Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İnsan Kaynakları Mesleği ve iş olanakları
www.arsivbelge.com
İnsan Kaynakları Mesleği ve iş olanakları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İnsan Kaynakları Mesleği ve iş olanakları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Mesleğinde çalışmak ve iş olanakları

A- GÖREVLER

İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Müdürüne bağlı olarak;
- İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden geçirilmesine yardımcı olur,
- İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,
- Çalışanların emeklilik, izin, hastalık, yer değiştirme, çalışma ortamının düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür,
- İşe yeni alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur,
- İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasına çalışır,
- İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine yardımcı olur,
- Toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya çalışır,
- Çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler, uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli büro malzemeleri,
- Telefon, faks, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi,
- Çeşitli kanun kitapları, bilgi dosyaları,
- Eğitim araç ve gereçleri. 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
- Sözel yeteneği güçlü,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Ayrıntıları algılayabilen,
- Yönergeyi izleyebilen,
- Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen,
- Empati kurabilen,
- Büro işlerine ilgili, 
kimseler olmaları gerekir. 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı; sakin, temiz, iyi aydınlatılmış, kapalı ortamlarda görev yapar. Birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler. 

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Kocaeli Üniversitesi Gebze Meslek Yüksek Okulu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir M.Y.O. “İnsan Kaynakları” programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Matematik,
- İngilizce.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ile Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “İnsan Kaynakları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ek yerleştirme ile kontenjan açığı olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince;
- İşletme, Genel Ekonomi,
- Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon,
- Temel Bil. Tek. Kul. , Sunum Teknikleri,
- Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar İşletim Sistemi,
- Hukukun Temel Kavramları, İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
- İletişim ve Davranışsal Yeterlilik,
- Müşteri İlişkileri Yönetimi, Zaman Yönetimi,
- Kamu Personeli Yönetimi,
- İstatistik,
- Eğitim Yönetimi,
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
- Pers. ve İdari İşler, İnsan Kay. Yön ve Formalizasyon Çal.,
- Halkla İlişkiler, Kriz ve Stres Yönetimi,
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Genel Muhasebe, Çağdaş Yönetim Teknikleri,
- İnsan Kaynakları Planlaması, Özlük Hakları,
- İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı,
- Toplumsal Duyarlılık, Görgü ve Pro. Kuralları,
- Marka ve Marka Yönetimi ve Genel Kültür dersleri verilmektedir

Ayrıca öğrenciler işyerlerinde 30 iş günü staj yaparak pratik eğitim görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLAMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanı ve İnsan Kaynakları “Ön Lisans” diploması verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gelişen endüstriyel faaliyetler ve hizmet sunumundaki değişiklik ihtiyaçları, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacıda beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. AB ile ilgili gelişmeler ve kalite alanındaki görüş farklılıkları işletmelerdeki insan gücü kaynağını ve bu kaynağın kullanımını ön plana çıkarmış, çok önemli hale getirmiştir. İş Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle işçi giriş ve çıkışlarının düzene bağlanması önem arzetmeye başlamıştır.

Bu nedenle bu bölümden mezun olanların iş bulması geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamuda ve özel sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş bulabilme şansları vardır. 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE 

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. 

EĞİTİM SONRASI 

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 1-4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

“İnsan Kaynakları” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Kalite Güvence Sorumlusu, İnsan kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- İnsan Kaynakları Uzmanı,
- Büro Yöneticisi


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İş Sağlığı ve Güvenliği ( isg )(5380)

İnsan Kaynakları Mesleği Hakkında(5354)

Polislik Mesleği Hakkında(5353)

İnsan Irkı ve İnsan Türünün Dağılımı(5340)

Marangoz ve Marangozluk Mesleği Hakkında(5338)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!