Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

29 Ekimle ilgili Şiirler ve Görseller
www.arsivbelge.com
29 Ekim ile İlgili Şiirler ve Görseller29 Ekimle ilgili Şiirler ve Görseller dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
29 Ekimle ilgili Şiirler ve Görseller başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

29 Ekimle ilgili Görseller ve Şiirler

  

29 ekim ile ilgili görsel sonucu 29 ekim ile ilgili görsel sonucu

29 ekim ile ilgili görsel sonucu 29 ekim ile ilgili görsel sonucu

29 Ekimle ilgili Şiirler:

29 Ekim Şiir

Cumhuriyet Bayramı

Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmıŞ.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmıŞ.

 

Yüksek tanklar süslemiŞ,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün baŞlar yukarı.

Akın akın insanlar,
Meydanlara koŞuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coŞuyor.

Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaŞatmak,
Hepimizin emeli.

I. Hakkı TALAS

29 Ekim Şiirleri 
CUMHURIYET

Al yıldızlı al bayraklar, 
Her yanda dalgalanıyor. 
Süslendi evler, sokaklar 
Renk renk ıŞıklar yanıyor.

Yirmi üç yıl önce bugün. 
Cumhuriyet kurdu millet, 
Bize büyük Atatürk'ün, 
Armağanı Cumhuriyet.

En birinci vazifemiz, 
Onun yolunda yürümek. 
Canımız gibi koruruz, 
Cumhuriyet Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin. 
Sabahımız, akŞamımız. 
Kutlu olsun hepimize, 
Cumhuriyet Bayramımız.

Vasfi Mahir KOCATÜRK

29 Ekim Ile Ilgili Şiir 
Cumhuriyet Bayramı Ile Ilgili Şiir

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Canımızsın,
Şanımızsın.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

A. O. Atok

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ile Ilgili Şiir

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı, 
Bir anda dirilsin de Şu milyonla karaltı.

TopraklaŞan ellerde birer meŞale yansın. 
Kim der ki Şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden, 
Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

Canlansın ıŞık selleri olsun da o damla 
BeŞ devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin. 
On beŞ asır on beŞ yılın eb'adına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden, 
Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli: 
Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir Şey ele geçmez Şerefin sade adından. 
Sen arŞı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüŞ ha değilmiŞ, 
Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiŞ.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, 
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden, 
Insan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaŞamak hakkını vermez sana kimse; 
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mithat Cemal KUNTAY

29 Ekim Cumhuriyet 
29 Ekim

Cumhuriyet bayramı
Geldi bize ne mutlu !
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini
Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz Ekimi
KarŞılarız neŞeyle
Çünkü bugün erdik,
Büyük Cumhuriyet'e

Yürüyün arkadaŞlar
Hep ileri koŞalım,
Bugün bayramımız var,
Gelin bayramlaŞalım.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Cumhuriyet Bayramı Şiirleri 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Faydalı zararlı ne?
DüŞtü Gazi'miz öne,
Sormazlardı kendine.
KoŞup dururdu millet,
Sultanın emrine.

Böyle kalmıŞlık geri,
Uzun yollardan beri.
DüŞman yok karŞımızda,
Yabancılar girerken,
Hiç durmadan ileri.

Ata'mızın izinde,
Gittikçe daha zinde.
Dünyayı geçeceğiz;
29 Ekim Şiirleri
Cumhuriyet devrinde.

Arka çevirip düne.
Otuz yıl önce bizi
KavuŞturdu bugüne.

Sultan yok baŞımızda,
Milletin hür sesi var;
Yükselen marŞımızda.
Devrimler dizi dizi,
Dünya seyreder bizi
Hele bir dokun da gör;
DalgalanmıŞ denizi...

Zeki OZAN

Cumhuriyet Bayramı Şiir 
Cumhuriyet MarŞı

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel Şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet !

Dalgalansın her tarafta Şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı !
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiŞtir ; ya ölüm, ya hürriyet !

Cumhuriyet Bayramı Şiirler 
29 Ekim

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

VatandaŞın hür sesi,
Vatanımın neŞesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

Cumhuriyet Bayramı Ile Ilgili Şiir
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bin dokuz yüz yirmi üç,
Saat tam 20.30,
Duyurdu bir iki, üç.
Yüz bir pare topumuz
Sanlı büyük ordumuz
Ünümüzü dünyaya

Dağ, taŞ, dere, ova, çay;
Ağaç, kuŞ, yıldız, gün, ay.
Asker, iŞçi, okullu
NeŞe île dopdolu
Varol ey Cumhuriyet!
Adı güzel hürriyet!

Dökülen kanımızla
Sönmez inancımızla,
KavuŞtuk bizler sana
Can veririz uğruna.
Gel tatlı Şenliğimiz,
Gel kutlu benliğimiz,

Sen, bizim yüzümüzsün,
Gönlümüz gözümüzsün,
Damarımızda kansın.
Dizimizde dermansın.
Selam ey cumhuriyet!
Selam ey büyük millet!

N. Necati ÖNGAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ile Ilgili Şiir

ATATÜRK VE CUMHURIYET

BaŞ eğmiŞken önünde altı asır her zorluk, 
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!.. 
Çatırdattı bu göçüŞ göklerini vatanın, 
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...

Haykırdı kadın, erkek: "Ihtilâl var, ihtilâl"! 
Çiğnenemez yerlerde mübarek, Şanlı hilâl... 
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı, 
Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara 
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!.. 
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak: 
Irkının ŞahlanıŞı ısırttı "Garb"a dudak!..

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından, 
Göl göl oldu her taraf korkak düŞman kanından! 
BirleŞti siperlerde gazilerle, Şehitler, 
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

Dile gelince otuz asırlık Şanlı mazi, 
Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!.. 
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
KavuŞtuk sevgilimiz: Istiklâl, hürriyetle!..

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz, 
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!.. 
Onun kutsal sevgisi taŞıyor içimizden, 
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL

29 Ekim Şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şiirleri

Akıllılar cıktı, at koŞturduk,
Orta Asya’ya Turna’ya,
Beceriksizler çıktı,
Kapandık Anadolu’ya.

KurtuluŞ savaŞı verdik, uğurunda,
Şehit olduk, birler, binler, hepimiz,
Bağımsız yaŞamak, hür vatanda gayemiz
YaŞasın Cumhuriyet
Gönderen: Ahmet Furkan Aydın

Cumhuriyet Bayramı Şiirleri

 

TÜRKIYE CUMHURIYETI

Türk oğlu Türk'üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ürkmeyeceğiz kat'iyen. 
Rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var
Kanla kemikle kutsallaŞmıŞ toprağımız var. 
Inançlıyız, gururluyuz alnımız açık
Yarınlar bizimdir artık yolumuz açık. 
Elinde silâh Mehmetçik nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar. 
Umudumuz her Şeyimiz gençlerde
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi, uyanın... Artık gidiyoruz aydınlığa
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa düŞeriz karanlığa. 
Rahat uyusun, Şehitlerimiz, atalarımız
Inmeyecek gökten yere bayrağımız. 
Yorulmak, yılmak yakıŞmaz bize
Elbette tarih ŞaŞacak azmimize. 
Türk'üm, Türk'üz, Türk kalacağız
Ilimle, insanlıkla, dünyaya sesimizi duyuracağız.

Ahmet TAŞDELEN Koçarlı Çok Programlı Lisesi Öğretmeni /AYDIN

29 Ekim Şiiri

29 Ekim

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

VatandaŞın hür sesi,
Vatanımın neŞesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

Kısa 29 Ekim Şiirleri

AKDENIZ'E DOĞRU

Eğilmez baŞımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, 
Yuvaları dağılmıŞ bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koŞtuk... 
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koŞtuk...

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, 
Kıpkızıl ufuklardan taŞtı al bayrağımız.

KoŞtuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa 
Canavarlar diŞinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, 
Yuvaları dağılmıŞ bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez baŞımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Ömer Bedrettin UŞAKLI

kaynak: yenimakale.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Kuyruklu Şiir - Orhan Veli Kanık(5739)

23 Nisan Konuşma Metinleri, Güzel sözler ve Şiirler(5694)

Fahriye Abla Şiirinin Muhteva ve Şekil Olarak İncelenmesi(5608)

Kayıklar - Şiirleri(5508)

Enerji Tasarrufuyla ilgili şiirler(5505)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!