Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Film - Yapımı ve Aşamaları
www.arsivbelge.com
Bir Film Nasıl Yapılır?Film - Yapımı ve Aşamaları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Film - Yapımı ve Aşamaları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Film Ne Demektir Film Yapımı Ve Aşamaları

Film yapımı


Film yapımı, bir sinema filminin fikir olarak doğuşundan gösterime girmesine kadar izlediği süreçtir Profesyonel yapım sürecinin en önemli unsurlarından biri bütçedir Kadro, donanım, dekorlar, mekanlar ve diğer belirleyici etkenler bütçe çerçevesinde şekillenir
Yüksek bütçeli filmler çoklukla, sinema endüstrisinin en önemli merkezi olan Hollywood merkezli yapım kuruluşları tarafından üretilir Bu tarz yapımlarda, sayısı birkaç binlere ulaşabilen kadrolar ve gelişmiş teknolojik olanaklar kullanılır
Sinema filmlerinin finasmanı; kâra yönelik ticari, reklam amaçlı sponsorluk, propaganda ve kitlelerin yönlendirilmesi amaçlı sponsorluk, çeşitli amaçlar gözetilerek devlet desteği vb gibi biçimlerde olur
Bir yapımın kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri bütçe olsa da, yaratıcı sinemacılar tarafından düşük bütçeler ve küçük kadrolar ile çekilmiş birçok başarılı sinema filmi mevcuttur

Film Yapımının Basamakları
Film yapımının Üretim süreci 5 ana basamağı içerir

 1. Senaryo geliştirim
 2. Üretim öncesi
 3. Üretim
 4. Üretim sonrası
 5. Dağıtım

Bir büyük Hollywood tarzında üretim süreci tipik olarak 3 sene alır İlk yıl geliştirim ile bir sürer İkinci yıl üretim öncesini kapsar ve üçüncü yıl üretim sonrasını ve dağıtımı kapsar
Film yapımının basamakları daha ayrıntı içerir (çok açıkça):

 • Geliştirim
  • Senaryo yazımı - ayrıca bakın Cehennem geliştirimi
  • Bir senaryo satın alımı
  • Finansman
 • Üretim öncesi
  • Bütçe
  • Zamanlama
  • Rol taksimi
  • Prova
  • Set inşası
  • Mekan keşfi
 • Üretim
  • Asıl Fotoğrafçılık
  • Kamerada Özel efektler
 • Üretim sonrası
  • Film kurgusu
  • Görsel efektler
  • Müzik besteleme
  • Ses kurgusu
  • Müzik efekti
 • Dağıtım ve Sergileme
  • Pazarlama
  • Mal alım satımı

Geliştirim
Bu geçerli senaryonun içindeki bir fikrin detaylarının anlatıldığı basamaktır Filmin yapımcısı kitaplardan diğer filmlerden, gerçek hikâyelerden, orijinal fikirlerden, vb bir öykü bulur Önce tema veya alt mesaj belirlenir, bir sinopsis hazırlanır Bu öyküyü dramatik yapı üstünde yoğunlaşarak bir paragraflık sahnelere parçalayan taslak takip eder Sonrada bir treatman hazırlanır Bu hikayenin 25-30 sayfalık tanımıdır, ruhsal durumları ve karakterleri ile biraz diyalog ve sahne yönergelerini, çoğunlukla göz önüne getirmeye yardım etmesi için çizimleri kapsar
Senaryo belki altı aylık bir süreçden sonra yazılır ve oyunlaştırmayı, açıklığı, yapıyı, karakterleri, diyalogu, ve ayrıntılı tarzı geliştirmek için bir kaç defa tekrar yazılır Prodüktörler çoğunlukla ilk basamakları atlar ve teslim edilen senaryo sürecinde değerlendirirmiş olan senaryoları geliştirir Filmin ticari başarısını ve olası pazarı değerlendirmek için ilk basamakta bir film dağıtımcısı ile görüşülmüş olunmalıdır Hollywood dağıtımcıları gerçekçi bir işe başvurmayı benimsemişlerdir ve film türleri, hedef kitlesi, benzer filmlerin tarihsel başarısı, filmde görünebilecek oyuncular ve potansiyel film yönetmenleri gibi faktörleri göz önünde bulundururlardır Bir potansiyel seyirci için bu faktörlerin tamamı belirli bir filmin çekiciliği ve bundan dolayı tiyatral yayın sırasında "koltukların üstündeki butların sayısını ifade eder Filmler nadiren yalnız tiyatral yayından kar yaparlar bundan dolayı DVD satışı ve dünya çapında dağıtım hakları hesaplara geçirilmesine ihtiyaç vardır
Daha sonra film ziftleri potansiyel film sermayedarları için hazırlanır ve sunulur Eğer ziftler başarılı olur ve filmler "yeşil ışık" verirse ondan sonra çoğunlukla majör film stüdyolarından, film konseylerinden, bağımsız gelirlerden finansal destek verilir Görüşülmüş ve sözleşirmiş bir dağıtım imzalanır

Üretim Öncesi
Üretim öncesinde film planlaması ve tasarlanması yapılır Üretim şirketi yaratılır ve üretim bürosu kurulur Üretim storyboardlanır, ilistirasyonların ve sanatçıların düşüncelerinin yardımıyla görselleştirilir Ayrıca filmin masrafları için bir Üretim bütçesi hazırlanır
Yapımcılar insanları aşağıdaki rolleri doldurmaları için kiralar:

 • Öncelikle filmdeki oyunculuktan ve yaratıcı öğelerin yönetiminden sorumlu olan yönetmen
 • Yardımcı yönetmen çekim tarihini ve üretimin lojistiği içinde diğer görevleri idare eder
 • Kast yönetmeni senaryodaki bölümler için oyuncu bulur Bu genelde oyuncudan bir yetenek ister Başroller çoğunlukla oyuncunun şöhreti veya 'yıldız gücü' temel alınarak dikkatlice seçilir
 • Yer idarecisi filmin yerlerini bulur ve idare eder Bir stüdyo ses sahnesinin önceden bildirilebilir ortamında çoğu resim sahne olur ama ara sıra dışarıda yapılan sekanslar film alındığı yere göre belirlenebilir
 • Üretim idarecisi filmin bütçesini ve üretim programını idare eder Ayrıca o, stüdyonun yetkilileri veya finansmanlarına üretim bürosunu adına rapor verir
 • Görüntü yönetmeni veya fotoğraf yöneticisi filmin fotoğrafçılığını yaratır O, yönetmen, ses yönetmeni ve sanat yönetmeni ile yardımlaşır
 • Sanat yönetmeni üretim setleri yapan, kostüm, makyaj ve saç servislerini sağlayan sanat bölümü idare eder
 • Üretim tasarımcısı üretim setlerinin görünüşünü ve duygusu, kostümleri, makyaj ve saç tarzlarını sanat yönetmeniyle birlikte çalışarak yaratır
 • Storyboard sanatçısı yönetmene ve üretim tasarımcısına onların fikirlerini bildirerek üretim ekibi için görsel fikirleri yaratır
 • Üretim sesçisi filmin üretim basamakları boyunca ses deneylerini idare eder O, yönetmen, görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeniyle yardımlaşır
 • Ses tasarımcısı filmin işitsel duygularını seslendirme sanatçılarının yardımıyla artırır ve yeni sesler yaratır
 • Besteci film için yeni müzik besteler
 • Koreograf dans ve hareketleri yaratır ve koordine eder - çoğunlukla müzikaller için Ayrıca bazı filmler dövüş koreograflarına itimat eder

 

Üretim

Burada film gerçekten yaratılır ve çekilir Dekorcu, Senaryo denetçisi, Asistan yönetmen, Fotoğrafçı, Kurgucu ve Ses kurgucusu gibi birçok ekip bu basamakta işe alınır Film yapımında bunlar sadece genel görevlerdir ve üretim bürosu bir filme özel uygunluk için eşsiz rollerin karışımını yaratmakta özgürdür
Bir tipik çekim günü çekim programını takip ederek bir asistan yönetmen ile başlar Filmin seti inşa edilir ve sahne donanımı hazırlığı yapılır Işıklar donatılır, kamera ve ses kayıt ekipmanları kurulur Aynı zamanda kostüm, saç ve makyaj bölümleri hazırlanır
Oyuncular senaryonun provasını ve yönetmen ile bloklama yapar Sonrada görüntü ve müzik ekipleri oyuncular ile prova yapar Son olarak yönetmenin uygun gördüğü aksiyonlar birçok defa çekilir
Her alınan çekim bir izleği takip eder ve kurgucuya alınan her parçayı üretim sonrasında tutmasına yardımcı olan çekim tahtasının üstüne işaretlenir Çekim tahtası sahneleri, alınanı, yönetmeni, görüntü yönetmenini, tarihi, filmin adını kayıt eder ve kamerayı gösteril Ayrıca çekim tahtası senkronize etmek ve sesleri almak için gerekli işaretleme fonksiyonlarına yardım eder Sesler filmden ayrı bir cihaza kayıt edilir ve üretim sonrasında senkronize edilmelidir
Yönetmen çekimlerin iyi olup olmadığını kontrol eder Senaryo denetçisi ses ve kamera ekipleri her işlemi kişisel rapor tablolarına iyi olup olmadığını kaydederler Her rapor tablosuna her işlem hakkında önemli gerçekleri kayıtlıdır
Sahnelerin çekimi bittiğinde yönetmen bir wrap 'i ilan eder Ekip bu sahneler için seti söker veya bırakır Yönetmen gelecek gün çekim programını yoklar ve günlük ilerlemenin raporunu üretim bürosuna gönderir Buna devamlılık, ses ve kamera ekiplerinden raporlar dâhildir Çağrı kağıdı, kasta ve ekiplere gelecek günkü çekimlerin nerede ve ne zaman çevrileceğini anlatmak için dağıtılır
geceki işlem için film laboratuarına yollanır Negatifler bir defada laboratuardan günlük çekim veya Üretim için geleneksel fotografik film kullanılır, işlenmemiş günün çekilen negatifleripozitif olarak geri döner ve akşam yönetmen, sözü geçen ekip ve bazen kast tarafından görünür
Üretim için dijital teknolojiler kullanılır, negatif olarak göstermek için çekimler bilgisayara yüklenir ve organize edilir
Bütün üretim evresi bittiğinde, üretim bürosu genelde tüm kasta ve ekibe teşekkür etmek için bir Wrap partisi hazırlar

Üretim Sonrası
Burada film kurgucu tarafından birleştirilir Videonun modern kullanımı film yapımı işleminde filmi tamamen kullanarak veya videonun ve filmin bir karışımını kullanarak iki iş akışı seçeneğinde sonuçlanır
Filmin iş akışında, tek-ışık filmin deneme baskısının (pozitif) mekanik kurgulama marinası ile kurgulanması için orijinal kamera filmi (negatif) kopyalanır ve açındırılır Bir Köşe kodu filmin üstünde resim çerçevelerin uygun yerine kaydedilir Avid, Quantel veya Final Cut Pro gibi doğrusal olmayan kurgulamanın açındırma sistemlerinden beri, film iş akışı çok az üretim tarafından kullanılmıştır
Video iş akışında, bilgisayar yazılımları ile kurgulama için orjinal film kamarası negatifleri video haline açımlandırılır ve televizyon filmine dönüştürülür Zaman düzgüsü filmin üstünde videokasetin uygun yere kaydedilir Ayrıca bu işlem boyunca üretim sesleri video resim çerçeveleri ile senkronize edilir
Film kurgusunun ilk işi kişisel çekimlere dayanan sekanslardan (veya sahnelerden) alınmış kaba kesimleri inşa etmek olur Kaba kesimin amacı en iyi sahneyi seçmek ve düzenlemektir Sonraki basamak muntazam bir öyküde alınan tüm sahnelerden hazır film yaratılır Kesilerek bir kaç dakika kadar kısa sahnelerin işleyişi veya hatta film kareleri bu evrede tamamlanır Hazır film yönetmen ve prodüktör tarafından perdelendikten ve tasdiklendikten sonra resimler kitlenir, hiç bir değişiklik yapılmayacağı anlamına gelir Sonra kurgucu bir negatif kesim listesinde (köşe kodu kullanarak) otomatik veya bir kurgu karar lisetesi (timecode kullanarak) elle yaratır Bu edit listeleri kaynakları ve hazır filmdeki her çekimin resim karesini tanımlar
Bir kere resimler kitlendikten sonra film müzik parçalarının oluşturulması için müzik bölümdeki kurgucuların ellerine geçer Ses kayıtları senkronize edilir ve final müzik ve final müzik karışımı yaratılır Müzik karışımı Müzik efektleri, arka plan müziği, ADR, diyalog, Walla ve Müzik konbine edilir
Müzik parçaları ve resimler filmin düşük kalitedeki cevap baskısında sonuçlanarak beraber konbine edilir Orta boyutta kayıda bağlı olan yüksek kalite yayınlan baskıları yaratan iki mümkün iş akışı vardır:

 1. Film işleyişinde, kesim listesinin kararlaştırdığı filmin temelindeki cevapların çıktıları orjinal renkte negatifi kesmek ve ana kopya denilen bir renk sınıflandırması veya ara pozitif yaratmak için kullanılır Tüm sonraki basamaklar bu etkinlikle ana kopyayı oluşturur Sonraki basamak ilk ışık denilen negatifi veya ara negatifi yaratmaktır Bu tiyatrosal yayın çıktısından yapılmış birçok kopyadan olur Ara negatiften kopyalama direk olarak ara pozitiften kopyalamadan daha kolaydır çünkü bu bir ilk ışık işlemidir; ayrıca bu, ara pozitif çıktısının üstünü aşındırıp eskimiş bir hale getirir
 2. Video işleyişinde, kurgu karar listenin karalaştırdığı videonun temelindeki cevapların çıktıları orijinal renkte kaseti (OCT) kurgulamak ve yüksek kalitene ana kaset için kullanılır Tüm sonraki basamaklar bu etkinlikle ana kopyayı oluştulur Sonraki basamak bir film kayır aygıtı renkli kaseti okumak ve videonun her karesini direk olarak final tiyatrosal yayını yapmak için kullanılır

Sonunda film genel hedef seyircilere seyrettirilir ve ilaveten çekimler ve film kurgusunun sonuçları bildirilebilir

Dağıtım
Son basamakta film sinemalara ve ara sıra DVD, VCD, veya VHS (gerçi VHS çoğu dvd playerları olanlarda daha az rastlanır ) Tiyatrosal dağıtımın gereklerine göre filmler dağıtılır Takımlar basılır, posterler ve diğer reklâm materyalleri yayınlanır ve film ilan edilir
Film kızaktan suya roket partiyle indirilir Röportajlar, yayınlar, baskı özel gösteriminde veya film festivalinde gösterilir Hem de genelde eşlik eden film için bir web sitesi yaratılır Film seçilen sinemalarda çoğunlukla bir kaç ay sonra yayınlanan DVDlerde oynatıracaktır Dağıtım yasalarına göre hem de film ve DVD internet dağıtımı için satılır Karların her biri dağıtımcı ve yapımcı firma arasında bölünür

Bağımsız Film Yapımı
Film yapımı stüdyo sisteminin dışarısında dışarısında yer alır ve genelde bağımsız sinema yapımı denir DV teknolojilerinin takdiminden beri yapımın anlamları daha demokratikleşti Film yapımcıları filmi çekebilir ve kurgulayabilir, müziği ve sesleri yaratabilir ve kurgulayabilir ve ev bilgisayarında son kesim birleştirilebilir Bununla birlikte dışarıdaki geleneksel başarı sistemi için pazarlamayı sürdürme, finansman, dağıtım, zorluğu kalır Çoğu film yapımcısı not almak ve dağıtımı satmak için film festivallerine güvenir Bununla beraber İnternet Bağımsız filmlerin göreceli olarak ucuzluğuna izin verir; çoğu film yapımcısı eleştiri ve onaylamalarını çevrimiçi postalar Gerçi bunda biraz kârlılık vardır, bir film yapımcısı internette filminin gösterme yoluyla kazanabilir


Ekleyen:Haydar Özcan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Müzik Aletleri Yapım Örnekleri(5571)

Ud ve Kanun Hakkında Bilgiler(5529)

Evde Şarap Yapımı(5502)

Film Dilinin Grameri(5461)

Kapı Yapımı(5455)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!