Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Osmanlıda 18. Yüzyıl Yenilik Hareketleri
www.arsivbelge.com
Osmanlıda 18. Yüzyıl Yenilik Hareketleri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Lale Devri 1718 - 1730 yılları arası dönemi kapsar. Osmanlı Devletinde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasısla başlayan ve 1730 yılında Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemde padişah III. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır. Adını, o dönemde İstanbul'da yetiştirilen lale çiçeklerinden alır. Osmanlı Devletinin batıya açıldığı ilk dönemdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti Avrupayı daha yakından tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler gönderdi. Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da ilk matbaa kuruldu... Yazının Tamamı aşağıdadır!

18. Yüzyıl Yenilik Hareketleri (Gerileme Dönemi)

Lale Devri (1718 - 1730)
• Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşmasısla başlayan ve 1730 yılında Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemde padişah III. Ahmet, sadrazam ise Nevşehirli Damat İbrahim
Paşa'dır. Adını, o dönemde İstanbul'da yetiştirilen lale çiçeklerinden alır.
• Osmanlı Devleti'nin batıya açıldığı ilk dönemdir.
Bu dönemde yapılan yenilikler
• Osmanlı Devleti, Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek, Avrupa'yı yakından tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler gönderdi.
• Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da ilk matbaa kuruldu.
• Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.
• Yalova'da kâğıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.
• Yeni kütüphaneler açıldı; Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi.
• Çiçek aşısı kullanıldı.
• Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.
• Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.

Bu dönemde yapılan mimari eserler
• Üçüncü Ahmet Çeşmesi
• Yeni Vâlide Câmii
• Çorlulu Ali Paşa Medresesi
• Damat İbrahim Paşa Camii

Patrona Halil İsyanı
İstanbul'da bazı devlet adamları rahat bir yaşam sürerken halkın zor durumda olmaası ve bundan huzursuluk duyması sonucunda Patrona Halil isimli bir yeniçeri
ve onu destekleyen kişiler tarafından isyan çıkarılır. İsyan sonucunda Damat İbrahim Paşa idam edilir. III. Ahmet tahttan indirilir. Yerine I.Mahmut geçer.

I.Mahmut Dönemi Yenilikleri (1730-1754)
• Ordu alanında ıslahatlar yaptı.
• Orduda bölük, tabur, alay sınıflarını oluşturdu.
• Tımar sistemini düzenlemek için çalışmalar yaptı.
• Fransa'dan gelen Kont De Bonnevale müslümanlğı kabul ederek Humbaracı Ahmet Paşa adını almış ve askeri alanda ıslahatlar yapmştır.

Humbaracı Ahmet Paşa,
• Topçu Ocağını ve Humbaracı Ocağını yeniden düzenledi.
• Orduya subay yetiştirmek amacıyla Kara mühendishanesini (Mühendishane-i Berri Hümayun) açmıştır.


III. Mustafa Dönemi Yenilikleri (1757 - 1774)
• Yenilik taraftarı bir padişahtır.
• Orduya önem verdi.
• Topçu ocağını düzenledi. Yabancı uzmanlardan yardım faydalandı.
• Dürat topçularını kurdu.
• Donanmada subay ihtiyacın karşılamak için Deniz Mühendishanesi'ni (Mühendishane-i Bahri Hümayun) kurdu.
• Maliyeyi düzenlemeye çalıştı.


I. Abdulhamit Dönemi Yenilikleri (1774-1789)
• Askeri alanda yapılan yeniliklere devamedildi.
• Sürat topçuları ocağı yenilendi.
• Avrupadan uzmanlar getirilerek kara ve deniz ordularında düzenlemeler yapıldı.
• Mali alanda düzenlemeler yapıldı. Yerli malı kullanımı mecburiyeti getirildi.


III. Selim Dönemi (Nizam-ı Cedid) Yenilikleri (1789-1808)
• Avrupa'yı yakından incelemiş ve devletin eski gücünü kaybetmesindeki nedenleri bulmaya çalıştı.
• Yeniçeri Ocağı'nın yanında Nizam-ı Cedit isimli yeni bir ordu oluşturuldu.
• Nizam-ı Cedit ordusunun ihrtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit isimli bir hazine kuruldu.
• Askerlerin eğitim için Avrupa'dan uzman getirildi. Donanmaya önem verdi.
• Yerli malı kullanımı teşvik edildi.
• Avrupa'daki yenilikleri takip etmek amacıyla Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Viyana ve Berlin gibi) elçilikler açıldı.


III. Selim dönemimde yapılanbu yenilik hareketleri bazı çevreler tarafından hoş karşılanmadı. Özellikle Nizam-ı Cedit odusunun kurulması Yeniçerilerin tepkisini çekti. Nizam-ı Cedit ordusu Rusya ile yapılan bir savaşa görev almak için İstanbul'dana ayrıldı. Yeniçeriler bunu fırsat bilerek Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan ettiler. III. Selim tahttan indirilip yerine IV. Mustafa padişah yapıldı.Nizam-ı Cedit ordusu kapatıldı.


Gerileme döneminde yapılan yenilik hareketlerinin özellikleri
• Yenilikler genelde askeri ve ekonomik alanda yapıldı.
• Yeniliklerde Avrupa örnek alındı. Avrupa'dan uzman kişiler geitrildi.
• Sosyal-kültürel alanda yenilikler yapıldı.(Lale devrinde)

 


Ekleyen:Halil Kurt
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Osmanlıda Harem(5489)

Osmanlıda Toprak Yönetimi(5451)

19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti(5449)

Osmanlı Toplum Yapısı (5441)

Osmanlıda Kültür, Medeniyet ve Toplumsal Hayat(5439)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!