Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Yapı Denetimi
www.arsivbelge.com
Yapı Denetimi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yapı Denetimi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Yapı Denetimi Hakkında Bilgi

YAPI DENETİMİN TARAFLARI

Yapı Denetimde üç taraf bulunmaktadır. Bunlar

 • YAPI DENETİM ŞİRKETİ
 • YAPI SAHİBİ
 • MÜTEAHHİT

Yapı sahibi tarafından plan ve projelerin hazırlatıldıktan sonra kanun gereği bir müteahhitle anlaşmak zorundadır. Veya yapının müteahhitliğini Yapı Sahibi Müteahhitlik vasıflarına sahip ise kendiside üstlenebilir. Daha sonra yapı sahibi Yapı Denetim şirketi ile anlaşır. Yapı Denetim Şirketi Yapı Sahibi adına Müteahhidi denetler.

YAPI DENETİMDE KİMLER GÖREV ALIR

            4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun kapsamında meslek hayatında en az 12 yıl fiilen çalışan ve bunu resmi olarak belgeleyen Mimar ve Mühendisler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonuna başvurur. Komisyon tarafından yeterli görülen kişilere Denetçi Belgesi verilir. Bu belgelerin geçerliliği 5 yıl olup bu süre sonunda belgesini yenilemeyenlerin belgeleri iptal edilir.

            Yapı Denetim Şirketlerinde denetçi Mimar ve Mühendislerin yanı sıra Yardımcı Kontrol elemanı Mühendislerde görev alır. Yardımcı Kontrol Elemanlarının görevleri bağlı bulundukları Denetçi Mühendislerin faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Düzenlenen tutanak ve evraklara birlikte imza atarlar.

            Yapı Denetim Şirketinde Çalışan tüm mimar ve mühendislerin belirli bir m2 sınırı vardır. Bu sınırın üzerinde denetleme yapamazlar. Bu m2 aşıldığında bir başka mimar veya mühendis görev alır.

YAPI DENETİMİN GÖREVLERİ

 • PLAN VE PROJELERİN İNCELENİP ONAYLANMASI

Yapı sahibi tarafından ilgili proje denetçilerine hazırlatılan projeler Yapı Denetim Kuruluşuna teslim edilir. Yapı Denetim şirketimize teslim edilen projeler ilgili Denetçi Mimar ve Mühendisler tarafından yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre kontrol edilir. Projede bir aksaklık, hata veya yapıya uymayan bir durum varsa ilgili proje müellifine bildirilerek hatalar düzelttirilir. Kontrolü tamamlanan proje Denetçi Mimar veya Mühendis tarafından onaylanır.

 • RUHSAT DOSYANIN HAZIRLANIP BAŞVURUNUN YAPILMASI

Şirketimiz tarafından onaylanan projelere ek olarak ilgili idarenin istemiş olduğu evraklar yapı sahibi ve müteahhitten toparlanarak bir ruhsat dosyası oluşturulur. Bu ruhsat dosyasıyla birlikte şirket elemanlarımız ilgili idareye ruhsat müracaatını yapar. Gerekli işlemleri takip ederek ruhsat işlemini tamamlarlar.

 • DEMİR DENEYLERİNİN YAPILMASI

İnşaat ruhsatının alınmasından sonra inşaat alanına yapıda kullanılacak olan inşaat demirleri müteahhit tarafından getirtilir. İnşaat alanına gelen demirlerden şirketimiz elemanları tarafından numuneler alınarak laboratuarda deneylerini yaptırır. Deney sonuçları olumlu olan demirler yapıda kullanılır. Sonuçları olumsuz çıkan demirler değiştirilerek yenileri getirtilir. Deney sonuçları olumsuz olan demirler yapıda kullandırılmaz.

 • BİNANIN APLİKE EDİLMESİ VE İLGİLİ İDARE ONAYI

Yapılacak yapının temel safhasında binanın yerleşimine önemle dikkat edilir. Bu aşamada yapının yönü, ölçüleri detaylı olarak kontrol edilir. Yapılan işlemin doğruluğu tarafımızdan tespit edildikten sonra ilgili idareden görevli getirilerek resmi Aplikasyon işlemi yapılır. Resmi onay alındıktan sonra beton döküm izni verilir.

 • KALIP VE DEMİR KONTROLÜ

Yapıda hazırlanan kalıp ve demirler şirketimizde görevli inşaat mühendisleri tarafından kontrol edilir. Bu kontrolde hazırlanan kalıbın projesine uygun olup olmadığı tüm ölçüleriyle kontrol edilir. Projesine uygun olmayan kısımlar düzelttirilir. Kalıpta kullanılan malzemeler kontrol edilir. Çürük veya bozuk kısımlar değiştirilir. Kalıbın sağlamlığı kontrol edilir. Kalıbı tamamlanan yapının demir döşeme işlemine başlanır. Döşenen demirler inşaat mühendislerimiz tarafından projesine ve uygulama kurallarına göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

 • BETON DÖKÜMÜ

Kalıp ve demir kontrolünden sonra beton dökümü esnasında tarafımızdan görevli bir kişi inşaatta hazır durumda bulunur. Beton döküm esnasında betonun kıvamının, vibratör ile işlenmesinin kontrolünü sağlar.

Laboratuar ile irtibat kurulur. Laboratuar elemanları beton döküm esnasında mikserlerden her 100 m2lik inşaat için 6 adet beton numuneleri alır.Ayrıca dökülen betonlara slamp deneyi yapılarak betonun kıvamı ölçülür. Alınan numuneler bir gün inşaat alanında bekledikten sonra laboratuarda kür havuzuna konulur. Kür havuzunda bekleyen numunelerden 3 tanesi 7.günde, 3 tanesi de  28. günde beton basınç deneyi uygulanarak kırılır ve bu sayede betonun basınç dayanımları ölçülür. Şayet değerler olması gerekenden düşük çıkar ise dökülmüş olan beton kırılarak yeniden dökülür.

 • DUVARLARIN KONTROLÜ

Duvarların örülmesi aşamasında ve örüldükten sonra mevcut uygulama ile projelerde görülenin birbirleri ile uyumlu olmasına, yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilir. Kullanılan malzemelerin boyutları,  yerine yerleştirme şekli ve yönüne dikkat edilir.

 • ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT KONTROLÜ

Elektrik ve sıhhi tesisatlarda kullanılan malzemelerin, kullanım şeklinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu, projesi ile uyumu kontrol edilir. Tesisatların döşenmesi esnasında yapının kiriş, döşeme ve bu taşıyıcı yapı elemanlarında bulunan demirlerin zarar görmemesine dikkat edilir.

İMALATLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA

            İmalatı tamamlanan ve iskana hazır olan yapıya Yapı Denetim Şirketi tarafından İşbitim Belgesi düzenlenip ilgili idareye onaylattırılır. İlgili idarenin yerinde incelemeleri  sonucunda onayını alan yapı için İskan Ruhsatı müracaatı yapılır.

            İskan, Genel ve Ferdi iskan olmak üzere ikiye ayrılır. Genel İskan yapının tamamı için verilir. Bunun için İtfaiyeden Sivil Savunmadan, İl Sağlık Müdürlüğünden onaylar alınarak belediyeye müracaat edilir.

            Belediye öncelikle yapının ortak kullanım alanlarının tamamlanıp tamamlanmadığını, daha sonra da bağımsız bölümlerin durumlarını kontrol ederek genel iskan belgesini düzenler. Genel iskan alan yapıda bağımsız bölümler için ayrı ayrı ferdi iskan belgesi alınır.

YAPI KULLANMA İZNİ (GENEL İSKAN)

            Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, tamamen bitmemiş ise; gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, giriş çıkışının ve ortak alanlarının tamamlanmış olması ile kısmen kullanılması mümkün olan yerlerin tamamlanması halinde, bu kısımların kullanılabilmesi için mal sahibince ilgili belediyesine başvurulur. Teknik uygulama sorumlularının  işin bittiğine dair raporlarının ekli olduğu bu yazılı başvuru üzerine yapının tümünün veya kullanımı talep edilen kısmının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahsur görülmediği onayı, ilgili kuruluşların son vizeleri, imar yönetmeliğinde belirtilen çevre düzenlemesi, varsa asansör, kalorifer kazanı ve benzeri tesisatın TSE belge şartı ve diğer ilgili yönetmelik koşullarının yerine getirildiği saptanarak kullanma izin heyetince tanzim edilen ve kullanma iznine esas olan belgedir.

BAĞIMSIZ BÖLÜM KULLANMA İZNİ (FERDİ İSKAN)

            Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için gereken yapı kullanma raporu tanzim edildikten sonra yapı sahibinin veya bağımsız bölüm sahiplerinin müracaatı ile her bağımsız bölüm için düzenlenen ruhsat niteliğinde izin belgesidir.

GENEL İSKANDA İSTENEN BELGELER

 • Aplikasyon Temel ve Subasman vizelerinin yapılmış olması
 • Su sızdırma raporu (İmar Müdürlüğü Tesisat Kontrol Şefliği)
 • Makine iş bitim belgesi (proje müellfinden)
 • TEK Raporu (Tedaş İşletme Müdürlüğü)
 • Sivil Savunma yazısı (sığınak olan projelerde)
 • Yapı Denetim İşbitim Belgesi
 • Belediye gelir müdürlüğünden arsa sahiplerine borcu yoktur yazısı
 • SSK Bölge müdürlüğünden ilişik kesme yazısı
 • Belediye emlak müdürlüğünden ilişik kesme yazısı
 • Binanın tamamını gösteren bütün cephelerden çekilmiş fotoğraf
 • Telekom müdürlüğünden Bina içi telefon tesisatı uygunluk belgesi
 • 10/07/1995 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan inşaatlarda 10 kat ve üzerinde 01/05/1999 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan inşaatlarda 5 kat ve üzerinde 12/03/2001 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınan inşaatlarda 4 kat ve üzerinde yangın merdiveni yapılmış olması
 • bahçe tanziminin yapılmış olması

FERDİ İSKANDA İSTENEN BELGELER

 • ada parsel ve bağımsız bölüm numarasını içeren yapı kullanma izni talep eden bağımsız bölüm sahibi tarafından imzalı dilekçe
 • bağımsız bölümün kendisine ait olduğunu gösterir yeni tarihli tapu veya tapu kayıt sureti
 • belediye gelirler müdürlüğünden bağımsız bölüme ait borcu olmadığını belirten borcu yoktur belgesi
 • muratpaşa vergi dairesinde bağımsız bölüme ait ilişik kesme belgesi

kaynak: torosyapidenetim.com.tr


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Yapı Sınıfları (Yapı Türleri)(5549)

Yapı Bilgisi ve Modelleme - Yeni Nesil Mimari Yazılımlar(5396)

Rezerv Alan - Rezerv Yapı Alanı Hakkında(5381)

Betonarme ve Proje örneği(5351)

Şiirde Yapı ve Şekil Unsurları(5351)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!