Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Basın Yayın Bölümü Mesleği
www.arsivbelge.com
Basın Yayın Bölümü Mesleği dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Basın Yayın Bölümü Mesleği başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Basın Yayın Bölümü Mesleği Hakkında Bilgi

Dünyada, ülkenizde ve yaşadığınız yerde olup bitenlerden haberdar olmak için bastıramadığınız bir merak ve ilginiz varsa, bir de öğrendiklerinizi paylaşmaktan keyif alıyorsanız ve bunu önemli görüyorsanız, Basın ve Yayın eğitimi almak için çok uygun bir aday olabilirsiniz. Olup biten her şey dolaylı ve dolaysız her bireyin yaşamını etkilediği için haber alma özgürlüğüne sahibiz. Günümüz koşullarında bu özgürlüğün kullanımı önemli ölçüde profesyonellerce bizim adımıza gerçekleştirilmektedir. Demokrasinin sigortası olarak kabul edilen basının bir parçası olmak istiyorsanız sizin yeriniz Basın ve Yayın Bölümü. 

Türkiye’de kurulan ilk İletişim Bilimleri Fakültesi’ndeki bölümümüz, başından beri yeterli ve doğru teorik bilgiyle temellendirilmiş üst düzey pratik becerilerle donatılmış mezunlar verme amacını gerçekleştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak, yüksek teknolojik olanaklar eğitimimizin doğal bir parçasıdır. Toplumun doğru, zamanında ve yeterli haber alma özgürlüğü olduğu bilincini hiçbir zaman yitirmeden haberciliğin hakkını verebilen, gerekli yeni iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip mezunlarımız, sektörde kazandıkları başarılarla bölümümüzü en iyi şekilde temsil etmektedirler.

Mezunlarımız yazılı basında muhabir, foto muhabiri, sayfa tasarımcısı, editör olarak; televizyonlarda muhabir, kameraman, spiker, editör olarak çalışabilirken benzer amaçlı işlevlerle İnternet ve radyolar gibi tüm kitle iletişim ortamlarında farklı süreçlerde görev alabilmektedir.

Nasıl bir bölüm? 
Basın ve Yayın Bölümü’nün bilim alanları şunlardır:

  • Gazetecilik
  • İnternet Gazeteciliği
  • Televizyon Haberciliği
  • Radyo Yayıncılığı
  • Sayfa Tasarımı
  • Basın Fotoğrafçılığı

Öğretimlerine bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimiyle başlayan öğrenciler, kalan dört yıllık eğitim sürecinin ilk iki yılında Basın ve Yayın Bölümü’nün temel derslerinin yanı sıra, fakültenin diğer öğrencileriyle birlikte, genel kültür ve iletişim biliminin temel dersleri olan Sosyoloji, Psikoloji, Sanat Tarihi, Estetik, İletişim Bilimine Giriş, İletişim Kuramları, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi dersleri de alırlar. Son iki yılda öğrencilerimiz akademik danışmanlarının eşliğinde, yukarıda belirtilen vurgu alanlarına bağlı olarak, daha çok uygulama olanağı bulacakları meslek derslerine ağırlık verirler. Teorik ağırlıklı ilk iki yılda da bazı uygulamalı dersler alan öğrencilerimiz, son iki yılda yoğunluklu olarak uygulamalı dersler alırlar. Ancak teorik birikimlerini arttıracakları dersler almaya da devam ederler. Son yıllarında gazete yayımlamak gibi pratik uygulamalar gerçekleştiren öğrencilerimizin eğitimi, sektörden uzmanların deneyimlerinden de yararlanılarak güçlendirilir. Bu amaçla birçok derse sektörden konuk katılmaktadır ve ilgili konularda çok sayıda atölye çalışması, söyleşi, seminer, sempozyum sergi vb. organize edilmektedir.Uygulamalı derslerde kullanılan fotoğraf stüdyosu ve laboratuvarları, televizyon stüdyosu ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Medya Merkezi’nde çalışma olanağına sahip olan öğrencilerimiz mezun olmadan önce ders kapsamı dışında bir haber merkezi, televizyon kanalı (TVA), gazete (Anadolu Haber) ve radyo (Radyo A) deneyimi yaşayabilmektedirler.

Bölümün amacı nedir?
Basın ve Yayın Bölümü’nün temel amacı, haber medyasının yanı sıra, medya sektörünün farklı aşamalarında çalışabilecek donanıma sahip, üretken ve eleştirel bireyler yetiştirmektir. 

Bölümdeki öğrenim programları nelerdir? 
Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde üç ayrı öğrenim programı yürütülmektedir: 

Lisans
Lisans öğrencilerimiz, Öğrenci Seçme Sınavı’nın sonuçlarına göre seçilirler. Lisansa başlama hakkı kazanan öğrencilerimiz, İngilizce dil sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrencilerimiz, bir yıl zorunlu İngilizce dil öğrenimi alırlar. Bölüme her yıl 60 öğrenci kabul edilir. Öğrenim süresi dört yıldır. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Öğrenim dilimiz, Türkçe’dir. Bazı dersler İngilizce yürütülmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarımız, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak açılırlar. 

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. İki dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrencilerimiz, bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, araştırmalarına dayalı ve sözlü olarak savundukları bir yüksek lisans tezi hazırlarlar. Öğrencilerimiz, yaklaşık 2 yıllık sürede yüksek lisans programını tamamlayabilirler. 

Doktora
Doktora derecesi, ders ve tez çalışmasından oluşur. 2 dönem halinde bir yıl boyunca ders alan öğrencilerimiz, bu dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde, yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavı geçen adaylar araştırmaya dayalı ve sözlü olarak savundukları bir doktora tezi hazırlarlar. Öğrencilerimiz, yaklaşık 4 yıllık sürede doktora programını tamamlayabilirler.

Bölümün uluslararası çalışmaları nelerdir?
Basın ve Yayın Bölümü’nün öğretim elemanları, uluslararası dergilerde ve uluslararası konferanslarda araştırmalarıyla yer almakta; öğretim elemanı değişim programları çerçevesinde Avrupa’nın değişik üniversitelerinde ders vermektedirler. Öğretim üyeleri ve öğrenciler uluslararası projelerde görev almaktadırlar. Anadolu Üniversitesi, 2003-2004 tarihlerinden itibaren öğrencilerine Avrupa’da eğitim görme imkânını sağlayan ERASMUS programına yönelik çalışmalara başlamış, bu program 2004 öğretim yılında tam olarak uygulamaya geçmiştir. ERASMUS programı hem lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hem de öğretim elemanları açısından yurtdışında öğrenim imkânı sağlanmaktadır. Öte yandan, karşılıklı anlaşmaların yapılmış olduğu Avrupa üniversitelerinden gelen yabancı öğrenciler de aynı şekilde Anadolu Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim görme şansını yakalamaktadır. Basın ve Yayın Bölümü,  ERASMUS programının etkin olarak uygulandığı bölümlerden biridir. Basın ve Yayın Bölümü’nün 2007-2008 döneminde imzaladığı değişim anlaşmaları Portekiz, Belçika, Yunanistan, Slovenya, Almanya, Danimarka, Romanya, Polonya, Macaristan’daki anlaşmalı üniversiteleri kapsamaktadır. Bölüme 2008-2009 öğrenim döneminde University of Warsaw’dan (Polonya) 2 öğrenci ERASMUS programıyla gelmiş, aynı öğrenim döneminde öğrencilerimiz Universitatea Din Oradea (Romanya) ve Hogeschool Inholland (Hollanda) üniversitelerinde öğretime başlamışlardır. Basın ve Yayın Bölümü’nün karşılıklı anlaşmalarının bulunduğu üniversiteler ve karşılıklı kontenjan sayıları şunlardır:  

Do Minho University-Portekiz: 2
Katholieke Universiteit Leuven-Belçika: 2
Pantheion University of Social and Political Sciences-Yunanistan: 4
Plantijn Hogeschool Van de Provincie Antwerpen-Belçika: 2
The University of Ljubljana-Slovenya: 1
Universitat Kassel-Almanya: 2 
Roskilde University-Danimarka: 2
Universitatea Din Oradea-Romanya: 3
Fachhochschule Wiesbaden-Almanya: 1
Universitatea Spiru Haret-Romanya: 5 
University of Warsaw-Polonya: 3
Kodolanyi Janos University College-Macaristan: 2
University of Bucharest-Romanya: 2  

Gerekli görüşmeler yapılarak söz konusu kontenjanlar arttırılabilmektedir. Bunun yanı sıra, Basın ve Yayın öğrencileri yurtdışında kendi mesleki kariyerlerini ilerletmek açısından ERASMUS-Staj Programı’ndan da yararlanabilmektedirler. Öğrenciler, bölüm staj koordinatörlerinin de katkılarıyla, Avrupa’da mesleklerini geliştirmeye yönelik belirli kurumlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda yurtdışında staj yapma imkânına, bu şekilde kavuşmuş olmaktadırlar. Özellikle 2008-2009 öğrenim döneminde Basın ve Yayın Bölümü’nün aktif olarak katıldığı bu program sayesinde öğrenciler, gerek Avrupa’da bulunan uluslararası haber ve fotoğraf ajansları gerekse kurumsal kimliği bulunan her türlü basın, televizyon, radyo ve benzerinde çalışma imkânına sahip olmaktadır.

kaynak: iletisimbilimleri.anadolu.edu.tr


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Gazete ve Gazetecilik(4218)

Bakırcılık(4211)

Veterinerlik Mesleği Hakkında(4209)

Marangoz ve Marangozluk Mesleği Hakkında(4203)

Sanat Tarihi Bölümü(4190)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!