Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

İnsan Kaynakları Mesleği Hakkında
www.arsivbelge.com
İnsan Kaynakları Mesleği Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
İnsan Kaynakları Mesleği Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Mesleği Hakkında

 Kavramsal İçeriği

  İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.

İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

İKY, bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plân, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.

İşletme içindeki çalışanlarla ilgili program, yöntem, yönetmelik ve süreçleri geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyle ilgili bir alan olan İKY, malî ve maddî kaynaklara ek olarak, insan kaynağının da doğru yönetilmesi ile uğraşan bir disiplindir.

 İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programı hakkında bilgi:

İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programının temel amacı:  Kamu ve özel sektörde insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bölüm mezunlarının devlet, çalışanlar, işverenler gibi ekonominin üç temel aktörü arasındaki ilişkileri, karşılıklı sosyal hak ve çıkarlarının dengelenmesi bilinciyle çözüm üretmeleri konusunda yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri ve pratik uygulamalar konusunda gerekli bilgilere sahip olması da amaçlanmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, 2008-2009 eğitim - öğretim yılında karma öğretim olarak eğitime başlamıştır. Karma öğretim derslerinin 1/3'ü örgün olarak Cuma ve Cumartesi günleri Esentepe Kampüsümüzde, 2/3'ü ise Üniversitemiz tarafından geliştirilen uzaktan eğitim portalında yer alan 14 haftalık ders notları, ders videoları ve öğrencilerimizin bireysel olarak öğrendiklerini sınamak için hazırlanan kısa sınavlardan oluşmaktadır.
2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında karma öğretime ilave olarak örgün 1. ve 2. öğretimde de eğitime başlayacaktır.
Bölümümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Uzman Yardımcısı unvanıyla öğrencilerini mezun etmeyi düşünmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yeterlilikleri

  1. İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma İlişkileri , İşletme ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeylerde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilen,
  2. Kendisini ve başkalarını yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, işletme yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını insan kaynakları alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerine sahip
  3. İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel mevzuata hâkim olup, bunları pratik durumlara uygulayıp, yorumlayabilen.
  4. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek.
  5. Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilen
  6. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
  7. Ekip çalışmasına yatkın ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan.
  8. Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dahil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen.
  9. Temel Bilgisayar kullanım bilgisi olan ve insan kaynakları ve çalışma ilişkilerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgisi ve bu yazılımları kullanabilme ve geliştirme becerisine sahip,
  10. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan kişilerdir.

 İKY’nin İşlevleri

 İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti.

Personel Organizasyonu.

İnsan Kaynakları Plânlanması.

Performans Yönetimi.

Ücret Yönetimi.

Eğitim Yönetimi.

Motivasyon Yönetimi.

Kalite Yönetimi.

Bilgi Yönetimi.

Vizyon Yönetimi.


 İKY’nin Hedefleri

  Ahlâkî ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-işyerine-organizasyona olan etkili katkılarını artırmak.

Emek verimliliğini (insan kaynağının verimli kullanımını) ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sâyesinde artırmak.

Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışmayı, cazip hâle getirmek (işgören tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek).

Örgüt verimliliğini, örgüt ve personel bütünleştirme gayretlerinin yanında personel-örgüt ve sanayi psikolojisi yöntemleriyle arttırmak.

Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak.

Uygun örgüt kültürünün temellerini atmak.


 İKY’nin İşletmeye Getireceği Faydaları  

İşçilik maliyeti azalır.

İşgücü devri oranı azalır.

İşe devamsızlık ve temarüz azalır.
İş kazaları azalır.

Hatalı üretim azalır.

Ürün kalitesi artar.

Moral ve motivasyon artar.

İşyeri atmosferi iyileşir.

Çalışma barışı sağlanır.

İşyeri tatmini artar.

İşletmenin rekabet edebilirliği artar.


 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nin İlgi Alanları

 İKY’nin Kavramsal İçeriği ve Tarihî Gelişimi

İKY ve Personel Yönetiminin Karşılaştırılması

İKY’nin Sistemi, Politikası ve Örgütlenmesi

İKY’nin Görev ve Hedefleri

İş Analizi ve İş Tanımlamaları ve Gerekleri

İnsan Kaynakları Plânlaması

İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi

Psikoteknik: Psikolojik ve Beceri Testleri

Meslekî Kariyer

İKY’de Eğitim ve Geliştirme Teknikleri

Performans Değerlemesi

İş Değerlemesi

Örgütsel Davranış

Liderlik

Motivasyon

Etkin İletişim

Sendika-Yönetim Münasebetleri

İşyerinde Katılımcı Yönetim

Ücretlendirme ve Sosyal Sorumlulu


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İnsan Irkı ve İnsan Türünün Dağılımı(5599)

Veterinerlik Mesleği Hakkında(5560)

Polislik Mesleği Hakkında(5545)

Marangoz ve Marangozluk Mesleği Hakkında(5533)

Sanat Tarihi Bölümü(5527)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!