Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Excel Hakkında Bilgiler
www.arsivbelge.com
Excel Hakkında Bilgiler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Excel Hakkında Bilgiler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

MICROSOFT EXCEL HAKKINDA

1.EXCEL’E GİRİŞ VE EKRAN ÖĞELERİ

Excel, bir Hesap Tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki tablolarımızı ve hesaplamalarımızı yapmak, tablolarımızdaki sayısal verileri grafiğe dönüştürerek yazıcıdan kâğıda döküm almaktır. Ayrıca Excel, diğer hesaplama tablolarından alınmış olan verileri işleyerek kullanabilmektedir. Yine Excel’de tabloların içine resimler ve şekiller eklemek de mümkündür.

1.1. Çalışma Kitabı

Excel’e girdiğimizde program bize Çalışma Kitabı adını taşıyan ve başlangıçta 3 adet çalışma sayfasından oluşan bir dosya verir. Çalışma kitabı, ana program penceresi içinde bir alt pencere şeklinde bulunur. Çalışma kitabı penceresi program penceresi içinde ekranı kaplamış durumda ise başlık çubuğunda aşağıdaki gibi bir görüntü olur.

1.2. Çalışma Sayfaları

Excel’de her çalışma kitabı başlangıçta 3 sayfadan oluşur. Sayfaların içyapısı itibariyle özellikleri şöyledir:

 • Her çalışma sayfası; 16.384 sütun (A – XFD) ile 1.048.576 satırdan oluşur.
 • Sütun ve satırların oluşturduğu her bir bölmeye ise hücre denir.
 • Hücre adları sütun adıyla satır numarasının yan yana gelmesinden oluşur. Örneğin;A10 hücresi gibi…

Çalışma sayfaları ile ilgili şu işlemler yapılabilir:

1.2.1. Sayfalar Arası Hareket

Bir sayfadan diğerine geçmek için en klasik yol fare ile sayfa ismine tıklamaktır. Bunun dışında klavyeden şu tuşlarla da sayfalar arasında hareket edilebilir:

Önceki Sayfa

CTRL + Page Up

Sonraki Sayfa

CTRL + Page Down

 

Excel Çalışma Sayfaları Listesi

1.2.2. Sayfa Ekleme ve Silme

Excel çalışma kitabına yeni sayfalar eklenebilir ve mevcut sayfalardan istenilenler silinebilir.

Sayfa eklemek için;

 • Giriş menüsü
 • Hücreler
 • Ekle
 • Sayfa Ekle

işlem adımları uygulanır veya

 • Herhangi bir sayfa ismi üzerinde sağ tuş menüsü açılır.
 • Açılan menüden Ekle… komutu seçilir.
 • Ekrana çıkacak olan Ekle penceresinden Çalışma Sayfası işaretlenerek Tamam tuşuna tıklanır.

Sayfa silmek için;

 • Önce silinecek sayfaya geçilir.
 • Giriş menüsü
 • Hücreler
 • Sil
 • Sayfayı Sil

 

Excel Çalışma Sayfası Ekleme

işlem adımları uygulanır veya

 • Silinmek istenilen sayfanın üzerinde sağ tuş menüsü açılır.
 • Açılan menüden Sil komutu seçilerek istenilen sayfa silinir.

1.2.3. Sayfalara Ad Verme

 • Ad değiştirmek istediğiniz sayfanın isminin üzerine çift tıklanır ve sayfa ismi seçilir.
 • Seçilen sayfa isminin yerine yeni yazılarak sayfanın adı değiştirilmiş olur.

1.2.4. Sayfaları kopyalama ve taşıma

Herhangi bir çalışma sayfasının ikinci bir kopyası üzerinde bazı değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Veya birbirinin benzeri farklı tablolar yapmak gerektiğinde her sayfayı tekrar tekrar baştan yapmak yerine bir tanesini yapıp, o sayfanın birkaç kopyasını aldıktan sonra her sayfada sadece gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle büyük bir zaman kazanmış oluruz.

Sayfa kopyalamak için;

 • Fare işaretini sayfa ismine götürüp, klavyeden Ctrl tuşuna basılı iken farenin sol tuşuna basılı tutup fareyi sola veya sağa doğru sürükleyip bırakmak yeterlidir.

Sayfa taşımak için;

 • Sayfa kopyalama işleminin aynısını Ctrl tuşuna basmadan yaptığımızda sayfayı taşımış oluruz.

1.3. Hücre Göstergesinin Hareketi

Sayfa içinde bulunduğumuz yeri hücre göstergesi ile takip ederiz. Ayrıca hücre göstergesinin bulunduğu hücrenin adını formül çubuğunun sol tarafında bulunan Ad Kutusundan görürüz.

Hücre göstergesinin sayfa içindeki hareketini şu tuşlarla yapabiliriz:

Tuş adı

Görevi

HOME

Hücre göstergesini A sütununa götürür.

CTRL + HOME

Hücre göstergesini A1 hücresine götürür.

CTRL + END

Hücre göstergesini işlem görmüş en son hücreye götürür.

PAGE DOWN

Hücre göstergesini bir ekran boyu aşağı götürür.

PAGE UP

Hücre göstergesini bir ekran boyu yukarı götürür.

2. Hücrelere Bilgi Girişi ve Düzenleme Yapma

Bir hücreye herhangi bir bilgi yazmaya başladığımızda iki şey yapabiliriz. Ya bilgi girişini bitirir onaylarız ya da bilgi girişinden vazgeçip iptal ederiz.

2.1. Bilgi girişini onaylama

Bir hücreye girilmekte olan bilgiyi onaylamak için, Enter tuşu, tab tuşu veya ok tuşları, kullanılabileceği gibi fareyi başka bir hücreye tıklatmak da yeterlidir.

2.2. Bilgi Girişini İptal Etme

Bir hücreye girilmekte olan bilgiyi iptal etmek için, Esc tuşu kullanılır.

2.3. Hücredeki bilgiyi düzeltme

Bir hücreye girmiş olduğumuz bilgiyi düzeltmek için, F2 tuşuna basarak veya hücre üzerine fare ile çift tıklatarak hücre açılır, hatalı bilgi düzeltilip yine Enter tuşuna basılır.

Ayrıca, hücre göstergesinin bulunduğu hücredeki bilginin aynısı Formül Çubuğunda da görüldüğünden fareyi buraya tıklatarak da burada düzeltme yapılabilir.

2.4. Hücredeki bilgiyi silme

Bir hücredeki bilgiyi tamamen silmek için Delete tuşu kullanılır.

2.5. Hücre, Satır ve Sütun seçme

Sayfa içindeki birden fazla hücreyi seçerek biçimleme, silme gibi bazı işlemler yapılabilir.

2.5.1. Blok halinde hücreler seçme;

 • Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak ok tuşları ile istenilen yöne hareket edilir.

Veya

 • Farenin sol tuşuna basılı tutarak sayfanın içinde sürüklenir. Ancak sürüklerken farenin büyük beyaz bir artı şeklinde olması gerekir.

2.5.2. Bağımsız bloklar halinde hücreler seçme;

 • Klavyeden Ctrl tuşuna basılı tutarak fare işareti yine aynı biçimde sayfanın içinde sürüklenerek farklı bloklar seçilebilir.

2.5.3. Satır ve sütun seçme;

 • Sayfa içinde bir satırın veya sütunun tümümü seçmek gerektiğinde fareyi satır numarasının üstüne veya sütun başlığının üstüne götürüp farenin sol tuşuna basılır.
 • Bu şekilde bastığımızda tek bir satır veya sütun seçebilir, fareye basılı tutup istenilen yöne sürükleyerek blok halinde birden fazla satır veya sütun seçebiliriz.
 • Yine ayrıca Ctrl tuşuna basılı tutarak da bağımsız satır veya sütunları da seçebiliriz.

2.5.4. Sayfanın tümünü seçme;

 • Bu iş için fare işaretini aşağıdaki şekilde görülen yere tıklatmak yeterlidir.

2.6. Sütun Genişlikleri Ve Satır Yüksekliklerini Ayarlama

Excel çalışma sayfasında hücrelere sığmayan bazı metinleri sığdırmak için satır ve sütun genişliklerini değiştirmek gerekebilir. Özellikle sayılar bulundukları hücreye sığmadığı zaman (#) şeklinde görünürler. Bu durumda sütun genişletmek gerekir.

Sütun genişliklerini, fare işaretini sütun başlıklarının arasına götürüp, fare çift yönlü ok şeklini aldığında basılı tutarak sağa-sola çekmek suretiyle değiştirebiliriz.

Satır yüksekliklerini ise, fare işaretini satır numaraları arasındaki çizgiye götürüp, fare çift yönlü ok şeklini aldığında basılı tutarak yukarı-aşağı çekmek suretiyle değiştirebiliriz.

Birden fazla satır veya sütun genişliğini, bu satır ve sütunları seçtikten sonra herhangi birinin genişletme çizgisinden fare ile basılı tutup çekerek değiştirebiliriz.

 

Sütun Genişlikleri Ve Satır Yüksekliklerini Ayarlama

3. Özel Veri Giriş Yöntemleri

3.1. Bir Bilgiyi Aynı Anda Birden Fazla Hücreye Girme

Bu iş için;

 • Aynı bilginin girileceği hücreler blok halinde veya bağımsız olarak seçilir.
 • Daha sonra istenilen bilgi yazılır.
 • CTRL tuşu ile birlikte ENTER tuşuna basılır.

 

Bir Bilgiyi Aynı Anda Birden Fazla Hücreye Girme

3.2. Bir Hücreye Alt Alta Birden Çok Satır Yazma

Bir hücrenin metin yazarken aynı hücre içinde bir alt satıra inmek için ALT + ENTER tuşlarına basılır. Bu şekilde bir hücreye çok satır halinde metin yazılabilir.

 

Bir Hücreye Alt Alta Birden Çok Satır Yazma

3.3. Veri Serileri Girme

3.3.1. Ardışık Sayıları Girme

Bir tabloda sıra numarası türünde ardışık sayılar girmek gerektiğinde bu sayıları tek tek elle yazmak yerine otomatik doldurma yöntemiyle girebiliriz. Bu iş için;

 • Alt alta veya yan yana hücrelere ilk iki sıra numarası girilir.
 • İlk numaranın bulunduğu hücreden başlamak şartıyla bu iki hücre seçilir.
 • Seçili alanın sağ alt köşesine fare işareti götürülüp, buradaki doldurma kulpu denilen küçük nokta üzerinde (fare küçük artı şekli alır) farenin sol düğmesine basılı tutup aşağıya veya yana doğru sürüklenir.

 

Ardışık Sayıları Girme

 

Doldurma Kulpu

3.3.2. Gün ve Ay Adları Girme

Bu iş için ardışık sayılar için uygulanan yöntemin aynısı uygulanabilir. Ancak gün ve ay adları için ilk iki eleman yerine sadece bir eleman girip, bu elemanın bulunduğu hücrenin doldurma kulpundan tutup sürüklemek yeterlidir.

4. Formüller

Excel’de yapılan tablolar içerisinde formül kullanarak hesaplamalar yaptırılabilir. Bir hücreye formül girerken şunlara dikkat etmek gerekir:

 • Formüller = işareti ile başlar.
 • Formül yazarken boşluk verilmez. (formülde tırnak içi metin geçiyorsa bu metinde verilebilir)
 • Formülde açılan parantez sayısı kadar kapatılan parantez bulunmalıdır.
 • Formül yazarken sabit sayılar, hücre adları ve bölge adları kullanılabilir.

4.1. Formül örnekleri

=A3*15

A3 hücresindeki sayı ile 15 sayısının çarpımı.

=(B2+C2+D2)/3

B2, C2 ve D2 hücrelerini toplayıp 3’e böler.

4.2. Bazı Excel Fonksiyonları

4.2.1. TOPLA Fonksiyonu

Hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.

Sözdizimi

TOPLA(sayı1;sayı2;…)

Sayı1, sayı2, … toplamını veya toplam değerini istediğiniz 1 ile 255 arasında bağımsız değişkendir.

Örnek

=TOPLA(A2;B5;D8)                         A2, B5, D8 hücrelerinin toplamını bulur.

=TOPLA(B2:B12)                              B2 ile B12 hücreleri arasındaki hücrelerin toplamını bulur.

4.2.2. ÇARPIM Fonksiyonu

Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımlarını verir.

Sözdizimi

ÇARPIM(sayı1;sayı2;…)

Sayı1, sayı2, … çarpmak istediğiniz 1 ile 255 arasında sayıdır.

Örnek

 

A

 

Formül

Açıklama

1

Veri

1

=ÇARPIM(A2:A4)

A2 ile A4 arasındaki sayıları çarpar. 5*3*4 işlemini gerçekleştirip 60 değerini bulur.

2

5

2

=ÇARPIM(A2:A4;2)

A2 ile A4 arasındaki sayıları çarptıktan sonra çıkan sonucu 2 ile çarpar. Sonuç 120 olur.

3

3

3

4

4

4

 

 

4.2.3. Yüzde İşlemi

Herhangi bir hücrede belirtilen sayının, belirtilen oran kadar yüzdesinin hesaplar.

Örnek

B hücrelerinde verilen Vize notlarının yüzdeleri C hücrelerinde hesaplanmıştır.

 

A

B

C

1

Adı

Vize Notu

Vize Notunun %25’i

2

Ayşe

45

=B2*25%

3

Fatma

67

=B3*25%

4

Ali

70

=B4*25%

5

Can

54

=B5*25%

4.2.4. MİN Fonksiyonu

Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir.

Sözdizimi

MİN(sayı1;sayı2;…)

Sayı1, sayı2, … minimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 255 arasında sayılardır.

Örnek

 

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

1

Veri

 

=MİN(A2:A6)

A2 ile A6 hücreleri arasındaki sayıların en küçüğü (2)

2

10

 

=MİN(A2;A6)

A2 ile A6’nın en küçüğü (9)

3

7

 

=MİN(A3;A5;3)

A3, A5 ve 3 arasından en küçüğü (3)

4

2

 

 

 

5

27

 

 

 

6

9

 

 

 

4.2.5. MAK Fonksiyonu

Değer kümesindeki en büyük sayıyı verir.

Sözdizimi

MAK(sayı1;sayı2;…)

Sayı1, sayı2, … maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 ile 255 arasında sayılardır.

Örnek

 

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

1

Veri

 

=MAK(A2:A6)

A2 ile A6 hücreleri arasındaki sayıların en büyüğü (27)

2

10

 

=MAK(A2;A6)

A2 ile A6’nın en büyüğü (10)

3

7

 

=MAK(A3;A5;30)

A3, A5 ve 3 arasından en büyüğü (30)

4

2

 

 

 

5

27

 

 

 

6

9

 

 

 

4.2.6. ORTALAMA Fonksiyonu

Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.

Sözdizimi

ORTALAMA(sayı1;sayı2;…)

Sayı1,sayı2, … ortalamasını istediğiniz 1 ile 255 arasında sayısal bağımsız değişkenlerdir.

Örnek

 

A

B

Formül

Açıklama (Sonuç)

1

Veri

 

=ORTALAMA(A2:A6)

A2 ile A6 hücreleri arasındaki sayıların ortalaması (11)

2

10

 

=ORTALAMA(A2;A6)

A2 ile A6’nın ortalaması (6)

3

7

 

=ORTALAMA(A3;A5;2)

A3, A5 ve 2’nin ortalaması (12)

4

9

 

 

 

5

27

 

 

 

6

2

 

 

 

4.2.7. YUVARLA Fonksiyonu

Sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.

Sözdizimi

YUVARLA(sayı;sayı_rakamlar)

Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır.

Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir.

 • Sayı_basamaklar 0′dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.
 • Sayı_basamaklar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
 • Sayı_basamaklar 0′dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.

 

A

B

1

Formül

Açıklama (Sonuç)

2

=YUVARLA(2,15;1)

2,15′i bir ondalık basamak olacak biçimde yuvarlar (2,2)

3

=YUVARLA(2,139;1)

2,139′u bir ondalık basamak olacak biçimde yuvarlar (2,1)

4

=YUVARLA(-1,475;2)

-1,475′i iki ondalık basamak olacak biçimde yuvarlar (-1,48)

5

=YUVARLA(21,5;-1)

21,5′i ondalık virgülün soluna bir ondalık basamak yuvarlar (20)

4.2.8. KAREKÖK Fonksiyonu

Pozitif bir karekök verir.

Sözdizimi

KAREKÖK(sayı)

Sayı karekökünü bulmak istediğiniz sayıdır.

 • Sayı negatifse, KAREKÖK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

 

A

B

Formül

Sonucu

1

Veri

 

=KAREKÖK(25)

25’in karekökü (5)

2

-16

 

=KAREKÖK(A2)

A2’deki sayının karekökünü verir. Sayı negatif olduğundan hata verir. (#SAYI!)

3

 

 

 

Excel 2007 ders notları Microsft Office Excel 2007 yardımından derlenmiştir.

Not: Devamı için Excel Hakkında Bilgiler – 2 bağlantısına tıklayınız.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Gelir - Gider Hesaplama Programı ( Excel )(5394)

Güncel Bilgiler 2014(5369)

Yaşamınızı Kolaylaştıracak Pratik Bilgiler(5367)

Makro Programlama Ders Notları(5367)

Excel Hakkında Bilgiler - 2(5367)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 1

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

süper - 10.05.2016, 18:31
 

çok uzun yoksa güzeldi


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!