Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Snapshot Pre Intermediate Ünite Kelimeleri
www.arsivbelge.com
Snapshot Pre Intermediate Ünite Kelimeleri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Snapshot Pre Intermediate Ünite Kelimeleri: UNIT 1: impossible= imkansız, olanaksız. builder= inşaatçı. inspire= ilham vermek, esinlemek. drummer= davulcu, baterist. mountaineer= dağcı. reporter= muhabir. nightmare= kabus, karabasan. runner= koşucu. signal failure= göze çarpan başarısızlık. singer= şarkıcı. snow cover= kar örtmek, kaplamak. surfer= sörfçü. step on= adım atmak. diver= dalgıç. transport= nakil, taşıma, taşımacılık. driver= sürücü, şoför. trip over= yolculuk sırası. manager= manajer, yönetici. actor= erkek oyuncu. bay= defne, körfez, koy. sailor= denizci. cave= mağara. conductor= orkestra şefi, biletçi. cliff= uçurum... Yazının Tamamı aşağıdadır!

SNAPSHOT-Pre-Intermediate(Vocabulary)

 

UNIT 1                                                                                  impossible=imkansız,olanaksız

builder=inşaatçı                                                                    inspire=ilham vermek,esinlemek

drummer=davulcu,baterist                                                   mountaineer=dağcı

reporter=muhabir                                                                  nightmare=kabus,karabasan

runner=koşucu                                                                      signal failure=göze çarpan başarısızlık

singer=şarkıcı                                                                       snow cover=kar örtmek,kaplamak

surfer=sörfçü                                                                         step on=adım atmak,

diver=dalgıç                                                                                               transport=nakil,taşıma,taşımacılık

driver=sürücü,şoför                                                              trip over=yolculuk sırası

manager=manajer,yönetici                                                   UNIT 3

actor=erkek oyuncu                                                              bay=defne,körfez,koy

sailor=denizci                                                                       cave=mağara

conductor=orkestra şefi,biletçi                                             cliff=uçurum

career= meslek yaşamı,kariyer                                             cove=koy,körfezcik

certificate=sertifika,belge                                                    field=tarla,alan,saha

championship=şampiyona,şampiyonluk                              forest=orman

chair=iskemle,başkanlık makamı                                         hill=tepe

compete=yarışmak                                                                moor=kır,fundalık,çalılık arazi

crab=yengeç,eleştirmek                                                        rock=salanmak,sarsmak

crowded=tıkış tıkış,dopdolu                                                 valley=vadi,koyak

electronics=elektronik                                                          amusement=eğlence

improve=geliştirmek,ilerletmek                                          attract=çekmek

invitation=davet,çağrı                                                           branch=dal,ağaç dalı,şube,kol

least=en az,en küçük                                                             castle=şato,kale,(santraç)kale

lifeguard=cankurtaran yüzücü                                              coastal=sahile ait

lovely=güzel                                                                         combine=birleş(tir)mek,birlik

part time=zaman bölümü                                                      connected=bağlı,ilgili connect=bağlama

qualification=nitelendirme,niteleme,özellik                       disappear=gözden kaybolmak

seaside resort=sahil dinlence yeri                                        enthusiast=tarafta,-şin hayranı

shift=değişme,nöbet,değişiklik                                            fancy=imgelemek,düşünmek

surfing=sörf yapma                                                               frequently=sık sık

tan(n)=güneş yanığı                                                              fudge=bir çeşit yumuşak şekerleme

technical=teknik fakültesi                                                    gymnast=jimnastikçi

unload=(yük,silahifilm)boşaltmak                                       include=katmak,dahil etm,kapsamak

UNIT 2                                                                                  industry=endüstri,sanayi

at midday=öğle vakti                                                            inland=ülkenin iç kısmında olan

almost=hemen hemen,neredeyse                                          inventor=mucit,bulucu

altogether=tamamen,tümüyle,herşeye rağmen                    isolated=izole,ayrılmış isolate=izole etm

annoy=kızdırmak,sinirlendirmek,can sıkmak                      legend=efsane söylence,ünlü kimse

artifical=yapmacık ,suni,taklit                                             literature=edebiyat,yazın,broşür

bunk=ranza,yatak                                                                  mainland=ana toprak,kara

climber=dağcı                                                                       major=reşit,binbaşı,daha büyük

clumsy=beceriksiz,sakar                                                      mild=yumuşak başlı,kibar

compartment=bölme,daire                                                   mining=madencilik

delay(n)=gecikme                                                                 offer=teklif etmek,sunmak

disabled=sakatlar  disable=sakatlamak                                paradise=cennet(bahçesi)

drag=çekme,tarak,tırmık                                                      plenty=bolluk,çokluk

expedition=yolculuk,sefer                                                    ruin=mahvetmek,harab etmek

faithfully=içtenlikle,tam olarak                                           sanctuary=kutsal yer,tapınak

foot=ayak,bir şeyin aşağı kısmı                                           sculptor=heykeltraş,yontucu

forward=ön,öndeki,ileri doğru                                             seal=fok,ayıbalığı

 

SNAPSHOT-Pre-Intermediate(Vocabulary)

 

UNIT 3                                                                                  continent=kıta,anakara

spectacular=olağanüstü,görülmeye değer                            contrast=karşıtlık,farklılık

surprising=şaşırtıcı                                                               countryside=kırsal bölge

telecommunications=iletişim,telekominikasyon                 crop-growing=ekin yetiştirme

unemployment=işsizlik                                                        crossroads=birkaç yolun kesiştiği yer

wireless signal=radyo,telsiz sinyali                                     custom=gelenek,görenek,töre

UNIT4                                                                                   defence=savunma

(im)mature=olgunlaşmamış,çocukça                                   destination=gidilecek\gönderilen yer

(im)posible=imkansız,güç                                                    empire=imparotorluk

(im)practical=yapılamaz,saçma                                           force=güç,kuvvet,baskı

(in)dependent=bağımsız (in)correct=yanlış                         geographical=coğrafi

(in)formal=resmi olmayan,teklifsiz                                     influence=etki,nüfus

(un)comfortable=rahatsız,konforsuz                                    institution=kurum,kuruluş,dernek

(un)fashionable=modaya uymayan                                      landscape=kır manzarası,peysaj

(un)happy=mutsuz                                                                lead(v)=götürmek,rehberlik etmek

(un)healty=sağlıksız                                                             magnificent=görkemli,muhteşem

(un)important=önemsiz                                                        monument=anıt,dev yapıt

(un)interesting=ilginç olmayan                                            mosque=cami

(un)pleasant=çirkin,kaba,tatsız                                            onwards=ileriye doğru,ileri

(un)popular=rağbet görmeyen,gözden düşmüş                    opinion=fikir,düşünce

(un)successful=başarısız                                                      palace=saray

(un)usual=alışılmamış                                                          plantation=fidanlık,büyük çiftlik

absolutely=tümüyle,kesinlikle,tamamen                             plateau=yayla

addict=müptela,tiryaki,bağımlı                                            population=nüfus,halk

barman=barmen                                                                    president=cumhurbaşkanı,başkan

behave=davranmak,nazik davranmak                                  reform=düzeltmek,geliştirmek

combination=birleştirme,bağlanma,birlik,bileşim              republic=cumhuriyet

confidence=güven,sır,gizli şey                                             respect=saygı,hürmet

economy=ekonomi,iktisat,tutum,tasarruf                            ruin=yıkılma,yıkıntı,yıkılış

essential=gerekli,şart,başlıca,temel                                     sandy=kumlu,kum rengi

gorilla=goril                                                                                               support=(ağırlığını)çekmek,kaldırmak

leash=tasma                                                                          temple=tapınak,şakak

leave=ayrılmak,bırakmak,terketmek                                   traveller=yolcu

originate=kaynaklanmak,çıkmak                                         unique=yegane,tek,biricik

pollute=kirletmek                                                                 vast=çok geniş engin

powerful=güçlü,etkili                                                           UNIT 6

radical=(değişiklik)köklü,köktenci,radikal                          bounce=sıçramak,zıp(lat)mak

since=ondan beri,ondan sonra,-den beri                               fall=düşüş göstermek,azalmak

spread=yaymak,yayılmak,sermek,örtmek                           leap=sıçramak,atlamak

sunglasses=güneş gözlüğü                                                    sink=bat(ır)mak,azalmak

suntan=bronzlaşma,güneş yanığı                                         across=bir yandan bir yana

timing=zamanlama                                                               along=ileriye,yanına

wave=sallamak,sallanmak,el sallamak                                into=içine,-e,-a

wetsuit=yağmur elbisesi                                                       past=geçmiş

wipeout=silip yok etmek,silmek,ortadan kaldırmak           over=yere,aşağıya

UNIT 5                                                                                  through= -den geçerek,arasından

ancient=çok eski                                                                   towards= -e doğru,yönünde

army=ordu kara ordusu                                                         accidentally=kazara,istemeyerek

carve=oymak,kesmek,dilimlemek                                       arrest(v)=tutuklamak,durdurmak

civilization=uygarlık,medeniyet                                          breathe=solumak,

coastline=kıyı,sahil şeridi                                                    circut TV=sirk televizyonu

 

SNAPSHOT-Pre-Intermediate(Vocabulary)

 

UNIT 6                                                                                  millionaire=milyoner

clue=ipucu                                                                             naturally=doğallıkla

edge=kenar,kenar çizgisi,uç,ağız                                         necessarily=mutlaka

experienced=deneyimli,tecrübeli                                         selfish=bencil

father-in-law=kayınpeder                                                     share=paylaşmak,hisse

footpath=keçi yolu,patika                                                     spill(v)=dök(ül)mek

free(v)=özgür,hür,bağımsız                                                  staff=çalışanlar

gear=takım,donatı,tertibat                                                    stain=lekelemek,boyamak

hole=delik,oyuk,kovuk                                                         succes=başarı

incident=olay                                                                        sweet=şekerleme

jetty=dalga kıran,mendirek                                                  trouble=üzmek,rahatsız etmek

jumpn leads=zıplamaya ikna etmek                                     visual=görsel

lead(v)=götürmek,rehberlik etmek,ulaştırmak                    whoop=neşeyle bağırmak

manage=yönetmek,idare etmek,dize getirmek                    UNIT 8

marina=küçük liman                                                             bake=fırınlamak

mistake=yanlış anlamak,şaşırmak,yanlış,hata                     boil=kaynatmak

motorist=şoför,otomobil sürücüsü                                       burn=yanmak,yanık

mound=tümsek,tepecik,yığın                                               chop=kesmek,yarmak,kıymak

mouth-to-mouth=aydan aya                                                 fry=kızartmak,kızarmak

pasty=etli börek,(yüz)solgun                                                grate=rendelemek

pick up=seçmek,seçip ayırmak                                            grill=ızgarada pişirmek

repairer=tamirci                                                                    mash=ezme,patates püresi

resuscitation=yeniden diriltme                                             scramble=çabucak tırmanmak

scuba diver=oksijen tüpüyle dalan dalgıç                            slice=dilim,dilimlemek

security guard=güvenlik,emniyet nöbeti,nöbetçisi              attack(n)=saldırmak,hücum etmek

steering wheel=direksiyon yönetimi                                    balanced=dengeli,aklı başında

take off=havalanma,kalkış                                                   beat=çırpmak,çalkalamak

tank=tank,sarnıç,(gaz,sıvı,vb.)depo                                     bin=teneke kutu

tide=gelgit,akın                                                                     breath=soluklanma,nefes

worry(n)=kaygı,akın                                                             catch fire=yangını farketmek,görmek

yachtsman=yatçı                                                                   crush=ezmek

UNIT 7                                                                                  cure=tedavi etmek(hastayı)

collar=yaka,tasma,yakalamak,yürütmek                              curry=acılı hint yemeği

cuff=kolluk,manşet                                                               desperate=umutsuz,çaresizliğe kapılmış

hem=(giysi)kenar,baskı(bastırmak)                                     diet(n)=rejim yapmak

lace=bağcık,bağ bağlamak                                                   dirt=kir,pislik

sleeve=giysi kolu                                                                  drop off=(yere)düşmek,düşürmek

joke=şaka,fıkra                                                                     earth=yer küre,dünya

satire=taşlama,yergi,yerme                                                  either(modifier)=ikisinden biri

sense of humour=mizahın duygusu                                      eventually=en sonunda

situation comedy=güldürü hali,durumu                               fertilizer=gübre

slapstick=güldürü,hokkabaz oyunu                                      flame=alev,alevlenmek

care=kaygı,üzüntü                                                                 gas=havagaz,sıvıgaz,benzin

culture=kültür,yetiştirme                                                      gently=nazik bir şekilde

deputy=vekil,milletvekili                                                     balance=düşünmek

disaster=felaket,yıkım,                                                         over come=üstesinden gelmek

fan mail=hayran mektubu                                                     harmful=zararlı

fussy=huysuz,titiz,mızmız,yaygaracı                                   hiccup=hıçkırık,hıçkırmak

individual=bireysel,kişisel,özel,tek                                     iron(n)=ütü

innocent=masum                                                                   ironing=ütüleme işini yapma

iron(v)=ütülemek                                                                  ouch=(acı belirtir)ah

 

SNAPSHOT-Pre-Intermediate(Vocabulary)

 

UNIT 8                                                                                  claim(v)=sahip çıkmak

overcoat=palto                                                                      communicate=haber iletmek

paper bag=evrak  çantası                                                      consul=konsolos

pat(v)=hafifçe vurmak                                                          cruise(n)=gemiyle gezmek

pesticide=böcek zehiri                                                          deaf and dumb=sağır ve dilsiz

pill=hap                                                                                 deceive=aldatmak

record holder=kayıt sahibi                                                    hitchhike=otostop yapmak

sausage=sucuk                                                                      homesick=sıla hasreti çeken

shock(n . and v.)=demet yığını,şaşırtmak                            household name=herkesçe bilinen ad

slow down=yavaşlamak                                                        luxury(adj)=konfor

sneeze=aksırmak,aksırık                                                      official(n)=görevli,memur

sniff=burnunu çekmek,koklamak                                         orphan=öksüz,öksüz bırakmak

supplement=ilave,ek                                                             passport=pasaport

tablet=kitabe,yazıt,tablet                                                                                               punish=cezalandırmak,hırpalamak

takeaway=hazır yemek satan dükkan                                   safely=güvenlice

top(n)=tıkaç,musluk                                                             secretly=gizlice

tea towel=çay ya da yemek havlusu                                     settle down=yerleşmek

tender=yumuşak,teklif etmek                                               sign language=işaret dili

turn off=döndürmek,sapmak                                                social service=toplumsal görev

UNIT 9                                                                                  stowaway(n)=kaçak yolcu olmak

happiness-happy=mutluluk-mutlu                                       stow away(v)=yaşamayı sevmek

jealousy-jealous=kışkançlık-kıskanç                                   survive=hayatta kalmak

loneliness-lonely=yalnızlıklık-yalnız                                  whether=-ip-mediği,-ip-meyeceği

misery-miserable=mutsuzluk-mutsuz                                  UNIT 11

nastiness-nasty=kirlilik-kirli                                        


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     
Çalışmalarınız ve ödevleriniz için her türlü kaynak ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!
          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!