Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Han Duvarları Şiir İncelemesi ve Şiir Tahlili
www.arsivbelge.com
Han Duvarları Şiir İncelemesi ve Şiir Tahlili dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Han Duvarları Şiir İncelemesi ve Şiir Tahlili başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Han Duvarları Şiir İncelemesi ve Şiir Tahlili

HAN DUVARLARI

  Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
  Bir dakika araba yerinde durakladı.
  Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,   
  Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...   
  Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,   
  Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya.   
  İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!   
  Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,   
  Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...   
  Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,   
  Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,   
  Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...   
  Ellerim takılırken rüzgârların saçına
  Asıldı arabamız bir dağın yamacına.   
  Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık,   
  Yalnız arabacının dudağında bir ıslık!
  Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar,
  Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
  Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.   
  Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.   
  Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.
  Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince   
  Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.
  Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi.   
  Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine.
  Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine.   
  Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali,   
  Sonunda ademdir diyor insana yolun hali,   
  Arasıra geçiyor bir atlı, iki yayan.
  Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdıyan   
  Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,   
  Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...   
  Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine   
  Uzanmış kalmışım yaylının şiltesine.
 
  Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan;   
  Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
  Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu,   
  Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu:
  Ağır ağır önümden geçti deve kervanı,   
  Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.   
  Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri   
  Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri.
  Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya   
  Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.   
  Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
  Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
  Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor,   
  Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor.
  Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı   
  Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı.
  Gitgide birer ayet gibi derinleştiler   
  Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki cizgiler...   
  Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı,   
  Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı;   
  Fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler,   
  Aygın baygın maniler, açık saçık resimler...   
  Uykuya varmak için bu hazin günde, erken,   
  Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken   
  Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı;   
  Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı.
  Ben garip çizgilere uğraşırken başbaşa   
  Raslamıştım duvarda bir şair arkadaşa;   
  "On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan   
   Baba ocağından yar kucağından   
   Bir çiçek dermeden sevgi bağından   
   Huduttan hududa atılmışım ben"   
  Altında da bir tarih: Sekiz mart otuz yedi...
  Gözüm imza yerinde başka ad görmedi.   
  Artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş!
  Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş;   
  Araya gitti diye içlenme baharına,   
  Huduttan götürdüğün şan yetişir yârına!...
  Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
  Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk.
  Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri   
  Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.
  Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor,   
  Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor...   
  Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar,   
  Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar.
  Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide,   
  İki dağ ortasında boğulan bir geçide.
  Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden   
  Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden:
  Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla,   
  Önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla.
  Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu,
  Burada son fırtına son dalı kırıyordu...
  Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla,
  Savrulmaya başladı karlar etrafımızda.
  Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü;   
  Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü...   
  Gönlümde can verirken köye varmak emeli   
  Arabacı haykırdı "İşte Araplıbeli!"   
  Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana   
  Biz menzile vararak atları çektik hana.   
  Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş   
  Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş.
  Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor,
  Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor...
  Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri,
  Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.
  Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor,
  Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor;
  "Gönlümü çekse de yârin hayali   
   Aşmaya kudretim yetmez cibali   
   Yolcuyum bir kuru yaprak misali   
   Rüzgârın önüne katılmışım ben"   
  Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı,
  Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı...
  Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde   
  Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde.
  Uzun bir yolculuktan sonra İncesu'daydık,
  Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
  Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım,
  Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım!
  "Garibim namıma Kerem diyorlar   
   Aslı'mı el almış haram diyorlar   
   Hastayım derdime verem diyorlar   
   Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben"   
  Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında,
  Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında.
  Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı!
  Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı!
  Az değildir, varmadan senin gibi yurduna,
  Post verenler yabanın hayduduna kurduna!..
  Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu:
  "Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?"
  Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende,
  Dedi:   
      "Hana sağ indi, ölü çıktı geçende!"
  Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti,
  Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti...   
  Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi.   
  Aradan yıllar geçti işte o günden beri   
  Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim,   
  Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim.
  Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar,
  Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar!
  Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
  Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!..   
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

HAN DUVARLARI

Han Duvarları Şiir Tahlili ve İncelemesi

Metin İncelemesi:

Biçim Yönünden:

Biçimi: Nazım.

Nazım biçimi: Manzum hikâye.

Ölçüsü: Asıl bölüm : 7 + 7 = 14'lü hece.

Yağız atlar kişnedi / meşin kırbaç sakladı.

7 7

Ara bölüm : 6+5=11'li hece.

On yıl var ayrıyım/Kına dağından

Konusu: "Anadolu'nun çileli yollarında çekilen gurbet acısı ve sıla özlemi dile getiriliyor; sınırdan sınıra koşarak acı çekmiş, sılasına ulaşamamış Maraşlı Şeyhoğlu'nun anısı ve bu konuda şairde uyanan duygu ve düşünceler" anlatılıyor.

Tema: "Gurbet acısı ve sıla özlemi"dir.

Kafiye şeması: Şiirin asıl bölümünde: aa/bb/ cc/dd...

Şiirin ara bölümünde: aaab/cccb/dadb biçimin­dedir.

Kafiyeli olan, "Şak-la-dı/durak-la-dı" sözcükle­rinden "-la" ve "-dı" ekleri rediftir. Geriye kalan bölümlerde ortak kafiye sesi "AK" olup tam kafiye­dir. Ara bölümlerin dördüncü dizelerinde yer alan, "At-ıl-mış-ım ben/kat-ıl-mış-ım ben/sat-ıl-mış-ım ben" sözcükle rinde ki "-il, -mış, -ım" ekleriyle yine­lenen "ben" sözcükleri rediftir. Geriye kalan, "At/ kat/sat" fiil köklerinde ortak kafiye sesi "AT" oldu­ğundan tam kafiyedir.

Yardımcı Bilgiler:

Faruk Nafiz Çamlıbel, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında; "şiirde hece ölçüsü esas alınmalı, Türk­çe ile ulusal konular işlenmeli" görüşünü savunan şa­irler topluluğu arasında yer almıştır. Enis Behiç Koryürek, Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç'tan oluşan bu beş kişilik şairler topluluğuna, sonradan "Beş Heceli­ler" denmiştir.

Faruk Nafiz, Beş Heceliler'den olmasına karşın, kimi zaman şiirlerinde aruz ölçüsünü de kul lan iniştir.

Şiirlerinde genellikle bireysel konuları ele alan şair, aşk, doğa, ölüm, ayrılık, kıskançlık gibi tema­ları işlemiştir. Kimi şiirlerinde Anadolu gerçeklerine eğil misse de onları tasvirlerle yetinmiş, çözüm ara­yışına gitmemiştir. Eserlerinde lirik bir söyleyiş gö­rülmektedir.

Dil özellikleri:

a) Dil sade, söyleyiş liriktir.

b) Şiir, zamanımızdan çok önceleri yazılmasına karşın, kültür dilinin ustalıkla kullanıldığı görülmektedir. Dizelerdeki dil, Türkçenin güzel bir örneğidir:

"İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık

Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı

Arkada zincirlenen Toros dağları."

Bu dizeler ve benzerleri bunun kanıtıdır.

c) Anlatımda yer yer teşhis (kişileştirme) sa­natı yapılarak işlediği temalar daha canlı, renkli ha­le getirilmiştir:

"Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar

Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar

Uyku­ya varmış gibi görünen yılan yollar

İnleyen tekerlek­ler/Aygın baygın maniler

Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu, vb."

dizelerde bu sanata yer verilmiştir.

d) Şair, benzetmelerden de yararlanılmıştır : Rüzgar-saç, yollar-yılan, Niğde-hisar, dört mısra-dört damla kan, derebeyi-han, kar-beyaz karanlık, kar-beyaz ölüm, yolcu-yaprak" sözleri ve benzerleri ara­sındaki durum bunu göstermektedir.

İçerik Yönünden:

Araştırmalar:

· Şiirde, şairin Anadolu'ya yaptığı yolculuk ile bu yolculuk sırasında görülenler hikâye ediliyor. Şiire göre Şair, yaylı bir at arabasıyla Anadolu'ya git­mektedir. Yolculuğu zor koşullarda geçmekte, arada bir hanlarda konaklamaktadır. Bu konaklamalar sıra­sında, şair, hanların duvarlarında, daha önce konak­layanların çeşitli yazılarıyla karşılaşmaktadır. Bun­lardan biri de Maraşlı Şeyhoğlu'nun han duvarlarına yazdığı dörtlüklerdir. Maraşlı Şeyhoğlu, dörtlüklerinde çileli yaşamını anlatmıştır. Şair, Marşlı Şeyhoğlu'nun son dörtlüğü yazdığı handa öldüğünü öğrenir buna çok üzülür. Şair. daha sonraki yıllarda yaptığı yolcu­luklar, konakladığı hanlarda hep Maraşlı Şehyoğlu'nun yaşadığı gurbet hayatını, çektiği sıla özlemini hatırlar.

· Yolculuk İstanbul'dan Orta Anadolu'ya, yaylı bir at arabasıyla yapılmaktadır. Bunu, şiirde geçen Niğde, İncesu, Ulukışla, Erciyes gibi Orta Anadolu'­yla ilgili adlardan anlıyoruz. Bu yolculuk tam üç gün sürmüştür.

Şair, yolculuğu sırasında geçtiği yerleri, konak­ladığı hanları yalın biçimde tasvir etmektedir. Gör­düğü yerlerin en ilginç yanı, buralarda mevsimlerin iç içe yaşanması dır. Bir yanda bahar, diğer yanda kar...Bu bakımdan hanların, Anadolu'nun yaşamında ayrı bir yeri var. Ulaşımın zorlu olması, kısa yolcu­lukların bile günlerce sürmesi, hanların önem kazan­masına neden olmaktadır. Hanlarda konaklayanlar ise, içlerinde gurbet acısını, sıla özlemini duyuyorlar, tü­mü bu yönden birbirlerine benziyorlar.

· Şairin yol boyunca içinde bulunduğu duygu ve düşünceler şöyle sıralanabilir: Gurbet acısı, kış kor­kusu, Anadolu'nun çileli yaşamı karşısında duyulan keder, Maraşlı Şeyhoğlu'nun kendisi gibi şair duşun­dan duyulan sevinç ve tanımadığı bu şairin ölü.nün­den duyulan büyük üzüntü.

· Şiirde geçen kimi dizelerin anlamları şöyle ve­rilebilir:

"Sonum ademdir diyor insana yolun hali": Yo­lun ıssız hali, insana, hiçbir yere ulaşmayacağı hissi­ni veriyor.

"Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı":Gurbette bir araya gelen insanlar, aynı duyguları yaşayıp paylaşırlar.

"Bir çiçek dermeden sevgi bağından": Gençlik çağının doğal duygusu aşkı yaşamadım, sevgiden pay alamadım.

· Şiirde geçen kimi dizelerde şu söz sanatlarına yer veriliyor :

"Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı" : Di­zede, han ocağının başında toplanan "gönüller" söz­cüğü, "insanlar" anlamında kullanılmıştır. Bir sözcü­ğün, benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün anlamını yüklenmiş biçimde kullanılmasına "mecaz" denir yada "mecaz-ı mürsel" adı verilir.

"Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kan­dı": Burada, şiirin dizeleri kana benzetilmiştir.

"Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar": Di­zede, hanlar teşhis (kişileştirme) yoluyla derebeyine benzetilerek teşbih-i beliğ sanatı yapılmıştır.

"Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar": Di­zede, "ey" ünlemiyle "nida" sanatı; "yaslı" sıfatıyla da yollara insan özelliği verilerek "teşhis" (kişileş­tirme) sanatı yapılmıştır.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Ah Nijad Şiirinin İncelemesi(5530)

Günümüz Türkçesi ile Yunus Emre şiirleri(5416)

Şiir İnceleme Yöntemi - Ayrıntılı(5393)

Şiirde Gerçeklik ve Anlam - Şiirin Teması(5390)

Bu Vatan Kimin Şiirinin Biçim ve İçerik İncelemesi(5386)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!