Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Manyas Kuş Cenneti Hakkında
www.arsivbelge.com
Manyas Kuş Cenneti Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Manyas Kuş Cenneti Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Manyas Kuş Cenneti Hakkında Bilgi

Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili içerisindeki Manyas Kuşgölü’nün kuzeydoğusunda yer alır.

Göl türü Tatlı su gölü
Uzunluk 20 km
Genişlik 14 km
Ortalama derinlik 1-2 metre
En büyük derinlik 4 metre
 

Milletlerarası düzeyde önem taşıyan milli parktaki kuş zenginliği ve milli park tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle, 1975 yılında Avrupa Konseyi’nce A sınıfı Avrupa Diploması verilmiştir. 1981-1986-1991 ve 1996 yıllarında bu diploma yenilenmiştir.

Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı, Kuşgölü’nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma-Balıkesir karayolunun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla Kuşcenneti’ne ulaşılır.

Manyas Kuş Gölü, ortalama 3 m derinliğinde, geniş ve sığ bir tatlı su gölüdür. Koloidal kil içerdiği için suyu sürekli bulanıktır. Planktonlar ve dip canlıları açısından oldukça zengin olan Manyas, yaban hayatının gelişmesine imkan sağlamıştır. Manyas, Türkiye’de ‘kuş cenneti’ olarak tanınan ilk  alandır; bu yüzden kuşların, sulak alanların ve doğanın tanınmasına öncülük etmiştir.

Kocasu ( Madra) Çayı, Sığırcı, Mürvetler, Dutlu dereleri ve yeraltı sularıyla beslenir. Göle giren suyun % 70’ini Kocasu taşır. Gölün çıkışı sonradan Kocaçay’a (Susurluk ya da Simav) karışan Karadere’dir. Kocasu, Mürvetler ve Sığırcı derelerinin göle karıştığı bölgede, toplam alanı 3000 hektarı bulan, bataklık ve ağaçlıklarla kaplı küçük deltalar vardır. Göl kıyıları sazlıklarla kaplıdır.

Resmi Gazete ile sınırları genişletilerek 24047 ha ulaşmıştır.Kuşcenneti’nin “Milli Park” olarak ayrılmasının tek nedeni, barındırdığı kuş topluluklarıdır. Kuşcenneti Ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olanıdır. Küçüklüğüne rağmen,Kuşcenneti en çok ziyaretçi çeken milli parklarımızdan birisidir. Bandırma Kuşcenneti’nin bugünkü yeri Prof.Dr. Curt Kosswig ve eşi Leonore tarafından 1 Nisan 1938 tarihinde keşfedilmiştir. Buraya “Kuşcenneti” adını veren Kosswing’in çalışmaları sonucunda doğayı sevenler arasında bu güzel cennetin değeri kısa zaamanda anlaşılmış, 1952 yılında ise İ.Ü. Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından buraya bir inceleme istasyonu kurulmuştur.

Kuşcennetinde kuş yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme imkanı, Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasındadır.Gözetleme kulesinden geniş bir çevre gözetlenebilir.
Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Parkta bulunan müze ve idare merkezinde parkta başta kuşlar hakkında geniş bilgi verilmektedir. Milli Parkta bilimsel araştırmalar yapmak park yönetiminin iznine bağlıdır. Tanıtım vitrinleri vardır. 2001 yılında yeniden yapılmış olan kuş gözetleme kulesi dünyadaki benzerleri arasında en büyük olanıdır. Yüksekliği 17,5 mt olup platformu 40 kişi alabilen kulede ziyaretçilere dürbün verilmektedir.

Parkta konaklama ve yiyecek hizmetleri yoktur. 1 kilometre uzaklıkta ki Sığırcıatik köyündeki pansiyonlar ya da Bandırma, Erdek ve Gönen’deki otellerde konaklama imkanı bulunabilir.

Göl'de çoğalan kuş türleri:
 • Tepeli pelikan (Pelecanuscrispus),
 • Karabatak (Phalacrocoraxcarbo),
 • Küçük karabatak (Phalacrocoraxpygmeus),
 • Gece balıkçılı (Nycticoraxnycticorax),
 • Alaca balıkçıl (Ardeolaralloides),
 • Gri balıkçıl (Ardea cinerea),
 • Küçük ak balıkçıl(Egrettagarzetta)
 • Çeltikçi (Plegadisfalcinellus),
 • Kaşıkçı (Platalealeucorodia),
 • Bıyıklı sumru(Sternahybridus),
 • Tepeli batağan(Podicepscristatus)
MÜKEMMEL UYUMLU BİR EKO SİSTEM: Kuş Cenneti Milli Parkı’nda doğanın canlı ve cansız varlıklarının kendi aralarındaki ilişkileri, olağanüstü bir özellik göstermektedir. Su, toprak, iklim koşulları, otlar, sazlar, ağaçlar, balıklar, kuşlar hepsi birbirleri ve kendi aralarında uyum ve bütünlük içindedirler. Fakat kuşkusuz bu ekosistemin farklı elemanlarını birleştirip bütünleyen ve onlara dinamik bir yaşam ortamı sağlayan Kuş Gölü’nün ılık sularıdır. Sular ilkbaharda yükselerek kıyıları kaplar ve yaz aylarında geri çekilir.ÜLKEMİZİN EN KÜÇÜK MİLLİ PARKI: Kuşcenneti Milli Parkı; Bandırma’ya 18 kilometre uzaklıkta, 64 hektarlık bir alanı kapsayan, Türkiye’nin alan olarak en küçük Milli Parkıdır. Bünyesinde barındırdığı 266 kuş türü, 118 bitki türü, göldeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri için mükemmel bir yaşamsal alan

Bu ritmik olay her sene düzenli bir şekilde tekrarlanır ve bu ekosistemin devamlılığını sağlar. İlkbahara doğru yükselen göl suları otluk, sazlık, söğütlük alanları kaplayarak kuluçkadaki kuş popülasyonu için emniyetli bir ortam yaratırlar. Binlerce kuşun gübresi ile zenginleşen toprak ise yazın gür ve yüksek otlarla kaplanarak sayısız küçük canlının üreyip geliştiği bir ortam oluşturur. Göl sulan yükseldiğinde topraktan suya geçen organizmalarla beslenen balıklar kuşların en önemli besin kaynağı olarak canlı yaşam ortamının sürekliliğini sağlar.

ÖZEL BİR ALAN: Kuş Cenneti Milli Parkı, gerek kıtalararası coğrafi konumu, gerekse vejetasyonu etkileyen ritmik su hareketlerinin sağladığı avantajlar sayesinde, ekosistem değerleri itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal servetlerimizdendir.
Asya- Avrupa –Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından uluslararası düzeyde öneme sahip olan Milli Parkımız, subasar söğüt ve dişbudak ağaç topluluğu, tatlı su gölü, sulak çayırlar ve sazlık alanlardan oluşan önemli karakterdeki ekosistemleri bünyesinde barındırır.
Milli parkımızın karakteristik canlı türünü kuşlar teşkil etmekle beraber, Kuş Gölü birçok canlının barınma, beslenme, üreme ve konaklama ihtiyaçlarına cevap verir. Bilhassa kuşlar açısından fevkalade önemli olan bu küçücük yurt köşesinde her yıl yüz binlerce kuş akıl almaz bir ahenk ve uyum içerisinde yaşamakta, üremekte, göç döneminde konaklamakta ve kışlayarak dünya kuş popülasyonuna muazzam katkıda bulunmaktadır.

DÜNYANIN HER YERİNDEN ZİYARETÇİLER: Küçüklüğüne ve sadece kuşlar özelinde bir koruma alanı olmasına rağmen Kuş Cenneti Milli Parkı, değişik ülkelerden birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Yıl içinde 15.000 ile 60.000 arasında ziyaretçi Milli Parkımızı ziyaret etmektedir.
Bandırmamızın uluslararası düzeyde öneme sahip Milli Parkı bilim, eğitim ve kültür hayatımıza sürekli katkıda bulunacak eşi bulunmaz bir laboratuar, büyük bir kütüphanedir.

KAMERALAR-GÖZLEM KULESİ-MÜZE: Kuşcenneti Milli Parkı’nda, kuşların doğal ortamlarında izlenebilmelerini sağlamak amacıyla bir gözlem kulesi ve dört değişik bölgeden sürekli canlı görüntü aktaran kamera sistemi bulunmaktadır. İdari binada bulunan İzleme merkezinden tüm görüntüler izlenebilmektedir. Ayrıca Milli Parkta bulunan canlı türlerinin tanıtım vitrininin yer aldığı bir müze bulunmaktadır.
Avrupa Konseyi’nin önerisi olan kuşlara zarar vermeden uzaktan su kuşu yuvalama alanlarının izlenmesini sağlayan kamera sisteminin kurulması, kulenin yenilenmesi ve müzenin yeniden düzenlenerek izlenime açılması ile Milli Parkın eğitimsel işlevi artırılmıştır.

KUŞCENNETİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR: Bandırma İlçemize bağlı Kuş Cenneti, Yeni Sığırcı, Bereketli, Külefli, Gölyaka, Doğruca köyleri ile Manyas İlçemize bağlı Hamamlı ve Kocagöl köylerinin köylerin arıtma tesisleri ile ve Ergili, Ömerli, Emre köylerinin ise fosseptik tesisleri yaptırılmış ve göldeki kirlilik yükü azaltılmıştır.
Yine göl ve yakın çevresi 1981 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı Statüsüne kavuşturulmuştur. Doğal Sit Alanı içindeki uygulamalar Kültür Bakanlığının iznine tabidir. Kuş Gölü ve yakın çevresini içine alan 25.000 hektarlık alan YABAN HAYATI KORUMA SAHASI olarak ilan edilmiştir. 2005 yılında YABAN HAYATI KORUMA SAHASI mevzuat karışıklığına sebebiyet vermemek amacıyla iptal edilmiştir.
Yine gölün korunması ile ilgili 1995 yılında Balıkesir Valiliği tarafından kısa adı “KUŞ CENNETİ ÇEVRE BİRLİĞİ” olan bir birlik kurulmuş ve Milli Parkın devamı niteliğindeki batısındaki 120 hektarlık saha kamulaştırmış ve Milli Parkın talepleri doğrultusunda söğüt fidanları ile ağaçlandırmıştır.
Kuşcenneti Milli Parkı, Marmara Bölgesi’nin ılıman iklimi içerisinde ve kıtalar arası göç yolları üzerinde kuşların vaz geçilmez uğrak yeridir.Kuşlar göç yerlerine gidiş ve dönüşlerinde Kuşcennetine misafir olur, dinlenir, karınlarını doyurarak yollarına devam ederler. Kuşcenneti’nde konaklama zamanları türlerine göre 1 saatle 1 ay arasında değişmektedir.
Bandırma Kuşcenneti Milli Park’ının geniş kitlelere tanıtımının yapılabilmesi ve çevre kirliliği nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehlikelere kamuoyunun dikkatinin çekilebilmesi amacıyla, 1987 yılından bu yana her yıl ULUSLARARASI BANDIRMA KUŞCENNETİ KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ adıyla bir festival düzenlenmektedir.

kaynaklar: balikesir.gov.tr, manyaskuscenneti.wordpress.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Cennet Tasviri(5334)

Kuş Gribi(5277)

Kuş Genetiği - Güvercinlerde Kalıtım ve Islah(5253)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!