Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İngilizcede Zamirler ( Pronouns )
www.arsivbelge.com
İngilizcede Zamirler ( Pronouns ) dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İngilizcede Zamirler ( Pronouns ) başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

İNGİLİZCE ZAMİRLER

 Zamirler
Şahıs Zamirleri Tablo (The Table of Personal Pronouns)
PERSONAL PRONOUNS

Subject Pronouns Object Pronouns Possessive Adjectives Possessive Pronouns Reflexive Pronouns
before verbs
as subjects after verbs
as objects followed by nouns not followed
by nouns at the end of a sentence
I ME MY MINE MYSELF
YOU YOU YOUR YOURS YOURSELF
HE HIM HIS HIS HIMSELF
SHE HER HER HERS HERSELF
IT IT ITS ITS ITSELF
WE US OUR OURS OURSELVES
YOU YOU YOUR YOURS YOURSELVES
THEY THEM THEIR THEIRS THEMSELVES
posted 04 Ekim 2006 Çarşamba 12:10 by admin | 0 Yorum
Belgisiz Zamirler ( Indefinite Pronouns )
BELGİSİZ ZAMİRLER (Indefinite Pronouns): Belgisiz zamirler: everybody, everything, somebody, something, anybody,anything, another, the other, the others,others,each other kelimelerinden oluşur.
* Everybody / Everyone: Herkes
Everyone knows him. Herkes onu tanır.
Everything: Herşey
Everything has got a solution. Herşeyin bir çözümü vardır.
* Somebody / Someone: Birisi
Everybody needs somebody. Herkesin birisine/birilerine ihtiyacı vardır.
Something: Birşey
Tell me something! Bana birşey söyle!
* Anybody / Anyone: Herhangi biri (olumlu cümlelerde)/ Hiç kimse (olumsuz, soru cümlelerinde)
Anyone can do this. Herhangi biri bunu yapabilir.
Don’t tell this to anyone! Kimseye söyleme bunu!
Anything: Herhangi birşey (olumlu cümlelerde)/ Hiç birşey (olumsuz, soru cümlelerinde)
I don’t want anything. Hiç birşey istemiyorum.
* Nobody / one: Hiç kimse (no kendisi olumsuz anlam katar fakat olumlu cümle yapısıyla kullanılır.)
No one can understands me. Kimse beni anlayamaz.
Nothing: Hiçbir şey
Nothing can compensate this. Hiçbir şey bunu telafi edemez.
posted 02 Ekim 2006 Pazartesi 16:10 by admin | 0 Yorum

İşaret Zamirleri ( Demonstrative Pronouns)
İŞARET ZAMİRLERİ: İşaret zamirleri "this , that, these, those” olmak üzere dört tanedir. Bu tür zamirler isimleri belirterek ismin yerine geçer. Bazen özne ile fiil arasına çoğu kez “by” edatıyla cümle sonunda kullanılırlar.
This ve these yer veya zaman olarak yakındaki isimlerin yerine geçer, that ve those ise yer veya zaman olarak uzaktaki isimlerin yerine geçer.
Örneğin bir çocuk hayal edin kocaman bir pasta görüyor ve onun için pasta harika demek yerine bu harika diyor. İşte pastayı kullanmadan işaret zamiri yardımıyla cümlesini kurabiliyor. This is wonderful! - Bu harika!
This (bu)
This is a car. (Bu bir arabadır.)
That (o,şu)
That is impossible. (O imkansız.)
These (bunlar)
These are my friends. (Bunlar benim arkadaşlarım.)
Those (onlar,şunlar)
Those are penguins . (Onlar penguenler.)
Not: İşaret zamirleri ile işaret sıfatları aynıdır. Aralarındaki fark işaret sıfatlarından sonra mutlaka isim gelmesi gerekmektedir. Oysa işaret zamirleri zaten ismin yerini doldurmak için kullanılır.
Örneğin:
That e-mail is not important. O e-posta önemli. ( burada that sıfattır- hangi e-posta o e-posta. Bu yüzden isimle beraber kullanılır.)
But this is important. Ama bu önemli. ( Burada this zamirdir e-postayı tekrar etmemize gerek kalmaz.)
posted 02 Ekim 2006 Pazartesi 13:41 by admin | 0 Yorum
Şahıs Zamirleri ( Personal Pronouns)
Cümle içerisinde kişilerin yerine kullanılan zamirlerdir.
1. Özne konumunda kullanılan şahıs zamirleri: “ I , you , he , she, it , we ,you , they” Cümlede özne olarak kullanılırlar. Cümlede hakkında bahsedilen kelimeler öznedir.
“I” Kendimizden bahsederken ben “I” zamirini kullanırız.
I am happy. ( Ben mutluyum)
* Eğer bir başkası/başkaları ile kendimizden bahsediyorsak kendimizi bahsettiğimiz diğer kişiden/kişilerden daha sonra kullanırız.
Elif and I are cousins. ( Elif ve ben kuzeniz.)
The students and I enjoyed the lesson. ( Öğrenciler ve ben dersten hoşlandık.)
“You” Karşımızdaki kişiden/kişilerden bahsederken sen/siz “you” zamirini kullanırız.
You are so kind. (Çok kibarsın./kibarsınız.)
“We” Kendimiz haricinde bir kişi ile beraber kendimizden bahsedeken biz “we” zamirini kullanırız.
My friend and I have started to study English. (Arkadaşım ve ben İngilizce çalışmaya başladık.)
We have started to study English. (Biz İngilizce çalışmaya başladık.)
“They” : Kendimiz ve hitap ettiğimiz kişilerden/ şeylerden bahsederken onlar “they” zamirini kullanırız.
They are studying the roads. (Onlar yolları onarıyorlar.)
“ He, She, It” : Kendimiz ve hitap ettiğimiz kişi dışındaki bir kişiden bahsederken “she”, “he” veya “it” zamirini kullanırız.
Ali’ den bahsederken Ali diye hitap edebildiğimiz gibi “he” ( o ) diye de hitap edebiliriz:
Aristotle is a Greek philosopher.( Aristotle bir Yunan filozofudur.)
He is a Greek philosopher. (O bir Yunan filozofudur.)
Ayşe’ den bahsederken Ayşe diye hitap edebildiğimiz gibi “she” ( o ) diye de hitap edebiliriz:
Türkan Şoray is a film star. (Türkan Şoray film yıldızıdır.)
She is a film star. (O bir film yıldızıdır.)
Filmden (dişi-eril sınıfına girmeyen varlıklardan) bahsederken film diyebildiğimiz gibi “it” (o) diye de hitap edebiliriz:
Şellale is not as good as you mentioned. ( Şellale bahsettiğin kadar iyi değil.)
It is not as good as you mentioned. ( O bahsettiğin kadar iyi değil.)
2. Aitlik konumunda kullanılan şahıs zamirleri: “me, you, us, them, him, her, it” Cümlede nesne olarak kullanılırlar.
Me ( beni,bana)
You should tell me the reason. ( Bana sebebini söylemen gerekir.)
They understand me. ( Onlar beni anlarlar.)
you (seni,sana, sizi, size)
I want to buy a present to you. (Sana hediye almak istiyorum.)
I love you. ( Seni seviyorum.)
Us (bizi, bize)
Will you please remind us the date? (Tarihi bize hatırlatır mısınız?)
Them (onları, onlara)
You needn’t tell them the truth. ( Onları gerçeği söylemene gerek yok.)
Please try to understand them. ( Lütfen onları anlamaya çalış.)
Him ( onu,ona)
I explained Uğur how to mend the radia. (Uğur’ a radyoyu nasıl tamir edeceğini gösterdim.)
I explained him how to mend it. (Ona radyoyu nasıl tamir edeceğini gösterdim.)
Her (onu,ona)
They didn’t show the broken vase to Bahar. (Kırık vazoyu Bahar’ a göstermediler.)
They didn’t show the broken vase to her. (Kırık vazoyu ona göstermediler.)
It (onu,ona)
I prepared the breakfast for you. ( Kahvaltıyı senin için hazırladım.)
I prepared it for you. (Onu senin için hazırladım.)
3. Aitlik konumunda kullanılan şahıs zamirleri: “mine , yours , his , hers , its, ours , theirs”
Mine (benimki)
Your mobile phone is better than mine. ( Senin cep telefonun benimkinden daha iyi.)
Yours (seninki)
She doesn’t want my support. She wants yours. (O benim desteğimi istemiyor. Seninkini istiyor.)
His (onunki)
That book is his, not yours. (O kitap onunki, seninki değil)
Hers (onunki)
Ayşe is not here but isn’ it hers? ( Ayşe burada değil ama bu onunki değil mi?)
Its (onunki)
Your remember their old dog? This hut is its.( Onların eski köpeğini hatırlıyor musun?Bu onun kulübe onunki.)
Theirs (onlarınki)
Here is my study. Where is theirs? (İşte benim çalışmam. Onlarınki nerede?)
Ours (bizimki)
Theirs is a more economical car than ours. ( Onlarınki bizimkinden daha ekonomik bir araba.)
Aitlik konumunda kullanılan zamirlerde tırnak işareti kullanımı yoktur. Onun- its zamiri de bu kurala dahildir. Onun ünü dediğimiz zaman- its fame demeliyiz, it’s fame diyemeyiz.
4. Dönüşümlü zamirler: “myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves” Bu tür zamirler, bazen özne ile fiil arasına çoğu kez “by” edatıyla cümle sonunda kullanılırlar.
Myself (kendim,kendimi,kendime)
I’m annoyed with myself. (Kendime kızgınım.)
By myself= on my own : kendi kendime
Please help me, I can’t carry it by myself. ( Lütfen bana yardım et, onu kendi kendime taşıyamıyorum.)
Det: “I’m not myself today.” (Bugün bir tuhafım.)
Yourself (kendin, kendini, kendine)
By yourself= on your own : kendi kendine
Try doing it yourself ; I believe you’ll be able to do it by yourself. (Onu kendin yapmayı dene; onu kendi kendine yapabileceğine inanıyorum. )
Himself (kendi, kendisi)
The manager asked him to control himself.( Müdür ondan kendini kontrol etmesini rica etti.)
By himself= on his own :Kendi kendine
He found the hospital by himself. ( Hastaneyi kendi kendine buldu.)
Herself (kendi,kendisi)
She herself admitted that it was wrong. ( O kendisi bunun yanlış olduğunu itiraf etti.)
By herself= on her own : Kendi kendine
Meral is only two, but she can write her name by herself. ( Meral sadece 3 yaşında ama adına kendi kendine yazabiliyor.)
Itself (kendi,kendisi)
This washing machine dries itself. ( Bu çamaşır makinesi kendisi sıkıyor.)
By itself= on its own : Kendi kendine
It is just a little dog, it can’t do it by itself. ( O sadece küçük bir köpek, bunu kendi kendine yapamaz.)
Ourselves (kendimiz, kendimize, kendimizi)
We enjoyed ourselves very much at the party. (Partide biz kendimiz çok eğlendik.)
By ourselves= on our own : Kendi kendimize
We have painted the walls by ourselves.( Duvarları kendi kendimize boyadık.)
Yourselves (kendiniz,kendinizi,kendinize)
Take care of yourselves.(Kendinize iyi bakın.)
By yourselves= on your own :kendi kendinize
You have to do your homeworks by yourselves. ( Ödevlerinizi kendi kendinize yapmalısınız.)
Themselves (kendileri,kendilerini,kendilerine)
The students are clever enough to study themselves. (Öğrenciler kendileri çalışacak kadar akıllılar.)
By themselves= on their own : kendi kendilerine
They can’t look after themselves.( Onlar kendi kendilerine bakamıyorlar.)
posted 07 Temmuz 2006 Cuma 12:40 by admin | 0 Yorum
Zamirler
Zamirler dildeki 8 kelime grubundan birisidir. Cümle içinde görevleri isimlerin yerini tutmaktır. Zamir konusunu: Şahıs Zamirleri (I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, their, theirs), Belgisiz Zamirler (anybody, anyone, each, either, none, someone, somebody, both, everyone, no one, neither, many, few, several, one) , Soru Zamirleri (who, whom, what, which, whose) ve İşaret Zamirleri (this, that, these, those )olmak üzere 4 grupta inceleyeceğiz.


Ekleyen:Yahya Polatkan
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
ingilizcede çekimsiz yardımcı fiiller ( Modals )(5506)

Zamirler Hakkında Bilgi- ve Zamir Çeşitleri(5490)

İngilizcede Zaman Kipleri - Tenses(5487)

Zamirler ( Adıllar )(5482)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!