanlarında yoğunlaşmıştır. Çalışmalar bir taraftan stabilite analiz metotları üzerine yapı-lırken diğer taraftan da laboratuar metotları ve mevcut metotların geliştirilmesi yönünde olmuştur. Bugün, heyelanlar araştırmacılar için hala zorlu problemler oluşturmaktadır. Heyelanların stabilizas-yonu etkenlerin fazlalığı nedeniyle her zaman kesin çözüm getirilemeyen bir konudur. Yeryüzü geomet-risinin yarattığı doğal şevler ve bu şevler üzerinde inşa edilen yapıların tasarımları, stabiliteleri güven-lik ve ekonomik açıdan mühendislerin çok ilgilen-dikleri konulardır. Artan nüfus ve teknolojik geliş-melere paralel olarak konut ihtiyacı, çoğalan yollar, problemli zeminler üzerindeki yüksek dolgular, barajlar, büyük ve derin kazılar beraberinde stabilite problemlerini de getirmektedir (Demir v.d., 2006).

 İnceleme alanını kapsayan Bingöl Genç yö-resi, yağışların fazla ve donma çözülme etkisinin çok görüldüğü bir bölgedir. Bu çalışmada Genç böl-gesinde özellikle yağışlardan sonra görülen malze-me akması, kaya yuvarlanması ve toptan kayma olaylarına karşı önlem alınması gerekmektedir. Bu amaçla arazide incelemeler ve laboratuvar deneyleri yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

 Yapılan çalışmada şev stabilitesi problemleri görülen bölgede yapılmış sondajdan elde edilmiş ve-riler ve yine sondajdan elde edilmiş numuneler üze-rinde yapılmış deneylerin sonuçları kullanılmıştır. Şev stabilite analizleri için Slope isimli programdan yararlanılmıştır.

 Sondajlardan elde edilen numuneler labora-tuarda 7x7x7cm3 boyutlarında 3 adet küp numune haline getirilmiş ve tek eksenli basınç deneyine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak ortalama mukavemet 275MN/m2 elde edilmiştir.

 Sondajlara ve laboratuvar deneylerine daya-nılarak yapılan, kayaların kitlesel davranışlarını genel olarak göstermek için kullanılan en uygun sistem RMR (rock mass rating – kaya kitle sınıfı) sistemidir. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gi-bi kaya kitlesinin dayanımı, RQD değeri, süreksizlik aralığı, süreksizlik durumu, çatlak suyu koşulları gibi faktörlere belli puanlar verilmektedir.

Dokümanın tamamı için tıklayınız...

Ayrıca; Stabilitede Zemin Davranışından Geri Hesap Yöntemi dokümanı için tıklayınız...

Ayrıca; Yol Mühendisliğinde Yamaç ve Şevlerin Stabilitesi PPT Sunumu için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Sektör Analizi(4508)

Veri Analizi ( Data Analizi ) Hakkında(4506)

Risk Analiz Yöntemleri(4497)

Faktör Analizi - 1(4453)

Varyans Analizi Hakkında(4409)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!