Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

10 Kasım Atatürkü Anma Töreni
www.arsivbelge.com
10 Kasım Atatürkü Anma Programı Örneği10 Kasım Atatürkü Anma Töreni dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
10 Kasım Atatürkü Anma Töreni başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

………………………………… İLKOKULU

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ PROGRAMI

 

 Sayın okul müdürüm, müdür yardımcım, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlar, Bu gün Büyük Önder Atatürk'ün sonsuzluğa göçüşünün ___. yıl dönümü.

 Anma Programını arz ediyorum…

 
1.  Saat 09.05 saygı duruşu
2. İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın yarıya indirilmesi
3. Günün anlam ve önemini belirten konuşma
4. 3-A sınıfı  “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” şiiri

5.  3-B sınıfı “Atatürk’üm Canımdasın” şarkısı

6.  3-F sınıfı “Atatürk Diyor ki…”

7.4-A sınıfı “Karanlıktan ,aydınlığa “Oratoryosu

8. 4-D sınıfı şiir “Atatürk Çağları”

9. 4-E sınıfı “Ay yıldız Gösterisi”

10. 4-F sınıfı “Gençliğin Ata’ya Cevabı”

11. 4-D sınıfı dans gösterisi

12. ……………………………………………. İlkokulu İzcileri Korosu

 

Sizleri, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağlayan, yurt ve millet bütünlüğünü koruyan, Cumhuriyetimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız, Büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyorum.

*****************************************************

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır."

Günün önem ve anlamına uygun konuşmayı Okul Müdürümüz Sayın Necmettin Türkmen’den dinleyeceğiz. 

*****************************************************

 

Her on kasım sabahı Saat dokuzu beş geçe Edirne'de, Erzurum'da, Kars'ta, Van'da

                       Her on kasım sabahı

                       Saat dokuzu beş geçe

                        Tekmil vatanda    

Okullarda, fabrikalarda                         Bir keder yayılmış bir duman gibi Işıltılı sabahın içine                   Rüzgarlar hüzünle esmede          Irmaklar hüzünle çağlamada.

 

3-A sınıfı öğrencilerini “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum.” Şiirini okumak için davet ediyorum.

*****************************************************

"İki Mustafa Kemal var: Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri ulusun daima yüreğinde yaşattığı Mustafa Kemaller ülküsüdür. Ben bu ülküyü temsil ediyorum."

3-B sınıfı öğrencileri “Atatürk’üm Canımdasın.” Adlı şarkıyı söyleyecekler.

*****************************************************

Türkiye Cumhuriyeti elbette kendi ulusunun yaşama biçimine uygun düşüncelerle gelişmeli, kendi yaşam kaynağını ve ilerlemesini kendi içerisinden çıkarmalıdır. Atatürkçü düşünce, yaşamın kaynağından ve ulusun bağrından çıkıp filizlenmiş, kısa zamanda gelişmiştir.

Atatürk Diyor ki….” Ve  “Dünya basınında Atatürk için neler söylediklerini” 3-F sınıfı öğrencileri bizlerle paylaşacaklar.

*****************************************************

Atatürk’ü  bulmak her iyi işte

                                   Her yaşta, her başta Atatürk olmak.

                                   Gece  düşte, gündüz alışverişte

                                   Barışta, savaşta Atatürk olmak.

4-A sınıfı öğrencilerini “Karanlıktan aydınlığa” oratoryolarını yapmak üzere davet ediyorum.

*****************************************************

 

                             Mustafa  Kemal’in gerçek  çocuklarıyız biz .

                               Bir kalp    durduysa  bir on  Kasımda

                               Binlerce   kalp  doğdu  vatan  topraklarında

                               Türkiye ‘nin  İstikbali  ,hali  güvencesiyiz

                               Atatürk ‘üz  biz….

4-D sınıfı öğrencisi………………………….”Atatürk Çağları” şiirini okumak üzere davet ediyorum.

 

*****************************************************

Mustafa Kemal’in elleri,

                              Selam verdi dağa taşa.

                              Öyle bir güneş doğdu ki sormayın,

                              Aydınlık baştan başa…

4-E sınıfını “Ay yıldız “gösterilerini yapmak üzere davet ediyorum.

 

*****************************************************

Mustafa Kemal  O;

                                       Batmayan bir güneş

                                       Yıkılmayan  surdu

                                       Hudutlarımız da ;

                                       Barışı   özgürlüğü

                                       Kardeşliği  sever

                                       Çok  cesurdu

4-F sınıfı ” Ata’ya Cevabı” bizlere okuyacak.

 

*****************************************************

                                          Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

                                      Hep yaşayacak bu vatan Ata’m senin izinde,

                                      Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

4-D sınıfı “Dersimiz Atatürk” müziği eşliğinde hazırladıkları dans gösterilerinde bizlerle olacaklar.

 

*****************************************************

Son olarak ..................................... İlkokulu yavrukurt izcileri lider eşliğinde hazırladıkları koroyu bizlerle paylaşacaklar. 

 

*****************************************************

Yüzyıllar öncesinden

Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

Ben Mustafa Kemal'im.

Büyük büyük denizlerim vardır benim

Hürriyeti içmiş dalgalarım.

Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim

Ulusumun yarınında sevincim

Ben Mustafa Kemal'im heyy...

                      

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı burada sona ermiştir, Arz ederim:

 

 

 

  

Atatürk’ün Hayatı

1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ne gitti. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladıktan sonra, Erzurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile bütün milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yaptı. Böylece İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını resmen tanımış oldu.

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından, Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruzu yöneten ve düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.

Atatürk’ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır. 

 

 

10 Kasım’ın Anlam ve Önemi

Büyük Önder Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal edişi şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuştur. O’nun ani ve apansız ayrılışı bütün Türk halklarını da derinden etkilemiş, dünya üzerinde geniş bir yankı uyandırmıştır.

 Atatürk’ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan bütün açıklamaların ortak noktası, O’nun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur.

 Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında büyük bir komutandır aynı zamanda. Türk Kurtuluş savaşına yön vermiş, milleti ile birlikte “ya istiklal ya ölüm” parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.

 Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan bir çok devrimler gerçekleştirmiştir. O’nun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak olmuştur. Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır.

 Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan; “Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” demek suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.

 İşte, 10 Kasım’lar bu yüzden milletçe tuttuğumuz yasa rağmen; Atatürk’ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tatbik edileceği günler olmalıdır. Bugün bizler onu her zamankinden daha iyi anlayarak, düşüncelerinden daha iyi istifade ederek, bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için daha iyi neler yapabiliriz onu düşünmeli ve zaman geçirmeden işe koyulmalıyız.

 Her 10 Kasım’ın üzerimizde oluşturduğu kaçınılmaz hüzne rağmen, anlam ve önemi bakımından büyük bir gün olduğunu sanırım artık daha iyi anlıyoruz. Atatürk’ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk gençliği, kendisine yakışan başarıyı elde etmekte ve etmeye de devam edecektir.

 Büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk!

 Sen ebedi istirahatgahında rahat uyu! Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti’ne her zamanki gibi gönülden sahip çıkarak, sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz.

 Ruhun şad olsun.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
24 Kasım ile ilgili Kompozisyon ve şiir örnekleri(5519)

10 Kasım Atatürkü Anma Oratoryosu(5460)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!