Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Proje Taslağı Örneği
www.arsivbelge.com
Proje Taslağı Örnek İncelemeProje Taslağı Örneği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Proje Taslağı Örneği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

ÖRNEK PROJE TASLAĞI

Proje Adı : Sistem Tasarımı ve Ürün İyileştirme Uygulaması

Proje Tanıtımı :

Mevcut üründe gözlenen problemler veya yeni ürün geliştirmek için yapılacak Ar-Ge faaliyetleri ve bunlarınişletmeye ve ürünlerine sağlayacağı katma değer kısaca açıklanmalı.

 

1-      Projenin başlatılma gerekçeleri

Projenin başlatılmasındaki nedenler (mevcut bir ürünün iyileştirilmesi veya yeni bir ürün\teknik geliştirilmesinin gerekçeleri vb.) sıralanmalıdır

2-      Projenin amacı

Projede amaçlanan hedefler açık olarak yazılmalıdır

3-      Proje çıktıları ve başarı ölçütleri

Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar maddeler halinde verilebilir. Hangi durumda proje başarıya ulaşmış sayılacaktır ve başarı kriterleri nelerdir, sayılmalıdır 

4-      Proje Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar

Projenin yürütülmesi aşamasında ne tür teknik ve yöntemlerin kullanılması düşünülmektedir. İnsan kaynakları ve  iş paketleri nasıl organize edileceği genel olarak verilmeli ve planlanan aşamalar sıralanmalıdır.

5-      Projede yeralan Ar-Ge aşamaları

Önerilen projede aşağıda sunulan  aşamalardan  mevcut olanlar açıklanmalıdır 

 1. Kavram Geliştirme : Mevcut ürün veya yeni geliştirilecek ürün  iyileştirmesi bir proje kavramı olarak verilebilir.
 2. Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü : Geliştirilen projenin  teknik ve ekonomik yapılabilirliği tartışılmalıdır.
 3. Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuvar Çalışmaları: Tasarım aşamasına geçiş süreci içerisinde özellikle kullanılacak olan algoritma ve yöntemlerin  belirlenmesi ve uygulanacak testler sıralanabilir
 4. Tasarım : Algoritma ve yöntemler belirlendikten sonra proje sürecinde yaşanan problemlerin çözümü ve elde edilen entegre sistemin test problemleri ile nasıl test edileceği açıklanabilir.
 5. Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları : Tasarlanmış olan sistemin test sonuçlarından sonra geliştirilmesi ve gerçek problemler ile test çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği açıklanabilir.
 6. Prototip Üretimi : Son ürün olarak bir prototipin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 

 

Sunulan proje çıktılarının firma ve firma ürünlerinin ekonomik ve rekabetçi yönlerine sağlaması beklenen katkılar sıralanabilir.  Bu katkılar sonrasında ne tür yaygın etkiler bekleniyor açıklanabilir.  Risk oluşturan unsurlar belirlenebilir.

 

 

Projenin hangi aşamaları, hangi öngörülen süreler içerisinde katedeceği bir iş akış şeması ile belirlenmelidir. Aşağıda örnek bir iş akış diyagramı verilmiştir.

 

İŞ AKIŞ ŞEMASI

İşin Tanımı

2008

2009

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

O

Ş

M

N

M

H

1. Literatür Taraması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Altbirim Tasarımları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Teorik olarak Analizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Simulasyon Test ve Doğrulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistem Entegrasyonu ve Test Aşaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Testlerinin Gerçekleştirilmesi, Ürün Ticarileştirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen iş akış diyagramı içerisinde herbir iş paketinin ayrıntılı olarak tanımlanması gerekmektedir. Örneğin birinci iş paketi için şu şekilde bir tanımlama aşağıda verilmiştir.

 

İŞ PAKETİ TANIMLAMA FORMU

Proje Adı

Sistem Tasarımı ve Uygulaması

İş Paketi No/Adı

1. Literatür Taraması

Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi

01.01.2008- 01.03.2008  (2 Ay)

İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz :

 • Literatür taraması
 • Teknolojik yapılabilirlik etüdü
 • Makine Teçhizatın temin edilmesi
 • Genel Plan Oluşturulması

İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz :

Hedeflenen proje çıktılarına etkin bir şekilde ulaşabilmek amacı ile  literatürde meydana gelen en son gelişmelerin izlenmesi için geniş çaplı bir araştırma yapılacak ve izlenecek yöntem, literatürde rapor edilmiş olan problemler ve önerilen çözümlerin güncellenmesi yapılacaktır.

İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz :

Bu iş paketi deney, test ve analiz içermemektedir

İş paketi çıktılarını ve başarı kriterlerini belirtiniz :

 • Literatür taraması ve  yaşanan en son gelişmeler hakkında bilgi birikimi
 • Literatür taraması sonucunda genel teknolojik yapılabilirliğin belirlenmesi
 • Genel planlamanın yapılması

Dolayısı ile literatür araştırmasının ve ona bağımlı olarak teknolojik yapılabilirlik ve genel planlamanın gerçekleştirilmesi başarı kriterlerimizdir.

Elde edilen çıktıların diğer iş paketleriyle ilişkisini belirtiniz :

Bu iş paketi diğer tüm iş paketlerinin alt yapısını oluşturacaktır.

Proje yönetiminin nasıl organize edildiği gösterilmeldir. Aşağıda 3 Ar-Ge mühendisi ve bir teknikerden oluşan bir proje ekibinin organizasyonu verilmiştir. Ayrıca varsa danışmanlıklar da yazılmalıdır.

 

PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

PROJE ORGANİZASYON ŞEMASI

  Yukarıdaki organizasyon doğrultusunda herbir proje elemanın proje çerçevesinde yapacakları iş tanımları da ayrıca verilebilir. Aşağıda böyle bir tanımlama genel hatları ile sunulmuştur.

 

Proje biri proje yöneticisi, 4 Ar-Ge mühendisi tarafından yürütülecektir. Proje organizasyon şeması yukarıdaki şekilde verilmiştir.

Proje geliştirilecek ürün konusunda uzmanlığa sahip olan firmamız Ar-Ge mühendisi Cemal GUR tarafından yürütülecektir. Proje ekibinin proje çerçevesinde iş dağılımı aşağıda verilmiştir.

 1. Cemal GUR (Proje Yürütücüsü)
 •                   Projenin yönetimi ve kordinasyonu
 •                   Altbirimleri için uygulanacak genel yöntemlerinin belirlenmesi
 •                   Haftalık ve aylık toplantıların organizasyon ve yönetimi
 •                   Proje bulgularının yayınlanması
 •                   Raporların hazırlanması ve kontrolü
 •                   Kullanılacak sistemlerin belirlenmesi
 •                   Patent başvurusu için gerekli işlemlerin takibi

 Sunulan proje çerçevesinde yapılacak harcamalara ilişkin bir bütçenin oluşturulması gerekmektedir. Bütçe formlarında personel giderleri, makina-teçhizat, sarf malzemesi, seyahat vb. gibi desteklenen giderlerin gösterimini yapmalıdır. Aşağıda  bir iş paketi için öngörülen personel giderleri verilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU

Proje Adı

Gerçek Zamanlı Görüntü İşlem ve Örüntü Tanıma için Gömülü Sistem Tasarımı ve  Ürün İyileştirme Uygulaması

İş Paketi No/Adı

2. Altbirim Tasarımları

Adı Soyadı

İş Paketindeki Görevi

Firmadaki Ünvanı

Adam/Ay Oranı

Ay

Toplam

Adam-Ay

Aylık Maliyet

Toplam

Cemal Gür

Proje Yöneticisi

Ar-Ge Mühendisi

0,4

3

1,2

4.000,00 YTL

4.800,00 YTL

AR-GE MUHENDİSİ

Ar-Ge Mühendisi

Ar-Ge Mühendisi

1

3

3

3.500,00 YTL

10.500,00 YTL

Grafiker

Grafiker

Grafiker

1

3

3

2.500,00 YTL

10.500,00 YTL

Tekniker

Tekniker

Tekniker

1

3

3

2.500,00 YTL

10.500,00 YTL

İŞ PAKETİ TOPLAM ADAM-AY =

10,2

TOPLAM

36.300,00 YTL

 

kaynak: nigde.edu.tr

Proje Taslağını Word formatında indirmek için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
5. Sınıf Fen ve Teknoloji Proje Konuları (5549)

İlginç Pratik Kullanışlı Proje Örnekleri(5540)

PMBOK ( Project Management Body of Knowledge )(5518)

Kibrit Çöplerinden Eyfel Kulesi Yapımı(5504)

Robot Kollar ve Proje Örneği(5494)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 2

Tüm Yorumlar Aşağıda Listelendi!

Habibe güler - 17.12.2016, 16:20
 

İyi bir sitede benim istediğim basamakları doğru bir şeklinde yazarmısınız???


SANANE - 25.10.2018, 09:10
 

FARKLI siteye de bakcam


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!