Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Staj Dosyası Hazırlama ve Örnekler
www.arsivbelge.com
Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır ve ÖrnekleriStaj Dosyası Hazırlama ve Örnekler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Yazı Girişi: Staj İlk Gün: İlk defteri açtınız. Bu beyaz sayfalardaki ilk gününüz tanışma bölümünü koyabilirsiniz. Çalıştığınız kurum hakkında bir tarihçe yazabilirsiniz. Örnek Sayfa Yapısı: "Bugün … kurumundaki … bölümündeki ilk staj günümdü. … , … ve … bölümlerini şefle (ya da kimse) gezdim. Oradaki çalışanlarla ve diğer stajyerlerle tanıştım. Günün geri kalanında kurum hakkında bir araştırma yaptım." Alt paragrafa kurum hakkında kitabi bilgi dilinde ufak bir tarihçe yazabilirsiniz. İkinci Gün: İkinci gün artık işe başladınız. Bugün şunları bunları yaptım diye yazabilirsiniz. Örnek Sayfa Yapısı: "Stajımın ikinci gününde … yapmayı öğrendim."... Yazının Tamamı aşağıdadır!

Staj Dosyası Hazırlama ve Staj Dosyası Örnekleri

Staj İlk Gün

İlk defteri açtınız. Bu beyaz sayfalardaki ilk gününüz tanışma bölümünü koyabilirsiniz. Ve çalıştığınız kurum hakkında bir tarihçe yazabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “Bugün … kurumundaki … bölümündeki ilk staj günümdü. … , … ve … bölümlerini şefle (ya da kimse) gezdim. Oradaki çalışanlarla ve diğer stajyerlerle tanıştım. Günün geri kalanında kurum hakkında bir araştırma yaptım.” Alt paragrafa kurum hakkında kitabi bilgi dilinde ufak bir tarihçe yazabilirsiniz.

İkinci Gün

İkinci gün artık işe başladınız. Bugün şunları bunları yaptım diye yazabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “Stajımın ikinci gününde … yapmayı öğrendim.” Yaptığınız iş hakkında teknik bilgi verirsiniz sonra da uygulamanızı anlatırsınız.

Üçüncü Gün

Fotograf çekin. Elinizde yaptığınız işle ilgili, aletler ve cihazlarla ilgili fotoğraflar olsun. Ve bunları defterinize yapıştırın. Mesela yaptığınız işlerdeki sürekli yanınızda bulunan ve kullandığınız aletlerin fotografını çekip bunları tanıtabilirsiniz. Tanıtmayı kitabi bir dil kullanarak yapabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “… Aleti: … Aleti, … bölümü çalışanlarının sürekli yanında bulundurduğu aletlerin başında gelir. … ve … uygulamaları bu aletle yapılır.” Ve bu tarz bilgiler. Sayfanıza da fotografı yapıştırdığınızda gayet doyurucu bir sayfa görünümü elde edebilirsiniz.

Dördüncü Gün

Çalıştığınız kurumda hergün uygulama yapmıyor olabilirsiniz. O günlerde de yaptığınız iş ile ilgili teorik bilgiler öğrenip, bunları defterinize kaydedebilirsiniz. Örneğin Elektronik & Haberleşme sistemlerinde çok önemli olan bir Modülasyon konusunu defterinize yazabilirsiniz. Tabiki önceki makalemde belirttiğim gibi teknik bilgi ve uygulama düzeyini dengeli tutmalısınız. İlk defa staj yapıyorsanız çok fazla teknik bilgi ile defteri doldurmanıza gerek yoktur. Teorik bilgilerden aklınızda kalanları deftere geçirmeniz en iyisidir.

Beşinci Gün

Yaptığınız uygulamarda ve verdiğiniz bilgilerde şekillerden de yararlanın. Kendiniz, sayfanın uygun gördüğünüz yerlerine, konu ile ilgili kendi elinizle grafikler ve şekiller çizebilirsiniz.

Altıncı Gün

Kendiniz yapmadığınız bir işte “yapıldı, edildi” gibi fiiller kullanabilirsiniz. Ortak yaptığınız işleri anlatabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “Bugün ben ve diğer 2 stajyer ile birlikte, … mühendisinin bize verdiği … proje üstünde çalıştık. Şunları bunları yaptık… Sonuç olarak …’nın … olduğunu öğrendim.”

Defterinizi bu tarz bir yazım ile doldurabilirsiniz.

Bu makalemde staj defteri nasıl yazılır sorusuna kendimce yanıt vermeye çalıştım. Umarım biz stajyerler için yararlı meseleler üzerine değinmişimdir.

Peki Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır! İşte Kısaca Bilgi

Staj defteri en az staj günü sayısı kadar sayfası dolacak şekilde yazılır. Staj defteri yapılan stajın öğrenciye kazandırdığı bilgi ve becerilerinin raporu, resmi belgesidir. Defter bu ciddiyetle önemle, teknik bir dil ve 3.şahıs anlatımı kullanılarak anlaşılır ifadelerden oluşacak cümlelerle yazılır. Staj defteri günlük yazar gibi doldurulmaz. İşin ne olduğu, yapan şirket, çalışanlar, başladığınız zamana kadar neler yapılmış, neler yapılması planlanıyor gibi işi ve iş yerini tanıtan bilgiler vererek mümkün olduğunca rutin işleri izlemekten kaçınarak, o gün yapılan işleri sıralamaktansa, nelerin nasıl yapıldığını nasıl yapılması gerektiğini nedenleriyle anlatarak yazılmalıdır. Bunun yanında yapılan ilginç uygulama, ölçüm yapım tekniklerine vurgular yapılarak fotoğraflarla desteklenmelidir. İstenirse defter sayfa formatında bilgisayar ile yazılabilir. Gerekirse bilgilere kaynak gösterilebilir. Özetle; staj yapan öğrencilerin her staj türü için ayrı ayrı hazırlamak zorunda oldukları “Staj Defterleri”, aşağıdaki kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.
⌂ Rapor teknik yazı karakterinde, elle veya bilgisayar yazıcısı ile 12 punto yüksekliğinde yazılacaktır.
⌂ Her bölümün başlığı büyük harflerle yazılacaktır. Varsa alt başlıklarda ise her kelime büyük harfle başlayacaktır.
⌂ Konuların anlatılması esnasında, gerekli görülmesi durumunda, çizim ve şemalar teknik resim kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
⌂ Metin içinde her Şekil ve Tablo numaralandırılacaktır.
⌂ Kapak sayfası hariç her sayfanın sağ üst köşede tarih, alt ortasına sayfa numarası yazılacaktır.Staj dosyası şu bölümlerden oluşmalıdır.

 • § Staj dosyası kapak sayfası (dış kapak)
  § Staj dosyası iç kapak (onaylı): öğrenci adı soyadı, numarası, staj türü (yukarıda tabloda belirtilen biçimde) başlama ve bitiş tarihleri, kaç gün staj yaptığı, iş yeri amiri adı soyadı imzası ve onayı içermelidir.
  § İçindekiler sayfası: Staj defterinin ilk sayfalarında, her gün hangi tür işlerin yürütüldüğü ve bu işlerin ayrıntılı açıklamalarının hangi sayfalarda olduğu belirtir tablo verilecektir.
  § Giriş: Bu bölümde stajın konusu, işyeri adı ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. İşyerinde çalışan mühendis ve tekniker sayıları ve görevleri kısaca irdelenecektir.
  § Stajda Yapılan Çalışmalar: Bu bölümde staj yönergesinde belirtilmiş olan işlerde yapılan işler günlük olarak ayrıntılı olarak yazılacaktır.
  § Sonuç Bölümü: Staj dosyalarının sonunda, stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde değerlendirmesi yapılarak, görüş ve düşünceler yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış staj defteri her sayfası “İnşaat Mühendisi” unvanlı sorumlu kişiye onaylattırılmalıdır. Staj dosyasını onaylayan inşaat mühendisinin adı, soyadı ve oda sicil numarası ya da diploma numarası yazılmalıdır.

Hazır Staj Dosyası Örnekleri

Meslek Yüksek Okulu 30 Günlük Staj Dosyası Örneği 1- 07/07/2008 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı.
2- 08/07/2008birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.
3- 09/07/2008Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.
4- 10/07/2008 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayd edildi. Kdv durumlarına bakıldı.
5- 11/07/2008 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.
6- 12/07/2008 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi.
7- 14/07/2008 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla asım gunduz sahil akdenız vergi dairelerine gidilerek kdv beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi.
8- 15/07/2008 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi.
9- 16/07/2008 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi. Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı.
10- 17/07/2008 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayı ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı.
11- 18/07/2008 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı.
12- 19/07/2008 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi.
13- 21/07/2008 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi.
14- 22/07/2008 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı.
15- 23/07/2008 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dükümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayd edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.
16- 24/07/2008 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi. Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı. Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi.
17- 25/07/2008 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi.18- 26/072008 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı.
19- 28/07/2008 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükelelefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi.
20- 29/07/2008 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı
21- 30/07/2008 sosyal sigortalar kurumuna gidelerek işe giriş verildi. Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı.
22- 31/07/2008 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için v.dairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi.
23- 01/08/2008 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi.
24- 02/08/2008 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi.
25- 04/08/2008 Ticaret odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı.
26- 05/08/2008 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi.
27- 06/08/2008 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.
28- 07/08/2008 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.
29- 09/08/2008 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi. Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı.
30- 11/08/2008 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
31- 12/08/2008 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
32- 13/08/2008 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7. ayın faturaları alın dı
33- 14/08/2008 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
34- 15/08/2008 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı.

STAJ DOSYASI
STAJ DOSYASI HAZIRLAMA
STAJ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR

STAJ DOSYASI HAZIRLAMA – STAJ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR

Staj dosyası 11 bölümden oluşur. Bu bölümler aşağıdaki gibidir.

1. Kapak Sayfası

2. Staj Yazısı

Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır.

3. Giriş

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.
Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.
Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.

4. Kurum Tanıtımı

Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir.
Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır. Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir. Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir.

5. Birim Tanıtımı

Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir. Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır. Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır. Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı, yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir. Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır.

6. Proje Özeti

Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir. Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir.
Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir. Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir. İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar, 8. bölümde yer almalıdır.
Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir.
Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi, yine holdinge ait, araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır. Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında, yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti. Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu. Personel-iş eşlemesi takibi, hasarlı araçların takibi, muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş, tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti. Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği, her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak, servis için bırakılan araçlardan işlemi tamaml******rın sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu, ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü. Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri, plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi. Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü.
Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için ASP.NET ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış, gereken kısımları öğrenilmiştir. Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır. SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır.

7. Haftalık Çalışma Çizelgesi

Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir. (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)
Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli, her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır. Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir.

Kötü örnek:

10 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ ASP.NET 14
SALI ASP.NET 16
ÇARŞAMBA ASP.NET 20
PERŞEMBE ASP.NET 22
CUMA PROJE 27

17 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ PROJE 32
SALI PROJE 34
ÇARŞAMBA PROJE 38
PERŞEMBE PROJE 40
CUMA PROJE 42

İyi örnek:
10 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ ASP.NET’e Giriş, C# dilinin temel özellikleri 14Kaynakwh: Staj dosyası hazırlama – staj dosyası nasıl hazırlanır
SALI ASP.NET ile veritabanı bağlantısı, DataAdapter ve DataGrid kullanımı 16
ÇARŞAMBA Web servisleri, yapısı ve özellikleri, SMS yollama yöntemleri, .NET ile SMS yollama 20
PERŞEMBE Veritabanından sorguların yapılması, gerekli hesaplarla sonucun oluşturulması 22
CUMA Her saat başı sorgulayan bir servis geliştirilmesi ve testi 27

17 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ SMS yollayan modülün gerçekleştirilmesi ve testi 32
SALI Müşteri için araç sorgulama web sayfasının tasarlanması, formun oluşturulması 34
ÇARŞAMBA Web sayfasında göstermek üzere detaylı sorgulamaların hazırlanması, sonuçların nasıl gösterileceğinin tasarlanması 38
PERŞEMBE Şirket sitesi için hazırlanan modülün tamamlanması ve web sitesine entegrasyonu 40
CUMA Gerçekleştirilen projenin amire sunulması ve test edilmesi 42

8. Haftalık Çalışmanın Raporlanması

Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenilen sistem ve ürünler, görev alınan projeler ve gerçekleştirilen uygulamalar verilen şablon kullanılarak gün bazında rapor edilmelidir. Her gün için yaklaşık 1-2 sayfa yeterli olacaktır. Ancak kurumun tanınması ve oryantasyon ile geçen günler gibi zamanlar, staj raporunda farklı kısımlarda daha detaylı olarak anlatıldığı için, referans vermek suretiyle tek sayfada yer alabilir. Yazılım stajı için küçük bir örnek aşağıda verilmiştir.

05.07.2006

Staj yapılan kurum hakkında temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretim ve ürünler gibi bilgiler alınmıştır. Kurumun merkez ve şubeleri gezilerek incelenmiştir. Bu geziler sırasında bilgisayarın kurum içindeki yeri ve önemi de incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 4. bölümünde detaylarıyla anlatılmıştır.

06.07.2006

Staj yapılan birimdeki çalışanlarla tanışılmış ve görevleri öğrenilmiştir. Organizasyon şeması oluşturulmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Bunun yanında birimdeki donanım ve yazılım altyapısı da incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 5.bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır.

07.07.2006

Bilgi işlem biriminin üzerinde çalıştığı proje incelenmiştir. Proje ekibinde herkesin görev ve sorumlulukları, işi yapış biçimleri incelenmiştir. Projenin modüllerine ait analiz ve tasarım diyagramları incelenerek, yapı öğrenilmiştir. Projenin genel yapısı, Tablo 1’de verilmiştir… … …Proje yöneticisi, staj çalışması boyunca gerçekleştirilmesini istediği modül hakkında bilgi vermiştir. Gerekli kaynak kitapları ve internet adreslerini sağlamıştır. Bu kaynaklar incelenmiştir. Proje yöneticisinin açıklamaları ışığında ilk olarak öğrenilmesi gereken konuların listesi ve çalışma planı hazırlanmıştır. 10.07.2006 ile 13.07.2006 tarihleri arasında bu konular ve öğrenilenler raporlanmıştır…

Raporda anlatımı güçlendirmek için gerekli görülen resim, grafik, tablo, program parçaları vs. kullanılması faydalı olacaktır. Ancak, burada anlatılan konular, daha önceden derslerde görülen konular olmamalıdır. Örneğin veritabanı dersini almış olan bir öğrencinin stajda SQL dilini anlatması yanlıştır. Bunun yerine bu bilgiyi nasıl kullandığını rapor etmelidir. Teorik bilgileri bir kaynaktan olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenilen kavramların özeti ve çalışmaya faydaları, öğrenciye sağladığı katma değerler gibi yorumlar yapılmalıdır. Eğer teorik konuyla ilgili olarak mutlaka bir doküman eklenmek isteniyorsa, burada referans verilerek ekler bölümüne koyulabilir. Böyle bir alıntıda kaynak gösterilmesi şarttır.

9. Sonuç

Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanmalı, görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem, gözlem, yorum, v.s.) özetlenmelidir. İyi bir sonuç bölümü, tüm staj çalışmasını kapsadığı için, yaklaşık iki sayfa boyutunda olabilir.

10. Kaynaklar

Raporun yazımında ve yapılan çalışmada yararlanılan kaynaklar (kitap, makale, dergi, internet sayfası, ders notu vs.) listelenmelidir. Kaynak gösterilmeden hiçbir alıntı yapılmamalıdır. Staj raporunda yer alan bir kısmın kaynak gösterilmeden bir kaynaktan alındığı değerlendirme komisyonu tarafından belirlendiğinde, gerekli işlem yapılacaktır. Kaynakwh: Staj dosyası hazırlama – staj dosyası nasıl hazırlanır

11. Ekler

Raporda kullanılan büyük şekiller, şemalar ve istenen diğer bölümler (program, grafik, resim, ekran çıktısı, v.s.) ek olarak verilmelidir. Gerçekleştirilen uygulamaların kaynak kodları bütünüyle rapora eklenmemeli, CD’ye kaydedilerek zarf içinde arka kapağa yapıştırılmalıdır. Raporun PDF formatındaki bir kopyası da CD’de mutlaka bulunmalıdır. CD üzerine sabit kalem ile rapor kapak sayfasında yer alan bilgilerin (ad soyad, numara, konu, başlama tarihi, süre ve yer ) yazılmış olması şarttır.

kaynak: borsarti.com

Ayrıca Staj Dosyası Örneği Dokümanını inceleyebilirsiniz...

Ayrıca Makine Mühendisliği Staj Dosyası Örneklerini inceleyebilirsiniz...

Ayrıca Staj Raporu Hazırlama Kuralları Dokümanını inceleyebilirsiniz...


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Muhasebe Staj Dosyası Örneği(5697)

Okul Deneyimi Staj Dosyası örnekleri ve kılavuzu(5477)

Sosyal Hizmetler Staj Bilgileri ve Örnek Staj Faaliyet Formu(5455)

Harita ve Kadastro Staj Dosyası(5446)

Staj Raporu Hazırlama Kuralları(5427)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 179

Tüm Yorumlar Aşağıda Listelendi!

su guneş - 06.10.2014, 11:21
 

ben çok beğendim ben de acil servis alacağım....


gokan - 08.10.2014, 09:39
 

cok saşma


ozlem - 11.10.2014, 10:21
 

Oldukça sacma


ahmet - 16.10.2014, 14:52
 

 bu ne be


Betül Demir - 02.11.2014, 23:25
 

Çok acil emLam yönetimi staj defteri Örneği Lazım elinde olan var mı


buse koç - 05.11.2014, 14:23
 

çok acil sivil hava ulaştırma ili ilgili 30 günlük staj raporu lazım lütfen

 


11. sınıf dil ve anlatım dersi staj dosyası - 12.11.2014, 22:13
 

acil 11. sınıf dil ve anlatım dersi için staj dosyası örneği lazım

 


Ziyaretçi - 22.11.2014, 22:37
 

COK ACİL ELKTRİK ELEKTRONİK BAKIM ONARIM DALI İLE İLGİLİ STAJ DOSYASI ÖRNEĞİ LAZIM ELNDE YADA ÇEVRESİNDE OLN VARSA 


Efendi - 12.12.2014, 12:41
 

Bana 15 taitle kadar bigisayar böümü veri tabanı dalıyla ilgili staj dosyamı dolurmam lazımm ama ben bankada stajyerimmmm help meee


Kaya - 08.01.2015, 00:37
 

http://stajyeroguzhan.blogspot.com.tr/ Bu benım kendi blogumdur burada staj yerinde yaptıklarımı yazıyorum isteyen arkadaşlar varsa belki işleri yarar


hatice - 09.01.2015, 17:18
 

Allah yardimciniz olsun:-( 

 


Zülfikar Öztürk - 02.03.2015, 09:14
 

dış ticaret ve muhasebesi 12 .sınıf staj dosyası örnegi lazım elinde olan varmı ?


samet söğüt - 02.03.2015, 13:31
 

işletme yönetimi II örnek firma tanıtımı lazım acilll


ramazan kaya - 07.03.2015, 14:34
 

herkese hayırlı olsun kolay gelsin diyorum. işimiz çok zor


mehmet demir - 01.04.2015, 05:56
 

hayırlı olsun arkadaşlar


esra durak - 06.04.2015, 13:29
 

güzellll

 


Ziyaretçi - 04.05.2015, 06:45
 

GÖZELLL

 


gizem avci - 11.05.2015, 08:02
 

neden 2. dönem günlük konuları yayınlanmamiş bilginiz var mı ?


ferdi tezel - 03.06.2015, 17:33
 
Cok acil otomotiv teknolojisi hazirlanmis staj dosyasi lazim 1.sinif 2 ogretim.
Türkmen. Arslan - 10.06.2015, 11:21
 

Staj dosyası iyi hazırlanması için ne yapmalıyım. Otel işletmeciliği staj dosyasına neler yazılabilir


Esmer - 14.06.2015, 17:23
 

Çok açıklayıcı, emekleriniz için teşekkürler


görkem küçük - 15.06.2015, 10:22
 

Bana acil halkla ilişkiler ile ilgli staj dosyası lazm yardımcı olablir misiniz?


dilek bedir - 16.06.2015, 19:10
 

insattt teknolojileri staj dosyası cok acıl 


cemre çelik - 22.06.2015, 20:32
 

ben çok beğendim çok teşşekkürle. işime çok yarıyacak


ebrarrr - 26.06.2015, 08:59
 

maliye yaz sataj dosyası dolduran varmı ?

 


şükrü özkoca - 02.07.2015, 08:06
 

arkadaşlar sigortacılık staj defteri vardır 30 iş günü tamdır okula verilmiş ve kabul edilmiştir isteyenler sukru_ozkoca@hotmail.com adresinden bana ulaşabilirler .


Zeyid atılgan - 02.07.2015, 23:35
 

Muhasebe staj defteri olan var mi arkadaslar 


İbahim günyel - 05.07.2015, 07:52
 

30 günlük muhasebe staj defteri lazım elinde olan varsa E-mail adresim ibrahimovic224@hotmail.com adresine atabilirmi?


ömer hansu - 08.07.2015, 08:49
 

yaa arkadaşlar acil büro yönetimi staj dosayası olan veya staj yapan varsa ulasabilir mi bana 

face adresim ömer hansu 

kullanıcı adı: ohnsu


nabi - 08.07.2015, 09:14
 

TURİZM SEYAHAT  VE İŞLETMECİLİĞİ İLE İLGİLİ STAF DEFTERİ ARIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM :)


merve - 09.07.2015, 11:40
 

sigorta staj defteri lazım yardımcı  olabilir misiniz


volkan kaya - 09.07.2015, 15:04
 

muhasebe staj dosyası olan varmı elınde 40 gun yada 30 fark etmez

 


Orhan barut - 09.07.2015, 22:29
 

Bana bi restorant ta yapılması gereken 20 günlük bir staj özeti gönderebilirsiniz. Muhasebesi olarak 


sukru - 15.07.2015, 11:19
 

arkadaşlar staj defteri vardır elimde 30 iş günü sigorta ecentesinde yapılmıştır okula verilmiş ve kabul edilmiş 
almak isteyen sukru_ozkoca@hotmail.com adresinden bana ulaşabiliriler .


fuat tekdemir - 21.07.2015, 06:29
 

arkadaşlar acilen muhasebe ve vergı uygulamaları staj defteri hstanede yapılmış olmasu gerekıyor wlınde olan veya herhangı bır bılgısı olan yardımcı olabılır mı?


Hakan yıldırım - 21.07.2015, 08:27
 

Mekatronık muhendıslıgı hakkında 20 gunluk staj dosyası lazım yardım edebılen arkadaslar varsa kendılerındn rıca edıyorum kolay gelsın Iyı Forumlar...


AYSE ASLAN - 21.07.2015, 08:43
 

İŞLETME SİNİFİ STAJ DOSYASİ ÖRNEGİ  GEREK AMA MUHASEBECİ OLARAK GRDM İŞE VE BNA BUNLA LGIL DOSYA ORNEGI OLAN VAR MI YADA YARDMCI OLAN KISI VAR Mİ ACİL GEREK


Tekin - 21.07.2015, 16:12
 

bana acil makina teknikerliği  30 günlük staj dosyası lazım arkadaslar maıl tekin_ceran@hotmail.com


yasinoz - 22.07.2015, 17:51
 

arkadaşlar bana acil deniz ve liman işletme kara stajının defteri lazım elinde olan veya dolduran varsa ulaşabilirmi ?


organik tarım - 27.07.2015, 09:18
 

30 günlük staj dosyası lazım öörnekleri bu numaraya whatsapptan atabilirmisiiz...hazırlanış şekli felan

0539 897 95 01


eda - 27.07.2015, 19:42
 

banada insan kaynakları yönetimi staj dosyası örneği lazım yardımcı olurmusunuz arkadaşlar.


orhan yavuz - 03.08.2015, 16:50
 

Bana itfaiye ile ilgili 30 günlük defter gerekiyor.Elinde olan varsa bana gönderebilir mi? WhatsApp: 05531342274


beren - 05.08.2015, 10:45
 

bana maliye staj örneği lazım acil 


Ziyaretçi - 06.08.2015, 08:09
 

HALKLA İLİŞKİLER STAJ DOSYASI LÜTFENN


recep - 07.08.2015, 07:30
 

Bana acil maliye staj lazim kim gonderebilir sgk'ada staj yapiyorum  whatsapp 05455306598 tesekkurler... Beren hanim alirsaniz banada verebibilirmisin


burakincegul - 10.08.2015, 06:25
 

VOLKAN KAYA sana staj dosyasi ulaştı mı varsa wp den gonderebilir misin muhasebe ve finanman bolumu 05395442331


ali aydın - 10.08.2015, 08:00
 

arkadaşlar bana acil belediyede muhasebe bölümünde yapılmış staj dosyası lazım 30 işi günü olarak varsa elinizde karakartal_ali_13@hotmail.com adresine lütfen yollayın. :(


murat basak - 10.08.2015, 10:34
 

Bankacılık sigortacılık mezunu sigorta acentesinde staj yapanlar için 40 günlük staj defteri mevcuttur
6 sayfalık görünümü paylaşıyorum
ilgilenen arkadaşlar mail yolu ile irtibat kurabilir

murtbasak@gmail.com

http://hizliresim.com/oZ3aJX


nasrullah avcı - 10.08.2015, 12:13
 

slm arkadaşalr bana acil hastanede muhasebe bolümünde yapılmış stajk örnrği lazım 30 iş günü olmalı elinde olan varsa nasrullahavc@gmail.com adresinden yollarsanız cok cok sevinirim


nuray tuna - 10.08.2015, 20:56
 

Bana acil muhasebeci ofisinde yapilmiş insan kaynakları dosyasi lazim yada benzeri islerde ypilmis yardimci olursaniz cok sevinirim


nura tuna - 10.08.2015, 20:58
 

nuray9567@gmail.com adresine gönderebilirsiniZ


ALİ - 11.08.2015, 06:43
 

arkadaşlar yarın stajımın son günü mülakata giricem acil Allah rızası için belediyede yapılmış yada normal muhasebede çalışılmış 30 iş günü staj dosyası lazım olan varsa lütfen karakartal_ali_13@hotmail.com epostaya atabilirmisniz şimdiden teşekkürler..


cihan soykan - 12.08.2015, 08:49
 

arkadaşlar halkla ilişkiler ve tanıtım için acil doldurulmus staj defteri  lazım belediyede çalısşılmış icin

 


Beytullah kılınç - 12.08.2015, 15:28
 

Bana insan kaynakları staj defteri doldup atın lütfen 05314651636 whatsapp


kübra yagcı - 13.08.2015, 10:54
 

30iş günü muhasebe doldurulmuş staj defteri aranmaktadır.yardımcı olmak isteyenler kubrayagci2014@hotmail.com adresinden ulaşabilirler. Teşekkürler


fth mrbure - 15.08.2015, 16:25
 

bende 15 sayfa var 10 sayfa eksığim var isteyene atablirim mail yazın cevap atarım


sydkırdal - 16.08.2015, 13:24
 

çok acil sigorta acentesinde yapılmış 30 günlük staj örneği lazım lütfen acilll elinde staj örneği olan bana burdan ulaşabilir

sydkrdl skype dan aratabilir


Ceylan - 18.08.2015, 14:18
 

Arkadaşlar acil muhasebe staj dosyasına ihtiyacım var gönderirseniz sevinirim cnh_07@hotmail.com


Hatıra teke - 21.08.2015, 09:54
 

arkadaşlar adliyede staj yapan varm?varsa staj dosyasının bi örneğini bana da verebilirmi


Onur Sancar - 21.08.2015, 14:13
 

Arkadaşlar tekstilde iş saglıgıve guvenlıgı uzerıne 30işgünü staj dosyası lazım yardımcı olursanız sevınırım 


ebubekir apari - 24.08.2015, 09:49
 

arkadaslar bende 30 gunluk hazırlanmıs dosya almak isteyen bana bunu numaradan ulasabılır 0545 868 1300


cuneyt demırhan - 24.08.2015, 09:55
 

muhasebe 30 iş gunu dosyaya ıhtıyacı olan 05453050370 watsaptan ulaşsın yarıdm edrım hem şırkette yapılmış hem malı muşafıtlıkte yapılmış ornegı var


hakan çiftçi - 24.08.2015, 13:40
 

Halkla ilişkiler staj dosyası örnegi lazım dolu arkadaşlar acil teşekkurler..


muhammet - 26.08.2015, 19:01
 
güzel
fırat aydın - 28.08.2015, 06:30
 

selam  işletme yönetimi  stajı  hastanede yapanlar  var mı  


nur öz - 29.08.2015, 13:20
 

slm arkadaşlar bankacılık ve sigortacılık stajı yapan var mı varsa bana yardımcı olabilir mi lütfen 


mehmet inceman - 30.08.2015, 22:11
 

Muhasebe 40 günlük staj dosyası örneği lazım acil yardımcı olabilecek birisi varsa bana 05385294653 numaradan ulaşsın çok acil


byk44n - 05.09.2015, 07:23
 

arkadaslar 21 iş günü tamamlanmıs makine mühdisligi için üretim stajı lazım yardımcı olurmusunuz.....

 


nagihan34 - 08.09.2015, 07:23
 

sosyal hizmetler önlisans belediyede staj yapanlar örnek dosya atabilirler mi


y.asistanı - 09.09.2015, 13:17
 

Büro yönetimi ve yönetici asistanlıği bölümünün öğrenci işleri ve müdürlük staj dosya örneği lazım çokkk acil yardimci olun lütfen..!!!!!!!!!!!!


S.BALCİ - 16.09.2015, 14:22
 

ÇOOKKKKKKKKKKKK ACİL SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ STAJ FAALİYET FORMU ÖRNEĞİ LAZIM RİCA EDİYORUM sude.2010@yandex.com.tr şimdiden teşekkürler


Nurullah - 16.09.2015, 19:21
 

Sosyal hizmetler bölümü okuyorum. özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 24 günlük stajımı tamamladım. staj dosya örneği konusunda bana acil yardımcı olabilirmisiniz ?
Mail: nurullahseven@gmail.com


sadfg asdfg - 28.09.2015, 17:18
 

çok acil 11 sınıf staj dosyası lazım lütfennn!!!


sdkjbdkshdq - 06.10.2015, 14:02
 

merhaba bana acil staj dosyası örneği lazım yardım eder misinz lütfen


tuıuoıouyopıu - 08.10.2015, 17:59
 

arkadaşlar acil moda tasarım bölümü staj defterine ihtiyacim var yardimci olursanız sevinirim


nurullah yak - 21.10.2015, 18:27
 

muhasebe bölümünde okuyorumda banada staj defteri nasıl doldurulur bi zahmet bilen lütfen anlatsın acil


sezen yağmur - 01.11.2015, 16:15
 

arkadaşlar bana acilen turzm otel işletmeciliği mutfak departmanı staj dosya örneği lazım yardımcı olursanı sevinirim


gülis tan - 21.12.2015, 17:53
 

Çok acil bana 12. Sınıf muhasebe bölümü staj dosyası örneği lazim yardimci olabilirmisiniz


maho ağa - 09.01.2016, 13:17
 

Bilişim teknolojileri bölümüne ait acil performans ve proje konusu lazım.
Sgk da staj yapıyorum ama hiçbir iş yaptırmuyorlar burada ne tür işler yaptırılıyor?


Uygar kılıç - 10.01.2016, 12:54
 

Arkadaslar bana 12. sinif staj dosyasi lazim acil


Ziyaretçi - 03.02.2016, 08:53
 

12. SINIF BURO YÖNETİMİ STAJ DOSYASI GEREKLI YARDIMCI OLURMUSUNUZ


CANER - 03.02.2016, 08:59
 

SGK DA STAJ YAPIP DA NASIL HIC BIRSEY YAPTIRMIYORLAR ANLAMADIM KESKE BENDE OYLE OLSAM... EVRAK KAYIT VAR BAK ONLA ILGILI YAPMASAN DA BISEYLER YAZABILIRSIN AYRIYETTEN TEVKIFATLAR VAR ONLARI ISLEDIM DIYEBILIRSIN. TESCIL ACTIM DIYEBILRSIN TABI BUNLARI DETAYLI BIR SEKILDE ORNEKLERLE ACIKLAMAN GEREKLI BIDE HIZMET DOKUMU İLE GİLGİLİ YAZILAR YAZABİLIRSIN


fadime uslu - 01.04.2016, 12:44
 

benim isime cok yaradi 


sevilay öztürk - 21.04.2016, 09:05
 

nasıl bi dosyaya yapıcaz bunu


ceylan seven - 01.05.2016, 16:16
 

Muhasebe staj  dosyasına neler yazılmalı  nasıl raporlanmalı 


LEYLA - 05.05.2016, 05:43
 

BANADA HASTA VE YAŞLI BAKIMI İLE İLGİLİ DOSYA LAZIM BANADA BİR KIYAK GEÇERSENİZ

 


LEYLA - 05.05.2016, 10:34
 

MUHTEŞEM BİR ŞEY

 


buse agac - 09.05.2016, 10:55
 

bana acil olarak turk edebiyatı eserlerinden birinin özetine ve bu kitapla alakalı 3 sayfa olumlu olumsuz dusuncelere ihtiyacım var proje ödevim 


Eren - 09.05.2016, 17:06
 

Çok teşekkürler, sağolunn. 


ŞevkeT - 25.05.2016, 11:24
 

selamun aleykum cemati müslim 12 . sınıf bılgısayar bolumunun staj dosyasının ornegı lazım abiler ablalar qardaşlar yardım edın şu garıban ogrencıye :(


enes erkişi - 30.05.2016, 16:01
 

arkadaşlar bilgisayar bölümü için staj dosyası lazım bugun son günüm elinde olan varmı acil  wakamalatya44@hotmail.com


hasan - 06.06.2016, 18:06
 

Kendim sigortacı da staj yaptım 30 günlük sigortacılık dolu staj dosyası vardır. Tek tek gün gün emekle yazılmıştır. Almak isteyenler 0506 872 80 25 iletişime geçsin.


hasan - 06.06.2016, 18:14
 

ARKADAŞLAR ELİMDE 30 GÜNLÜK SİGORTACILIK STAJ DEFTERİ VARDIR. SİGORTA ACENTESİNDE TEK TEK EMEKLE YAZDIM. OKULA VERDİM VE KABUL OLDU. ALMAK İSTEYENLER 0506 872 80 25 İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.


emre b. - 24.06.2016, 11:47
 

Bankacilik doldurulmus staj defteri ornegi lazim


mertoz - 27.06.2016, 09:15
 

Sivil havacılık kabin hizmetleri ile ilgili 40 günlük staj defteri örneği lazım yardımcı olabilir misinz


seren - 28.06.2016, 08:06
 

teknik servis için staj dosyası örnekleri olan varmı????


Harbi sever - 28.06.2016, 14:31
 

selamun aleykum nabe gençlik


gg - 29.06.2016, 08:54
 

 sie


fatma koçhan - 29.06.2016, 09:03
 

çok saçma hiç bilgi vermiyo


bahar - 09.07.2016, 19:48
 

slm arkadaslar benim çocuk gelişimi yaz stajı için dosya doldurmam lazım ama  dolduracagımı bilmiyorum.yardımcı olursanız sevınırim


Murat - 13.07.2016, 15:29
 

Ag bu stajlar bizi maffetmis


mehmet - 14.07.2016, 10:41
 

hergün staj sonunda internetten bi kaç bilgi yazın ben öyle yapıyorum ve şuan lık bi sıkıntı yok


kübra emre - 21.07.2016, 14:20
 

Büro yönetimi ve yönetici aşistanlıgı 30 iş günü büroda staj dosyası acil lazım


mehtap - 21.07.2016, 17:39
 

sosyal hizmetlerle ilgili günlük plan lazim acil yardımcı olurmusunuz?

( çocuk hakları ile ilgili kurumla alakalı olursa çok memnun olurum.. teşekkürler..

mehtapenves@hotmail.com


melek aslan - 23.07.2016, 12:24
 

Arkadaşlar bana avukat yanında yapılmış sekreterlik staj defteri lazım lütfen yardım.edin çok acele


Orhan KARATAY - 26.07.2016, 08:09
 

Elımde muhasebe ve sıgortacılık hazır doldurulmus staj defterı var. Isteyen face den yada maıl atarak ısteyebılır. Orhan Karatay.5 face orhan_karatay.5@hotmail.com maıl adresı


ömer faruk ünver - 27.07.2016, 08:02
 

Selamün Aleyküm Arkadaşlar 40 iş günü Lojistik staj dosyası lazım olan varsa lütfen omerunver3540@gmail.com adresine atabilirmisniz şimdiden teşekkürler..


Mehmet tabuk - 27.07.2016, 08:10
 

Acilen icra ile ilgili staj hazırlama nasıl olur bilgi veriseniz sevinirim 


dilek emiral - 30.07.2016, 09:19
 

bana iş saglıgı guvenlıgı 20 gunluk staj formu lazımmmmm


Bedri küçükkaya - 31.07.2016, 11:55
 

Halkla iliskiler  bolumunde staj dosyasi varmi arkadaslar varsa yardimci olabilirmisin 


Bilal - 01.08.2016, 20:29
 

İlk ve acil yardım staj örneği elinde olan varmı acaba whatsapp 5454815986


EBRU KURT - 02.08.2016, 14:18
 

ARKADAŞLAR ACİLLLL DIŞ TİCARET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNDE STAJ YAPILMIŞ DOSYA ÖRNEGİ LAZIM   YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM ...


Gökçen koser - 04.08.2016, 19:01
 

Çocuk Gelişimi için acil yaz staj raporuna ihtiyacım var. Elinde örnek olan arkadaşlar varsa lütfen gönderebilirmisiniz.Şimdiden teşekkür ederim 0532 509 32 79


kadir yıldız - 07.08.2016, 21:29
 

kamerayla ilgili 20 gün staj günü acil 


EMRE - 09.08.2016, 20:54
 

 ACİLLLL DIŞ TİCARET GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNDE STAJ YAPILMIŞ DOSYA ÖRNEGİ LAZIM   YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM ...  emretasc120@gmail.com


EGE KOÇYİĞİT - 10.08.2016, 06:27
 

Arkadaşlar makine teknolojisi staj defteri lazım yardım ederseniz sevinirim.


Yaşlı Bakımı - 11.08.2016, 13:49
 

Arkadaslar ... Yaşlı bakımı staj defteri icin bir ornek atarmisinz 


Sedat gungor - 15.08.2016, 04:54
 

BanA büro yonetimi staj örneği gönderebilir misiniz  belediyede yapcam


İsyan - 16.08.2016, 20:55
 

Olmamış :(((


sevda kılıç - 17.08.2016, 13:21
 

Yazı işleri staj dosyası isteyen ler bana ulaşın 539 417 97 07


Elif - 18.08.2016, 07:10
 

Arkadaşlar halkla ilişkiler staj dosyası örneği lazım acilll ulaşın lütfen 

elifbesiktas1903@hotmail.com 


murat basak - 19.08.2016, 08:02
 

Merhaba

sigorta acentesinde yapılmış 40 günlük staj defteri mevcuttur 

güncel konular baz alınarak  ve kabul görmüş dosyadır

stajdefter@hotmail.com  ve sigorta staj defteri yazıp facebookdan ulasabilirsiniz


YÖNETİCİ ASİSTANI - 20.08.2016, 10:51
 

BANA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI STAJ DEFTERİ LAZIM ELİNDE OLAN ATABİLİR Mİ ?


Ahmet akgün - 21.08.2016, 14:13
 

Arkadaslar elektirik tekniker örnek staj dosyasi olan varmi varsa verebilirmi 


mehmet demi - 21.08.2016, 17:33
 

bana telefon onarım merkezine ait bir staj raporu lazım

tbasbunar.tb@gmail.com gonderirmisiniz


bilge kaya - 23.08.2016, 10:14
 

arkadaslar acil lojistik staj notlarina ihtiyacim  10 gunluk bi eksigim var bana yardim edin lutfen yoksa donemim uzayacak simdiden tesekkur ederim 


neriman anul - 25.08.2016, 14:30
 

belediyede yazı işlerin de staj yapını staj defteri lazım lüften atar mısınız cok acıl


mazlum - 31.08.2016, 12:32
 

arkadaşlar bana acilen iş sağlığı ve güvenliği staj defteri lazım olanlar haber verebilirmi


Cyda - 31.08.2016, 16:16
 

Merhaba arkadaşlar elimde sigorta şirketleri veya sigorta acentalarında staj yapanlara uygun 30 günlük staj defteri var, okuldan tam puan almıştır İLETİŞİM writer.ert@hotmail.com


esra boz - 02.09.2016, 21:08
 

bilgisayar programcılığı hastane staj defteri lazım yardımcı olabilir msinz


mehmet mert - 07.09.2016, 09:15
 

Sosyal hizmetler bölümü okuyorum. özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 24 günlük stajımı tamamladım. staj dosya örneği konusunda bana acil yardımcı olabilirmisiniz ? 

Mail: mehmet.mert44@hotmail.com


Ceyda - 07.09.2016, 10:28
 

Merhaba arkadaslar elimde 35 günlük sigorta acentasında yapılmıs staj defteri var üniversiteden geçer not almıştır özenle yazılmıştır. İletişim: writer.ert@hotmail.com


Akın aksu - 07.09.2016, 21:40
 

Gayet iyi


Nurr - 20.09.2016, 10:33
 

Arkadaşlar yerel yönetimler bölümünde okuyorum. Belediyede fen isleri bölümünde staj yaptim. 10 sayfam eksik. Bana yardımcı olabilecek var mı 🙏🙏


mert salgın - 21.09.2016, 15:22
 

arkadaşlar bana acil bilgisayar bölümü staj dosyası lazım yardımcı olabilecek arkadaş varmı?


esma seyhan - 04.10.2016, 13:29
 

daha yeni dosyayı aldım acil bilgisayar bölümü staj dosyasını hazırlamam lazım bana yardım edermisiniz


kübra kılıç - 07.10.2016, 08:45
 

4 aylık işletme bölümü staj dosyası hazırlayan varmı çok acil


sefa muslu - 10.10.2016, 17:02
 

Elektronik bolumu staj dosyası ornegi lazim acil

Sefamuslu697@hotmail.com


hilal kara - 15.10.2016, 13:47
 

Arkadaşlar cok acil sosyal hizmetler bölumü olupda aile ve sosyal politikalar bakanlıgı çocuk koordinasyon merkezinde yapilmis staj dosyasi ornegi lazim yardimci olur musunuz lutfen :( mail : yprk.hilal.kara@outlook.com


Ziyaretçi - 02.11.2016, 13:49
 

çok faydalı bir yazı olmuş


safiye çelik - 17.11.2016, 08:56
 

bilişim teknolojileri bölümü ( web tasarlama) bölümü okuya var mı varsa yardımcı olabilirmisiniz staj defteri yardımı olacaktı 


Erkan - 29.11.2016, 07:23
 

Arkadaşlar elinde sosyal hizmetler özel eğitim ve reahinitilasyon merkezinde staj yapan varsa lütfen acil olarak burdan bildirebilirse 24 günlük raporunu ulaştırabilirse sevinirim 


zehro - 16.12.2016, 00:06
 

:acill arkaslar30 isgunu buro yonetimi ve yonetici asistanlgi olan varsa bana ulasn lutfe


nesli - 08.01.2017, 11:47
 

insan kaynaklarında stajyerım bana 3 gunluk yazılabılecek rapor lazım yardımcı olursanız sevınırımm :)


Hakan Yılmaz - 09.01.2017, 10:11
 

Makine Teknolojisi 12. sınıf staj dosyası çizim örnekleri olan varsa acilen atabilir mi?

Hakan Yılmaz:

0531 420 9369


buket çiçik - 15.02.2017, 11:47
 

ilk öncelikle yapmis olduğunuz staj defteri güzel di   bilişim teknoloji bölümün de okuyom  bana haftaya bugün bölümümle ilgili staj dosyası lazım bir el uzatsanız


SpringTech - 27.02.2017, 07:28
 

Teşekkürler büyük bir yükten kurtardınız.

-12.Sınıf Bilişim


Hakan - 28.03.2017, 15:01
 

Belediyede muhasebe bölümünde yapılmış staj dosyası olan varmı varsa verebilirsiniz iyiliğiniz karşılıksız kalmaz acilll


Gülcan Cimşit - 22.04.2017, 11:07
 

Arkadaşlar tıbbi labaratuvar staj defteri doldurup sıkıntısız stajını tamamlayan arkadaşlar bana staj defteri örneği varsa atabilirler mi veya nasıl yazılması konusunda yardımcı olabilecek biri var mı?

selcangc@hotmail.com mail adresinden bana ulaşabilirsiniz  


Ömürcan uysal - 07.05.2017, 19:50
 

Büro yönetimi okuyorum bu bölümü okuyup staj dosyası olan varsa 0553 104 6855 numaraya mesaj atabilirmi 


Osman Kaya - 08.05.2017, 06:38
 

Arkadaşlar elimde  1 aylık Bankacılık ve sigortacılık hazır staj günlüğü vardır makul bir ücret karşılığı verebilirim.

E posta: Osman48@windowslive.com burdan ulaşabilirsiniz...


ozan kaya - 25.05.2017, 11:43
 

büro yöetimi staj dosyası olan arkadaş varsa bana ulaşsın 05459728727 instagram:ozyky facebook:0zy5601 acil


zeynep hayal - 04.06.2017, 08:11
 

bilişim teknolojileri bölümü ( web tasarlama) bölümü okuya var mı varsa yardımcı olabilirmisiniz staj defteri yardımı olacaktı 

 


Sedanur Nur - 04.06.2017, 17:55
 

Web programciligi 12. Sinif sgk staj dosyasi ornegi lutfenn acil 😏


Safiye Budak - 14.06.2017, 13:05
 

sgk 12.sınıf büro yönetimi 30 günlük staj dosyası olan varsa atabilirmi @hotmail.com lütfen 😊😊


büşra erkal - 16.06.2017, 11:15
 

arkadaşlar 40 gün belediye insan kaynakları bölümünde staj yapan varsa staj dosyasını atabilir mi busra.erkal@hotmail.com Teşekkürler :)


Seher tektas - 22.06.2017, 06:46
 

Selamun aleyküm Bana çok acil 30 günlük mali Müşavirlik muhasebe bürosu staj dosyası gerekli yardımcı olabilir misiniz


Fatma Çelikel - 02.07.2017, 18:04
 

Arkadaşlar merhaba,bana bilgi ve belge yönetimi 20 günlük halk kütüphaneleri staj raporu lazım daha önce bu kurumda yapıpta staj dosyası ilan arkadaşiar paylaşabilir misiniz? 


Muhammet Ali usta - 10.07.2017, 15:20
 

Arkadaşlar elinde inşaat mühendisliği şantiye stajı olan varsa atabilir mi.tel 05417657896


Hakan Erdur - 19.07.2017, 12:45
 

Halkla ilişkiler staj dosyası lazım Allah rızası için yardım lütfen hakanerdur39@gmail.com


lale - 27.07.2017, 11:13
 

iyi mi?


aycan bulut - 31.07.2017, 06:34
 

arkadaşlar bana acil 30 günlük büro yönetimi staj dosyası örneği lazım milli eğitimde staj yapıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim aycanbulut38@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz lütfen çok acil!!!!


aycan bulut - 04.08.2017, 08:58
 

BÜRO YÖNETİMİ STAJ DEFTERİ ÖRNEĞİ LAZIM 30 GÜNLÜK ELİNDE OLAN VARSA YARDIMCI OLABİLİR Mİ ÇOK ACİL 

aycanbulut38@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz 


Acer - 13.08.2017, 10:33
 

Pazarlama bölümünün otel için 30 günlük staj dosysına ihtiyacm var acil 


Ceren akten - 13.09.2017, 19:51
 

Arkadaşlar bana acil sağlık kurumları işletmeciliği doldurulmuş staj dosyası lazım yardımcı olun lütfen cerenakten0@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz 


Enes zulkarneyn - 14.09.2017, 06:04
 

Acil olarak ingilizce istatistik staj raporu gerekli yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla


mustan karakoç - 23.03.2018, 21:25
 

Elinde büo yönetimi staj dosyası olan yardımcı olabilirmi


Enes Görhan - 25.06.2018, 14:24
 

Arkadaşlar elinde Spor Yönetimi bölümü  ile ilgli staj dosyası örneği olan varsa çok acil ulasamablirmi mi?

Iyi günler.. .


Ziyaretçi - 09.07.2018, 13:47
 

Mereba acil banka staj dosyası lazım yardımcı olur musunuz

 


Kader kulat - 17.07.2018, 20:13
 

Siğorta ile ilğili doldurulmuş staj defteri örneği varmı yardım edermisiniz


Mustafa - 09.08.2018, 23:08
 

Elinde M.Y.O baskî matbaa  staj dosyasî olan yardîmcî olabilirmi cok acil olan varsa  simdiden tesekür ederim 


Mehtap taş - 28.08.2018, 13:25
 

Arkadaşlar elinde büro yönetimi staj defteri olan acil ulaşabilir mı mehtap51tas@gmail.com 


Seda Özdemir - 11.07.2019, 14:46
 

Çok acil 30 günlük huzurevi staj defteri örneği lazım.yardımcı olun lütfen. 


Rodinn - 28.08.2019, 23:00
 

Posta hizmetleri staj defteri lazım cok acil yardımcı olur musunuz 


hasan tay - 03.09.2019, 13:18
 

TURİZM SEYAHAT  VE İŞLETMECİLİĞİ İLE İLGİLİ STAF DEFTERİ ARIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM  berdan.tay47@gmail.com


Merve okumuş - 12.09.2019, 13:54
 

Belediye de yapılmış 30bgünlğk staj defteri olan varsa

merveokmss@outlook.com adresine mail atabilir mi? 


Güner alatas - 09.10.2019, 10:20
 

Arkadaşlar acil 1.sınıf 30 2. Sınıf 30 toplamda 60 sayfalık dış ticaret staj defteri lazım yardimci olursaniz sevinirim 


Ziyaretçi - 18.12.2019, 15:15
 

iyi iyi


yakup birişik - 19.12.2019, 14:04
 

ARKADASLAR ACIL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ STAJ DEFTERI LAZIM AMA DOLU OLMALI ORNEKLER ALARAK KENDIKIMI DOLDURCAM


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!