Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Eğik Düzlemin İncelenmesi
www.arsivbelge.com
Eğik Düzlemin İncelenmesi DeneyiEğik Düzlemin İncelenmesi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Deneyin Amacı; Eğik düzlem kullanarak yapılan işi bulmak ve yükseklik ile eğik düzlemdeki sürtünme kuvvetinin cismin hareketine etkisini incelemek. Deney Hakkında Bilgi: İki ucu arasında yükseklik farkı bulunan yüzeyler eğik düzlem olarak bilinir. Dik üçgen şeklindeki bu düzenekler hayatımıza kolaylık getirir. Ağır yükleri bulundukları yerden yüksek bir yere kaldırmak kolay değildir. Bunun için, kaldıracağımız yükü yerçekimine dik olarak değil de, eğimli bir yapı üzerinde kaldırmak daha kolaydır. Burada yaptığımız iş hep aynıdır. İster yükü doğrudan kaldıralım, ister eğik bir yapı kullanarak kaldıralım, eğer aynı yüksekliğe çıkarmak istiyorsak yapılan iş değişmez. Yazının Tamamı aşağıdadır!

Deneyin Adı: Eğik Düzlemin İncelenmesi

Deneyin Amacı : Eğik düzlem kullanarak yapılan işi bulmak, ayrıca yükseklik ve eğik düz-lemdeki sürtünme kuvvetinin cismin hareketine etkisini incelemek.

Teorik Bilgi :

İki ucu arasında yükseklik farkı bulunan yüzeyler eğik düzlem olarak bilinir. Dik üçgen şek-lindeki bu düzenekler hayatımıza kolaylık getirir. Ağır yükleri bulundukları yerden yüksek bir yere kaldırmak kolay değildir. Bunun için, kaldıracağımız yükü yerçekimine tam dik olarak değil de, eğimli bir yapı üzerinde kaldırmak daha kolaydır. Burada yaptığımız iş hep aynıdır. İster yükü doğrudan kaldıralım, ister eğik bir yapı kullanarak kaldıralım, eğer aynı yüksekliğe çıkarmak istiyorsak yapılan iş değişmez. Eğik düzlem üzerinde bulunan bir cismin hareketi e-ğim açısına bağlıdır. Eğim açısı büyüdükçe cisim daha kolay hareket eder. Eğim açısı küçül-dükçe hareket güçleşir. Ayrıca düzlemin sürtünme kuvveti de harekete etki eden diğer bir fak-tördür. Eğik düzlemde daima yoldan kayıp, kuvvetten ise kazanç vardır.

Deneyin Konusu ile İlgili Bilimsel Kavramlar :

İş : Bir cismi herhangi bir yerden başka bir yere götürürken yaptığımız olaya denir. Örneğin bir kitabı yerden alıp masa üzerine koymak, bir iş yapıldığını belirtir.

Eğik Düzlem : Ağır yükleri bulundukları yerden yüksek bir yere kaldırmak için faydalanılan, bir ucu daha yüksekte bulunan ve yatayla belirli bir açı yapan düzleme “eğik düzlem” denir. Bu esnada daha az kuvvet uygular ve yaptığımız işe kolaylık getiririz.

Sürtünme Kuvveti : Cisimlerin, üzerinde bulundukları konuma göre değişen tutucu kuvvete denir. Bir cismi yerinden oynatarak sürüklemek istediğimizde, o cismin bulunduğu yüzeyle i-lişkili olarak, uyguladığımız kuvvete daima ters yönde bir sürtünme kuvveti vardır.

Deneyde Kullanılan Araçlar :

 

 • Bağlama Parçaları
 • Statif Çubuk
 • Eğik Düzlem Arabası
 • Eğik Düzlem Tahtası
 • Küçük Bünzen Kıskacı
 • Cam
 • Plastik Dosya
 • Dinamometre
 • Yarıklı Ağırlık Takımı
 • Metre
 • Naylon İplik
 • Üç Ayak

Deneyin Yapılışı :

-         Elimizdeki araç-gereçlerle şekildeki gibi bir eğik düzlem oluşturduk. Oluşturduğumuz eğik düzlemin yüksekliğini ve boyunu ölçtük.

-         Dinamometreye bağladığımız arabayı eğik düzlem yüksekliğine çıkarttık ve ağırlığını ölçtük (250gr). Sonra da eğik düzlem üzerinde aynı yüksekliğe çıkararak ağırlığını ölçtük (125gr).

-         Deneyimizin bir diğer kısmı olan, eğik düzlem yüksekliğinin cismin hareketine etkisi-ni anlamak için, tahta ile masa yüzeyi arasındaki açıyı kademe kademe büyülterek yüksekliği artırdık; ayrıca araba üzerine ağırlıklar koyarak her defasında dinamometre-deki değerleri okuduk.

-         Son olarak, eğik düzlem yüzeyinin cinsiyle alakalı olan, cismin hareketi ile sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi inceledik.

-         Tahta, cam ve plastik dosya kullanarak her defasında dinamometre değerlerini ölçtük.

EĞİK DÜZLEM ve İŞ

 

Kuvvet (N)

Yer Değiştirme (m)

İş (N.m)

Arabayı kaldırdığımızda

2,5

0,5 (düzlem yüksekliği)

1,25

Arabayı çektiğimizde

1,25

1 (düzlem boyu)

1,25

 

EĞİK DÜZLEM YÜKSEKLİĞİNİN, KUVVETLE VE HAREKETLE OLAN İLİŞKİSİ

( Düzlemin boyu daima 1 metre olmak koşuluyla)

Eğik Düzlem yüksekliği (cm)

Ağırlıklar

Kuvvet (N)

50

Araba

1,25

Araba + 50 gr

1,50

Araba + 100 gr

1,75

70

Araba

1,75

Araba + 50 gr

2,10

Araba + 100 gr

2,45

80

Araba

2,00

Araba + 50 gr

2,40

Araba + 100 gr

2,80

(Yükseklik arttıkça hareketin zorlaştığını unutmamalıyız)

 

SÜRTÜNMENİN, KUVVETLE VE HAREKETLE OLAN İLİŞKİSİ

Eğik Düzlem Yüzeyinin Cinsi

Kuvvet (N)

Plastik Yüzey

2,5

Tahta Yüzey

2,8

Cam Yüzey

3,2

(Sürtünme arttıkça cisim daha kolay tutunur)

 

Deney ile İlgili Sorular ve Cevaplar :

SORU 1 : Eğik düzlem kullanmanın amacı nedir?

CEVAP 1 : Eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlar ve iş kolaylığı getirir.

SORU 2 : Eğik düzlemin faydasını hayatımızdan bir örnekle açıklayınız.

CEVAP 2 : Yüksek bir yere çıkarmak istediğimiz herhangi bir yükü, direkt olarak çıkarmak yerine, eğik düzlem oluşturup, onun üzerinde daha kolay çıkarabiliriz.

SORU 3 : Eğik düzlemde yükseklik arttıkça cisme etkiyen kuvvet nasıl değişir?

CEVAP 3 : Yükseklik arttırmak kuvveti de arttırır. Buda işi zorlaştırır.

 

SORU 4 : Eğik düzlemdeki eğim açısıyla kuvvet arasındaki ilişki nasıldır?

CEVAP 4 : Eğim açısı arttıkça yükseklikte artacağından, yükü hareket ettirmek için uygulaya-cağımız kuvvet de artar.

SORU 5 : Eğik düzlemin boyu ile kuvvet arasındaki ilişki nasıldır?

CEVAP 5 : Eğik düzlemde uzunluk arttıkça yükseklikte artacağından uygulanan kuvvette her-hangi bir değişiklik olmaz.

SORU 6 : Bir arabanın eğimi fazla olan bir yolda yokuş çıkması zordur. Bunun sebebi nedir?

CEVAP 6 : Eğim fazlalaştıkça yolun yüksekliği artar. Buda arabanın zor çıkmasına sebeptir.

SORU 7 : Eğik düzlemdeki sürtünmenin, kuvvetle olan ilişkisi nasıldır?

CEVAP 7 : Sürtünme yüksekse cisim aşağıya kaymaz. Buda uygulanan kuvveti azaltır

SORU 8 : Elimizdeki bir takozu 10 metre yukarı çıkarmak istiyoruz. Kullanabileceğimiz uzun bir halı ve bir de tahta var. Takozu en kolay nasıl çıkarırız?

CEVAP 8 : İlk önce elimizdeki tahtayla bir eğik düzlem oluşturmalıyız. Bundan sonra yapaca-ğımız nokta önemlidir. Halıyı tahta üzerine sererken, tüylerinin yönü yukarı doğru olacak şekilde sermeliyiz. Bu şekilde takoz aşağıya kaymayacak, yukarıya da daha kolay çıkacaktır.

SORU 9 : Yüksekliği 1 metre, boyu ise 4 metre olan bir eğik düzlem üzerinde duran cismin ağırlığı 10 N. ise, kaç N.’ luk bir kuvvetle bu cisim sabit bir noktada tutulabilir?

CEVAP 9 : Kuvvet x Boy = Yük x Yükseklik è bağıntısına göre 10 x 1 / 4 = 2,5 N.

SORU 10 : Direkt kaldırmak yoluyla herhangi bir yüksekliğe çıkarmak istediğimiz yükü, eğer eğik düzlem yardımıyla aynı yüksekliğe çıkarsaydık yaptığımız iş değişir miydi?

CEVAP 10 : Yapılan iş değişmez. Çünkü çıkarılan yükseklik aynıdır. Yani cismin kazandığı potansiyel enerji her iki koşulda da eşittir.

Deneyle İlgili Eleştiri Noktaları :

 • Oluşturduğumuz eğik düzlem düzenekleri tam olarak sabit durmamaktadır.
 • Dinamometrede okunan değerlerde hassas ölçümler yapılamamaktadır.
 • Sürtünmeyi incelerken kullandığımız yüzeyler tutarsız değerler çıkarmaktadır.

 Deneye Getirilen Yenilikler :

* Eğer gerçekçi bir eğik düzlem üzerinde çalışmak istersek, dik üçgen şeklinde bir ta-koz kullanabiliriz.

*Eğik düzlemin üst ucuna bir makara ekleyip iki basit makineyi beraber inceleyebiliriz.

*Sürtünmeli yüzeyler kullanırken, aklımıza gelen daha bir çok sürtünmesi fazla olabilen yüzeyler kullanabiliriz.

Deney Hangi Bilimsel ya da Teknolojik Gelişmelerin Temelini Oluşturmaktadır?

Günlük hayatımızda eğik düzlemin kullanıldığı alanlar pek çok yerde karşımıza çıkmak-tadır. Bir çok alışveriş merkezinde, alışveriş sepetlerinin üst katlara daha kolay taşınabilmesi için, eğik biçimde basamakları olmayan yürüyen yollar bulunur. Bu yollar sayesinde müşteri-ler alışverişi zorluk çekmeden yapmaktadır. İnşaat alanlarında el arabalarının belirli seviyede yüksek yerlere çıkarılabilmesi için, tahtalardan yapılmış eğik yüzeyler kullanılır. El arabası bu yüzey üzerinde daha kolay taşınır. Kendimizden de örnek verecek olursak, ağır bir cismi 10-15 basamaklı bir merdivenden yukarı çıkarmak oldukça zordur. Bu işi kolaylaştırmak için, merdiven üzerine koyacağımız düz bir tahta kullanabiliriz. Bu tahtanın üzerine cismi koyup ittiğimizde daha az kuvvet harcamış oluruz.


Ekleyen:Ali Durmaz
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 9

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

beytoo - 11.07.2015, 02:18
 

teşekkürler


Merve Püsküllü - 29.12.2015, 14:38
 

Harika .Allah razı olsn herkese tavsiye ederim. ..


isimsiz - 08.11.2016, 17:11
 

eğik düzlem uygulanan kuvveti artırır mı ?(L si uzun olup uygulanan kuvvet küçük olsa da


Ziyaretçi - 13.12.2016, 05:56
 

LoL


Tttt - 07.01.2017, 14:22
 

İyii


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!