Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Mevlevi Alayı
www.arsivbelge.com
Mevlevi Alayı dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Mevlevi Alayı başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Mevlevi Alayı Hakkında Bilgi

Mevlevi Alayları

Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914 tarihinde İtilaf Devletlerine (İngiltere, Rusya, Fransa) resmen savaş ilan ederek Birinci Dünya Savaşı'na dahil oldu. 14 Kasım 1914 tarihinde de Cihâd-ı Ekber ilan ederek Osmanlı Devleti bütün Müslümanları cihâda davet etti. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda dört ayrı cephede ve bölgede (Kafkas, Irak, Çanakkale, Suriye-Filistin-Kanal)çarpışmak zorunda kaldı. Hatta müttefiklerine (Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan) yardım için Avrupa cephelerine de kuvvetler gönderdi.

Cihâd-ı Ekber'in ilan edildiği günlerde Konya Mevlana Dergâhı Şeyhi Veled Çelebi, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan Osmanlı askerlerine manevi destek sağlamak için Konya'da gönüllüler toplamaya başlamıştı. Bursa gibi bir çok şehirlerdeki Mevlevîler de gönüllü birlikler oluşturmuşlardı. Kendisi de bir Mevlevî olan Sultan Mehmet Reşad (1909-1918), Suriye-Filistin cephesindeki askerlerin maneviyatını artırmak amacıyla gönüllülerden oluşmak üzere bir “Mücâhidin-i Mevleviyye Alayı” kurulmasını isteye- rek İstanbul'daki Mevlevîlere bir alay sancağı, komu- tanlık mührü ve bir kılıç göndermiştir.

Mevlevîler Balkan Savaşlarında da (1912-1913) gönüllü birlikler oluşturarak Osmanlı ordusuna ilaç, sağlık hizmetleri, yiyecek-içecek gibi hususlarda yardım ve lojistik destek faaliyetinde bulunmuşlardı. Hatta Konya Çelebilik makamı bütün Mevlevihane- lere 12 Kasım 1912 tarihinde bir tamim (genelge) yayınlayarak Mevlevîlere Balkan Savaşlarında Mevlevîlerden maddi-manevi destek yapılmasını istemiştir. Dolayısıyla Mevlevîler Birinci Dünya Savaşı'nda da Sultan Reşad'ın bu isteğine hemen cevap verdiler. Mevlevî Alayı'nın gönül erleri, başla- rında Mevlevî sikkeleri, sırtlarında derviş cübbeleri, ellerinde silahlarıyla 3 Şubat1915 tarihinde Harbiye Nezareti (Bayezit Meydanı İstanbul Üniversitesi merkez binası) önünde toplandılar. Mevlevî Alayı'na katılanlar arasında, Mevlevilerîn yanı sıra diğer tarikat mensupları ve herhangi bir tarikata mensup olmayanlar da vardı.

Mevlevi Alayı

Bütün Mevlevîlerin bağlı olduğu Konya Mevlana Dergâhı Şeyhi Veled Çelebi Konya'da ikâmet ettiği için, Yenikapı Mevlevîhanesi Şeyhi Abdülbaki Efendi Harbiye Nezareti tarafından Mevlevî Alayı'nın komu- tanlığına vekâleten getirildi. Kolağası Hüseyin Hüsnü ve Doktor Kıdemli Yüzbaşı Behçet Bey ve Eczacı Zühdi Bey askeri müşavir olarak görevlendirildiler. Ankara Mevlevîhanesi Şeyhi Mustafa Nurettin (Nuri) Dede ise alayın sancaktarı tayin edildi.
Harbiye Nezareti önünde coşkulu bir tören gerçekleşti. Mevlevî Alayı, yapılan dualardan sonra Haydarpaşa tren istasyonundan Konya'ya uğurlandı. Mevlevî Alayı'nın yolculuk güzergâhındaki diğer tekke ve zaviyelerden de katılımlar oldu. İzmit istasyonunda karşılama töreni düzenlendi. Mevlevi Alayı Afyon'daki Mevlevîhane'de iki gün misafir olarak kaldı. 8 Şubat 1915 gecesi Akşehir üzerinden Konya'ya ulaştı. Mevlevî Alayı'nı tren istasyonunda dervişler ve çok kalabalık bir halk topluluğu, ellerinde meşale ve kandillerle coşkulu bir şekilde karşıladılar. Alayın Konya'ya gelmesiyle Harbiye Nezareti'nin organize ettiği hazırlıklar başladı. 26 Şubat 1915 tarihinde alayın ikmal ve lojistiği tamamlandı.

Kastamonu, Ankara ve Çankırı gibi bir çok şehir- lerdeki Mevlevîhane şeyhleri ve beraberlerindeki dervişler de Konya'da toplanarak daha önce gelen diğer gönüllü Mevlevîlerle birleştiler. Bu arada bir çok yerden ayni ve nakdi yardımlar da Konya'ya ulaştırıldı.

26 Şubat 1915 tarihinde, Cuma namazını müteakip Mevlana Dergâhı önünde yediden yetmişe Konya halkının, esnaf ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu bir uğurlama merasimi yapıldı. Osmanlı topraklarının dört bir tarafından toplanan Mevlevî dervişleri, Miralay rütbesiyle Mevlevî Alay komutanı Veled Çelebi idaresinde trenle Şam'a hareket etti. Yol güzergâhı üzerindeki istasyonlarda törenlerle karşılanıyorlardı. Buralarda da yine katılımlar oluyordu. Ayrıca bu meşakkatli yolculuk süresince yol üzerindeki kutsal yerler ziyaret edildi. Yaşlı ve hasta Mevlevî dervişlerden bir çoğu yolda vefat etmiştir.

14 Mart 1915 tarihinde Şam-ı Şerife ulaşıldı. Mevlevî Alayı burada Şam Mevlevîhanesi ve misafirhanelere yerleştirildi. Daha sonra Cebel-i Lübnan'da karargâh kurmuş olan 4. Ordunun emrine verildi. Gönüllü Mevlevî Alayı'na 47 Mevlevîhane 1026 civarında da Mevlevî derviş katılmıştır. Mevlevîler savaş talimi görseler de tabiatlarının buna uygun olmaması nedeniyle savaşa katılmamış geri hizmetlerde kalmışlardır. Cepheye gitmeyen Mevlevî gönüllüleri hem merkez karargâhda hem de bazı birliklerde görevler almışlardır. Şam'da kaldıkları üç sene zarfında lojistik ve sağlık hizmetleri yanında Osmanlı askerine moral desteği de vermişlerdir. Ordunun maneviyatının yükseltilmesinde, canlı tutulmasında önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Bu arada bir çok Mevlevî dervişlerden şehitler olmuştur.

27 Ekim 1917 tarihinde Osmanlı Devleti'nin Suriye cephesindeki yenilgisinden sonra ordunun kuzeye çekilmesi üzerine, Mevlevî Alayı mensubu Mevlevî şeyhleri ve dervişleri Mevlevîhanelerine geri dönmüşlerdir. 
Mevlevîler Kurtuluş Savaşı'nda da maddi ve manevi katkılarını ortaya koymuşlardır.

Mevlevi Alayı'na katılan Mevlevîhaneler, şeyhleri ve katılım sayısı şöyledir: 

Mevlevihane İsmi MevlevihanePostnişini  Katılan Mevlevi Sayısı

Konya

Veled Çelebi Efendi

110

Karahisar

Celaleddin Çelebi

63

Manisa

Celaleddin Efendi

15

Halep

Ahmed Remzi Dede

28

Bursa

Şemseddin Efendi

67

Yenikapı

Abdülbâki Efendi

138

Kasımpaşa

Seyfeddin Efendi

5

Gelibolu

Burhaneddin Efendi

7

Kastamonu

Amil Çelebi Efendi

29

Edirne

Selahaddin Efendi

38

Ankara

Nuri Efendi

25

Denizli

Hasan Ali Efendi

11

Tire

Hayrullah Efendi

46

İzmir

Nuri Efendi

40

Eskişehir

Şemseddin Efendi

15

Bahariye

Nazif Efendi

9

Aydın

Sakıb Efendi

2

Bilecik

Bahauddin Efendi

2

Karaman

Veled Çelebi

9

Beyşehir

Arif Çelebi

4

Sivas

Reşid Çelebi

15

Antep

İsmail Hakkı Çelebi

9

Kilis

Ahmed Sabuhi Efendi

31

Erzincan

İbrahim Efendi

32

Samsun

Hacı Emin Efendi

38

Maraş

Selim Efendi

13

Antakya

Mehmet Şah Efendi

8

Çankırı

Hasib Efendi

33

Üsküdar

? Çelebi Efendi

4

Muğla

Cemaleddin Efendi

13

Burdur

Fehmi Efendi

2

Amasya

Hüsameddin Efendi

2

Kütühya

Sakıb Efendi

11

Lazkiye

Ragıb Efendi

1

Çorum

Hüsameddin Efendi

5

Eğridir

Osman Nuri Efendi

2

Kayseri

Hüsameddin Efendi

3

Urfa

Hüsameddin Efendi

5

Trabluşşam

Şefik Efendi

3

Humus

Abdurrauf Kamil Efendi

4

Niğde

Hüsameddin Efendi

10

Kudüs

Adil Efendi

5

Galata

Ahmed Efendi

9

Islahiye

 ?

10

Şam

Said Efendi

32

Ulukışla

 ?

4

Mevlevî Olmayanlar

Şeyhler

8

Sıhhiye Efradı

 

8

Kaynaklar:
Sezai Küçük, “Erenler Gönüllüsü: Mücahidin-i Mevleviyye Alayı”, www.semazen.net
Sezai Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, Simurg Yayınları, İstanbul 2003
Rusuhi Baykara, “Birinci Harb-i Umumi'de Mücahidin-i Mevleviyye Alayı”, Yeni Tarih Dünyası, Ekim 1953, C.1,S.3
Veled Çelebi İzbudak, Hatıralarım, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1946


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!