Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlemlerinde Riskler ve İSG
www.arsivbelge.com
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlemlerinde Riskler ve İSG dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlemlerinde Riskler ve İSG başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

İşyerinde Elle Yük Taşımaya İlişkin Tehlike Ve Riskler

Elle Yük Taşıma Nedir?
Elle yük taşıma bir ya da birden fazla çalışan tarafından yapılan işlemlerden herhangi biridir. Bir yükü kaldırmak, tutmak, yere koymak, itmek, çekmek, taşımak veya hareket ettirmek. Söz konusu yük, canlı, bir insan ya da hayvan veya cansız bir nesne olabilir.  Son zamanlarda azalmış olunmakla birlikte 25 AB üyesi devlette ağır yük taşındığı belirtirken çalışanların oranı hala yüksektir 40- 34–5 ve bu oran 10 AB üyesi devlette °1° 38,0e ulaşmaktadır.

Elle Yük Taşıma Çalışanların Sağlığını Nasıl Etkiler? 
Yüklerin elle taşınması aşağıdakilere neden olabilir; Sürekli yapılan kaldırma/taşıma işlemleriyle kas ve iskelet sistemlerinin aşamalı ve kümülatif aşınması sonucunda ortaya çıkan kümülatif rahatsızlıklar, Örneğin; sırtın alt bölgesinde ağrı; Kazalar sonucunda oluşan kesik yada kırıklar gibi akut travmalar, Sırt ağrısı ABde başlıca işle ilgili sağlık şikâyetlerinden biridir. %23.8 ve yeni üye devletlerde şok daha fazla çalışanı etkilemektedir. %38.9

Elle Yük Taşımayı Tehlikeli Kılan Nedenler Nedir? 
Elle yük taşımayı tehlikeli kılan ve sonuç olarak sakatlık olasılığını arttıran çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. 
Özellikle sırt sakatlıklarına baktığımızda bu risk faktörleri elle yük taşıma işleminin dört unsuruyla ilişkilidir.

Yük
Şu durumlarda sırt sakatlığı riski artmaktadır.

Eğer yük aşırı ağırsa; güvenli kabul edilen yüklerde ileri herhangi bir ağrının limiti yoktur. 20-25 kglık bir yük birçok insanın kaldıramayacağı kadar ağırdır.

Eğer yük aşırı geniş ve büyükse temel kaldırma ve taşıma kurallarına uymak mümkün olmayacaktır; yükü vücuda mümkün olduğunca yakın tutmak gibi.. Böylece kaslar çok çabuk yorulacaktır.

Eğer yükü kavramak güçse; bu duruma kaldırılan nesnenin elden kaymasına ve kazaya neden olmasına yol açabilir, keskin kenarlı yada içinde tehlikeli maddeler bulunan yükler çalışanlara zarar verebilir.

Eğer sabit ve dengeli değilse; bu durum kasların dengesiz bir biçimde yüklenmesine ve dolayısıyla taşınan nesnenin ağırlık merkezinin çalışanın vücudunun ortasından uzakta olması nedeni ile bitkinliğe neden olur.

Eğer yüke uzanmak güçse; kollar la aşırı uzağa/yükseğe uzanmak yâda gövdeden eğilmek veya bükülmek daha fazla kas kuvveti gerektirir.

Eğer yükün şekli veya boyutları çalışanın görünüşünü kapatıyorsa kayma / takılma / düşme / çarpışma olasılığını artıracaktır. 

Görev
Şu Durumlarda Sırt Sakatlığı Riski Artmaktadır
Eğer yapılan iş çok gayret ve enerji gerektiriyorsa örneğin, eğer çok sık yada çok uzun sürelerde yapmıyorsa
 
Eğer yapılan iş biçimsiz pozisyon yada hareketleri içeriyorsa örneğin, gövdenin eğilmesi veya bükülmesi kolların kaldırılması, el bileklerinin bükülmesi, aşırı uzanma.
 
Eğer yapılan iş tekrar taşımayı gerektiriyorsa

Çalışma Ortamı
Çalışma Ortamı İle İlgili Şu Belirtilen Özelliklerde Sırt Sakatlığı Riskini Artırabilmektedir.

Elle yük taşıma için yeterli boş alan bulunması biçimsiz pozisyonlarda çalışmaya ve yüklerin güvenli olmayan biçimlerde taşınmasına neden olabilir. Her yerde eşit olmayan dengesiz yada kaygan zemin kaza riskini artırabilir.

Ortamın sıcak olması çalışanların yorgun hissetmesine neden olur ve terlemekle aletleri kavramayı güçleştirir. Bu nedenle daha fazla güç uygulanması gerekir. Diğer taraftan soğuk bir ortamda ellerin uyuşmasına neden olarak kavrayışı güçleştirebilir.
 
Yetersiz aydınlatma kaza riskini artırır ya da çalışanların ne yaptıklarını görebilmek için biçimsiz pozisyonlarda çalışmasına neden olabilir.

Birey
Bazı Bireysel Faktörlerde Sırt Sakatlığı Riskini Etkileyebilmektedir.

Deneyimsizlik; yeterince eğitim almamış olmak ve yapılan işe aşina olmamak
 
Yaş; sırtın alt bölgesinde hastalıkların gelişme riski yaşla ve çalışma süresinin uzunluğuyla birlikte orantılıdır. 
Boy, kilo ve kuvvet gibi fiziksel özellikler.
Sırt sorunları ile ilgili önceki sağlık öyküsü

Risk Değerlendirmesi
İşverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit edebilecek riskleri değerlendirmekte yükümlüdür. Etkili bir risk değerlendirmesi için şu belirtilen adımları izlemek mümkündür.
 
Kazalara, sakatlıklara yada sağlık sorunlarına neden olabilecek tehlikeler tespit edilmelidir.
 
Bu tehlikelerin nasıl ortaya çıkacağı ve kimlere zarar verebileceği değerlendirilmelidir.
 
Mevcut tedbirlerin yeterli olup olmadığı ve daha fazla tedbir alınmasına ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmelidir.
 
Riskler izlenerek alınan tedbirler gözden geçirilmelidir.

Önleyici Tedbirler
Elle Taşımadan Kaynaklanan Risklerin Ortadan Kaldırılması Ya Da En Azından Azaltılmasıyla Kazalar Ve Sağlık Sorunları Önlenebilir.

Ortadan kaldırma – taşıyıcı yada forklift gibi elektrikli yada mekanik bir taşıma aracı kullanarak elle taşıma işleminin ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı değerlendirilir.

Teknik tedbirler- eğer elle taşıma işleminden kaçınmak mümkün değilse, vinç, asma yük arabası, el arabası ve vakumlu kaldırma araçları gibi destekleyici araçlar kullanılır.

İş rotasyonu ve yeterli uzunluktaki molalar gibi organizasyon el tedbirleri sadece elle taşımaya ilişkin riskleri ortadan kaldırmanın yada azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda değerlendirilmelidir.

Çalışanlara elle taşıma işleminin riskleri ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgi ve ekipmanların kullanımı ve doğru taşıma teknikleri konusunda eğitim verilir.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarından şikâyeti olan çalışanların rehabilitasyonu ve yeniden işe entegre edilmesi iş yerinin kas ve iskelet sistemi hastalıkları politikasının bir parçası olmalıdır. Bu yaklaşım çalışanların sağlığını ve refahını geliştirecek ve üretimle azalmalar olmasını engelleyecektir. İşyerindeki tehlikelerle mücadelede çalışanların ve temsilcilerinin de yer alması büyük önem taşımaktadır.

Doğru Taşıma Teknikleri
Yük kaldırmak 
Yük kaldırma ve taşıma çoğu kez birlikte yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken birçok özellik aynıdır. Ancak bazı iş süreçlerinde sadece kaldırma işlemi yapılmaktadır. Eğer kaldırma, taşıma, yığma, istifleme gibi işlemler birbirini izliyorsa iki aşamalı yapılmasından kaçınılmalıdır. Yani yük alınıp taşındıktan sonra yere bırakılacak daha sonra istifleme işi yerine kardırılıp taşınan yükün doğrudan istiflenmesi daha uygun bir yaklaşımdır.

Bir yükü taşımaya başlamadan önce yapılacak iş planlı ve hazırlıklı yapılmalıdır.

Nereye gittiğinizi bildiğinizden,
Hareket alanınızı engellerden temizlediğinizden 
Taşıyacağınız yükü sıkıca kavradığınızdan 
Ellerinizin taşıyacağınız yükün ve tutacakların kaygan olmadığından 
Eğer başkası ile birlikte kaldırıyorsanız, her ikinizin de işe başlamadan önce yaptığınızı bildiğinizden emin olun. 
Yük kaldırırken belirtilen tekniğin benimsenmesi gerekir: 
Ayaklarınızı ve vücudunuzu yükün üzerine gelecek şekilde yerleştirin ya da vücudunuzun yükün ön tarafına mümkün olduğunca yaklaştırmaya çalışın 
Kaldırırken bacak kaslarınızı kullanın 
Sırtınızı dik tutun 
Yükü mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun
Yükü kaldırırken ve taşırken kollarınız düz ve aşağı doğru dönmüş bir pozisyonda tutun.

İş yerlerinde elle kaldırma ve taşıma en son çare olarak kabul edilmelidir mümkün olduğunca mekanik kaldırma ve taşıma sistemlerinden yararlanılmalıdır. Mekanik araçların kullanılması durumunda yükün daha hafif, daha az kütlesel olması, tutamak ve kolları olan taşıma kapları ile taşınması daha uygundur. Taşıma işlemi yerine mümkün olduğunca çekme, itme, kaydırma işlemleri yapılmalıdır.

Elle taşıma ve kaldırma uygulamalarında çalışacak işçilerin sağlıklı duruş, sağlıklı kaldırma, taşıma uygulamaları konusunda eğitilmesi gerekir. İşe yeni giren personelin kaldırma ve taşıma işi ile ilgili kısıtlayıcı ve engelleyici bir durumun söz konusu olup olmadığı tıbbi muayene yolu ile değerlendirilmelidir.
 
Kaldırma ve taşıma ile ilgili kassal iş yükün ağırlığı, yükün ağırlık merkezinin vücuttan uzaklığı ile ilişkilidir. Eş yapılı ve simetrik cisimlerin ağırlık merkezleri tam ortasındadır. Eş yapılı ve simetrik olmayan cisimlerin ağırlık merkezlerin ağır tarafa yakındır.

Yük ne kadar ağırlaşır ve vücuttan ne kadar uzak tutulursa yapılacak kassal iş o kadar artar. Örneğin; vücutta 50 cm uzaklıkta tutulan 4 kg ağırlıktaki bir yük vücuda yakın tutulan 20 kg lık bir yük ile aynı çabayı gerektirir.
 
Kaldırılacak cisimlerin ağırlığı azaltılmalıdır. 
Eğer yükün ağırlığı azaltılamıyorsa işçinin uyguladığı kuvvetin azaltacak biçimde mekanik yardım sağlanmalıdır.

Kaldırılacak ağırlık dizler arasına alınarak kavranır. Daha sonra dizler açılarak kalkılır. Eğer kaldırılacak ağırlık dizlerin arasına sığmayacak büyüklükte ise diz çökerek kaldırmakta uygun değildir. Bu durumda kalçadan bükülürken dizleri gevşek durumda bükülmelidir. Büyük ağırlıkların taşınmasında bir diğer kişi yardıma çağırılmalıdır.
 
Bir cismin sırt öne doğru bükük durumda kaldırılması halinde sırt kasları vücudun üst bölümünü de desteklemek zorunda kalacaklarından daha büyük zorlanma altında kalırlar, sırt daima düz tutulmalıdır. Belden bükülü durumda kaldırma halinde daha çok zedelenme tehlikesi bulunmaktadır. Diz bükülü durumda olunması belden bükülmekten kaçınmalıdır. Ayrıca belin kıvrılma zorunda kalması tehlikeyi daha da artırır. 

Optimum kaldırma yüksekliği yerden 40 cm dir. 
Bütün kaldırılacak cisimler uygun yükseklikteki bir platformdan kaldırılmalıdır. Kaldırılacak cisimler, kaldırılacak kişinin yerden kaldırma mesafesi azaltılmalıdır.
 
75cm den daha geniş cisimler elle kaldırmaya çalışılmamalıdır.

Kaldırılacak yük dengeli ve simetrik yerleştirilmiş olmalı, iki elle tutulmalıdır.
 
Öne doğru eğilerek ağırlık kaldırmaktan kaçınılmalıdır. 
Dengesiz ve kontrolsüz hareketlerden kaçınılmalıdır. 
Ayakta dururken daha fazla güç harcanması gerektiğinde öne doğru zorlanmadan çok geriye doğru zorlanma tercih edilmelidir.
 
Uygun kaldırma, itme ve çekme hareketi için ayaklar birbirinden ayrı ve dengenin sağlanabilmesi için mutlaka bir ayağın önde olması zorunludur. 

Dengenin sağlanabilmesi için ayakların basma yüzeyi genişletilmelidir.

Ağırlık kaldırırken, iterken ve çekerken kollar gövdeye yakın tutulmalı ve dizlere kuvvet verilerek uygulama yapılmalıdır.
 
Ağırlık kaldırma ile ilgili olarak birçok faktörün etkili olması nedeni ile taşınabilir ideal bir ağırlığın belirlenmesi mümkün değildir. Belki genel bir kural olarak, bir kişinin kendi ağırlığının yarısından fazla bir ağırlığa kaldırması, çekmesi yada itmesi sakıncalı olabilir. Ancak uygun taşıma ağırlığının belirlenmesi konusunda ergonomi alanında eğitim görmüş kişilerin katkısı sağlanabilir. Esas olan omurgadaki zorlanmadır. Günümüzde kaldırma eşitliği denen bir formül ile yapılan iş sürecide göz önüne alınarak ağırlık hesapları yapılabilmektedir. Sürekli taşıma ve kaldırma işlemlerinde bu hesaplamalar yapılmalıdır.
 
Kaldırma işlemi sırasında sürtünme özelliği yüksek kaymayan bir ayakkabı giyilmiş olmalıdır.

Kaldırma işleminin yapılacağı ortamın çok sıcak olmaması gerekir.

Sırt kemeri vs. gibi ilaçlar kaldırma uygulamalarında koruyucu araç olarak kabul edilmemelidir.

Taşıma işinde çalışan işçiler tüm vücutlarını çalıştıracak bir hareket grubunu günlük egzersiz olarak uygulamalıdır.

Derin kutuların içerisindeki cisimlerin kaldırılması en zorlayıcı hareketler ve çalışma biçimleri arasındadır.

İş istasyonu düzenini değiştirecek veya mekanik donanım eklenerek taşıma mesafesi azaltılmalıdır.

Öneriler;
Planlama, uygulama, kontrol ve izleme esası ile
Yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi 
İşyeri sağlık birimlerinin ve kurallarının işletilmesi
İşyeri hekimleri ile diğer sağlık ve güvenlik personelinin yetiştirilmesi ve istihdamı
İşyeri sağlık riskleri ve sağlık yönetimi
Tüm çalışanların sosyal güvenlik kapsamında olması
Düzenli standardize kayıtlarının yapılması
İşyeri sağlık ve güvenlik kayıtlarının yapılması 
İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin denetimi, sürekli eğitimi önerilmektedir.

Kazanımlar
İşyeri sağlık birimi ile
Zaman kaybı 
İşe devamsızlık 
Sağlık bozuklukları
Sağlık harcamaları
Sağlık sektörü yoğunluğu
Verimlilik 
Gelirler

Yüklerin itilmesi ve çekilmesi
Cisimlerin elle kaldırılması ve taşınması istenir bir durum değildir. Çok ağır şeylerin taşınması gerektiğinde itme ve çekme tercih edilmeli, itme ve çekmeyi kolaylaştıracak araçlardan yararlanılmalıdır.

İtme ve çekme hareketleri sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Kaza oluş nedeni hakkında kesin bilgi sahibi olmaya çalışılmalı, belirlenen neden ortadan kaldırılmalıdır.
İtmek ve çekmek kişinin kendi vücut ağırlığını kullanarak gerçekleştirdiği eylemlerdir.

İterken öne çekerken ise arkaya doğru eğilmelisiniz.
Öne ya da arkaya doğru eğilebilmek için bir sapı / tutacağı olmalı ve böylece güç uygulamak için ellerini kullanabilmelisiniz.

Tutacakların yükseklikleri omuzlarınızla beliniz arasında olmalı ki düzgün ve doğal bir pozisyonda itme / çekme işlemini yapabilesiniz.

Tutacaklar iyi korunmuş olmalı ve böylece tekerler uygun boyda olmalı ve sorunsuz dönebilmeli.
Zemin sert, her yerde eşit ve temiz olmalı.
İtme ve çekme işleminde çalışacak işçiler eğitilmelidir. Eğitimde omurganın özellikleri, sağlıklı duruş biçimleri, uygun itme ve çekme teknikleri temel konular arasında yer almalıdır.
 
İtme ve çekme işleminde çalışan işçiler bütün vücut kaslarını çalıştıracak biçimde düzenlenmiş bir hareketler grubunu sistemli olarak yapmayı alışkanlık halinde getirmemelidir.
 
İtme, çekme, taşıma, kaldırma işlemleri sırasında sigara içilmemelidir.
 
Çok ağır cisimlerin itilme ve çekilmesinde yardım istenmelidir.
 
İtme ve çekme işleminde çalışacak kişi hekim tarafından yapacağı iş ile ilgili bir engeli veya bir kısıtlılığı olup olmadığını belirlemeye yönelik olarak değerlendirilmelidir.  

İtme ve çekme işlemleri sırasında oluşacak ani kas, eklem ve bel ağrılarından ayrıntılı bir hekim değerlendirilmesi yapılmalıdır.
 
Ağır cisimler çekilirken altına çekilmelerine kolaylaştıracak tekerlekler veya sürtünmesi az araçlar yerleştirilmelidir.
Bir yükü çekme, itmeye göre sırtın alt bölgesinde daha fazla zorlanmaya neden olmaktadır.
 
Ağır yükler itilir veya çekilirken ayaklarda sürtünme özelliği yüksek, kaymayan ayakkabılar bulunmalıdır. Zemin ile ayakkabı tabanı arasındaki sürtünme kat sayısı en az 0,8 olmalıdır.
 
Yükün yolu üzerindeki engeller kaldırılmalıdır. 

Yükü çekmekten çok itmek gerekir bu omurganın zorlanmasını azaltır ve gidilecek yönü görmeyi kolaylaştırır.

Yük itilmeye başlanırken ayağın burnu itilerek yüke sıkıca yerleştirilir ve vücut ağırlığı öne doğru itilir. Eğer geçerli bir kuvvet uygulandıktan sonra yük harekete geçmez ise yardım istenmeli veya motorlu araç kullanmalıdır.
 
Yüklü arabanın kulpu kalça yüksekliğinde olduğunda erkekte 91–114 cm itme veya çekme işleri kolaydır. Kalçadan aşağıdaki seviyelerdeki kulplar çok tehlikeli ve güvenliksiz sayılmalıdır.
 
İki dikey kulp veya farklı yüksekliklerdeki iki kulp seviyesi yükün işçi tarafından optimal koşuldaki kavranmasını sağlayacak farklı duruş biçimlerini olanak sağlayabilir.

İtme ve çekme işlemleri sırasında ağırlık bele değil dizlere verilmelidir.
 
Uzun süre vibrasyon etkisinde kaldıktan sonra itme ve çekme hareketlerinden kaçınılmalıdır.
 
İş dışı etkinliklerde daha çok işte kullanılan kasların dışındaki kaslarda ağırlık verecek işler ve etkinlikler yapılmalıdır.

Avrupa Mevzuatı
Konsey direktifi 90/269/EEC: Elle taşıma çalışmalarındaki sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini belirlemektedir.
 
Başka avrupa direktiflerinde, standardında ve rehberinde ve üye devletlerin kendi yasal düzenlemelerinde de elle taşımanın kaynaklanan iş ile ilgili sağlık sorunlarının önlenmesi ile hükümler olabilir.
 
Elle yük taşıma, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi ve kas iskelet sistemi hastalıklarından şikayet olan çalışanların iş yerinde tutulması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için  http ://osha.europa.eu/topics/msds/
Elle yük taşıma, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi ve kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesi ve kas ve iskelet sistemi hastalıklarından şikayeti olan çalışanların işyerinde tutulmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, http://osha. europa.eu/topics/msds/

Ajansın yayınları ile ilgili daha ayrıntılı bir bilgi için 
http ://osha.europa.eu/publications/
Ulusal kaynaklardan bilgi edinmek için 
http ://osha.europa.eu  veya www.isggm.gov.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yükü Hafiflet
Yükü hafiflet kampanyası: Avrupa isg kampanyasının amacı, kas iskelet sistemi hastalıkları ile başa çıkabilmek için bu hastalıkların önlenmesi ve hali hatırda şikayet olan çalışanların iş yerine kazandırılması, iş yerine yeniden uyum sağlamalarının kolaylaştırılmasını ve rehabilitasyon içine alan bütüncü bir yönetim yaklaşımı geliştirmektedir.
 
Avrupa iş sağlığı ve güvenli ajansı tarafından yürütülmekte olan yükü hafiflet kampanyası; iş verenlerin; çalışanları, işçi güvenlik temsilcileri uygulandırıcıları , önleyici hizmetleri , politika belirleyicileri ve iş yeri düzeyinde kas iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalarda yer alan tüm paydaşları içine almaktadır. Avrupadaki iş yerlerinin daha güvenli ve daha sağlıklı yerler haline getirilmesi için son derece iyi fırsattır.
 
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları nelerdir? Kas iskelet sistemi hastalıkları geniş çaplı bir dizi sağlık sorununu içine almaktadır. Belli başlı sorunlar arasında sırt ağrısı / sakatlıkları ve genel olarak tekrarlayan gerilmelere bağlı yaralanmalar olarak bilinen el, kol, bilek, yada bacak; diz, ayak gibi uzuvları etkileyen iş ile ilgili hastalıklar bulunmaktadır.
 
Kas iskelet sistemi hastalıkları neden bir sorun teşkil etmektedir. Kas iskelet sistemi hastalıkları avrupada iş ile ilgili olarak en sık karşılaşılan hastalıklardır. AB üyesi 25 ülkedeki çalışanların yaklaşık %24ü sırt, %22 ise kas ağrılarından şikâyetçidir. Her iki rahatsızlıkta da yeni üye devletlerde de daha yaygındır. Sırt ağrılarından yakınanların sayısı çalışanların %39unu ve kas ağrısı şikayeti olanların sayısı da çalışanların %36sını oluşturmaktadır.
 
Kas iskelet sistemi hastalıkları sadece çalışanlara kişisel rahatsızlık vermek ve gelir kaybına neden olmakla kalmamakta, aynı zamanda işletmeleri ve ulusal ekonomileri de etkilemektedir. Bu tür hastalıklar tüm çalışanları etkileyebilir ancak iş yeri gerçekleştirilen görevleri değerlendirmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin etkili olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi sayesinde, kas iskelet sistemi hastalıkları önlenebilmektedir.

Kas iskelet sistemi hastalıkları avrupa daki tüm istihdam sektörlerinde milyonlarca çalışanı etkilemektedir. Ve özellikle inşaat, hizmet ve perakende, eğitim, sağlık bakım hizmetleri, otelcilik, restorancılık ve yiyecek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ne Yapmalıyız
İhtiyaç duyulan şey aslında birincil önleme anlayışla kas iskelet sistemi hastalıklarından şikâyeti olan çalışanların yeniden işe dönüşü içine alan bütüncül bir yaklaşımdır. 

Kas iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin mevcut düşünce yapısı, vücut üzerindeki toplam yüke odaklanırken yükü hafiflet kampanyası yükün yönetimi odaklanmaktadır. Bu anlayış sadece vücudun taşımakta olduğu yükü değil aynı zamanda vücuda yüklenen tüm gerilmeleri örneğin; bir yerden bir yere taşınan malzemeler titreşim, iş temposu, çevresel faktörler gibi diğer tehlikeleri de dikkate almaktadır.
 
Genellikle kas iskelet sistemi hastalıklarının gelişimi tek bir faktöre bağlı değildir. Örneğin; sırt ağrısının tek nedeni elle yük taşımak değildir. Stres, soğuk iş organizasyonu gibi bu rahatsızlığın ortaya çıkması etki edebilecek diğer bir faktör bulunmaktadır. 
Bu nedenle kas iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin risklerin tamamını değerlendirmek ve bunlarla başa çıkmak için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek önemlidir.

Risk Önleme, Eğitim Ve Bilinçlendirme 
Kampanya ilgili tüm paylaşımları da sürece dahil ederek iş yeri düzeyinde sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Bütüncül bir yönetim yaklaşımının başarılı bir şekilde uygulanması için 3 temel unsur bulunmaktadır.
 
Kas iskelet sistemi hastalıklarıyla mücadelede işverenlerin, çalışanların ve hükümetin bir arada hareket etmesi

Vücut üzerinde kas iskelet sistemi hastalıklarına neden olan yükün tamamının dikkate alınması

Kas iskelet sistemi hastalıklarından hali hazırda şikayet olan ya da geçmişte bu oranla sorun yaşamış olanların yeniden iş yerine kazandırılması, rehabilitasyonu ve işe döndürülmesine ilişkin düzenlemelerin yönetilmesi

Kimler Katılabilir?
Kampanya, yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde tüm bireylere ve kurumlara açıktır. 
İş verenler / kamu ve özel sektör küçük ve orta ölçekli işletmelerde dahil (kobiler);
Sendikalar ve güvenlik temsilcileri; 
Sağlık ve güvenlik kuruluşları; 
İş sağlığı ve iş güvenliği (isg) profesyonelleri ve uygulayıcıları; 
Eğitim sağlayıcıları ve eğitim camiası 
Bölgesel ve yerel isg önleme ve sigorta hizmetleri

Kaynak: T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Muhtelif İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yayın Organları.

Ayrıca; Elle kaldırma ve taşıma işlerinde İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Slayt Dokümanı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İş Sağlığı ve Güvenliği ( isg )(5548)

İnşaat İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği(5544)

Hasta Güvenliği ve Taşıma - Kritik Hasta Transportu(5492)

Risk ve Uluslararası Ticarette Riskler ve Önemi(5485)

Hücrelerde Madde Geçişi(5475)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!