Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Kadı Sicilleri Hakkında
www.arsivbelge.com
Kadı Sicilleri Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Kadı Sicilleri Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Kırım Kadı Sicilleri

Muhteva Açısından Sicil Defterleri

Kırım Kadı Sicilleri olarak belirtilen koleksiyonda yer alan defterler arasında, tarihsel olarak bir ardışıklık yoktur. Bu durum, öncelikle sicil defterlerinin farklı kentlere ait olmasından kaynaklanrnaktadır. Sicil defterleri gerek fiziksel hacim bakımından gerekse ihtiva ettikleri konular açısından birbirinden kısmen farklılıklar göstermektedir. İlk dönemdeki defterlerin hem ebat ve sayfa sayısı hem de içerdikleri konu çeşitliliği bakımından zengin olduğu söylenemez. Yargı sisteminin gelişmesi ve kadıların rol ve fonksiyonlannda görülen genişlemeye paralel olarak sicillerin muhteva bakımından zenginleştiği anlaşılmakta ve merkez Bahçesaray ile kaza birimlerine ait siciller arasında defterlerin ihtiva ettiği muhteva zenginliği yönünden farklılıklar olduğu gözlernlenrnektedir. Bazı defterlerin giriş bölümlerindeki açıklamalarda, defterinv hangi kadı döneminde tutulduğu beliıtilmekte, daha sonra gerçekleştirilen değişiklikler defter içerisinde ve sicil aralarında bir şekilde ifade edilmektedir. Ancak bazı defterlerde bu hususlara ilişkin herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Diğer taraftarı, bir kısım sicil defterinde belirli konularda yoğunlaşmalar olduğu, örneğin bazı defterlerde İstanbul ve Han yönetiminden gelen ferman, hüküm ve talimatların ağırlıkta olduğu, diğer bazılarında ise terekelerin, arazi tahrirlerinin ya da nüfus kayıtlarının yoğun olarak bulunduğu saptanmaktadır.
Sicil defterlerinde görülen en Önemli konulardan biri, Bahçesaray'da ve taşrada farklı statüdeki kamu görevlileri ile özel kişiler tarafından muhtemelen kamu yararına tahsis edilmiş yüzlerce para vakfının kurulmuş olmasıdır. Genellikle dinî~sosyal yapılar bünyesinde oluşturulan para vakıflarının büyük bir bölümünün, belirli bir hizmet karşılığında, din görevlisi veya bu alanda faaliyet gösteren uzmanların maişetini temin etmek ya da maaşın dışında belirli bir ek gelir sağlamak amacıyla tahsis edilmiş küçük meblağlardan 'oluştuğu söylenebilir. Sosyal amaçlı bu küçük kaynakların kamu ve özel sektörde çalışan çeşitli meslek mensuplanna, Özellikle ticaretle uğraşan, küçük ve orta ölçekli üretim yapan Müslüman ve gayrimüsliın esnafa faiz hadleri önceden belirlenmiş oranlarda kredi olarak kullandınldığı gözlemlenmektedir. Bu açıdan vakıfların ihtiyaç sahipleri ve küçük'işletmeciler için âdeta sermaye temin eden birer kreditör olarak işlev gördüğü anlaşılmaktadır. Vakıf sermayesini
kullananlar arasında ilmiye mensupları da önemli bir yer tutmaktadır. islam hukukunda yasak kabul edilen faiz işlemlerinin pratik yaşamda çok sık başvurulması ve hatta söz konusu işlemin taraflarından en az birinin, bazen her iki tarafın da İslâm esaslanrıın uygulayıcıları olan kadı, müderris ve müftü gibi görevliler olması dikkat çekicidir.

Dokümanın Tamamı için tıklayınız...

Ayrıca; 1657 ve 1698 Yılları Arasında Kadı Sicilleri’ne Göre Rusçuk’ta Köleler ve Cariyeler Dokümanı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Kadı Burhaneddin Edebi Kişiliği ve Eserleri(4519)

Şeriye Sicili - Şeriye Sicilleri(4348)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!