Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Kuran Mealleri
www.arsivbelge.com
Kuran Mealleri dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Kuran meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir. Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir. Kur'anın tercüme edilebilir olup olmadığı uzun tartışmaların konusu olmuştur. Meal yazarları, birebir tercümedeki metne değişik zorunluluklar (cümlelerdeki anlatım bozukluklarının giderilmesi, kapalı anlatımlar, cümle düşüklükleri, kelimelerin tam karşılığının meal yapılan dilde bulunmaması veya olduğu gibi tercümenin yazar tarafından sakıncalı bulunması, ayetlere mucizevi anlamlar yüklenmek veya anlamların zenginleştirilmek istenmesi vb.)... Yazının Tamamı aşağıdadır!

Kur'an mealleri

Kuran meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.

Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir.[1]

Kur'anın tercüme edilebilir olup olmadığı uzun tartışmaların konusu olmuştur. Meal yazarları, birebir tercümedeki metne değişik zorunluluklar (cümlelerdeki anlatım bozukluklarının giderilmesi, kapalı anlatımlar, cümle düşüklükleri, kelimelerin tam karşılığının meal yapılan dilde bulunmaması veya olduğu gibi tercümenin yazar tarafından sakıncalı bulunması, ayetlere mucizevi anlamlar yüklenmek veya anlamların zenginleştirilmek istenmesi vb.) sebebiyle veya kendi anlayışını (mezhep, tarikat, cemaat) dikte etmek amacıyla parantez içerisinde ilaveler yaparlar veya kelimelerin anlamlarını değiştirerek verirler. Bu şekilde ancak uzman olanların anlayabileceği saptırmalar dini metinler içerisine yerleşmiştir. Örnekler Zariyat Suresi 7 ve 47. ayetlerinde, Vakıa Suresinde, namaz vakitleri, tesettür, Allah'ın isimleri, ve mut'a ile ilgili nisa 24. ayetlerinin meallerinde görülebilir. Uygulanan diğer bir yöntem etimolojik veya rutin hayatta kullanılan olağan anlamlarının bir kenara bırakılarak kelimelere yeni anlamlar verilmesi ve tercümelerin bu anlamlar üzerinden yapılmasıdır.

Sad suresi 10. ve 32 ayetlerinin mealleri, Arapça aslında hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek net ve basit ifadeler yer aldığı halde, meal konusuna keyfi yaklaşımlara örnek olarak verilebilecek türden, birbirleriyle tamamen zıt anlamlara gelen meallerin görülebildiği örneklerdendir. Bu meallerde 10 ayette istifham-ı inkari görmezden gelinmekte, 32 ayette ise Süleyman peygambere yakıştırılamayan bir ifade yer almaktadır.

Tarihçe

Kur'an yazılırken, yakın ulus/kavimlere tebliğ amaçlı olarak çeviriler hazırlanıyor ve elçiler gönderiliyordu. Aynı zamanda değişik dillere sahip uluslar Müslüman olduklarında Kur'anı kendi dillerine çeviriyordu. Örneğin İranlı olan Selman-ı Farisi Kur'an'ı Farsça'ya çevirmişti. İlk tercümeler Farsça ve Türkçe dillerindeydi. Batı'da Latince olarak tercümenin tarihi 1143'tür. Bu tercüme 1543'te basılmıştır.

Bugüne ulaşan en eski elyazması Türkçe meal Şirazlı Hacı Devletşah oğlu Muhammed'in istinsah ettiği (1333) mealdir ve Türk-İslam Eserleri Müzesi'ndedir. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bir nüsha Harezm Türkçesi'nde yapılmıştır.

Mütercim

Kur'an meali hazırlayan kişilere mütercim denir. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı anlamı açık, hüküm ihtiva eden ayetler olmakla beraber, bazı ayetler ise yoruma açık ayetlerdir;

"Kitab'ı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) âyetlerdir, onlar Kitab'ın esasıdır ve diğerleri, muteşâbihtir (teşbihli). Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar muteşâbih olanlara tâbi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için, onun te'vilini (yorumunu) yapmak isterler. Ve onun te'vilini Allah'dan başka kimse bilmez".(Al-iİmran:7)

Kur'an meal veya tercümelerini hazırlayanların belirli dini kaygılardan uzak şekilde, sadece sosyal bilimlerin ve din bilimlerinin ışığında, filoloji, antropoloji, dinler tarihi, mitoloji gibi donanımlara sahip olarak tercüme yapmaları Kur'anın anlaşılması konusuna objektif katkılar sunması açısından değerli bilgiler sunabilir.

Meal ve tefsir farkı

Meal, Kur'an ayetlerinin tercümesi, tefsir ise ayrıntılı açıklamasıdır. Türkiye'de basılan meallerin bir çoğunda sayfa orta alanı Arapça metin, sayfa kenarları ise ayet sırası ile Arapça metnin Türkçe okunuşu ve hemen altında Türkçe anlamı şeklindedir.

Tefsirler ise meale ilave olarak, ayetleri tek tek (örn. Bakara Suresi 45. ayeti) veya gruplandırarak (Bakara Suresi 45-46. ayetler) ilgili mealin/meallerin sonuna eklenen açıklama bölümünden oluşur.

Türkçe mealler

Matbu meallerin bazıları sadece meal, bazıları ise meal ve tefsirdir). (bkz. Tefsir)

Kur'anın Türkçe mealleri


Mütercim

Meal adı

Yayınevi

Yayın yılı

A. Adnan Sütmen

Kur’ân-ı Kerîm'in Meâlen Manzum Açıklaması

 

1984

Abdülbâkî Gölpınarlı

Kur’ân-ı Kerîm'in Anlamı

 

1955

Abdullah Âtıf Tüzüner

Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli

 

1970

Abdullah Aydın

Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Celîlesi

 

1979

Abdurrahman Abdullahoğlu

Âyetlerin iniş sırasına göre meâl

Ozan Yayınları

 

Adem Uğur

Kur’ân Meâli

 

 

Ahmed Dâvudoğlu

Kur’ân Meâli

 

 

Ahmet Ağırakca – Beşir Eryarsoy

Kur’ân Meâli

Burç Yayınları

1995-1999

Ahmet Ağırakca – Beşir Eryarsoy

Nüzul Sebepli Kur’ân Meâli

 

 

Ahmet Okutan

Kur’ân-ı Kerîm'in konularına göre ayrılmış Türkçe anlamı

 

1967

Ahmet Tekin

Kur'ânı Anlamaya Doğru -Tefsîrî Meal-

 

 

Ali Bulaç

Kur’ân-ı Kerîm'in Türkçe anlamı

 

1983

Ali Fikri Yavuz

Kur’ân-ı Kerîm ve Meâli Âlîsi

 

1967

Ali Özek-Hayreddin Karaman vd.

Kur’ân-ı Kerîm Meâli

 

1982

Ali Rızâ Sağman

Lafzen ve Meâlen Kur’ân-ı Kerîm'in Tercemesi

 

1980

Bekir Sadak

 

 

Ahmet Hulusi Kuran Meali 1998

Besim Atalay

Kur’ân-ı Kerîm

 

1962

Cemil Said

Kur’ân-ı Kerîm Tercemesi

 

1924

Diyânet İşleri Başkanlığı

Diyânet İşleri Meâli

Diyânet İşleri Başkanlığı

1990

Diyânet Vakfı

Kur’ân-ı Kerîm Meâli

Diyânet Vakfı

1993

Edip Yüksel

Mesaj: Kur’an Çevirisi

 

2000

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Hak Dîni Kur’ân Dili

 

1935

Enver Baytan

Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâl-i Âlîsi

 

1987

Hacı Murad Sertoğlu

İslâm'ın mukaddes kitabı Kur’ân-ı Kerîm'in Türkçe tercüme ve tefsîri

 

1955

Halil Uysal

Kelime Meâli

Kitap Kent

 

Hasan Basri Çantay

Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm

 

1952

Hikmet Taşkın

Kur’ân bize ne diyor?

Madve Yayınları

1989

Hüseyin Atay-Yaşar Kutluay

Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe anlamı

Diyânet İşleri Başkanlığı

1961

İmam İskender Ali Mihr [2]

Kelime Kelime Kur’ân Meâli

Mihr Yayınları

2000

İsmâil Hakkı Baltacıoğlu

Kur’ân Meâli

 

1957

Mevdûdî

Mevdûdî Meâli

İnkılab Yayınları

 

Muhammed Esed

Muhammed Esed Meâli

 

 

Muhammed Fuad Abdulbâkî

 

 

 

Muhammed Hamidullah

Kitâb-ul Azîz

Beyan Yayınları

 

Ömer Feyzi Mardin

Kur’ân-ı Kerîm tefsirli ve fihristli

 

1950

Ömer Rızâ Doğrul

Tanrı Buyruğu

 

1934, 1980

Osman Nebioğlu

Türkçe Kur’ân-ı Kerîm

 

1957

Prof. Dr. Ömer Özsoy – Prof. Dr. İlhâmi Güler

Konularına Göre Kur’ân Meâli

Fecr Yayınları

 

Sadık Türkmen

İniş Sırasına Göre Kur'an; Akıl ve Bilim Işığında Türkçe Çeviri.

Sadık Türkmen Yayınları

2006, 2009, 2010

Sadi Irmak

Kutsal Kur’ân Türkçe Meâli

 

1962

Suat Yıldırım

Suat Yıldırım Meâli

Define Yayınları

1998

Süleyman Ateş

Kur’ân-ı Kerîm Meâli

 

1975

Mahmud Ustaosmanoglu

Kuran-i Mecid ve Meal Tefsir Alisi

Ahiska Yayinevi

 

Ziyâ Kazıcı-Necip Taylan

Kur’ân-ı Kerîm Meâli

 

1977

Mustafa İslamoğlu

Hayat Kitabı Kur’an Gerekçeli Meal-Tefsir

 

2011

Prof.Dr. Mustafa Öztürk

Kur'an-ı Kerim Meali & Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri

 

2012

Kur'ânın Türkçe Tefsirleri

Türkçeye tercüme edilmiş tefsirler

 • Seyyid Kutub, Fi Zılalil Kuran, 1970.
 • İbni Kesir, Hadislerle Kuranı Kerim Tefsiri, 1983.
 • Mevdudî Tefsiri
 • Kurtubi Tefsiri
 • Safvetutefasir (tefsirlerin Özü) M.Ali Sabunî iz Yayıncılık
 • Mefatih ElĞayb - Fahruddin Razi
 • Tefsîrü'l Münîr, - Vehbe Zuhayli (Risale Yayınları)
 • Kur'anın Konulu Tefsiri - Gazali , Ağaç Yayinları
 • Et-Tefsirul Hadis, Izzet Derveze ,Ekin yayınları
 • el Esas fit-Tefsir Said Hawa Şamil yayınları
 • Ahkam tefsiri M.Ali Sabunî Şamil yayınları
 • Ahkam tefsiri Mukatil b.Süleyman
 • Ebul Leys Semerkandi Tefsiri Sezgin Neşriyat
 • Furkan (Tefsirul Vadh) Hicazi ilim Yayınevi
 • Tibyan Tefsiri "Ayntabi Mehmed Efendi" Terc: Ahmed Davudoğlu, Huzur Y. 4 cilt
 • Tefsîru’s-Sa’dî, Abdurrahman es-Sa’dî, Guraba Y. 5 cilt
 • Min Vahyi’l Kur’an, Muhammed Hüseyin Fadlullah, AkÂdemi Y. 10 cilt
 • El-Mizan fî Tefsiri’l-Kur’an, Tabatabâî, Kevser Y.
 • Celaleyn Tefsiri, Celaleddin Suyuti, Sağlam Y. 3 cilt
 • Dâvetçinin Tefsiri, Seyfuddin el-Muvahhid, Hak Y.
 • Vedahu’l Burhan, Muhammed Ebu’l-Hasan En-Nişaburi, Tevhid Yayınları 2 cilt
 • Nesefi Tefsiri, İmam Nesefi, Ravza Yayınları 8 cilt
 • Ruhu’l-Beyan, İsmail Hakkı Bursevi, Erkam Y.
 • Ebussuud Tefsiri, Ebussuud, Boğaziçi Y.
 • Ebu Bekir Cabir el-Cezâiri, En Kolay Tefsir, Mektup Yayınları
 • İbn Kayyim Tefsiri, Polen Y.
 • Tibyan Tefsiri "Ayntabi Mehmed Efendi" Terc: Ahmed Davudoğlu, Huzur Y. 4 cilt

Meal Tarzı

Kur'an meallerinin ilk şekilleri satırarası kelime açıklamaları halindedir. Günümüzde kullanılan usul ise orijinal metnin yanında Türkçe metnin verilmesidir. Bazıları kelime kelime çeviri yapmakta, bazıları nüzul sebepleri ve tarihsel bilgileri sunmaktadır. Bir kısmı güncel fıkhi ve siyasi meseleleri dipnotlarla vermekte, bir kısmı şiir söyleyişiyle sunmaktadır. Bu meallerin dahi dili 1900'lerden beri değişen Türkçeye paralel olarak özleştirilmiştir.

Kaynakça

http://www.osmanlimedeniyeti.com/makaleler/sozluk/osmanlica-sozluk-m.html

http://www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx

(Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi)


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Kurana göre inanan insanın davranışları Nasıl Olmalı(5312)

Kuran Kursları(5279)

Kuranı Kerimin Başlıca Özellikleri(5272)

Zararlı alışkanlıklardan korunmada Kuranın önemi(5267)

Kuran-ı Kerim Hakkında(5266)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!