www.arsivbelge.com
Günlük Yayınlanan Popüler Yazılar Arşivi
Av Silahları Hakkında Bilgi ve SeçimiAv Silahları Hakkında Bilgi ve Seçimi

Silah seçimi avın ve avlağın giderek tükenmekte olduğu günümüzde daha bilinçli olma zorunluluğunu getirmektedir. Silah seçimi yaparken birkaç tablo yardımıyla silahla ilgili eğiliminizi ve hangi silahın ne amaçla kullanılabileceğini, basit teknik özelliklerini göz önüne almak bu konuda kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacaktır. Bu yazıda belirtilen noktaların çoğu şahsi kanaat olamakla beraber genel için bağlayıcı özellik taşımamaktadır. Öncelikle ülkemizde bulabileceğimiz av silahları ile ilgili bilgilenmekte ve kulaktan dolma yanlış bilgilerin doğru esaslara bağlanmasında fayda vardır. Silah alacaksanız veya silah sahibi olupta bugüne kadar öğrenme inceliği göstermediyseniz önce silahın emniyetli bir şekilde nasıl taşınacağını, avlakta emniyet kurallarını ve diğer avcılara saygı kültürünü benimsemelisiniz. Devamı...


İş Etüdü Hakkında Bilgi ve İş Etüdü Örnekleriİş Etüdü Hakkında Bilgi ve İş Etüdü Örnekleri

İş etüdü kavramı, çeşitli kaynaklarda; iş analizi, hareket ve zaman etüdü, metot analizi ve iş ölçümü ile iş basitleştirme ve ölçme gibi terimlerle ifade edilebilir. Resmi bir tanım olarak; İş Etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı yada etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle yöntem etüdü ve iş ölçümü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir. Mal veya hizmet üreten tüm üretim sistemlerinde iş etüdünün kullanılmasının asıl amacı, verimliliği artırmaktır. Sonuca ulaşmak için birtakım alt amaçların gerçekleştirilmesi gereklidir. Tanımlanmış bir iş ile ilgili faaliyetler, bu işin yapılmasından beklenen fonksiyonlar dikkate alınarak değerlendirilirler. Söz konusu amaçlar bu görüşler ışığında şu şekilde ele alınabilir: Devamı...

 


Meyve Ağaçları Hakkında BilgilerMeyve Ağaçları Hakkında Bilgiler

Ülkemizde yaklaşık 80 civarında bahçe bitkisi türü bulunmaktadır. Ülkemiz bu açıdan coğrafya olarak avantajlı konumdadır. Ayrıca toprak çeşitliliği ve iklimsel özellikler açısından da avantaja sahip olan coğrafyamızda meyve ağaçları çeşitliliği ve verimi oldukça fazladır. Verimliliğin yüksek olabilmesi için bitkinin bulunduğu çevreye uyum sağlayabilmiş olması önemlidir. Meyve ağaçlarında gelişmenin hızlı olduğu yaz aylarında su ihtiyacı fazla olmaktadır. Meyve ağaçlarından; Elma Ağacı, Kayısı Ağacı, Armut Ağacı, Ayva Ağacı, Erik Ağacı, Şeftali Ağacı, Badem Ağacı, Ceviz Ağacı, Fındık Ağacı, İncir Ağacı, Kivi Ağacı, Kestane Ağacı, Tabzon Hurması Ağacı, Nar Ağacı, Vişne Ağacı, Kiraz Ağacı, Turunçgiller Ağacı, Üzüm Ağacı, Böğürtlen Ağacı, Dut Ağacı ve Alıç Ağacı hakkında ayrıntılı bilgiler: Devamı...


Kürk Mantolu Madonna Romanının Özeti - Kişileri ve Ana FikriKürk Mantolu Madonna Romanının Özeti - Kişileri ve Ana Fikri

Sabahattin Ali'nin önemli eserlerinden biri olan Kürk Mantolu Madonna romanının 1. baskısı 1943 yılında yapılmıştır. Fakat roman ilk olarak; Hakikat gazetesinde 1940 - 1941 yılları arasında "Büyük Hikaye" başlığı altında 48 bölüm olarak yayınlanmıştır. Günümüzde en çok ilgi gören ve satılan kitaplar arasında bulunmaktadır. Basıldığı günden bu yana 1 milyondan fazla satan kitap üzerine, birçok araştırma ve inceleme yapılmış, hakkında tezler yazılmış, fakat bu başarının sırrı tam olarak çözülememiştir. Romanı bu kadar özel kılan ve hala konuşuluyor olmasındaki en büyük pay, Sabahattin Ali’nin usta kalemi ve başarılı ruh tahlilleridir. İşte Kürk Mantolu Madonna kitabının özeti: Rasim 25 yaşlarındayken çalıştığı işinden kovulur. Birçok yerde iş bakar, ama bulamaz. Ona iş bulması için arkadaşı Hamdi’den yardım ister. Hamdi de, onu kendi bürosunda işe alır. Maaşı azdır, ama Rasim buna mecbur olduğu için boyun eğer. Devamı...


Kübizm Hakkında Bilgi ve ÖzellikleriKübizm Hakkında Bilgi ve Özellikleri

20. yüzyılda ortaya çıkıp sanatta köklü değişimler meydana getirmiş bir akımdır Kübizm. Bu akım daha çok resimde belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ayrıca; Kübizm, Empresyonizme bir tepki olarak görülmektedir. Edebi alanda da, özellikle şairler, ressam Picasso'nun da etkisiyle bir anlayış ortaya koymuşlardır. Buna göre şairler, dış dünyayı izleyip olup bitenleri iyi saptamak zorundadır. Onlara göre dünyadaki küçük olayları ve anlamları yakalamak gerekir. Yani "Söylenmemiş olanı", "görülmemiş olanı" gün ışığına çıkarmak, aklın değil düş gücünün yapacağı iştir. Kübizm, sanatta eskiye dayalı tüm fikirleri yerle bir ederek bambaşka bir sanat anlayışı ortaya çıkarmış yenilikçi bir akımdır. İşte Kübizmin özellikleri: Devamı...


Tanzimat ve Islahat Fermanı Hakkında BilgiTanzimat ve Islahat Fermanı Hakkında Bilgi

Tanzimat Fermanından önce; Mısır Sorununun bir Avrupa sorunu haline gelmesiyle Osmanlı'nın durumu oldukça kötü hale gelmişti. O dönemde yaşanan olayların sonucunda devlet ya Mehmet Ali Paşa'nın eline geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ni himaye altına alacaktı. Tanzimat Fermanının ilan hazırlıkları II. Mahmut döneminde yapıldı. 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşit Paşa tarafından padişah Abdülmecit döneminde Gülhane parkında okunarak ilan edildi. Tanzimat Fermanına Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. Islahat Fermanı ise; Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla ilan edilmiştir. Tanzimat ve Islahat fermanlarının maddeleri ise şöyledir: Devamı...


Kıbrıs Barış Harekatı Hakkında BilgilerKıbrıs Barış Harekatı Hakkında Bilgiler

Doğu Akdeniz'in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, tarih boyunca siyasi ve stratejik açılardan önemli olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in Mısır'ı alması Osmanlı Devleti’nin Akdeniz'in doğusundaki egemenliğini ve güvenliğini tamamlaması açısından Kıbrıs'la doğrudan ilgilenmesine neden olmuş ve Ada 1571'de II. Selim döneminde Venedik'ten alınmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması uyarınca Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'dan Rus ordularının geri çekilmesi taahhüdü ile Kıbrıs Adası 4 Haziran 1878 de İngiltere'ye kiralanmıştır. Adadaki etnik kimliklerin belirginleşmesinin daha da ön plana çıktığı bu dönem sonrası 5 Kasım 1914'te Kıbrıs'ı ilhak eden İngiltere, 1923 Lozan Anlaşması'nın 16. ve 21. maddeleri ile bu ilhakı resmileştirmiştir. Devamı...


İstasyon Tekniği ve Özellikleri Hakkında Bilgiİstasyon Tekniği ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sınıfta bir sorun ya da konuyla ilgili bütün öğrenciler çeşitli aşamalarda katkı sağlamak için grup oluştururlar. Her bir grup bir önceki grubun aşamasına katkı sağlayarak ilerler. İstasyon Yöntemi, bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir. İstasyon Tekniğinin Temel Aşamaları: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak; Yeni bir ürün ortaya çıkarmak; Çekingen öğrencileri aktif hale getirmeyi sağlamak; Öğrencilerin iş birliği içinde çalışmalarını sağlamak; Öğrencilere verilen kurallara uyma alışkanlığı kazandırmaktır. Peki istasyon tekniğinin özellikleri nelerdir: Devamı...


Deme - Devriye - Şathiye Hakkında Ayrıntılı BilgilerDeme - Devriye - Şathiye Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Deme edebi türü; Halk edebiyatının “tasavvufi halk edebiyatı” veya “tekke edebiyatı” denilen türünü oluşturur ve 12. yüzyılda Ahmed Yesevi ile başlamıştır. Ama Anadolu’nun bu alandaki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre’dir. Anadolu’da 19. yüzyıla kadar çeşitli tarikatlarla gelişen bu edebiyatın sürmesinde en önemli rolü Alevi-Bektaşi ve Melami-Hamzavi şairler oynamıştır. Devriye; Devir kuramını anlatan şiirlerdir. Devir kuramı; Hz. Muhammed’in “Ben nebî iken Âdem su ile çamur arasındaydı.” hadisiyle ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Hz. Muhammed, yeryüzüne sonradan gelmiştir. Halbuki ruh halindeki Muhammed ezelden beri vardı. Vakti gelen ruh maddi aleme iner. Önce cemâdata (cansız varlıklara) sonra nebata (bitkilere), hayvana, insana en son da İnsan-ı Kamil’e geçer. Oradan da Allah’a döner ve bütünleşir. Bu inişi (nüzul) ve çıkışı (huruc) anlatan şiirlere devriye denir. Şathiye; Dini ve tasavvufi halk şiirinde mizahi manzumelere genel olarak şathiye denir. Şathiyeler, mutasavvuf şairlerce yazılmıştır, tasavvufi inançları dile getiren, anlaşılması yorumlanmasına bağlı şiirlerdir. İşte Deme, Devriye ve Şathiye ile ilgili diğer ayrıntılar: Devamı...


Günümüz Türkçesiyle Yazılan Yunus Emre ŞiirleriGünümüz Türkçesiyle Yazılan Yunus Emre Şiirleri

Günümüz Türkçesiyle Yunus Emre Şiirleri çalışmasında, Abdulbaki Gölpınarlı’nın Yunus Emre adlı derleme eserindeki şiirler esas alınmıştır. Türkçeleştirilen şiirlerin başındaki Latince numaralar, Gölpınarlı’nın eserindeki şiir numaralarıdır. Seçilen şiirlerde anlama, ölçüye ve kafiyeye göre değiştirilen kelimeler italik olarak yazılmıştır. Anlam, ölçü ve kafiye yönünden değiştirilmeyen kelimeler de kalın harflerle gösterilerek yazılmış olup karşılarına en yakın anlamlarını yazılmıştır. Ayrıca (*) işareti ile de bazı yerlere kısa açıklamalar eklenmiştir. İşte günümüz Türkçesiyle yazılan Yunus Emre Şiirleri: Geze geze yolum düştü, sabahın sinleri gördüm; Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm. Devamı...


Dünyanın Kendi Ekseni ve Güneş Etrafında HareketleriDünyanın Kendi Ekseni ve Güneş Etrafında Hareketleri

Dünyanın kendi ekseni etrafındaki günlük hareketi ve Güneş etrafındaki yıllık hareketi olarak iki çeşit hareketi vardır. Düna kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru 24 saatte döner. Buna 1 gün, harekete ise günlük hareket denir. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarına bakarsak; Gece ve gündüz oluşur. Gün içinde güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir ve böylece gün içinde; sıcaklıklar değişir, cisimlerin gölge boyu ve yönü de değişir. Bu gibi daha birçok farklı değişimler olur. Dünya, güneş çevresindeki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl, harekete ise yıllık hareket denir. Dünya, güneş çevresinde elips şeklindeki yörüngeyi takip ederek döner. Dünyanın elips şeklindeki yörüngedeki hareketi sırasında güneşe olan uzaklığı değişir. Dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşır. Devamı...


HTML Nedir? PHP, ASP, JavaScript Hakkında BilgiHTML Nedir? PHP, ASP, JavaScript Hakkında Bilgi

HTML (Hyper Text Markup Language) internet ortamında web sayfası oluşturmak için kullanılan bir dilidir. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır. Aslında yazdığımız html dosyaları düz yazı dosyalarından başka bir şey değildir. Yani yazdığımız html dosyalarını bir C ya da Pascal programında olduğu gibi bir derleyici ile derlememize gerek yoktur. Bir siteye girdiğimiz zaman bize görüntülenen ilk sayfa index.html, index.htm, index.asp, index.php ya da default.htm dosyalarından birisidir. Bir internet sayfası hazırlanırken HTML bilgisinin yanında ASP, PHP, JavaScript gibi daha gelişmiş programlama dilleri konusunda da bilgi sahibi olunması gerekir. Devamı...


Atom Bombası Hakkında Bilgi ve Çevreye ZararlarıAtom Bombası Hakkında Bilgi ve Çevreye Zararları

Atom bombası, atom enerjisinin nükleer silahlara uygulanmasıyla ortaya çıkmış olup kontrolsüz çekirdek tepkimesi yoluyla patlamanın gerçekleştiği bomba modelidir. Çekirdek tepkimesi zincirleme ve çok hızlı gerçekleştiğinden ortaya çok büyük bir enerji çıkar ve bu da patlamaya sebep olur. Patlamayla birlikte bir şok dalgası yaratır. Atom bombasının patlamasıyla birlikte oluşan çok yüksek ısı nedeniyle yakın çevredeki, insan, hayvan, bitki örtüsü yani canlı hayat yok olur. Yıllarca çevrede, yerde, toprakta yayılan radyoaktivitenin etkisi ise devam eder. O topraklarda yetişen yiyecekler bile sonraki nesilleri etkiler. Devamı...


Ali Kuşçu ve Eserleri Hakkında BilgiAli Kuşçu ve Eserleri Hakkında Bilgi

Ali Kuşçu XV. Yüzyılın başlarında dünyaya geldi. Babası, Horasan ve Maveraünnehir bölgesinin hükümdarı Uluğ Bey’in kuşçubaşıdır; o nedenle daha çok bu adla (Kuşçu) meşhur oldu. Doğum yeri ise, Maveraünnehir bölgesinin Semerkant şehri kabul edilmektedir. Küçük yaşta astronomi ve matematiğe büyük ilgi duyan Ali Kuşçu, ilk öğrenimini Uluğ Bey’in hükümdarlığı sırasında doğum yeri olarak kabul edilen Semerkant’ta tamamladı. Hükümdar ve çağın ünlü bilgini Uluğ Bey’den, Kadızade Rumi, Gıyasüddin Cemşid ve Muinüddin Kaşi’den astronomi ve matematik dersleri aldı. Ali Kuşçu'nun bilime katkılarını çok büyüktür. Ayrıca, eğitim-öğretime katkıları da çoktur ve yetiştirdiği birçok bilginle çağını aşan bir bilgindir. Devamı...


Ülkemizde Yer Alan Sosyal Yardım Kurum ve KuruluşlarıÜlkemizde Yer Alan Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşları

Sosyal yardım kurumları her ülke için hayati öneme sahip kurumlardır. Bu kurum ve kuruluşlar yardıma muhtaç insanlar için her zaman birer umut kaynağı olmuşlardır. Ülkemizde yer alan Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşları nelerdir? İşte ülkemizdeki kurumlar: Kızılay amacı arkadaşlar, savaşta ve barışta yurt içinde, yurt dışında doğal afet ve felâketlere uğrayanlara yardım etmek, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemektir. Ayrıca bu konudaki uluslar arası derneklerle iş birliği de yapmaktatır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Amacı; Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuklara, özürlü ve yaşlılara bakmak ve onları topluma kazandırmaktır. Toplum olarak da bize; ihtiyacı olanlara ilgi göstermek, onlara yardım etmektir. Yeşilay'ın amacı: Devamı...


Debriyaj - Baskı - Balata Hakkında Önemli BilgilerDebriyaj - Baskı - Balata Hakkında Önemli Bilgiler

Debriyaj baskı balata sistemi yetkili servis tarafından orjinal yedek parçayla değiştirilmesi önemlidir. Piyasada orjinal yedek parça satışı yapan firmalar vardır; fakat bunlarla yetkili servisler arasında malzeme kalitesi ve garanti yönünden fark vardır. Fiyat konusunda yetkili servis %25 - %40 gibi daha pahalıdır. Debriyaj sisteminde kullanılan balata servis tarafından dahi değiştirilse kısa sürede bitmesi veya parçalanması halinde garantiye girmez. Sebebi ise baskı balatanın kullanım kaynaklı kısa sürede bitmeye elverişli olmasıdır. Pek çok araç için balata durumunu anlamak zordur. Acaba ne zaman değiştirilmeli? Debriyaj balatalarının triger gibi sabit bir ömrü yoktur. Tamamen kullanıcıya göre değişen sürelerde aşınır. Aşınmada en önemli etkenler aracın yük durumu, şoförün kullanım alışkanlığı ve trafik durumudur. Devamı...

 


Toplumsal Sorunlar Hakkında Bilgi - Nedenleri ve ÇözümleriToplumsal Sorunlar Hakkında Bilgi - Nedenleri ve Çözümleri

Değişen dünya ve koşullar ile çocuklar ve gençler birçok zararlı durumla karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Evden kaçışlar, uyuşturucu kullanımı, şiddet, çeteleşme gibi toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu ve buna benzer toplumsal sorunların engellenmesinde hiç şüphesiz en önemli faktör ailelerin üzerinde düşmektedir. Bunun için öncelikle sosyal sorunların nedeni ve sonrasında bu sorunların giderilmesinde ailelerin rolleri incelenmelidir. Çocuklarımızın sağlıklı ve topluma faydalı fertler olarak yetişmeleri için sadece ailelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi yetmez. Bunların yanında iyi bir okul eğitimi, işsizlik sorunun çözülmesi, refah seviyesinin yükselmesi, sosyal sınıflandırılmaların kalkması da gerekmektedir. Devamı...


Aktif Yaşlanma Hakkında BilgilerAktif Yaşlanma Hakkında Bilgiler

Aktif yaşlanma dünya sağlık örgütü tarafından 1990'lı yıllarda gündeme getirilmiş olan bir kavramdır. Aktif yaşlanma süreci yaşlıların günlük yaşamlarında sosyal, ekonomik, kültürel aktivitelere katılımlarını esas alır. Avrupanın çok önem verdiği bir konudur. 2012 yılından itibaren 60 yaş üstü nüfusun her yıl 2 milyon seviyesinde artmasının beklenmesi ve 2060 yılında, 65 yaş üzeri her bir bireye karşılık çalışma çağında 2 kişinin bulunacağının tahmin edilmesi, AB'nin planlar dahilinde ilerlemesini gerektirmektedir. Yaşlı nüfus, Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada artıyor. Bu konuda hazırlanan politikalar ise aynı hızlı ilerlemiyor. Devamı...


Batıl İnanç Nedir? Batıl İnançlar Hakkında BilgiBatıl İnanç Nedir? Batıl İnançlar Hakkında Bilgi

Eskiden beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri sebebiyle genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. Bu mantıksal temeli olmayan inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. Çoğu insan bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten inanırlar. Batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gerekenleri korkutarak öğretmeyi sağlamaktır. Bunun örneklerini avrupada oldukça fazla görebiliriz. Bazen de nedenini bilmeden yaptığımız hareketler de batıl inançlara örnek verilebilir. Yolculuğa çıkan birisinin arkasından yere su dökmek, merdiven altından geçmemek, gece tırnak kesmemek, öksüren birisine "Çok yaşa!" demek bunlara örnek gösterilebilir. Devamı...


Arıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme Hakkında BilgiArıza Analiz Yöntemleri ve Arıza Giderme Hakkında Bilgi

Arıza, normal olmayan bir durum olarak tanımlanabilir. Sistemde istenmeyen durumlara yol açabilecek bir hata olarak görülebilir. Elektrik elektronik düzeneklerde sistem, kararlı çalışma koşullarının dışına çıkıp tekrar önceki durumuna geri dönemezse arızalı kabul edilir. Arıza bulma, bozuk bir cihazın veya sistemin gösterdiği belirtileri sistemli olarak analiz etmektir. Bu belirtiler genellikle normal parametrelerden sapma olarak görülür. Normal olmayan çalışmayı tanımak için normal çalışma koşulları bilinmelidir. Cihaz veya sistem hakkında bir bilginiz varsa ve mantıklı sebepler kullanırsanız birçok arızayı fazla zorlanmadan çözebilirsiniz. Devamı...


Basketbol ile İlgili Bilgi ve Tüm TerimlerBasketbol ile İlgili Bilgi ve Tüm Terimler

Basketbol dünyanın her ülkesinde oynanan ve oldukça popüler bir spordur. Oynanan liglere göre basketbol kurallarında farklılıklar olmakla birlikte, genel olarak aynı kurallar geçerlidir. Dünyada ilk kez beden eğitimi öğretmeni James Naismith tarafından oynanan bir oyundur. Zamanla kuralları belirlenerek profesyonel ligler kurulmaya başlayan spor dalı, fiziksel gelişimin en belirgin gözlendiği spordur. Basketbolla ilgili terimler: Airball: Şut çekildiğinde topun ne çembere, ne potaya değmemesidir. Assist: Sayı pası. Backcourt: Rakip sahada, yani hücumdayken defans sayılan oyuncular. Genellikle gardlar. Backdoor play: Top yüksek posttaki adama geçirilmesidir... Devamı...


Matbaanın Tarihçesi Hakkında BilgiMatbaanın Tarihçesi Hakkında Bilgi

Matbaa, Gutenberg’in yaşadığı dönemden 7 yüzyıl öncesinde ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır. Çinliler ilk matbaayı milattan sonra 593 yılında kurmuşlar, ilk matbaa ağaç oyma tekniği kullanarak kurulmuştur. M.S 700’de Pekin’de ilk basılı gazete çıkarılmıştır. Ayrıca 8. yy'da Japonya’da da baskı yapıldığı bilinmektedir. Tarihte bilinen en eksiksiz basma kitap olan Tianemmen ruloları da yine 868 yılında Çin’de basılmıştır. Matbaa Osmanlı'ya Lale Devri döneminde gelmiştir. İbrahim Müteferrika 1726 yılında, matbaayı Osmanlıya getiren kişi olmuştur. Mühendishane Matbaası ismiyle ilk matbaa, 179'de Abdurrahman Efendi öncülüğünde kurulmuştur. Devamı...


Okçuluk Yayları Hakkında BilgiOkçuluk Yayları Hakkında Bilgi

Yaylar, fiber, ahşap, karbon veya çelikten imal edilir. Yayın esnek maddesi solar kauçuktan yapılır. Buna mirsin adı verilir. Bilinen ilk kompozit yani çok parçalı katı yay Hunlar tarafından yapılmıştır. Oklar kompozit olarak birkaç malzemenin birlikte kullanılması ile de yapılabilir. Okun arkasında oku yönlendiren 3 tüy bulunur. Oklar 60 - 71 cm uzunluğunda, ağırlıkları ise 20 - 28 gram arasında olmalıdır. Okuçuluk ile ilgili terimler: Kiriş; Sporcunun oku tutturduğu ve çektiği sert iptir. Tam ortası, ok arkalığının içini dolduracak şekilde kalındır. Nişangah; Nişan almayı sağlayan, ayarlanabilir metal levhalara sahip plastik yuvarlak bir parçadır. Devamı...


Türkiye Ülke Tanıtımı ve İngilizcesiTürkiye Ülke Tanıtımı ve İngilizcesi

Türkiye'nin para birimi Türk Lirası (TL); Nüfusu 2017 verisine göre 79,81 milyondur. Toplam coğrafi büyüklüğü 814.578 km2'dir. Asya’da 790.200, Avrupada 24.378. Dini inancı % 99.8 Müslümandır. (Çoğunlukla Sünni); % 0.2 Hıristiyanlık ve diğer inanç mensupları vardır. Başkenti Ankara'dır; ancak İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir. Milli bayrak; Beyaz ay takımı ve beyaz arka plan kırmızı bir zeminde. Telefon Ülke kodu 90'dır. İstanbul, dünyanın iki kıtasında yani Avrupa ve Asya’da kurulan tek şehirdir. Türkiye, sekiz ülkeyle; Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye ile bir sınır komşusudur. Devamı...


Örnek AutoCAD 2D ÇizimleriÖrnek AutoCAD 2D Çizimleri

AutoCAD; 1980 yılında Amerika merkezli Autodesk firmasının geliştirdiği ve günümüzde de yaygın olarak kullanılan bir bilgisayar destekli tasarım (CAD) programıdır. İlk vektör tabanlı çizim programlarındandır. Program ile 2D ve 3D çizim yapılabilmektedir. Teknik ressamlar program yazılımını kat planları, yapı izni çizimleri, yapı denetim planları ve yapı peyzaj düzenlemeleri geliştirmek için kullanır. 2B taslak çizim için CAD yazılımı, stencil ve teknik çizim araçlarını kullanmadan daha hızlı ve daha hassas tasarımların taslağını çizmek için kullanılabilir. AutoCAD ile tamamlanan çizimler, çözünürlükten bağımsızdır. Böylece çizim, görüntü kalitesi bozulmadan rahatlıkla büyütülüp küçültülebilir. Her türlü hazır bisiklet çiziminizde blok olarak autocad programında kullanılabilecek 2 boyutlu dwg çizimleri bu dokümanda bulabilirsiniz. Bisikletin yandan, üstten ve önden görünüş çizimleri... Devamı...


Van Gölü Hakkında BilgiVan Gölü Hakkında Bilgi

Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü olup etrafında sayısız doğal güzellikler barındırır. Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde zamanla biriken sular tarafından oluşturulmuş volkanik bir göldür. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahiptir. Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km'dir. Eski Yunan coğrafyacıları tarafından Thospitis Lacus ya da Arsissa Lacus olarak anılan Van Gölü’nün modern zamanlardaki ismi, sınırlarına dahil olduğu Van ilinden gelmektedir. Devamı...


Otçul ve Etçil Hayvanlar Hakkında BilgiOtçul ve Etçil Hayvanlar Hakkında Bilgi

Hayvanlar alemine baktığımızda besin ihtiyaçlarını gidermek için başka hayvanları veya bitkileri yediklerini görürüz. Buna göre hayvanlar alemi: Etçiller, otçullar ve hem et hem otla beslenen hayvanlar olarak ayrıldığını görürüz. Otçul hayvanlar ot ile beslenirler, dişleri ve çene yapıları bitkileri öğütmeye uygun şekilde gelişmiştir. Otçul hayvanlara; Herbivorlar denir. Etçil hayvanların ise keskin sivri dişleri vardır. Pençeleri kuvvetli ve tırnakları keskindir. Koku alma ve görme duyuları gelişmiştir. Etçil hayvanlara Karnivorlar denir. Bir de hem ot, hem et yiyen hayvanlar vardır. Bunlara ise Omnivorlar denir. Devamı...


Milli Kültürün Önemi ve Öğeleri Hakkında BilgiMilli Kültürün Önemi ve Öğeleri Hakkında Bilgi

Milli kültür, milletin birlik beraberliğini sağlayan ve bir milleti millet yapan en önmeli değerdir. Milli kültür millete bir kimlik kazandırır ve diğer milletlerle arasında farklılıklar gösterir. Bir milletin maddi ve manevi bütünlükleri milli kültürü oluşturur. Millî kültür, bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddî ve manevî değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Milli kültür bir toplumu millet yapar ve onun bütünlüğünü sağlar. Milli kültürün öğe ve unsurları ise;  Dil, Din, Eğitim, Ekonomi, Teknoloji, Devamı...


Sardes Antik Kenti Hakkında BilgiSardes Antik Kenti Hakkında Bilgi

Sarders Antik Kenti, tarihte Lidya Devleti’nin başkentliğini yapmıştır. Günümüzde kalıntıları Salihli İlçesi, Sart Kasabası’ndadır. Sart ve yöresi 5000 yılı aşkın bir süredir çeşitli topluluklar tarafından yerleşim birimi olarak kullanılmıştır. Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu kazı çalışmalarından anlaşılmaktadır. Salihli merkezine 9 km, İzmir'e 82 km uzaklığındadır. Sardes bilinen tarihe göre paranın ilk basıldığı yerdir. Ayrıca tarihteki ünlü Kral Yolunun başlangıcıdır. Batı dillerinde "sard" kelimesiyle tanımlanan ve uzun süre değerli taş olarak kullanılmış turuncu kuvars taşı; antik çağdan itibaren Sart bölgesinden çıkarılmıştır. Halen burada Kuvars taşı ve altın çıkarımı devam etmektedir. Sart'ta tarihte bilinen ilk tiyatro kalıntıları da mevcut olup gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Devamı...


Algoritma ve Akış Diyagramları Hakkında BilgiAlgoritma ve Akış Diyagramları Hakkında Bilgi

Algoritma, bir sorunun çözümü için izlenecek olan yol ve adımlara denir. Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları gözönüne alınarak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar. Herhangi bir sorunun çözümü için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın, görsel olarak sembollerle ifade edilmiş şekline akış şemaları denir. Akış şemalarının algoritmadan farkı çözüm adımlarının simgelerle ifade edilmesi ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesidir. Devamı...


Vincent Van Gogh Hakkında BilgiVincent Van Gogh Hakkında Bilgi

Vincent Van Gogh, 1853 yılında Hollanda’nın güneyinde bir köyde doğmuştur. Babası bir papazdır. 19. yüzyılın hayatı en trajik olan sanatçılarından biridir. Van Gogh, içinde sürekli bunaltılar yaşamış bir sanatçıdır. Bu bunaltıların sebebi ise hiçbir işe yaramadığına olan inancı, bir şeyler yapma ve bir çıkış bulma isteğidir. Acı çeker, mutsuzdur, huzursuzdur ve yalnızdır ama resimleriyle neşe ve sevinç uyandırmak istemiştir. Acıları sevince, hüzünleri neşeye ve yalnızlığı birlikteliğe döndürmeye çalışmıştır. İnsanların yalnızlık, hüzün ve acı içindeki hallerinden etkilenip bunları da resimlerinde yansıtmıştır. Acı çekenlere ilgi duymuştur. Devamı...


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleği Hakkında BilgiHalkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleği Hakkında Bilgi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleğinin amacı çalıştığı kurumun tanınıp insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını amaçlayan, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamaktır. Bu mesle sahibi; Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar, kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar. Ayrıca; Konferans, seminer, basın toplantısı, yıldönümü gibi etkinlikler düzenler, Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler, kurumla ilgili izlenimleri takip edip kurumun daha iyi tanıtılması ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar. Devamı...


Canlıların Sınıflandırılması Hakkında BilgiCanlıların Sınıflandırılması Hakkında Bilgi

Doğada canlılar cinslerine sahip oldukları bir takım özelliklere göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Sınıfın kendi içinde değişik türleri ve cinsleri vardır. Evren kusursuz bir biçimde yaratılmış ve Yüce Yaradan en ince ayrıntısına kadar her canlı sınıfına çeşitli özellikler bahşetmiş ve bu sayede evren ekosistemi kendi kendini sürekli olarak yenileyip yaşamını devam ettirmektedir. Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine ğöre gruplandırılmasına sınıflandırma denir. Devamı...


Logaritma Hakkında Bilgi ve Kullanım AlanlarıLogaritma Hakkında Bilgi ve Kullanım Alanları

Logaritma, üstel işlevlerin tersinin hesaplanmasına duyulan ihtiyaç sonucunda ortaya çıkan matematiksel bir işlevdir. Logaritma, büyük değerleri daha kontrol edilebilir şekilde ifade etmeye yardımcı olan üsler olarak da tanımlanabilir. Logaritma işlemi için “taban” adı verilen bir sayı seçilir, her sayının bu tabana göre logaritması alınır. ax = A eşitliğinden logaritma alınarak x = alog A eşitliği bulunur. Bu eşitlik “A’ nın a tabanına göre logaritması x’dir” diye okunur. Devamı...


Şiirde Ahenk Unsurları Nelerdir?Şiirde Ahenk Unsurları Nelerdir?
Ahenk, uyum anlamına gelmektedir. Şiirde ahenk ise kelimelerin ses ve anlamsal bakımdan birbiriyle uyum içerisinde kullanılmasıyla oluşur. Şiirde ahenk öğeleri: ölçü (aruz, hece); kafiye ve redif; vurgu; tonlama; aliterasyon, asonans ve kelime tekrarları'dır. Ayrıca Armoni: Aliterasyon, asonans ve kelime tekrarlarıdır. Ritim: Ölçü (aruz, hece), kafiye, redif, vurgu ve tonlama ile yapılır. Şiirdeki ahenk öğelerinden Ölçüyü incelersek; Türk edebiyatında ölçü hece ölçüsü , aruz ölçüsü ve serbest ölçü olmak üzere üçe ayrılır. Devamı...

Ekonomik Entegrasyon ve Bütünleşme Hakkında BilgiEkonomik Entegrasyon ve Bütünleşme Hakkında Bilgi

Belirli bir bölgede yer alan ülkelerin aralarındaki Ekonomik faaliyetleri serbestleştirerek üretim faktörleri fiyatlarını eşit duruma getirmeleri. Ekonomik bütünleşme hareketleri genellikle serbest ticaret bölgeleri ve gümrük birlikleri biçiminde ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ticareti serbestleştirme çabalarını barındıran uluslararası birleşme veya diğer ifadesiyle uluslararası ekonomik entegrasyonların tanımı entegrasyon kavramı çerçevesinde yapılabilir. Ekonomik birleşme, birleşmeye giden ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına serbesti sağlayıp, ticarete engel olan kısıtlamaları kaldırarak, ortak bir pazar yaratmak şeklinde tanımlamaktadır. Devamı...


Deniz Suyu İçme Suyuna Nasıl Çevrilir?Deniz Suyu İçme Suyuna Nasıl Çevrilir?

Deniz suyunu tuzundan arındırmanın bir yöntemi, suyu basınçlayıp içinden metan gazı pompalamaktır. Suyun yüzeyinde hemen, metan ve su moleküllerinden oluşan kristaller belirir. Bu kristalin yapısı yalnızca su ve metan moleküllerini barındırdığından, tuz geride kalır. Kristalleri ayırıp erimeye bırakmak ve metan gazı buharlaşırken, oluşan saf suyu bir başka kapta toplamak mümkündür. Deniz suyundan içme suyu elde etmenin bir diğer yöntemi ise Ters Osmoz düzeneğidir. Devamı...


Hidrolojik Döngü Hakkında BilgiHidrolojik Döngü Hakkında Bilgi

Yerüzünde kullanılan suyun milyonlarca yıldır dünyada bulunduğu ve miktarının çok fazla değişmediği doğru bir tespittir. Dünyada su hareket eder, formu değişir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, fakat gerçekte asla yok olmaz. Buna Hidrolojik Döngü adı verilir. Su döngüsünü oluşturan basamaklar: Yoğunlaşma, Yağış, Toprağa geçiş, Yüzeyel akıntı, Buharlaşma... gibi aşamalardan oluşur. Devamı...


Hemofili Hakkında BilgiHemofili Hakkında Bilgi

Hemofili hastalığı kanın yeterince pıhtılaşmaması ile karakterli doğumsal bir hastalıktır. Ömür boyu hastayı, ailesini ve toplumu etkileyen hastalık durdurulamayan kanamalarla kendini gösterir. Bu kanama organ ya da dokularınıza zarar verebilir ve yaşamı tehdit edebilir. Hemofili hastalarında, kanda bulunması gereken faktör 8 adlı protein eksiktir. Kanamaların önlenmesi veya durdurulması için insan kanından elde edilen faktör 8 ilacının hastaya damar yoluyla verilmesi zorunludur. Hemofiliniz varsa, bir yaralanma sonrasında başkalarına göre kanamanız daha uzun sürer. Özellikle diz, ayak bileği ve dirsek olmak üzere kanamalar görülebilir. Devamı...


Kağıt Üretimi ve Kağıdın Yapılışı Hakkında BilgiKağıt Üretimi ve Kağıdın Yapılışı Hakkında Bilgi

İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olan kağıdın ilk olarak 105 yıllarında T'sai adında bir Çinli tarafından kullanıldığı düşünülmektedir. Türk tarihinde kağıt yapımı 1453 yılında İstanbulun fethiyle başlar; O zamanlar şimdiki İstanbul - Kağıthane koyu civarında yer alan bir kağıt değirmeni 2. Beyazıt zamanına kadar işlemiş ve kağıt üretmeiştir. Bugün Türkiye’nin kağıt ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan izmit kağıt fabrikaları 1936'da kurulmuştur. Kağıdın ana maddesi selülozdur. Selüloz liflerinin ince tabaka haline getirilmesiyle elde edilir, iyi ve sağlam kağıtlar için uzun lifli saf selüloz kullanılır. Böyle kağıtlar saf selüloz olan pamuk ve keten liflerinden yapılır. Ancak bu yol pahalı olduğu için bugün kağıt büyük ölçüde Odun selülozundan üretilmektedir. Devamı...


Mantarlar ve ÖzellikleriMantarlar ve Özellikleri

Mantarlar, sitoplazmalarında zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olan ökaryot hücreli canlılardır. Mantarlar genellikle çok hücrelidir. Klorofil içermeyen, yaşamları için gerekli olan besini hazır olarak sağlayan heterotrof canlılardır. Mantarlar, yüksek yapılı bitkilerdeki kök, gövde ve yaprak gibi organlara sahip değillerdir. Fakat hücrelerinin etrafında belirli bir hücre çeperinin olması, sporla çoğalmaları ve genellikle hareketsiz oluşları nedeniyle bitkilere benzer canlılardır. Şapkalı mantarların çeşitli türleri ülkemizde doğal olarak yetişir, bazı türleri zehirlidir. Şapkalı mantarlar besin ve ilaç yapımında kullanılmak üzere özel olarak da yetiştirilmektedir. Mantarlar maya mantarları, küf mantarları, şapkalı mantarlar ve enfeksiyon yapan mantarlar olarak gruplandırılır. Devamı...


17. Yüzyıl Osmanlı İsyanları Sebep ve Sonuçları17. Yüzyıl Osmanlı İsyanları Sebep ve Sonuçları

Osmanlı 17. yüzyıla gelindiğinde en geniş sınırlarına ulaşmıştı. Buna rağmen siyasal ve ekonomik sorunlar devleti güç durumda bırakıyordu. Osmanlı’yı uzun yıllar uğraştıracak olan iç isyanların sebepleri şunlardır: Savaşların uzaması; 17. Yy.’da göreve gelen birçok devlet adamı ve padişahın yetersiz oluşu; Memurların göreve gelmesinde rüşvet ve kayırmanın rol oynaması; Toprak yönetiminin bozulması; Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi; Avrupa’daki bilim ve teknik gelişmelerine ayak uydurulmaması; Osmanlı parasının değer kaybetmesi. Devamı...


Eski Anadolu Türkçesi Ders NotlarıEski Anadolu Türkçesi Ders Notları

13. asırdan 15. asra kadar Azerbaycan, Irak, Suriye ve Anadolu'da kullanılmış olan, Türkiye Türkçesinin ilk devresini oluşturan yazı dilidir. Türkler, bu coğrafyaya geldiklerinde kendi ağızlarını yazı dili haline getirmişler ve Eski Anadolu Türkçesi oluşmuştur. Türk yazı dilleri, tarihi döneme ayrıldığında ilk aşama budur. 15. asırdan 20. asrın sonuna kadar yazı dilleri II. safhadadır. O da Osmanlı Türkçesidir. 20. asrın başından bugüne kadar gelen Türkçeye ise Çağdaş Türkiye Türkçesi denilir. İlk yazı dili olarak 13. asır belirtilmiştir. Devamı...


Eskilerden Kalma Geleneklerimiz Nelerdir?Eskilerden Kalma Geleneklerimiz Nelerdir?

Gelenek ve Görenekler bir toplumun geçmişiyle olan bağlarını canlı tutar. Bizim toplumumuzda geçmişten kalan birçok gelenek günümüzde de yaşatılmaktadır. Eski geleneklerimizi Osmanlıdan kalma gelenekler ve daha da eskiye dayanan geleneklerimiz olarak gruplandırabiliriz. Osmanlıdan daha da eskiye dayanan geleneklerimiz: ad koyma, toy etme, düğün, kız isteme, başlık alma, sövüş etme ve düş yorma olarak sayabiliriz. Bu geleneklerimiz Dede Korkut hikayelerinde geçmektedir. Osmanlıdan kalma geleneklerimizi ise; kahve ikramı, kına gecesi, lohusa gelenekleri ve sünnet düğünü yapmak olarak sıralayabiliriz. Devamı...


Elektra ve Oidipus Kompleksi Nedir?Elektra ve Oidipus Kompleksi Nedir?

Elektra kompleksi; Sigmund Freud'un bir görüşü olan Oedipus kompleksinin kız çocukları için geçerli olanıdır. 3-6 yaş arası kız çocuklarının babaya aşırı düşkün olmaları ve anneyi rakip olarak görmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu karmaşa, yaş ilerleyince anneyle özdeşleşme yoluyla çözümlenir. Oidipus kompleksi ise; Sigmund Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni safdışı etme konusunda çocuğun beslediği duygu, düşünce ve dürtülerin toplamıdır. Freud'a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsteki ebeveynidir. Erkek bebeğin sürekli annesine şımarması, babasının annesiyle ilgilenmesinden rahatsız olup ağlaması, araya girmesi buna örnektir. Devamı...


Sivrisinekler Hakkında BilgiSivrisinekler Hakkında Bilgi

Bir sivrisinek basitçe, baş, gögüs, ve karın kısmından oluşur. Başının iki yanında antenleri vardır. Erkek sivrisinekler, dişileri kanat çırpma seslerinden tanıyabilirler. Göğüs kısmında kanatları ve 3 çift ayakları bulunur. Karınları ise onlara kendi ağırlıklarından fazla kan emme şansı tanıyacak biçimde esnek bir deriye sahiptir. Böylece şişerler ama patlamazlar. Kan emerek beslenen "sivrisinek" çok mükemmel bir pompalama mekanizması kullanır: Başının içi, tümüyle kaslarla kaplı boşluklar şeklinde dizayn edilmiştir. Buradaki kaslar kasılıp gevşediklerinde sineğin borusunun iki ucu arasında 1-2 atmosferlik basınç farkı oluşur ve kan saniyede 5 metrelik bir hızla yükselmeye başlar. Devamı...


Emeviler Hakkında BilgiEmeviler Hakkında Bilgi

Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap devletine egemen olan hanedan Emevilerdir. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürmüşlerdir. Emevi hanedanın kurucusu Muaviye, Mekkeli Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye ailesinden geliyordu. Emeviler, ailenin adından dolayı Beni Ümeyye olarak da anılır. Muaviye, Ömer döneminde 641'de Şam valisi olmuş ve Suriye'yi denetimi altına almıştı. Muaviye, 656’da başa geçen Ali'nin halifeliğini tanımadı ve onu üçüncü halife Osman'ın öldürülmesinden sorumlu tuttu. Ali, Şam valiliğine bir başkasını atayınca da çekişme savaşa dönüştü. Muaviye, Sıffin Savaşı'nda (657) yenilmek üzere olan askerlerinin mızraklarına Kuran yapraklarını taktırdı ve böylece Ali'nin ordusunu durdurdu. Devamı...


Fransızca Kelimeler - Anlamları ve OkunuşlarıFransızca Kelimeler - Anlamları ve Okunuşları

Fransızca kelimelerin Türkçesi, Fransızcası ve nasıl okunduğu hakkında bilgiyi yazı içeriğinde bulabilirsiniz. Örneğin; Merhaba - Bonjour - Bonjur. Günaydın - Bonjour - Bonjur. Tünaydın - Bonjour - Bonjur. İyi günler - Bonjour - Bonjur. İyi akşamlar - Bonsoir - Bonsuar. İyi geceler - Bonne nuit - Bonnüi. Teşekkür ederim - Merci - Mersi. Birşey değil - De rien - Dörien. Sağolun iyiyim - Bien merci - Bien mersi. Evet - Oui - Vıy. Hayır - Non - No. Hanım - Madame - Madam... Fransızca kelimelerin gerisini yazının devamında bulabilirsiniz. Devamı...

 


Türk Resim Sanatı TarihiTürk Resim Sanatı Tarihi

Zaman olarak 20. yüzyılın başına kadar 19. yüzyıl ortalarından itibaren batılı anlamda Türk resim sanatının oluşumu hız kazanmıştır. İlk resim dersleri "Mühendishane-i Berri-i Hümayun / Mühendislik Askeri Okulu" sınavı yapıldı lar 19. yüzyıl sanat ortamının askeri ve sivil okullardan vardı oluşan teknik purposes.Artists çoğunlukla 1793 idi. Ülkede ve yurt dışında bu alanda eğitim görülmekteydi. Bir Hıristiyan azınlık ve "Levanten" sanatçıların yanı sıra sanat ortamının etkisinde yabancı ressamların yaşadığı ve İstanbul'da sanata katkıda bulunmuştur. Asker kökenli Osman Hamdi Bey (1842-1910) ve Şeker Ahmet Paşa (1841-1907), Süleyman Seyyid (1842-1913), Halil Paşa (1860-1939) gibi bazı Türk sanatçılarının yurtdışında sanat eğitimi yapmıştır. Devamı...


Mitostan Logosa GeçişMitostan Logosa Geçiş

Grek mitinin doğuşu, klan toplumlarının totemciliğine kadar uzanmaktadır. Başlangıçta bir hayvan biçiminde ve düşüncesinde olan totem, ekonomik yapının değişmesiyle birlikte antropomorfik bir yapı kazanmaya başlar. Öncelikle toprağı işlemeye ve hayvan yetiştirmeye dayanan totemci klanlar, diğer kabilelerle savaşa girdikçe, iyi bir yönetici-komutan gereksinimleri olmuş bu da tanrı-kral anlayışını ve Heroik kimliği başlatmıştır. Totem dinsel olmaktan çok büyüseldir. Toteme dua edilmez, yalnızca emirler verilir. Tapınıcılar, tören eyleminin zorlayıcı gücüyle isteklerini zorla toteme kabul ettirilirler. Bu zorlama ilkesi, topluluğun,henüz her birine ve hepsine üstün olduğu bir toplum durumuna uygun düşmektedir. Devamı...


Türkiyede Trona Madeni ve Kullanım AlanlarıTürkiyede Trona Madeni ve Kullanım Alanları

Ülkemizde toplam 842 milyon ton soda rezervi vardır. Türkiye’deki trona yataklarının Avrupa pazarlarına yakınlığı çok önemli bir avantajdır. Ülkemiz 842 milyon tonluk rezerviyle Dünya’nın en büyük trona yataklarına sahip ikinci ülkesi konumuna gelmiştir. Doğal soda yatakları nadir oluşumlardır. ABD, Türkiye ve Çin’de olmak üzere sadece üç ülkede önemli miktarlarda bulunmaktadır. Tronadan üretilen sodanın kalitesi yüksek, üretim maliyeti düşüktür. Bu nedenle soda üreticisi ülkelerin trona yataklarına sahip olması diğer ülkelere göre, üretim maliyeti açısından çok önemli bir avantajdır. Türkiye doğal soda yataklarına sahip olmanın yanında, yüksek sentetik soda üretim kapasitesine de sahiptir. Devamı...


Cristiano Ronaldo İngilizce HayatıCristiano Ronaldo İngilizce Hayatı

Tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro olup 5 Şubat 1985 yılında Portekiz'in Madeira adasında doğmuştur. İngiltere'nin ve dünyanın en ünlü futbol kulüplerinden biri olan Manchester United'da yıldızı parlamıştır. Şu anda Real Madrid'te Futbol hayatını devam ettiren Ronaldo'nun İngilizce hayatını yazının devamında bulabilirsiniz. İşte Cristiano Ronaldo'nun İngilizce hayatı:Cristiano Ronaldo was born on the 5th February 1985, on the small island of Madeira, Portugal. Cristiano Ronaldo arrived in Manchester amid a media storm. Manchester United had managed to sign the player without the Press suspecting anything. As the Stock Market was told that the player had been signed, hundreds of journalists flooded up to Manchester to get a proper look at one of Manchester United’s youngest signings. Devamı...


Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Nasıl Olmalıdır?Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Bilgisayar kullanırken, diğer birçok etkinlikte olduğu gibi, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer bölgelerinde zaman zaman rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kalıcı veya tekrarlayan rahatsızlık, acı, zonklama, ağrı, karıncalanma, uyuşma, yanma veya tutulma gibi belirtiler hissederseniz, bunlar bilgisayar başında çalışmadığınız sırada görülse bile ihmal etmeden bir doktora gitmeniz gerekir. Buna benzer belirtiler, sinirlerde, kaslarda, tendonlarda ve vücudun diğer bölgelerinde ağrılı ve kimi zaman kalıcı olarak işlev görülmesini engelleyen zedelenmelerin veya rahatsızlıkların göstergesi olabilir. Kas ve iskelet sistemini etkileyen bu rahatsızlıklar (MSD) arasında karpal tünel sendromu, tendonit, tenosinovit ve diğer hastalıklar sayılabilir. Devamı...


Elektrik Enerjisi İletimi - Dağıtımı ve Şebekeleri Ders NotlarıElektrik Enerjisi İletimi - Dağıtımı ve Şebekeleri Ders Notları
Elektrik enerjisini üretmeye, iletmeye, dağıtmaya ve tüketmeye yarayan ve bir yerde birbirine bağlanan, elektrikli işletme gereçlerinin tümüne elektrik tesisleri denir. Şebeke: Aynı anma gerilimli, birbirine bağlı elektrik tesislerinin tümüne şebeke denir. İletimde kullanılan şebekelere iletim şebekeleri, dağıtımda kullanılan şebekelere de dağıtım şebekeleri denir. Elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri, elektrik enerjisinin üretilmesinden tüketilmesine kadar enerjinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde iletilip dağıtılmasına uygun olmalıdır. Elektrik Tesisatçılığı Ders Notları dokümanın devamındadır. Devamı...

Halk Edebiyatı ve ÖzellikleriHalk Edebiyatı ve Özellikleri

Halk Edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısı olup halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. Dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. Halk Edebiyatının özellikleri; İslamiyet'ten önceki edebiyatımızın İslam uygarlığı içindeki biçimidir. Bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. Divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. Nazım birimi dörtlüktür. Ölçü, hece ölçüsüdür, En çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır. Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir. Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir. Halk edebiyatı gözleme dayalıdır. Benzetmeler somut kavramlardan yararlanılarak yapılır. Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır. Devamı...


TV İzleme Alışkanlığı Hakkında Araştırma ve ZararlarıTV İzleme Alışkanlığı Hakkında Araştırma ve Zararları

Televizyon giderek günlük hayatımızda vazgeçilmez bir alışkanlık haline dönüşmeye başladı. Aileler işlerinden arta kalan zamanı büyük çoğunlukla televizyon başında geçiriyorlar. Televizyon izleme alışkanlığı neredeyse bir bağımlılık, esaret halini alıyor. Televizyon karşısında fazla zaman geçirmek hem yetişkinlerin hem de çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Batıda televizyonun aile içinde bu denli etkili olmasının gelecek nesilleri nasıl etkileyeceği üzerine çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Aile içi sorunların artmasında ve boşanmalarda televizyonun etkisinin olup olmadığını araştıran çalışmalar yürütülüyor. Hatta Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasında televizyonun etkili olduğuna dair ciddi bulgular var. Devamı...


Denetim Masası Hakkında BilgiDenetim Masası Hakkında Bilgi

Bilgisayara bağlı olan klavye, yazıcılar, ekran, fare, modem gibi tüm yazılım ve donanımların ayarlarını yapabildiğimiz pencereye denetim masası denir. Denetim Masası aslında Control Panel kelimelerinin karşılığı olarak çevrilmiştir. Denetim Masası kısaca bilgisayarımızdaki her şeyin konrol ve ayarlamalarını yapabildiğimiz bölümdür. Denetim Masası'nın klasik görünüm ve kategori görünüm olmak üzere iki görünüm ayarı vardır. Denetim masasına masa üstünde kısayol varsa oradan yoksa başlat menüsünden ulaşabilirsiniz. Devamı...


Diyarbakır Ulu Camii Hakkında BilgiDiyarbakır Ulu Camii Hakkında Bilgi

İslam dünyasının beşinci haremi şerifi olan Diyarbakır Ulu Cami Anadolu´nün en eski camilerindendir. Diyarbakır Ulu Camîî´nin yapılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Arapların Diyarbakır´ı 639´da ele geçirmesiyle, Mar-Toma kilisesi camiye çevrildiği belirtilmektedir. Yapımında siyah bazalt taşların kullanıldığı cami duvarlarında, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı gibi çeşitli dönemlere ait yazıtlar bulunmakta. Deprem ve yangınlardan zarar gören ve büyük bölümü tekrardan yapılan Ulu Camîî, günümüzde ziyarete açık haldedir. Ulu Cami’nin büyük dikdörtgen bir avlusu vardır. Bu avlu üç yandan çeşitli yapılarla çevrilidir. Avlunun batısındaki iki katlı cepheyi Ebu Mansur İlaldı’nın yaptırdığı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Bu bölüm antik çağın tiyatro cephelerini andırmaktadır. Devamı...


Doğal Lifler Hakkında BilgiDoğal Lifler Hakkında Bilgi

Dünyada kullanılan liflerin %61’i bitkisel, %5’i hayvansal, %34’ü kimyasal kökenlidir. Bitkisel lifler içinde yer alan pamuk, lif üretiminin %54’ünü kapsadığı için endüstride yeri büyüktür. Doğal liflerin insan sağlığı açısından iyi olması, yapay liflere oranla, bu liflere olan ihtiyacı arttırmıştır. Doğal Lifler: Bitkisel, hayvansal ve anorganik lifler olmak üzere ayrılırlar. A-Bitkisel Lifler: Yapılarında %60-90 oranında selüloz içerdiklerinden bunlara "selülozik elyaf" da denir. B-Hayvansal Lifler: Kimyasal olarak protein yapısında olduklarından "protein elyaf" olarak da isimlendirilirler. C-Doğal Anorganik Elyaf: Doğada bitkisel ve hayvansal kökenli organik yapıdaki lifler dışında , ayrıca anorganik yapıda ve lif şeklinde kristal yapıya sahip maddeler de vardır. Asbest veya amyant adı verilen materyal bu sınıftandır. Devamı...

 

 

Kaprekar Sayıları ve Kaprekar Sabiti Hakkında BilgiKaprekar Sayıları ve Kaprekar Sabiti Hakkında Bilgi

Shri Dattathreya Ramachandra Kaprekar 1905 ile 1986 yılları arasında yaşamış; sayılar teorisine katkılarda bulunmuş Hintli matematikçidir. 1905 yılında Hindistan’da Dahanu’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sayılara duyduğu ilgi onu matematikçi olmaya yönlendirdi. 1929 yılında Bombay Üniversitesi’nden mezun oldu. 1930 yılından emekli olduğu 1960 yılına kadar Hindistan’da Devlali şehrinde matematik öğretmenliği yaptı. Kendi adı ile anılan Kaprekar sayıları, Kaprekar sabiti, Kolumbiya sayıları, Harşad sayıları gibi kavramları matematik literatürüne katmıştır. Kaprekar sayıları: n basamaklı bir t kaprekar sayısının karesi alınıp sağdaki n basamağı solda kalan n-1 basamağına eklendiğinde sonuç yine t sayısını verir. Devamı...


Yunanca Hakkında Bilgi ve Yunanca KelimelerYunanca Hakkında Bilgi ve Yunanca Kelimeler

Yunan dili, 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca, Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca, Antik Yunancadan farklı olmakla birlikte köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca, yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir. Yunanca, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın resmi dilidir. Ne kadar aynı dil olsa da, Yunanların kullandığı dil ile Kıbrıslıların konuştukları dilde az da olsa bir telaffuz farkı vardır. Devamı...


Matematik Bulmaca Örnekleri ve Bulmaca EtkinlikleriMatematik Bulmaca Örnekleri ve Bulmaca Etkinlikleri

Matematik dersi bulmacalar ile hem daha eğlenceli hale gelir hem de eğitici ve öğretici yönü ile hızlı öğrenme ve tekrar yapma imkanı sağlanır. Ayrıca bu bulmacalar ile hem hafızanız da güçlenir. Matematik bulmacaları ile okulda, derslerde etkinlik olarak yararlanılabilir. Bu bulmacalar verilen terimlerin kareler içinde aranarak yapılan metinsel çalışmalar olabileceği gibi; sudoku bulmacalardaki gibi 1'den 9'a kadar rakamların karelere belirli kurallara bağlı kalınarak yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan farklı tiplerde karşımıza çıkmaktadır. İşte dersleriniz için işinize yarayacak Matematik bulmacaları etkinlikleri: Devamı...

 


Bilgisayarın Tarihçesi Hakkında BilgiBilgisayarın Tarihçesi Hakkında Bilgi

İnsanlığın ilk günlerinden beri hesap yapmaya her zaman ihtiyaç duyulmuştur. İlk insanlarda hesaplama; varlıkları başka bir grubun elemanlarıyla eşleştirme yapılarak yapılmıştır. Örneğin; Bir sürüdeki koyunları çakıl taşları temsil ediyordu ve bu taşlar bir torbada saklanıyordu. Bir koyun eksilirse bu çakıl taşlardan taş çıkarılıyordu, ya da taş ekleniyordu. İnsanların hesaplama yöntemi ilk kez Abaküsle düzenlenmiştir. Böylece, Pozisyona bağlı sayı gösterimine başlandı. İşlemler sembolik gösterimlerle ifade edildikten sonra Papirüs denen kağıtlar ve hayvan derileri depolama aracı olmuştur. Devamı...


Kozmetikler Hakkında Bilgi ve Kozmetiklerin GeçmişiKozmetikler Hakkında Bilgi ve Kozmetiklerin Geçmişi

Kozmetikler, deri, tırnak, saç gibi organların görünüşünü düzelterek bir kimseyi güzelleştirmek için kullanılan maddeler, preparatlar, tedavi biçimleri ve araçlarıdır. Kozmetiklerin geçmişini incelersek; Kozmetik Yunanca 'düzenlemek, çeki düzen vermek, güzelleştirmek' anlamına gelen kosmeo sözcüğünden türemiştir. Arkeoloji delilleri, tarih öncesi insanların pigmentleri nasıl hazırlayacaklarını ve bulacaklarını, ayrıca bunları yağlı maddeler ile karıştırarak mağara duvarlarını boyamak ve vücudu süslemek için kullanılabilen Kimyasal karışımları üretmeyi bildiklerini göstermektedir. O dönemde vücudu boyama hem bir çeşit süslenme hem de sihirlerden korunma şekliydi. Tarih öncesi pigmentlerin analizi 17 farklı rengin kullanılmış olduğunu göstermektedir. En çok kullanılanlar beyaz kurşun, tebeşir ve benzeri maddeler olmuştur. Devamı...


Mantık ve Önermeler Hakkında BilgiMantık ve Önermeler Hakkında Bilgi

Mantık doğru düşünmenin kurallarını öğreten bir bilim dalıdır. Matematik bilimi sistemli ve doğru dü­şünme yeteneğini geliştirmeyi amaçladığından mate­matiğin temel konularından biri olup mantık bilimin­den yararlanılır. Her bilim dalında konuşma dilinden ayrı olarak özel anlamları olan sözcükler vardır. Bu sözcüklere, o bilim dalının terimi denir. Örneğin, “açı, çember, küme, küp...” matematik biliminin terimleri olup, “nokta, pa­ragraf...” Türkçe biliminin terimleridir. Bir terimi tanımlayabilmek için daha önce tanım­lanmış terimlerden yararlanılır. Ancak her terimi ta­nımlamak mümkün değildir. Tanımlayamadığımız bu terimlere tanımsız terim denir. Örneğin, nokta, doğru terimleri geometri dersindeki tanımsız terimlerdir. Açı, üçgen te­rimleri tanımlı terimlerdir. Devamı...


İznik Çinileri Hakkında Bilgi ve Yapım Aşamalarıİznik Çinileri Hakkında Bilgi ve Yapım Aşamaları

Dünya sanat tarihi içinde çok önemli bir yeri olan Türk çini ve seramik sanatının geçmişi 8. ve 9. Yüzyıllara, Uygurlara kadar uzanmaktadır. Ama asıl köklü değişim Büyük Selçuklular'la başlayıp Anadolu Selçuklularla devam etmiştir. Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular'dan kalan bu mirası, Anadolu'nun kültürel geçmişiyle birleştirerek başarılı bir senteze ulaşmıştır. Günümüzdeki İznik Çini Sanatı'nın ana hatlarının oluşmaya başladığı  Anadolu Selçukluları dönemindeki ilk en önemli teknik gelişme, sırlı tuğla tekniği ve düz renkli çinilerdir. Çinilerin yapım aşamalarını incelersek; Desen Tasarımı: İznik çinisi değişik biçimlerde olduğundan öncelikle uygun desen bu yapılacak çalışmaya göre belirlenir. Hamur Hazırlama: Yapılacak olan çiniye göre kuvars yoğunluğu yüksek hamur karışımı el ile yoğrulur. Kalıba Dökme: Devamı...

 


Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal ÖğrenmeEğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğrenme

Bilginin doğasına ilişkin yeni kabuller, öğrenme ve öğretme sürecini de büyük oranda etkilemiştir. Davranışçılar gözlemleyebildikleri eylemlere yönelerek duygu, niyet gibi içsel özellikleri araştırmalarında ihmal etmişlerdir. Bilişselciler ise bu içsel süreçlerle ilgilenmek istemişlerse de araştırmalarda vurgu hep biliş üzerine yoğunlaşmıştır. Bireylerin zihinleri kritik düşünme, kritik yazma ve kritik konuşmanın yanında bilimsel ve niceliksel analizleri yapmak üzere eğitilebilir. Ancak iç ve dış çatışmaların olduğu bir dünyada zihinler, kalplerin ve duyuların yoğun baskısına maruz kalmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan yeni değerler, öğrenmede anlama, algılama, düşünme, yaratma ve duyuş gibi kavramların öne çıkmasını sağlamıştır. Devamı...


Solunum Yolu Hastalıkları Hakkında BilgiSolunum Yolu Hastalıkları Hakkında Bilgi

Solunum yolları enfeksiyonlarından korunma yollarının başında sigaradan uzak durmak geliyor. Ve ayrıca, vücut direncini yüksek tutmak, düzenli beslenmek ve düzenli uyku da çok önemlidir. Havalar soğumaya başladığında pusuda bekleyen solunum yolu hastalıkları da hemen faaliyete geçmeye başlıyor. Özellikle en yaygın hastalıklardan biri olan grip ve diğer solunum yolu hastalıkları artış gösteriyor. Sonbahardan itibaren artış gösteren solunum yolu hastalıkları arasında en başta geleni enfeksiyonlardır. Solunum yolları enfeksiyonlarının belirtileri enfeksiyonun yerleştiği bölgeye göre değişik olabilir. Bu nedenle enfeksiyonlar üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları olarak ikiye ayrılıyor. Devamı...


İhaleler Hakkında Bilgi ve Merak Edilenlerİhaleler Hakkında Bilgi ve Merak Edilenler

İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade ediyor. Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, belli istekliler arasında ihale usulü olarak da bilinen açık ihale usulü, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulüne deniyor. Pazarlık usulü: Kanun kapsamında belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü ifade ediyor. Devamı...


Biokim Arıtma Hakkında BilgiBiokim Arıtma Hakkında Bilgi

Biokim Arıtma, çevre kirliliği önlemlerinden olan evsel atıksu arıtma tesisleri ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin, anahtar teslimi yapımı ile diğer alt yapı, çevre taahhüt hizmetlerini vermek üzere kurulmuştur. Biokim Arıtma, endüstriyel atıksu arıtımasında, evsel atıksu arıtımında, kimyasal arıtma ve biyolojik arıtma tesisleri dizaynı, inşası, montajı, işletilmesi konularında çalışmaktadır. Biokim Arıtma, atıksu arıtma tesislerinin çeşitli ekipmanlarının teminini sağlar. Evsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma kullanılır. Biyolojik arıtma yötemi, atıksudaki kirliliğin olusturulan mikroorganizmalar tarafından giderilmesidir. Devamı...


Enerjinin Korunumu Kanunu Hakkında BilgiEnerjinin Korunumu Kanunu Hakkında Bilgi

Enerjinin korunumu fizikte, yalıtılmış bir sistemdeki enerjinin toplam miktarının sabit kalmasıdır. Buna göre enerji kaybolamaz ancak şeklini değiştirebilir. Örneğin, lambanın yanmasıyla elektrik enerjisi kinetik enerji olarak farklı bir forma bürünür. Termodinamiğin birinci yasası termodinamik sistemler için enerji korunumundan bahseder. Kısaca korunum yasası enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve yok edilemeyeceğini ancak başka şekillere dönüşebileceğini söyler. Enerjinin çok sayıda kimyasal işlemi açıklamak için kabul görmesine neden olan Lord Kelvin, Rudolf Clausius ve Walter Nernst gibi efsanelerin tasarladıkları termodinamik kanunlar, 19. yy. da enerjiyle ilişkili çok sayıda teorinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Devamı...


Bitkisel Atık Yağlar Hakkında Bilgi ve ZararlarıBitkisel Atık Yağlar Hakkında Bilgi ve Zararları

Son zamanlarda ülkemizde yağda kızartılmış patates ve diğer yiyeceklerin kullanımında önemli artışlar olmuştur. Bu artışın sonucu kullanılmış bitkisel yağ atıkları da artmıştır. Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar, suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar, su sistemine zarar verir, havadan suya oksijen transferini önler, zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Atıksu arıtma tesisinin işletme maliyetini artırır. Atık su kanal borularına yapışarak boru kesitinin daralmasına ve tıkanmasına neden olur. Kullanılmış  bitkisel yağlar atık su kirliliğinin %25 ini oluşturmaktadır. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Devamı...


Bilim Adamları Hakkında BilgiBilim Adamları Hakkında Bilgi

Bilim adamı ya da bilim insanı, evrene ilişkin olgulara ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde etmeye çalışan kişidir. Daha sınırlı anlamda ise bilimsel yöntem kullanan bir bireydir. Kişi bilimin bir veya birden fazla alanında uzman olabilir. Bilim insanları; fiziksel, matematiksel ve sosyal alanlar da dâhil olmak üzere bilimin tüm alanlarında araştırmalar yaparlar. Bazı önemli bilim adamlarının listesi: Devamı...


Kuran-ı Rehber Edinen İnsanların Davranışları Nasıl OlmalıKuran-ı Rehber Edinen İnsanların Davranışları Nasıl Olmalı

Kuran'ı rehber edinip; ona göre yaşamaya çalışan bir insan, sevgisini de Kuran'a uyup rehber edinenlere yöneltecektir; Yani mümin kardeşlerine yöneltecektir. Müminlerin, onları sevilmeye layık kılan ve Allah'a iman etmelerinden doğan bazı özellikleri vardır. Mümin, diğer müminlerde bu özellikleri arayacak, bunları gördüğü için onları sevecektir. Bu özellikler bir kişide ne kadar çok ortaya çıkarsa, ona olan sevgisi de o kadar artacaktır. Allah'ın Kuran'da bildirdiği mümin özelliklerinin belli başlılarını şöyledir: Devamı...


Temel İnsan Hakları Hakkında BilgiTemel İnsan Hakları Hakkında Bilgi

İnsanın doğuştan sahip olduğu haklara insan hakları denir. Yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır. Temel insan haklarından bazıları şunlardır: Yaşama Hakkı, Sağlık Hakkı, Eğitim Hakkı, Mülk Edinme Hakkı, Seyahat Hakkı, Haberleşme Hakkı, Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı, Hak Arama Hakkı, Seçme ve Seçilme Hakkı, Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı, Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı... gibi haklardır. İnsan Hakları, insanları insan gibi yaşatmayı amaç edinir. İnsan Hakları, devlet karşısında her insanın sahip olması gereken özelliklerin tümüdür. Devamı...


Hz Yusuf Hayatı ve KıssalarıHz Yusuf Hayatı ve Kıssaları

Kuran’da adı geçen İsrail peygamberlerinden biri olan Hz Yusuf; Yakup peygamberin 12 oğlundan biridir. Hz Yakup ise oğullarının içinden en çok Yusuf'u sever. Nesebi Hz. İbrahim'e kadar varır (Kamil Miras, Tecrit Tercümesi, IX, 139). Kur'ân-ı Kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır. Tamamı 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti (4-101) Hz. Yûsuf'tan bahseder. Bu âyetlerde anlatıldığına göre Hz. Yûsuf'un hayat hikâyesi özetle şöyledir: Devamı...


Güneş Tutulması Hakkında Bilgi ve Güneş Tutulması Maketi YapımıGüneş Tutulması Hakkında Bilgi ve Güneş Tutulması Maketi Yapımı

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek ışığı engellemesi sonucunda meydana gelen doğa olayına güneş tutulması denir. Ay, Güneş ile Dünya arasına girdiği zaman Ay, Güneş ışınlarının Dünya'ya gelmesini engeller. Bunun sonucunda Güneş tutulması gerçekleşir. Tutulma her yerde görülemez. Çünkü Ay küçüktür. Güneş tutulması küçük bir alanı kapsar. Tutulma süresi bir saatten az olur. Güneş tutulması da Ay tutulması gibi on ya da onbir ayda bir gerçekleşir. Güneş tutulması ve ay tutulması ile ilgili bir model yapmak için farklı materyaller kullanılabilir. Model oluşturabilmek için öncelikle güneş, ay ve dünyayı temsil edecek olan kartondan veya hamurdan malzemeler kullanılabilir. Devamı...


Dörtgenler - Çeşitleri ve ÖzellikleriDörtgenler - Çeşitleri ve Özellikleri

Dört kenarlı çokgenlere dörtgen denilir. İç açılarının toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamına eşit olup 360°’dir. Bir dörtgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilirse elde edilen dörtgen paralelkenardır ve alanı tüm alanının yarısına eşittir. Dörtgenlerin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin; Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare, Deltoid dörtgen çeşitleridir. Bir dörtgende karşı karşıya bulunan açılara karşılıklı açılar, karşı karşıya bulunan kenarlara da karşılıklı kenarlar denir. Bir dörtgenin karşılıklı köşelerini birleştiren doğrular o dörtgenin köşegeni olarak tanımlanır. Devamı...


Proje Taslağı Örnek İncelemeProje Taslağı Örnek İnceleme

Örnek bir proje taslağı nasıl olmalıdır? Bir projede çeşitli aşamalar bulunmalıdır. Örneğin; 1- Projenin başlatılma gerekçeleri: Projenin başlatılmasındaki nedenler (mevcut bir ürünün iyileştirilmesi veya yeni bir ürün\teknik geliştirilmesinin gerekçeleri vb.) sıralanmalıdır. 2- Projenin amacı: Projede amaçlanan hedefler açık olarak yazılmalıdır. 3- Proje çıktıları ve başarı ölçütleri: Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar maddeler halinde verilebilir. Hangi durumda proje başarıya ulaşmış sayılacaktır ve başarı kriterleri nelerdir, sayılmalıdır. 4- Proje Ar-Ge faaliyetlerinde uygulanacak yöntem, teknik ve kullanılacak araçlar: Projenin yürütülmesi aşamasında ne tür teknik ve yöntemlerin kullanılması düşünülmektedir. İnsan kaynakları ve  iş paketleri nasıl organize edileceği genel olarak verilmeli ve planlanan aşamalar sıralanmalıdır. Devamı...

 


Cd Hakkında Bilgi ve Cd ye Veri YazmaCd Hakkında Bilgi ve Cd ye Veri Yazma

CD, "Compact Disc" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. CD'ler sayısal verilerin makineler tarafından okunabilir bir şekilde depolanabildikleri standart bir ortamdırlar. Lazer tabanlı bir okuyucu tarafından okunabilirler. CD'ler teyplerden daha hızlı ve daha doğru bilgi depolaması yapabilirler. Daha hızlıdırlar, çünkü CD üzerindeki her ize veriler ardışık olarak yazılsalar da izler doğrudan erişilebilir durumdadırlar. Bu izlere herhangi bir sıraya bağlı olmaksızın erişibileceği anlamına gelir. Büyük boyutlardaki dosyalarla çalışan kişiler için CD yazıcılar çok gereklidir. Sistemdeki dosyalarınızın yedeklenmesi veya dijital resim arşivinizin saklanması gibi, sizin için önem taşıyan birçok bilgiyi gümüş plakalarda saklamanızı sağlar. Devamı...


Meddah Oyunu Hakkında Bilgi ve Meddahın ÖzellikleriMeddah Oyunu Hakkında Bilgi ve Meddahın Özellikleri

Meddah oyunu tek kişi tarafından oynanan bir halk tiyatrosudur. Oyunu can­landıran kişiye meddah denir. Meddah, bir tiyatro eserindeki bütün şahısları kendisinde birleştirmiş bir aktör durumundadır. Meddahlar halk arasında dolaşan veya yazılı edebiyattan alınma yahut kendilerinin zemin ve zamana uygun olarak uydurdukları hikayeleri, kahramanlarının şivelerini taklit ederek türlü jest ve mimiklerle anlatırlardı. Meddah, çeşitli kişisel ilişkilerin taklit yoluyla canlandırılması, senaryoların orada bulunan seyirciye göre, doğaçlama olarak geliştirilmesi açısından hikayecilerden ayrılarak bir oyuncu kimliği kazanır. Meddah, Karagöz ve orta oyunundaki gibi gücünü taklit sanatından alır. Meddah olabilmek için her şeyden önce tipleri, in­sanları, hayvanları çok iyi taklit edebilme yeteneğine sahip ol­mak şarttır. Meddahın diğer özellikleri de yazının devamında. Devamı...


Tam Sayılar - Örnek Hikayeleri ve Günlük Yaşamda KullanımlarıTam Sayılar - Örnek Hikayeleri ve Günlük Yaşamda Kullanımları

Tam sayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, 4 ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur (-1, -2, -3, -4, -5 ...). (-0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz). Matematikte tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle Z şeklinde gösterilir. Burada "Z" harfi Almanca Zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir. Pozitif tam sayılar "0"dan uzaklaştıkça büyür. Negatif tam sayılar ise "0"dan uzaklaştıkça küçülür. En büyük negatif tam sayı -1'dir. En küçük pozitif tam sayı ise +1'dir. Tam sayılarda dört işlemi incelediğimizde; Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yaparken sayıların işaretlerine göre hareket ederiz. Aynı işaretli tam sayılar toplanırken fazlalaşır işaretleri de aynı kalır. Ayrıca Tamsayıların günlük yaşamda kullanımları ve hikaye örnekleri yazının devamında. Devamı...


Çağdaş Sanat Akımları Hakkında Bilgi - Temsilcileri ve ÖrnekleriÇağdaş Sanat Akımları Hakkında Bilgi - Temsilcileri ve Örnekleri

Çağdaş sanat akımları ile sanat sanlayışı renklenmiş ve çeşitlilik kazanmıştır. İzlenimcilik olarak da bilinen Empresyonizm, 1877’de Fransa,  Paris’te doğmuştur. Resim tarihindeki sürekli yeniliklerin çıkış noktası sayılır. Empresyonizme göre, açık havada bulunan eşyaların renk görünümleri günün her saatinde değişir. Örneğin, ağaçların yeşil rengi öğle üzeri daha parlak ve canlı; akşamüstü ise koyu ve karanlık görünür. Bu akımın öncüleri, atölye çalışmalarından ziyade açık havada çalışmaya önem vermişlerdir. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) ise bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. Bu görüşte önemli olan kişinin ruhsal durumu olup doğa ikinci plandadır. Bu akımın sanatçıları, kendilerini boğan sıkıntıları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı isyanlarını, yeni bir renk ve biçim görüşüyle anlatmak istemişlerdir. Yapıtlarında kadın vücutlarını çirkinleştirip; insan yüzlerini korkunç ifadeli maskeler halinde yapıyorlardı. Devamı...


Gotik Dönem Sanatı Hakkında BilgiGotik Dönem Sanatı Hakkında Bilgi

XII. yy.dan Rönesans'a kadar Batı Avrupa'da gelişen sanat biçimidir. Gotik sanat Fransa'da doğmuş olmasına rağmen adını Hıristiyanlığın ilk yıllarında Avrupa'yı istilâ eden Gotlardan almıştır. Bu terimi ilk defa İtalyan hümanistleri kullanmışlardı. Onlara göre, özellikle Alpler'in kuzeyinde gelişen ve roman sanatının ardından gelen bu sanat, İlkçağ'ın klasik kurallarından iyice ayrılıyordu. Ve, bu üslûbu küçümsediklerini belirtmek için italyan hümanistleri ona, gotik sanat adını veriyordu. Gotik sanat, XII. yy.dan XVI. yy.a kadar, dört büyük dönemde gelişti. Birinci dönem, XII. yy'ın büyük bir bölümünü kapsar ve mimari çizgilerin genel görünüşünü hâlâ etkileyen roman sanatıyla gotik sanat arasında bir geçiş dönemi teşkil eder. Devamı...


Siyaset Bilimi Hakkında Bilgi ve Ders NotlarıSiyaset Bilimi Hakkında Bilgi ve Ders Notları

Politika nedir sorusu bir tahlilden geçirildiği zaman iki değişik ve karşıt görüş etrafında toplandığı, daha doğrusu iki ayrı yönünü yansıttığı görülür. Politika, insanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve kavgadır. Düşünce, çıkar ve psikolojik eğilim farklılıklardan doğar. Bu çatışma politikanın temelini oluşturur. Çatışmanın asıl konusu; toplumdaki değerlerin paylaşılmasıdır. Çatışmanın hedefi iktidarı ele geçirmektir. Politika, herkesin yararına olan bir toplum düzeni kurmaktır. Politikanın amacı toplumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı koyarak genel yararı ve insanların “ortak iyiliğini” gerçekleştirmektir. Bu idealist bir görüştür ve bir bakıma ütopiktir. Olanı değil olması gerekeni belirtir. Klasik politika bilimi “devlet”i ana konu alarak ele alıyordu. Siyaset bilimi esas itibariyle “devlet bilimi” olarak kabul edilmekteydi. Fakat bu politikanın alanını biraz fazla daraltmak olur. Zira politika devleti aşan bir kavramdır. Devamı...


Küvöz Nedir? Bebekler Neden Küvöze Konur?Küvöz Nedir? Bebekler Neden Küvöze Konur?

Erken veya sorunlu doğan bebekler, vücut sıcaklığını gerekli düzeyde ve kararlı tutamadıkları için, sağlık koşullarının giderek kötüleşmemesi amacıyla, sabit sıcaklıktaki steril bir ortama; belli bir oranda neme sahip, anti-bakteriyel bir filtreden geçirilerek arındırılmış taze havaya; uykularının bölünmeyeceği bir sessizliğe; doktor gözetimine ve hemşire bakımına gereksinim duyarlar. İşte bebek küvözleri bu gereksinimi karşılamak üzere üretilirler. Prematüre bebeklerin ısılarının çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü ısılarını kendi başlarına doğru ayarlayamazlar. Vücut sıcaklıklarının çok düşmesi durumunda da hayati tehlikeleri başlar. Bu sebeple bebekler kapalı veya açıkları da olan kuvöz dediğimiz ortamlara alınırlar ve burada ısıları dikkatli bir şekilde takip edilir. Nötr al ısı ortamı dediğimiz kalori harcamalarının en ideal seviyede tutulduğu bir ortamda bu bebekler izlenirler. Devamı...


Yapılandırmacı Öğrenme KuramıYapılandırmacı Öğrenme Kuramı

Bilişsel ve fizyolojik yaklaşımlar son yıllarda bu kuramın üzerinde çok fazla durmaktadır. Yapısalcı Kuram, aynı zamanda bilginin doğasını ve kaynağını inceleyen bir kuram olup temsilcileri Piaget, Vygotsky, Gestalt’dır. Birey oluşturan bilgi, kişinin öğrendiğinden ve anladığından daha çoktur. Öğrenmede bireyin ön bilgilerinin yanı sıra kültürel ve sosyal içerik de önemlidir. Belli durumlarda doğru olarak kabul edilen bilgi, başka koşullarda yanlış kabul edilebilir. Eskiden dünyanın düz olduğu kabul edilmekteydi, ama sonraki bulgular bu bilgiyi değiştirdi. Bilginin doğruluğu kişiye, kültüre, duruma göre değişebileceği için, bilginin doğruluğundan çok üretilmesi ve kullanışlılığı önemlidir. Bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Anlamlı öğrenme, keşfederek öğrenme, bağlamsal öğrenme, düşünmeyi öğrenme, araştırma - keşfetme ve problem çözme gibi yaklaşımlar kullanılır. Devamı...


Kromatografi Çeşitleri ve Kromatografik YöntemlerKromatografi Çeşitleri ve Kromatografik Yöntemler

Kromatografi, karışımın bileşenlerinin ayrılması, saflaştırılması ve miktar tayininde kullanılan bir tekniktir. Kromatografide sıvı veya gaz olan bir hareketli faz ve bu hareketli fazı geçirerek ayrımın yapılmasını sağlayan katı veya sıvı olan bir sabit faz vardır. Bu analitik yöntem başlangıçta, örneğin bitkisel pigmentlerde olduğu gibi cisimleri renklerine göre ayırma işleminden kaynaklandı, ama zamanla uygulama alanı oldukça genişledi. Kromatografi günümüzde son derece duyarlı ve etkin bir ayırma yöntemi olarak kabul edilir. Kromatografik ayırmalar, biri sabit diğeri hareketli iki faz arasında gerçekleştirilir. Ayrılması istenen madde veya maddeler çözünmüş halde hareketli faza ilave edilir. Devamı...

 


Trigonometrik Oranlar ve Trigonometri CetveliTrigonometrik Oranlar ve Trigonometri Cetveli

Trigonometri sözcüğü, Yunanca üçgen yani trigon ve ölçüm yani metrio sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki ilişkileri oluşturmak amacıyla kullanılır. Mısırlılar ve Babilliler, arazi ölçümlerinde, yapılarda, astronomide ve güneş saatinde trigonometriden yararlanmışlardır. Trigonometri birçok fen biliminde, matematiğin diğer alanlarında ve çeşitli sanatlarda yaygın bir biçimde günümüzde de kullanılmaktadır. Trigonometri Cetveli hakkında bilgi ve Trigonometrinin kullanıldığı alanlar hakkında ayrıntılı bilgi yazının devamındadır. Devamı...


İmarethaneler ve Önemiİmarethaneler ve Önemi

Osmanlı'da sosyal bir müessese, bir hayır kurumu olan imarethane kelime anlamı olarak, “imar edilmiş”, “inşa edilmiş”, anlamında olup cami, mescid, medrese, darüşşifa, kervansaray, türbe gibi birimlerin tamamı için kullanıldığı gibi bu yapılardan biri olan aşhane içinde kullanılmıştır. Aslen Arapça bir kelime olan imara, yerleşim ve toprağı işleme yada bina yapma, oturulacak hale getirme anlamlarına gelir. Osmanlı’da ilk imaret Orhan Bey döneminde İznik’te kurulmuş olup, bundan sonra çeşitli şehirlerde pek çok imarethane tesis edilmiştir. İmaretleri daha çok sultanlar, onların annesi, eşleri, kızları kurdurmuşlardır. Devamı...


Boğazlar Sorununun TarihiBoğazlar Sorununun Tarihi

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının stratejik askeri önemi nedeniyle sadece Osmanlı Devletini değil diğer büyük Avrupa devletlerini de etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Bu sorun devletler arasında kimi zaman büyük çekişmelere neden olmuştur. Bizans devrinin son yüzyıllarında Boğazlar çoktan Bizans hakimiyetinden çıkmış durumdaydı. Osmanlı Türkleri, Cenevizliler, Venedikliler Boğazlar’dan serbestçe geçebilmekteydiler. Bizans’ın gücü bunu önlemeye, belli bir düzen altına almaya yetmiyordu. İstanbul’un fethinden sonra Fatih bu meseleye büyük önem verdi. Her iki Boğaz da kuvvetli bir şekilde kontrol edildi, hiçbir gemi, Türk kontrolünden geçmeden, Çanakkale’den bırakılmadı. Bu Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi demekti. Devamı...

 

 


Ülkemizin Doğal ve Tarihi GüzellikleriÜlkemizin Doğal ve Tarihi Güzellikleri

Ülkemiz, eşi olmayan tarihi ve arkeolojik yapıtlara, birçok coğrafi güzelliklere sahiptir. Türkiye denizleri, yaylaları, ormanları ile tarihi ve arkeolojik kalıntıları ile popüler turizm merkezlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin değişik hava şartları içinde, aynı günde dört mevsimin yaşanabildiği bir coğrafyaya sahip olması turizm açısından büyük bir avantajdır. Ülkemizin, üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyılarımız çok güzel plaj, koy, körfez ve yarımadalarla, limanlarla donanmıştır. Özellikle güney kıyılarımızda yaz mevsiminin uzun sürmesi ile yaz turizminin canlı olması, kış turizmine uygun coğrafi yapımız ile turizm gün geçtikçe önemli bir sektör olmaya başlamıştır. Devamı...


Büyüme, Hazırbulunuşluk, Öğrenme ve Olgunlaşma Arasındaki İlişkiBüyüme, Hazırbulunuşluk, Öğrenme ve Olgunlaşma Arasındaki İlişki

Gelişmede önce büyüme ve olgunlaşma, sonra öğrenme oluşur. Olgunlaşma, bir anlamda öğrenmenin önkoşuludur. Olgunlaşma olmadan öğrenme gerçekleşmez. Birey, olgunlaşma ile daha önce yapamadığı ve öğrenemediği birçok şeyi öğrenebilir ve yapabilir. Ancak, davranışları öğrenebilmek ve yapabilmek için yaşantılar geçirmesi gerekir. Olgunlaşma kalıtımsal özellikler taşır. Olgunlaşma kişinin doğuştan getirmiş olduğu potansiyelin zaman içerisinde ortaya çıkmasını ifade eder. Kişinin herhangi bir çaba göstermesine gerek yoktur. Kendiliğinden meydana gelen bir süreçtir. Hazır bulunuşluk, olgunlaşma, önbilgi, ilgi, istek ve tutum gibi değişkenlerin etkileşiminin bir sonucudur. Gelişim, bir süreç; gelişme ise, bir ürün olarak incelenmelidir. Devamı...


Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kitap Yorumu ve ÖzetiSaatleri Ayarlama Enstitüsü Kitap Yorumu ve Özeti

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sembolist anlatım tarzı romanlarına bazen görülür. Ancak içerik açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini şiire ayırdığı halde, sosyal temalar için nesri seçmiştir. Romanları zengin hayatları hikayesinden taşarak Türkiye meselelerine kendine has yorumlar getirir. Medeniyet değiştirme girişimlerinin insanımızı soktuğu çıkmazları araştırırken yaptığı tahliller, insanımız ve toplum yapımız açısından dikkate değer hükümler taşır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü toplumumuzun bu değişme süresi içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan teknikle anlatmaktadır. Devamı...


İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı Nasıldı?İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı Nasıldı?

Türklerde devlet "bağımsızlık, halk, ülke ve teşkilat" olmak üzere birbirini tamamlayan dört unsurdan meydana gelmiştir. "Oksızlık" olarak adlandırılan bağımsızlık, Türklerde çok eski zamanlardan beri var olan karakteristik bir özelliktir. Toprak, yani ülke eski Türklerde yurt olarak adlandırılmıştır. Yurt hükümdarın şahsi malı olmayıp; hanedan üyelerinin ortak malıydı. Bağım­sızlık Türklerde "idi-oksızlık" olarak ifade edilmiş­tir. Türk devletlerinde halk sınıflara ayrılmamıştır. Ayrıca fertler özel hukuk, ekonomik ve sosyal hürriyet ile özel mülkiyet hakkına sahip olmuştur. Her boy kendi beyinin başkanlığında sosyal, iktisadi ve idari bir teşkilata sahipti. Boy beyi, boya ait bölgeleri idare ederek göçlerde düzen ve disiplinini, diğer boylarla ilişkilerini düzenlemekte ve güvenliğini sağlamaktaydı. Devamı...


Müze Nedir? Müzeler Hakkında BilgiMüze Nedir? Müzeler Hakkında Bilgi

Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihî eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi, toplumu oluşturan bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlar. Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir. Devamı...


Lozan Antlaşması Hakkında Bilgi ve ÖnemiLozan Antlaşması Hakkında Bilgi ve Önemi

Lozan Konferansına; Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Rusya ve gözlemci olarak ABD katılmıştır. Rusya ve Bulgaristan sadece Boğazlar ile ilgili konularda söz sahibi olmuşlardır. Bulgaristan ayrıca Batı Trakya Sorunu’nda da söz sahibi olmuştur. Rusya’nın Boğazlarla ilgili konulara yönelmesinin nedeni güvenliğini sağlamak istemesidir. İtilaf Devletlerinin konferanstaki amacı Sevr’i yumuşatarak Türklere kabul ettirmektir. Türkiye’nin amacı ise Misak-ı Milli sınırları içerisinde özgür ve bağımsız yeni bir Türk Devleti’nin kurulduğunu kabul ettirmek ve Doğu Sorunu’nu (Ermeni Sorunu) ortadan kaldırmaktır. Devamı...


Okçuluk Sporu - Ok ve Yay Hakkında BilgiOkçuluk Sporu - Ok ve Yay Hakkında Bilgi

Okçuluğun kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanır. Oku bir yay aracılıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalına okçuluk adı verilir. Okçuluk olimpiyat programına ilk kez 1904 yılında alındı. Osmanlıda ise bu spor Kemankeşlik olarak adlandırılır. Kemankeşlik sporunun araçları olan ok ve yay incelendiğinde Okun boyu “gez” olarak ölçülür. Bir gez yaklaşık olarak 65 – 70 cm. civarındadır, çeşitli ahşap malzemelerden (çam ağaçlarının kuzey rüzgarı alan kısımlarından) veya bambu kamışından yapılır. Osmanlı yayı ise son derece işlevsel, aynı zamanda kısa, kullanımı kolay ve “pek”, yani oldukça sert yaylardır. Devamı...


Böbreküstü Bezleri ve Hormonları Hakkında BilgiBöbreküstü Bezleri ve Hormonları Hakkında Bilgi

Böbreküstü bezleri, böbreklerin üstünde yer alır. Bunlar kabuk ve öz olmak üzere iki bölümde incelenirler. Kabuk bölgesinden “kortizol” hormonu salgılanır. Bu hormon aminoasitlerden glikoz sentezini uyarır. Kana yeterli kortizol salgılanmazsa deride renk maddelerinin sayısı artar ve garip bir kahverengileşme görülür. Buna “Addison” hastalığı denir. Böbreküstü bezlerinin öz bölgesinden “adrenalin” hormonu salgılanır. Adrenalin; kan damarlarını daraltır, yürek atışını hızlandırır, karaciğerde glikojenin glikoza hidrolizini hızlandırır. Adrenalinin karaciğerde glikojenin glikoza parçalanmasını hızlandırması, kanda glikoz miktarının sabit tutulmasında önemli rol oynar. Devamı...


Hacda Neler yapılması Gerekir?Hacda Neler yapılması Gerekir?

Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz. Bunlar: 1- Haccı ihramlı yapmaktır. 2- Vakfeye durmak.
(Arefe günü, Arafat’ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulur.) 3- Kâbe-i Muazzamayı Tavaf-ı Ziyaret etmektir. Tavaf, Mescid-i Haram içinde Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vacip olmak üzere yedi kere dönülür. Üç çeşit Hac vardır. Bunlar: Hacc-ı İfrad; yalnız Hac için ihrama girilerek yapılan hacca denir. Hacc-ı Kıran; Hac ile Umre`yi tek ihram içinde yapmaya denir. Hacc-ı Temettü; Umre ve Hac için ayrı ayrı ihrama girerek ikisini birlikte yapmak demektir. En faziletli hac şekli, Kıran, sonra Temettü, sonra da İfraddır.  Devamı...


Kpss P94 Sınavı ve Kpssp94 Puan Türü Hakkında BilgiKpss P94 Sınavı ve Kpssp94 Puan Türü Hakkında Bilgi

KPSSP94 Ortaöğretim mezunlarına yönelik gerçekleştirilen KPSS sonucunda oluşturulan puan türüdür. Lise mezunu olarak devlet memuru olmak isteyen adaylar bu puan türünü kullanırlar. KPSSP94 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri aynı etkiye sahiptir. Hesaplama için standart sapma gibi faktörlerden ötürü küçük kaymalar olabileceğini göz önünde bulundurarak belirlenen formül ile hesaplama yapılır. Lise 2, Lise 3 ve Lise 4. sınıflarda olanlar, önlisans 1 veya 2. sınıfta olanlar ve üniversitenin 1. - 2. - 3. - 4. sınıfında olanlar da lise düzeyinden KPSS'ye girebilirler. KPSSP94 puan türü hakkında daha fazla bilgi yazının devamındadır. Devamı...


Hava Direnci Hakkında BilgiHava Direnci Hakkında Bilgi

Hava direnci, hava içerisinde hareket eden cisimlere havanın uyguladığı ters yönlü, sürtünmeden kaynaklanan kuvvettir. Hava, herhangi bir cisme her yönden baskı yaparak, değişik yönlerden farklı kuvvetler uygular. Baskı uygulanan cismin yoğunluğu eğer  havanınkinden düşük ise (uçan balonlardaki gibi), bu durumda havanın kaldırma kuvveti nedeniyle cisim  yukarı doğru yükselir. Havanın bu kaldırma kuvvetinden uçaklarda faydalanmaktadır. Özellikle motorsuz uçaklar havanın kaldırma kuvveti sayesinde havada  kalarak uçuşlarını gerçekleştirmektedir. Bir kağıt mendil ile mendil paketini yukarıdan aynı anda bıraktığımızda paket yere daha erken düşer. Bunun sebebi havadaki sürtünmedir. Havadaki sürtünme kuvveti pakete de etki eder. Ancak havadaki sürtünme kâğıt mendili paketten daha çok etkiler. İşte bu sürtünme etkisine hava direnci denir. Devamı...


Katı - Sıvı - Gaz Maddelerin ÖzellikleriKatı - Sıvı - Gaz Maddelerin Özellikleri

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan aynı zamanda da uzayda yer kaplayan her şeye madde denir. Örnek olarak; Masa, kum, demir, hava, su, taş, toprak verilebilir. Isı, Ses, gölge gibi oluşumlar kütleleri ve hacimleri olmadığı için madde değillerdir. Maddelerin şekil almış haline cisim adı verilir. Örneğin; demir maddedir, demir makas ise cisimdir. Cam bir maddedir; Cam ampul ise bir cisimdir. Kütlenin tanımını incelersek; Madde miktarına kütle denir. Hacim ise; Maddelerin boşlukta kapladıkları yere verilen addır. Maddeler tabiatta üç halde bulunurlar. Bunlar; Katı, Sıvı ve Gaz halleridir. Peki bu katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin özellikleri nelerdir? Devamı...


Eylemsizlik Nedir? Eylemsizlik Prensibi Hakkında BilgiEylemsizlik Nedir? Eylemsizlik Prensibi Hakkında Bilgi

Eylemsizlik cisimlerin hareket durumlarını koruma eğilimleridir. Burada hareket durumu tabiriyle anlatılmak istenen, cismin diğer bir cisme göre sabit hızla hareket etmesi veya durağan halde bulunmasıdır. Maddeler için ortak özelliktir. Newton tarafından 1. hareket yasası olarak ifade edilmiştir. Bu yasa, bir cisim üzerine etkiyen dış kuvvetlerin bileşkesi (net kuvvet) sıfır olduğu zaman cismin hareket durumunun değişmeyeceğini söyler. Doğrusal harekette cismin eylemsizliği kütlesiyle doğru orantılıdır. Kütleleri farklı olan iki cisme aynı kuvveti uyguladığımızda, kütlesi büyük olan cisim daha yavaş hızlanır. Düzgün dairesel harekette ise cismin eylemsizliği eylemsizlik momentiyle doğru orantılıdır. Devamı...

 


Gerçek ve Tüzel Kişi Kavramları Hakkında BilgiGerçek ve Tüzel Kişi Kavramları Hakkında Bilgi

Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi terimleri hakkında bilgi sahibi olalım; Tüzel kişi: Gerçek kişiler hak ve yükümlülüklere sahip, ancak belirli bir amaçla kurulmuş olan insan ya da mal topluluklarından oluşan bağımsız varlıklardır. İki türlü tüzel kişilik vardır. Bunlar; Kişi toplulukları (dernekler, şirketler, belediyeler, köyler vb.) ve Mal toplulukları (Vakıflar, üniversiteler, hastaneler vb.). Tüzel kişilik; Amacın gerçekleşmesi, süresinin dolması gibi nedenlerle kendiliğinden son bulabilir. Bir de Tüzel kişilerin kuruluş amacı ahlaka ve hukuka aykırı hale gelmişse, mahkeme kararıyla dağıtılabilir. Gerçek Kişi ise; hukuki açıdan Her fert doğumundan ölümüne kadar gerçek kişidir. Gerçek kişilik ölüm ve gaiplik hallerinde sona erer. Devamı...


II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Dış Politikası Ayrıntılı BilgiII. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Dış Politikası Ayrıntılı Bilgi

Osmanlı Devleti'ni incelerken, tarihçiler kendi bakış açılarına göre yorumlar yaparlar. Yapılan yorumlar farklı görüşler de içerse herkes tarafından kabul edilmiş doğrular da bulunmaktadır. Rumeli'ye geçişte izlenen yöntemler, kuruluş ve ilerleme dönemlerinin tımar sistemi ortak doğru, şehzadelerin eyaletlere gönderilip tecrübe kazanmalarından yoksun bırakılması, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ın uyguladığı taktik veya devlet işlerine saray kadınlarının müdahalesi gibi konular da bazı tarihçilerin yanlış nitelemesini yaptığı unsurladır. Ancak tarih sahnesinde öyle şahsiyetler veya olaylar vardır ki bu kişilerin icraatları ölümlerinden sonra bile tartışılır. Bu kişilerin bir olay karşısında takındığı tavır yıllar sonra bile eleştirilebiliyor veya herkes tarafında takdir edilebiliyor. Osmanlı sultanlarından II. Abdülhamid de tarih sahnesinde önemli bir yeri olan şahsiyetlerdendir. Devamı...


Balık Kılçığı Problem Çözme TekniğiBalık Kılçığı Problem Çözme Tekniği

Balık kılçığı diyagramı, sebep sonuç diyagramı veya Ishikawa diyagramı olarak da bilinir. Kalite çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Şekil itibariyle balık kılçığını andırdığı için, balık kılçığı diyagramı denilmektedir. Yedi kalite aracından biridir. Balık kılçığı tekniği, 1943’te Kaoru İshikawa tarafından geliştirilmiş bir teknikdir. Balık kılçığı diyagramı ilk oluşturulduğu dönemlerde büyük beğeni almış ve özellikle problemleri ortadan kaldırmak için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Balık kılçığı diyagramı bizlere neden sonuç ilişkisini verdiğinden dolayı bu diyagram oluşturularak hataların daha net bir şekilde gözlemlenmesi mümkündür. Bu nedenden dolayı balık kılçığı diyagramının ürün tasarımı alanında ve kalite hatalarının ortadan kaldırılmasında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Devamı...


Resim Tarihi ve Resim Sanat AkımlarıResim Tarihi ve Resim Sanat Akımları

Resim sanatına ait ilk izlere Yontma Taş Devrinde rastlıyoruz. Bu devir insanlarının, uçları yanmış tahtalarla yaptıkları mağara duvar resimleri daha çok av sahnelerini canlandırırdı. Zamanla mimari yapılara verilen önem nedeniyle resim sanatının gelişimi durmuş, fakat süsleme ve bezeme alanında büyük ilerlemeler görülmüştür. Ortaçağda renkli taşları yan yana dizerek yapılan mozaik resimler, kiliselerin vazgeçilmez süslerinden olmuştur. Ayrıca fresk çalışmalarıda resim sanatının gelişimine aşık tutmuştur. Minyatür sanatının (kitap yazma ve resimleme) da ortaya çıkması bu döneme rastlar. Ortaçağın sonuna doğru resim sanatına temel olacak bazı kuralları, Giotto adındaki italyan ressam tablolorında uygulamıştır. Sanatçı o güne kadar resimlerde uygulanmayan "konunun yeri, perspektif, açık-koyu" gibi unsurları işleyerek resmin babası ünvanını almıştır. Devamı...


İngilizce Neden Küresel Bir Dildir?İngilizce Neden Küresel Bir Dildir?

İngilizce'nin neredeyse her ülkeye yayılmış, küresel bir dil olduğunu artık kabul etmemek mümkün değil. İngilizce istisnasız küresel bir dil. Televizyon ve radyoda olduğu gibi bir düğmeyle giriyor hayatımıza ya da buzdolabı ve çamaşır makinasını çalıştırırken çıkıyor karşımıza. Hiç duymak istemesek pencereyi açtığımızda sokaktaki müzikte karşılaşıyoruz ya da çocukların Pokemon oyunlarında. Son yıllarda İngilizce’nin nasıl küresel bir dil haline geldiği ve gelecekte İngilizce’nin durumunun ne olacağı soruları araştırılmaya başlandı. Peki bu dil nasıl bir küreselleşme sürecinden geçti ve nasıl küresel bir dil haline geldi? Devamı...


Eski Taş Çağı - Orta Taş Çağı - Yeni Taş ÇağıEski Taş Çağı - Orta Taş Çağı - Yeni Taş Çağı

Eski Taş Çağı; MÖ 600.000 - 10.000 döneme denk gelir. Paleolitik Çağ, Epipaleolitik Çağ, Eski Taş Çağı, Yontma Taş Çağı, Kabataş Devri olarak da adlandırılır. Tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu ve Buzul Çağlarının, kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, MÖ yaklaşık 10.000 yıl öncesinde Neolitik Çağ'ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağdır. Bu çağı inceleyen arkeoloji dalı, Pleistosen arkeolojisi, ya da Paleolitik Çağ arkeolojisidir. Paleolitik Çağ, insanın kanıtları bugüne kalan ilk aletleriyle başlar. Bu aletler yaklaşık 2,5 milyon yıl önce doğu Afrika'da yapılmıştır. Eski Taş Çağı, Orta Taş Çağı ve Yeni Taş Çağı hakkında bilgiler yazının devamındadır. Devamı..


Ermeni Tehciri Hakkında BilgiErmeni Tehciri Hakkında Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Ermeniler 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sırasında Ruslarında kışkırtması ile yaşadıkları yerlerde ıslahat yapılmasını istediler. Özellikle 1878 Berlin anlaşmasında Osmanlı Devleti ıslahat yapmayı kabul etti. Rusya ve İngiltere kendi çıkarları doğrultusunda Doğu Anadolu da bir Ermeni devleti kurulmasını istiyorlardı. Rusya güneye, Akdeniz’e ulaşmayı amaçlarken, İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan düşüncesi ile Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu. Ermeniler bu amacı gerçekleştirmek için TAŞNAK ve HINCAK Komitelerini kurdular. 1905 yılında, II.Abdülhamit’e suikast girişiminde bulundular. Devamı...


10 Kasım Atatürkü Anma Programı Örneği10 Kasım Atatürkü Anma Programı Örneği

Her yıl 10 Kasım günü, saat dokuzu beş geçe tüm Türkiye'de Atatürk'ü Anma Programları düzenlenmektedir. Büyük Önder Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal edişi şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye boğdu. Atatürk'ün aramızdan ayrılışı bütün Türk halklarını derinden etkilemiş ve dünya üzerinde de geniş yankı uyandırmıştır. Atatürk’ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan bütün açıklamaların ortak noktası, O’nun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur. Yazının devamında örnek bir 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni programına ulaşabilirsiniz. Devamı...


Bağımlılık ve Çeşitleri Hakkında BilgiBağımlılık ve Çeşitleri Hakkında Bilgi

Kötü sonuçlar doğuracağının bilinmesine rağmen saplantılı bir şekilde madde arama ve kullanma ile kendini gösteren beyinsel rahatsızlığa bağımlılık adı verilir. Bu duruma zarar verici davranışlar da eklenmektedir. Bağımlılık, hem beyni hem de davranışları etkileyen bir hastalık olup; tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Bu hastalığın gelişmesi ve ilerlemesinde çeşitli biyolojik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Bağımlılık bir sürecin sonunda gelişen bir olgu olup gelişene kadar kişi çeşitli evrelerden geçer. Önce denemek amaçlı kullanım, daha sonra genel kullanım ve bu aşamadan sonra kötüye kullanım ve bağımlılık ortaya çıkmaktadır. Bağımlılığı erken teşhisi bu hastalığın ilerlemesine ve kötü sonuçların ortaya çıkmasını engeller. Devamı...


Denklem, Önerme ve Açık Önerme Hakkında BilgiDenklem, Önerme ve Açık Önerme Hakkında Bilgi

İki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıya denklem adı verilir. Mantıkta ise, öne sürülen bir ifadenin, ya doğru ya da yanlış olmak zorunda olan değer içeriğine önerme adı verilir. Açık önerme, doğruluk değeri değişkenlere bağlı olarak değişen önermelerdir. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler: a=0 olmak üzere ax + b = 0 şeklindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi sağlayan x sayısına denklemin kökü denir. Denklemin kökünün oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir. ax+b=0 ise; x sayısı denklemin köküdür. Devamı...


Boşaltım Sistemi Hakkında Bilgi ve Böbreklerin ÖnemiBoşaltım Sistemi Hakkında Bilgi ve Böbreklerin Önemi

Yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için canlılar dışarıdan aldıkları besinleri, vücutta enerji üretimi, yapım ve onarım için ve düzenleyici olarak kullanırlar. Besin içeriklerinin hücrelerde yaşamsal faaliyetlerde kullanılması (besin maddelerinin hücrelerde parçalanması) sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım denir. Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme boşaltım sistemi denir. Boşaltım olayında, hücrelerde oluşan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınarak kana karışan zararlı maddeler ve vücudun ihtiyacından fazla alınan yararlı maddeler dışarıya atılır. Devamı...


Gezici Kütüphane Hakkında BilgiGezici Kütüphane Hakkında Bilgi

Gezici Kütüphaneler, şehir merkezlerine uzak semtlere, kasaba veya köylerde yaşayıp, uzaklık sebebiyle yerleşik halk kütüphanelerinden yararlanamayan vatandaşlarımıza hizmet götürmek amacıyla kurulmuşlardır. Bu proje ile günümüzde öğrenci, öğretmen ve vatandaşların bilim-teknik, araştırma, inceleme, hikaye, roman ve edebiyat alanında kaynak kitaplara ulaşmalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Milli Kütüphane’ye bağlı olarak hizmet veren Gezici Kütüphane ilk olarak 1974 Barış Harekatı’ndan sonra güney Kıbrıs’tan göçmen olarak gelip yerleşen kırsal kesim ilkokullarına hizmet götürmek için hizmete konulmuştu. Günümüzde de gezici kütüphaneler; yakın çevrelerinde hizmet alabilecekleri halk kütüphaneleri bulunmayan yerlere hizmet götürmektedir. Devamı...


Örnek Bir MasalÖrnek Bir Masal

Genellikle halk tarafından oluşturulan ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen eserlerdir. Çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanları da işin içine katarak anlatan halk hikayelerine masal adı verilir. Masallar, merak duygusunu en fazla uyaran yazı türlerindendir. Masalda olayların nasıl gelişeceği, kahramanların neler yaşayacağı, masalın nasıl sonlanacağı gibi konularda okuyucu veya dinleyici aşırı derecede meraklanır. Bu bakımdan masallar çok sürükleyicidir. Bu belirtilen özellikleri yansıtan örnek bir masalı görmek için yazının devamını inceleyebilirsiniz. Devamı...


İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu Hakkında Bilgiİnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu Hakkında Bilgi

İnsanın var oluşu ve özgürlüğü, birbirinden ayrılmaz iki öğedir. Özgürlük; bir şey yapma  ve bir şey yapmama arasındaki seçimdir. Özgür olmanın temeli seçimdir. Seçme ve Eylem, özgür olmanın vazgeçilmez koşuludur. İnsan; iradesiyle yapma, seçme ve ayırt etme gücü olan sorumlu bir varlıktır. Sorumluluk ise, insanın iradesinin bir ürünüdür. İnsanın, evrendeki tek özgür ve sorumlu varlık olması da onu diğer varlıklardan üstün bir konuma taşımıştır. İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur. İnsanın sahip olduğu her hakkın karşılığında bir de sorumluluğu vardır. Ahiretin varlığına da anlam kazandıran, insanın özgür bir seçimle eylem yapması ve bunun karşılığında da sorumluluk yüklenmesidir. Devamı...


Polyester Hakkında Bilgi ve Polyester Kumaşın ÖzellikleriPolyester Hakkında Bilgi ve Polyester Kumaşın Özellikleri

Bir alkol ile organik asit tepkimeye girdiğinde oluşan ürünün polimerleşmesiyle üretilen sentetikliftir. Polyesterlerin önemli bir özelliği, çekilip bırakıldığında eski şeklini alma esnekliğine sahip olmasıdır. Kolayca yıkanır ve çabuk kururlar, güneş ışığı karşısında dayanıklılıkları azalsa da, renk değişimine uğramazlar; bu nedenle de polyester liflerden dokunan kumaşlar giyecek yapımında tercih edilir. Ayrıca perde, yastık gibi eşya ile cerrahide doku ve protez yapımında kullanılır. Polyester kumaş özelliklerini incelersek; Polyesterden imal edilen kumaş dış giyim olarak giyilir, Kolay buruşmaz, Uzun süre giyilebilir.. Devamı...


29 Ekim ile İlgili Şiirler ve Görseller29 Ekim ile İlgili Şiirler ve Görseller

Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 29 Ekimin anlam ve önemini yansıtan resimleri ve şiirleri 29 ekim için davetiyelerde, resim yarışmalarında, kutlama programlarında, şiir ve kompozisyon yarışmalarında kullanabilirsiniz. 29 Ekim ile ilgili güzel resimler ve şiirler yazının devamındadır. Devamı...


Sayıları Yuvarlama Konusu ve Örnek SorularSayıları Yuvarlama Konusu ve Örnek Sorular

Bir doğal sayının birler, onlar, yüzler basamağı gibi belli bir basamağa göre yaklaşık değerini yazmaya o doğal sayıyı yuvarlama denir. En yakın onluğa yuvarlama yapılırken birler basamağına dikkat ederiz. Eğer birler basamağı 0,1,2,3 ya da 4 ise sayımız kendi onluğunda kalır. Eğer sayımızın birler basamağı 5,6,7,8 ya da 9 ise bir üst onluğa yuvarlanır. Üç veya dört basamaklı doğal sayılar en yakın yüzlüğe göre yuvarlama yapılırken son iki basamağa bakılır. Son iki basamaktaki sayı 50 den küçükse (49, 48, 47, 15 vb...) kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Eğer son iki basamaktaki sayı 50 veya 50 den büyükse  (50, 51, 99, 75 vb...) bu taktirde bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Devamı...


Peyzaj ve Bahçe Sanatı Özellikleri ve İlgili TerimlerPeyzaj ve Bahçe Sanatı Özellikleri ve İlgili Terimler

Bahçe ve Peyzaj ile ilgili tanımlar: Mastaba: Mısır’da ( İlkçağ’ da ) tuğla ile inşa edilen mezar yapılarıdır. Rölyef: İlkçağ Mısır uygarlığında özellikle mezar yapılarında duvarlara yapılan kabartmalar. Fresk: İlkçağ Mısır uygarlığında özellikle mezar yapılarında görülen duvar resimleridir. Lotiform: lotus biçimli sütun Palmiform:Sütun ve başlıklarda palmiye formunun kullanılması. Serdap: İlkçağ İran uygarlığında tek ya da iki katlı olabilen evlerde genellikle bodrum veya zemin katlarında havuzlu, çeşmeli serin yaz odalarına denir... Bu konudaki tanımlar yazının devamındadır. Ayrıca; Rönesans dönemi bahçelerinin özellikleri de yazının devamındadır. Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. İtalyanca "rinascimento" sözcüğünden türeyen bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. Devamı...


Çağdaş Türk Resim Sanat Tarihi ve Yeni OluşumlarÇağdaş Türk Resim Sanat Tarihi ve Yeni Oluşumlar

Türk resmine yenilikçi bir hareket getirerek, yeni akımların tazeliğini ve canlılığını resim anlayışına adepte etmek amacını taşıyan “Müstakiller”, “D Grubu”, “Yeniler” gibi grup ressamları; batıdan kazanılan deneyimlerle, Türk resmini kendi dinamiği içinde yoğurarak yeni sentez ve bakış açılarına yön vermek istiyorlardı. Çünkü, batının yeni sanat akımlarını doğuran, geliştiren koşullar, o ülkelerin toplumsal ve ekonomik koşullarına bağlı olgular olduğu gibi, Türk sanatını oluştururken, Anadolu’nun kültür geleneğiyle, o geleneğin çağdaş yorumunu içeren, bu kültürün toprağını, insanlarını da görsel sanata kazandıran yönler taşıması gerekiyordu. Devamı...


Uygurlarda Sanat AnlayışıUygurlarda Sanat Anlayışı

Göktürklere bağlı olarak yaşıyan Uygurlar Selenga nehrinin doğu kıyısında 745 de Göktürklerin yerine geçerek, Uygur devletini kurmuşlardır. Kurucusu Alp Kutlug Bilge Kağan, merkezleri ötügen yaylasında Karabalgasun şehridir. Ondan sonra gelen Mayunçur adına bugünkü Moğolistanın kuzeyinde Şine-Usu köyü kıyısında bir kitabe dikilmiş, bu uzun kitabede Uygur devletinin kuruluşu, genişlemesi, kendisi ve babası Kutlug Bilge'nin zaferleri yazılmıştır. Uygurlarda en çok sevilen din Budizm'dir. 630 da Uygurlar daha bugünkü Moğolistan'ın kuzeyinde yaşarken bile, Budizm rağbette idi. Göktürk alfabesiyle Uygurca aynı zamanda Çince ve Soğd'ca olarak yazılmış olan 832 tarihli Karabalgasun kitabesinde, imparatorluk devrinde Uygurların Mani dinine girdiği ve eski dini tasvirleri yaktığı, 762 de Bögü Kağan'ın bunu devlet dini haline getirdiği belirtilir. Devamı...


Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Hakkında BilgiKesme Çiçek Yetiştiriciliği Hakkında Bilgi

Kesme çiçekler kesilerek toplanan ve buket, sepet, çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir. Kesme çiçekler, dünyada en çok satılan ve ticareti en fazla yapılan süs bitgilleridir. Dünya süs bitkilerinin ticaretinin yarısı kesme çiçeklere aittir. Günümüzde çiçek artık sadece süs değil, para kazandıran, gelir getiren bir tarım faaliyetidir. Dünyada da pek çok ülke bunun farkına varmış ve çiçekten para kazanır duruma gelmiştir. Afrika ülkeleri açlıktan, Güney Amerika’da Kolombiya uyuşturucu ticaretinden çiçek yetiştirip satarak kurtulmaya çalışmaktadır. Kolombiya’nın yıllık çiçek satışından geliri 500 milyon doları aşmıştır. İsrail çölde çiçek yetiştirip satarak 200 milyon dolar gelir sağlamaktadır. Hollanda tüm Avrupa ülkelerine çiçek satmaktadır. Devamı...


Defne Yaprağı Hakkında BilgiDefne Yaprağı Hakkında Bilgi

Defne genel olarak akdeniz havzasında yetişir ve her zaman yeşil olan bir ağaçtır. Yaz, kış yaprağını dökmez. Ülkemizin Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Ege, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile bu kıyıların iç kısımlarında yetişir. İnsanoğlu ilk çağlardan beri defneyi kullanmış ve onun pek çok özelliğinden yararlanmıştır. Defne, ilk çağlardan beri ekonomik ve sosyal yaşamda önemli bir yer edinmiştir. Roma İmparatorları ve kumandanları, savaştan galip döndüklerinde törenlerde başlarına defneden yapılmış taç takarlardı. Eski Yunan olimpiyatlarında kazanan sporcular, başlarına yine defne dallarından yapılmış taç takılarak onurlandırılırlardı. Günümüzde defnenin yapraklarından ve meyvesinden yararlanılır. Defne yaprakları kuru meyvelerin ambalajlanmasında, balık ve konservede, kuru halde et yemeklerinde ve toz halde baharat olarak kullanılmaktadır. Devamı...


Kalıtsal Hastalıklar Hakkında BilgiKalıtsal Hastalıklar Hakkında Bilgi

Genlerle anne ve babadan çocuğa geçen özelliklere kalıtsal özellikler denir. Kalıtsal hastalıklar ya da bozukluklar kusurlu genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasından kaynaklanır. Genler DNA’dan yapılmıştır ve bir canlının büyümesi, gelişmesi ve yaşamını sürdürmesi için gerekli bilgileri taşıyan kalıtım birimidir. Yeni doğan bir bebeğin anne ve babasından kalıtım yoluyla aldığı bütün genleri normal ise sağlıklı dünyaya gelecektir. Ama bazı bebeklerde, anne ya da babadan gelen kromozomların biri ya da bir kaçı kusurlu olabilir. Bu durumda bebekte kalıtsal hastalık ya da bozukluk ortaya çıkar. Birçok ülkede yaklaşık her 30 bebekten birinde genetik hastalık ya da bozukluk söz konusudur. Kalıtsal hastalıkların bir çoğu ameliyatla, ilaçlarla ve çeşitli uygulamalarla denetim altına alınarak hasta çocukların yaşamlarını normal olarak sürdürmeleri sağlanabilir. Devamı...


Vitaminlerin Faydaları ve Eksikliğinde Görülen RahatsızlıklarVitaminlerin Faydaları ve Eksikliğinde Görülen Rahatsızlıklar

İnsan vücudunun normal fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için vitaminlere ihtiyacı vardır. Vitaminlerin neredeyse hepsini yediğimiz besin maddelerinden elde edebiliriz. Vitaminlerin gerçek kaynağı hayvansal ve bitkisel ürünlerdir. Bazı vitaminler yağda çözünür ve bu yüzden vücutta depolanabilir.  Bazıları ise suda çözünür ve vücutta depolanamaz. Vücudumuz tarafından depolanamayan ve suda çözünen vitaminleri her gün yediğimiz besin maddeleri ile tamamlarız. Vitamin eksikliği sindirim, kalp ve damar, sinir, solunum sistemi gibi hastalıklara neden olur. A, B, C, D, E, K vitaminleri için faydaları ve eksikliğinde görülebilecek rahatsızlıklar yazının devamında yer almaktadır. Devamı...


Hidrojen Hakkında BilgiHidrojen Hakkında Bilgi

Hidrojenin sembolü H'dir. Atom kütle sayısı 1'dir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı bir biatomik gazdır (H2). Atomik kütlesi 1.00794 g/mol ile hidrojen en hafif elementtir. Hidrojen, evrenin %75'ni oluşturan, en çok bulunan elementtir. Yıldızların çoğunluğu plazma halinde olan hidrojenden oluşur. Elementel hidrojen dünyada az bulunur. Endüstride hidrojen methan gibi hidrokarbonlardan üretilebildiği gibi, pahalı olsa da suyun elektrolizinden de üretilebilir. Devamı...


Görüş Yazısı Hakkında Bilgi ve ÖrnekleriGörüş Yazısı Hakkında Bilgi ve Örnekleri

Denetçinin görüş yazısı nasıl olur! Neleri kapsar? Örnek görüş yazıları Nelerdir? Hepsi yazının devamında! Bir denetçi, denetimin sonucunu görüş yazısında açıklar. Bu yazı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar çerçevesinde, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin değerlendirmelerini de içerir. Görüş yazısında, yönetim kurulunun finansal tablolara ilişkin konular bakımından sorumluluğunu gerektirecek bir sebebin mevcut olmadığına, varsa buna işaret edilir. Devamı...


Primavera Hakkında Bilgi ve Ders NotlarıPrimavera Hakkında Bilgi ve Ders Notları

Primavera Systems adındaki şirkentler önceleri şirketlere proje portföy yönetimi yazılımları üretirken 2008 yılından sonra Oracle bünyesine geçmiştir. Primavera ailesi özel yazılımlarıyla birbiriyle veri alış verişi yaparak birlikte çalışan bağımsız programlardan oluşur. Oracle bünyesine geçtikten sonra bu sisteme Oracle ERP ve SAP entegrasyonu da eklenmiştir. Projelerde amaca ulaşmak için gerçekleştirilmesi planlanan işler, birbirleri ile olan ilişkileri ile yazılıma girilir. Bu işlere, süreleri, gerekli kaynakları ve parasal karşılıkları girilir, yazılım koşturulduğunda projenin zamana yayılı bir iş programına sahip olunur. Devamı...


Doğanın İnsan Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz EtkileriDoğanın İnsan Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Doğa insan yaşamını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Her insan içinde yaşadığının şartlarına göre hayatını düzenler, o çevreye göreyaşam şartlarını belirler. Bu nedenle insan doğa ile iç içedir. Herkes güzel bir doğanın içinde ve temiz havakoşullarında yaşamak ister. Bu nedenle tarih boyunca yerleşim yerleri güzel bir doğası olan ve temiz havaya sahip bölgelerde kurulmuştur. Su kenarları ve yeşillik alanlar herkesin yaşamayı tercih ettikleri yerlerdir. İklim koşulları ve yer şekilleri de yerleşim alanlarının dağılımını etkilemiştir. Dağlık ve dik bölgelere ev kurmak ve buralarda yaşamak çok zordur. Bu nedenle dağlık bölgelerin yerleşimi düzlük alanlara göre daha seyrek olmuştur. Devamı...


Sokrates ve AhlakSokrates ve Ahlak

Sokrates de aslında bir sofisttir. M.Ö. 470'de Atina'da doğmuştur. Sokrates, aritmetik, geometri, astronomi ve politikaya ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahipti. Çok basit bir yaşam sürmüştü. Her ne kadar görüşlerinin çok etkili olduğu kabul edilmişse de, hiçbir yapıt kaleme almamıştır. Onu iki öğrencisi, Platon ve Ksenofanes'in yazdıklarından tanıyoruz. Sokrates diğer sofistlerden çok farklıydı. Düzenli bir öğretim yapmıyor ve öğrencilerinden ücret almıyordu. "Kendini bil!" ilkesi doğrultusunda, düşünürlerin bakışlarını evrenden insana çevirmişti. Evreni anlamlandırmadan önce kendimizi anlamlandıralım; "Biz kimiz?" bu sorunun yanıtını verelim diyordu. Devamı...


ANSYS - Sonlu Elemanlar AnalizleriANSYS - Sonlu Elemanlar Analizleri

ANSYS yazılımı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan interaksiyonunu simule etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır. Bu sayede gerçekleştirilen testlerin ya da çalışma şartlarının simule edilmesine olanak sağlayan ANSYS, ürünlerin henüz prototipleri üretilmeden sanal ortamda test edilmelerine olanak sağlar. Ayrıca sanal ortamdaki 3 boyutlu simulasyonlar neticesinde yapıların zayıf noktalarının tespiti ve iyileştirilmesi ile ömür hesaplarının gerçekleştirilmesi ve muhtemel problemlerin tespiti mümkün olmaktadır. Devamı...


Kalorifer Ateşçiliği Kursu ve Ders NotlarıKalorifer Ateşçiliği Kursu ve Ders Notları

Kalorifer kazanlarını, işletme kurallarına göre, güvenlik önlemlerini alarak çalıştıran, basit bakım ve onarımını yapan kişiye Kalorifer Ateşçisi adı verilir. Kalorifer Ateşçiliği Görevleri: Kazanları kurallarına göre önlemlerini alarak çalıştırmak; Kazanın ve tesisatın gerekli kontrol, bakım ve basit onarımlarını yapmak; Kazan dairesinin düzenini ve temizliğini sağlamak; Kazanın ve kullanılan araçların günlük temizliğini ve bakımını yapmak; Çalışma yerinin düzen ve disiplinine uymak; Mesleki gelişmeleri izlemek. Kalorifer Ateşçiliği Kursuna Ait Notlar yazının devamındadır. Devamı...


Takı Tasarımı Hakkında Bilgi ve Takı TarihçesiTakı Tasarımı Hakkında Bilgi ve Takı Tarihçesi

Takı, insan vücudunun çeşitli bölümlerini süslemek için eski çağlardan beri kullanıla gelen objelerdir. İnsanoğlu, var oluşundan bu yana korkularını yenmek, yücelik kazanmak, gücünü göstermek, güzel görünmek gibi gerek dinsel gerekse geleneksel sebeplerle bu tür aksesuarları tercih etmişlerdir. İnsanların sosyal, ekonomik ve dini hayatları hakkında tarih boyunca bizlere ipucu veren takılar farklı amaçlarla kullanılmışlardır. Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan takının serüvenini izlemek, toplumsal tarihi, dolayısıyla toplumun değişimini ve gelişimini izlemek anlamına gelmektedir. Devamı...


İbni Sina Hakkında Bilgiİbni Sina Hakkında Bilgi

İbni Sina büyük Türk bilgini olup; Ailesi Belh'ten gelerek Buhara'ya yerleşmiştir. İbni Sina, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan'dayken orada doğmuştur. Olağanüstü bir zeka sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur‘an-ı Kerim'i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan'da öldüğü zaman 150'den fazla eser bıraktı. Eserleri Latince’ye ve Almanca’ya çevrilmiş olup tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa’ya ışık vermiştir. Onu Latinler “Avicenna” adıyla anarlar ve eski Yunan bilgi ve felsefesinin aktarıcısı olarak görürler. İbni Sina, daha çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir. Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit geçirip, mum ışığında sabahlara kadar çalışırdı. Pek az uyurdu. Devamı...


Çöpler ve Tıbbi Atıklar Nasıl İmha Edilir?Çöpler ve Tıbbi Atıklar Nasıl İmha Edilir?

Her gün evimizde kilolarca çöp birikiyor. Bunları evde barındırmamak için çöp tenekelerine atıyoruz. Bu durum normal gibi görünse de, aynı işlemi milyonlarca kişinin yaptığı göz önüne alındığında biriken onca çöpe ne oluyor? Hiç merak ettiniz mi, toplanan çöpler nereye götürülüyor, hangi işlemlerden geçiriliyor ve nasıl imha ediliyor? Çöpleri toplama işlemi genellikle belediyeler tarafından yapılır ve yürütülür. Belediye araçları topladıkları çöpleri ilgili endüstri kuruluşlarına ya da çöp sahalarına götürür. Çöplerin imha edilmesi işlemi bundan sonra başlar. Çöp sahalarına götürülen çöpler, yakma veya gömme işlemine tabi tutulur. Yakma işleminde çöplerin yakılıp imha edilirken, gömme işlemindeyse çöplerin derin çukurlara gömülerek üstünün sızdırmayı engelleyen yalıtımlı maddelerle örtülmesi sağlanır. Devamı...


Mimar Sinan - Hayatı Hakkında Bilgi ve EserleriMimar Sinan - Hayatı Hakkında Bilgi ve Eserleri

Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar ve yapı sanatçılarındandır. Mimar Sinan’ın, 1490’da Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya geldiği rivayet edilir. Yavuz Sultan Selim’ in hükümdarlığı sırasında başlatılan Anadolu’dan da devşirme alma uygulamasıyla yirmi iki yaşında devşirilmiş, İstanbul’a getirilmiştir. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilen Sinan daha sonra ise o dönemlerde orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı’na yerleştirilmiştir. Burada eğitim alırken mimarlığa özenmiş, vatanın bağlarında ve bahçelerinde suyolları yapmak, kemerler meydana getirmek istemiştir. Acemi Oğlanlar Ocağı’nda dülgerliği öğrenen Sinan, yapı işlerinde çalışmış; bu çalışmalar sırasında da dönemin önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etmiştir. Devamı...


Feminist Film Teorisi ve Sinemada FeminizmFeminist Film Teorisi ve Sinemada Feminizm

Feminizm film teorisi ve eleştirisi üzerinde büyük etkisi olan bir toplumsal harekettir. Feministler; sinemayı erkekler ve erkeklik hakkında olduğu kadar, kadınlar ve kadınlık hakkındaki söylenceleri de sunan kültürel bir eylem olarak ele alırlar. Günümüzde kadınlar kendilerini kabaca iki gruba ayırırlar: Köleleştirilmeyi bir tür "özgürleştirilme" olarak görenler ve kadınların gerçek özgürleşme sürecinin henüz başlamadığını bir biçimde duyumsayanlar. Sunum ve izleyicilik konuları feminist film teorisi ve eleştirisinin merkezinde yer alır. İlk feminist eleştiriler çoğunlukla Hollywood filmlerindeki kadın tiplemelerini ele alıyordu. Devamı...


Dışarıda Oynanan Eğlenceli OyunlarDışarıda Oynanan Eğlenceli Oyunlar

Uçurtma uçurmak, Çelik çomak oynamak, Uzun eşşek, Kazık saplama, İp atlamak, İstop, Mendil kapmaca oyunu, Çember yarışı, Ortada sıçan, Birdir bir, Beştaş, Dokuz kiremit, Saklambaç ve Körebe gibi birçok oyun dışarıda oynanan oyunlardandır. Peki bu oyunlar nasıl oynanır? Örneğin İstop oyununda, Ebe olan kişi topu havaya atar ve oynayanlardan birinin ismini söyler. İsmi söylenen oyuncu topa doğru koşarken, diğerleri kaçmaya başlar. Adı söylenen kişi topu yere düşmeden yakalamaya çalışır. Topu yakaladığında “istop” diye bağırır... Devamı...


Trafik Kurallarına Uymanın ÖnemiTrafik Kurallarına Uymanın Önemi

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artmıştır, yollar kalabalıktır. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları, ancak trafik kurallarına uymalarına bağlıdır. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğunu her gün gazetelerden okumakta, televizyonlarımızda izlemekteyiz. Trafik kurallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktır. Bunu yapan kişiler kendilerinin ve başkalarının yaşama hakkını ihlal etmiş olurlar. Trafik kurallarına uymamak insanların ölmelerine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve maddi zarara uğramalarına sebep olur. Trafik kurallarına uymamak başkalarına zarar vermek, haksızlık yapmak, kul hakkına girmek demektir. Devamı...


19 Mayıs Neden Önemlidir?19 Mayıs Neden Önemlidir?

Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. Bunlardan biri 19 Mayıs 1919'dur. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk'ün Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır. 19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilan edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. 19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı olmakla kalmadı, yeni Türk devletinin çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasını da sağladı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı andan itibaren zihnini meşgul eden problem millet iradesinin devlet hayatımıza yansıtılmasını sağlamaktı. Devamı...


19 Mayıs için Örnek Kompozisyonlar19 Mayıs için Örnek Kompozisyonlar

Mustafa Kemal Atatürk, 19 mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Ulusal Kurtuluş savaşı için ilk adımı atmıştır. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve bağımsızlık hareketimizin fitilini ateşlemesi bir dönüm noktası olmuştur. Böylece Türk Milleti esaret altında yaşayamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal altında bulunamayacağını tüm dünyaya adeta haykırmıştır. Bu nedenle bu gün Türk Milleti için büyük önem taşımaktadır. Bu önemli gün için yazılan kompozisyon örnekleri yazının devamındadır. Devamı...


Sigmund Freud ve PsikanalizSigmund Freud ve Psikanaliz

Psikanaliz kuramları ilk kez 19.yy’da Avusturyalı Nörolog Sigmund Freud tarafından ortaya konmuştur. Psikanaliz tedavi yöntemi olarak davranış bozukluklarının kaynağını araştırmaktadır. Bilimsel ve tutarlı düşünceye büyük önem veren Freud, kuramlarını ölümüne dek gözden geçirmiş ve pek çok değişiklik yapmıştır. Freud sonrasında da bu konuyla uğraşan bilim adamları pek çok önemli değişiklik ve eklemeler yapsalar da psikanaliz kuramının ana çerçevesini halen Freud’un düşünceleri oluşturmaktadır. Freud, geliştirip uyguladığı Psikanaliz Yöntemi’yle, ruhun derinliklerine inmiş, ruhun beden üzerindeki etkilerini ve ruhsal sorunların kaynağını araştırmıştır. 20. yüzyıla kadar özellikle ruhsal davranışlar mantıklı bir nedene bağlanamamıştır. Ruhsal davranış bozuklukları bu zamana kadar beyindeki yapısal bir bozukluğa, dejenerasyona, sinir zayıflamasına veya doğaüstü güçlere bağlanma eğilimindeydi. Devamı...


Duygusal Zeka ve Eğitimdeki YeriDuygusal Zeka ve Eğitimdeki Yeri

Duygusal Zeka, bir zeka türüdür ve İngilizce olarak EQ olarak ifade edilmektedir. Sık sık enerjiniz düşüyor, zihinsel netliğiniz zayıflıyor, başkalarıyla olan ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız; büyük olasılıkla hayatınızın herhangi bir alanında yolunda gitmeyen şeyler var. Bu da kontrol edemediğimiz duygularımız var demektir. Biz duygularımızı yönetemiyorsak duygularımız bizi yönetir. Duyguları yönetebilme becerisine duygusal zeka olarak adlandırabiliriz. Duygularımızı yönetebildiğimiz ölçüde duygusal zekâya sahibiz. En çok, bilinmeyene karşı verdiğimiz tepkide ortaya çıkar duygusal zekamız. Bilinmeyen, bizde ya endişe yaratır ya da heyecan. Duygularımızın beklentilerimiz tarafından yaratıldığını unutup, karşılaştığımız hoş olmayan şeylerin bizi üzdüğünü düşündüğümüz zaman içine düştüğümüz duygusal çukurdan çıkamayız. Oldukça karmaşık gözüken duygusal zekayla ilgili yapılan araştırmalar son yıllarda artış göstermiş fakat bu karmaşıklık nedeniyle bilim adamları bu konu üzerinde uzlaşamamıştır. Devamı...


Yüzey Gerilimi Hakkında BilgiYüzey Gerilimi Hakkında Bilgi

Su üzerinde yürüyen örümcekler bunu nasıl yaparlar? Su yüzeyine bırakılan bir toplu iğne nasıl batmaz? Sıvıların yüzeylerinin gerilmiş bir zar gibi davranması özelliğine yüzey gerilimi adı verilir. Bir bardak taşacak seviyeye kadar su ile doldurulduğunda bardaktan taşmadan önce su seviyesinin bombeleştiği görülür. Bir musluğun ucundaki suya dikkat ederseniz sanki bir zar içinde duruyor ve akamıyormuş gibi görünür. Yağmur sonrası yaprakların üzerindeki su damlaları her zaman bizde bu hissi uyandırır. Su damlacığının küresel biçimde olması yüzey gerilimi etkisindendir. Bir sıvının içindeki moleküller çevrelerindeki moleküllerce bütün yönlerde eşit kuvvetle çekilir. Halbuki sıvı yüzeyindeki moleküller sıvının içerisine doğru çekilirken dışarıya doğru çekim kuvveti olmaz. Böylece sıvı yüzeyindeki moleküller sıvının içerisine doğru çekilmiş olurlar. Bunun sonucunda da sıvı yüzeyi gerilmiş esnek bir zar gibi davranır. Devamı...


Başarılı Olmak ve Örnek Başarı HikayeleriBaşarılı Olmak ve Örnek Başarı Hikayeleri

Hepimizin bir hayali vardır. Başarı bu hayalimizin peşinden koşmak ve en sonunda da bu hayalimizi gerçekleştirebilmektir. Bu noktada pes etmemek en önemli noktadır. İstediğimiz şey için sonuna kadar savaşmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak herşeyi değiştirebilir. Tarih sahnesi bunun gibi birçok örneği barındırır. Önümüze çıkan her engelde umutsuzluğa düşüp, hayal kırıklığına uğramak yerine nerde yanlış yaptığını düşünüp tekrar işe koyulanlar neredeyse hep kazanmışlardır. Tabiki plansız programsız bir işe koyulmak pek akıl karı bir iş değildir. Yani başarılı olabilmek için önce güzel bir plan hazırlamak gerekir. Sonra da işebamıe koyulup hedefimize ulaşmak için çabalamak gerekir. Daha sonra istediğimiz olmazsa, nerde yanlış yaptığımızı değerlendirip daha bir hırsla işe başlamamız gerekir. Kül olan bir fabrika nasıl bir dünya devi olabilmiştir? Yazının devamında bu ve bunun gibi başarı hikayelerini bulabilirsiniz. Devamı...


Timur Devleti Hakkında BilgiTimur Devleti Hakkında Bilgi

Timur Devleti, Timur Han tarafından 1370 yılında kurulmuş, kısa süre içerisinde Delhi’den Bursa’ya kadar uzanan geniş coğrafyayı hâkimiyeti altına almış, Timur Han’ın vefatı üzerine parçalanıp yıkılmış büyük Türk Devletidir. Moğol devletlerinden Çağatay Hanlığı'nda da, nüfusun büyük kısmını Türkler oluşturuyordu. Daha önce de değinildiği gibi Moğollar İslamiyet’i kabul edip kısa sürede Türkleşmişlerdi. Tarihe Aksak Timur olarak geçen Timur Han, aslen bir Moğol Kabilesi olan ve özellikle Moğollar üzerindeki yoğun Türk Kültürünün etkisiyle Türkleşmiş olan Barlas Boyuna mensup Moğol Kökenli bir Türk Hükümdarıdır. Çağatay Hanlığı karışıklıklar içerisindeydi. Çağatay soyundan gelen emirler yönetimde etkiliydiler, istediklerini han seçtiriyorlar, kendi bölgelerinde bağımsız hareket ediyorlardı. Devamı...


Çevre Hakkında Bilgi ve İnsan-Çevre İlişkisiÇevre Hakkında Bilgi ve İnsan-Çevre İlişkisi

Çevre, canlıların içinde bulunduğu ve tüm hayati faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdır. İnsanların ataları bu ortam içinde meydana gelmiş, üremiş ve yaşamışlardır. Doğanın ve çevresel etmenlerin insana etkilerinin yaşamsal özelliklerini kazanması ve mücadele yetisinin yükselmesini sağlaması yanında, zaman içinde insanın doğaya olan sınırlı karşı etkisi sonraki yıllarda ön plana çıkmış ve insanın varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Yaşama standartlarının giderek yükselmesi ve dünya nüfusundaki hızlı artış doğal kaynaklar üzerinde ve bireysel davranış ve ilişkiler üzerindeki baskıyı artırmıştır. Artan nüfusun doyurulması, giydirilmesi ve barındırılabilmesi kaynak kullanımını hızlandırmış; sürecinde ise kaynakların paylaşılmasında insan etki faktörü ağırlık kazanarak bireysel ilişkilerin, kişi merkezli, fiziki çevrenin yanında ruhsal çevre ve çerçevenin yapılanmasının beraberinde ciddi çevre sorunlarını getirmiştir. Devamı...


Mucize Nedir ve Mucizeler Hakkında BilgiMucize Nedir ve Mucizeler Hakkında Bilgi

Mucize acz kelimesi kökünden türemiş olup aciz bırakan güçsüz kılan harika olay anlamına gelir. Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan zatın elinde, inkar edenlere meydan okuduğu esnada, benzerini getirmekten inkarcıları acze düşüren fiili veya men’i bir tarzda meydana gelen harikulade bir iştir. Bir hârika olan mucizenin iki ana özelliği vardır. Her harikulade olay bir mucize değildir. Harikulade bir olayın mucize sayılabilmesi için şu iki şartın birlikte olması gerekir: Bunlardan biri; "meydan okumak" diğeri, inkârcıları "âciz bırakmak"tır. Ehl-i Sünnet âlimleri, mucizeyi, kerâmet gibi diğer harikalardan ayıran unsur ve şartları dikkate alarak çeşitli ifadelerle tarif etmişlerdir. Devamı...


1929 Ekonomik Krizi - Büyük Bunalım1929 Ekonomik Krizi - Büyük Bunalım

Büyük bunalım  olarak da adlandırılan 1929 Ekonomik Bunalımı ABD′de başlayan, fakat dünyanın farklı bölgelerinde 1930′lu yıllar boyunca yıkıcı etkilere yol açan bir gelişmedir. 1929 Bunalımı genellikle Amerika′da borsanın çöküşü olarak hatırlansa da sonuçları itibariyle büyük bir yıkım getirmiştir. Kriz öncesi Avrupanın durumuna baktığımızda; I. Dünya Savaşı dünyada en önemli sömürgeci güç olarak bilinen İngiltere′nin ekonomik değerlerini bozmuş. İngiliz ihracatının azalmasına ve borçlanmaya neden olmuştur. Almanya ise tazminat sorunuyla karşı karşıyaydı. Ekonomisi durma noktasındaydı. Enflasyon inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Devamı...


İmam-ı Azam Ebu Hanife Hakkında Bilgiİmam-ı Azam Ebu Hanife Hakkında Bilgi

Ehli sünnetin dört büyük imamının birincisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hicri 80, Miladi 699 yılında Kufe'de doğdu. Büyük İmam anlamına gelen "İmam-ı Azam" lakabıyla bilinen, Ebu Hanife künyesiyle meşhur Numan b. Sabit b. Zevta, mutlak müçtehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamıdır. Ebu Hanife Kufe'de doğmuş ve ömrünün çoğunu orada geçirmiştir. Küçük yaşta Kuran'ı ezberlemiş ve Kuran-ı Kerim'i çok iyi bilen kişilerden biri olmuştur. Ehl-i Sünnet mezheplerinden dördü arasındaki ilk mezhep Hanefi mezhebi olmuştur. Irak'ta doğan bu mezhep, İslam dünyasında hızla yayılmıştır. Abbasilerin ulaşabildikleri her bölgede yayılma göstermiştir. Abbasiler döneminde kadıların çoğunun Hanefi olmasının yanı sıra Selçukluların ve Harzemşahların mezhebi de Hanefilik olmuştur. Devamı...


Ankaranın İngilizce Tarihi ve Turistik Yerlerinin TanıtımıAnkaranın İngilizce Tarihi ve Turistik Yerlerinin Tanıtımı

Ankara'nın gezilip görülebilecek tarihi ve turistik yerlerinin ingilizce olarak: Museums; Anıtkabir is located on an imposing hill, which forms the Anıttepe quarter of the city, where the mausoleum of Mustafa Kemal Atatürk, founder of the Republic of Turkey, stands. Completed in 1953, it is an impressive fusion of ancient and modern architectural styles. An adjacent museum houses a wax statue of Atatürk, his writings, letters and personal items, as well as an exhibition of photographs recording important moments in his life and during the establishment of the Republic. Anıtkabir is open every day, while the adjacent museum is open every day except Mondays. Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerinin ingilizce tanıtımı yazının devamında! Devamı...


Hece Ölçüsü Hakkında BilgiHece Ölçüsü Hakkında Bilgi

Halk şiirinde dizelerdeki hece sayısı eşitliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü, denir. Türkçenin yapısına uygundur. Hecelerin sayısı parmakla sayıldığı için “parmak ölçüsü” adıyla da bilinir. Türkçe'de heceler uzunluk kısalık bakımından hemen hemen aynı değerdedir. Bu yapısal özellik şiirde hece ölçüsünün kolayca kullanılmasına imkan verir. İlk yazılı Türk edebiyatının ürünleri olarak bilinen Göktürk Yazıtlarında şiir bulunmamasına rağmen şiirsel özellikler taşıyan ve hece ölçüsüne uyan bölümler vardır. Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t Türk eserindeki şiirler de hece ölçüsüyle yazılmıştır. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra divan edebiyatı ve aruz ölçüsünün yaygınlaşması hece ölçüsünün yalnızca tekke ve aşık edebiyatına özgü bir ölçü olmasına yol açtı. Türk şiirinde en çok hecenin 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları kullanılmıştır. Hece ölçüsünün "hece sayısı" ve "duraklar" olmak üzere iki temel özelliği vardır. Devamı...


Harf İnkılabı - Nedenleri ve SonuçlarıHarf İnkılabı - Nedenleri ve Sonuçları

Cumhuriyet Dönemi'nin en önemli inkılaplarından birisi Harf İnkılabı'dır. Türkler, tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. Türklerin kullandığı ilk alfabe, Göktürk Alfabesi'dir. Bu alfabe aynı zamanda ilk milli alfabemizdir. İslamiyet'in kabulünden sonra Arap Alfabesi kullanılmaya başlandı. Türkçenin kolayca okunup yazılabilmesi için 1 Kasım 1928 tarihinde Arap alfabesi yerine batılı devletlerin de kullandığı Latin alfabesinin kullanılması kararlaştırıldı. Latin alfabesinde olmayan ç, ğ, ş gibi harfler eklenerek yeni Türk alfabesi oluşturulmuş oldu. Yeni Türk alfabesi ilkokullarda hemen öğretilmeye başlandı. Devamı...


Rafting Sporu Hakkında BilgiRafting Sporu Hakkında Bilgi

Rafting, akarsular üzerinde raft adı verilen botlarla yapılan bir spor dalıdır. Rafting'de önemli olan botu devirmeden; kürekle yönlendirerek kayalar ve engeller arasından geçirmektir. Rafting, 6 ile 8 kişilik takımlar halinde yapılır. Bu sporda başarılı olabilmek için gerçek bir takım olmak gerekir. Raftingin türlü zorluk dereceleri vardır. Bu zorluk derecelerini nehrin akış hızı, kayaların çokluğu gibi etkenler belirler. Akarsu geçerken çeşitli doğal engelleri geçmek zorundadır. Suyun yolunu kesen bu engeller genel akışın hızını ve yönünü etkiler, suda türbülanslar, dalgalar ve akışta ani süratlenmeler oluşturur. Türkiye'nin her bölgesinde rafting için elverişli nehirler bulunmaktadır. Özellikle Köprüçay , Dalaman Çayı , Alara Çayı, Dim Çayı, Çoruh Nehri, Melen Çayı, Eşen Çayı, Manavgat Çayı, Zamantı Çayı, Fırtına Deresi, Maçka, Tortum, Kelkit Çayı ve Barhal Çayı bunların en bilinenleridir. Devamı...

 


Örgütsel SessizlikÖrgütsel Sessizlik

Örgütsel sessizlik; çalışanların örgüt içerisindeki sorunlara ilişkin endişe ve fikirlerini ifade etmemektir. Industry Week’de yayınlanan bir araştırmada 845 yönetici ile yapılan bir anket sonucunda yöneticilerin sadece %29′u örgütlerin çalışanlarının fikirlerini açıkça ifade etme konusunda cesaretlendirdiğini ortaya koymuştur. İşletme içerisinde çalışanlar en çok aşağıdaki durumlarda sessiz kalmaktadırlar: 1) Üstler ve meslektaşlarının yetkinlik veya performanslarına ilişkin kaygılar ve endişeler 2) Örgütsel süreç ve performans ile ilgili sorunlar 3) Ücret veya ücret eşitliği konusunda taşınan endişe ve kaygılar... Devamı...


Küresel Çevre Kirlenmesi Hakkında BilgiKüresel Çevre Kirlenmesi Hakkında Bilgi

Hızlı bir şekilde artan dünyadaki insan sayısı sonucunda insanların neden olduğu kirlilik ve doğaya verdiği zararların boyutu günden güne artmaktadır. Yaşamı daha güzel hale getirmek için, yaşamı kolaylaştıran teknolojik olanaklardan daha çok yararlanmak için yapılanlar doğanın dengesini bozarak hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Günümüz dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bilim adamları ise bu olumsuzlukların devamında dünyadaki tüm canlıların ciddi olarak tehdit altında olduğunu vurguluyor. Fakat, insanoğlunun gelişimi başlarda yaşam ve doğal çevre ile uyum içinde sürmüştür. Ancak dünyadaki toplumsal ve teknolojik gelişmelerin hızlı artışı karşısında ekolojik sistemin hassas dengesi giderek bozulmuştur. Devamı...

 


Geleneksel Sporlarımız Hakkında BilgiGeleneksel Sporlarımız Hakkında Bilgi

Cirit, Güreş, Deve Güreşleri gibi birçok geleneksel oyunumuz vardır. Örneğin bunlardan cirit, diğer bir adıyla çavgan; Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunudur. Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ettiklerinde bu oyunu da beraberlerinde getirmişlerdir. Cirit oyunu, Türklerin en büyük tören ve spor oyunuydu. Türkler için at, mukaddes ve vazgeçilmez bir unsurdur. At sırtında doğar, at sırtında büyür, at sırtında savaşır, at sırtında ölürlerdi. At sütü kımız Türklerin yegane içkisi idi. 16. yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından bir Savaş Oyunu olarak kabul edildi. 19. yüzyılda bütün Osmanlı ülkesi ve saraylarının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu. Cirit, ayrıca tehlikeli bir oyun olduğundan 1826'da II. Mahmut tarafından yasaklandı. Fakat daha sonra yine Osmanlı Ülkesi'nin başta gelen meydan ve savaş oyunu olarak yayıldı. Cirit, Ertuğrul Gazi törenleri dolayısıyla her yıl eylül ayında Söğüt’te, çeşitli şenliklerle Erzurum, Kars ve Bayburt dolaylarında oynanmaktadır. Devamı...


Geleneksel - Alternatif Ölçme ve DeğerlendirmeGeleneksel - Alternatif Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli parçalarından biridir. Eğitim-Öğretim sürecinde değerlendirme çalışmaları; öğrencilerin akademik potansiyellerini, becerilerini, kişisel gelişimlerini ortaya çıkararak kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlar. Bunların yanında ölçme-değerlendirme çalışmaları; öğrenme aktiviteleri, ders planları, öğretim programı ve tekniklerini gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapma imkanı sağlar. Öğrencilerin akademik gelişimlerini ölçmek ve öğrencileri yönlendirmek için doğru ve hatasız ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması gerekir. Devamı...


Leoparlar Hakkında BilgiLeoparlar Hakkında Bilgi

Kedigiller ailesinden, Asya ve Afrika’da yaşayan yırtıcı bir memeli. Pars veya Panter olarak da bilinir. Kaplan ve aslandan daha küçük ve hafiftir. Kuyrukla beraber 210-270 cm boyunda, 50 kg kadar ağırlıktadır. Ağırlığı 90 kg gelenlerine pek az rastlanır. Postu açık sarı olup, sırt ve yan taraflarında siyah halka şeklinde benekler bulunur. Beneklerin orta kısımları post renginden daha koyudur. Beneklerinden dolayı bazen çita ve jaguar ile karıştırılır. Leoparın benekleri halkalı, çitada ise doludur. Devamı...


Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi SistemleriYoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş enerjisi uygulamalarında düzlemsel güneş kollektör sistemlerinin yanında daha yüksek sıcaklıklara ulaşmak için yoğunlaştırıcı kollektör sistemleri kullanılmaktadır. Düzlemsel güneş kollektörleri için kullanılan kavram ve tarifler, yoğunlaştırıcı kollektörler için de geçerlidir. Kollektörlerde güneş enerjisinin düştüğü net alana "açıklık alanı" ve güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştürüldüğü yüzeye "alıcı yüzey" denir. Düzlemsel güneş kollektörlerinde açıklık alanı ile alıcı yüzey alanı eşittir. Yoğunlaştırıcı kollektörlerde ise güneş enerjisi, alıcı yüzeye gelmeden önce optik olarak yoğunlaştırıldığı için alıcı yüzey, açıklık alanından daha küçük olmaktadır. Devamı...


Ampermetre ve Voltmetre Hakkında BilgiAmpermetre ve Voltmetre Hakkında Bilgi

Ampermetre; Analog veya dijital olarak iki ayrı türde kullanılabilen akım ölçü aletleridir. Yapım amaçlarna göre bir kaç Miliamper'den yüzlerce Amper'e kadar ölçüm yapabilirler. Bu ölçüm DC veya AC akım ölçümü olabilmektedir. Gerilim ölçümünü de yapan ölçü türüne ise wattmetre denir. Akım ölçer olarak bilinir. Voltmetre; Devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan araçlardır. Voltmetre, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır. Voltmetrenin dirençleri büyük yapıldığından üzerinden geçen akım çok küçük olur. Böylece akımın tamamına yakınının potansiyel farkı ölçülecek devre parçasından geçmesi sağlanır. Potansiyel fark "V" sembolüyle gösterilir ve birimi volttur. Devamı...


Robot Kollar Hakkında Bilgi ve Örnek ProjeRobot Kollar Hakkında Bilgi ve Örnek Proje

Robotik kol, programlanabilir, mekanik parçaların bütünü ya da komplex bir robotun bir parçası olarak nitelendirebilir. Günümüzde robotik kollar endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnsan gücünü en aza indirerek, hata payı oranını azaltıp üretim miktarını üst seviyelere getirerek, günümüz teknolojisine önemli derecede katkı sağlamaktadır. Robot kollar günümüzde fabrikalarda, atölyelerde, tıpta, laboratuvarlarda ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Kullanım yerine ve amacına göre farklı mekanik düzeneklere sahip robot kol çeşitleri bulunmaktadır. Bu robot kol çeşitleri: Eklemli Robot Kollar, Kartezyen Robot Kollar, Silindirik Koordinatlı Robot Kollar, Scara Robot Kollar, Küresel Koordinatlı Robot Kollar gibi çeşitleri vardır. Devamı...

 


Yaratıcı Drama Hakkında BilgiYaratıcı Drama Hakkında Bilgi

Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisidir. İngiltere'de "eğitimde drama", Almanya'da "oyun ve tiyatro eğitim bilimi", Amerika'da da "yaratıcı drama" olarak ünlenen yaratıcı dramanın önemi büyüktür. Yaratıcı drama ya da eğitimde drama alanının günümüzde, özellikle de ülkemizde, yaygın bir alan olma niteliği kazandığı görülmektedir. Dramanın, yayılırken bilimsel, eğitsel, sanatsal ve kültürel boyutlarının göz ardı edilmemesi önemlidir. Dramayı çekici kılan, çok yönlülüğü ve canlandırmaya dayalı etkili dilidir. Ancak, tüm diğer bilimsel alanlar gibi, drama eğitimi de uzun bir süreç içinde öğrenilmelidir. Devamı...


Osmanlıda Harem Hakkında BilgiOsmanlıda Harem Hakkında Bilgi
Osmanlı Devletinde “harem” asıl adıyla “Darüs-saade” yüzyıllar boyu merak konusu olmuştur. 16. yy. itibariyle yüksek duvarlarla çevrili bir mekân ve içerisine de belirli görevli erkeklerin dışında girişin yasak olduğu bir kurum. Bir de buna içeride bulunan yüzlerce birbirinden güzel cariyeyi de eklediğimiz zaman bu kurum tam bir sır küpüne dönüyor. Böyle gizemli bir durum karşısında da birçok yazar çoğu zaman hayal ve fantezilerin süslediği bir yer olarak lanse etmişlerdir bu kurumu. Ülkelere hükmetmiş hükümdarların yaşadıkları sarayları görerek onların nasıl bir yaşam sürdürdüklerini öğrenmek ister insanlar . Hele ki bu 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı padişahlarının hareminde yüzlerce kadının bulunduğu saraylar söz konusu olduğunda merak duygusu bir kat daha artar. Devamı...

Osmanlı Toplum Yapısı Hakkında BilgiOsmanlı Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

Osmanlı toplum yapısı çeşitli açılardan tabakalaşma göstermekte olup insanların yerleşim mekanı, toplum hayatında oyna­dıkları rol, toplum yapısını sembolize eden piramitte işgal edilen yer ve statü gibi deği­şik kriterler, tabakalaşmada etkili olmakta­dır. Yerleşim mekanı açısından Osmanlı toplumuna bakıldığında, kırsal kesimde köy ve obalarda yerleşik hayatı yaşayanlar­la konar-göçer bir hayat içinde bulunan Yö­rük toplulukların, şehir ve kasabada yaşa­yıp sanat, ticaret ve yönelim faaliyetleriyle ilgilenenlerden daha çok olduğu görülür. Ticaret ve yönetim merkezleri olan şehir ve kasabalar dışında yaşayan kitlelerin büyük çoğunluğu miri arazi veya vakıf araziler üzerinde yaşayıp iktisadi meşguliyet itiba­riyle toprakla ve hayvancılıkla ilgilenen toplumsal kesimi oluşturmuşlardır. Devamı...


Kirlilik ve Hava KirliliğiKirlilik ve Hava Kirliliği

İnsanların arzu etmediği, istemediği her şey kirliliktir. Evimizde, okulumuzda, mahallemizde, kısaca yaşadığımız çevrede olmasını istemediğimiz, insan ve çevre sağlığına zarar veren, insanlara sıkıntı veren, çirkin görüntü yaratan şeylere kirlilik denmektedir. Bunlara örnek olarak; pet şişeleri, oto lastikleri, kâğıt ve sebze artıkları, soba-kalorifer külleri, fabrika, soba ve kalorifer bacalarından çıkan dumanları, atıksu ve ambalaj atıklarını verebiliriz. Peki çevre ve hava kirliliğine neden olan etmenler nelerdir? Bu kirlilik bizim için ne gibi sorunlar yaratmaktadır? Bu kirliliğe sebep olan şeyleri nasıl engelleyebiliriz? Devamı...


Şehirlerde Yeşil Alanların Yeri ve ÖnemiŞehirlerde Yeşil Alanların Yeri ve Önemi

Kent içindeki yeşil alanların varlıkları sürekli tehdit altında, mevcut yeşil alanların başka amaçlar için kullanımı yaygınlaşmaktadır. Yeşil alan ihtiyacı hiçbir zaman ekonomik bir nedene dayanmadığından daha fazla yeşil alanlara ait istekler politik olarak destek görmemektedir. Kalkınma planlarında ve yerel idarelerin imar çalışmalarında yeşil alanlara ilişkin planlar yapılmasına karşın yetersiz kalmaktadır. Yeşil alanlara olan ihtiyaç kentler büyüdükçe artmaktadır. Genel eğilim bu sahaların kent arasında yer almasıdır. Buralarda yeterli miktarlarda boş arazi bulunacağı gibi, arsa fiyatları da ucuzdur. Büyük kentlerde korunmuş olan parklar ise eskiye ait kalıntılardan başka bir şey değildir. Yeşil alanlar, özellikle kent merkezleri için engel teşkil ettiklerinden ve kentlerin başka ihtiyaçları ön planda olduğudan bir problem olarak görülmektedir. Devamı...


Dünyaca Ünlü RessamlarDünyaca Ünlü Ressamlar

İlk insandan günümüze kadar olan süreçte birçok ressam yetişmiştir. Ünlü ressamlar eserleri ile sanatta çığır açmış ve oluşturdukları akımlarla kitleleri peşlerinde sürüklemişlerdir. Bulunan ilk resimler mağara duvarlarına çizilmiş hayvan figürleridir. İlk insanların ihtiyaçları ve yaşamları ile ilgili bilgilerin bulunabileceği şekiller duvarları süslemiştir. Aynı şekilde milattan önce Mısır, Çin, Hindistan gibi büyük medeniyetlerde gündelik hayatı anlatan resimler görülmüştür. Ortaçağ’da din etkisi ile mozaik resimler; İslamiyet’te ise aynı sebepten hat, ebru ve minyatür sanatı gelişmiştir. Rönesans’tan sonra özgürleşen resim sanatı dışavurumculuk, oryantalizm, romantizm gibi çeşitli fikir akımlarının etrafında şekillenmiş ve farklı türlerde karşımıza çıkmıştır. Akımları ve eserleriyle öne çıkan ressamlar hala adlarından söz ettirmektedirler. İşte bu ressamlar! Devamı...


Ard İzlenimcilik - Post Empresyonizm (Geç İzlenimcilik)Ard İzlenimcilik - Post Empresyonizm (Geç İzlenimcilik)

Ard izlenimcilik, 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa'da İzlenimciliğin kurallarına tepki olarak doğdu. Art İzlenimcilik'in temsilcileri olan sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamışlardır. Fakat bu izlenimcilik akımının kimi sınırlamalarını aşmak ve resimlerine kendi kişiselliklerini katmak istediler. Zamanla kişisel anlatım resimlerine yansıdı. İzlenimciliğin canlı ve parlak renkleri yanında, gelenekselin dışına çıkan konu anlayışı da bu sanatçıları etkilemeyi sürdürdü. Bu akım sonraları yerini Fovizm ve Kübizm’e bıraktı ve bu yeni akımlara öncü oldu. Başlıca temsilcileri: Paul Cézanne (1839-1906); Georges Seurat (1859-1891); Paul Signac (1863-1935); Vincent van Gogh (1853-1890); Paul Gauguin (1848-1903); Henri de Toulouse-Lautrec'tir. Devamı...


Ahilik Teşkilatı Hakkında BilgiAhilik Teşkilatı Hakkında Bilgi

Osmanlı Devletinde esnaf örgütlenmesinin ilk dönemlerinde, ahilik teşkilatı yer alır. Arapça bir kelime olan ve  “kardeşim” anlamına gelen “ahi” kelimesinden adını alan bu teşkilatın üyeleri arasında kardeşlik ve dayanışma çok esaslı bir şekilde yer etmiştir. Anadoluda göçebe kültüründen şehir kültürüne geçişte bir vasıta olan ahilik, her iki kültürün de benimsediği ahlaki değerlerle bütünleşmiştir. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, asıl iktisadi niteliklerinden ziyade dinsel, sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle tanınmışlardır. Anadolu’da XII. yüzyılda görülmeye başlayan ve bir süre sonra Osmanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynayan dini ve sosyal nitelikli bu teşkilat sosyal açıdan Osmanlı devletinin kuruluşunda çok önemli görevler üstlenmiştir. Devamı...


Doğal Kaynakların Bilinçli Kullanımı ve Geri DönüşümDoğal Kaynakların Bilinçli Kullanımı ve Geri Dönüşüm

Doğal kaynaklar, doğada hazır bulunan kaynaklardır. Bunlar insanlar tarafından kullanılır ve elbette sınırsız değildir. O nedenle doğal kaynakları istediğimiz gibi kullanma hakkına sahip değiliz. Bu kaynakların sadece bizim değil gelecek nesillerin de kullanacağını unutmamalıyız. Dünyanın akciğerleri olan ormanlar, yalnız ağaçlardan oluşan bir yer değil, aynı zamanda çok sayıda bitki ve hayvan topluluklarının yaşam alanlarıdır. Ormanlarımız yangın, hayvan otlatma, tarla ve ev yapmak, sanayide kullanmak gibi nedenlerle yok edilmektedir. Günümüzde ormanların azalmasıyla erozyon ve çölleşme artıyor, toprak verimsizleşiyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak yer altı suları azalıyor, su kıtlığı artıyor. Su ve deniz kirliliği ise deniz canlılarının ölümüne neden oluyor. Çevre, hava, su kirliliği dünyayı yaşanılmaz bir ortama sürüklüyor. Geleceğimiz için doğal kaynakları korumalıyız. Peki bilinçli tüketim nasıl olmalıdır? Doğal kaynakların bilinçli kullanılması için ne yapılmalıdır? Devamı...


Oliver Twist Romanının ÖzetiOliver Twist Romanının Özeti

Oliver Twist, İngiliz yazar Charles Dickens tarafından 1938 yılında yayımlanmış bir romandır. Romanın özeti ise şöyledir; Annesi Oliver Twist‘in doğumu esnasında ölür ve çocuk bir yetimhanede büyür. Yetimhane müdürü çıkarcı bay Bumble tarafından ismi verilir. Burada çocuklar açlık içinde yaşam sürdürmeye çalışmaktalardır. Oliver Twist’i temsilci seçerler ve çocuk aç olduklarını daha fazla çorba istediklerini söyler. Bunun sonucunda yetimhane yönetimi tarafından bir tehdit olarak görülür ve çırak olarak bir işyerine verilmesine kararlaştırılır. Devamı...


Önleyici Rehberlik Hakkında BilgiÖnleyici Rehberlik Hakkında Bilgi

Genel olarak önleyici rehberlik hizmetleri, gelecekte istenmeyen olay ve durumların önlemek için şimdiden bazı önlemler almak ya da seçenek olarak gelecekte istenen olay ve durumları arttırmak için bazı  etkinliklerde bulunmak biçiminde tanımlanabilmektedir. Conyne’e göre temel önleme çalışmaları, proaktif ve toplum temellidir. Risk altında olan ya da olma olasılığı olan kişilerin  potansiyel sorunlarını  önceden görüp, gerçek müdahalelerden önce dolaylı  ya da dolaysız olarak verilen bir hizmettir. Bu müdahaleler risk altındakilerin duygusal sağlamlıklarını  artırmak aracılığı  ile onları  hem korumayı  hem de daha yeterli olmalarını  sağlayarak zarar verici ortamlarla karşılaşıldığında, hastalıkların tekrar oranını  azaltmayı  hedeflemektedir. Devamı...


Aydınlatmanın Geçmişten Günümüze GelişimiAydınlatmanın Geçmişten Günümüze Gelişimi

Ay ve güneşin ışığından başka bilgisiolmayan insan; ateşin bulunmasıyla yeni bir ışık kaynağına kavuştu. Önceleri korlar ilkel insanlar için ışık kaynağı olurken zamanla elde taşınan meşaleler geliştirilmiştir. Klasik çağlarda iç yağından yapılan mumlar üretilebilmiştir. 1784'te Argant çift hava akımlı lambayı bulmuştur. Lebon'un bulduğu havagazıyla çalışan lambalar 1805'te İngiltere'de sanayi kuruluşlarında kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı döneminde havagazı lambaları başlarda İstanbul'da ve yanlız saraylarda kullanılmaya başlanmıştır. 1853'te sırf bu amaçla bir gazhane kurulmuştur. Devamı...


Bursa ve Uludağın Türkçe ve İngilizce TanıtımıBursa ve Uludağın Türkçe ve İngilizce Tanıtımı

Bursa ve Uludağın İngilizce ve Türkçe Tanıtımını  yazının devamında bulabilirsiniz. Bursa Osmanlı Devletinin ilk başkentidir. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve tarihi guzellikleri olan bir şehirdir. Bence Bursa Türkiyenin en güzel şehridir. İstanbul kadar kalabalık değildir. Bursa bir turizm şehridir. Çok güzel bir denize sahiptir. Bursa'nin tarihi eserleri Ulucami, Yeşil Türbe, Emir Sultan ve Osmangazi Türbesi'dir. Bursa kestane şekeri, seftalisi, havlusu, kılıç kalkanı ve Uludağ ile meşhurdur. İskender Kebap Bursa'ya özgü olan çok meşhur kebaptir... Devamı...


Muhabbet Kuşları Hakkında Bilmeniz Gereken BilgilerMuhabbet Kuşları Hakkında Bilmeniz Gereken Bilgiler

Muhabbet kuşları sıcakkanlı, sevecen canlılardır. Muhabbet kuşlarının dostluklarını kazanmak için ilgilerini çekecek şekilde yaklaşmak gerekir. Genellikle sizden önce onlar merakla size yaklaşacaklardır. Fakat bu küçük kuşlar çok narindir, kaba davranmanız onları çok incitir ve küstürür. Muhabbet kuşları, insanların omuzlarında vakit geçirmeyi çok severler; ancak elle tutulmaktan hiç hoşlanmazlar. Her gün ilgi bekleyen bu küçük canlılar eğer sevgi ve ilginizi yetersiz bulurlarsa vahşi davranışlarda bulunurlar. Muhabbet kuşlarını en iyi şekilde evcilleştirebilmek için onları bebekken sahiplenmek gerekir. Devamı...

 


Keşmir Sorunu Hakkında BilgiKeşmir Sorunu Hakkında Bilgi

Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir Bölgesi’ne hakim olmak amacıyla ortaya çıkan sorundur. Pakistan bölge halkının Müslüman olmasından, Hindistan ise tarihi bağlarından dolayı bu verimli bölgeye hakim olmak için 1947′de ve 1965′te iki kez savaşmıştır. Keşmir meselesi günümüze kadar devam eden bir sorundur. Pakistan ve Hindistan'ın bir türlü paylaşamadığı Orta Asyadaki sorunlu bölge son olarak 1977'de Pakistanın kazandığı askeri zaferle Pakistan topraklarına katılmıştır. Fakat masa başında batılı ülkelerin yoğun diplomasi ve propagandalarıyla geçmişten bu yana Pakistanaa ait Keşmir toprakları hala iki ülke arasında soruna yol açmaktadır. Devamı...


Cenab-ı Allahın Güzel İsimleri - Esmaül HüsnaCenab-ı Allahın Güzel İsimleri - Esmaül Hüsna

Yasadığımız dünya, yıldızlar, ay ve güneş birer alemdir. Bütün bu alemler bir ahenk içindedirler. Bu, Allahın Rab sıfatının bir tecellisidir. Dünyadaki düzenin kaidelerini koyup, varlıkları bir ahenk içinde yaşatma da Rab sıfatının gereğidir. Doğmamız, büyümemiz, ölmemiz, insanlardaki yücelik, ahlak, terbiye, kemal hep Rubûbiyet sıfatının yansımasındandır. Gözün görmesi, aklın ermesi, bütün iş ve hareketler, olma ve oluşma Rab sıfatının bir tecellisidir. Onsuz bir hareket ve düşünce yoktur. Devamı...


Bilardonun Tarihçesi ve Türkiyede BilardoBilardonun Tarihçesi ve Türkiyede Bilardo

Bilardonun başlangıç tarihiyle ilgili kesin bulgular bulunmamaktadır. Bu konudaki en eski kayıt, düşünür Anacharsis’in M.Ö. 400’de Yunanistan’da bilardoya benzer bir oyundan bahsetmesidir. M.S. 2. yüzyılda İrlanda kralı Catkire MORE’nin öldükten sonra pirinçten yapılmış 55 top ile, aynı malzemeden yapılmış masa ve istekalar bırakmış olduğu kayıtlarda bulunmaktadır. Shakespeare’in “Anthony ve Cleopatra” adlı oyununda, Cleopatra’nın Charmian’a söylediği “Hadi, gel bilardo oynayalım.” demesi, bu dönemde bilardonun bilinmekte olduğunu göstermektedir. Günümüzdeki anlamda bilardo; 14. yüzyılda açık alanda oynanan bir oyun olarak ortaya çıktı ve bazı rivayetlere göre ilk bilardo masası 1470′te görüldü. Oyunun yaygınlaşması Avrupada başladı ve bilardo üzerine ilk kitaplar 17. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da yazıldı. Devamı...


Osmanlıda Kardeş Katli Hakkında BilgiOsmanlıda Kardeş Katli Hakkında Bilgi

Osmanlı döneminde devlet başkanı seçimindeki kaosu ortadan kaldırmak için kardeş katli meşrulaştırılmıştır. Türklerde devlet başkanı seçiminde bir sistem yoktu. Hanedanın her üyesinin devlet başkanı olma hakkı vardı. Bu durum tarih boyunca devamlı olarak kaosa sebep olmuştur. Osmanlı’dan önceki bütün Türk devletlerinde devlet başkanı seçiminde bir sistem oluşturulmaması, devamlı olarak taht kavgalarını beraberinde getirmiştir. Genellikle hanedan üyelerine, isyan etmedikleri sürece dokunulmamıştır. Hatta isyan edenler birçok defa affedilmişlerdir. Ancak bu durum on binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Devamı...


Torna ve Tornalama Hakkında BilgiTorna ve Tornalama Hakkında Bilgi

Parçaya kesici alet yönünde bir hareket vererek talaş kaldırmaya tornalamak, bu işlemleri yapan tezgahlara da torna tezgahları denir. Tornada genellikle eksenel hareketle dış iç kısımlarda silindirik ve konik yüzeyler işlenir. Endüstrinin gelişmesine paralel olarak ilk ilkel torna tezgahlarından günümüz teknolojisine sahip hidrolik kumandalı ve nümerik kontrollü takım tezgahları geliştirilmiştir. Saatçi Tornası, Masa Tornası, Üniversal Torna Tezgahı, Hidrolik Kumandalı Torna Tezgahları, Elektronik Kontrollü Torna Tezgahları ve Özel Torna Tezgahları gibi çeşitleri vardır. Devamı...


Yer Altı ve Yer Üstü Su Kirliliği Hakkında BilgiYer Altı ve Yer Üstü Su Kirliliği Hakkında Bilgi

Yağmur suyu yeryüzüne indiği andan itibaren kirlilik oranında ani bir artış olur. Hayvansal ve bitkisel artıklar, doğal ve suni gübreler, pestisitler ve mikroorganizmalar su ile yeraltına doğru taşınır. Suyun yüzey kısımlarındaki toprak tabakasından süzülmesi sonucunda, zemin cinsi özelliklerine de bağlı olarak kalitesinde önemli miktarlarda artış olur. Askıdaki maddelerin tamamına yakını topraktaki süzülme yoluyla uzaklaşır. Bunun sonucunda Mikroorganizmalar büyük ölçüde azalırken, suyun karbondioksit miktarı artar, oksijen miktarı ise azalır. Yeraltı suyu kirlenmesinin en büyük sebebi, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan dış ortamlara verilmesidir. Katı, sıvı ve gaz atıklar alıcı ortama verildikten sonra; iklim durumuna, toprağın yapısına, yeryüzü şekline, atığın cinsine ve zamana bağlı olarak yeraltı sularına karışır. Devamı...


Pnomatik Sistemler Hakkında Bilgi ve ÖzellikleriPnomatik Sistemler Hakkında Bilgi ve Özellikleri

Pnomatiğin tanımı incelendiğinde; Basınçlı hava (sıkıştırılmış hava), insanların fiziksel gücünü arttırmak için kullandığı bilinen en eski enerji iletim türüdür. Kesin olarak bilinen ilk basınçlı hava uygulamasını Yunanlı Ktesibios 2000 yıl kadar önce yaptığı basınçlı hava mancınığı ile gerçekleştirmiştir. Pnomatik, Yunanca "nefes alıp verme" anlamına gelen "pneuma" kelimesinden türetilmiştir. Hava basıncı veya vakum etkisi ile çalışan makineler, aletler ve sistemlerin özelliklerini içeren bilim dalına pnomatik denir. Gerçek anlamda Pnomatik uygulamaları 1950 yılından sonra başlamıştır. Daha önceleri sadece maden endüstrisinde, yapı endüstrisinde ve demir yollarında (Havalı fren) kullanılmaktaydı. Devamı...

 


İnsan Klonlama Çalışmaları Hakkında Bilgiİnsan Klonlama Çalışmaları Hakkında Bilgi

Klonlama, bilim tarihinde en çok tartışılan konulardan biridir. Bazı bilim adamları klonlamanın insanlık için büyük bir gelişme olduğunu ileri sürerken, bazıları da bu çalışmaları insanlık ayıbı olarak görmekte ve engellenmesi gerektiğini düşünmektedir. Klonlama karşıtlarının yaptığı çalışmalar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülke sınırları içerisinde klonlama ile ilgili çalışmaların yapılmasını yasaklamıştır. Klonlama yanlıları ise, klonlamanın kaçınılmaz bir bilimsel gerçek olduğunu ve yapılan yasakların bilimi yavaşlatmaktan başka bir şey olmadığını savunuyor. Bu tartışmalar tüm bilim dünyasını sardı ve bir çok bilimsel kuruluş klonlama özellikle de insan klonlama çalışmalarının ahlaki ve bilimsel bir yanlış olduğu savundu. Fakat insan oğlunun bitmez tükenmez merak duygusunu engellemek kolay değil. Bazı firma ve bilim adamları izinli yada izinsiz bu çalışmaları sürdürmektedir. Devamı...


Osmanlıda Devlet Teşkilatı Hakkında BilgiOsmanlıda Devlet Teşkilatı Hakkında Bilgi

Osmanlı Devlet Teşkilatı; Merkez Teşkilatı ve Eyalet Teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılırdı. Merkez Teşkilatı Merkeziyetçi idareye sahip Osmanlı Devletinin başı, Padişah veya Sultan denilen hükümdardı. Padişah, bütün ülkenin hakimi, idarecisi ve Osmanlı Hanedanının temsilcisiydi. Osmanlı padişahları Sultan I. Selim (Yavuz Sultan Selim) zamanında, 1516 tarihinden itibaren Halife sıfatını kazanmalarıyla, Müslümanların da liderleri oldu. Padişah, ülkede mutlak hakim, dünyada da Müslümanların temsilcisi olmasına rağmen yetkileri, vazifeleri kanunnamedeki şer’i, örfi hukuka göreydi. Vazife ve yetkileri, Osmanlı Devlet Teşkilatında müesseseler ve yüksek kademeli memurlar tarafından da paylaşılırdı. Devamı...


Trafik Kuralları ve Trafik Güvenliğiyle İlgili SözlerTrafik Kuralları ve Trafik Güvenliğiyle İlgili Sözler

Trafikte güvenli geçiş yerleri Yaya Geçidi, Trafik Polisinin Olduğu Yerler, Alt Geçit, Üst Geçit, Okul Geçidi, Işıklı İşaret Cihazının Olduğu Yerler olarak belirtilmektedir. Peki cadde ve sokaklarda yürürken nerelerde yürümemiz gerekir?Öncelikle mutlaka yaya kaldırımlarından yürümeliyiz. Yaya kaldırımlarından yürürken daima sağ taraftan yürümeliyiz. Yaya kaldırımlarında, kendimizden başka yayaların da olacağını düşünerek dikkatli davranmalıyız. Yaya kaldırımı bulunmayan cadde ve sokaklarda yürümek zorunda kaldığınızda, yolun sol kenarından yürümeliyiz... Ayrıca trafik güvenliği ve trafik kuralları ile ilgili güzel sözleri de yazının devamında bulabilirsiniz! Devamı...


İletişim Modelleri Nelerdir?İletişim Modelleri Nelerdir?

İletişim genel anlamda, belirli tarihsel ve toplumsal koşullar altında, belli amaç ve beklentiler doğrultusunda, insanlar arasında veya örgütlü kurumsal yapılardan geniş insan topluluklarına doğru mesaj akışı veya alış verişine dayalı olarak enformasyon, fikirler veya tutumların paylaşılması sürecidir. İletişim süreci, bir bilgi kaynağından hedefteki bir alıcıya mesaj göndererek onda bir bilgi, düşünce ve davranış değişikliği yaratmayı hedefler. Mesaj alış verişi olmadan insanlar arasında iş bölümü de işbirliği de sağlanamaz. İşte İletişimi Şekillendiren Önmeli İletişim Modelleri! Devamı...


Kımız Hakkında BilgiKımız Hakkında Bilgi

Kımız, Türklerin ulusal içkisidir. Kısrak sütünden yapılır. Kımız besin olarak da, içecek olarak da Türk’e atadan kalmış bir ilaçtır. Çünkü bir çok derde iyi gelmektedir. Kazak kimyacısı Aydar Akınoğlu’nun deyişiyle kımızın yararlarını ve niteliklerini “birkaç makale yada kitapta anlatmak kolay değildir”. Kımızın kullanımı hakkındaki bilgiler çok eskilere, Hun Türklerine değin dayanır. Tarihi kayıtlara göre Asya Büyük Hun Devleti çağında Türkler kımız içerlerdi. Yine tarih kayıtları, Avrupa Hunları ile Gök Türklerin de kımız ürettiklerini göstermektedir. Devamı...


İmmobilizasyon (Hareketsizleştirme) ve Zararlarıİmmobilizasyon (Hareketsizleştirme) ve Zararları

Kas - İskelet sistemi başta olmak üzere pek çok sistemin hastalıklarında, kişiler geçici ya da kalıcı olarak hareket yeteneklerini kaybedebilirler. Bazen de, tedavinin bir parçası olarak immobilize edilirler. İmmobilizasyon vücudun hasarlı dokularının iyileşmesini hızlandırır ancak vücudun sağlıklı bölgeleri için zararlıdır. Örneğin; kırıkların temel tedavisi immoblizasyondur, belirli bir süre immobilize edilen kırık iyileşir ancak kemiğin sağlıklı bölgesinde atrofi, kasta atrofi, eklemde kontraktür gelişir. İmmobilizasyonun komplikasyonları yani; istenmeyen, beklenmeyen durumları bazen var olan hastalıktan daha önemli sonuçlara yol açabilir. Devamı...


Selçuklulardan Sonra Kurulan Anadolu Türk BeylikleriSelçuklulardan Sonra Kurulan Anadolu Türk Beylikleri

Türklerin 1071’deki Malazgirt savaşından sonra Anadoluda kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda kurulanlar Birinci Dönem Anadolu Beylikleri; Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulanlar ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak adlandırılır. Bu Beylikler Anadolunun Türk hakimiyetine girmesini sağlamışlardır. İşte, Selçukluların zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan önemli beylikler! Devamı...


Recaizade Mahmut Ekrem - Edebi Kişiliği ve ŞiirleriRecaizade Mahmut Ekrem - Edebi Kişiliği ve Şiirleri

Recaizade Mahmut Ekrem'in, edebiyatımızın yenileşme ve gelişmesinde, emeği geçmiştir. Süryanice ve Farsça bilmekteydi. Resmi görevle Trablusgarp’a gönderildi. Namık Kemal’le tanışmasının ardından Encümen-i Şuara’ya katıldı. İlk yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. 1870′lerden sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 1870′te ilk oyunu Afife Anjelik, 1871′de ilk şiir kitabı Nağme-i Seher yayınlandı. Devamı...


Osmanlıda Azınlıkların DurumuOsmanlıda Azınlıkların Durumu

Osmanlı, sömürgeci olmayan bir devlettir. Bünyesinde topladığı çeşitli millet ve etnik grupları büyük bir hoşgörü ile yönetmiştir. Çağdaş olarak nitelendirilen büyük devletler, girdikleri ülkeleri çeşitli şekillerde sömürme politikası izlemişler ve insanlıktan uzak, acımasızlıklar yapmışlardır. Sonuç olarak sömürdükleri insanları ilkel bir yaşama mahkum etmişlerdir. Oysa Osmanlı Devleti, yönetiminde bulunan azınlıklara karşı farklı bir uygulama yürütmüştür. Ülkenin her köşesini anavatanın bir parçası olarak görmüştür. Hatta azınlıklara (müslüman olmayanlara) tanınan ayrıcalıklar, müslüman olanların aleyhine gelişmiştir. Devamı...


Kalkülüs Dersi Notları ve Calculus KitaplarıKalkülüs Dersi Notları ve Calculus Kitapları

Kalkülüs Latincede saymak ya da hesap yapmak için kullanılan çakıl taşı anlamına gelir. Calculus, Matematiğin bir alt dalı olan matematiksel analizin giriş kısmıdır. Üniversite eğitiminde, özellikle mühendislik ve fen fakültesi öğrencilerine, ilk senede öğretilen derstir. Fonksiyon, limit, türev, integral, diziler, seriler gibi konuları içerir. Kalkülüs, cebir, trigonometri ve analitik geometri konularının üzerine inşa edilmiştir. Devamı...


Girişimcilerin Başarısızlık Sebepleri ve Örnek Başarısız Girişimcilik ÖrnekleriGirişimcilerin Başarısızlık Sebepleri ve Örnek Başarısız Girişimcilik Örnekleri

Hergün binlerce şirket kuruluyor, binlerce girişimci yeni yatırımlarla ve yeni fikirlerle iş dünyasına atılıyor. Ancak bunların çoğu başarısız olarak iş dünyasından ayrılıyor. Gerçek girişimciler bu başarısızlıklara, başarıya giden yoldaki önemli adımlar olarak görürler. Hatalarından öğrenme becerilerine güvenirler ve bu tecrübeleri bir sonraki fikirlerini üretmek için kullanırlar. Fakat, başkalarının yaptığı hatalardan da öğrenmek de önemlidir. Böylece onca acı ve çileye katlanmak zorunda kalmayız. İşte yeni başlayanlar için başarısızlık sebepleri ve başarısız girişimcilikten korunma yöntemleri! Devamı...


Antioksidanlar Hakkında Bilgi ve Antioksidan İçeren YiyeceklerAntioksidanlar Hakkında Bilgi ve Antioksidan İçeren Yiyecekler

Antioksidanların, kansere ve kalp ile ilgili hastalıklara karşı koruyucu özellikleri bulunmaktadır. Antioksidanların çoğu, sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunurlar. Soğan ile elmadaki kuersetin ve çaydaki epigallokateşin gibi flavonoidler bilinen antioksidanlardandır. Bu antioksidanların sağlık için faydaları konusunda birçok bilimsel araştırma yürütülmektedir. Oksidasyon, DNA’ya, kansere yol açacak şekilde zarar verebilir ve çoklu doymamış yağ asitlerini kalp krizi ve felçlere neden olacak forma dönüştürebilmektedir. Bu sebeple antioksidan tüketiminin arttırılması, kansere ve kalp hastalıklarına karşı önlem olacaktır. Devamı...

 


Katı ve Sıvıların Basıncı Hakkında BilgiKatı ve Sıvıların Basıncı Hakkında Bilgi

Yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerinde bir basınç oluşturur. Buna göre basınç, kuvvetin bir etkisidir. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Sıvıların ise belli bir şekli yoktur. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvıların katılardan temel farkı akışkan olmalarıdır. Bundan dolayı sıvılar bulundukları kabın taban ve yan yüzeylerine yani dokundukları her noktaya basınç uygularlar. Devamı...


Türk Ceza Hukuku Ders NotlarıTürk Ceza Hukuku Ders Notları

Hukuk genel iradedir. Hukuk ve toplum birbiriyle bütünleşmiş kavramlardır. Bir toplumun, özellikle de devletin hukuku, ifadesini ister kanunda, isterse o toplumun bir yaşama biçimi olan örf ve adetinde bulsun, daima o toplumun iradesini ifade etmektedir. Bu, genelde özelin ifadesi olan ceza hukukunun, sadece hukuku olduğu toplumun bir iradesi olması demektir. Her irade, zorunlu olarak, iradenin kendisi ile belirlendiği bir amaca sahip bulunmaktadır. Bu, ceza hukukunun, madem bir amaca erişmek isteyen bir irade tezahürüdür, amaçsal bir yapıda bulunması demektir. Ceza hukukunun amacı, kendisi ile belirlenen iradeye eş olarak, genel, salt toplumsal nitelikte bir amaçtır, yani tüm organize toplumun bir amacıdır. Devamı...


İstatistiksel Kalite Kontrol Ders Notlarıİstatistiksel Kalite Kontrol Ders Notları

Kalite kontrol veya kalite güvencesi; amaçlara ulaşmak için gereken önlemleri almak  olarak tanımlanır. Ürün kalitesi, tüketicinin tatmin olması, güvenirlilik ve ekonomiklik beklentilerinin tam olarak karşılamasının sağlanması şeklinde tanımlanır. Kalite olmaksızın üretimin sürekliliğinin sağlanması mümkün değildir.  İşletmelerde sadece kalite kontrol sistemini oluşturmak yeterli değildir. Aynı şekilde uygulamaya koymak da gereklidir. Devamı...


Deneme Yazı Türü ve ÖzellikleriDeneme Yazı Türü ve Özellikleri

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava içinde anlattığı yazı türüne deneme adı verilir. Deneme yazı türünün özellikleri: Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir. Samimi bir dil kullanılır. Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Bilimselden çok kişisel görüşünü açıklar, okuyucusunu kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur. Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür. Makale gibi düşünsel planla yazılır. Fakat makaleden kısa yazılardır. Denemelerde edebiyat, sanat, insanlar, gelenekler ve gülünç olaylar gibi değişik konular da ele alınabilir. Devamı...


Bakırcılık Hakkında BilgiBakırcılık Hakkında Bilgi

Bakırdan eşya yapma sanatı. Ev eşyası olarak üreticilik azalmış olup süs eşyası şeklinde yapılmaktadır. Kazan, testi, leğen, tas, tencere, tava, sahan, bakraç, mangal, ibrik, tepsi, saksılık ürünleri dövme ve sıvama tekniği ile yapılmaktadır. Sıvamacılık, sıvama makinelerinde yapılır. Kaplara şekil ve motif işlenmesinde kabartma yöntemi uygulanır. Bu işlemde keski kalemi ve darbe kalemi kullanılmaktadır. Anadolu'da geleneksel el sanatları bakır işlemeciliği birçok yörede hala sürmektedir. Devamı...


Merkezkaç ve Merkezcil kuvvetleri Hakkında BilgiMerkezkaç ve Merkezcil kuvvetleri Hakkında Bilgi

Bir kütle, dairesel bir yörünge üstünde hareket ettiğinde, merkezkaç ve merkezcil kuvvetler ortaya çıkar. Bir ipin ucuna bağlanan taş, bir eksen çevresinde döndürülürse, Yörüngeye teğet doğrultuda fırlayıp kaçmaya çalışır. Taşı sürekli olarak yörünge dışına çıkmaya zorlayan bu kuvvete Merkezkaç kuvveti denir. Taşın merkezkaç kuvvet etkisinde kalıp uzaklaşmasını önleyen ve onu yörüngede tutan kuvvete ise Merkezcil kuvvet denir. Merkezkaç ve Merkezcil kuvvetlerin şiddetleri aynı, yönleri terstir. Devamı...


Toplu Taşıma Araçlarında Uyulması Gereken Hijyen - Görgü ve İletişim KurallarıToplu Taşıma Araçlarında Uyulması Gereken Hijyen - Görgü ve İletişim Kuralları

Hayatımızı kolaylaştıran ve özel araç kullanmadan bir yere ulaşmayı sağlayan toplu taşıma araçları her gün binlerce kişi tarafından kullanılır. Bu kadar çok insan tarafından sık kullanılan ve toplumun ortak alanı haline gelen bu araçlarda uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar toplumun ortak olarak kullandığı bu araçlarda huzur içinde yolculuk ederek diledikleri yere ulaşmasını sağlamak amacıyla konmuştur. Tüm insanların emniyet ve huzuru için insanlar bu kurallara uymalı ve uymayan insanları uygun bir dille uyarmalıdır. İşte toplu taşıma araçlarında uyulması gereken bu kurallar! Devamı...


Teknolojinin Sağlık Alanında Kullanımı ve FaydalarıTeknolojinin Sağlık Alanında Kullanımı ve Faydaları

Teknoloji, hastaların hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaktadır ve teknolojinin kullanımı, sağlık sektöründe giderek artmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan sağlık ile ilgili uygulamalar, teknolojinin bu alanı nasıl etkilediğinin bir göstergesidir. Günümüzde teknoloji, insan hayatının bütün alanlarını kuşatmıştır. Sağlık sektöründe de hizmet verimliliği ve tanı güvenilirliğini artırmak için teknolojinin önemi büyüktür. Bugün insanlar, sağlık sorunlarının ve sağlık sorunlarını önleyici tedbirlerin fazlasıyla farkındalar. Teknolojinin gelişmesi ve bilgiye ulaşımın kolaylığı; tıbbi tedavi ile ilgili karar verme sürecinde doktorların yanı sıra hastalara da yardımcı olmaktadır. Devamı...


İyonya Medeniyeti Hakkında Bilgiİyonya Medeniyeti Hakkında Bilgi

İyonyalılar M.Ö. 1200 yıllarında kurulmuş olup, Akalar tarafından Anadolunun batısında, ege tarafında kurulmuştur. İyonya, Anadolu'da bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine Antik Çağ'da verilen addır. Anadolu medeniyetleri arasında en gelişmiş medeniyet İyonya medeniyetidir. İyonyalılarda kolonici bir medeniyet olup birçok yerde koloniler kurmuşlardır. Milattan Önce 10. yüzyılda Yunanistan’dan göç ederek Batı Anadolu’ya yerleşen İyonlar burada yeni şehir devletleri kurmaya başladı. Günümüzde bile bilinen Efes ve Milet gibi şehir devletlerinin kurucusu İyonyalılar’dır. Devamı...


Evimizde Kullandığımız Suyun Geçtiği AşamalarEvimizde Kullandığımız Suyun Geçtiği Aşamalar

Halkın içme ve kullanma suyunu temin etmek belediyelik alanlarda belediyelerin, köylerde ise muhtarlık ve ihtiyar heyetinin görevidir. Peki evlerimizde kullandığımız su evimize gelene kadar hangi aşamalardan geçmektedir? Bir su kaynağının şebekeye verilmesi aşamalarını incelediğimizde; kaynak tespiti, kaynağın korunması, arıtım ünitesi, isale hattı, depolama gibi aşamaları sayabiliriz. İçme suyu bu aşamalarda bazı işlemlerden geçmektedir. İşte bu aşamalar ve suyun geçtiği işlemler! Devamı...


Matlab ÖrnekleriMatlab Örnekleri

MATLAB (Matrix Laboratory), sayısal hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözüm ve analizini yapmak için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. MATLAB, adında da anlaşılacağı üzere matrisler yani diğer bir deyişle diziler ile çalışır. Özellikle mühendislik alanındaki sistemlerin analizinde kullanılan MATLAB, görüntü işleme, yapay sinir ağları, sayısal işaret işleme, optimizasyon, veri elde etme, veritabanı, süzgeç tasarımı, bulanık mantık, sistem kimliklendirme gibi işe yarar araçlar içermektedir. İşte yararlı MatLab program örnekleri. Devamı...


Analitik Kimya Ders NotlarıAnalitik Kimya Ders Notları

Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin bütünüdür. Di ğer bir ifadeyle; Kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğini ve niceliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Analitik kimyadan, hemen her bilim dalında faydalanılmaktadır. Devamı...


Kas Geliştirmenin Yolları Hakkında BilgiKas Geliştirmenin Yolları Hakkında Bilgi

Kas geliştirme için en iyi yol kuşkusuz bilinçli bir şekilde yapılacak olan vücut geliştirmedir. İşte size kas geliştirmenin Altın Kuralları! Bunları unutmayın. Her disiplinde olduğu gibi, vücut geliştirme sporunda da, başarıya ulaşma yollarını destekleyen birçok metot ve süreci içeren yollar mevcuttur. Bunlar genellikle, vücut geliştirmecilerin kafasını karıştıran ve onu engelleyen sonuçlara neden olur. Mesela, beslenme konusunda şöyle bir yanlış kanı vardır; her türlü yağdan kaçınmak! Ancak, araştırmalar gösteriyor ki; doğru türdeki yağların, uygun miktarlarda ve düzenli olarak alınması, sadece sağlığı iyileştirmekle kalmaz, fiziki gelişimi de destekler. Bu yağlar kişinin sağlığını geliştirir ve arzu edilen bir bünye kazandırır. Devamı...


Tarihte Aşı Kullanımı Hakkında BilgiTarihte Aşı Kullanımı Hakkında Bilgi

Tarihte aşının kullanımına, M.Ö. 590 yılında Çin'de Sung Hanedanı döneminde "çiçek hastalığından korunmak için ciltteki iltihaplı maddenin sağlıklı kişilerin burnuna verilmesiyle" başlandığı bilinmektedir. Günümüzdeki sistematik aşılamanın ise yine çiçek hastalığına karşı 1700'lü yılların sonunda Edward Jenner tarafından başlatıldığı ve günümüze kadar hızlı bir şekilde ilerlediği kaydedilmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından hazırlanan, "Dünyada Aşı Gelişimindeki Kilometre Taşları" başlıklı raporda, aşının gelişimi hakkında ilginç bilgiler verilirken, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki aşı kullanımları da yer almıştır. Devamı...


Fay Hattı Hakkında Bilgi - Ülkemizdeki ve Dünyadaki Fay HatlarıFay Hattı Hakkında Bilgi - Ülkemizdeki ve Dünyadaki Fay Hatları

Dünyanın yüzeyi dev boyutta olan ve birbirine geçmiş parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaların her birine levha denir. Yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları yani levhalar, birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyrılarak hareket ederler. Hareketleri, yılda 3 cm - 15 cm arasındadır. Dünya üzerindeki bilinen levhalar: Avrasya levhası, Afrika levhası, Arap Levhası; Kuzey Amerika Levhası, Güney Amerika Levhası; Hindistan Levhası, Antarktika Levhası; Avustralya Levhası, Pasifik Levhası; Nazaka( Naska) Levhası, Filipin Levhası; Kokos levhası, Karayip Levhası, Skotya Levhası gibi levhalardır. Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Devamı...


Makber Şiiri Hakkında ve İncelemesiMakber Şiiri Hakkında ve İncelemesi

Makber, Abdülhak Hamit Tarhan'ın karısı Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı şiiridir. O yıllarda yeni yeni oturan Avrupai Türk Şiiri tarzının en önemli örneklerinden biri olarak yerini almış, yazılmasından onlarca yıl geçtikten sonra bile birçok şairin esin kaynağı olmuştur. Okurun duygularına seslenen eser metafizik ürpertiyi (yani ölüm korkusu) de Türk şiirine getirmiştir. Abdülhak Hamit Tarhanın Makber Şiirinin konu, dil ve özellik açısından incelemesini yazının devamında bulabilirsiniz. Devamı...


APQP - Üretim Parçası Onay Projesi Hakkında BilgiAPQP - Üretim Parçası Onay Projesi Hakkında Bilgi

APQP (Advanced Product Quality Planning) kelimelerinin baş harflerinden alır ve “İleri Ürün Kalite Planlaması” demektir. APQP, Otomotiv sektörüne yönelik üretimin nasıl gerçekleştirileceği, gerekli şartları, üretirken gerekli olan malzeme, makine, insan, para ve metodları belirleyip, Müşterilere en kısa zaman ve düşük fiyatta sunmayı sağlayabilecek bir sistem oluşturmayı amaçlar. APQP, bir ürünün müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi amacıyla gerekli adımların tanımlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayan yapısal bir metottur. Devamı...


Kabadayılık Nedir?Kabadayılık Nedir?

Psikolojide ve hukukta kabadayılık, daha üstün konumda ya da güçlü olanın karşısındakini (genellikle istediklerini yaptırmak amacıyla), ezmesi ve gözünü korkutmasıdır. Bu durum, doğrudan sözlü veya fiziksel tacizi içerebileceği gibi isteksiz birini zorla ikna etmek, tehdit ederek istediklerini yaptırmak gibi daha üstü örtülü yöntemleri de kapsar. Kabadayılığın en yaygın örneklerine okulda öğrenciler arasında ve aile içinde bir bireyin (genellikle babanın) diğer aile üyelerine yaptığı kabadayılık şeklinde rastlanır. Eğer kabadayılık eden taraf bir grup ise eylem mobbing olarak adlandırılır. Yapılan araştırmalara göre kabadayılık genel olarak şu dört unsuru içerir: Saldırgan ve olumsuzdur, Yinelenir, Taraflar arasında güç dengesizliği olduğunda görülür, Belirli bir amaca yöneliktir. Devamı...


Elektronik Belge Yönetim SistemiElektronik Belge Yönetim Sistemi

İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde yönetimini sağlayan sistemdir. Belgelerin Elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması, arşivlenmesi ve tasfiye edilmeleri aşamalarını içeren, güvenlik sistemi ile donatılmış, yenilenen bir sistemdir. EBYS özellikleri: ISO 15489 Belge yönetimi standardı, TSE 13298 Belge yönetimi standardı, Standart dosya planı genelgesine uygunluk, Devlet arşiv hizmetleri yönetmeliğine uygunluk, Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usullere uygunluk, Elektronik belge standartları genelgesine uygunluk, E-İmza'dır. Devamı...


Malabadi Köprüsü ve Malabadi Köprüsünün HikayeleriMalabadi Köprüsü ve Malabadi Köprüsünün Hikayeleri

Malabadi Köprüsü Silvana 23 km uzaklıktadır. Silvandan rahatlıkla ulaşım imkanı vardır. Diyarbakır Tarihi Eserler Envanterine kayıtlıdır. Malabadi Köprüsü Silvan Belediyesinin logosunu oluşturan ana unsurdur. Artuklu Beyliği tarafından 1147 yılında yapılmış olup 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğunda bir köprüdür. Yüksekliği, su seviyesinden kilit taşına değin 19 metredir. Renkli taşlarla inşa edilmiş, onarımlarla günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihte bu köprü üzerine çeşitli hikayeler bile yazılmıştır. İşte Malabadi köprüsü hakkında bilgi ve köprü için yazılan hikayeler! Devamı...


Oktay Akbal - Hiroşimalar Olmasın Kitap Yorumları ve ÖzetiOktay Akbal - Hiroşimalar Olmasın Kitap Yorumları ve Özeti

I. Dünya Savaşı sırasında ABD, Japonya'ya attığı atom bombalarıyla toplamda 360 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Bundan 62 yıl önce bugün yerel saatle 08.15'te, ABD Hava Kuvvetlerine ait "Enola Gay" adlı B-29 bombardıman uçağı, Japonya'nın Hiroşima kentine "little boy" (küçük çocuk) adı verilmiş bir atom bombası attı. İnsanlık tarihi boyunca ilk kez Hiroşima'da kullanılan ve 15 bin tonluk TNT’nin patlayıcı gücüne eşdeğer bu atom bombası, resmi kaynaklara göre 140 bin kişinin ölümüne, onbinlerce insanın da radyasyondan ağır şekilde etkilenmesine neden oldu. Kentin yüzde 60'ı haritadan silindi, kent üzerinde 13 kilometrekarelik bir radyasyon bulutu oluştu. Devamı...


Boşaltım Sistemi ve Hastalıkları Hakkında BilgiBoşaltım Sistemi ve Hastalıkları Hakkında Bilgi

Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için aldıkları besinleri vücudun enerji üretimini karşılamak, yapım ve onarımını yapmak ve düzenlemek için kullanırlar. Bu besinler sindirim sistemi tarafından ayrıştırılırlar ve gereken kısmı kana geçirilir. Bunun dışında kalan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi atık maddeler vücudun dışına atılır. İşte vücutta gerçekleştirilen bu işleme boşaltım denir. Boşaltım işlemini gerçekleştirilen sisteme de boşaltım sistemi denir. Devamı...


Robin Hood Kitabının ÖzetiRobin Hood Kitabının Özeti

Robin Hood, 18 yaşlarında güçlü, gözüpektir. Aynı zamanda Robin Hood çok iyi ok kullanabilmektedir. Nottingham Şerifi tarafından  düzenlenen okçuluk yarışmasına doğru giderken ormanda, ormancılarla sorun yaşar. Kendisine laf atan ormancılarla kavga etmek zorunda kalan Robin Hood  bir ormancıyı okla vurup öldürür. Yaptığına pişmandır ama zamanı geri getiremez. Öldürdüğü ormancı, Nottingam Şerifi’nin akrabasıdır. Bu yüzden Şerif, Robin Hood’un yakalanması için oldukça uğraşır. Çünkü Robin’i öldürürse hem ölen akrabası için intikam almış hem de büyük bir ödül kazanmış olacaktır. Kanun kaçağı olarak aranan Robin, bir sene Shenvood ormanında gizlenir. Çevresinde, haksızlığa uğramış ve kanun kaçağı olarak aranan  insanları toplar. Bir süre sonra sayıları oldukça artar. Robin Hood’u  lider seçerler. Devamı...


Karikatür Hakkında Bilgi ve Karikatürlerden ÖrneklerKarikatür Hakkında Bilgi ve Karikatürlerden Örnekler

Karikatür bir insanın, bir fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılmasıdır. Başka bir deyişle bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesi olayıdır. Karikatür, bir resim sanatıdır. Bu resimleri çizenlere karikatürcü veya karikatürist denir. Devamı...


Voleybol Oyunu Hakkında BilgiVoleybol Oyunu Hakkında Bilgi

Voleybol, altışar kişilik iki takım arasında topla oynanan bir oyundur. 18 m uzunluğunda 9 m eninde bir sahada oynanır. Voleybol topunun çevresi 65-67 cm, ağırlığı 260-280 gr olmalıdır. Saha tam ortasından, yerden yüksekliği 243 cm olan bir fileyle ikiye ayrılmıştır. Oyunda amaç topu elle ağ üzerinden rakip takımın alanına atmaktır. Bir takım topu karşı tarafa atmak için topa en çok üç kez dokunabilir. Bir takımın oyuncularından üçü fileye yakın olan ön alanda, öteki üç oyuncu da arka alanda yer alır. Voleybol beş set hâlinde oynanır. Her sette 25 sayı alan takım seti kazanır. Üç set kazanan takım da oyunu kazanmış sayılır. Voleybol Amerikalı bir beden eğitimi öğretmeni olan William G. Morgan tarafından 1895 yılında geliştirilmiştir. Devamı...


Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan DeğişikliklerAtatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler

Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk'ün öncülüğünde tüm yurtta yenilik çalışmaları hızlı bir şekilde başlamıştır. Bu kapsamda Ölçü alet ve birimlerinde de yenilik çalışmaları yapılmıştır. Ölçü birimlerinde yapılan değişiklikler; Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinde, Takvimde, Eski Ağırlık Ölçü Aletleri ve Birimlerinde, Eski Alan Ölçü Aletleri ve Birimlerinde, Eski Alan Ölçü Aletleri ve Birimlerinde, Eski Uzunluk Ölçü Alaetleri ve Birimlerinde yapılan değişiklikler olmak üzere guruplandırılmaktadırlar. Peki ölçü aletleri ve ölçü birimlerinde ne gibi değişiklikler yapılmıştır? Devamı...


Geçmişten Günümüze Haberleşme Yöntemleri Nelerdir?Geçmişten Günümüze Haberleşme Yöntemleri Nelerdir?

İlk Çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte insan, daima çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve kendi yaşadıklarını başkalarına iletmek ihtiyacını duymuştur. İnsanın kafasından geçenleri diğer insanlarla paylaşma isteği günümüz haberciliğinin temelini oluşturmuştur. İnsanların birbirleri ile kurdukları iletişimde kullanılan araçlar arasında ilk sırayı işaretler almaktadır. İlk insanların, kendini ifade etmek için kullandıkları bir başka yol ise resim çizmektir. Yazının icadına kadar çeşitli şekillerde sürdürülen haberleşme, yazının icadı ile farklı bir boyut kazanmıştır. Devamı...


Belediyelerin GörevleriBelediyelerin Görevleri

Belediye, kanunlarla belirlenen başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açarlar. Devamı...


İmgesel Kompozisyon Nasıl Çizilir?İmgesel Kompozisyon Nasıl Çizilir?

Oran nesnelerin birbiriyle olan ilişkisidir yani nesnenin eni ile boyu arasındaki farktır. İki veya daha fazla oranın eşitliğine ise orantı denir. Oran ve orantı bazen nesnenin kendi içindeki parçalarının birbiriyle, bazen de çevresindeki diğer nesnelerle kıyaslanmasıyla elde edilir. Mesela; insan figürü çizerken sıklıkla bir "Baş" ölçü birimi olarak kullanılır. Böylece kullanılan ölçü birimiyle figür orantılı olarak çizilmiş olur. Ayrıca figürün yanında bir de merdiven olduğunu varsayalım. Bu defa figür ve merdiven arasındaki oran ve orantıyı kurabilmek için belirlenen ölçü birimi kullanılarak çizim yapılır. Devamı...


Biyokimya Ders NotlarıBiyokimya Ders Notları

Biyokimya, canlı sistemin fonksiyonlarını ve kimyasal yapısını inceleyen bilimdir. Biyokimyanın amacı organizmadaki kimyasal reaksiyonları inceleyerek canlı yapısını ortaya çıkarmaktır. Canlı sistemlerin bazı kısımları doğrudan gözle görülebilir. Daha küçük bazı kısımları ise mikroskobiktir. Ancak ışık veya elektron mikroskobu ile görülebilir. Bunların haricinde canlıdaki sistemlerin elektron mikroskobu ile görülemeyecek kadar küçük ve ince bir yapısı vardır. O nedenle biyokimyanın incelediği yapılara ultramikroskobik yapılar denir. Biyokimya alanındaki ders notlarını yazının devamında bulabilirsiniz. İşte Biyokimya konusu Ders notları, Sunumlar ve Pdf dokümanları... Devamı...


Adem-i Merkeziyetçilik Hakkında BilgiAdem-i Merkeziyetçilik Hakkında Bilgi

Adem-i merkeziyetçilik, devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüştür. Adem-i merkeziyet, merkezin yokluğu manasına gelir. Liberal ideolojinin savunduğu görüşlerden biridir. Ademi Merkeziyetçilik akımının öncülüğünü Ahrar Fırkası kurucusu Prens Sabahattin üstlenmiştir. Bu fikir akımının düşünceleri Osmanlı Devletinde resmi devlet politikası olarak uygulamaya sokulmuştur. Devamı...


Karakalem Resim TekniğiKarakalem Resim Tekniği

Karakalem, yakılarak kömür haline getirilmiş söğüt ya da asma dallarından üretilebilir. Çok yönlü bir çizim malzemesidir. Kurşun kalem, bu maddenin sıkıştırılmış ve ahşapla çerçevelenmiş halidir. Bu şekilde ellerinizin kirlenmesi önlenmektedir. Kara kalem ile istediğiniz kompozisyonu tek renk çalışabilirsiniz. Ayrıca bu çalışmalar resimleyeceğiniz yağlı boyalar için egzersiz niteliği taşır. Devamı...


Besin Zinciri Hakkında BilgiBesin Zinciri Hakkında Bilgi

Besin zinciri, canlıların beslenme alışkanlıklarını yansıtan bir kavramdır. Bitkilerin ve diğer  organizmaların besine dönüştürdükleri enerjinin organizmadan organizmaya geçişini besin zinciri ifade eder. En yalın biçimde bitki, otçul hayvan ve etçil hayvandan oluşan bir dizi olarak düşünülebilir. Zincirin her öğesi bir halkayı simgeler ve üretken bitkiler veya tüketici hayvanlar sınıflarına ayrılır. Bitkilerle beslenen otçullar birincil tüketici, bunları yiyerek beslenen etçillerse ikincil tüketici olarak adlandırılır. Devamı...


Yerinden Yönetim KuruluşlarıYerinden Yönetim Kuruluşları

Yerinden yönetim kuruluşlarının yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrıldığını gördük. Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına kısaca mahalli idareler veya yerel yönetimler; hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına ise kısaca hizmet kuruluşları veya kamu kurumları denir. Devamı...


Türküler ve Türkülerin HikayeleriTürküler ve Türkülerin Hikayeleri

Halk arasında zevkle söylenen, halkın ağzına yerleşmiş güzel namelerdir türküler. Her bir türkünün bir hikayesi vardır aslında. Çarşambayı Sel Aldı, Cemalim, Çökertme, Hekimoğlu, Kiziroğlu Mustafa Bey, Zahide çok sevilen ve halkla özdeşleşmiş türkülerdendir. Örnek olarak; Çarşamba'yı Sel Aldı türküsü: Ahmet, Abdal deresinin kıysında yerleşmiş yoksul köy ailelerinden birinin oğluydu. Kara sevdası karşılık bulmuş, Melek kalbini ona açmıştı kısa zamanda yüzük takıp nişanlandılar. Ahmet yapraklar sararmaya durduğunda orduya yollandı. Melekse gözyaşlarıyla başbaşa kaldı. Ağaoğlu Mehmet Ali; Melek'e göz koydu. Melek reddetti mehmet Ali'yi ve bunun üzerine Ağaoğlu adamlarıyla Melek'i dağa kaldırdı. Kötü haberi alan Ahmet, kuşandı atını silahını arkadaşlarıyla düştü yola... Devamı...


Deyimlerin Anlamları ve Deyimlerin HikayeleriDeyimlerin Anlamları ve Deyimlerin Hikayeleri

Günlük hayatımızda laf arasında deyimler de kullanmaktayız. Gündelik konuşmalarımızda hiç dikkat etmeden kullandığımız deyimlerin gerçek anlamlarını merak ettiniz mi? Peki bu deyimlere özgü türetilmiş hikayeleri hiç duydunuz mu? Günlük hayatımızda kullandığımız bazı deyimlerin anlamları ve bu deyimlere özgü hikayeleri yazının devamında bulabilirsiniz. Devamı...


Fahriye Abla Şiir İncelemesiFahriye Abla Şiir İncelemesi

Fahriye Abla şiiri, Ahmet Muhip Dranas tarafından yazılmış olup 1935 yılında Varlık dergisinde yayımlanmıştır. Ahmet Muhip Dranas'ın en sevilen şiirlerinden biri olan şiir 1984'te sinemaya uyarlanmıştır. Şiirde ergen bir erkek çocuğun mahalledeki Fahriye isimli genç ve güzel bir kıza olan hisleri ve duygularına yer verilmiştir. Ayrıca malledeki detaylar ve Fahriye'nin hayatına ait ayrıntılar da şiirin içeriğinde bulunmaktadır. Devamı...


Büyük - Küçük Kan Dolaşımı Hakkında BilgiBüyük - Küçük Kan Dolaşımı Hakkında Bilgi

Büyük kan dolaşımı; Sol karıncıktan başlar. Sol karıncık kasılıp içimdeki temiz kanı aorta pompalar. Aorta ve ondan kaynaklanan pek çok uç dal, bu kanın dokular yüzeyindeki kılcal damarlara ulaşmasını sağlar. Kılcal damarlar düzeyinde dokuyla temiz kan arasında madde alışverişi gerçekleştikten sonra kan, kılcalları terk edip toplardamarlara girer. Küçük Kan Dolaşımı; kalbin sağ karıncık kısmından çıkan kirli kanın akciğer atar damarını izleyerek akciğere gelmesi ve akciğerlerde temizlenmesi sonucunda kalbin sol kulakçık bölümüne dökülmesi olayına denir. Devamı...


Akarsu Şekilleri ve Aşındırma - Biriktirme ÖzellikleriAkarsu Şekilleri ve Aşındırma - Biriktirme Özellikleri

Akarsu, belirli bir yatak içinde sürekli veya en az bir mevsim boyunca akan sudur. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız denir. Bir akarsuyu komşu akarsu havzasından ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir. Su bölümü çizgisi, kalkerli arazilerde, kurak bölgelerde ve bataklık alanlarda belirsizdir. Aşındırma şekillerini incelersek; Kimyasal aşındırma: Akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır. Mekanik aşındırma: Akarsuların aşındırması daha çok mekanik yolla gerçekleşir. Devamı...


Antibiyotikler ve BakterilerAntibiyotikler ve Bakteriler

Her canlı yaşamını sürdürebilmek için dış etkilerden korunmak zorundadır. Mikroorganizmalarda birer canlı olduklarından bu kurama uymuşlar, kendilerini yok etme niteliğinde olan antibiyotiklere direnç mekanizmalarını geliştirmeye başlamışlardır. Bakterilerdeki rezistans üç biçimde belirir. Bunlardan ilki; Bazı bakterilerde belirli antibiyotiklere karşı doğal bir direnç vardır. Örneğin gram negatif bakterileri penisilin, ve diğer birçok bakterileri, antimikotik preparatlar doğal olarak etkileyemezler. Devamı...


Osman Bey Dönemindeki Önemli OlaylarOsman Bey Dönemindeki Önemli Olaylar

Osmanlının kuruluşu hakkında bilgi sahibi olmak için Osman Bey dönemindeki olayların iyi incelenmesi gerekmektedir. Osman Bey döneminde neler olmuştur? Hangi önemli olaylar gerçekleşmiştir? Bu olaylara örnekler: Fetihler gönüllü Türkmen birlikleriyle gerçekleştirilmiştir. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılmıştır. İlk vergi Osman Bey zamanında alınmıştır. Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'den 4.800 km kare olarak aldığı toprakları oğluna 16.000 km kare olarak devretmiştir. Devamı...


Endemizm ve Türkiyede Endemik BitkilerEndemizm ve Türkiyede Endemik Bitkiler

Bitkilerin yayılış alanları incelendiğinde; bir bitkinin yayılış alanına o bitkinin "areali" denir. Yayılış alanı geniş olan bitkiye "Kozmopolit", dar olana yani yer yüzünün belirli ve dar bir bölgesinde doğal olarak yetişen bitkiye de "Endemik" bitki denir. Endemizm: Bir bitki, türünün dar bir bölgede sınırlanmış halde bulunmasıdır. Yani bu deyim, Species, Genus, Familya gibi belirli bir bölgeye veya ülkeye özgü bitki taksonu için kullanılır. Bir bitkinin ülkemiz için endemik olduğu söylendiğinde, bitki ister dar bir bölgede, ister Türkiye'nin büyük bir kesiminde yayılmış olsun, söz konusu endemik takson ülkemiz sınırları içerisinde düşünülmelidir. Yayılış alanı Türkiye'nin dışına taşmayan bitkiler endemik olarak anılmalıdır. Devamı...


Çözelti Çeşitleri ve Çözeltilerin ÖzellikleriÇözelti Çeşitleri ve Çözeltilerin Özellikleri

Katı-katı çözeltilerine örnek olarak metal alaşımları verilebilir. Alaşımlarda metal, metal içinde homojen olarak dağılır. Gaz-gaz çözeltilerine örnek olarak hava verilebilir.Hava içinde azot, oksijen ve diğer gazlar homojen şekilde karışmışlardır. Sıvı-sıvı çözeltilerine örnek olarak alkol ile su karışımı verilebilir. Bu iki sıvı her oranda homojen olarak karışabilir. Gaz-sıvı çözeltilerine içinde karbondioksit çözünmüş gazoz gibi içecekler örnek olarak verilebilir. Katı-sıvı çözeltilerine de su içinde homojen şekilde dağılan tuz ve şekerin meydana getirdiği tuzlu su veya şekerli su örnek olarak verilebilir. Devamı...


Türkiyede Çıkarılan MadenlerTürkiyede Çıkarılan Madenler

Ülkemiz madenler bakımından oldukça zengindir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye'nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmiş değildir. Yeni maden yataklarının bulunması bunun kanıtıdır. Ülkemiz madenciliğinin şu anki üretimi, tamamen kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksinimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde dışarı satılmaktadır. Bir madenin işletilmesinin karlı olabilmesi için; cevher oranının yüksek olması gerekir. Devamı...


Rasyonel Karar Verme Modeli Hakkında BilgiRasyonel Karar Verme Modeli Hakkında Bilgi

Rasyonel karar verme modeli; Akılcılık, yani en yüksek kazanç - en düşük maliyet mantığıdır. Rasyonel Yaklaşımın kurucusu olarak görülen sosyal bilimci, Herbert Simon’dur. BRasyonel karar verme modelinin özellikleri şunlardır: Belli bir sorunun varlığı; Hedeflerin belirlenmesi; Alternatif seçeneklerin saptanması; Seçeneklerin değerlendirilmesi; Tercih edilen alternatiflerin seçimi; Uygulama; Sonucu izleme ve alınan derslerden geri besleme yapmadır. Devamı...


Paleontoloji ve Paleontologların Çalışma AlanlarıPaleontoloji ve Paleontologların Çalışma Alanları

Paleontoloji; dünya üzerindeki, yüz binlerce yıl önceki hayatı inceleyen fosil bilimidir. Dünya üzerindeki devir değişimleri, değişik jeolojik zamanlarda yaşayan canlıların toprak altında kalmalarına sebep olmuştur. Bu canlılar, zamanla fosil haline gelmişlerdir. İşte paleontoloji, bu fosilleri inceleyerek onların yaşadıkları devirleri ve o devrin özelliklerini ortaya çıkarır. Paleontoloji ile uğraşan bilim adamlarına da Paleontolog denir. Paleontologların çalışma alanlarına bakıldığında genel olarak toprak altını inceler. Biri bitkiler aleminin fosillerini inceleyen dalı ve biri de hayvanlar aleminin fosillerini inceleyen dalı olmak üzere iki alanda araştırma yapmaktadır. Devamı...


Tiyatronun Türleri ve Tiyatro TerimleriTiyatronun Türleri ve Tiyatro Terimleri

Tiyatro bir sahne sanatı olup bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Başka bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak ifade edilir. Tüm dünyada tiyatro gülen ve ağlayan iki maskeyle temsil edilir. Tiyatronun; trajedi, komedi, dram, opera, operet, müzikal, pandomim bale, revü, skeç gibi türleri bulunmaktadır. Devamı...


Derisi Dikenliler (Echinodermata) Hakkında BilgiDerisi Dikenliler (Echinodermata) Hakkında Bilgi

Echinodermata, derisi dikenliler olarak bilinir. Bunlar su hayvanlarının bir koludur ve okyanusun tüm derinliklerinde bulunan omurgasız hayvanlar şubesidir. Sürünerek hareket ederler. Vücutlarının alt kısmında tüp ayak denilen yapılar bulunur. Vakum etkisiyle yüzeye yapşıp vücutlarını çekerek hareket ederler. Aynı zamanda tüp ayaklar beslenme ve boşaltımda görevlidir. Tamamı denizlerde dağılım göstermektedir. Devamı...


Orta Asya Türk Tarihinde İlk ve EnlerOrta Asya Türk Tarihinde İlk ve Enler

Türk tarihi hakkında bilgiler: Türk kelimesi ilk defa 5. yüzyıl Pers kaynaklarında 6. yüzyılda ise Bizans kaynaklarında geçmektedir. Türkiye kelimesi coğrafi bir terim olarak ilk defa Orta Asya için 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında geçmektedir. İlk atlı göçebe kültüre sahip olanlar Sakalardır. Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman dır. Düzenli ordu ilk defa Mete han tarafından kurulmuştur. Türk Tarihinde ilkler ve enler için yazının devamını inceleyiniz. Devamı...


Örnek Bir Araştırma ÖnerisiÖrnek Bir Araştırma Önerisi

Bir Araştırma Önerisi nasıl hazırlanır? Araştırma önerisi hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Araştırmanın problemi ortaya konur, araştırılacak değişkenler tanımlanır, araştırma problemine ilişkin kuramlar betimlenir ve araştırılacak konu ile ilgili daha önce yapılmış olan araştırmaların özeti bu alt bölümde tartışılır. Problem cümlesi, bu alt-bölümün en son cümlesi olmalıdır. Giriş bölümünün yaklaşık 5-6 sayfadan oluşması beklenir. Örnek bir Araştırma Önerisini incelemek için yazının devamını inceleyiniz. Devamı...


İthalat ve İhracat Kavramları Hakkında Bilgiİthalat ve İhracat Kavramları Hakkında Bilgi

Yabancı bir ülkeden mal ve hizmet alınması işlemine ithalat denir. İthalat kısaca dış alım demektir. İthalat, ihracatın tam tersi bir işlemdir. Döviz transferi yapılıp yapılmamasına göre ithalat bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki türlüdür. Bedelli ithalat; ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalatı, bedelsiz ithalat ise; ithal edilen malların bedellerinin yurt dışında kazanılan dövizlerle karşılanarak yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalatı ifade etmektedir. Devamı...


Ana - Ara, Soğuk ve Sıcak RenklerAna - Ara, Soğuk ve Sıcak Renkler

Ana renkler doğada 3 ana renk vardır. Bunlar kırmızı, sarı ve mavi renktir. Doğadaki diğer renkler bu üç ana rengin farklı karışım ve tonları ile elde edilir. Siyah ve beyaz rengin oluşumu ise daha farklıdır. Güneş ışınlarını yansıtmadan tamamen emen cisimler, gerçek anlamda bir renk olmayan siyah olarak görülürler. Güneş ışınlarını tamamen yansıtan cisimlerin rengi ise beyazdır. Ara renkler ise iki ana rengin karışımıyla ortaya çıkan ara renk, karışıma katılmayan ana rengin tamamlayıcısı olur. Soğuk renkler bize soğukluğu ve serinliği hatırlatan renklerdir. Mavi, mor ve mavi ile yeşil tonu taşıyan renkler üzerimizde bir serinlik ve sakinlik hissi yarattıklarından bunlara “Soğuk renkler” denilmektedir. Devamı...


Cebir Bilimine Katkı Sağlayan Bilim AdamlarıCebir Bilimine Katkı Sağlayan Bilim Adamları

Cebir kelimesinin kökeni Harizmi tarafından yazılmış arapça kitaptan gelmektedir. Kitabın isminin anlamı zorla yani cebirle bir hesabın yapılması bilimi olarak çevrilebilir. Cebir ilk olarak Babilliler tarafından matematiksel prorblemleri çözmek amaçlı kullanılmıştır. Matematikte şu an lineer denklemler veya orta dereceli lineer denklemler kullanarak çözülen problemlerin temellerini Babiller cebiri geliştirerek bulmuşlardır. Eski dönemlede yaşamış olan çoğu Mısırlı, Çinli ve Yunan matematikçiler porblem çözümlerinde geomteri kökenli çözüm yollarını tercih ediyorlardı. Peki Cebir bilimine katkı sağlayan bilim adamları kimlerdir? Devamı...


İnsanlığa Katkı Sağlayan Müslüman Bilim Adamlarıİnsanlığa Katkı Sağlayan Müslüman Bilim Adamları

Bilim dünyasına katkılarıyla adlarından söz ettiren müslüman bilim adamları kimlerdir? İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl; Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden alim Razi; Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin; Cüzzamı bulan alim İbni Cessar; Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip; Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesim... Bu bilim adamları yaptıklarıyla bilim dünyasına ışık tutmuşlardır. Bilim dünyasına katkıda bulunan diğer müslüman ilim adamları şunlardır: Devamı...


Hz İsanın (AS) HayatıHz İsanın (AS) Hayatı

İsa aleyhisselam, Hazret-i Meryem'in oğludur. Onun doğuşu büyük bir mucize olmuştur. Yahudiler bunu anlayamadılar. Kötü zanna düşerek Hazret-i Meryem'i cezalandırmak istediler. Fakat Hazret-i İsa daha beşikte yatan bir çocuk iken, Yüce Allah'ın kudreti ile konuşmaya başladı: "Ben Allah'ın kuluyum, bana kitab verdi, bana peygamberlik verdi. Beni, her nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı," dedi. Bu mucizeyi gören Yahudiler, Hazret-i Meryem'i cezalandırmaktan el çektiler. Rivayete göre Hazret-i isa, Beyt-i Makdis'e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan "Beyt-i Lahm" köyünde aralık ayının yirmi dördüne raslayan çarşamba gecesi doğmuştur. Devamı...


Hz Muhammedin (SAV) Hayatı ve İslamiyetin DoğuşuHz Muhammedin (SAV) Hayatı ve İslamiyetin Doğuşu

Hz. Muhammed Miladi 570 yılında, Rebiülevvel ayının 17. gününde Mekke şehrinde dünyaya gelmişlerdir. Babası, Hz. Abdullah daha Hz. Muhammed dünyaya gelmeden, 25 yaşlarında vefat etmiştir. Annesi, Hz. Amine'yi ise 6 yaşında iken kaybetmiştir. Küçük yaşta babasını ve annesini kaybeden Hz. Muhammed'i, dedesi Abdülmuttalib himayesine aldı ve o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını kendisine verdi. O da bir yıl sonra vefat edince, Hz. Muhammed'i amcalarından, Hz. Ali'nin babası Hz. Ebu Talib yanına alıp büyütmüştür. Hz. Muhammed Mekke'nin en büyük ailesi olan Haşimilerdendi. Peygamberler, Peygamber olarak dünyaya gelirler ve o vazife için yaratılmışlardır. Peygamberlik gibi ağır bir emaneti yüklenmek için bir hazırlık devresi geçirirler, sonunda ilahi vahye mazhar olurlar ve insanlara ilahi emirleri tebliğe başlarlar. Devamı...


Metal, Ametal, Yarı Metallerin Özellikleri ve Kullanım AlanlarıMetal, Ametal, Yarı Metallerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Metal, Ametal ve Yarı Metaller günlük yaşamımızda çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin metallerden aliminyum(Al) hafiftir ve bu nedenle havacılık endüstrisinde kullanılmaya uygundur. Bazıları ise örneğin sıhhi tesisatta kullanılan krom(Cr) krozyona yani yenime karşı dirençlidir. Aliminyum(Al) demir(Fe), kalsiyum(Ca), sodyum(Na), potasyum(K) ve magnezyum yer kabuğunda bol bulunan metallerdir. Periyodik cetvelin gruplarında bulunan elmentler metal ve ametal biçiminde sınıflandırılır. Devamı...


Organik Kimya Ders NotlarıOrganik Kimya Ders Notları

Karbon bileşiklerinin kimyası. Organik kimyanın gelişmesi 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Fen bilimlerinin başlangıcı ile organik kimyanın tam tariflenmesi arasında uzun bir zaman vardır. Organik kimya, kimyanın bir kolu olarak ayrılıp gelişme göstermeye başladığı zaman, birçok organik bileşik uzun yıllardan beri bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Eski belgelerde organik bileşik olan alkolün ve üzüm sirkesi olarak bilinen asetik asidin özellikleri hakkında sayısız bilgiler bulunmaktadır. Mesela, indigo, alizarin gibi tabii boyar maddeler Mısırlılar tarafından bilinmekteydi. Bundan başka bugün bir alkaloit olarak bilinen baldıran zehiri ve etkisi çok eski tarihlerden beri bilinmektedirorganik kimya Yazının devamında Organik Kimya Ders Notlarını bulabilirsiniz. Devamı...


Sınav Kazandıracak Tarih Dersi NotlarıSınav Kazandıracak Tarih Dersi Notları

Bir meslek sahibi olmak, düzgün bir hayat yaşayabilmek herkesin hayali. Ancak bu hayale ulaşmak artık günümüzde hiç de kolay değil. Memurluk çok kalifiye bir meslek olmasa da günümüzde çoğu insanın tercih ettiği alanlardan. Çünkü bir devlet memurunun özel sektördeki gibi sıkıntıları olmaz, maaşı aksamaz... Peki devlet memuru nasıl olunur? Öncelikle KPSS denilen bir sınava girmeniz gerekmektedir. Bu sınavın olmazsa olmazlarından tarih bölümündeki bazı önemli noktaları ve sınav konu bilgilerini yazının devamında bulabilirsiniz. İşte size sınav kazandıracak Tarih Dersi Notları! Devamı...


Günlük Plan ve Günlük Ders Planı ÖrneğiGünlük Plan ve Günlük Ders Planı Örneği

Günlük Plan; ünite planından faydalanarak öğretmen tarafından hazırlanan, bir veya birkaç ders saatinde işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç ve gereçlerini içine alan ve önceden ilgili öğretmenlerce hazırlanan bir günde yapılacak faaliyetlerin gösterildiği plandır. İyi bir günlük planda; derslerin nerede ve ne kadar bir sürede işleneceği; konu amacına ulaşmada nasıl bir yol izleneceği ve kullanılacak araç-gereçleri; konuyla ilgili örnekleri; önceki öğrenmelerle yeni öğrenilecek konunun nasıl bağlanacağı gibi hususların bulunması gereklidir. Yazının devamında günlük ders planı örneğini bulabilirsiniz. Devamı...


Kan Dondurucu Korkunç HikayelerKan Dondurucu Korkunç Hikayeler

Korku, beynin yarattığı bir illüzyondur. Bütün davranışların temeli, beynin çalışma prensiplerine dayanır. Korkunun da bir prensibi vardır. Eğer bunu davranışlarımızda gözlemleme alışkanlığına kavuşturursak, sahip olduğumuz veya olacağımız her türlü korku ve kaygının da üstesinden gelmiş oluruz. Bu alışkanlığa “farkındalık” da denir. Farkındalık, benim tabirimle duyguları kontrol etme gücüdür. Ancak bazen korku bizi ele geçirir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir köpek, gece karanlıkta kalmak veya ıssız bir yerden geçmek zorunda kalmak. Bu durumlarda korkuyu iliklerimizde hissedebiliriz. Bazen de başkalarının anlattığı ürkütücü olaylar ve hikayeler bizi dondurur. İşte kulaktan kulağa anlatılan bazı Korku Hikayeleri! Devamı..


Atatürkün Matematik Alanındaki ÇalışmalarıAtatürkün Matematik Alanındaki Çalışmaları

Atatürk, 1893 yılında çocukluk çağında, orta öğrenimi döneminde matematik dersindeki büyük başarısı sonucu dersin öğretmeni onun adına "Kemal" ismini eklemiştir. Atatürkün askeri dehasının yanında hayatı boyunca matematik ilgisini çekmiştir. Bu matematik merakı ve bu alanda yaptığı çalışmalar sonucunda 1937 yılında bir kitap yayınlamıştır. Bu 44 sayfalık yapıttaki boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarp, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimler Atatürk tarafından türetilmiştir. Devamı...


Kalite Kontrol Ders NotlarıKalite Kontrol Ders Notları

Ekonomide Standart, belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koymak ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon için bütün ilgili kurumların karşılıklı işbirliği gerekmektedir. Standart çalışmaları sonucu ortaya çıkan belge , doküman ve eserlere de standart denilmektedir. Standartlar bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonucudur. Ülkemizde standart çalışmalarını TSE yapmaktadır. TSE 1954 yılında tüzel kişiliğe sahip özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bakanlığa bağlı bir kamu kuruluşudur. Yazının devamında Kalite Kontrol ve Kalite Güvence ve Standartları Ders Notlarını bulabilirsiniz. Devamı...


Haritalarda Uzunluk - Ölçek Hesaplama ve Örnek SorularHaritalarda Uzunluk - Ölçek Hesaplama ve Örnek Sorular
Yeryüzü şekillerinin birebir haritasını çizmek mümkün değildir. Bu nedenle haritadaki gerçek uzunluklar belli bir ölçek dahilinde küçültülerek haritaya aktarılır. Haritadaki bu küçültme oranına ölçek denir. Ölçek iki şekilde ifade edilir. bunlar; Kesir Ölçek ve Çizgi Ölçektir. Kesir Ölçek; Küçültme oranının kesirli sayılarla ifade edildiği ölçek türüdür. Pay her zaman 1’dir. Örneğin;1/100.000, 1/250.000, 1/1.000.000 gibi... Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman santimetre(cm) cinsindedir. Pay ile paydanın birimleri her zaman birbirine eşittir. Haritalarda küçültme oranı aksi belirtilmemişse santimdir.  Devamı...

Dışarıda Oynanan Çocuk OyunlarıDışarıda Oynanan Çocuk Oyunları

Dışarıda oynanan oyunlar; hem açık havada oynanması, hem bedensel ve zihinsel açıdan bireyleri geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Bilgisayarların hayatımızın içine girmesiyle artık günümüzde çocuklar da boş vakitlerinin çoğunu bilgisayar başında geçirmeye başladılar. Arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları eğitici ve geliştirici oyunlar yerine bilgisayardaki oyunları tercih etmeye başladılar. Peki okullarda tenefüslerde ve beden eğitimi derslerinde çocuklara oynatılabilecek açık hava oyunları neler olabilir? Devamı...


Türkiyedeki Flora BölgeleriTürkiyedeki Flora Bölgeleri

Türkiye dünyanın en zengin floristik merkezlerinden biri olarak bilinmektedir. 1960’larda 3000 – 5000 arasında tahmin olunan flora sayımız, günümüzde 9.500 – 10.000’lere ulaşmıştır. Öte yandan, ülkemizin floristik yapısı son derece karmaşık bir yapı göstermektedir. Bu karmaşıklık, ülkemizin coğrafi konumu ile ilişkili olup, birkaç botaniksel bölgenin bir birleşim yerinde bulunmasından, ayrıca topografik yapısının ve iklim özelliklerinin çok farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Davis, Harper & Hedge  ve Zohary Türkiye’yi üç büyük floristik bölgeye ayırmışlardır. Bunlar Euro – Siberian (Avrupa – Sibirya), Mediterranean (Akdeniz) ve Irno – Turanian (İran – Turan) bölgelerdir. Devamı...


Ayakkabı Çeşitleri ve Ayakkabının TarihçesiAyakkabı Çeşitleri ve Ayakkabının Tarihçesi

Ayakkabı, genelde taban adı verilen alt parça ile saya adındaki üst parçadan oluşur. Ayakkabının yer ile temasından dolayı yıprandığı için taban daha kalın bir malzemeden yapılır. Ayağı saran saya ise deri, kumaş gibi ince bir malzemeden yapılır. Ayakkabının tarihi kıyafetlerin tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda insanlar, tabanı deriden veya tahtadan sandallar giyerdi. Bu tür sandallara Antik Mısır'da rastlanmaktadır. Eski Yunanlıların avlanırken çizme giydikleri bilinmektedir. Ayrıca hamama da bir tür ayakkabıyla girdikleri bilinmektedir. Girit'te Minos uygarlığı ve Roma dönemlerinde bu tür ayakkabı ve çizmeler kullanılmıştır. Ayakkabılar model olarak çağlar boyunca çeşitlilik göstermiştir. Bunun nedeni ise ayakkabıların tropikal iklimden soğuk iklime kadar değişen farklı coğrafyalara ve modaya uygun yapılmasıdır. Devamı...


Doğal ve Yapay ÇevreDoğal ve Yapay Çevre

İnsanın içinde yaşadığı, varlığını ve özelliklerini fiziksel olarak algıladığı ortama fiziksel çevre denir . Fiziksel çevre de doğal çevre ve yapay çevre olarak ikiye ayrılır. Yapay Çevre; İnsanların var oldukları andan itibaren bir doğal çevre içinde yaşarlar. Bu yaşadıkları doğal çevreyi, amaçları doğrultusunda değiştirerek kendilerine bir yapay çevre oluştururlar. İnsanların, günlük yaşamlarını sürdürdükleri ev, işyeri, taşıt araçları, kamuya açık sinema, tiyatro ve fabrika gibi yerler yapay çevreyi meydana getirir. Doğal Çevre; İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca yakın ilişki içinde olduğu ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Doğal çevrenin bir diğer adı Ekosistemdir. Doğal ve Yapay Çevre arasındaki farklar ve benzerlikler şunlardır. Devamı...


Elektronik Devre Elemanları SembolleriElektronik Devre Elemanları Sembolleri

Elektronikle uğraşan kişilerin çalışmalarında başarılı olabilmeleri için  öncelikle bilmesi gereken en önemli konu devrelerde kullanılan elemanlar ve görevleridir. Elektronik Devre Elemanları Pasif Devre Elemanları ve Aktif Devre Elemanları olarak ikiye ayrılır. Pasif Devre Elemanları: Dirençler, Kondansatörler ve Bobinlerdir. Aktif Devre Elemanları: Diyotlar, Transistörler ve Entegre Devrelerdir. Elektronikte kullanılan devre elemanlarının projelerde ve devre şemalarında  herkes tarafından anlaşılabilmesi için "sembollerle" gösterim yapılır. En çok kullandığımız bazı elektronik devre elemanların sembolleri şunlardır. Devamı...


Kuyucaklı Yusuf Özeti ve Eser İncelemesiKuyucaklı Yusuf Özeti ve Eser İncelemesi

Kuyucaklı Yusuf eserinin özeti; Bir gece Kuyucak köyünü eşkiyalar basar ve evleri yağma ederek herkesi öldürüp giderler. Bu arada küçük Yusuf’un da annesiyle babası öldürülmüştür. Yusuf öksüz ve kimsesiz kalmıştır. Kaymakam Selahaddin Bey iyi bir insandır ve acıyarak onu yanına alır. Ancak kaymakamın karısı Şahinde Hanım rahatına düşkündür ve çocuğu istemez. Kocasıyla tartışsa da kaymakamın kararını değiştiremez. Yusuf eve yerleşir. Kuyucaklı Yusuf eserinin hem kısa ve hem de ayrıntılı özetini bu yazının devamında bulabilirsiniz. Devamı...


Biyoloji ve Alt Bilim DallarıBiyoloji ve Alt Bilim Dalları

Biyoloji; canlı bilimic olarak tanımlanır ve işlev olarak da canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyologlar, tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Biyoloji birçok alt bilim dalına ayrılmıştır. Bunlar: Botanik, Zooloji, Anatomi, Embriyoloji, Sitoloji, Histoloji, Genetik, Fizyolojievolusyon, Ekoloji, Taksonomi, Biyocoğrafya, Biyokimyabiyofizik, Moleküler Biyoloji, Paleontoloji, Entomoloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Limnoloji, İhtiyoloji, Parazitoloji, Ornitoloji, Konkoloji... Devamı...


Ud ve Kanun Müzik Aletleri Hakkında BilgilerUd ve Kanun Müzik Aletleri Hakkında Bilgiler

Ud akordu diğer müzik aletlerinde olduğu gibi iki şekilde yapılır. Akort düdüğü ile yapılan orijinal akort ve Kafadan bir sese çekilerek yapılan kafa akordu. Kanunu akort ederken, perde mandalları naturel olmalıdır. Yani diyez mandalların hepsi inik (yatık), bemol mandalların hepsi, yukarıya kalkık olmalıdır. Bunu Mandalların ortasında boşluk (mandalsız kısım) vardır. Bu boşluğun sol tarafındaki mandallar bemol mandallarıdır. Sağ taraftakiler diyez mandallarıdır. Kanun yapısını incelersek; Kanunun en ince üst perdesi (teli), kanun'un büyüklüğüne göre değişir. 24 perdeli kanunlarda FA, 25 perdeli kanunlarda SOL, 26 perdeli kanunlarda LA dır. Devamı...


Kimya Dersi NotlarıKimya Dersi Notları

9. Sınıf Kimya konuları; Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimler, Maddenin Halleri ve Bileşikler olarak ayrılmaktadır. Bu kimya ders konuları ile atomun yapısı, periyodik tablo, kimyasal türler arasında meydana gelen etkileşimler, maddelerin geçirdikleri hal değişimleri ve bileşikler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabileceksiniz. Kimya Dersi Notları için yazının devamını inceleyiniz. Devamı...


Eleştiri Türünde Yazı ÖrnekleriEleştiri Türünde Yazı Örnekleri

Bir kişiyi, eseri veya konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa yazılara eleştiri adı verilir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme, yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir. Yazar; objektif olmalı, eseri dikkatle inceleyebilmeli, yorumlayabilmeli, geniş açılarla geniş bir bilgiyle ve hassasiyetle eseri degerlendirme kabiliyetine sahip olmalıdır. Eleştiri türüne örnekleri yazının devamında inceleyebilirsiniz. Devamı...


Einstein İngilizce ve Türkçe HayatıEinstein İngilizce ve Türkçe Hayatı

Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile devrim yaratmıştır. Einstein, hayatı boyunca 300’den fazla bilimsel makale yayınlamıştır. Ayrıca 150’den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Başarıları ve eserleri nedeniyle Einstein sözcüğü, “dahi” ile eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Einstein'ın İngilizce ve Türkçe hayatı için yazının devamını inceleyiniz. Devamı...


Psikoloji Dersi NotlarıPsikoloji Dersi Notları

Psikoloji davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak çalışılmasıdır. İlk psikoloji Laboratuarı, 1879 da Almanya’da Leipzing Üniversitesinde Wilhelm WUNT tarafından açılmıştır. Psikolojik çalışmalar böylece başlamıştır. Daha öncede psikolojik araştırmalar yapılıyordu ama modern anlamda bir labaratuvar Wunt tarafından açıldı ve psikolojiyi bilimsel bir disiplin olarak tanımladığı o zamana kadarki yapılan araştırmalarıda kapsayan ilk ders kitabını yazmıştır. Psikolojik yaklaşımlar; yapısalcı yaklaşım, işlevselci yaklaşım, gestaltçı yaklaşım, davranışcı yaklaşım, psikodinamik yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve insancıl yaklaşım olarak ayrılmaktadır. Psikoloji Ders Notlarına yazının devamında ulaşabilirsiniz. Devamı...


Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Araştırma BasamaklarıBilimsel Araştırma ve Bilimsel Araştırma Basamakları

Bilimsel araştırma istenilen bilgiye ulaşabilmek için, sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Bazı bilimsel araştırmalar, teori üretmeyi veya varolan kuramları sınamayı amaçlarlar. Teori, yani kuram, bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür. Örneğin, öğrenme olgusunu açıklayan kuramlar arasında bilişsel öğrenme kuramını ve davranışsal öğrenme kuramını sayabiliriz. Kuram üretmeyi ve sınamayı hedefleyen bilimsel araştırmalara, temel araştırma adı verilmektedir. Yukarıda örnek olarak verilen kuramlardan davranışsal öğrenme kuramındaki "ödüllendirme" ilkesi'ni sorgulayan bir araştırma, temel araştırma özelliği göstermektedir. Devamı...


19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Durumu19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Durumu

Osmanlı İmparatorluğu 19. Yüzyılın başlarında gerek toprak ve gerekse nüfus bakımından dünyanın en büyük devletlerinden birisiydi. Ancak kurum ve kuruluşları bu büyüklüğü taşıyacak güçten yoksun olduğu için yavaş yavaş sorunlar ortaya çıkmaya başladı. 18. yüzyıldan itibaren diğer ülkelerin ekonomide, siyasette, savaş tekniklerinde gerçekleştirdikleri gelişme, 19. yy'da hızlı bir şekilde devam etti. İmparatorluk ise hızla toprak kaybediyordu. Mısır, Yunanistan, Sırbistan, Eflak, Boğdan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs birer birer Osmanlının elinden çıktı. Bu kayıplara rağmen sınırlar oldukça genişti. Osmanlı bünyesindeki idari kurum ve kuruluşlar ülke yönetiminde çok sık sorunlarla karşılaşmaktaydılar. Devamı...


İktisat Konusu Ders Notlarıİktisat Konusu Ders Notları

İktisat ve Ekonomi kavramları günümüzde her kesimin sıkça kullandığı, anlamını tam bilmese bile öneminin farkında olduğu kelimelerdir. İktisat ve ekonomi aynı anlamda kullanılan özdeş kavramlar olup; İktisat = Ekonomi, Mikro İktisat = Mikro Ekonomi, Türkiye İktisadı = Türkiye Ekonomisi gibi örnekler verilebilir. İktisat bir sosyal bilim yani toplum bilimidir. Dolayısıyla inceleme merkezine insanı yerleştirir. İktisat bilimi insanların sadece ekonomik ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Elbette bu incelemesini yaparken diğer bilimlerden de yararlanmaktadır. İktisat alanında ayrıntılı ders notlarını inceleyebilirsiniz. Devamı...


Kendinizi ve Ailenizi İngilizce Olarak TanıtmaKendinizi ve Ailenizi İngilizce Olarak Tanıtma

İngilizce öğreniminde writing adı verilen çalışmalar oldukça önem taşımaktadırlar. Çünkü kişinin kendi yorumuyla cümle kurabilme ve aklındakileri ifade edebilme yeteneği bu yazı etkinlikleriyle gelişebilir. Writing adı verilen ingilizce yazı yazma etkinliklerinde öncelikle bir konu verilir ve bu konu üzerinde düşünerek yazı yazılması istenir. Türkçe derslerindeki kompozisyonlara benzeyen bu etkinliklerde de giriş gelişme sonuç bölümleri vardır ancak; kompozisyonlara göre daha kısadırlar. Writingler belirli konular üzerine yazılır. Örneğin kendinizi ve ailenizi ingilizce olarak tanıtma konulu bir yazı etkinliği verildiğinde neler yapabilir, nasıl yazabilirsiniz. İşte İngilizce olarak Kendinizi ve Ailenizi Tanıtma konulu writing etkinliği. Devamı...


Deyimlerden Örnekler ve AnlamlarıDeyimlerden Örnekler ve Anlamları

Çoğunlukla gerçek anlamının dışında bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz veya sözcük gruplarına deyim adı verilir. Deyimlerin özelliklerine bakarsak: Kalıplaşmış söz Öbekleridir. Cümle halinde olanları da vardır. Kalıplaşmış sözler olduğundan sözcükle­rinin yerleri değiştirilemez, onların yerine "eş anlamlı sözcükler" konulamaz. Genellikle gerçek an­lamlı olan deyimler de vardır. Mastarla biten deyimler cümlede çekimli duruma gelebilir. Deyim kavramını daha iyi anlayabilmek için, bazı deyimlerden örnekler vererek ne anlama geldiklerini inceleyelim. Devamı...


İslamda Kardeşlik ve Kardeşlikle İlgili Hadislerİslamda Kardeşlik ve Kardeşlikle İlgili Hadisler

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter. Dinimizde tüm müslümanların birbiriyle yardımlaşması ve birbirlerine destek olmaları emredilmiştir. Ancak o zaman hem bu dünyada hem ahiret hayatında huzura erebiliriz. Devamı...


Jeotermal Kaynak, Kaplıca ve Ilıca HakkındaJeotermal Kaynak, Kaplıca ve Ilıca Hakkında

Jeotermal yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Kaplıca: Mineralize termal suların ve bunlara ait çamurların, banyo, içme, solunum yolu ile kullanılması, ayrıca iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, mekanoterapi, beden eğitimi, masaj, psikoterapi, diyet vb. yan tedavilerle birleştirilmesi ile oluşturulan kür uygulamalarının uzman hekim denetiminde yapıldığı sağlık tesislerine kaplıca denilmektedir. Ilıca: Madensuyunun yer yüzüne çıktığı kaynağa kaynarca, madensularından yararlanmak üzere kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere de genel olarak ılıca denmektedir. Kaplıca da denilebilmektedir. Devamı...

 


Alevilik HakkındaAlevilik Hakkında

Alevilik, Türkiyede Sünnilikten sonra en fazla mensubu olan ikinci İslami inanıştır. Sünnilikteki Allah-Muhammed tamamlamasından farklı olarak, alevilikte Allah-Muhammed-Ali ile tamamlanan ve Ehl-i Beyt, Oniki İmamları esas alan bir inançtır. Alevilik içinde çeşitli tarikatlar bulunur. Bunlardan en tanınmışı Anadolu kaynaklı olan Bektaşiliktir. Bektaşilik Alevilik içinde bir tarikat olması nedeniyle Aleviliğin bütününü tanımlamaz. Devamı...


Topuklu Ayakkabı Zararları ve Giyenlere TavsiyelerTopuklu Ayakkabı Zararları ve Giyenlere Tavsiyeler

Topluklu ayakkabı günümüzde birçok bayan tarafından kullanılmakta ve çok da sevilmektedir. Ancak hoş bir görünüm sağlaması ve boyu da uzun göstermesi gibi avantajlarının yanında; bu ayakkabıların ayaklara ve dolayısıyla vücuda bazı zararları vardır. Topuklu ayakkabılar alımlı ve şık bir görünüm sağladığı için bayanlar tarafından çok sık tercih edilmektedir. Ancak sağladığı bu hoş görünüme kanıp da çok yüksek topuklu ayakkabılar tercih edilmemelidir. Aslında ayak sağlığını olumsuz etkilediği için bu tip ayakkabılar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Devamı...


Bayramlarımızın Toplumumuz İçin ÖnemiBayramlarımızın Toplumumuz İçin Önemi

Bayramlar, Türk milletinin hayatındaki özel ve önemli günlerdendir. Bayramlar, soysal dayanışma, karşılıklı sevgi ve hoş görü ile saygının tesis edildiği özel günlerdir. Her yıl tekrarlanmakta olan ve ömrü yetenlerin şahit olduğu bu bayramlarda, kendine has çeşitli programlarla kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir. Bayram namazı kılmak, kurban kesmek ve kurban etlerini paylaştırmak, akraba, komşu ve hasta ziyaretleri yapmak bunlardan bazılarıdır. Memleketlere yapılan heyecanlı yoluculuklar ve bayram ziyaretleri ile şenlenen evler, toplu mekanlarda bir araya gelerek yapılan bayramlaşmalar ve bayrama özel yapılan tatlı ve kurban etinden yapılan yemek ikramları, Kurban bayramının güzelliklerindendir. Devamı...


Maliye ve Maliye Teorisi Ders NotlarıMaliye ve Maliye Teorisi Ders Notları

Devlet faaliyetlerinin iktisadi, mali, sosyal etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kamu Maliyesi ise; Kamu gelirlerinin toplanması, giderlerin yapılması, açıkların finansmanı, devlet borç, varlık ve hükümlülüklerinin yönetimidir. Kamu Maliyesi kapsamında; Özel Ekonomi: Ferdi arz ve talebe dayalı olan ihtiyaçları yani özel faydaya yönelik hizmetleri sunan ekonomidir. Kamu Ekonomisi: Toplumsal ve sosyal fayda sunan kamu hizmetlerini konu edinen bir alt bilim dalıdır. 16. yy ortalarıyla 17. yy sonları arasında Batı Avrupada etkinlik kazanan bir ekonomik görüştür. Merkantalizmin doğuşunun temelinde ulusal devletin ortaya çıkması uluslar arası ticaretin gelişmesi ve ticaret sermayesinin güç kazanması bulunmaktadır. Devamı...


Öğütme Teknolojisi Hakkında Bilgi ve Ders NotlarıÖğütme Teknolojisi Hakkında Bilgi ve Ders Notları

Katı maddeleri az veya çok sayıda parçalama işlemidir. Ufalamanın mümkün olabilmesi için, dıştan tatbik edilecek bir kuvvetle katı cisimlerin parçalarını birbirine bağlı tutan iç kuvvetlerin yenilmesi gerekir. Tatbik edilecek kuvvet darbe, basınç veya kesme kuvveti şeklinde olabilir. Ufalamanın karakteristik tarafı, her bir tanenin ayrı ayrı değil de, müşterek ufalanmasıdır. Genel olarak madencilikte, cevherin ocakta patlatılmasından, değirmen içerisinde toz haline gelinceye kadar geçirdiği işlemlere ”ufalama” denilmektedir. Cevher hazırlamada ufalama için uygulanan işlemlere “Kırma” veya “Öğütme” deyimleri kullanılmaktadır. Ufalama işlemleri yalnız hammaddelerin hazırlanması bakımından değil, aynı zamanda kimya, kömür, çimento, seramik endüstrisi için de önem taşımaktadır. Devamı...


İklimlendirme ve Soğutma Ders Notlarıİklimlendirme ve Soğutma Ders Notları

İklimlendirme ve Soğutma Bölümü; Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemleri ile konfor amacına yönelik iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesapları ile gerektiğinde bakım ve onarım işlemlerini yapan teknik eleman yetiştiren bölümdür. İklimlendirme ve Soğutma hakkında ayrıntılı Ders Notlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Devamı...


Sınıf Yönetimi Konuları ve Ders NotlarıSınıf Yönetimi Konuları ve Ders Notları

Sınıf Yönetimi, öğrenmenin gerçekleşmesi için uygun ortamın sağlanması ve devam ettirilmesidir. Sınıf yönetiminin en temel işlevi, öğretme - öğrenme sürecinin daha etkili duruma gelmesini sağlamaktır. Sınıf Yönetimi yaklaşımları, Geleneksel ve Çağdaş yaklaşımlar olarak ayrılmaktadır. Geleneksel yaklaşımlar; önlemsel ve tepkisesl yaklaşımlar olarak ayrılır. Çağdaş yaklaşımlar ise; Gelişimsel ve Bütünsel yaklaşımlar olarak ayrılır. Devamı...


Lepistes Balıkları Hakkında BilgilerLepistes Balıkları Hakkında Bilgiler

Lepistesler, yumurtayla değil canlı doğurarak çoğalır. Lepistes yavrularının büyümesi ve gelişmesi kolaydır. Akvaryumlarda tek cins olarak beslenmesi tavsiye edilen bir balıktır. Ama isterseniz diğer canlı doğuran balıklarla birlikte beslenmesinde bir sakınca yoktur. Canlı doğuran balıkların bulunduğu akvaryumların bol bitkili olması, yeni doğacak yavruların hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Bunun aksi durumunda akvaryumdaki diğer balıklar yavruları yiyebilirler. Lepisteslerin akvaryumdaki dişi - erkek oranı bir erkeğe 3 dişi olacak şekilde olmalıdır. Dişi lepistesler, ortalama olarak ayda 10 ile 50 yavru arasında doğurabilmektedirler. Lepisteslerin beslenmeleri için yaprak yemi toz olarak verebilirsiniz. Ayrıca yavru lepisteslerin artemia larvaları ile beslenmeleri; hızlı gelişimleri ve vücut dirençlerinin güçlü olması açısından önemlidir. Devamı...


Don Kişot Hakkında ve Don Kişot Kitap ÖzetiDon Kişot Hakkında ve Don Kişot Kitap Özeti

Don Kişot, batı toplumunda unutulmaya başlayan şövalyeliği, alaylı bir şekilde eleştiren bir romandır. Roman, İspanyol Altın Çağından bir örnek olarak en akıcı edebi eserlerden biridir. Don Kişot yaşadıklarını hayalleriyle şekillendirir. Yani, yatıp kalktığı hanlar onun için birer şato, hancılar oraların hakimi yani derebeyi, oralardaki hizmetçiler ise prensestirler. Don Kişot şövalyeleri anlatan kitaplara takıntılıdır ve yazılan her şeyin doğru olduğunu sanmaktadır. Don Kişot Sancho Panza ve Rosinante ile birlikte şövalyelik günlerini tasarlarken, etrafındaki insanlar onun yavaş yavaş çıldırdığını düşünür. Dulcinea of El Toboso, Don Kişot'un hayalinde canlandırdığı ve onunla birlikte maceralar kurduğu sevgilisidir. Kitapta da sözü edildiği üzere Don Kişot, mazlumları korur ve de kötülere göz açtırmaz. Fakat her defasında yere yıkılır. Devamı...


Okul Öncesi Örnek Kavram OyunlarıOkul Öncesi Örnek Kavram Oyunları

Okul öncesi ve özel eğitim sınıflarında kavram öğretimi konusu önemli bir yer tutar. Çünkü bu sınıflarda öğrencilerin gelişim özellikleri nedeniyle anlatım yoluyla kavram öğretimi oldukça zordur. Bu nedenle başvurulacak en iyi yöntem oyunla öğretme yöntemidir. Bu sınıflarda yer alan çocuklara çeşitli oyun ve etkinliklerle beraber önemli kavramlar öğretilmektedir. Böylece eğlenceli bir şekilde, kalıcı ve etkili kavram öğretimi yapılabilmektedir. Peki sınıflarda Kavram Öğretimi nasıl yapılmaktadır? Okul Öncesi için Kavram Oyunları nelerdir? Devamı...


YDS için bilgiler - Örnek Sorular ve ÇözümleriYDS için bilgiler - Örnek Sorular ve Çözümleri

2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan KPSS ve TUS gibi diğer sınavlardaki yabancı dil bölümleri kaldırılıp tek bir sınav yapılmaya başlanmıştır. Bu yapılan tek Yabancı Dil Sınavı YDS olarak adlandırılmıştır. 2013 tarihinde gerçekleştirilen bu değişiklikten sonra, bazı konulardaki belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Peki YDS sınavında yapılan değişiklikler neler? Ayrıca bu yazıda YDS hakkında püf noktaları,örnek soru ve çöüzmlerini bulabilirsiniz. Devamı...


Allahın Zati ve Sübuti SıfatlarıAllahın Zati ve Sübuti Sıfatları

Allah'ın sıfatları zati ve sübuti olmak üzere ikiye ayrılır. Zati sıfatlar: Vücut, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Kıyam binefsihi, Muhalefetü’n- lil-havâdis'tir. Sübuti sıfatlar: Hayat, İlim, İrade, Kudret, Sem, Basar, Kelam, Tekvin'dir. Vücut; Varlık anlamına gelir. Kıdem; Ezeliyet, evveli olmama anlamına gelir. Beka; Ebediyet, ahiri olmama anlamına gelir. Vahdaniyet; Bir olma, şeriki bulunmama anlamına gelir. Kıyam binefsih;i Varlığının devamının zatından olması - başkasın yardımıyla olmaması demektir. Muhalefetü’n- lil-havâdis; Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi demektir. Subuti sıfatlardan Sem; İşitme anlamına gelir. Basar; Görme anlamına gelir. Tekvin ise Yaratma, var etme anlamına gelir. Devamı...


Şifalı Bitkilerin FaydalarıŞifalı Bitkilerin Faydaları

Çevremizde bizim yararlanmamız için hizmetimize sunulmuş bir sürü nimet bulunmaktadır. Biz ise çoğu zaman bu nimetlerin değerini bilememekteyiz. Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardan sebzeler, meyveler ve diğer bitkiler; bünyelerinde sayısız şifalar barındırmaktadırlar. Bazen sofralarımızda beğenmeyip burun kıvırdığımız sebzeler, bazen de bağ bahçelerde umursamadan ezdiğimiz bitkiler aslında şifa kaynağı olabilmektedir. Peki hangi bitki hangi hastalığa şifadır? Bitkilerin, sebzelerin ve meyvelerin ne gibi faydaları vardır? Devamı...


Haram ve HelalHaram ve Helal

Helal, Allah tarafından müsaade edilen, zararsız şeylerdir. Helalin özellikleri; güzel, faydalı ve temiz olmasıdır. Haram, Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış olan şeylerdir. Haramın özellikleri; çirkindir, faydasızdır, zarar verir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim'de: "Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar, de ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır." (Maida-4) Peygamber de şöyle buyuruyor: "Helal Allah’ın Kur’an'da helal kıldığı şey, haram ise, Allah’ın Kur’an'da haram kıldığı şeydir. Allah bir çok haramlar koymuştur, sakın onları çiğnemeyin, koyduğu sınırı aşmayın." Bizde inancımızın gereğini yerine getirerek Allah'ın koyduğu sınırları aşmamalı ve kendimize Allah'ın Elçisi Hz Muhammed'i (SAV) örnek almalıyız. Haram ve Helal kavramları için daha detaylı bilgi için devamı...


Kıskançlık, Dedikodu, İftira ve YalanKıskançlık, Dedikodu, İftira ve Yalan

Kıskançlık bir başkasının başarılarını, mutluluğunu çekememektir. Başkalarının başardıkları karşısında eziklik duyup onun kötülüğünü istemek ruhsal bir bozukluktur. Gıybet yani dedikodu ise bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde üzüleceği eksiklerini ve hatalarını arkasından konuşmaktır. Yalan, gerçeğin yerine doğru olmayan şeylerin söylenmesi veya olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermektir. Kıskançlık, dedikodu ve yalan dinimize göre çok kötü davranışlardır. Bu davranışları sergiyelen insanların hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayacakları bildirilmiştir. Devamı...


Essay Nedir? Nasıl Yazılır?Essay Nedir? Nasıl Yazılır?
Essay kelimesi Türkçe'de kompozisyon veya makale anlamına gelmektedir. Essay'ın en az dört paragraftan oluşur. İlk olarak introduction dediğimiz giriş paragrafı ile girilir; daha sonra body paragraf dediğimiz ikinci kısım takip eder. Bu paragraf en önemli bölümdür. Son olarak conclusion dediğimiz sonuç yani çıkış paragrafı bulunur. Bu yazıda ayrıca; yazılmış essay örneklerini de bulabilirsiniz. Devamı...

Sivas Kangal Köpeğinin ÖzellikleriSivas Kangal Köpeğinin Özellikleri

Kangal köpeği asil duruşuyla bile diğer köpeklerden hemen ayrılır. Kangal köpekleri Türkiyeden birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Kangal köpekleri zekidir, ön sezileri kuvvetlidir ve sahibine çok bağlıdırlar. Sahibi tarafından azarlandığında suçlu bir çocuk gibi başını eğer, sahiplerine mahsun mahsun bakarak affedilmeyi bekler. Hislerini sadece hal, hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları farklı havlamalarla da belli ederler. Kangal Çoban Köpekleri görevlerine çok sadık olup; dağda sürüden ayrılan veya geride kalan koyunun başında günlerce bekledikleri söylenmektedir. Devamı...


KPSS P3 Puanı ile Tercih Edilebilecek KadrolarKPSS P3 Puanı ile Tercih Edilebilecek Kadrolar

KPSS P3 Puanı hakkında bilmek istediklerinizi bu yazıdan öğrenebilirsiniz. KPSS P3 Puanıyla tercih edebileceğiniz kadrolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. KPSS P3 puanı, B Grubu tercihlerini yaparken göz önünde bulundurulması gereken puandır. Genel yetenek ve genel kültür sorularının çözümüyle elde ettiğiniz puan KPSS P3 puanıdır. O nedenle KPSS P3 puanı diğer puan türlerine göre daha yüksek çıkar. KPSS P3 puanı memur atamalarında, KPSS P10 öğretmen atamalarında kullanılan puan türüdür. Mühendis, hemşire, memur, tekniker, teknisyen, polis alımlarında KPSS P3 puanı esas alınır. POMEM Puan Hesaplaması Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesinin oluşumunda; KPSS P3 puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlik puanlarının toplamı esas alınacaktır. KPSS B Puanı ile atanabileceğiniz kadroları ikiye ayırabiliriz. Bunlar: 1- KPSS B P3 Puanı 2- KPSS B Bölüm Puanı. Devamı...


Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavı SorularıGüzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek Sınavı Soruları

Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı için yardımcı olabilecek sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Daha önce Anadolu Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültelerinde Yetenek Sınavlarında çıkmış soruları bu sayfada bulabilirsiniz. Devamı...


Güneş Enerjisi ile Tatlı Su EldesiGüneş Enerjisi ile Tatlı Su Eldesi

Su, insanın vazgeçilmez fizyolojik ihtiyaçlarından birisidir. İnsan vücudunun yaklaşık %90’ı sudur. İnsanın bir şey yemeden yaklaşık bir ay kadar yaşaması mümkün olmasına rağmen, su içmeden en fazla bir hafta yaşayacağı bilinmektedir. Dünya nüfusunun hızlı artışı ve toplumların endüstriyelleşmesi, su tüketimini sürekli arttırmaktadır. Önceleri yeterli olan temiz su kaynakları yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı yetersiz kalmaya başlamıştır. Bilhassa iklimi kurak ülkelerde su sıkıntısı daha büyük boyutlardadır. Kurak iklim kuşağında yer alan birçok ülkenin denizlerle irtibatları da vardır. Ancak tuzlu olan deniz suyunun içilmesi ve tarımsal amaçlarla kullanılması mümkün değildir. Tuzunun alınması halinde deniz suyu, içme ve tarımsal amaçlarda kullanılabilir. Yalnız içmede kullanılması bile içilebilir su bulma sıkıntısını ortadan kaldırabilir. Devamı...


Günümüzdeki Dünya Sorunları Nelerdir? - Hakkında BilgiGünümüzdeki Dünya Sorunları Nelerdir? - Hakkında Bilgi

Günümüz dünya sorunları aslında saymakla bitmez. Savaş ve vahşetin yerine barışın, huzurun, hüküm sürdüğü bir dünya herkesin hayalini kurduğu bir şeydir. Herkes barış içinde yaşanılan bir toplum arzuluyor Kimse savaş, felaket, hastalık, yoksulluk istemiyor. Ancak karşı karşıya olduğumuz onlarca sıkıntı ve sorun nedeniyle arzulanan güzel günler malesef gelememekte. Tüm insanlığı tehdit eden bu önemli dünya sorunlarından bazılar: Küresel Isınma, Çevre Kirliliği, Açlık ve Yoksulluk, Bulaşıcı Hastalıklar, Obezite, Terör, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Şiddet ve Taciz'dir. Peki bu sorunların altında hangi etmenler yatıyor ve bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Devamı...


Bakteriler Hakkında Bilgi ve Bakterilerin ÖzellikleriBakteriler Hakkında Bilgi ve Bakterilerin Özellikleri

Çok değişik ortamlarda yaşamlarını sürdürebilen bakteriler uygun olmayan koşullarda su kaybederek endospor oluşturur. Endospor bakterilerin kalıtım materyalinin nitelik ve niceliğini uygun olmayan çevre koşullarına karşı korur. Şartlar uygun hale gelince endospor kabuğu çatlar ve bakteri eski yaşamına geri döner. Bakteriler, Monera alemine ait canlılardır. Prokaryot hücreli olup monoploit (n) kromozomludurlar. DNA'ları çembersel şekildedir. Hücre zarı ve sitoplazmaları vardır. Devamı...


Üreteç ve Elektrik DevreleriÜreteç ve Elektrik Devreleri

Üreteçleri kısaca herhangi bir devrede devrenin uç noktaları arasında potansiyel fark yaratmak için kullanılabilen elemanlar olarak tanımlayabiliriz. Üreteç basit bir pil de olabilir, güçlü bir aküde yani devrenin ihtiyacına göre değişir. Diğer bir tanımla Üreteç, iki nokta arasında sürekli bir potansiyel fark meydana getirmek üzere bir takım enerjileri elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Örneğin kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren piller, hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren dinamo ve alternatör. Birim yükün devreyi tamamen dolanabilmesi için üretecin ürettiği enerjiye, o üretecin “elektro motor kuvveti (EMK)” denir. Devamı...


Yeraltı Enerji KaynaklarımızYeraltı Enerji Kaynaklarımız

Türkiye'nin yeraltı kaynakları, Enerji Hammaddeleri (kömür, bitümlü şeyl, petrol), Süstaşları, Türkiye'nin Özel Mineral ve Taşları, Metalik Madenler ve Endüstriyel Hammaddeler ve yer altı su kaynaklarıdır. Ülkemiz çesitli yeralti kaynaklarinin olusturdugu çok zengin servetlere sahip bulunmaktadir. Bu kaynaklarin basinda; petrol, bor, toryum, altin, krom gibi madenlerimiz gelmektedir. Yer kabuğunun ana yapısındaki ekonomik değer taşıyan mineral topluluklarına maden adı verilir. Çeşitli yer kabuğu hareketleri ve başkalaşma olayları sonucunda kayaçların yapısındaki minerallerin etkilenmesiyle cevher (filiz) adı verilen maden yatakları oluşur. Madenlerin taş ve toprakla karışık halde ilk olarak çıkarıldığı durumuna tuvönan cevher adı verilir. Kayaçların içindeki minerallerin bazıları ergitilerek ayrıştırıldığında çeşitli metalik madenler (demir, bakır, kurşun, vb.) elde edilir. Minerallerinin doğrudan maden olarak kullanıldığı metal olmayan madenler (mermer, fosfat, kükürt vb) de vardır. Bunların dışında yakılarak yararlanılabilen enerji kaynağı durumundaki madenler (kömür, petrol, vb.) yakıt maden olarak adlandırılır.
Ekonomik değeri olan mineral ve elementlere maden denir. Devamı...


Evde Müzik Aletleri YapımıEvde Müzik Aletleri Yapımı

Evde yapılabilecek müzik aletleri gitar, davul, marakas, saz ve ilginç sesler çıkarabilen farklı aletleri içermektedir. Bu müzik aletleri tamamen sizin hayal dünyanıza kalmıştır. Bu müzik altlerinin bazılarınının yapılışını resimli olarak anlatımını içeren yazıda sizler de kendi müzik aletlerinizi kendiniz yapabileceksiniz. Bu müzik aletlerini yaparken hangi araç-gereçlerden yararlanacaksınız? Mesela yoğurt kutusu, pekmez kutusu, kağıt ve plastik tabaklar, zımba, ip, tahta çubuklar ve karton kutular... bu müzik aletlerini yaparken çok işimize yarayacaktır. Peki çeşitli araç-gereçler kullanarak farklı sesler üretebilen basit bir müzik aleti nasıl yapılır? İşte, evde yapabileceğiniz basit müzik aletleri: Devamı...


Sıvılar ve ÖzellikleriSıvılar ve Özellikleri

Sıvı; Katı ile gaz arasındaki madde halidir. Sıvı maddeleri oluşturan tanecikler arasında çok az bir çekim kuvveti vardır. Sıvıların damlalar oluşturmasının sebebi, sıvıyı oluşturan tanecikler arasındaki bu çekim kuvvetidir. Maddenin sıvı hali belirli bir şekle sahip değildir. Yani sıvılar bulunduğu kabın şeklini alırlar. Buna rağmen belirli bir hacme sahiptirler. Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hâle geçer. Sıvı hâldeki moleküller birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri gazlara göre daha fazladır. Moleküllerin sıvı hâldeki hareketleri gaz hâldeki hareketlerine göre daha kısıtlıdır. Sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti gaz moleküllerine göre fazla olduğundan moleküller arası boşluklar gazlara göre daha azdır. Sıvılara basınç uygulandığında sıvı hacminde ölçülebilir bir değişiklik meydana gelmez. Gazlar sıkıştırılabilir akışkandır; ancak sıvılar ise hemen hemen hiç sıkıştırılamayan akışkanlardır. Devamı...


Barok SanatıBarok Sanatı

Barok, Sanatta bir anlatım biçimi olarak Avrupada yaygınlaşmıştır. Başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 14. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. Mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. Abartılı hareket duygusu ve net gözüken detayları ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir. Yoğun bir etki bırakan bu anlatım biçimi, kendi alanında fazla eser verildiğinden dolayı bir dönem adı olarak anılmaya başlanmıştır. 1699'da italya'da kilise etkisinde doğmuş ve tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Rönesans ve Maniyerizmi izleyen Barok sanat Roma’da doğmuş ve gelişmiş, 1580-1750 yıllarında İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Devamı...


Benjamin Franklinin Uçurtma Deneyi ve ElektrikBenjamin Franklinin Uçurtma Deneyi ve Elektrik

Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne vardı. Her ikisinde de elektrik eksikliği ya da fazlalığı bulunan cisimlerin birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. Fazlalığı artı elektrik, eksikliği ise eksi elektrik olarak adlandırdı. Devamı...


Lider ve YöneticiLider ve Yönetici

Lider ve Yönetici birbirine yakın gibi duran, hatta çoğunlukla birbirinin yerine kullanılabilen; aslında birbirlerinden oldukça farklı iki kavramdır. Bu kavramların belirgin olmayan çizgileri çoğunlukla  birbirlerinden rol çalarak daha karmaşık bir hale gelir. Lider vasıflı birini iyi bir yönetici olarak, veya yöneticilik vasfı belirgin olan birini lider olarak tanımlamak yanlışlığına sık bir şekilde düşülmektedir.  Aralarında görülemeyecek kadar ince çekilmiş çizgiden ya da net olmayan görüntüden bu iki kavram eş anlamlı sözcüklermiş gibi de görülebilmektedir. Devamı...


Paleontoloji - Paleontolojinin Yöntemleri ve PaleontologlarPaleontoloji - Paleontolojinin Yöntemleri ve Paleontologlar

Paleontoloji, yeryuvarının oluşumundan başlayan milyarlarca yıllık süreç içinde ilk canlılardan günümüze gelinceye kadar yeryüzünde yaşamış olan mikro, makro ve omurgalı organizmaları inceleyen, bunların gelişimlerini ve birbirleriyle ilişkilerini araştıran bir jeoloji alt bilim dalıdır. Paleontolojinin temel konusunu öncelikle milyarlarca yıllık omurgasız ve omurgalı organizmaların tanımlanmaları, sınıflandırılmaları ile soy ağaçlarının ortaya konulması, evrimsel değişim ve dönüşüm olaylarının saptanması oluşturmaktadır. Devamı...


Metal - Ametal - Yarı Metal - SoygazlarMetal - Ametal - Yarı Metal - Soygazlar

Metal, Ametal, Yarı Metal ve Soygazlar günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kavramlara genellikle fen bilimleri dersinde periyodik cetvel konusundan aşinayız. Metal, ametal, yarı metal ve soygaz olan elementlerden çok çeşitli ve önemli alanlarda yararlanılmaktadır. Teknolojinin de gelişmesiyle bu elementlerin bazı önemli özellikleri açığa çıkarılmış ve farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Peki bunlar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Devamı...


Doğal Anıtlar ve Ülkemizdeki ÖrnekleriDoğal Anıtlar ve Ülkemizdeki Örnekleri

Doğal anıtlar, yer kabuğunun oluşum sürecinde ortaya çıkan peri bacaları, traverten, mağara, şelale, göl biçimindeki yeryüzü şekilleri ve özel korumaya alınmış ağaçlardır. Ülkemiz doğal anıtlar yönünden çok zengin bir ülkedir. Ülkemizde tanınan en önemli doğal anıtlar Pamukkale travertenleri ve Nevşehir’deki peri bacalarıdır. Doğal anıtlar çok uzun bir süreçte oluşurlar ve doğal anıtlar tüm insanlığa ait değerlerdir. Devamı...


Beden Dili Hakkında BilgiBeden Dili Hakkında Bilgi

Beden dili, ilk izlenim anında yani ilk 30 saniyede yaptığınız hareketlerin ve söylediğiniz sözlerin bütünüdür. Ne söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğiniz önemlidir. Basit bir jest, yüzlerce kelimeden daha çok şey ifade eder. Beden dili bilinçdışı motivasyonlarımızı açığa çıkarır. Bazı insanlar ne anlatırlarsa anlatsınlar ağızlarından çıkan tüm sözcükler keyifle dinlenir. Çünkü bu kişiler duygularını, düşüncelerini değişik ve renkli ses tonlarıyla zengin kelime dağarcıklarından oluşturdukları cümlelerle ifade ederlerken, söylediklerini uygun mimikler ve beden diliyle de desteklediklerinden, dinleyicileri etkilemeyi başarırlar. Devamı...


Mitoloji ve Toplumlardaki Mitolojik ÖğelerMitoloji ve Toplumlardaki Mitolojik Öğeler

Mitoloji bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür. Mitolojilerin içinde kutsal hikayeler ve merasimler bulunur. Zamanla bu kutsal vasıflar unutulur, böylece masallar ve efsaneler ortaya çıkar. Merasimlerin bir kısmı ise günümüze kadar devam etmiştir. Tiyatronun, dansın ve şarkıların ortaya çıkışında mitlerin rolü büyüktür. Kozmogoniyi anlatan mitlerden sonra menşe mitleri başlar, böylece varlık problemi ortaya çıkar ve felsefenin konusu oluşur. Türklerde felsefenin başlangıcını mitolojik dönemlere kadar çıkarmak mümkündür. Devamı...


23 Nisanla ilgili Şiirler, Yazılar ve Güzel Sözler23 Nisanla ilgili Şiirler, Yazılar ve Güzel Sözler

23 Nisan, küllerinden doğan bir ülkenin simgesidir. Kurtuluş savaşının en zor günlerinde açılan meclisimiz ile egemenlik halkın eline geçmiştir. 23 Nisan 1920 günü artık millet, kendi egemenliğini kazanmıştır. Bütün kararları meclis veriyor ve padişah devreden çıkarıyordu. Sonunda Milli Egemenlik ise padişahın elinden alınıp, milletimize verilmişti. Ulusal Egemenlik sözleri ise; ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurmasıdır. Atatürk bu günü çocuklara armağan etmiştir. Devamı...


TEOG Sınavı Hakkında BilgiTEOG Sınavı Hakkında Bilgi
TEOG Ortak Sınavı ilk gün oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden; ikinci gün oturumunda Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden olmak üzere 2 günde 6 sınav olacak şekilde yapılacaktır. Her ders için adaylar 20 soruluk  test sınavlarına tabi tutulacaklar. Sınavlar için adaylara 40 dakika süre  veriliyor. Her sınav arasında ise öğrencilerin dinlenmesi için 30 dakikalık süre verilecek. Devamı...

Kaldıraçlar Hakkında Bilgi ve SorularKaldıraçlar Hakkında Bilgi ve Sorular

Ağır eşyaları doğrudan kaldırmaya çalıştığımızda çok zorlanırız. Bu cisimleri bazı araç gereçlerle daha kolay bir şekilde kaldırabiliriz. Bu araç-gereçlerden biri kaldıraçlardır. Basit makinelerin en yaygın kullanılanlarından birisi kaldıraçlardır. Kapı kolundan el arabasına, tahterevalliden tenis raketine kadar birçok alet kaldıraç mantığıyla çalışmaktadır. Bir destek noktası etrafında dönebilen  sağlam yapılı çubuktan oluşan düzeneğe kaldıraç adı verilir. Devamı...


İnsan Irkı ve Yeryüzündeki Dağılımıİnsan Irkı ve Yeryüzündeki Dağılımı

Bugüne dek ırklar üzerine yapılan araştırmalar üç büyük sonuç verir. Birinci sonuç: Irklar arasında yalnız deri rengi, saç yapısı, yüz ifadeleri değil, düzinelerce fark olduğudur. Bu fark kemik biçiminden vücut kimyasına kadar değişir. İkinci sonuç: İnsanın evriminde başarılı oluşunun büyük genetik farklar göstermesine bağlı olduğudur. İlk atalarımız yeni bir çevreye göç ettiklerinde içlerinden hiç olmazsa bir bölümü farklı oluşları sayesinde o çevreye uyarak sağ kalabilmiştir. Üçüncü sonuç: Bir ırkı diğer ırklardan ayıracak kesin bulguların olmadığıdır. Örneğin deri rengi ırkları ayıramaz. Büyük Sahra’nın güneyindeki Afrikalılar ve onların dünyaya dağılmış torunları koyu kahve renklidir. Fakat Hindistan’da antropolojistlerce beyaz ırktan sayılan milyonlarca insanın rengi Amerikan zencilerinden bile daha koyudur. Diğer yandan Kuzey Afrika’da yaşayan birçok insan bir İspanyol, İtalyan veya Lübnanlıdan daha esmer değildir. Devamı...


Şimşek, Yıldırım ve Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur?Şimşek, Yıldırım ve Gök Gürültüsü Nasıl Oluşur?

Elektrik yüklü bir bulut ile diğer bir bulut arasındaki elektrik boşalmasına ‘şimşek’ denir. Şimşeklerin önceden tahmin edilmesi oldukça zordur. Bulut ve yeryüzü arasındaki elektrik boşalmalarına ‘yıldırım’ denir. Yıldırım, zikzaklı bir yol takip ederek kollar halinde aşağı doğru iner. Genellikle şiddetli bir yağmurla birlikte görülür. Şimşekte ve yıldırımda oldukça belirgin bir kıvılcım atlaması görülür ve gök gürültüsü işitilebilir. Gök gürültüsü ise elektriksel boşalma ile güneş yüzey sıcaklığının üç katına varan sıcaklık ile atmosferin ısıtılması sonucu ışık (parlama) kanalları boyunca oluşmaktadır. Bu bir şok dalgası üreten çevredeki açık havayı sıkıştırır, ardından da şimşek kanallarından dışarı doğru yayılırken akustik dalgaya dönüşür. Devamı...


Av Tüfekleri Hakkında Bilgi ve ÇeşitleriAv Tüfekleri Hakkında Bilgi ve Çeşitleri

Ülkemizde sadece av tezkereli tahmini iki buçuk milyon av tüfeği sahibi bulunmaktadır. Ayrıca yurdumuzda çok çeşitli av silahları bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu av tüfekleri bazen dededen, babadan kalarak veya başka birinden satın alınarak elimize geçmiştir. Bazen de bir dükkanın rafından pırıl pırıl alınmıştır. Bu silahların tiplerinden çeşitli yerlerde defalarca bahsedilmiştir. Av ve silah merakı yeni başlayanlar ve eski yayınlara ulaşmakta güçlük çekenler için bu silahları bir gözden geçirelim. Devamı...


Geleneksel Tiyatro ile Modern TiyatroGeleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatro

Geleneksel türk tiyatrosu ve modern türk tiyatrosu arasındaki farklar azda olsa şöyle sıralayabiliriz: Modern Türk Tiyatrosunda teknoloji kullanılır. Geleneksel Türk Tiyatrosunda ise teknoloji kullanılmaz. Modern Türk tiyatrosunda bir ön hazırlık çalışması vardır Gelenekselde bu yoktur. Modern Türk tiyatrosunda bir senaryo yani yazılı bir metin vardır, gelenkselde ise bu yoktur tamamen doğaçlamadır. Modern Tiyatro daha profosyonel geleneksel daha amatördür. Devamı...


Sporun Önemi ve FaydalarıSporun Önemi ve Faydaları

İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal gelişimine de bağlıdır. Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu spor yapmaktan geçer. Spor yapmak, doğru ve yeterli miktarda solunum yapabilme yetisini güçlendirir. Spor sırasında terlenmesi sonucunda vücut toksinlerinden arınır. Spor yaparak yaşlılık etkilerinin çok daha az hissedilir olması sağlanabilir. Spor sonucunda cilde ve saç derisine kan pompalanarak cilt daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazanır. Spor yapan insanların metabolizması daha güçlü olur, daha zor hastalanır ve daha hızlı iyileşme gösterirler. Spor yapan insanın beslenme dengesi de düzelir. Buna istinaden şişmansa kilo verir, zayıfsa kilo alır. Bilinen en sağlıklı kilo alma ve kilo verme yöntemi spordur. Devamı...


Yansıma ve Yansıma Kanunları Hakkında BilgiYansıma ve Yansıma Kanunları Hakkında Bilgi

Bir yüzeye düşen ışığın aynı ortam içinde yolunu değiştirmesine yansıma denir. Gözümüze gelen ışık, ister doğrudan isterse dolaylı aydınlatılmış cisimlerden yansıyarak gelsin, görme sinirlerini uyararak görmemizi sağlar. Bundan dolayı ışık olaylarını incelerken ışık kaynaklarını ve aydınlatılmış cisimleri birbirinden ayırt etmek zordur. Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrudan gözümüze gelirse ışık kaynağını görürüz. Işık kaynağından çıkan ışınlar cisimlere çarpar ve cisimlere çarpıp gözümüze gelirse cismi görürüz. Devamı...


Kimyanın Temel YasalarıKimyanın Temel Yasaları

Kimyanın Temel Kanunları; Kütlenin Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu, Katlı Oranlar Kanunu ve Birleşen Hacim Oranları şeklinde sıralanabilir.

1- Kütlenin Korunumu Kanunu:

Herhangi bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu kanuna Kütlenin Korunumu Kanunu adı verilir. Bu yasayı Antoine Lavosier bulmuştur. Hiçbir madde yoktan varolmaz, olan bir maddede yok olmaz. Devamı...


Geçmişten Günümüze İletişim Araçları HakkındaGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Hakkında

İletişim tarih öncesi çağlarda da vardı. Ancak iletişim kurma yöntemleri yaşanan gelişmelerle paralel olarak hep değişmiştir. Eski zamanlarda haberleşme duman, hiyeroglif ve sesle yapılırdı. Sonra resimlere dökülerek anlatılmak istenilenler anlatıldı. Onu takiben kuşlarla haberleşme yapıldı. Yakın zamanda telgraflar haberleşme için geliştirildi. Radyolar çıktıktan sonra televizyon sonra ikili olarak cep telefonunun icadı yapılarak teknoloji alanında gelişmeler daha da ileriye gitmişti. Günümüzde haberleşme araçları olarak cep telefonu, bilgisayar, tablet ve internet alt tabanlı iletişim araçları kullanılmaktadır. Günümüzün haberleşme araçları telgrafın gelişmesi ile başlamıştır. Devamı...

 


Kan Alışverişi - Kan Vermenin Önemi ve FaydalarıKan Alışverişi - Kan Vermenin Önemi ve Faydaları

Kan genel özellikleriyle tüm insanlarda aynı yapıda olmasına rağmen tüm insanlar birbirine kan veremez. Kan nakli sırasında kan grubunun uyması gerekir. Aksi takdirde nakil yapılan kişinin hayatı tehlikeye girebilir. İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunmaktadır. Bu kan grupları A, B, AB VE 0 şeklinde isimlendirilir. Kan vermenin faydaları: kemik iliğinin yağlanmasını önler, kandaki yağ oranını düşürür, vücutta yeni kan hücrelerinin oluşmasını sağladığı için vücut canlılık kazanır, kalp krizi ihtimalini % 90 azaltır, baş ağrısı , stres , kaşıntı , tansiyon yargunluk ve alerjik reaksiyonlara iyi gelir. Devamı...


Osmanlıda Hukuk SistemiOsmanlıda Hukuk Sistemi

Osmanlı Devleti’nde hukuk Şer’i (İslami) Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şer’i Hukukun esası, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdir. Şer’i Hukuk sadece Müslümanlara uygulanırdı. Müslüman olmayan halk kendi dini kurumlarınca yargılanırdı. Örfi Hukuk ise, Şer’i Hukuka ters düşmemek kaydıyla padişahın koyduğu kanun, kanunname ve ferman gibi kurallardır. Padişahın koyduğu bu kurallar örfe (töreye) uygun olurdu. Örfi kurallar padişahın ağzından yazılır ve bunlara Ferman denirdi. Bunlar devlet hayatını ve sosyal hayatı düzenlerdi. Adalet işlerinin divandaki temsilcisi Kazaskerdi. Osmanlıda adalet işlerine Kadılar bakar; padişah, Şer’i konularda kadının kararlarına müdahale edemezdi. Mahkemelerde görülen davalar şeriyye sicilleri denilen defterlere kaydedilirdi. Kadıların verdiği kararı kabul etmeyenler bir üst mahkeme olan Divan-ı Hümayuna müracaat ederlerdi. Devamı...


Niyet Mektubu Nedir? Nasıl Yazılır?Niyet Mektubu Nedir? Nasıl Yazılır?

Niyet mektubu, yüksek lisans - doktora veya iş başvurusunda niye başvuru yaptığınızı açıklama fırsatı bulduğunuz bir yazı olup iki veya daha fazla taraf arasında anlaşma yapmadan önce anlaşmayı özetleyen belgedir. Niyet mekbupları yazılı anlaşmalara benzemesine karşın genel olarak tüm maddeler tarafları bağlayıcı nitelikte değildir. Birçok niyet mektubu tarafları iyi niyetle hareket etme gibi bazı bağlayıcı maddeler içerir. Niyet mektupları eğer yasal sözleşmeye çok benzer şekildeyse bazen mahkeme tarafından bağlayıcı sayılabilmektedir. İş başvurularında, yüksek lisans ve doktora başvurularında istenen niyet mektuplarında hangi soruların yanıtını vermeniz beklenir? Devamı...


El Nakışı Hakkında BilgiEl Nakışı Hakkında Bilgi

Pamuk ya da ipekten yapılmış, beyaz ya da renkli, kalın ve ince kumaşlar üzerine; ipek, yün, keten, pamuk gibi iplikler kullanarak elde iğne veya tığ ile, düz ve kabarık değişik iğne teknikleri kullanılarak yapılan süslemelere el nakışı denir. İşlenecek yüzeyin gerilmesinde çoğunlukla gergef, kasnak gibi araçlar kullanılabildiği gibi bazı tekniklerde kağıtta kullanılabilmektedir. Türk işlemelerinin tarihi çok eskidir, araştırmalar sonunda 13. yy'da Türklerle beraber doğduğu, Orta Asya’dan Avrupa’ya yayıldığı ortaya çıkmıştır. Fakat bugün elimizde 15. yy'dan daha öncesine ait örnekler bulunmamaktadır. Devamı...


Cumhuriyet Döneminde Bayındırlık, Sanayi, Tarım ve Ticari Alandaki GelişmelerCumhuriyet Döneminde Bayındırlık, Sanayi, Tarım ve Ticari Alandaki Gelişmeler

Osmanlı devletinin son dönemlerinde ülke çok zayıflamıştı. Bayındırlık, sanayi, tarım ve ekonomik alanda da ülke diğer ülkelerin çok gerisinde kalmıştı. Uygulanan tarım yöntemleri çağın gerisinde kalmış, sanayi alanında da hiç bir ilerleme kaydedilememekteydi. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hızlı ve köklü değişiklikler sayesinde Bayındırlık, Sanayi, Tarım ve Ticaret alanlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sayesinde ülke çapında bir kalkınmanın adımı atılmıştır. Devamı...

 


Atwood Düzeneği ve EylemsizlikAtwood Düzeneği ve Eylemsizlik

Eylemsizlik maddenin bulunduğu hareketini koruma isteğidir. Arabada giderken fren yapılınca öne doğru gitmemizin sebebi araba yavaşlarken bizim hareketimizin devam etmesindendir. Atwood düzeneğinde de eşit kütleli iki cisim bağlanırsa, cisimler duruyorsa hareket etmezler. Eğer kütlelerin bir ilk hızı varsa da bu hızla yoluna devam ederler. Net kuvvetin sıfır olması durumunda duran kütleler durma konumunu, sabit hızlı kütleler ise aynı hızla gitme hareketini atwood düzeneği ile gözlemleyebiliriz. Devamı...


Ses Nasıl Oluşur?Ses Nasıl Oluşur?

Ses, esnek bir ortam içinde periyodik titreşimler yapan bir kaynağın; ortamın denge basıncında değişimler meydana getirerek; bu basınç dalgalarının sabit bir hız ve belirli bir faz farkı ile ortamın uzak noktalarına kadar iletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Fizyolojik yönden ise ses, sözü edilen basınç akımı tarafından uyarılan işitsel bir duyudur. Gürültü ise gelişigüzel yapılı ve birbiri ile uyumlu olmayan frekans bileşenlerine sahip olan sestir. Devamı...


Balık HastalıklarıBalık Hastalıkları

Balıklarla uğraşanlar için balık hastalıkları korkulu bir rüyadır. Akvaryum canlıları için ölümcül bir durum olan balık hastalıkları çoğu zaman insan kaynaklı hatalardan dolayı da ortaya çıkabilmektedir. Suyun kötü olması gibi çevrenin kimyasal ve fiziksel özellikleri bu hastalıkların ortaya çıkmasındaki ana nedenlerden biridir. Devamı...


Osmanlıca Hakkında Bilgi ve Okuma MetinleriOsmanlıca Hakkında Bilgi ve Okuma Metinleri

Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi olarak adlandırılan bu dil; Türk dilinin güney batı kolundan olan Oğuz grubu Türkçesi içinde bulunmaktadır. Osmanlıca, Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönem boyunca resmi yazışmalarda, edebi, ilmi ve benzeri eserlerde kullanılan yazı dilidir. İlk başlarda sade halk Türkçesiyken; zamanla, Arapça, Farsça kelime ve terkiplerin Türkçe cümle ve gramer yapısıyla birleşmesi sonucunda yapay ve karma bir yazı dili olmuştur. Devamı...


Asit ve Bazlar Hakkında BilgiAsit ve Bazlar Hakkında Bilgi

Asit ve Bazlar suyla çözeltilerinde iyon veren maddelerdir. Günlük hayatta kullandığımız sabun, deterjan, deodorant, temizlik maddeleri, elma, sirke, limon, üzüm ve zeytinyağı gibi daha birçok şey asidik ve bazik yapıda maddelerdir. Asitler, çözeltiye Hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Bütün asitler hidrojen (H+) içerir. Bazlar, hidroksit iyonu bırakan Maddelerdir. Örnek olarak Sodyum hidroksit (NaOH) ve amonyum hidroksit (NH4OH) verilebilir. Devamı...


Okul Öncesi Etkinlikleri ve ŞarkılarıOkul Öncesi Etkinlikleri ve Şarkıları

Okul öncesi eğitimde özellikle sınıf dışına çıkamadığımız zamanlarda sınıf içi yapılabilecek aktiviteler çok önem kazanmaktadır. Kışın soğuk günlerde sınıf içinde yapılan çeşitli etkinlikler ile çocuklar için hem eğlendirici hem de öğretici bir ortam oluşturulabilir. Bu gibi durumlarda sınıf içi oynatılabilecek oyunların yanı sıra çeşitli şarkılarla eğlenceli bir ortam oluşturulabilir. Okul öncesi eğitimde çocuklara öğretilebilecek güzel şarkıları burada bulabilirsiniz. Devamı...


Dış Ticarette Kullanılan BelgelerDış Ticarette Kullanılan Belgeler

Çeşitli ülkelerin firmalarının veya kuruluşlarının gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetlerin bütününe dış ticaret adı verilir. Daha ayrıntılı açıklamasıyla birbirinden uzakta, birbirini tanımayan ve farklı ekonomik sistemleri, paraları ve ticari alışkanlıkları bulunan, iş kültürleri birbirinden farklı olan firmaların veya kuruluşların gerçekleştirdiği bu çok sayıdaki farklı işleve ve özelliğe sahip belgeli faaliyetler bütünüdür. Günümüzde, hızlı üretim imkanlarının ortaya çıkması, iletişim, ulaşım ve teknolojide hızlı gelişmelerin olması doğaldır ki dış ticaret faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmıştır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticaretin gerçekleştirildiği ülkelere ve bu ülkelerin dış ticaret mevzuatına, ticarete konu ürünün özelliklerine, nakliye ve teslim şekline göre değişir. Devamı...


Bireyin Gelişiminde Okul mu - Aile mi Önemlidir?Bireyin Gelişiminde Okul mu - Aile mi Önemlidir?

Şüphesiz bireyin eğitimi gözünü açtığında karşısında gördüğü aile ile başlar. Aileden sonra en önemli eğitim kurumu ise okuldur. Okul, aile gibi doğal bir kurum olmaktan öte belirli amaçlar gerçekleştirmek üzere meydana getirilmiş sosyal bir teşekküldür. Çocuğun birçok rolleri ve alışkanlıkları ailede kazanmasına karşın, gelişiminin tümünü bu çevrede tamamlayamaz. Çünkü çocuk aile çevresinden sonra çeşitli çevrelere girer ve bundan sonraki gelişimini aileyle birlikte bu farklı ortamlarda sürdürür. Peki bireyin gelişiminde okul mu yoksa aile mi daha çok öneme sahiptir? Devamı...


Çevre Kirliliğinin Yol Açtığı Sorunlar Hakkında Bilgi - Şiirler ve SözlerÇevre Kirliliğinin Yol Açtığı Sorunlar Hakkında Bilgi - Şiirler ve Sözler

Çevre insanların sürekli yaşadıkları yer olarak isimlendirilir. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur. İnsanoğlu, çevrenin aşırı derecede kirletilmesi ve önlem alınmaması sonucu doğadaki bir takım dengelerin bozulmasına neden olmuş ve hatta bazı doğal değerlerin yok olması ile karşı karşıya kalmıştır. İnsanlar çevrelerini kirletmeyi bildikleri gibi temizlemesini de bilmelidirler. Aksi taktirde insanoğlu kendi geleceğini kendi eliyle yok edecektir. Bu konu ile ilgili şiirler ve sözlerin de yer aldığı yazı için Devamı...


Dil ve İletişim Becerileri Öğretiminde Kullanılan YaklaşımlarDil ve İletişim Becerileri Öğretiminde Kullanılan Yaklaşımlar

Dil ve konuşma sorunlarının son derece yaygın olmasından ve erken dönem dil ve iletişim sorunlarının genel gelişimi olumsuz olarak etkileyeceğinden, erken tanılama ve eğitim son derece önemlidir. Ayrıca, erken dönem iletişim sorunlarının giderilmesi, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek akademik başarısızlık ve duygusal sorunların da önüne geçebilmekte ya da en azından bu sorunları hafifletebilmektedir. Dolayısıyla, dil ve konuşma sorunları olan çocukların dil gelişimlerine destek olabilmek için, dil ve iletişim becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir. Engelli çocukların dil ve iletişim becerilerini edinmelerini kolaylaştırabilmek için pek çok öğretim programı geliştirilmiştir. Bu programları genel olarak sağaltıcı yaklaşım (Therapeutic Approach) ve doğal yaklaşım (Naturalistic Approach) olmak üzere iki farklı yaklaşım altında toplamak mümkündür. Devamı...


Ünlü Türk - İslam MatematikçileriÜnlü Türk - İslam Matematikçileri

Türk ve İslam coğrafyası geçmişte matematik alanında önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu gelişmeler ışığında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Matrakçı Nasuh, Molla Lütfi, Kerim Erim, Selman Akbulut, Harezmi, Salih Zeki, Uluğ Bey, Ömer Hayyam, Cahit Arf, Ali Kuşçu, Ahmet Fergani matematik alanında yaptıkları çalışmalarla önemli gelişmeler ortaya koymuşlardır. Devamı...


Halk HikayeleriHalk Hikayeleri

Halk hikayeleri türünün en eski örneklerinden biri olup, destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Başka bir tanım ile; Türk edebiyatı içinde 16. asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle aşıklar tarafından nazım - nesir karışık bir ifade ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile aktarılan, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir. Devamı...


Bilim ve Teknoloji HakkındaBilim ve Teknoloji Hakkında

Evrenin yapısı ve hareketlerini, deney, düşünce veya gözlemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini ve araştırılmasını sağlayan çalışmaların bütününe bilim denir. Bilim günümüze kadar çok fazla gelişme gösterdiğinden anlaşılması için alt dallara ayrılmıştır. Formel bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal ve davranışsal bilimler, uygulamalı bilimler, disiplinler arası bilimler, bilim felsefe ve bilim tarihi gibi bölümleri bulunmaktadır. Bilim yazı, bulunmadan önce ortaya çıkmıştır. Teknoloji, bilimin uygulamacı yönüdür. Teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumsal ve ekonomik değişmeye katkı sağlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, ekonomik, sosyal, kültürel alanda büyüme kaydedebilmek için, teknolojiye büyük önem vermek durumundadırlar. Devamı...


Burun Hakkında Bilgi ve AnatomisiBurun Hakkında Bilgi ve Anatomisi

Burun beş duyu organımızdan biri olup kokuları algılamamızı sağlar. Ama tek görevi sadece kokuları algılamak değildir. Yüz üzerinde bulunduğu için estetik açıdan da oldukça ilgi çeken organlardandır. Burunun tanımı: anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan da yutağa bağlanır. Burnun içerisinde mukus tabakası, kılcal damarlar ve kıllar bulunmaktadır. Burnun iç kısmının tüylü ve nemli olması sayesinde dışarıdan alınan hava nemlendirilir ve temizlenir. Kılcal damarlar sayesinde hava ısıtılır. Devamı...


İngilizcede Zamanlar (English Tenses)İngilizcede Zamanlar (English Tenses)

Zamanlar her dilde olduğu gibi İngilizce'de de bir durumun veya bir anın zamanını belirler, bu belirlemeyi yapabilmemiz için cümleler içerisinde kullanılması gereken belirli ekler ve deyimler vardır. İngilizcede, zaman ne olursa olsun bir cümlede yapılacak değişikliklerin hepsi yardımcı fiil üzerinde yapılır. İngilizcede Zamanlar Nelerdir? Nasıl Kullanılır? Örnek Cümleler.. Devamı...


Kutup Ayıları Neden Daha İridirler?Kutup Ayıları Neden Daha İridirler?

Soğuk iklimde yaşayan canlıların vücutları genellikle büyüktür. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bergman kuralını incelersek; memeli ve kuşların içerisindeki akraba gruplarının sıcak bölgelerde daha küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu türlerinin yaşadığını görürüz. Çünkü vücut büyüdükçe yüzey-hacim oranı küçüleceğinden vücut sıcaklığının korunmasında bu hayvanlar daha başarılı olurlar. Böylelikle soğuktan daha iyi korunurlar. Devamı...


Sünnet Kavramı ve Peygamber Efendimizin SünnetleriSünnet Kavramı ve Peygamber Efendimizin Sünnetleri

Bir Hadis-i şerifte buyurduğuna göre "Allah’ın kitabına, Peygamberin sünnetine sarılırsanız hiç sapıtmazsınız."  denilmektedir. Burada sünnet, hadis-i şerifler demektir. Farz ve sünnet ifadesindeki sünnet, Resulullah efendimizin farz olmayarak yaptığı işler demektir Hadis-i şerifte buyurulduğuna göre; "Ümmetim bozulunca, sünnetime uyana şehid sevabı verilir" [Hakim]. Sünnet, yalnız olarak kullanılınca, İslamiyet demektir. Devamı...


Hallac-ı Mansur - Enel HakkHallac-ı Mansur - Enel Hakk

Hallac-ı Mansur 858 yılında Tur şehrinde doğdu. Hallac'ın büyükbabası Zerdüşt inancına mensuptu. Hallac genç yaşında Kur'an'ı ezberlemişti ve sık sık kendini dünyevi meşgalelerden uzaklaştırıp diğer sufilerin eserlerini incelemeye adamaktaydı. Evlendikten sonra bir sene kalacağı Mekke'ye Hac ziyaretinde bulundu. Daha sonra uzun seyahatlere çıktı ve eserini kaleme aldı. Hindistan ve Orta Asya'ya da ziyaretlerde bulundu. Abbasilerin başkenti Bağdat'ta ikamet etti. "Enel Hakk", "Ben Tanrıyım" anlamına gelen ifadeleri sarfeden tasavvuf düşünürü Hallac'tır. Enel Hakk ifadesindeki Hakk'ın, yani Allah'ın doksan dokuz isminden biri olması onun ilahlık iddiasında bulunduğu kanaatini doğurmuştu. Devamı...

 


Şeyhi - HarnameŞeyhi - Harname

Şeyhinin günümüze kadar gelmiş, en çok bilinen eseri harnamedir. 126 beyitten oluşmuştur ve mesnevi tarzında yazılmıştır. En başarılı Türk mizah örneklerindendir. Harnamede hayvanlara şahsiyet verilmiş, hayvanlar, insanlar gibi konuşup, düşünen varlıklar olarak tasvir edilmişlerdir. Şeyhi bu eserinde sosyal eşitlik fikrini işlemiştir. İnsanlara yaptıkları iş kadar ücret talep etmelerini ve sahip oldukları şeylerin değerini bilmelerini tavsiye etmiştir. Bazı kaynaklarda Şeyhi bu eserini yazarken Heratlı şair Emir Hüseyin'in 6 beyitlik manzumesinden etkilendiği yer almaktadır. Devamı...


Hatayın Anavatana KatılmasıHatayın Anavatana Katılması

Atatürk, 1936 yılında TBMM açılış konuşmasında; Fransızlar ile senelerdir süren davanın neticelenmesinin zamanı gelmiştir demiş bu bölgeye Hatay ismini vermiştir. Bu davranışı ile Hatay Meselesine ciddi olarak el konduğunu ifade etmiş olan Atatürk, o sırada faaliyette olan ve merkezi İstanbul'da olan Antakya-İskenderun Yurdu cemiyetinin adını da Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirmiştir. Fransız başbakanı Leon Blum'un, Suriyeye bağımsızlık verileceği şeklinde beyanı, Hatayın Suriyeye geçmeden anavatana katılması için yapılacak çalışmaların hızlanmasına neden oldu. Devamı...


Erezyon Nedir? Erezyon Çeşitleri Nelerdir?Erezyon Nedir? Erezyon Çeşitleri Nelerdir?

Erozyon yeryüzündeki anamateryalin çeşitli etkenlerle aşınıp taşınması olayıdır. Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa hızlandırılmış erozyon adını almaktadır. Normal erozyon, genellikle insan müdahalesi olmayan yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meraların aşırı derecede otlatılması, ormanların tahrip edilmesi ile daha az korunan toprak, su ile kolayca taşınabilmektedir ve erozyon hızlanmaktadır. Erezyon çeşitlerini incelediğimizde; rüzgar, çığlar, heyelanlar ve buzulların yol açtığı farklı tiplerini görürüz. Devamı...


Felsefe ve DinFelsefe ve Din

Felsefe ile din arasındaki ilişki, siyasal güçle ilgiliydi. Felsefenin dinden üstünlüğü görüşü, bu görüş temelindeki tartışmalar sivil hayatın dinsel otoriteden bağımsızlaşması, dinden bağımsız örgütlenmesi süreci boyunca sürdü ve siyasal yönetimlerin sekülerleşmesine katkıda bulundu. Önce onuncu yüzyılda Farabi, sonra onu izleyen İbn Rüşd ve İbn Meymun, nihayet onaltıncı yüzyılda Giordano Bruno gibi düşünürler felsefe ve din arasında barışçıl bir birliği önerirken gerçekte, çoğu kez örtük ve dolaylı olarak bu ilişkide felsefenin üstün olduğunu, dinin felsefeye tabi olması gerektiğini savunuyorlardı. Bu düşünce geleneğine göre din bir kurguydu, ama gerekliydi de. Farabi dinin felsefe tarafından belirlenmiş konuların yayılmasında, halkın eğitilmesinde yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Yani, din pratik eğitsel, retorik bir araçtı. Devamı...


Dil ve Kültür Arasındaki İlişkiDil ve Kültür Arasındaki İlişki

Kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe verilen addır. Milli kültür ise bir topluma kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı gösteren, tarih boyunca o millete özgü maddi ve manevi değerlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Dil, millî kültürün ilgi alanına giren varlık dünyasını yansıtır; o milletin yapıp ettiklerinin, duyup düşündüklerinin, görüp bildiklerinin ve tüm tasavvurlarının aynasıdır. Her dil, evrenin bir başka yorumunu dile getirmektedir. Dilin zenginliği ya da yoksulluğu, o kültürün zenginliği ya da yoksulluğudur. Dilin sınırlarını, o toplumun kültürü belirler. İlgi alanı, idraki açılan, dünyası genişleyen kültürün dili de o ölçüde zenginleşir. İlim, felsefe, sanat, teknik, metafizik gibi hayatın her alanında problem alanları genişledikçe dil zenginleşir. Kültürün sorunu dilin sorunudur. Devamı...


Feodalite Nasıl Ortaya Çıktı ve Yayıldı?Feodalite Nasıl Ortaya Çıktı ve Yayıldı?

Roma İmparatorluğu yılıkdıktan sonra bazı kavimler Avrupada çeşitli devletler kurdular. Krallar, Roma kanunları ile kendi geleneklerini birleştirerek yeni düzenlemeler yaptılar ve ülkelerini kontluklara, onları da daha küçük idari birimlere ayırdılar. Bu ayrılan birimlere zorba şeflerini atayarak bazı ayrıcalıklar verdiler. Kavimler Göçüyle başlayan karışıklıkların etkisiyle büyük toprak sahipleri ve çiftçiler, hayatlarını devam ettirebilmek için güçlü kişilerin koruması altına girdiler. Halkın himayesi altına girdiği kişilere süzeren, himaye edilen halka da vassal adı verildi. Senyörler, bağlılıkları karşılığında sahip oldukları toprağın işleme hakkını kira karşılığında verdiler. Devamı...


Element ve Bileşik Arasındaki Farklar Nelerdir?Element ve Bileşik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Elementler ve bileşikler kimyanın temel konularındandır. Bu maddeler arasında bazı temel farklılıklar vardır. Element aynı cins atomlardan, bileşik farklı cins atomlardan oluşur. Element, kendinden daha basit maddelere ayrılamaz. Bileşik,kendini oluşturan elementlere ayrılabilir. Elementleri sembollerle, bileşikleri formüllerle gösteririz. Bileşikler, ısı ve elektrik enerjisi ile kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılabilirler. Devamı...

 


Dilekçeler Nasıl Yazılır?Dilekçeler Nasıl Yazılır?

Şahısların  resmi  dairelere  veya  firmalara talebini  yazılı  olarak iletmek için yazdıkları yazılara dilekçe denir. Dilekçe yazmak hayatımızın bazı bölümlerinde karşılaşılan ve gerektiğinde yazmamızı gerektiren mühim bir ayrıntıdır. Aslında herkesin dilekçe yazmanın ayrıntılarını bilmesi gerekir. Bunun için örnek bir dilekçeyi incelemek yeterli olacaktır. Örnek dilekçede başlık nerde nasıl yer alacak, hitabet nasıl olacak, adres ve imza yerleri nereye açılacak görebilirsiniz. Devamı...

 


Enzimler Hakkında Bilgi ve Enzimlerin YapısıEnzimler Hakkında Bilgi ve Enzimlerin Yapısı

Enzim canlılarda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştiren katalizörlere denir. Enzimler yapı olarak 2 kısımda incelenir. Bunlar: Basit enzimler ve Bileşik enzimlerdir. Basit Enzimler sadece proteinden meydana gelmiş enzimlerdir. Bunlara örnek olarak sindirim enzimleri ve üreyi parçalayan üreaz enzimleri verilebilir. Reaksiyon direk olarak protein kısmı tarafından yürütülür. Devamı...


Teknoloji ve Bilim Arasındaki İlişki ve FarklarTeknoloji ve Bilim Arasındaki İlişki ve Farklar

Bilim ve teknolojinin farklılığını belirtmek için ilk nükleer denizaltıyı yapan ve serbest bir eğitim eleştirmeni olan Amiral Hyman Rickover'a göre bilim ve teknoloji birbirine karıştırılmamalıdır. Bilim doğadaki görüngülerin gözlenerek, zaten var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler sonucunda elde edilen verilerin düzenlenerek gerçeklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulduğu teorilerin oluşturulmasıdır. Teknoloji asla bilim için bir otorite olamaz. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştirilecek aletler, teknikler ve yöntemler üzerinde durur. Bilimsel yöntem insan faktörünün tamamen dışlanmasını gerektirir. Gerçeği arayan biri, kendinin ya da diğer insanların hoşlanacağı veya sevmeyeceği şeylerle, popülist değerlerle ve herhangi bir çıkar uğruna çalışmaz. Diğer yandan teknoloji fikir (bilim) değil de eylem olduğundan eğer insani değerler göz ardı edilirse tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Devamı...


Atomla ilgili Çalışmalar Yapan Bilim AdamlarıAtomla ilgili Çalışmalar Yapan Bilim Adamları

Atomla ilgili çalışan bilim adamları kimlerdir? Bu bilim adamları nasıl bir yaşam sürmüşer ve atom ile ilgili ne gibi çalışmalar yapmışlardır? John Dalton, J. J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Henrik David Bohr ve Marie Curie atomla ilgili önemli çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca; Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein ve Enrico Fermi de atomla ilgili çalışmalar yapan bilim adamlarındandır. Devamı...


Cam - Bileşimi ve ÜretimiCam - Bileşimi ve Üretimi

Cam, aşırı soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan bir sıvı olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Cam, akışkan bir maddedir. Amorf yapısını koruyarak katılaşan inorganik cisimler olarak tanımlanabilir. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır. Camın bileşimini incelediğimizde üç grup madde görürüz. Bunlar cam haline gelebilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Bu maddeler kum, soda ve kireç olarak da adlandırılabilirler. Adi camın bileşimine giren maddelerin dışında cama önemli özellikler kazandıran ve üretimde bazı yararlar sağlayan yardımcı bileşenler de vardır. Devamı...


Ebru Sanatı ve TarihçesiEbru Sanatı ve Tarihçesi

Geleneksel Türk sanatlarından olan ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine toprak ve toz boyalarla resim yapma sanatıdır. Koyulaştırıcı bir madde ile kıvamı arttırılmış suyun üzerine, içine öd katılmış, suda erimeyen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen şekillerin bir kağıda geçirilmesiyle yapılır. Ortaya nasıl ve ne zaman çıktığına ilişkin kesin bir delil bulunmamakla birlikte köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Bilinen o ki; bu sanat, kağıdın tarih sahnesine girmesiyle gelişmiştir. Devamı...


Albert Einstein - Kişiliği ve DehasıAlbert Einstein - Kişiliği ve Dehası

Hayatlarını ve yaptıkları icadları okuyup, hayretler içinde kaldığımız bilim adamları bu buluşlarını kolay yapmamışlardır. Çoğu bu buluşlarını mikroskoplar, teleskoplar, laboratuar aletleri ve bir sürü araç-gereçlerle gerçekleştirmişlerdir. Ancak Albert Einstein (Aynştayn) farklı bir bilim adamı olup icatlarını, buluşlarını laboratuarda değil, aklında yapan kuramsal bir fizikçiydi. Aynştayn, teorilerini ispatlamak için deneyler yapmak gereğini duymamıştır. Bütün dehasını, yeteneklerini, fikirlerini geliştirerek karşısına aldığı soru ve sorunları cevaplayıp çözümleyerek, düşüncelerini matematik formüllerine dönüştürüp yenilikler ortaya koymuştur. Eskiden bir maddenin yaratılamayacağı ve yok edilemeyeceği kuramı geçerliyken, Aynştayn 1905'te maddenin enerjiye, enerjinin de maddeye dönüşebileceğini ileri sürmüştür. Bu gerçek de 2. Dünya Savaşı'nı sonuçlandıran atom bombasını ortaya çıkarmıştır. Devamı...


Türk Destanlarında İşlenen MotiflerTürk Destanlarında İşlenen Motifler

Türk destanları içerisinde birçok nesne barındırmaktadır. Bu nesnelerin her birine çeşitli anlamlar yüklenmiş nesilden nesile anlatılarak günümüze kadar gelmişlerdir. KÖK-BÖRİ, IŞIK, RÜYA, AĞAÇ, KIRKLAR, AT, OK-YAY, MAĞARA, AK SAKALI İHTİYAR, YADA TAŞI... Bütün bu simgeler Türk destanlarında işlenen motiflerdendir. Örneğin, KÖK-BÖRİ: totem devri yaşayan Türklerin totemi olup, bu totem de bozkurttur. Destanlarda hayat ve savaş gücünü temsil eden bozkurt, destanların içeriğinde tanrı kurt, anne kurt, ordular önünde yürüyen kumandan olarak geçer.Türkler bozkurta önce Tanrı diye tapmışlar, sonra kendilerinin bozkurt soyundan geldiklerine, böylelikle birer bozkurt olduklarına inanmışlardır. Devamı...


Yerkürenin Hareketi ve SonuçlarıYerkürenin Hareketi ve Sonuçları

Yerkürenin 2 türlü hareketi vardır. Biri dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketidir; diğeri ise güneşin etrafındaki hareketidir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketine günlük hareket, güneşin etrafındaki hareketine ise yıllık hareket adı verilir. Dünyanın günlük hareketi sonucunda gece gündüz yıllık hareketi sonucunda ise mevsimler oluşur. Dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşan gece ve gündüz olaylarında güneş ışınları yeryüzüne sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. Bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece-gündüz süreleri eşit olur ve bu duruma ekinoks adı verilir. Devamı...


Beslenme ve Düzenli Fiziksel Etkinliklerin Yaşam Üzerindeki EtkileriBeslenme ve Düzenli Fiziksel Etkinliklerin Yaşam Üzerindeki Etkileri

Öğrenme; öğrencilerin dersi ve etkinlikleri tek taraflı dinleyip yazılı bilgileri okuyarak genelde pasif olduğu bir süreç değil, tam aksine becerilerini geliştirdiği, olayları değerlendirip analiz ettiği, denemeler yaptığı ve arkadaşları ile tartıştığı aktif bir süreçtir. Bu sürecin etkin şekilde yaşanmasına olanak veren 5E öğrenme modeli öğrencilerin aşamalı olarak belirli öğrenme etkinlikleri yaparak zamanla kendi anlayışlarının oluşmasına ve gelişmesine olanak tanır. Bu modele göre öğrenmenin 5 aşaması vardır: teşvik etme (engage), keşfetme (explore), açıklama (explain), genişletme (elaborate) ve değerlendirme (evaluate). Bu aşamalar her zaman birbirinden kesin çizgilerle ayrılmayabilir, aynı anda iki veya daha çok aşama uygulanabilir. Devamı...


İstiklal Marşımızla Birlikte Yarışmaya Katılan Diğer Marşlarİstiklal Marşımızla Birlikte Yarışmaya Katılan Diğer Marşlar

İstiklal Marşımız kolay yazılmadı. Emperyalist güçlere karşı yokluk içinde öyle bir savaş verildi ki; ancak bu direnişten sonra bu ruhu yansıtabilecek böyle güzel ve anlamlı bir marş yazılabildi. İstiklal Marşı şairi Mehmed Akif Ersoy, hastayken, ziyaretine giden bir grubun içinden biri; “İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?” diye sordu. Mehmet Âkif Ersoy da: "Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın." cevabını verdi. Peki Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşıyla birlikte, yarışmaya giren diğer marşlar hangileriydi? Devamı...


Denetleyici ve Düzenleyici SistemlerimizDenetleyici ve Düzenleyici Sistemlerimiz

Saniyeler içerisinde vücudumuzda sayamayacağımız işlemler gerçekleşir. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını, denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Devamı...


Demokrasinin Tarih SerüveniDemokrasinin Tarih Serüveni

Demokrasinin klasik kurumsallaşmış formu M.Ö. 14. ve 15. yüzyıllarda Atina’da başlamıştır. 15. yüzyılın başlarından itibaren Atina'da kamu makamları için gerekli olan mülkiyet şartının ortadan kaldırılması ve her bir Atina vatandaşı mecliste eşit oy ve tartışma hakkına sahip olmuştur. Ayrıca, sıra ile yönetim konseyi üyeliği ve jüri üyeliği görevleri de vatandaşlar tarafından yerine getirilmiştir. Ancak Atina demokrasisinde vatandaşlık, özgür doğan erkeklerle sınırlandırılmıştı; kadınlar, köleler, yabancı yerleşimciler dışlanmıştı. Yani bu da Dışlayıcı Vatandaşlık demekti. 20. yüzyıla kadar birçok parlamenter sistemde vatandaşlıkla ilgili benzer sınırlamalar devam etmiştir. Devamı...


Okul Deneyimi Staj Raporu ve Dosyası ÖrnekleriOkul Deneyimi Staj Raporu ve Dosyası Örnekleri

Türkçe, okul öncesi, sosyal bilgiler, fen bilgisi, ilköğretim matematik öğretmenliği ve BÖTE bölümleri için Okul Deneyimi Staj raporu örneklerini inceleyebilir; Ayrıca Öğretmen Adayları için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim - Öğretim Kurumlarında yapılacak Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Staj Raporu Kılavuzunu da inceleyebilirsiniz. Devamı...


Makaralar ve Çözümlü Soru ÖrnekleriMakaralar ve Çözümlü Soru Örnekleri

Makaralar, sabit ve hareketli makaralar olmak üzere ikiye ayrılır. Sabit Makaralar: Çevresinden ip geçirilip, ipin bir ucuna yük, diğer ucuna kuvvet uygulanan, çengelinden bir yere monte edilen ve ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen makaralara sabit makara denir. Hareketli Makaralar: Çevresinden ip geçirilip, ipin bir ucu yukarıda bir noktaya bağlanan, diğer ucuna kuvvet uygulanan, makaranın çengeline yük asılan ve ip çekildiğinde hem dönebilen hem de yükle birlikte yükselip alçalabilen makaralara hareketli makara denir. Devamı...


Arşimedin Buluşları Arşimedin Buluşları

Arşimet Yunanlı bir matematikçi, fizikçi ve mühendistir. Çağının en büyük bilim adamı olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. İlk kez, bir dairenin çevresinin çapına oranını olan pi sayısını tam olarak hesaplayan kişi Arşimettir. Silindir ve diğer geometrik şekillerin alan ve hacimlerinin nasıl hesaplandığını bulmuştur. Batan cisimlere etki eden kaldırma kuvvetini keşfi ile ünlüdür. Hala kallanmakta olduğumuz pratik bir keşif olan Arşimet vidası da onun eseridir. Devamı...


Kuantum Mekaniği HakkındaKuantum Mekaniği Hakkında

Kuantum mekaniği temelleri 20. yüzyıl başlarında Albert EinsteinNiels BohrMax PlanckWerner HeisenbergJohn von NeumannPaul DiracWolfgang PauliErwin SchrödingerMax Born gibi bilim adamlarının öncülüğünde atılmıştır. Klasik fiziğin sarsılmasına ve değişmesine sebep olan Anti madde, Belirsizlik ilkesiPlanck sabitikara cisim ışınımıdalga kuramı ve alan teorileri gibi kavram ve kuramlar Kuantum Mekaniğinin konu alanında gelişmiştir. Devamı...


Matematik İşaretleri ve İşaretlerin HikayeleriMatematik İşaretleri ve İşaretlerin Hikayeleri

Matematikte kullanılan işaretler nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kullanılmaya başlandılar hiç düşündünüz mü? Bu işaretlerin de birer hikayeleri var. Bölme işareti, çarpma işareti, artı ve eksi işaretleri, eşittir işareti, pi sayısı sembolü, faktöriyel işareti, benzer ve yaklaşık işareti, açı işareti, dik açı işareti, yüzde işareti, eşitsizlik işareti, sonsuz sembolü... Bu işaretler kim tarafından ne zaman ortaya çıkarıldı acaba? Devamı...


Türklerde Çini ve Halı SanatıTürklerde Çini ve Halı Sanatı

Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Çeşitli tekniklerle zenginleşen bu süsleme sanatı, hep mimariye bağlı kalmış, onun üstünlüğünü ezmemiş, ama renkli bir atmosfer yaratarak mekan etkisini arttırmıştır. Uygurların, Karahanlıların, Gaznelilerin, Harzemşahların ve özellikle İran’da Büyük Selçukluların mimarisinde çininin az da olsa kullanıldığı bilinmektedir. Bir de Halı sanatı Türklerde çok büyük gelişme göstermiştir. Türklerin geleneksel sanatıdır. Türk halı sanatı, Türk tarihinin akışı içinde biçimlenmiştir. Halıya dokuma sanatı içinde karakterini veren düğümlü teknik, ilk kez Orta Asya’da Türklerin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkmış, gelişimini Türklerle sürdürmüş ve tüm İslam dünyasına Türkler tarafından tanıtılmıştır. Devamı...


Cümlede Anlam - Cümle ÖrnekleriCümlede Anlam - Cümle Örnekleri

Cümlede anlam konusunda farklı yapılarda oluşturulan cümlelerin anlamları hakkında temel bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin; eş anlamlı cümleler, yakın anlamlı cümleler, neden-sonuç cümleleri, amaç-sonuç cümleleri, koşul cümleleri, karşılaştırma cümleleri, öznel anlatımlı cümleler, nesnel anlatımlı cümleler, doğrudan ve dolaylı cümleler, üslup ve içerik cümleleri, aşamalı durum cümleleri, kinayeli cümleler farklı yapılara sahip olup her biri farklı anlamsal özelliklere sahiptirler. Bu farklı anlamdaki cümleler için örnekleri inceleyebilirsiniz. Devamı...


Türkiyenin Bölgelerine Özgü Halk OyunlarıTürkiyenin Bölgelerine Özgü Halk Oyunları

Halkoyunlarıyla aynı anlama sahipmiş gibi kullanılan folklor aslında halkın geleneğe bağlı maddi ve manevi kültürünü kendine özgü yöntemleriyle irdeleyip derleyen, araştıran, sınıflandıran ve halk kültürü üzerinde değerlendirmeler yapan bir bilimdir. Kısaca; folklor halk oyunlarıyla birlikte gelenek, inanç, türkü gibi öğeleri de kapsayan bir kavramdır. Bu itibarla folklor oynanmaz, halk oyunları oynanır. Çeşitli bölgelerimizde tarihi ve coğrafi bir gerçek olarak değişik örneklerle gelişen ve çoğalan halk oyunları geleneği tabiat, insan, yurt sevgisi ve milli bütünlüğün en açık ifadesidir. Halk oyunları folklor biliminin bir bölümüdür. Devamı...


Fernando Musleranın KariyeriFernando Musleranın Kariyeri

2004 yılına kadar Uruguayda Montevideo Wanderers takımının altyapısında forma giyen genç kaleci, sonra yine aynı takımda profesyonel kariyerine başladı. 2 yıl A takımda görev yaptıktan sonra kiralık olarak ülkesi Uruguay'ın en iddialı takımı Nacional'de forma giymeye başladı. Burada geçirdiği kısa süre içerisinde dikkat çeken Muslera Arsenal, Juventus, Lazio ve Benfica gibi kulüplerin gündemine girdi. Sonra Muslera'nın yolu İtalya'nın Lazio takımına düştü. 2011 yılına kadar Lazioda görev yapan Muslera sonra 6.750.000 Euro bedelle Galatasaraya transfer oldu. Ayrıca Fernando Muslera'nın ingilizce hayatını inceleyebilirsiniz: Muslera started his professional football career with Montevideo Wanderers in 2004, having come through the club's youth system. After impressive performances for Wanderers, Uruguayan giants Nacional opted to take him on loan in 2007. After returning to Montevideo, and a display of successful performances, he began to attract attention from Europe, until he was signed by Lazio in 2007.. Devamı...


Deodorant ve Diğer Kozmetiklerin ZararlarıDeodorant ve Diğer Kozmetiklerin Zararları
Günümüz insanının hayatına belki de gereğinden fazla giren kozmetiklerin bazı yan tesirlerini hatırlamanın yararlı olacağı açıktır. Deodorantlar, parfümler, nemlendiriciler, rujlar, pudralar, maskaralar, rimeller, şampuanlar, tıraş losyonları, saç boyaları, kremler, kapatıcılar, kırışıklık gidericiler ve isteğe göre çok değişik markalardaki kozmetik ürünler, güzelleşmek ve kendini daha iyi hissetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kozmetiklerin sağlık açısından bedeli nedir? Bu soruya, "Kozmetiklerin sağlık yönünden herhangi bir sakıncası yoktur." şeklinde cevap verilebilseydi, bu konuyla ilgilenen her insanı rahatlatırdı. Ancak, insan sağlığının kozmetiklerden zarar gördüğü şüphesizdir. Devamı...
 

Saç, Deri ve Tırnak Yapılarının Ana Maddesi KeratinSaç, Deri ve Tırnak Yapılarının Ana Maddesi Keratin

Keratin; tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan epidermis yapılarının ana maddesini oluşturan ipliksi proteinlerdir. Formülü C41H71O14N12S, mol kütlesi 988,2 g olan, tablet kaplamada kullanılan, pepsin ve tripsin tarafından sindirime karşı dirençli olan ve su içinde çözünmeyen, kıvrımlı zincir halinde bulunan, aynı zamanda buhara tutulup gerildiğinde, düz zincire dönüşen, tüylerde, kabuklarda, boynuz ve tırnaklarda bulunan bir proteindir. Devamı...


Ebola Virüsü Hakkında BilgiEbola Virüsü Hakkında Bilgi

Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı 2 salgına yol açmıştır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden hastalığa bu isim verilmiştir. Filoviridae (filovirüs) ailesinin 3 üyesinden biri Ebola Virüsü olup diğerleri Marburg Virüsü ve Cueva Virüsüdür. Ebola Virüsü 5 ayrı türe sahiptir. Devamı...


Doğal ve Yapay Işık KaynaklarıDoğal ve Yapay Işık Kaynakları

Görebilmemizi sağlayan enerji türü ışıktır. Bütün ışıklar bir ışık kaynağı tarafından üretilmektedir. Işık yapıp etrafını aydınlatan herşey ışık kaynağıdır. Dünyanın ve bilinen en büyük ışık kaynağı güneştir. Işık kaynakları itibari ile doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere  ikiye ayrılır. Işık kaynakları genelde ısı enerjisi de üretir ancak bazı ışık kaynakları ışık enerjisi üretirken ısı yaymazlar ateş böceği gibi.. Devamı...


Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İsterdiniz?Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İsterdiniz?

Savaş, kan, vahşetin yerine Barışın, huzurun, mutluluğun hakim olduğu; Paranın hüküm sürmediği, insanların onurunu satın alamadığı; Suratı asık, sinirli, yalancı, birbirine günaydın demeyi bile çok gören insanların olmadığı, güler yüzlü insanlarla dolu bir dünyada yaşamak isterdim. Eminim herkes barış içinde yaşanılan bir toplum arzuluyor Kimse savaş istemiyor, kimse gürültü patırtı istemiyor. O halde nasıl oluyor da huzur içinde yaşayamıyoruz? Devamı...


Aşık Veysel İngilizce HayatıAşık Veysel İngilizce Hayatı

Aşıklık geleneğinin unutulmaya yüz tuttuğu bir zamanda ortaya çıkan ve 20. yüzyıl Türk Halk Şiirinin önde gelen ismi olarak kendini kabul ettiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas İli Şarkışla İlçesinin Sivrialan Köyünde Dünyaya gelmiştir. Yedi yaşına kadar akranları gibi sağlam olan Veysel bu yaşta yakalandığı çiçek hastalığı sonucu sol gözünü kaybeder. Hastalıktan etkilenen sağ gözü kör olur. Bu gözüyle kısmen görebilen Veysel, inek sağılırken annesini beklerken ineğin vurması sonucu sağ gözünü de tamamen kaybeder... Ayrıca; Aşık Veyselin hayat hikayesini ingilizce olarak da bulabilirsiniz: Aşık Veysel was born in 1894. He caught smallpox at the age of seven, often a deadly disease. He survived the illness, but lost eyesight of the left eye. Devamı...


Okul Öncesi Zıt Kavramlar Çalışma SayfalarıOkul Öncesi Zıt Kavramlar Çalışma Sayfaları

Çocuklar bazı kavramları algılamakta zorlanırlar; çünkü bu kavramlarla ilk defa karşılaşabilmektedirler ve kafaları karışmaktadır. Ancak hayatlarının sonuna kadar kullanacakları bu kavramları ilk kez öğretme esnasındaki yöntemler çok önemlidir. Eğer yanlış bir öğretme ve öğrenme gerçekleşirse bu yanlışlık öğrencilerin hayatlarının sonuna kadar zorluk çıkartacaktır. Zıt kavramlar da bu önemli kavramlardandır. Ayrıca buradaki zıt kavramlar çalışma sayfalarını sadece okul öncesinde değil aynı zamanda ilkokul birinci sınıfta da kullanabilirsiniz. Devamı...


Eğik Düzlemin İncelenmesi DeneyiEğik Düzlemin İncelenmesi Deneyi

Bu deney; eğik düzlem kullanılarak yapılan işi bulmak, yükseklik ve düzlemdeki sürtünme kuvvetinin cismin hareketine etkisini incelemek için yapılır. İki ucu arasında yükseklik farkı bulunan dik üçgen şeklindeki düzenekler hayatımıza kolaylık getirir. Ayrıca bu yüzeyler ağır yükleri bulundukları yerden yüksek bir yere kaldırmak için kullanılırlar. Kaldıracağımız yükü yerçekimine dik olarak değil de, eğimli bir yapı üzerinde kaldırmak daha kolaydır. Burada yaptığımız iş hep aynıdır. İster yükü doğrudan kaldıralım, ister eğik bir yapı kullanarak kaldıralım, eğer aynı yüksekliğe çıkarmak istiyorsak yapılan iş değişmez. Eğik düzlem üzerinde bulunan bir cismin hareketi eğim açısına bağlıdır. Eğim açısı büyüdükçe cisim daha kolay hareket eder. Eğim açısı küçüldükçe hareket güçleşir. Ayrıca düzlemin sürtünme kuvveti de harekete etki eden diğer bir etkendir. Eğik düzlemde daima yoldan kayıp, kuvvetten ise kazanç vardır. Devamı...


Sıvı ve Gaz Basınçlarının Kullanım AlanlarıSıvı ve Gaz Basınçlarının Kullanım Alanları

Gazların ve sıvıların basınçları kullanılarak hangi teknolojiler üretilmiştir hiç merak ettiniz mi? Bu teknolojik araçlar günlük hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Örneğin belediye otobüslerinin kapılarının açılıp kapanması gaz basıncı ile olur. Buhar Motoru, Savery Makinası, Newcomen Makinası, Watt Makinası, Buhar Türbinleri, Buhar Makinası, Buharlı Ulaşım Araçları, Buharlı Gemiler... bu teknolojiyi kullanan araç ve makinalara örnektir. Devamı...


Sürtünme Kuvveti Nedir? Olumlu - Olumsuz Etkileri Nelerdir?Sürtünme Kuvveti Nedir? Olumlu - Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Sürtünme kuvveti nedir? Sürtünme nelere bağlıdır? Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Birbirine bağlı olan iki nesnenin aralarında oluşturdukları harekete karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme genelde kuvvet ile aynı doğrultuda ve zıt yönlerde olur. Doğada sürtünme kuvvetine sık rastlanır Sürtünme olmayan bir ortam elde etmek imkânsıza yakın olmakla beraber uzay boşluğunda sürtünme olmayan bir ortam elde edilebilir. Devamı...


Şiir İnceleme YöntemiŞiir İnceleme Yöntemi

Belli bir dönemdeki duygu anlayış ve zevkler hakkında bilgiyi en iyi o dönemde ortaya konulmuş olan eserler verir. Bireysel farklılıklar dışında bir toplumdaki inançlar, yargılar ve kültürel özellikler ortaktır. Bunlar da o dönemde oluşturulan yapıtlara yansır. Bir eser hangi dönemde verilmişse, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirleri de yaşadıkları dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevkini görmek mümkündür. Dolayısıyla bir şiiri incelerken, o şiirin yazıldığı dönemin ve şairin özellikleri göz önüne alınmalıdır. Devamı...


Yılbaşının Kutlanması Dinimizce Günah mı?Yılbaşının Kutlanması Dinimizce Günah mı?

Dinimizde herhangi bir sebeple Müslüman olmayanlara özenmek, onlar gibi davranmak yasaklanmıştır. Yılbaşı günü ben sadece bir yılın bitip yeni bir yılın gelişini kutluyorum, hıristiyanların dini kutlamaları beni ilgilendirmez denmemelidir. Çünkü Noel ile Yılbaşı birbirinden farklı da olsa; yılbaşı, hristiyanlar tarafından noel kutlamalarının devamı sayılmaktadır. Noel, Hıristiyanlara özel, dini kutlamalardır. O gün çam ağacı kesip eve getirmek gibi bir saçmalık yapmak, o gece hindi yemek, tombala ve benzeri oyunlarla Hristiyanlar gibi eğlenmek kesinlikle doğru olmaz. Dinimize göre böyle davranışlar sergilenirse küfre girmiş sayılırız. Devamı…


Kadere İnanmak!Kadere İnanmak!

İnsanların çoğu malesef kadere inanmayı bir zayıflık olarak algılamaktadırlar. Bu düşüncelerinin ardında da kadere inanmayı kesin bir kabulleniş ve boşvermişlik olarak algılamaları yatmaktadır. Toplumumuzda kasıtlı olarak yaygın bir şekilde kullanılan "kaderci" ifadesi de bu düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Oysa kader bu algı ve düşüncelerden uzak, bambaşka bir kavramdır. Allah insanı bu dünyaya özgür iradesiyle tercihlerini yapıp sonra da bu tercihlerinden sorgulanması için göndermiştir. Kişi tüm seçimlerini, yapacaklarını kendisi yapar. Ancak bu yapacakları kişinin idrak edemeyeceği bir katta bellidir ve Allah tarafından bilinir. İnsan işte buna inanıyorsa kadere inanıyor demektir. Yoksa kadere inanıyorum diyen insan kesinlikle bir boşvermişlik ve ümitsizlik içinde olamaz. Devamı...


Bir Film Nasıl Yapılır?Bir Film Nasıl Yapılır?

Televizyonda veya sinemada izlediğiniz bir film gösterime girmeden önce hangi aşamalardan geçiyor hiç merak ettiniz mi? Bir filmin yapım süreci; senaryo aşaması, üretim öncesi kısım, üretim, üretim sonrası bölüm ve dağıtım aşamalarını içerir. Bir filmin yapımında rol oynayan en önemli etkenlerden biri bütçedir. Çünkü film kadrosu, donanım, film çekim yerleri, dekorlar bütçe çerçevesinde şekillenir. Yüksek bütçeli filmler genellikle sinema endüstrisinin merkezi olan Hollywood tarafından piyasaya sürülmektedir. Ancak bir filmin başarısı her zaman bütçeyle ölçülmemektedir. Çünkü çok düşük bütçeyle ve dar bir kadroyla çekilmiş oldukça yaratıcı ve başarılı filmler de vardır. Devamı...


Eski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı SistemleriEski Uygarlıkların Kullandıkları Sayı Sistemleri

Sayının geçmişi çok çok önceye dayanır. İnsanın var olmasıyla birlikte sayı da var olmuştur diyebiliriz. Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar birbirleriyle iletişim kurmak, yiyecek bulmak ve avlanmak için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Yontma taş çağının sonuna doğru heykel ve resimlerle mağara duvarlarını süslemeye başladılar. Sayıların insan hayatına girmesi ise maden çağıyla birlikte olduğu düşünülmektedir. Devamı...

 


Dede Korkut Hikayeleri - Oğuz DestanıDede Korkut Hikayeleri - Oğuz Destanı

Dede Korkut hikayeleri diğer adıyla Oğuz Destanı; Göktürk devletini oluşturan halklardan biri olan Oğuzların savaşlarını konu alan bir yapıttır. Oğuz boylarının kendi aralarında, Trabzon Rumları ve Kafkas Gürcüleri ile yaptıkları savaşları anlatır bu destan. Ancak dede korkut hikayeleri günümüze sağlıklı bir şekilde ulaşamamıştır. Toplam 12 adet hikayeden oluşan destan geçmişten günümüze ozanların defalarca saz eşliğinde dile getirmeleriyle ulaşmıştır. Devamı...


Güzel Ahlakın ÖnemiGüzel Ahlakın Önemi

Ahlak, toplumu oluşturan bireylerin uymaları gereken davranış şekilleridir. Kaynağını ise toplumların sahip olduğu geleneklerden ve dinin koyduğu kurallardan alır. Toplumları şekillendiren temeller ise ahlaki değerlerin üzerine oluşturulur. İnsanların saygın bir şekilde toplumun içerisinde yerlerini alabilmeleri için bu değerlere saygı gösterip uymaları gerekir. Dinen de hedeflenen güzel ahlaktır zaten. Eğer ahlaki değerler bir toplumda yozlaşmaya başlamışsa o toplumda huzur kaybolmaya başlar; hırsızlık, cinayet, tecavüz olayları artış gösterir ve kimse kimsenin hakkını gözetmemeye başlar. Yaşamı daha anlamlı kılmak ve ülke olarak daha sağlam ayakta durabilmek için ahlaki değerlerimize daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Devamı...


Ganj Nehrindeki TehlikeGanj Nehrindeki Tehlike

Hinduizm inancında ne olursa olsun Ganj Nehri'nin kirlenemeyeceği inancı vardır. Bu nedenle yıllarca kirlilik için önlem alınmamış, bir çok kanalizasyon hattı ve fabrika atıkları nehre boşaltılmıştır. Aşırı kirlilik yaratan deri sanayii ile birlikte nehre her gün tahminen 1 milyar litre lağım atığı akmaktadır. Devlet arıtma ve engellme çalışmaları için $33 Milyon dolardan fazla harcamışsa da bugün Ganj nehri, dünyanın en kirli sularındandır. Fakat Hindular bunu kabul etmeyip her kutsal ayinlerinde nehre girmeyi sürdürmektedir. Devamı...


Kont Drakulanın Fatih Sultan Mehmetle ne alakası var?Kont Drakulanın Fatih Sultan Mehmetle ne alakası var?

Kont Drakula ve Fatih Sultan Mehmet! "Bu iki isism arasında nasıl bir bağ olabilir ki!" diyebilirsiniz. Kont Drakulanın filmlere konu edilmiş bir efsaneden ibaret olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kont drakula karakteri aslında Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış "Kazıklı Voyvoda" olarak tanınmış Rumen hükümdardan esinlenmiştir. Vlad isimli bu kişi; tarihin görmüş olduğu en gaddar, en canavar kişiliklerdendir. Bu yüzden kendisine vampir yakıştırması yapılmıştır.

Kazıklı Voyvadanın (Kont Drakula) işkence ettiği insanların kanlarını içtiği bilinmektedir. Özellikle Türk esirlere işkence etmeyi çok seviyordu. Yakaladığı esirleri kazığa oturtuyor, ayak derileri yüzülüp tuzlandıkytan sonra keçilere yalatılırken saray ahalisiyle birlikte olanları izleyip yemek yemeyi çok seviyordu. Bir gün şehirdeki bütün dilencileri çağırıp ziyafet verdi ve dilencileri iyice doyurduktan sonra masayı ateşe verdirip, hepsini diri diri yaktı. Bir defa da kadınların göğüslerini kestirip yerlerine çocuklarının başlarını diktirmişti. Bazı kadınları da kazanlara attırıp haşlatıyor, etlerini de çocuklarına yediriyordu. Devamı...


Ergenlik Çağında Fiziksel-Ruhsal Değişimler ve ProblemlerErgenlik Çağında Fiziksel-Ruhsal Değişimler ve Problemler

     Biz insanlar yaşam boyunca çeşitli dönemlerden geçeriz. Bu dönemleri şöyle sıralayabiliriz: Bebeklik çağı, çocukluk çağı, okul çağı, ergenlik çağı, yetişkinlik ve yaşlılık çağı. Ergenlik dönemi, çocuklukla gençlik arasındaki geçiş dönemidir ve bu döndemde hızlı bedensel ve cinsel gelişim gerçekleşir. Ergenlik çağında boy artışı ve kilo artışı gözlenir, ter bezlerinin gelişmesiyle terleme artar, sivilce artışı olur ve koltuk altı ve cinsel organ çevresinde kıllanma gözlenir. Kızlarda üreme organı gelişir ve adet (regl) görmeye başlanır; göğüsler belirginleşir. Erkeklerde üreme organları gelişerek sperm üretmeye başlar; ses kalınlaşır ve sakal-bıyık çıkmaya başlar. Bu dönemde değişikliklere uyum sağlamaya çalışan birey kendi içinde sorunlar yaşayabilir ve ruhsal bunalımlar ortaya çıkabilir.
     Ergenlik çağına giriş yaşı cinsiyet ve iklime göre değişkenlik gösterebilir. Ergenlik dönemi 12 ile 20 yaşları arasındaki dönemi kapsar. Kız çocukları, erkek çocuklarından 2 yıl daha erken ergenliğe girer. Ülkemizde genellikle kızlar 11-12 yaşlarında, erkekler ise 13-14 yaşlarında bu döneme girmektedirler. Sıcak ülkelerde ergenliğe daha erken girilmektedir. Sıcak ülkelerde kızlar 8-9 yaşlarında ergenliğe girmektedir; soğuk ülkelerde ise 17-18 yaşlarında ergenliğe girildiği de görülmüştür. Devamı...


Doğal Kaynakların Biliçsizce Yok edilmesiDoğal Kaynakların Biliçsizce Yok edilmesi

Yeryüzü bize çok cömert davranmakta ve tüm imkanlarını biz insanlara karşılıksız sunmaktadır. Su, hava, toprak, bitkiler, hayvanlar, madenler ve diğer sayamadığımız birçok nimet yeryüzünde biz insanların hizmetine sunulmuş durumdadır. Peki bunca nimet verilen insan bu nimetleri haketmek için ne yapıyor acaba? Ne yazık ki; bilinçsizce davranışlar sonucu hiç bitmeyecekmiş gibi bu kaynakları kullanıp, yok etmektedir. Oysa insan bu bencil davranışlarıyla aslında kendi sonunu hazırladığını bilmemekte. Devamı…


Fethetmek için Savaşmak Yetmez, Kültürel Fetih de YapılmalıdırFethetmek için Savaşmak Yetmez, Kültürel Fetih de Yapılmalıdır

Bir yerin fethedilmesi için oradaki toplum kültürel özelliklerini değiştirerek diğer baskın toplumun kültürel birikimini doğal olarak benimsemesi gerekir. Fethedilen yere mimari, sanatsal ve diğer açılardan yatırım yapılırsa ancak gerçek fetih gerçekleşir ve fethedilen topluluk işgal eden topluluğun baskınlığını kabullenir. Fethedilen yerdeki yerel halk kendi kültürel özelliklerine göre yaşadığı sürece işgal eden toplumu benimsemeyecektir ve yeri geldiğinde hemen isyan edecektir. Devamı...


Fotoğrafın Tarihi ve Fotoğraf Makinesinin TarihçesiFotoğrafın Tarihi ve Fotoğraf Makinesinin Tarihçesi

İnsanlar bazen üzülür, bazen duygulanır, bazen ise çok mutlu olurlar. Bazı anlar vardır ki o anlar hep hatırlanmak istenir. İşte bu noktada insanın arzuları ve hayalleri devreye girmiş ve fotoğraf makinesi denen alet bugünkü halini almıştır. Hatta bu icat o kadar geliştirilmiş ve küçülmüştür ki; bugün herkesin elinde olan telefonların ayrılmaz bir parçası bile olmuştur. Önceleri bazı anları hep canlı tutmak için geliştirilen bir makine olan fotoğraf makinesi, sonraları sanatsal bir dal olarak hayatımızda yer almaya başlamıştır. Fotoğrafın ilk tarihsel gelişimi 8. yy'da Müslüman bilgin İbn-i Heysem ile başlamış, 15. yy'da Leonardo da Vinci'nin çaışmalarıyla hız kazanmış ve 1500'lü yıllarda Nünbergli Cardan'ın çalışmalarıyla önemli yol katetmiştir. Günümüz fotoğraf makineleri ise; 1829 yılında Jacques Mande ve 1837 yılında Daugerreotype'ın çalışmalarıyla şekillenmiştir. Günümüze kadar birçok gelişim yaşayan fotoğraf makinesi 1990'lı yıllarda dijital fotoğrafçılık olarak gelişim kaydetmeye başlamıştır. Devamı...


Üç Anadolu Efsanesi - Köroğlu, Karacaoğlan, AlageyikÜç Anadolu Efsanesi - Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik

Geçmişten günümüze halk arasında yayılıp dilden dile dolaşıp gelmiş efsanelerimiz vardır. Yaşar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi eseri de bu efsaneleri içeren bir yapıttır. Köroğlunun meydana çıkışı, Karacaoğlanın Hikayesi ve Alageyik efanesiyle geyik sevdalısı Halil’in hikayesi; Üç Anadolu Efsanesinde yer alan efsanelerdir. Bu yapıtla ilgili eser tahlil ve incelemeleri ile kitap özetini okumak için: Devamı…


Deniz Suyundan Nasıl İçme Suyu Elde Edilir?Deniz Suyundan Nasıl İçme Suyu Elde Edilir?

Deniz suyunundan tuzu ayırmak için; deniz suyundaki tuzun erime ısısından daha az olmayan bir ısı vermek gerekir. Bu ısıyı vermek için ise çok fazla enerji gerekiyor. Deniz suyu damıtılarak içindeki yabancı maddelerden ve tuzdan arınabilir. Ancak bir gram suyu arıtmak için yaklaşık 540 kalorilik bir ısı vermek gerekir. Bu da damıtma işleminin çok pahalıya gelmesine yol açmaktadır. Bu nedenle deniz suyundan içme suyu üretimi şu an için tercih edilmemektedir. Ancak bu işlem için harcanan ısıyı azaltacak bir damıtma sistemi geliştirmek mümkündür ve maliyeti düşük bir enerji kaynağı da oluşturulabilir. Peki hem ekonomik hem de işlevsel bu deniz suyundan içme suyu elde etme işlemi nasıl yapılabilir? Devamı…


İtirazın İptali Davası ve örnek Dilekçeİtirazın İptali Davası ve örnek Dilekçe

İcra takibi İcra İflas Kanunu M.68-68/a’daki belgelerden birine dayanıyorsa alacaklı itirazın iptali davasını ya da itirazın kaldırılmasını seçebilir. Ancak icra takibi belirtilen belgelerden birine dayanmıyorsa alacaklı yalnızca itirazın iptali davası yoluna gidebilir. Elimizde bu belgeler var diyelim; ister itirazın iptali yoluna ister itirazın kaldırılması yoluna başvurabiliriz. İtirazın iptali davası yolunda seçimimizi kullanırsak artık itirazın kaldırılması yoluna başvuramayız. Ancak önce itirazın kaldırılması yoluna başvurduktan sonra itirazın kaldırılması yolunu bırakıp genel mahkemelerde itirazın iptali yoluna başvurabiliriz. İtirazın İptali Davasının Açılması; Bu dava, dava konusu takibe konu olmuş olan ve ardından borçlunun bu takibe itiraz etmiş olduğu alacağı konu eden normal bir alacak davasıdır. Yani dava normal bir hukuk davası gibi açılır. Devamı…


Engelli Hakları ve Engelliler Haftası SözleriEngelli Hakları ve Engelliler Haftası Sözleri

1970’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkıp başka ülkelere yayılan Independent Living (Bağımsız Yaşam) hareketi engellilerin de örgütlenmesini ve toplumun diğer kesimlerinin bu konuda daha bilinçli olmasını sağlamıştır. Öyle ki kalkınmış ülkelerde artık engellilerin bakım ve iyileştirme maliyetleri gündem konusu olmaktan çıkmış ve engellilerin toplumun her kesiminde kendini göstererek katkıda bulunmaları çalışmaları başlıca konulardan biri olmuştur. Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 10-16 Mayıs da Türkiye Engelliler Haftası olarak belirlenmiştir. Devamı…


Dengeli ve Doğru Beslenme Nasıl Olur?Dengeli ve Doğru Beslenme Nasıl Olur?

Günümüzde obeziteden tutun da kalp ve damar hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığın sebebi olarak düzensiz beslenme gösterilmektedir. Peki nasıl düzenli ve dengeli beslenebiliriz? Bunun için yapmamız gerekenler nelerdir? Öncelikle tanım olarak dengeli beslenme; tek bir besin gurubundan değil de, yaşa ve içinde bulunulan fizyolojik duruma göre vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerinden yeterli miktarda alınarak gerçekleştirilen beslenmedir. Hangi besinlerden ne kadar yersek dengeli beslenmiş oluruz peki? Devamı…


Edisonun Ampulü İcadıEdisonun Ampulü İcadı

1879 yılından bu yana hayatımızın vazgeçilmezi olan lamba nasıl icat edildi? Bugün hayatımızdan ışığı çıkardığımızı düşünelim; kim bilir ne kadar zorlanırız… Peki ampul bugünkü haline nasıl kavuştu? Edison ampulü icat etmek için ne gibi zorluklar çekti? Edison 50 civarındaki çalışma arkadaşlarıyla ampulü icat etmek için çok fazla çalıştı. Çünkü Edison’un amacı çok ucuza mal ederek bir lamba geliştirmek ve bunu herkesin kullanmasını sağlamaktı. Edison ampulü icat etmeden önce binlerce deney yaptı ve nihayet 1879’da bu amacına ulaştı. Devamı…


Akıl Hastalıklarının Belirtileri ve TedavisiAkıl Hastalıklarının Belirtileri ve Tedavisi

Akıl sağlığı bozulmaya başlayan veya bozulan bir bireyin temelde gerçeklikle olan bağlantısı zayıflamış veya kopma noktasına gelmiştir. Psikoz olarak adlandırılan durumla karşı karşıya olan akli dengesi yerinde olmayan birey genellikle topluma uyum sağlama noktasında başarısız olur ve kendi yarattıkları anormal dünyalarında diğer insanların durumlarına anlam veremeden yaşar. Bu normal olmayan dünyayı ise halüsinasyon yani algı bozuklukları ve düşünce sapmaları oluşturur. Şizofreni, paranoid gibi birçok çeşidi olan bu psikoz vakaları kolay olmayan süreçlerden geçmektedirler. Devamı...


İklim Değişikliği ve Buzulların Erimesiİklim Değişikliği ve Buzulların Erimesi

Yazların mevsim normallerinin üzerinde olması, kışların çok sert veya çok ılık geçmesi, küresel sıcaklık artışının çok hızlı olması iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Buzulların erimesi, hava kirliliği, çeşitli gazların yoğunluğunun atmosferde artması bu iklimsel değişikliğe sebep olmuş ve dünyamız anormal bir şekilde ısınmaya başlamıştır. son yüz elli yıllık dönemde bu değişiklikler bariz olarak kendini göstermiştir. Peki bu dehşet verici değişiklikler ne gibi sonuçlara yol açabilir ve bunlar için ne gibi önlemler alabiliriz? Devamı...


Sapkın Kişiliğin OluşumuSapkın Kişiliğin Oluşumu

Kişilik çeşitli sebeplerle bozulabilmektedir. Bu gibi bozukluklar sonucunda sapkın kişilik denilen kişilik tipleri oluşmaktadır. Sapkın kişilikler: Aşırı bastırılmış kişilikler; fiziksel şiddete başvuranlar; sürekli cinsel konulardan söz edenler olmak üzere guruplandırılabilirler. Sapkınlığı yaratan sebepler incelenirse bunlar; aşırı engellemelerle tabu haline getirilmiş dürtüler, cinsellik konusunda bilgizilik ve yanlış bilgiler, cinsellikle ilgili yanlış tecrübe ve saplantılar, aile içi şiddette maruz kalma, bastırılmış istekler olarak yer almaktadır. Devamı...


İyi Bir Dans ve Faydalarıİyi Bir Dans ve Faydaları

Dans insanın hislerini bedeniyle dışa aktarmadır. Yani insan içinde bulunduğu ruh halini, sevincini, coşkusunu, hüznünü, öfkesini, hayal kırıklıklarını dans ile dışa vurur. Dans etmek aynı zamanda yeni sosyal ilişkiler geliştirmenin ve çevresini daha farklı bir gözle bakabilmenin yolunu açar. İnsan dans ile beynini eğiterek bedenine hükmeder, hayata olumlu bakar, bedenini tanır, kendisiyle barışık olur, diğer insanları sevmeyi öğrenir. Devamı...


Büyü ve FalBüyü ve Fal

Büyü ve Fal çok sık duyduğunuz ve çeşitli yöntemlerle zararsız imajı verilmeye çalışılan terimlerdir. Örneğin fal kahve ve el falı gibi basit ve zararsız yöntemlerle masumlaştırılmaktadır. Büyü de günümüzde çizgifilmler ve diziler aracılığıyla sık sık yer verilen bir olaydır ki bu yöntemle duyarsızlaştırılma yapılıyor. İşin aslı ise büyü ve falın ne kadar kötü olduğudur. Bir noktada büyü ve fal Allah' şirk koşmaktır. Çünkü gelecek hakkında kimse haber vermeye yetkili değildir; geleceği ancak Allah bilir. Öyle ki büyü ve fal Allah tarafından Kuran-ı Kerim'de yasaklanmıştır ve bu işlerle uğraşanlara büyük azablar beklemektedir. Büyü anlam olarak; bir kişiyi kötü yollara başvurarak iradesini zorlamak ve istemediği şeyleri zorla yaptırmak demektir. Fal ise; çeşitli yollarla gelecekle ilgili bilgi sahibi olmak için yapılan işlerdir. Büyü de fal da Allah tarafından kesin olarak yasaklanmıştır. Devamı...


Ana Babanın Çocuklarına Karşı SorumluluklarıAna Babanın Çocuklarına Karşı Sorumlulukları

Ana babanın çocuklarına karşı birçok görev ve yükümlülüğü vardır. Bunlar: Çocuğu kabullenip sevmek; fikrine varlığına saygı duymak; besleyip giydirmek; birlikte vakit geçirip iyi bir iletişim kurmak; barınacağı huzurlu bir ortam sağlamak; sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamak; dini ve ahlaki açıdan iyi eğitim vermek; ekonomik olarak kimseye muhtaç etmemek; hayatın çetin şartlarına hazırlamak... gibi görevlerdir. Anne ve baba kesinlikle bu görevlerini ihmal etmemeli aksi halde yükleneceği vebalin altından kalkamayacağını bilmelidir. Devamı...


Asit Yağmurları ve ZararlarıAsit Yağmurları ve Zararları

Asit yağmurları, insanoğlunun doğayı yok etmesi ve kirletmesine karşın; doğanın insanoğluna verdiği tepkilerden biridir. Elektrik eldesi, kurulan fabrikalar, motorlu taşıtlar ve haddinden fazla ve gereksiz kullanılan deodorantlar oluşturdukları zehirli gazlarla asit yağmurlarına neden olmaktadırlar. Ayrıca özellikle yanardağlarından çıkan gazlar da çevresinde asit yağmurları oluşturmaktadırlar. Asit yağmurunu oluşturan temel gaz Kükürt DiOksittir. Peki asit yağmurları ne gibi zararlara sebep olurlar? Asit yağmurları ile ormanlardaki bitkiler ve diğer canlılar zarar görür. Tarım alanları çok verimsiz hale gelir ve ürün yetişmez. Asit yağmurlarının yol açtığı daha birçok kötü sonuç vardır. Devamı...


Asal Sayıların GizemiAsal Sayıların Gizemi

Asal sayılar ilginç, bir o kadar da gizemli sayı dizileridir. Kural olarak sadece 2 böleni olan (yalnızca kendisine ve bire bölünebilen) 1'den büyük pozitif tam sayılara verilen addır. Asal sayıların sonsuz olduğu bilinmektedir. Bu bilgi de öklid ile ispatlanmış bir bilgidir. Ancak; asal sayılarla ilgili birçok bilinmeyen nokta olmakla beraber; bu sayılarla ilgili cevaplanmayı bekleyen birçok soru bulunmaktadır. Ayrıca Kriptografi alanının en önemli konularındandır. Asal sayılarla ilgili bulunacak yeni bilgilerin ve formüllerin büyük miktarlarla ödüllendirileceği konusunda da söylentiler çoktur. Devamı...


Anne Sütünün Saymakla Bitmeyecek YararlarıAnne Sütünün Saymakla Bitmeyecek Yararları

Anne sütü savunmasız ve zayıf bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlunun en büyük koruyucusudur. Birçok hastalık ve daha sonraları ortaya çıkacak olan sorunun kaynağı anne sütünden yeterince faydalanılamamasıdır. Bebek anne sütü ile ne kadar çok beslenirse hastalıklara karşı o kadar bağışıklı olur. Önerilen emzirme süresi ise en az 1 yıldır. Anne sütü bebek için birçok enfeksiyon ve hastalığı önlediği gibi; anne için de normal kiloya hemen dönmeyi sağlar, yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltır... Anne sütü mucizevi bir hediyedir ve değerinin iyi bilinmesi gerekir. Anne sütünün diğer yararları: Devamı...


Zekayı Geliştiren BesinlerZekayı Geliştiren Besinler

Sağlıklı, zinde bir beden ve güçlü bir hafıza günlük hayatta her bireyin sahip olması gereken meziyetlerdir. Ancak herkes bu özelliklere sahiptir diyebilmemiz mümkün değildir. Çevrenizde kaç kişi beslenmesine özen gösterip, hem vücuduna hem de beyin sağlığına dikkat ediyor? Bu sayı malesef çok çok az.. Besinler sahip oldukları vitamin ve kalorilerle hafızamız ve sağlığımız açısından çok öneme sahiptirler. Vücut ağrlığına oranla yüzde 2 - 3'lük bir orana sahip olan beynimiz, günlük olarak vücudumuzun sahip olduğu kalorinin yüzde 30-35'ini harcamaktadır. Peki güçlü bir hafıza, daha keskin bir zeka, etkili bir konsantrasyon için hangi besinlerden nasıl tüketmemiz gerekir? Bunun için öncelikle B vitamini ağırlıklı besinlere önem vermemiz gerekiyor. Bu besinler: Devamı...


Sigara ve Alkolün Korkunç ZararlarıSigara ve Alkolün Korkunç Zararları

Sigara ve Alkol her ne kadar bazı kesimler tarafından masum gösterilmeye çalışılsa bile çok zararlı iki etkendir.

Sigara içenlerin vücuduna içmeyenlere göre yüzde 15 ile 35 arasında daha az oksijen girmektedir. Sigarada yaklaşık 4000 çeşit zehirli madde bulunmaktadır. Gırtlak kanserinin yüzde 95'i, damar tıkanıklıklarının yüzde 85'i, akciğer kanserlerinin yüzde 90'ının sigaradan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca hamile bayanların sigaradan dolayı düşük, özürlü ve erken doğum yaptıkları tespit edilmiştir.

Alkol de bazı reklamlarla zararsız gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak işin aslı alkolün aldatıcı küçük yararlarının yanında, neden olduğu zararları saymakla bitmez. Alkolün kandaki miktarı ne kadar artarsa o kadar ölümcül olur. Kanın 1 cm3'ünde 5 mg alkol bulunması alkol komasına girilmesi sebebidir ve her komaya giren kişi de kurtulmayabilir. Ayrıca sebep olduğu mide ve sindirim organları rahatsızlıklarının yanında, istatistiklere göre cinayetlerin %5'i, Boşanmaların % 80’i, Tecavüzlerin % 50’si, Trafik kazalarının % 70’i, Aile içi şiddetin % 70’i, Görevini terk edenlerin % 60’ı, alkol tesirinde gerçekleşmektedir.

Sigara ve Alkolün diğer korkunç zararları: Devamı...


Fedakar Anadolu KadınıFedakar Anadolu Kadını

Tarihte Türk kadını hep önemli görevler üstlenmiş ve çok önemli sorumluluklar yüklenmişlerdir. Aldıkları bu sorumlulukların hakkını vermesini de hep bilmişlerdir. Ruhunda özgürlük olan Anadolu kadını, ayaklarına pangalar vurmak isteyenlerin planlarını boşa çıkarmasını başarmışlardır. Anadolunun düşmandan kurtuluşunda çok önemli rol sahibi olan anadolu kadını bu görevini yerine getirirken direk cephede düşmanla çarpışmıştır. Hatta Kurtuluş mücadelesinin öncüsü Mustafa Kemal de bu konuda dünyada hiçbir milletin kadını, ülkesinin kurtuluşu için Anadolu kadınından daha çok mücadele ettim diyemez diyerek; fedakar anadolu kadınının değerine dikkat çekmiştir. Devamı...


Surelerin Faziletleri ve SırlarıSurelerin Faziletleri ve Sırları

Yüce Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim içerisinde birçok fazileti ve sırrı barındırmaktadır. Kuran-ı Kerim’in içerisindeki her surenin birer fazileti vardır. Her gün o sureleri okuyan kişiler o sureye ait olan faziletten nasiplenmektedir. Bu konuda hadislerde verilen bilgilere göre de surelerin faziletlerine dikkat çekilmiştir. Örneğin Vakıa suresini okuyanlara dünya nimetleri ve güzelliklerinin verileceği; Kehf suresini okuyanların ise zalim, kötü kimselere karşı korunacağı belirtilmiştir. Bunlar gibi daha birçok örnek verilebilir. İşte Surelerin güzel faziletleri: Devamı…


İslamiyetten Önceki Şaman Adetleriİslamiyetten Önceki Şaman Adetleri

İslamiyet’e girmeden önce Türkler şaman inancına mensuptular. Bu nedenle Türk adet ve geleneklerinde islamiyetten sonra da yine bazı şaman adetleri, gelenek ve görenekleri devam etmiştir. Bu adetlerden bazıları: Gidenin arkasından su dökme; Cami ve türbe avlularına mum yakılması; kötü bir olaydan bahsedildiğinde tahtaya üç kere vurulması; kurşun dökme; kırmızı kurdele bağlanması.. Devamı…


İşgencenin Korkunç Tarihi ve İşgence Aletleriİşgencenin Korkunç Tarihi ve İşgence Aletleri

İşkence çok uzun zaman öncesinden beri kullanılmakta olan insanlığın yüz karası bir olaydır. Bu utanç verici uygulama sadece birkaç ülke de değil neredeyse tüm dünya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendilerini medeni sayan ülkelerin geçmişlerine baktığımızda insan aklını zorlayan, şeytani işkence aletlerini hiç çekinmeden kullandıklarını görmekteyiz. Londra kulesi, göğüs sökücü, nuremberg bakiresi, Judanın Uyanışı Beşiği, vajina ve rektum armudu… bu şeytani işkence aletlerinden bazılarıdır. İşte işkencenin korkunç tarihi: Devamı…


Günlük Hayatta İşinize Çok Yarayacak BilgilerGünlük Hayatta İşinize Çok Yarayacak Bilgiler

Günlük yaşantımız içinde bazen sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen de karşılaştığımız sorunlarla çok vakit harcayıp hayat standartlarımızı düşürebiliyoruz. Örneğin lavabonuz tıkanmışsa açmak için çok zaman harcamak yerine hemen kaynamış suyun içine soda ilave edip lavaboya dökebilirsiniz. Kireç tutmuş demliğinizi temizlemek için sertçe bir bezle ovmak yerine içinde sirkeli su kaynatıp temizleyebilirsiniz… Bunun gibi birçok durumda pratik basit bazı bilgilerden yararlanıp hayatınızı daha da kolaylaştırabilirsiniz. İşte diğer bazı bilgiler: Devamı…


Nasıl Web Tasarımcısı Olunur?Nasıl Web Tasarımcısı Olunur?

İnternet son yılların en müthiş icatlarındandır. Her alanda sağladığı büyük kolaylıklar ile hayatımızın her köşesinde yerini almıştır. Peki dolaşarak her gün saatlerce vakit geçirdiğimiz internet siteleri nasıl hazırlanıyor? İnternet siteleri oluşturup binlerce milyonlarca ziyaretçiyi çekebilen web tasarımcıları nasıl yetişiyor? Bir web tasarımcısı nasıl olunur? Neler bilmek gerekir, hangi programları kullanabilmek gerekir… Aslında siz de bir internet sitesi hazırlayıp internete koyabilirsiniz. Eğer ilgi çeken bir içeriğiniz varsa her gün yüzlerce hatta binlerce ziyaretçiniz dahi olabilir. Devamı…


Cep Telefonu Şarjınızın Uzun Dayanması İçinCep Telefonu Şarjınızın Uzun Dayanması İçin

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok teknolojik alet hayatımızda yerini almaya başladı. Cep telefonları da bu aletlerden biridir. Son yıllarda akılllı telefonların da yaygınlaşmasıyla telefonların şarj problemi de hat safhaya ulaştı. Çünkü birçok özelliği birleştiren son teknoloji ürünü telefonlarla artık internette sörf yapılabiliyor, müzik dinlenip videolar izlenebiliyor ve bilgisayar oyunu oynanabiliyor. Hal böyle olunca da cep telefonların şarjları bir günü bırakın saatlar sonra bile bitebiliyor. Cep telefonu şarjınızın uzun süre dayanabilmesi için bazı ince noktaları bilmeniz bu noktada çok işinize yarayacaktır. İşte cep telefonunuzun şarjının uzun süre dayanabilmesi için bazı tüyolar: Devamı…


Mutfakta işinizi kolaylaştıracak bilgilerMutfakta işinizi kolaylaştıracak bilgiler

Mutfakta bazen birkaç basit bilgi işinizi çok kolaylaştırabilir. İşte yemek yaparken işinize çok yarayacak güzel ve basit bilgiler:

 • Yemeğin tuzunu fazla kaçırdığınızda tencereye birkaç parça soyulmuş çiğ patates atmak fazla tuzu alır.
 • Soğan soyarken gözlerinizin yaşarmaması için soğanı su dolu bir kabın içinde soymalısınız.
 • Domatesin kabuğunu kolayca soyabilmek için, kaynar suya batırıp çıkarın ve ince bir çizik attıktan sonra bıçağın tersini domatesin yüzünde gezdirin.
 • Çatlamış yumurtayı dağıtmadan haşlayabilmek için suyuna bir yemek kaşığı sirke eklemelisiniz.
 • Mısır haşlarken tuz atarsanız mısır sertleşir, o nedenle mısırı haşladıktan sonra tuzlamalısınız.
 • Devamı...

Yılanlar ile ilgili ilginç bilgilerYılanlar ile ilgili ilginç bilgiler

Yılanların çoğu zehirlidir ama zehir etkileri yaşadıkları ortamlara ve göre ve cinslerine göre değişiklik gösterir. Ayrıca karada yaşayan cinslerinin yanında suda yaşayabilen ve havada uçabilen türleri dahi vardır. Dünyanın en büyük yılan türü Anakonda adı verilen yılandır. Anakondaların boyu 10-12 metreye ulaşabilmektedir. Kalınlıkları ise 1 metreye ulaşabilir. Bu yılanlar Venezuela ve Brezilya gibi ülkelerde yaşarlar. Devamı...


Akıllı Jellerin İlginç ÖzellikleriAkıllı Jellerin İlginç Özellikleri

Akıllı jeller; sert ve kuru metaryaller (Metaller, seramikler ve plastikler) ve Soft ve Yaş Metaryaller (polimer jeller, manyetik akışkanlar) olmak üzere ayrılırlar. Akıllı jeller adı verilen bu yapılar dış ortamdan gelen müdahalelere karşı şişip büzüşerek karşılık verirler. Bu yapılarda çok sayıda monomer birleşerek polimer zincirleri oluştururlar. Ayrıca akıllı jeller teknolojinin gelişmesiyle çeşitli testlere tabi olmakta ve ortam koşullarına duyarlılıkları ölçülmektedir ve bu uyarlılıklarına göre sınıflandırılmaktadırlar. Devamı...


Ayakkabı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?Ayakkabı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Ayakkabı alırken sadece görünüşünü, modelini beğenmeniz o ayakkabıyı almak için yeterli midir? Tabiki yeterli değildir. Eğer sağlığınızı düşünüyorsanız ayakkabılarınızı seçerken daha dikkatli olmanız gerekir. Güzellik ve estetik görüntü nedeniyle, konfor gözetilmeden tercih edilen ayakkabılar ileride kişinin ayağında çeşitli problemlere yol açmaktadır ve ortaya çıkan rahatsızlık da kişinin hayat standartlarını düşürmektedir. O nedenle güzel görüntüsüne nazaran konforlu olup olmaması ayakkabı tercihlerinde en önemli faktördür. Devamı...


Ölümsüzlük ve Bilginin Sembolü GılgamışÖlümsüzlük ve Bilginin Sembolü Gılgamış

Ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı yücelten Gılgamış Destanı tarihin bilinen en eski destanlarından biri olup, destanda anlatılan Kral Gılgamış MÖ 3000 yıllarında Mezopotamyada hüküm sürmüştür. Gılgamış'ın ölümünden bin yıl kadar sonra yazıldığı düşünülen destan 12 tablet halinde olup; üç bin satırdan oluşmaktadır. Aslında daha uzun olduğu sanılan destanın bazı bölümleri bulunamamıştır. Devamı...


Masonlar ve illuminatinin SembolleriMasonlar ve illuminatinin Sembolleri

Amerikan Dolarının üstündeki sembolleri incelediğinizde Tamamlanmamış Piramit ve Herşeyi Gören Göz (Pyramid & All Seeing Eye) sembolleri bariz olarak görülmektedir. Bu sembollere dikkat edersek Latince olan “Annuit coeptis" ibaresini ve "Novus Ordo Seclorum” ibaresini okuyabilirsiniz. Bu ibarelerin anlamları şöyledir: Annuit coeptis; “başlanmış bir işin tamamlanması”. Novus Ordo Seclorum ise; "Yeni Dünya Düzeni" demektir. Ayrıca MDCCLXXVI ifadesi, 1776 yılı olan Adam Weishaupt'un illuminatiyi kurduğu yılı ifade etmektedir. Tamamlanmamış iş ise yeni dünya düzenini oluşturacak, merkezi kudüs olan tüm dünya devletlerinin birleştirilmesini belirtmektedir. Devamı...


Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır ve ÖrnekleriStaj Dosyası Nasıl Hazırlanır ve Örnekleri

Staj Raporu nasıl hazırlanır? Staj defterleri nasıl doldurulur? Örnek staj dosyaları ile ilgili yararlı dokümaları bulabileceğiniz ve staj hazırlama konusunda bilgiler bulabileceğiniz bir kaynak olan bu yazıyla daha kolay staj dosyaları hazırlayabileceksiniz. Staj hazırlama konusunda örnek sayfa yapısı hakkında bilgi, gün gün staj raporunuza neler yazabilirsiniz ve örnek alabileceğiniz staj dokümanları.. Devamı...


Kabir Azabı ve Kurtulma YollarıKabir Azabı ve Kurtulma Yolları

İslam inancına göre ölümden sonra ebedi bir hayata inanılır. Bu ebedi hayatta nasıl bir hal içinde bulunacağımız ise; bu dünyada sergilediğimiz iyi ve kötü davranışlarımızla şekillenecek. Bu dünyada iyi işlerle uğraşan, insanlara Allah rızası için yardımda bulunanlar, Allah'ın çizdiği sınırları aşmayanlar için cennet müjdelenirken; insanlara kötülük edenler, kul hakkını gözetmeyenler ve Allah'ın bildirmiş olduğu sınırları geçenler için ise cehennem haber veriliyor.

Öldükten sonraki ilk durak ise kabir! Hesap günü olan mahşer gününe kadar bekleme yeri olan kabir Allah'ın iyi kulları için ferah bir bekleme yeri olurken; bu dünyada vaktini boş işlerle geçirenler, hakkı gözetmeyenler ve Allah'ın hediyesi olan Kuran'a ve Hz. Muhammed'in örnek yaşamına uygun yaşamayanlar için ise azap ve dehşet dolu bir bekleme yeri oluyor.

Peki kabirdeki azap şekilleri neler? Kabrin sıkması, çiyan ve yılanların sokması, cehennemlik olanlara cehennemde yapılacak işgencelerin gösterilmesi bu azaplardan bazıları. İşte ibretlik kabir azabı ve bu azaplardan korunmak için yapılması gerekenler: devamı...


Meb Tarafından Yasaklanmayan OyunlarMeb Tarafından Yasaklanmayan Oyunlar

Bilgisayar oyunları her zaman zararlı değildir. Zihinsel yeteneği, bilgi ve çeşitli becerileri geliştirmeye yarayan güzel oyunlar da yok değildir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı okullarda birçok oyunu yasaklamıştır. Bu nedenle çoğunlukla bu yararlı oyunlar da diğer zararlı oyunlar gibi yasaklanıyor. Kurunun yanında yaş da yanıyor yani! Oysa ders aralarında, okul sonunda, derslerin sonunda, boş derslerde vakti hem eğitici hem eğlenceli oyunlarla geçirmek mümkün. İşte okullarda oynayabileceğiniz MEB tarafından yasaklanmayan oyunlar: Devamı...


Sosyal Medyada Popüler Olun!Sosyal Medyada Popüler Olun!

Sosyal Medya kavramı son altı, yedi yıldır popülerliğini ve gücünü arttıran önemli bir olgu olmuştur. Ucu bucağı olmayan bu alanda yetkinliğini arttırmak isteyenler de çeşitli arayışlara ve çabalara girmişlerdir.

Günümüzde insanların organize olduğu, büyük kitlelerin birlikte hareket etmesini sağladığı bu sosyal mecrada neyi nasıl yapacağını bilenler oldukça hızlı yol kat edip herkes tarafından takip ediliyor. Peki Sosyal medayada  bir uzman olabilmek için, popüler bir kimlik edinebilmek için ne yapmak gerekir? Devamı...


Televizyonun Korkunç ZararlarıTelevizyonun Korkunç Zararları

Sıkıntımızı, yorgunluğumuzu atmak için hemen hemen herkes TV karşısına uzanır, vakit geçirir. Ancak aslında televizyon sanıldığı gibi bizi dinlendiren bir alet değildir. Ortalama bir kişi günde 3 veya 4 saatini TV karşısında geçirmektedir. Bu durum da hem beden, hem de beyin sağlığımızı tehlikeye atmaktadır. TV yaydığı leptin ve ghrelin ışınlarıyla vücut hormanlarımızın dengesini bozmaktadır. Küçük yaştaki çocuklarda erken ergenliğe sebep olan bu durum; vücudumuzda da kanser oluşumunu tetiklemektedir. Devamı...


Eşlerin Huzurlu Bir Aile İçin GörevleriEşlerin Huzurlu Bir Aile İçin Görevleri

Aile toplumumuzun en önemli birimidir ve aile fertlerinin de birbirlerine karşı önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar huzurlu bir toplumun temeli olan aile kurumunda huzur ve neşenin hakim olabilmesi için yerine getirilmesi gereklidir. Huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşabilmesi için karı kocanın birbirlerine karşı, kocanın eşine karşı ve kadının da kocasına karşı yerine getirmesi gerektiği görevleri vardır. Devamı...


Kader ve İradeKader ve İrade

Kader insanı kısıtlayan, ne yaparsa yapsın bir şeyi değiştiremeyeceğini belirten bir kavram mı? Çoğu insan kadere inanmak deyince malesef bunu anlıyor. Ama kader demek bu değildir. Ayrıca kader konusunda akıl yormak da zor geldiği için olsa gerek; bu konularda fazla düşünülmez de denir. Fakat akıl insanı diğer yaratılanlardan ayıran en önemli özelliktir ve insan bunu kullandığı sürece bu dünyadaki vazifesini yerine getirebilir. İnsana akıl ve irade verilmiştir. İyiyi ve kötüyü ayırt edebilsin, ona göre seçimlerini yapsın diye... Kader insanın bu seçimlerine asla bir müdahale değildir. Kader insanın bu seçimlerinin ezeli ve ebedi, her şeyin yaratıcısı olan tarafından bilinmesidir. O nedenle bir insan bir şeyi çok ister, onun için elinden gelen her şeyi yaparsa ve o gerçekleşmezse; ancak bunun için kader olduğu söylenebilir; yoksa gelecek için hiçkimse birşeyin kaderi olduğunu söyleyemez. Devamı...


Kobra ve Kral Kobranın İlginç ÖzellikleriKobra ve Kral Kobranın İlginç Özellikleri

Kobra, yılanlar içinde ayrı bir yere sahip, özel bir yılandır. Ayrıca kendi içersinde de çeşitleri vardır. Bu çeşitleri içersinden Kral Kobra da ilginç özelliklere sahiptir. Kral Kobranın bu ilginç özellikleri:

 • Kral Kobra yamyamdır, hem kendi türünü hem de diğer yılanları yerler.
 • Tek ısırıkla 20 insanı öldürebilecek zehre sahiptir ve diğer yılanlardan farklı olarak düşmanın büyüklüğüne göre zehir kullanır.
 • Yumurtalarının başında 24 saat nöbet tutarlar ve yavruları yumurtadan çıkmadan, onları yememek için yuvadan ayrılırlar.
 • Devamı...

Doğal Tutkal Nasıl Yapılır?Doğal Tutkal Nasıl Yapılır?

Tutkal her zaman işimize yarayacak bir maddedir ve ne zaman lazım olacağı belli olmadığı için elimizin altında hep bir tane bulunur. Fakat bu kadar yaygın olmasına rağmen, solunması tavsiye edilmeyen zararlı bir maddedir. Hatta uyuşturucu madde olarak da kullanılmaktadır. Bir de evde küçük çocuk olduğunu düşünün, onlar daha hassas ve daha da savunmasızlar. Peki bu kimyasallar içeren zararlı yapıştırıcıları kullanmaktan başka çaremiz yok mu? Aslında evde tamamen doğal malzemeler kullanarak tutkal yapabilirsiniz. Bu malzemeler neler ve dğal tutkal nasıl yapılır? Devamı...


Evimizdeki Karıncalardan Nasıl Kurtuluruz?Evimizdeki Karıncalardan Nasıl Kurtuluruz?

Karıncaları küçük çalışkan canlılar olarak biliriz. Fakat bazen bu küçük, çalışkan, zararsız canlılar can sıkıcı olabiliyorlar. Bazen evlerimizi yuva kabul edip, yiyeceklerimize ortak oluyorlar. Her ne kadar zararsız da olsalar; bu küçük canlıları yiyeceklerimizin üzerlerinde dolaşırken görünce iştahımız ister istemez kaçar. Çünkü bu küçük canlılar pek birşey ayırt etmez ve bizim yiyeceklerimizin üzerlerinde dolaştığı gibi hijyenik olmayan her türlü şeyin üzerinde de dolaşabilirler. Peki bu rahatsız edici durumdan nasıl kurtulabiliriz? Devamı...


İslamiyet ve Kadınİslamiyet ve Kadın

İslamiyet gelmeden önce kadına hiç değer verilmiyordu. Hatta Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Günümüzde de İslami değerlerin barındırılmadığı toplumlarda kadına zulüm devam etmektedir. Ayrıca çalışma hayatında yer alan kadınlar evlilikle birlikte aile kurduğunda sorumlulukları da artıyor. Böylece hem iş, hem aile hayatını birlikte yürütmekte zorlanabiliyorlar ve bu durum da genellikle ailelerin dağılması ve boşanmayla sonuçlanıyor.

İslamiyet ise erkeğe çok sorumluluklar yüklemiş ve kadını da korumuştur. Dinimize göre erkek çalışmakla yükümlüdür ve kadının böyle bir zorunluluğu yoktur. Ayrıca günümüzde kadınlar, çok yaygın bir şekilde birer reklam malzemesi olarak kullanılmakta ve cinsel kimliklerini teşhir ederek tüm kadınların şeref ve haysiyetlerini düşürmektedirler. Devamı…


Beslenmenin Önemi ve Gıda Maddelerinin SeçimiBeslenmenin Önemi ve Gıda Maddelerinin Seçimi

İnsan olarak temel ihtiyaçlarımızın en önemlisi beslenmedir. Ancak beslenme de sadece birkaç öğeyle yapılamaz. Çünkü insan kaliteli bir yaşam sürebilmek ve hayati aktivitelerini düzgün bir şekilde yerine getirebilmek için elliden fazla temel besin öğesine ihtiyaç duyar. Bu öğelerin besin maddelerindeki dağılım oranları ise farklıdır. Besin öğeleri: Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar, Mineraller, Vitaminler, Su olmak üzere 6 gurupta toplanır. Bu öğeleri içeren besinlerin seçimi ve alımı için ise ayrıca bir özen gösterilmelidir. Devamı...


Ahirete İmanın İnsana KazandırdıklarıAhirete İmanın İnsana Kazandırdıkları

Öldükten sonraki ahiret hayatına inanç insanın davranışlarında dikkatli olmasını sağlar. Bu dünyadaki yaptığı her hareketin, her davranışın kayıt altına alındığını ve ahirette bu yaptıklarının hesabını vereceğinden emin olan kişi her zaman doğru, iyi, haksızlık yapmayan biri olur. Bu dünyada bir amacının olduğunu bilir ve cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak için elinden geleni yapar. Günümüzde “Ben İnanıyorum” demek hiçbir anlam ifade etmemektedir. Çünkü ağızdan çıkanlar kişinin hal ve hareketlerine etki etmelidir. İnsan yaşamını ancak bu bilinçle şekillendirirse, yani inancının gereğini yaparsa hem bu geçici dünya, hem de ahiret hayatı için daha hayırlı olur. Devamı…


Egzersiz ve Fiziksel Aktivitelerin Önemi ve FaydalarıEgzersiz ve Fiziksel Aktivitelerin Önemi ve Faydaları

Günlük yaşamımızda genellikle çeşitli bahaneler öne sürerek hareketsiz bir yaşam biçimini tercih ederiz. Bu bahaneler de çoğunlukla iş şartlarının yoğunluğu, zamanımızın kısıtlı olması, uygun ortamımızın olmamasıdır. Aslında bu durumların hiç biri bizi hareketsiz bir yaşam sürmeye mahkum edemez. Bu bizim tercihimizdir esasen.

İnsan doğar, büyür ve gelişir. 20’li yaşlarında kapasitesinin en üst düzeyine ulaşır. Bu döneminden sonra hem fiziksel hem de zihinsel olarak zayıflamaya başlar. Ancak düzenli fiziksel aktiviteye katılanlarda bu azalma çok daha yavaştır. Peki, fiziksel egzersizleri nasıl yaşamımızın bir parçası yapabiliriz? Hangi aktivitelerin bize uygun olduğunu nasıl öğreniriz? Egzersiz ve Aktiviteler bize ne gibi yararlar sağlar? Devamı…


Akrostiş ŞiirAkrostiş Şiir

Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesine akrostiş adı verilir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah veya istihrac da denir. Eski Yunan ve Latin edebiyatında akrostiş: üç dize anlamına gelmektedir.

Akrostişe örnek:

A kıl ile topladı, milleti dağılmaktan.
T ürk’e yaraşır bir millet çıktı bu savaştan.
A şk ile, inanç ile, yardım istedi haktan.
T uz-buz oldu dağıldılar, birlik olan ruhtan.
Ü rettiler binbir dolap, yıkmak için çoktan.
R um, Yahudi, Ermenisi çıktı ortaklıktan.
K imse ayıramaz, sırtımız yüce Allah’tan.

Şiirin dizelerinin ilk harfleri alt alta okunduğunda “ATATÜRK” ismi çıkmaktadır. Devamı...


Sosyal Kabadayılık (Mobbing)Sosyal Kabadayılık (Mobbing)

Bir grup kişinin birine veya bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır. Genellikle hiyerarşik yapılanması olan gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişi veya grubun, diğer kişilere psikolojik olarak uzun süreli baskı uygulaması şeklinde ortaya çıkan bir kavramdır. Son zamanlarda sosyoloji ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda disiplinlerarası çalışılan bir alan haline gelmiştir. Devamı...


Benchmark - BenchmarkingBenchmark - Benchmarking

Benchmark bir ölçü birimiyse benchmarking bu ölçümün yapılmasıdır. Dilimizde karşılığı tam olarak yer almasa da, benchmarking örnek alma veya genellikle “kıyaslama” olarak türkçeleştiriliyor. Örnek alınacak referansın belirlemesi anlamına gelen benchmarking, bir işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka işletmelerin, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve  bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulaması anlamında kullanılıyor. Peki neden kıyaslama? Devamı...


Metan Gazı ve Çöp PatlamasıMetan Gazı ve Çöp Patlaması

Ülkemizde ortaya çıkan atık günlük bir kilogramın üzerindedir. Bu da ülkemizde günlük 70 bin ton civarı evsel atığın oluştuğunu göstermektedir. Fakat daha 100 yıl öncesinde bu rakam şimdikinin yüzde birinden azdı.  Günümüzdeki bu devasa çöplerin sadece çevresel zararı yok; aynı zamanda metan gazı birikimine de yol açmakta ve bu yanıcı gaz yeri geldiğinde çok kötü sonuçlara neden olmaktadır.

Daha önceden Türkiye'de patlayan çöp yığınlarını hatırlamakta fayda var. Ümraniyede bu olayı çok acı bir şekilde yaşadık. Biriken çöp dağları altında doğal yollarla metan gazı oluşmuş ve sıkışan gaz, bir kıvıcımla alev alıp bir çok can kaybına neden olmuştu. Devamı...


Eğitim ve Sınıf YönetimiEğitim ve Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetiminin amacı: Sınıf ortamında; Disiplinli, planlı, Demokratik ortama önem veren, Bireysel Ayrılıkları gözeten, Etkili öğrenme için en uygun sınıf ortamının oluşturulmasını sağlayacak gerekli çalışma, etkinlik ve düzenlemelerin kurallar dahilinde hayata geçirilmesidir. Sınıfta Disiplin ortamının oluşturulması ve düzenin sağlanması etkili öğrenme için önemlidir. Ancak bu katı kurallarla olacak diye bir şart yoktur. Bu noktada sınıf yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Etkili bir sınıf yönetimi çok şeyi değiştirir. Devamı...


Google ve Bilinmeyen ÖzellikleriGoogle ve Bilinmeyen Özellikleri

Google'ı sadece arama için mi kullanıyorsunuz? Google'ın bilinmeyen yetenekleri çok aslında. Google'dan daha fazla verim alabilmek için bazı önemli özelliklerini tanımanız gerekir.

Google, önceleri sadece bir arama motoru olarak kullanılıyordu. Ama artık bundan çok ama çok daha fazlası. Örneğin E-posta: Gmail ile en iyi E-posta servisi veren şirketler arasında yerini aldı. Ayrıca Google'ın çoğu kimse tarafından henüz bilinmeyen ama oldukça kullanışlı araçları olduğunu biliyor musunuz? İşte bu araçlar: Devamı...

 


Piramitlerin Gizemi ve SırlarıPiramitlerin Gizemi ve Sırları

Binlerce yıl önce yapılmış olan piramitler birçok gizemi barındırmaktadır. Bügün bile piramitlere dair çözülmeyi bekleyen sırlar bulunmaktadır. Ayrıca piramitlerin çok şaşırtıcı, birçok ilginç özelliği de bulunmaktadır. İşte piramitlerin şaşırtan özellikleri:

 • Gize'deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5'dir.
 • Büyük Piramitin taban çevresinin, yüksekliğinin 2 katına bölünmesinin pi=3.14 sayısını verir.
 • Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer alır. Devamı...

Birlik Beraberlik ve Dayanışmanın Ülkemiz için ÖnemiBirlik Beraberlik ve Dayanışmanın Ülkemiz için Önemi

Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık anlamamız gerekmektedir. İnsan sosyal bir varlıktır ve çevresindeki tüm olaylardan direk veya dolaylı etkilenir. Bu etkileşme insana zarar verdiği gibi çok büyük faydalar da sağlar. Dayanışma sayesinde toplumlar ve ülkeler kalkınır. Kendi başarısızlığımız eğer bir toplum içinde olumsuz etki yapıyorsa oturup, düşünüp nerede neden hata yaptığımız irdelememiz gerekmektedir. Kısacası, birbirimizin gözünü oyacağımıza, pozitif dayanışma içerisinde olsak, hem kendimiz hem çevremiz hem de ülkemiz bundan faydalanacaktır. Devamı...


Allah ve İnsanAllah ve İnsan

İnsanı yaratan ve ona yüksek bir değer veren Yüce Rabbimiz, bizi başıboş bırakmamış, dünya yaşamında çeşitli görevler vermiştir. Bu görevlerin en önemlilerinden birisi de insanın kendisini yaratana karşı ibadet ve şükür duygusu içinde bulunmasıdır. Yüce Yaratıcının insanın yapacağı ibadetlere ihtiyacı yoktur. Emirlerini yerine getirmediğimiz, yasaklarından kaçınmadığımız zaman da Rabbimiz herhangi bir zarar ve ziyana uğramaz. Fakat yapacağımız ibadetler Allah’a olan şükür borcumuzu yerine getirmeye yarar. İbadetler, insanın ruhunu yükselten, insana insani özelliklerini kavratıp yaşatan davranışlardır. İbadetler, insanın Allah’ı arayışı ve onunla bağ kurma ihtiyacının bir göstergesidir. Devamı...


Kule Tipi Kolon Nasıl Yapılır?Kule Tipi Kolon Nasıl Yapılır?

Ses hobisi olanlar bilir; kolonlar bir ses sisteminin vazgeçilmezleridir. Bu kolonları hazır olarak fabrikadan değil de kendiniz yapabilirsiniz. Evde kolon yapmaya karar verip işe koyulduysanız biraz sıkıntı çekecekseniz demektir. Araç-Gereç bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç duyulan herşeyi almaya kalktığında doğal olarak fabrika üretimi kolonlardan daha pahalı olacaktır. Ancak bu işle uğraştıktan sonra az çok tecrübe sahibi olursunuz ve az masrafla güzel işler çıkartabilirsiniz. Örneğin, piyasada bulunan giriş seviyesi kolonlardan hiçbir eksiği olmayan kolonlar 200 ile 300 tl arası bir maliyetle üretilebilir. Peki bu iş nasıl yapılır? Bu işe girişirken ihtiyaç duyacağınız aletler nelerdir? Devamı...


Ekran Kartlarının Performans SıralamasıEkran Kartlarının Performans Sıralaması

Bir laptop alırken dikkat etmeniz gerken noktalar vardır. Bunlar işlemci hızı, Ram ve Ekran kartı belleğidir. Ekran kartları bilgisayarların performanslarını etkileyen en önemli etkenlerdendir. Çünkü kullandığımız bilgisayarlar görsel arayüzü olan grafiksel yapıdadırlar. Eğer bilgisayarlarınızda çalışan programlar bu grafiksel arayüzü zorlarsa bilgisayarınız hata verir ve düzgün çalışmaz. İşte bu noktada iyi bir ekran kartının ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Günümüzde ekran kartlarının performansı son çıkan bilgisayar oyunlarını çalıştırıp çalıştırmadığına bakılarak; hatta açılan oyunların görüntü kalitesi ve donma problemlerine bakılarak değerlendirilmektedir. Peki Ekran kartlarının performans açısından sıralaması nasıldır? Hangi ekran kartı daha iyidir? Bunun için şu listeyi inceleyin. Devamı...


Aydınlatma ve Elektrik Teknolojisi - Katkıda Bulunan Bilim AdamlarıAydınlatma ve Elektrik Teknolojisi - Katkıda Bulunan Bilim Adamları

Geçmişten günümüze birçok teknolojik çalışma yapılmış ve bu çalışmaların sonucunda, işlerimizi kolaylaştıracak birçok icat yapılmıştır. Bu buluş ve icatlar günümüzdeki şekline kolay kavuşmamıştır. Birçok zorluğa rağmen, adım adım gelişim sağlanmıştır. Elektrik ve aydınlatma alanındaki gelişmeler de aynen bu şekilde belli aşamalardan geçerek günümüzdeki haline gelmiştir.

Elektrik ve aydınlatma teknolojisi hangi aşamalardan geçerek günümüzdeki gibi olmuştur? Elektrik ve Aydınlatma teknolojine katkıda bulunan bilim adamları kimlerdir? Bu soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz: devamı...


Ramazan Ayında Beslenme ÖnerileriRamazan Ayında Beslenme Önerileri

Bizim için önemli bir yeri olan Ramazan ayının en önemli görevi olan oruç ibadetini yerine getirenler için günlük yaşamdaki alışkanlıklarda bazı değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliklerin en önemlisi beslenme alışkanlığındaki değişikliktir. Öncelikle üç olan temel öğün sayısı ikiye inmektedir. Ayrıca hamur işleri, tatlılar, kırmızı et, ekmek, pilav ve makarna tüketimi de oldukça artmaktadır. Ama bu ayda beslenmeye ayrı bir önem verilmeli, sağlıklı ve çeşitli besin seçenekleri ile yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Peki Ramazan ayında sağlıklı ve doğru beslenme nasıl olmalıdır? Hangi besinlerden, ne şekilde tüketilmelidir? Devamı...


Toplumsal Ahlaki Çöküşün NedenleriToplumsal Ahlaki Çöküşün Nedenleri

İçinde yaşadığımız toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel problemlerin temel nedeni; kirlenmiş bir ahlaki çevredir. Toplumu çepeçevre saran bu ahlaki çöküntü, dinden uzak, hiçbir ahlaki değeri olmayan, hiçbir şeye inanmayan, hiçbir şeyi ve hiç kimseyi umursamayan, sadece kendini düşünen bireyler oluşmasına neden olmuştur.

Devletin kumara (toto, loto, piyango, iddaa), genelevlere izin verdiği, rüşvetin kendi kurumlarında yaygın olduğu bir toplumda, halkının da ahlaksızlığa meyletmesi beklenen bir sonuçtur. Temel sebebi insanların dinden uzaklaşması olan ahlaksızlığın, temel sorumlusu ise ahlaksızlığa teşvik eden medyadır. Peki Nasıl çıkılır bu işin içinden ve toplumumuzdaki ahlaki çöküşün nedenleri nelerdir? Devamı...


İlkyardım Çantasında Bulunması Gereken Malzemelerİlkyardım Çantasında Bulunması Gereken Malzemeler

Bazen küçük tedbirler hayat kurtarır. İlkyardım çantası da küçük ama hayat kurtaran önlemlerden biridir. Peki bir ilkyardım çantasında hangi malzemeler bulunmalıdır?

Çantamızın ilk malzemesi, mutlaka önceden okunup anlaşılmayan yerleri işi bilen birine sorulmuş bir ilkyardım kitabı olmalıdır. Hafızamıza güvenmemeliyiz çünkü bazen ölümcül hatalar yapabiliriz. İlkyardım çantasında bulunması gereken diğer malzemeler ise: Devamı...


Çevre Kirliliği ve Doğal Kaynakların Yok OlmasıÇevre Kirliliği ve Doğal Kaynakların Yok Olması

Çevre sorunları gün geçtikçe artıyor. Çevre kirliliğinin giderek artması, mevsimsel değişiklikler, artan çevre kaynaklı hastalıklar bu sorunlardan bazıları... 

Doğanın ve çevrenin kirlenmesinin temel nedeni insanoğludur. Diğer canlılar doğayı ve doğal kaynakları olduğu gibi kabul etmiş ve yapısını bozmadan yararlanmışlardır. İnsanlar ise yaşam koşullarını her geçen gün iyileştirmek için doğayı sürekli değiştirme çabasına girmiştir. Bu değişimleri gerçekleştirirken bilerek veya bilmeyerek diğer canlılara, doğal kaynaklara ve kendisine zararlı olacak kirlenmelere neden olmuştur. Devamı...


Kibir ve Büyüklenmenin ZararlarıKibir ve Büyüklenmenin Zararları

Kibir kendini başkalarından büyük görme, üstün tutma anlamına gelir. İn­sanlar malına, zenginliğine, bilgisine güvenerek büyüklenme duygusuna kapılır, insanları küçük görür.

Dinimiz, büyüklenmeyi ve insanları küçük görmeyi kötü bir davranış olarak nitelendirmiştir. İnsanları böyle davranmamaları konusunda uyarmıştır. Allah, Kur’an-ı Kerim’de, “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. buyurmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed de “Kimse kimseye ezi­yet etmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin buyurarak kibirli davranmaktan sakınmamızı istemiştir. Devamı...


Güneş Çarpmasının Sonuçları ve İlkyardımGüneş Çarpmasının Sonuçları ve İlkyardım

Güneş çarpması, güneşte fazla kalma sonucu ortaya çıkar. Kişi aşırı terlemiştir. Vücut sıcaklığı 40 derece ya da üzerinde olabilir. Nabız hızlıdır ve bilinç bulanıklaşır. Aşırı susuzluk hissi, halsizlik ve ağrılar oluşur. İlk başlarda tuz kaybına yol açan aşırı terleme ve sonucunda ağ­rılı kas kramplarıyla dolaşımı bozacak nitelikte kan koyulaşması görülür. İleri evrelerde, tüm ısı ayarlayıcı sistem bo­zulur, terleme durur ve hayati tehlike başlar. Peki güneş çarpmasının bu tehlikeli sonuçlara yol açmaması için ne gibi tedbirler alınmalı ve güneş çarpan kişiye nasıl müdahale edilmelidir? Devamı...


Soğuk Algınlığına Karşı Ne Yapmalıyız?Soğuk Algınlığına Karşı Ne Yapmalıyız?

Soğuk algınlığı çoğu zaman önem verilmeyen bir rahatsızlıktır. Ancak rahatsızlık başa gelince ne kadar sıkıntılı bir hastalık olduğu belli olur. Kişi halsizleşir, ağrısı olur ve böylelikle hayat standardı düşer. Öncelikle bu raharsızlığın nedenlerini bilmek gerekir. Genel bilinenin aksine bu rahatsızlığın sebebi soğuk değil; uykusuz kalma, vitaminsizlik, aşırı yorgunluk ve stres gibi nedenlerle vücut bünyesinin zayıf düşmesidir. Peki soğuk algınlığına karşı nasıl tedbirler alınmalıdır? devamı...


Bayılmalar ve Bayılmalarda İlkyardımBayılmalar ve Bayılmalarda İlkyardım

İlkyardım birçok defa hayat kurtarmıştır. Ama bazen de yanlış yapılan ilkyardım da kalıcı hasarlara ve hatta ölümlere neden de olmuştur. Bayılmalar farklı nedenlerden dolayı gerçekleşmektedir ve birçok kişi farklı sebeplerden dolayı bayılma rahatsızlığını yaşamaktadır.

Bayılmanın neden olur acaba? İlkyardım her alanda olduğu gibi bayılmalarda da hayati önem taşır. Yanınızda biri bayıldı ne yapmanız gerekir? Devamı...


Anka Kuşu EfsanesiAnka Kuşu Efsanesi

İnsanoğlu geçmişten bu yana hep bir arayış içinde olmuştur. Kimi hayatın anlamını, kimi mutluluğu, kimi de kendini arar. Bu arayışların başarıya ulaşabilmesi için kendi küllerinden doğması gerekir. Anka kuşu efsanesi dilden dile dolaşıp, günümüze kadar gelmiştir.

Kuşların hükümdarı olan Simurg Anka, Bilgi Ağacı nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş…
Kuşlar Simurg a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar da Simurg u bekler dururlarmış. Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve sonunda umudu kesmişler. 
Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg un kanadından bir tüy bulmuş. Devamı...


Zeka mı? Çalışmak mı?Zeka mı? Çalışmak mı?

Herkes uğraştığı işte başarılı olmak ister. Peki herkes istediği gibi başarı elde edebiliyor mu? Açık bir şekilde herkes başarılı olamıyor. Başarıya etki eden etkenler nelerdir peki? Zeka ve çok çalışmak başarıya etki eden temel iki etkendir. Bu etkenler hangi oranlarda ve nasıl etki ederler başarıya acaba?

Çalışmak ve zeka birbirini tamamlayan iki önemli olgudur. Biri yetersiz olduğunda tam anlamıyla başarı elde edilemez. Öncelikle bu olguları tanımak gerekir. Mesela Zekayı biraz irdelemek gerekirse; devamı...


Para Her Kapıyı Açar mı?Para Her Kapıyı Açar mı?

Para demek günümüzde alım gücü demektir. Aslında sadece günümüzde değil; bu hep böyleydi... Para demek başkasına muhtaç olmamak demektir. Para demek rahat bir yaşam için bir adım demektir. Peki para herşey midir? Kimine göre parası olsun da gerisi önmeli değildir. Param olsun zaten diğer herşeyim olur derler. Öyle midir ki! Parayla herşeyi olmayabiliyor insanın. Mesela mutluluğu satın alamıyor. Başından belaları def edemiyor... Ama şu da var amansız bir hastalığın başına gelmesine engel olamaz para belki; ama bu hastalık için en iyi şekilde tedavi görebilir. Peki para her kapıyı açar mı? Yoksa para herşey değil midir? Devamı...


Ücretsiz Güzel AntivirüslerÜcretsiz Güzel Antivirüsler

Antivirüsler nasıl olmalıdır sorusuna cevap olarak: "güncellemeyi düzenli yapmalı, hızlı tarama yapabilmeli ve bilgisayarı gereksiz kasmamalıdır." maddelerini sayabiliriz. Peki kullanışı işimize yarayacak bir antivirüsü nasıl bulabiliriz?

Antivirüsler piyasada ücretli ve ücretsiz olarak bulunmaktadır. Size ücret ödeyip bir antivirüs kullanmanız yerine aynı işi görecek ücretsiz bir antivirüs kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi kulanışlı, işinize yarayacak güzel bir antivirüsü nerden bileceksiniz! Tabiki tecrübeyle.. Antivirüsler hakkında kısa bilgi edinmek istiyorsanız ve önerebileceğimiz ücretsiz güzel antivirüsleri kullanmak için: devamı...


Hackerların Gizli DünyasıHackerların Gizli Dünyası

Bilgisayarsız bir yaşam artık düşünülemiyor. Bilgisayarlar hayatın her alanında kullanılmakta ve daha önce uzun zaman alan, sıkıntılı işleri oldukça kolay hale getirmektedir. Bilgisayarların bu kadar yaygın olması bazı riskleri de beraberinde getirmiyor mu? Hepinizin bildiği gibi bilgisayarlar aracılığıyla çeşitli zararlı yazılımlar yayılmaktadır. Bu zararlı yazılımlar hacker adı verilen bilgisayar korsanları tarafından yayılmaktadır. Peki bu kişiler kimler, amaçları ne? Hackerlara karşı nasıl tedbirler alabiliriz? Acaba bütün hackerlar kötümüdür? Bunun için öncelikle hackerları tanımak gerekir. Bu yazıda hacker çeşitlerini tanıyıp, çalışma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz: Devamı...


Sonar, Ultrason, Radar SistemleriSonar, Ultrason, Radar Sistemleri

Ses dalgaları oldukça ilginç özelliklere sahiptir ve günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu teknolojisinden denizlerde, yerin altında ve daha farklı alanlarda yararlanılmaktadır. Doğanın kendi düzeninden örnek verecek olursak yarasalar uçarken bu özelliği kullanırlar ve yönlerini bu şekilde bulurlar.

Belirli bir frekanstaki ses dalgaları bir kaynaktan gönderilir ve bir engelle karşılaştığında geri döner. Bu yöntemi kullanan aletlerden çeşitli alanlarda günümüzde yararlanmaktadır. Ultrason, Sonar, Radar gibi sistemler bu teknolojiyi kullanır ve oldukça işimizi kolaylaştırır.

Günümüzde bu teknolojiden yararlanan Ultrason, Sonar, Radar gibi sistemler hakkında bilgi verecek olursak. Devamı... 


Ölüm - Ecel ve Ömür ÜzerineÖlüm - Ecel ve Ömür Üzerine

Her yaratılanın bir başlangıcı ve bir de sonu vardır. Bu sınırlar aşılması mümkün olmayan sınırlardır. Ölümsüzlük tarih boyunca hep insanların ilgisini çekmiştir. Öyle ki bu konu hakkında hep kitaplar yazılmıştır ve günümüzde de bu konuyu işleyen filmler çekilmektedir. Peki ecel ve ömür nedir? Bizim için önemi nedir? İşte bu soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. Devamı...


Virüs ve Bakterilerin Neden Olduğu HastalıklarVirüs ve Bakterilerin Neden Olduğu Hastalıklar

Günümüzde hastalıklar çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Birçok insan çeşitli rahatsılıklar nedeniyle mutsuz bir hayat sürüyor ve hayat standartları düşüyor. Peki bu hastalıklar genellikle neden kaynaklanıyor? Gözle görünmeyen ancak özel araçlarla görebildiğimiz canlılar günümüzde birçok hastalığın nedeni olarak gösteriliyor. Bu canlılar virüsler ve bakterilerdir.

Virüsler ve bakterilerin sebep olduğu birçok hastalık her geçen gün birçok kişiyi tesiri altına alıyor. Peki bu virüsler ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar nelerdir? Soğuk algınlığı, Aids, menenjit, orta kulak iltihabı, zatürre, kızamık, kuduz, çocuk felci... bu hastalıklardan bazılarıdır. Bu hastalıklar hakkında detaylı bilgi ve korunma yolları için devamı...


DNA Maketi ProjesiDNA Maketi Projesi

Fen bilgisi dersi için proje, performans oluşturmak çoğu zaman sıkıntılı olabiliyor. Kimi zaman proje oluşturabilecek konu bulmakta zorlanılıyor. Kimi zaman da konuya uygun bir proje oluşturmak için imkanlar kısıtlı olabiliyor. Fen bilgisi dersinde kullanılabilecek güzel bir materyal geliştirmek aslında çok da zor değil. Örneğin DNA maketi yapımı projesi ilginç ve bir o kadar da görsel bir materyal oluşturmak için uygun bir proje.

DNA yapımı projesi için gerekli malzemeler: 10 adet plastik pipet; 48 adet metal ataş; 48 adet plastik raptiye (12 tane kırmızı, 12 tane yeşil, 12 tane sarı, 12 tane mavi); Cetvel; Makas; İp.

Projenin yapılışı: Devamı...


Pratik Kullanışlı Yararlı Proje ÖrnekleriPratik Kullanışlı Yararlı Proje Örnekleri

Boş vaktiniz çok, canınız sıkıldı ve oyalanacak aktiviteler arıyorsunuz. Hem boş vaktinizi değerlendirebileceğiniz, hem de kullanışlı, işinize yarayacak malzemeler oluşturmak çok kolay. İsterseniz birkaç malzeme kullanıp pratik bir şekilde ürünler elde edebilirsiniz. Mesela güzel mumluklar, kibrit kutusundan çekmeceler, plastik borulardan ayna çerçevesi, tahta kasalardan kitaplık yapabilirsiniz.

Peki bu kullanışlı projeleri nasıl yapacaksınız? Hangi malzemeleri kullanacaksınız? İşte birbirinden ilginç ve kullanışlı projeler: devamı...


Haşhaşilerin Kurucusu ve Lideri Hasan SabbahHaşhaşilerin Kurucusu ve Lideri Hasan Sabbah

Kimine göre çok zeki ve savaş stratejisinde uzman bir kişi, kimine göre de imansız, gaddar bir canavar. Haşhaşiler adı verilen tarihin en çok korkulan suikastçilerinin lideri Hasan Sabbah. 1100'lü yıllardan itibaren bu ismi duyan herkesi korku sarıyordu. Çünkü Hasan Sabbah çevresine, acıması olmayan ve istediğini mutlaka yapan biri olarak tanınıyordu. Özellikle dönemin Selçuklu vezir ve devlet adamlarına yaptığı suikastler ve Hacca giden müslüman kafilelerine yaptığı eziyetler iyi bilinir.

Peki Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah nasıl örgütlendi? Alamut'a nasıl yerleşti? Binlerce müridini Alamutta nasıl eğitti ve onları kusursuz birer ölüm makineleri haline getirdi? Ölümünden sonra haşhaşiler tarikatının akıbeti ne oldu? İşte tüm bu soruların cevapları: devamı...


Bilgi mi üstündür? Silah mı?Bilgi mi üstündür? Silah mı?

Münazaralarda iki taraf zıt iki görüşü savunmak zorunda kalırlar. Bu kolay bir iş değildir. Çünkü yeri geldi mi kişi benimsemediği bir görüşü savunmak zorunda kalır. İşte bu noktada kişinin ustalığı konuşur; söyledikleriyle ve bulduğu yöntemlerle izleyenleri etkilemesi gerekir. Kişinin söz kabiliyetinin önemi kadar söylediklerinde mantık da bir hayli önemlidir. Çünkü doğru bir bakış açısıyla, çelişkisiz bilgilerle tezini ifade etmelidir. Bir müzazara konusunu örnek verelim; "Savaşta Bilgi mi üstündür, Silah mı?"

Kimine göre savaşta bilgi üstündür. Çünkü savaş bir strateji işidir ve zaten silahı da ortaya çıkarak bilgidir. Ama diğer taraftan silahın gücü karşısında bilgi bir işe yaramaz. Çünkü silahın gücü bilgiyi de yok eder; şöyle ki bilgiyle kurulan planların başarıya ulaşabilmesi için zaman, imkan ve malzemeye ihtiyaç duyulur. Ancak düğmeye basılıp atılan bir bomba tüm bu panlarla birlikte bilginin kaynağı olanı da yok edebilir. Peki Bilgi mi? yoksa Silah mı? kararı şu bilgileri de inceledikten sonra verin: devamı...


Gençliğe Hitabenin Yorumu ve AçıklamasıGençliğe Hitabenin Yorumu ve Açıklaması

Atatürk'ün gençlere armağanı olan "Gençliğe Hitabe" sadece gençlerin değil, bu ülkenin mensubu olan herkesin okuyup, anlaması gereken bir sesleniştir. Onun için Atatürkün Gençliğe Hitabesi cümle cümle incelenip üzerinde durup düşünülmesi gereken bir yapıttır. Bu amaçla 20 Ekim 1927'de Atatürk tarafından okunan gençliğe hitabenin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını ve hitabede verilmeye çalışılan anlamları irdeleyelim; devamı...


Dünyada ve Türkiyede Nesli Tükenmekte Olan CanlılarDünyada ve Türkiyede Nesli Tükenmekte Olan Canlılar

Hem dünyada hem de Türkiyede canlı türleri hızla azalıyor ve bazıları da yok oluyor. Doğal dengeyi bozup, canlılara yaşam alanı bırakmayarak dünyanın geleceğini tehdit altında bırakıyoruz. Bazı canlıların nesillerinin tükenmesi o canlılara bir şekilde bağlı olan diğer canlıların yaşam faaliyetlerini de engelliyor. Bu şekilde zincirleme etki sonucunda birçok canlının nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya geliyor.

Doğanın dengesini korumak tüm insanların asli vazifesidir. Ancak insanların duyarsızlığı ve yanlış davranışları sonucunda hem ülkemizde hem de dünyada birçok canlı yok olma tehdidiyle karşı karşıya gelmiştir. Nesli tükenmekte olan bu canlıları listeleyecek olursak; devamı...


Bahar Nezlesi (Alerjik Rinit)Bahar Nezlesi (Alerjik Rinit)

Bahar nezlesi, diğer adıyla alerjik rinit, çevrede bulunan bir alerjenin nefes alma sırasında buruna alınıp, burnun iç yüzüne yapışmasıyla bu alerjene karşı duyarlılığı olan kişide burnunda mikrobik olmayan bir iltihap sonucu ortaya çıkan şikayetler ve bulgulardır. Yani bir tür mikrobik olmayan kronik nezle halidir. Bu nedenle ana bulgular burunda kaşıntı, sulanma, hapşırma, aksırma, damakta kaşınma, öksürük ve boğaz ağrısı, boğazı temizleme isteğidir. Buruna yapışabilen alerjenler genellikle bahar aylarında ortaya çıkan polenlerdir. Bu nedenle Alerjik rinit bahar aylarında daha çok görülür. Havadaki polenler solunum yoluyla burun, bronşlar veya gözlerde alerjik hastalıklara neden olur. Hastalık şikayetleri havadaki polen miktarına göre artıp azalabilir. Gelişmiş ülkeler bu konuda çeşitli tedbirler almışlardır. Örneğin Amerikada bazı televizyon kanallarında meteoroloji bültenlerinden sonra polen bülteni de sunulmaktadır. Peki bahar nezlesi hangi hastalıklara neden olmaktadır ve tedavisi nasıl yapılmaktadır? Devamı...


Çok Gezen mi, Çok Okuyan mı Bilir?Çok Gezen mi, Çok Okuyan mı Bilir?

Günümüzde iyi öğrenme yöntemleri üzerine birçok fikir ortaya atılmaktadır. Şüphesiz en iyi öğrenme; aktivite gerçekleştikten sonra bir müddet geçmiş olmasına rağmen edinilen bilgi ve tecrübelerin unutulmadığı öğrenmedir. Bu noktada yapılan aktiviteye göre öğrenme olayının kalıcılığı değişir. Bazı aktiviteler zaman olarak, sağladığı imkanlar olarak ve bıraktıkları etki olarak daha kalıcı bilgiler edinmemizi sağlarken; bazı öğrenmeler ise etkisiz kalıp geçici bir bilgi edinmemize sebep olur. Çok gezen bilir" tezi savunmasını yapan gezip görerek yani yaşayarak yapılan öğrenmenin daha etkili ve kalıcı olacağını savunur. "Çok okuyan bilir" tezini savunan bir kişi ise çok kısa zamanda daha çok bilgi edinilebileceğini savunur. Gördüğümüz gibi bu tezlerin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. O nedenle münazaraya konu olan tezleri savunanların, bu savunmaları için iyi bir hazırlık yapmaları gerekir. Peki çok okuyan mı bilir? yoksa çok gezen mi? Çok okuyan bilir diyorsanız bir inceleyin... Çok gezen bilir diyorsanız bir inceleyin... Ayrıca her iki tez için belirtilen görüşlere de bir göz atın...


Virüslerin Gizlediği Dosyaları Geri GetirmeVirüslerin Gizlediği Dosyaları Geri Getirme

Bilgisayarda bir USB kullandınız ve sonra USBnizi bir antivirüsle taradınız. Ardından virüsler silindi ama bir baktınız ki bazı dosyalarınız da ortada yok!

Bu durum son yıllarda çok karşılaşılan bir durumdur. Önceden bazı virüslerin dosyaları gizleyerek neden olduğu sorun iyi bir antivirüs taraması sonucu zararlı yazılımların silinmesiyle düzeliyordu. Bu işi de combofix adı verilen özel zararlı yazılım silme programı yapıyordu. Ama günümüzde bu virüs gelişti ve artık Almana, tanatos… gibi türevleri çıktı. Artık virüs taraması yapıp, combofix kullanmak bu virüsten tamamen kurtulmaya yetmiyor. Şimdi size virüsten kurtulmanın kesin yolunu anlatacağım! Devamı...


Facebook Virüslerinden Korunmak İçinFacebook Virüslerinden Korunmak İçin

Facebook bazı önemli tehlikeler barındırmaktadır. Özellikle virüsler bu ağ üzerinden hızlı bir şekilde yayılıp kullanıcıların hesaplarına bulaşıyor ve önemli tehlike arzediyor.

Virüslü bağlantıya tıklayan kişiye virüs bulaşmış oluyor ve kişinin farkında olmadan kişinin facebook hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Ayrıca Virüs yemiş olan kişi virüslü video linkini paylaşarak tüm arkadaş listesini otomatik etiketleyerek daha çok kişinin virüs yemesini sağlıyor. Böylelikle virüs bulaşan bilgisayar arttıkça virüs sahibiamacına daha çok ulaşmış oluyor. Virüs facebook hesabına değil Google Chrome, Mozilla firefox gibi tarayıcıların eklentiler kısmına yükleniyor ve facebook hesabınızı başka bilgisayardan açtığınızda böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. O nedenle web tarayıcılarınızın Eklentiler bölümünde daha önceden görmediğiniz bir eklenti varsa silmenizde fayda var. Peki Virüs mağduruysanız ne yapmalısınız? Devamı...