Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
Çayların Ağır Metal içeriklerinin tayini
www.arsivbelge.com
Çayların Ağır Metal içeriklerinin tayini dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Çayların Ağır Metal içeriklerinin tayini başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

PİYASADAKİ MEVCUT ÇAYLARIN AĞIR METAL
İÇERİKLERİNİN NİCEL, BOYAR MADDELERİNİN NİTEL
TAYİNİ

EMİN YILMAZ

BÜLENT YILMAZ

LÜTFİYE BÜKEN

Çay (Camellia sinensis), çaygiller (Theaceae) familyasından olup nemli iklimlerde (Doğu Karadeniz’de) yetiĢir. Yaprak ve tomurcuklarının sudaki infüzyonu içecek olarak kullanılır. Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olmasına karĢın dünya üzerinde tropik ve subtropikal bölgelerde de yetiĢtirilmektedir. En önemli çay üreten ülkeler Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka ve Türkiye’dir. Bu ülkeler toplam dünya çay üretiminin dörtte üçünü karĢılar. Bitkilerin yapısında bulunabilecek ağır metaller fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5g/cm3’den daha büyük olan metaller dir.Bu grupta yer alan kurĢun, kadmiyum, krom,demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve çinko baĢta olmak üzere altmıĢtan fazla metal doğaları gereği, yerkürede genellikle karbonat, oksit, silikat ve sülfür halinde kararlı bileĢik olarak veya silikatlar içinde hapis olarak bulunurlar. Ağır metallerin ekolojik sistemdeki yayınımları doğal çevrimlerden çok insanın neden olduğu etkiler nedeniyle olmaktadır. Ayrıca kazalar sonucu da ağır metallerin çevreye yayınımı önemli miktarlara ulaĢabilmektedir. Ağır metallerin su kaynaklarına ulaĢması endüstriyel atıkların veya asit yağmurlarının toprağı ve dolayısı ile bileĢimde bulunan ağır metalleri çözmesi ve çözünen ağır metallerin ırmak, göl ve yeraltı sularına tanınmasıyla olur. Sulara tanınan ağır metaller aĢırı derecede seyrelirler ve kısmen karbonat, sülfat ve sülfür bileĢikleri halinde su tabanına çökerler. Sediment tabakasının adsorpsiyon kapasitesi sınırlı olduğundan suların ağır metal deriĢimi sürekli olarak yükselir, baĢka bir deyiĢle bu katmanlar metalce zenginleĢir. Havaya salınan ağır metaller hayvan ve insanlar tarafından solunum yoluyla alındığı gibi, karaya ulaĢan kesimi de bitkiler ve besin zinciri yoluyla alınır. Ağır metaller endüstriyel atık suların içme sularına karıĢması yoluyla veya ağır metallerle kirlenmiĢ partiküllerin tozlaĢması yoluyla da hayvan ve insanlar üzerinde etkili olurlar. Bu elementlerin gereğinden az veya fazla alınması insan sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bu çalıĢmada Inductive Couple Plasma Optik Emisyon Spektroskopisi ( ICP-OES ) yöntemi ile deriĢime karĢı emisyon Ģiddeti, UV-Vis spektrofotometre ile % geçirgenlik
değerleri saptandı.

Dokümanın Tamamı için tıklayınız...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:


Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Metal - Ametal - Yarı Metal - Soygazlar Kullanım Alanları(19271)

Metal Ametal ve Yarı metallerin kullanım alanları(18031)

Madenlerimiz ve İl il Çıkarılan Maden Rezervleri(15769)

Enzim Aktivite Tayininde Kullanılan Yöntemler(7108)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!