Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

2013 Kara Harp Okulu Başvuru Bilgileri
www.arsivbelge.com
2013 Kara Harp Okulu Başvuru Bilgileri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
2013 Kara Harp Okulu Başvuru Bilgileri başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

2013 Kara Harp Okulu'na kimler başvuru yapabilir? YGS'ye girme zorunluluğu var mı? 

Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu başvuruları 25 Mart 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılacak. 2013 ÖSYS Kılavuzu’nda "Askeri Okullara Girme İsteği" kutucuğunu işaretlememiş olan adayların da başvuruları değerlendirmeye alınacak.

Kara Harp Okulu Başvuru Kılavuzu

Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu başvuruları 25 Mart 2013 tarihinde başladı. 16 Mayıs 2013 tarihine kadar alınacak başvurularda YGS’ye girme şartı aranmaktadır. Başvuru kılavuzunda yer alan açıklamaya göre, “Kara Harp Okuluna başvurabilmek için 2013 yılında yapılacak YGS’ye (Müteakiben nihai değerlendirmede kullanılmak üzere LYS’ye) girmek zorunludur.” ifadesi yer alıyor.

Kara Harp Okulu internet sitesinden yapılan duyuruda, “ÖSYS Kılavuzunda "Askeri Okullara Girme İsteği" kutucuğunu işaretlememiş olsanız bile başvurunuz değerlendirilmeye alınacaktır” ifadesi yer alıyor

Yapılan duyuruda, Aday ile telefon, posta, e-mail ile iletişime geçilmesi nedeniyle; adayın kişisel bilgilerinin güncel olması uyarısı yapılırken, Cep telefon numarasını sisteme kaydederken başında "0" (sıfır) olmadan girilmesi gerektiği belirtildi.

Detaylı başvuru koşullarına ulaşmak için aşağıdaki linklerden istifade edebilirsiniz.

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Kara Harp Okuluna aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan erkek ve bayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden "ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,

Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,

11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),

11058 Fen Lisesi,

11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),

11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),

11066 Özel Fen Lisesi,

11025 Özel Lise,

11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,

30028 Lise Programı,

30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),

50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,

50019 Öğretmen Lisesi,

11122 Sosyal Bilimler Lisesi.

Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda [2.a.(10)] belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak,

Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2013 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş)  almış olmak,

Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir.),

Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2013 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1993 yılında doğanlar için 2013-1993 = 20 yaş),

Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-1 (Erkek) ve TABLO-2 (Bayan)de belirtilen boy ve ağırlıkları standartları aranır.

UYARI:  Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

YGS ve LYS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır?

2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

Kara Harp Okuluna başvurabilmek için 2013 yılında yapılacak YGS’ye (Müteakiben nihai değerlendirmede kullanılmak üzere LYS’ye) girmek zorunludur.

Öğrencilerin, 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden) başvurmaları zorunludur.

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Başvurular, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden başvuru formunda e-posta adresinizi doğru olarak girmeniz önemlidir.

Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm okul ve alanlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO, K.K.K.lığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna alınacak adaylar ve J.Gn.K.lığı adına K.K.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar) için ortak olarak icra edileceğinden puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Genel ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

kaynak: www.egitimtercihi.com


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Kara Para ve Aklama Yöntemleri(5281)

2013 KPSS İçin Güncel Olaylar(5276)

Kpss İçin Güncel Bilgiler(5273)

Frankfurt Okulu ve Pozitivizm Eleştirisi(5264)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!