Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Rum ve Süryani Soykırımı Hakkında
www.arsivbelge.com
Rum ve Süryani Soykırımı Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Rum ve Süryani Soykırımı Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Rum ve Süryani Soykırımı Hakkında Çeşitli Tez-Antitez İddialar:

Rum Soykırımını (Rum Kıyımı) Savunan İddialar:

I. Dünya Savaşı esnası ve sonrasında (1914–1923 arasında), Osmanlı İmparatorluğu hükümetinin ülkedeki Rum nüfusa karşı yürüttüğü kampanya sonucu oluşan kırımdır. Bu kampanya çeşitli katliamlar, ölümüne sürgünler ve mezalim içermekteydi. Çeşitli kaynaklara göre, bu süreçte yüz binlerce Osmanlı Rum vatandaşı öldürüldü. Bu katliamlarından kurtulan Rumlar ise Rusya topraklarına kaçtı. Buna rağmen, yine de 1919-1922 Kurtuluş Savaşı sonucu yapılan nüfus değişimiyle Batı Anadolu'da yaşayan Rumlar ülkelerine döndü. Çeşitli taraflar bunun Osmanlı yönetimi tarafından uygulanan sistematik bir yok etme harekâtı ve soykırım olduğu savunulmaktadır.

Hikmet Bayur tarafından hazırlanıp Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk İnkılâbı Tarihi adlı kitapta 800.000 Ermeninin yanı sıra 200.000 Rumun da katli ve tehcir yüzünden veya amele taburlarında öldüğüne dair bilgi Yarbay Nihat'ın bizim resmi kaynaklara göre de doğru saymak gerekir yazısıyla birlikte aktarılmaktadır.

Henry Morgenthau, 200.000 - bir milyon Rumların her yerde grup halinde toplanıp iç bölgelere dağıtıldığını ancak, Ermeniler ile farklı olarak genel bir kırıma uğramadıklarını aktarmaktadır. Elefterios Venizelos ise Paris Barış Konferansı'nda 300.000 Rum'un yok edildiğini ve 450.000 Rum'un Yunanistan'a sığındığını ileri sürdü. Doğan Avcıoğlu ise büyük çapta bir Rum kıyımının yapıldığına dair fazla bilginin olmadığını aktarmaktadır.

Yunan kaynaklarında, soykırım ile ilgili kişiler arasında, Alman İmparatorluğu'nun Atina Gesandter'i Hans von Wangenheim'in şansölye Bernhard von Bülow'e yolladığı rapordan alıntı yapılarak "Türk Başbakanı" "Sefker Pasha"nın adı ve Merkez "Kolordu"ya bağlı bir kumandan "Mehmet Azit"'in adı anılmaktadır.

Pontus İsyanı ve Koçgiri İsyanı olarak adlandırılan olaylar sırasında gerçekleştirilen katliamlarda Sakallı Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusu tarafından öldürülen Rumların sayısı, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı'nın gösterdiği resmî rakama göre, 11.181 kişidir.

Rum Kıyımının Doğru Olmadığını Savunan İddialar:

Pontus Rum Çeteciliği: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde(Samsun-Artvin arası), Pontus çeteciliğinin kökleri Balkan Savaşlarında askere alınması gereken Rum gençlerinin askerden kaçarak köylerin etrafında asker kaçağı, çeteler olarak dolaşmaya başlamasına kadar iner.

Daha önce bölgede bu tür anarşiye izin verilmemiş ve münferid olaylar rutin uygulamalarla kontrol altına alınmıştır.Fakat, Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı İmparatorluğu çatırdamaya başladığından son yıllarda ortaya çıkmış zengin Rumlar, güç göstergesi ve güvenlik için Türk köylerini basarak katliamlar yapan bu çeteleri el altından beslemeye başlamıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ordumuz küçülüp bütün silahlarımız elimizden alınınca artık Osmanlı'nın Karadeniz Bölgesindeki Rum çetelerine karşı Türk halkı savunmak için bile bir kuvvete sahip olmadığı görülünce kuvvete karşı her zaman zayıflık ve itibarsızlık gösteren, hükümette bir acizlik görünce hemen başını kaldıran Rum çeteleri anında kendini göstererek saldırgan bir duruma geçtiler.Bizim elimizden silahlarımız alınmasına karşın onlara yurt dışından açıkça silahlar getiriliyordu.İngilizler Samsun'a çıktıkları zaman Rum çetelerine 10 bin silah dağıttılar.Ayrıca Pontus dedikleri bölgede Türklerden sayıca az olan Rumları çoğaltmak için Rusya'da yaşayan Rumları vapur vapur Samsun ve çevresine çıkarmaya ve bizim topraklarımıza yerleştirmeye başladılar.

Aynı zamanda, böyle yurt dışından doldurma suretiyle Türk nüfus çoğunluğuna yetişmenin mümkün olmayacağını anladıklarından çeteler artık çekinmeden Türk nüfus çoğunluğunu ortadan kaldırmak için köyleri basarak Türkleri katletmeye başladılar.Çetelerin katliamına sahne olan yerler ağırlıklı olarak Samsun, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Çarşamba, Terme, Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova, Tokat, Erbaa, Zara, Ordu, Giresun, Trabzon Rize ve ilçeleri idi......

Kaynaklar: tr.wikipedia.org, [Karadeniz'de Postmodern Pontusculuk, Mehmet Bilgin], [Pontus Meselesi, Dr. Yılmaz Kurt]

Süryani Soykırımı Hakkında Çeşitli İddialar:

Süryani Soykırımını Savunan İddialar:

1914-1920 yılları arasında Kuzey Mezopotamya ve kısmen Güneydoğu Anadolu'daki Asuri nüfusu Osmanlı birlikleri tarafından zorla göç ettirildi ve öldürüldüler. Toplam ölü sayısı 270 bin ila 300 bin arasındadır.

Ermeni ve (Rum) soykırımlarıyla benzer kontekst ve döneminde gerçekleştirildi. Fakat Asuri Soykırımı hakkındaki modern bilim çevresi nispeten yeni oluşturuldu ve büyük ölçüde Ermeni Soykırımı araştırmalarının gölgesinde kaldı.

2007 yılında Uluslararası Soykırım Alimler Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin 1914 - 1923 yılları arasında vuku bulan hristiyan azınlıklarına yönelik harekâtının Ermeniler, Asuriler ve Pontoslular ve Rumlara yönelik soykırım olduğu konusunda fikirbirliğine ulaştı. Genocide Watch'in başkanı ise Türkiye hükûmetinin 1990'lu yıllarda Osmanlı Devleti'nin Asuriler, Rumlar ve Ermenileri dahil olmak üzere hristiyan nüfusuna yönelik soykırımı reddinin dünyanın önde gelen soykırım bilim insanları tarafından tanınmamayışını onayladı.

Süryani Soykırımınının Doğru Olmadığını Savunan İddialar:

Karşıt görüş, temelde kayıpların var olduğunu ama bahsedilen kadar çok olmadığını, yaşananların devletle ilişkili sistematik bir hareket sonucu ortaya çıkmadığını ve ayrıca kayıpların iki taraftanda gerçekleştiği görüşü üzerinde durur.

Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof Bülent Özdemir, osmanlı döneminde ermeniler için bir göç ettirme kararı olmasına karşın ilgili dönemde özel olarak süryanileri içeren hiçbir karar alınmamasının, yaşanan kayıpların devlet temelli sistematik bir yaklaşım sonucu olmadığını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca Nasturiler'nin (Doğu Asurileri)Rusların yanında savaştığını bu yüzden yenilincede İran ve Irak'a göç etmek zorunda kaldıklarını iddia ediyor.

O dönemdeki Asurilerin askeri olarak örgütlendiği ve başka devletler yanında çarpıştığına ilişkin birçok kaynak vardır. Hakkari civarında Ruslarca silâhlandırılmış olan 25.000 Doğu Asuri savaşçı tespiti bunlardan biridir.

Aynı kaynaktan bir diğer bilgide Süryanilerin müslümanlara yönelik yaptığı katliamlardır. İngiliz İstihbarat Servisininde(Secret Intelligence Service) görevli Binbaşı E.W.C. Noel'in 1916 yılında olaylar hakkında yazdığı rapor:

'"1916 yılının ilkbahar ve yazında, Rus ordusunun ve ona eşlik eden Hıristiyan öç ordusunun işgal ederek tahrip ettiği bölgede yapmış olduğum ve 3 ay süren gezi sonunda, Albay Ağa Petros'un mektubunda Türkler aleyhine yapmış olduğu şikâyetler kadar, Türklerin de kendi düşmanlarına karşı güçlü şikâyetleri olduğunu söylemekte zerre kadar kuşkum yoktur. Yerel sakinlerin ve görgü tanıklarının genel ifadelerine göre, Ruslar, kendilerine eşlik den Nesturi ve Ermenilerin önerileri ve kışkırtmalarıyla, ellerine düşen Müslüman sivil halkı, hiç ayrım yapmadan kesip öldürmüşlerdir. Revandız kentinin tahribi ve ora halkının toptan kırıma tabi tutulmuş olması bunun tipik bir örneğini oluşturur. Revandız ve Neri ilçelerinden geçen bir gezginci, orada, Hıristiyanların Müslümanlara karşı genel ve toptan yapmış oldukları vahşetin belirtilerini bulacaktır. Bundan daha korkunç ve daha yaygın bir olay düşlemek güç olacaktır".

Kurban sayısı karmaşası bir diğer ilginç noktadır. California'da ölen 250.000 Asuri için anıt dikilirken kimi kaynaklar bu sayıyı 1.000.000 yani 4 katına kadar çıkarır. Bu büyük fark olayın tarihsel olarak tam açığa kavuşturulmadığın simgesidir.

kaynak: tr.wikipedia.org


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Rum Mimarisi - Ayvalık Evlerinin Özellikleri(11533)

Dünyadaki Büyük Katliamlar(3360)

Ermeni Yalanı - Sözde Soykırım(2129)

Rum Mimarisi ve Bozcaada Örneği(1618)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!